Tämä on vanha versio dokumentista!


zåw8ä

Oulujoki RK 1741

kuvaluettelo

Rippikirjan ja kuvaluettelon sivunumerot ovat yhteneväiset.
Huom ! loppusivut 074-082 eivät ole varsinaista rippikirjaa,
vaan kinkerikirjan tapainen.
Uhleåsu by

001 Laucka (Pickarainen) (eRKs001, sRKs001)

Henrik Laucka d. abt 1748
hu Lisa Thomasdr 1685
s Henrik Henriksson Laucka Pickarainen
hu Anna Thomasdr Räisänen fr Pielis
(VL 5.2.1738 Muhos)
pig Margeta Thomasdr Räisänen ifr Pielis 1741 farit til Pielis
dr Carin gift i Lumijoki
drg poik Thomas Henriksson Bertunen 11.5.1725 Oulu (SL) död
...............
dr Lisa Henriksdr Laucka 26.11.1736 Oulu (SL)	
drg p Hans Henriksson vid Henrik Pickarainen
drg Anders Johansson Koistinen
inhys Hentuses Anna
dr Margeta Henriksdr Hentunen 6.12.1734 Oulu (SL)

002 Pickarainen (eRKs002, sRKs002)

Henrik Isaksson Pickarainen
hu Margeta
måg Thomas Bertilsson Bertula d. abt 1741
hu Carin Henriksdr Pickarainen 24.12.1722 Oulu (SL)
(VL 28.3.1739 Oulu)
(Carinin uusi avio:)
måg Henrik Henriksson Berttunen 1711
(VL 10.7.1742 Oulu)
drg Henrik Larsson Hentunen
hu Anna Påhlsdr Tuhkatar
(VL 25.4.1730 	Oulu)
dr Carin
påstpoikan Mårten Eriksson ifr Sotkamo.....Uleå
påstpoikan Matts Henriksson ....
pig Maria Andersdr Kettunen gift i Hevonoja (sivulle 005)
flick Sara Henriksdr Hentunen 6.4.1731Oulu (SL)
Hans Henriksson 1741 9 åhr gl
pig Anna Jacobsdr Ikäpäivä farit til Ängeslevä
pig Margeta Henriksdr Berttunen 14 åhr 1742
Agneta Hahto
.... Påhl Andersson ... farit till Kello
pig Juliana Bertunen vid Erik Pickarainen
Margeta Henriksdr Hentunen 6.12.1734 Oulu (SL)

003 Pickarainen (eRKs003, sRKs003)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erik Pickarain 1682
hu Juliana 1681
(perhe eRKs003, sRKs003)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
måg Jacob Jacobsson Wäisänen 1706
hu Elisabeth Jacobsdr Pickarain 1712 
(VL 30.11.1732 Oulu)
(perhe eRKs003, sRKs003)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henrik Thomasson Berttunen 1693 (sRKs069)
hu Walborg Johansdr Kumbulainen 1698 (sRKs069)
(VL 24.10.1723 Pyhäjärvi)
s Thomas Henriksson Berttunen 11.5.1725 Oulu (SL)
s Henrik Henriksson Berttunen 
dr Juliana Henriksdr Berttunen 30.3.1730 Oulu (SL) (sRKs016)
dr Maria Henriksdr Berttunen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drg poik Stephen Wilmer
pig Carin Christersdr Holappa
pig Sara
dr Carin

004 Pickarainen (eRKs004, sRKs004)

Erik Olofsson Pickarainen 1700 
hu Margeta Andersdr d. 1743
(VL 31.8.1740 Oulu)
hu Carin Jacobsdr Sieckinen 1712
(VL 11.11.1744 Oulu)
dr Margeta Eriksdr Pickarainen 
s Erik Eriksson Pickarain 
s Olof Eriksson Pickarain 
morsyst Margeta gammal
afsk sold Matts Latikain
hu Walborg

005 Hevonoja (eRKs005, sRKs005)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henrik Mattsson Hevonoja 1691
hu Margeta Henriksdr Heickilä 1688
(VL 4.12.1729 Oulu)
st s Isak Isaksson Hevonoja 1718
hu Carin Eskilsdr Tickatar d. 1741 (fr Paldamo)
(VL 26.5.1735 Oulu)
(uusi avio:)
hu Maria Andersdr Kettunen 1728 (sivulta 002)
(VL 13.11.1742 Oulu)
st dr Maria Isaksdr Hevonoja (avio alempama)
(st ss Henrik Isaksson Hevonoja 21.1.1736 Oulu (SL))
(st ss Jacob Isaksson Hevonoja )(ei sRK, död?)
(st sdr Margeta Isaksdr Hevonoja29.3.1738 Oulu (SL)) 
(st sdr Elisabeth Isaksdr Hevonoja12.6.1741 Oulu (SL) ) 
(perhe myös sivulla 076)
(Isakin lapset täydennetty sivun 076 mukaan)
(perhe eRKs005, sRKs005)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drg Johan Kettunen Bertula
poikan Thomas Kettunen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drg poik Matts Johansson Ahonen 14 åhr gl
(hu Maria Isaksdr Hevonoja)(ylhäältä)
(VL 20.3.1746 Oulu)
( 4 lasta 1747-53)
(perhe ei sRK) (i staden?)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anders Kettuses encka Maria död
Henrik Isaksson
pig Juliana Henriksdr Bertunen
pig Britha Andersdr Antonia
Henrik Henriksson Tomberi
pig Maria Antonia
Margeta Henriksdr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drg Anders Andersson Ikonen fr Ängelslevä
hu Margeta Michelsdr Björnholm 30.3.1727 Hailuoto (SL)fr Carlö
(VL 15.10.1747 Oulu)
(perhe sRKs005) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

006 Lappalainen (eRKs006, sRKs006)

Matts Johansson Lappalainen 1695
hu Anna Johansdr Tervo (fr Sotkamo)
(VL 21.3.1732 Oulu)
fad Johan Lappalainen
mod Carin
dr Margeta Mattsdr Lappalainen 
s Johan Mattsson Lappalainen 1726
..... 1746 8åhr gl (yliviivattu nimi)
Lars Hahto farit til Sotkamo
 (Johan Mattsson Lappalaisen avio:)
hu Britha Henriksdr Ingala 1726 
(VL 14.3.1748 Muhos)
.... Maria död
... Agneta
drg Johan Kettunen i Muhos
s Henrik Mattsson Lappalainen 31.3.1738 Oulu (SL)
drg poik Johan Simonsson ........12 åhr gl
drg Henrik Bertunen
dr Carin
drg Henrik Bertunen

007 Lappalainen (eRKs007, sRKs007)

Stephen Stephensson Lappalainen 1680
hu Carin Larsdr Hentunen d. 1743
(uusi avio:)
hu Margeta 
s Stephen Stephensson Lappalainen d.1758
hu Lisa Josephsdr Liuskitar 
(VL 1.2.1738 Oulu)
(uusi avio:)	
hu Margeta Jacobsdr Hardicka (MuhosRK1741s087)
(VL 6.3.1744 Muhos)
s Bertil Stephensson Lappalainen 23.3.1724 Oulu (SL)
dr Margeta Stephensdr Lappalainen 
s Anders Stephensson Lappalainen 19.8.1733 Oulu (SL)
dr Eva Stephensdr Lappalainen 
dr Carin Stephensdr Lappalainen 
dr Agneta Stephensdr Lappalainen 
inh Anna Berttunen
s Anders
st s Lars Heickinen 1746 9 åhr gl
ss Stephen Stephensson Lappalainen 10.6.1739 Oulu (SL)

008 Berttunen (eRKs008, sRKs008)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bertil Bertunen 1682
hu Walborg Zachrisdr 1681
s Bertil Bertilsson Bertunen 1708
s Jöran Bertilsson Bertula 2.1719 till Muhos Halola 1743
					(vih MuhosRK1741s086)
s Jacob Bertilsson Bertunen i Stockholm
dr Lisa Bertilsdr Bertunen 1724 (vih MuhosRK1741s104)
dr Brita Bertilsdr Bertunen 1722 
dr Walborg Bertilsdr Bertunen 27.9.1723 Oulu (SL) 
s Isak Bertilsson Bertunen 15.2.1729 Oulu (SL)
s Erik Bertilsson Bertunen 21.5.1731 Oulu (SL)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe a)
Bertil Bertilsson Bertunen 1708
hu Carin Mattsdr Laitinen 1712 
(vih abt 1732)
s Henrik Bertilsson Bertunen 8.3.1741 Oulu (SL)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drg Johan Kettunen 
.... ...Olof Nevalain 
inh Anders Berttunen till Kemi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Isak Pucki död
ea Brita Mattsdr Halonen 1726 (MuhosRK1741s086)
(VL 11.3.1747 Muhos)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

009 Berttunen (eRKs009, sRKs009)

Olof Olofsson Rahkonen Bertula 1700 fr Pielis
hu Carin Thomasdr Paso 1689 
(VL 29.4.1726 Oulu)
mod Magdalena
br son Pehr
s Henrik Olofsson Bertula 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johan Eriksson Jochman 1705
hu Maria Henriksdr Berttunen 26.3.1727 Oulu (SL)
(VL	20.11.1742 Oulu)
(perhe sivulta 010)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hu syst Britha Thomasdr Paso död
s Olof Olofsson Bertula 14.2.1732 Oulu (SL)
dr Anna
Anders Carlsson Bertunen blind
pig Juliana
pig Maria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olof Olofsson Hämäläinen
hu Anna Johansdr Wäisänen 
(VL 26.1.1745 Oulu)
(perhe) till Pielis	 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

010 Berttunen (eRKs010, sRKs010)

Hans Hansson Sangi Berttunen 1708 
hu Walborg Isaksdr 1703 
(VL 	22.7.1733 Oulu)
pig Agneta Hahtonen
pig Britha Andersdr Lamunen
pig Lisa Johansdr Vihonen
dr Lisa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
måg Johan Eriksson Jochman 1705
hu Maria Henriksdr Berttunen 26.3.1727 Oulu (SL)
(VL 20.11.1742 Oulu)
(perhe sivulle 009)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drg poik Olof P...
dr Maria
pig Margeta Lihr
drg ................

011 Sutela (eRKs011, sRKs011)

Joseph Sutela
hu Carin 
Olof Josephsson Sutela 1608
hu Carin Jacobsdr Uckola 1605
måg Matts Johansson Sangi 1714 (uusi avio VL 18.3.1746 Muhos)
						(MuhosRK1741s061)
hu Cecilia Josephsdr Sutela d. 1743
(VL 1.12.1733 Oulu)	
ss Olof
måg Påhl Pehrsson Hildunen 1693
hu Christin Josephsdr Sutela 1698
(VL 17.4.1734 Muhos)
s Jacob
ms Olof Påhlsson Hildunen 30.3.1735 Oulu (SL)
ss Henrik Olofsson Sutela 5.9.1734 Oulu (SL) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inh Påhl Pehrsson Hildunen
hu Christin Josephsdr Sutela 
s Olof
(perhe toiseen kertaan)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

012 Pucki (eRKs012, sRKs012)

Pehr Pucki
hu Elin
s Isak Pehrsson Pucki d. 1748
hu Brita Mattsdr Halonen 1726 (uusi avio VL 25.3.1748 Muhos)
							(MuhosRK1741s068)
(VL 11.3.1747 Muhos)
s Pehr Pehrsson Pucki
s Stephen Pehrsson Pucki
s Henrik Pehrsson Pucki 
hu Elsa (Helena) Pehrsdr Määttä 5.6.1729 Muhos (SL) (MuhosRK1741s098)
(VL 11.3.1747 Muhos)
dr Brita Pehrsdr Pucki 3.1.1727 (VL12.3.1747 Oulu)(MuhosRK1741s094)
dr Carin
Chirstin Luckarinen död
Johan Eriksson Jochman (sivulla 009)
encka Brita Lassila
pig Anna Räinä til Kembele 1741
Agneta Hahtonen (sivulla 002)
Daniel Forbus

013 Kourinoja (eRKs013, sRKs013)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pehr Pehrsson Kourinoja Korhonen 1702
hu Britha Andersdr Philponen 1708
(VL 21.11.1731 Oulu)
svfad Anders Andersson Philponen död
hu Maria Larsdr Kamunen död
(VL 24.5.1724 Oulu)
s Henrik (yliviivattu)
s Anders Pehrsson Kourinoja 19.5.1732 Oulu (SL)
(perhe eRKs013. sRKs013)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henrik Andersson Limatta
s Pehr Pehrsson Kourinoja 21.8.1736 Oulu (SL)

014 Kinnunen (eRKs014, sRKs014)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*(Matts Mattsson Lipponen)
s Henrik Mattsson Lipponen 1690 Puolanka (perhe a)
s Pehr Mattsson Lipponen 1696 (perhe b)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe a)
Henrik Mattson Kinnunen Lipponen 1690 Puolanka
hu Britha Carlsdr
s Henrik Henriksson Kinnunen 1717 (perhe aa)
dr Carin Henriksdr Kinnunen gift i Sangijärvi by (?) (vih sRKs072)
s Pehr Henriksson Kinnunen 2.4.1726 Oulu (SL) 
s Matts Henriksson Kinnunen 5.1.1729 Oulu (SL) 
s Olof Henriksson Kinnunen 3.8.1734 Oulu (SL) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe aa)
Henrik Henriksson Kinnunen 1717
hu Carin Hansdr Sangi 1728
(VL 13.3.1746 Oulu)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe b)
Pehr Mattsson Kinnunen Lipponen 1696
hu Margeta Carlsdr Keinänen 1698
(VL 27.3.1731 Oulu)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... syst Carin 1696 (?)
pig Walborg Hilduin i staden
enck Britha Lassila
pig Walborg Pirainen 
pig Maria Andersdr ..ttinen

015 Paaso (eRKs015, sRKs015)

Simon Mattsson Paaso Karppinen 1712 (ifr Sotkamo)
hu Carin Simonsdr Paaso 1716
(VL 6.4.1738 Oulu)
svärm Juliana 
dr Juliana
gl Brita
Maria
gl Matts Paso död
Margeta Mattsdr
drg poik Johan Johansson ....
förafsk corp Henrik Bonell
hu Carin
s Henrik Henriksson Bonell

016 Turcka (eRKs016, sRKs016)

Zachris Turcka 1691
hu Brita 
fad Zachris död
s Henrik Zachrisson Turcka 1716 
hu Carin Johansdr 1718
dr Walborg Zachrisdr Turcka 26.4.1724 Oulu (SL)
		 (VL 24.2.1745 Oulu)(KempeleRK1739s008)
s Zachris Zachrisson Turcka 1718 
sväg Lisa död
drg poik Bengt
s Johan
drg Pehr Abrahamsson i Cuopio
dr Britha om 11 åhr
drg poik Henrik Andersson Limatta (sivulla 013)
Bonells hu Carin (sivulla 015)
ss Zachris
Bonells son Henrik (sivulla 015)

017 Parnu (eRKs017, sRKs017)

Erik Andersson Parnu Kettunen 1680 
hu Walborg Carlsdr Tornberg 1680 
s Anders Eriksson Parnu Kettunen i staden
hu Chirstin
s Erik Eriksson Parnu Kettunen 1725
dr Maria Eriksdr Kettunen
dr Walborg Eriksdr Kettunen
s Carl Eriksson Kettunen 12.1.1735 Oulu (SL)

018 Kinnunen (eRKs018, sRKs018)

Jacob Kinnunen Parnu1698
hu Elisabeth Eriksdr 1698
dr Brita Jacobsdr Kinnunen
s Jacob Jacobsson Kinnunen 7.5.1736 Oulu (SL) 
dr Anna Jacobsdr Kinnunen 11.12.1731 Oulu (SL)	
dr Lisa Jacobsdr Kinnunen 
drg poik Thomas Olofsson ifr Kusamo

019 Sangi (eRKs020, sRKs019)

Hans Sangi 1680 
hu Lisa 1698 
s Anders Hansson Sangi 1722
hu Carin Abrahamsdr Juurus 1722 (sivulta 027)
(VL 28.2.1739 Oulu)
s Abraham Hansson Sangi 23.7.1722 Oulu (SL)
s Johan Hansson Sangi 20.5.1724 Oulu (SL)
dr Carin Hansdr Sangi 25.4.1726 Oulu (SL) 
dr Dorde Hansdr Sangi 9.3.1729 Oulu (SL)
s Matts Hansson Sangi 7.11.1731 Oulu (SL)
s Henrik Hansson Sangi 18.11.1733 Oulu (SL)
s Jacob
drg poik Simon tjänar hos Isak Gisselkors
pig Chirstin Enqvist
s Stephen
pig Brtha Kärpä bortfarit
Pietiläs e Margeta
pig Barbara Jeremiadr född i Ryssland
Couri's encka
pig Brita Mattsdr Mard
pig Susanna Andersdr
drg Erik
pigan

020 Perälä (eRKs019, sRKs020)

Henrik Perälä 
hu Elin 1691
dr Lisa Henriksdr Perälä 1726
dr Carin Henriksdr Perälä 
s Henrik Henriksson Perälä 1728
s Zachris Henriksson Perälä 1732
(Sangilampi) (sRKs021)
Henrik Lauckala 1698
hu Walborg 1699
s Johan 1731
dr Walborg 1733

021 Martila (eRKs021, sRKs022)

Henrik Andersson Marttila 1699 
hu Beata Johansdr Kaakinen
(VL 15.2.1736 Oulunsalo)
mod Brita 
syst Maria Andersdr Marttila (VL 5.7.1747 Oulu) 
		(m: Mårten Eriksson Piipponen) (OulunsaloRK1741s079)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
svåg Matts Mattsson Keränen 1700
hu Brita Andersdr Martila 1709
(VL 20.1.1730 Oulu)
s Anders Henriksson Marttila 1736
(perhe sivulle 022)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pig Brita Jacobsdr Takala ( sivulle 022)

022 Kanniainen (eRKs022, sRKs023)

Christer Kanniainen död
hu Carin Jacobsdr Fiskari
mod Maria
s Johan
dr Carin Christersdr Kanniainen 30.9.1729 Oulu (SL)
s Arvid
hu Carin Johansdr (yliviivattu)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matts Mattsson Keränen 1700
hu Brita Andersdr Martila 1709
(VL 20.1.1730 Oulu)
s Anders Henriksson Marttila 1736
(perhe sivulta 021)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pig Brita Jacobsdr Takala ( sivulta 021)
sväg Margeta farit till Limongo
Johan Margetasson

023 Korhonen (eRKs023, sRKs024)

Jacob Korhonen 1684
hu Britha Hansdr
dr Walborg Jacobsdr 
s Pehr Jacobsson Korhonen 22.8.1728 Oulu (SL) 
s Matts Jacobsson Korhonen 21.2.1731 Oulu (SL)
dr Britha Jacobsdr Korhonen 8.12.1725 Oulu (SL) 
drg poik Thomas
pig Britha

024 Paaso (eRKs024, sRKs025)

Pehr Olofsson Lipponen 1703 
hu Anna Thomasdr Paaso 1712 
(VL 31.3.1736 Oulu)
mod Carin död
Anna Maria
drg Erik Olofsson Pellikain
flick Anna Hataja

025 Kärppä (eRKs025, sRKs026)

Thomas Kärppä 1684 
hu Dorde 1680 
dr Walborg Johansdr Kärppä 23.4.1738 Oulu (SL)
dr Carin Thomasdr Kärppä 
måg Johan Christersson Komulainen 1716 
hu Brita Thomasdr Kärppä 1713
(VL 21.12.1736 Oulu)

026 Heikkilä (eRKs026, sRKs027)

Olof Heickilä 
hu Walborg Henriksdr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s Olof Olofsson Heickilä 1721
hu Carin Michelsdr Isola 1724 
(VL 31.5.1739 Oulunsalo)
(perhe OulunsaloRK1741s037)(sRKs027)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s Jacob Olofsson Heickilä 24.5.1722 Oulu (SL)
s Johan Olofsson Heickilä 1.12.1727 Oulu (SL)
dr Carin Olofsson Heickilä 5.8.1725 Oulu (SL) 
			(VL 6.3.1747 OUlu)(KempeleRK1746s014)
Walborg Olofsdr Heickilä 26.4.1730 Oulu (SL)
måg Pehr Mattsson Keränen 1713
hu Anna Olofsdr Heickilä 1715
(VL 19.2.1734 Oulu)
mågs Pehr Pehrsson Keränen 9.11.1735 Muhos (SL)
mdr Margeta Pehrsdr Keränen 25.2.1738 Muhos (SL)
Anna Andersdr Pucki i staden

027 Juurus (eRKs027, sRKs028)

Abraham Abrahamsson Jurus d. 1748
hu Margeta 1680
s Jacob Abrahamsson Jurus 1702 
hu Elin Thomasdr Hentula
syst Carin Abrahamsdr Jurus 1722 (vih sivulle 019)
ss Jacob Jacobsson Juurus 20.2.1736 Oulu (SL)
sdr Margeta Jacobsdr
ss Abraham Jacobsson Juurus 14.7.1738 Oulu (SL)
drg Samuel Isola död ifr Ilomantzi
Simon Siira ifr Paldamo
drg Pehr Johansson Enterman
Matts Olofsson Tilicka
pig Maria Stephensdr ifr Muhos til Limingo
Maria Eliasdr

028 Koistinen (eRKs028, sRKs029)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Michel Pehrsson Koistinen 1706
hu Carin Henriksdr Kolehmainen 1706
fad Pehr d. 1746
mod Anna 1669
dr Anna Michelsdr Koistinen d. 1743
syst s Pehr tjänar i Kembele
pig Anna Isaksdr till Kello
pig Lisa Henriksdr Antila
s Pehr Michelsson Koistinen 11.10.1735 Oulu (SL)
dr Lisa Michelsdr Koistinen 1.5.1737 Oulu (SL)
drg poik Anders Mattsson T....
pig Anna Liikanen
drg Thomas Caipainen

029 Maickula (eRKs029, sRKs030 ja 035)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	
Johan Mattsson Maickula Kauppila Nisca
hu Anna Johansdr Wänänen
(VL 2.8.1735 Oulu)
syst Ailis
(perhe eRKs040)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	
drg p Zachris Hackarainen till Muhos
pig Anna Sixtensdr
nya åboen
Isak Räisänen
hu Lisa

030 Markuxela (eRKs030, sRKs031)

Lars Pehrsson Markuxela 
hu Margeta Larsdr Kouckari d. 1743
(VL 23.12.1733 Oulu)
(uusi avio:)
hu Beata 1682
s Lars Larsson Markuxela 29.12.1722 Oulu (SL)
s Henrik Larsson Markuxela 27.5.1724 Oulu (SL)
hu Britha Olofsdr 1726
(vih abt 1746)
s Pehr Larsson Markuxela 3.1.1729 Oulu (SL)
dr Margeta Larsdr Markuxela 17.4.1726 Oulu (SL)
sv mod Anna
s Thomas Larsson Markuxela 18.12.1730 Oulu (SL) död
dr Sophia Larsdr Markuxela 29.11.1736 Oulu (SL)
st dr Maria 8 åhr (1737?)

031 Kondio (eRKs031, sRKs032)

Pehr Kondio död
hu Margeta Johansdr Määttä fr Kemi
(VL 14.1.1738 Oulu)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johan Pehrsson Kondio Ojala 1715
hustr Margeta Påhlsdr Holappa 1728
(VL 6.1.1746 Muhos)
(perhe ei sRK) (MuhosRK1741s049)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dr Carin Pehrsdr Kondio 22.3.1730 Oulu (SL) 
dr Anna Pehrsdr Kondio 17.11.1728 Oulu (SL) 
dr Sophia Pehrsdr Kondio 28.8.1733 Oulu (SL) 
st dr Chirstin Määttä
måg Anders...... til Nockala (?)
poik Simon Lunqvist tjänar hod länsman Gisselkors

Pehr Pickarainen
hu Walborg

032 Purala (eRKs032, sRKs033)

Anders Purala
hu Margeta
dr Scholastica Andersdr Purala
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isak Pehrsson Purala Hyrkäs 1690
hu Magdalena Johansdr Maunu 1708 (fr Tyrnävä)
(VL 21.2.1728 Muhos)
dr Margeta Isaksdr Purala 20.4.1730 Muhos (SL)
s Johan Isaksson Pura 1.12.1731 Muhos (SL)
s Isak Isaksson Pura 16.3.1737 Muhos (SL)
(perhe ei eRK) (MuhosRK1741s063)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

drg Claes Hapalainen

033 Saarela (eRKs033, sRKs034)

Thomas Saarela 1676 
hu Brita
br Jacob Saarela
hu Carin 
s Johan Thomasson Saarela 19.1.1723 Oulu (SL)
hu Carin Johansdr Sarckila 1708
(VL 20.3.1745 Kempele)
s Jacob Jacobsson Saarela 1723
s Zachris Thomasson Saarela 2.12.1726 Oulu (SL)
dr Lisa Thomasdr Saarela 1718 (VL 10.4.1748 Oulu) till Ijå
Brita Jacobsdr Saarela 1.2.1731 Oulu (SL)
Lisa Jacobsdr Saarela 25.1.1728 Oulu (SL)
änck Margeta Lämsä farit til Kusamo1742 död
Margeta Zachrisdr Wesa tjänar i Uhleå
pig Maria Henriksdr Nissilä ifr Sotkamo
flick Anna
poikan Elias Carlsson
Lars Larsson
adoptivius Carl Carlsson
Margeta Wesa

034 Nickilä (eRKs034, sRKs036)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	
Samuel Sutinen d. 10.1745
hu Carin Mätätär
s Henrik Samuelsson Sutinen
hu Margeta Larsdr Markuxela död
(VL 12.4.1746 Oulu)
dr Margeta Samuelsdr Sutinen 
dr Brita Samuelsdr Sutinen tjänar i Uleå
(perhe sRKs036)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	

035 Turula (eRKs035, sRKs037)

Simon Thomasson Liikanen Turunen 1708 (ifr Paldamo)
hu Walborg Simonsdr Turunen 1714
(VL 22.1.1734 Oulu)
svmod Britha död
mod Anna död
sytningsmor....
s Johan Simonsson Liikanen 22.6.1737 Oulu (SL)
inhysningar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	
brod Matts Thomasson Liikanen
hu Margeta Isaksdr Erwast
(VL 28.10.1729 Oulu)
s Thomas Mattssson Liikanen 5.3.1730 Oulu (SL)
(perhe eRKs026)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	
pig Margeta Eriksdr ...tonen ift Paldamo
Maria Andersdr
Lisa Pehrsdr
drg Påhl Lepiäinen ifr Piexämä
hu Gertrud Mattsdr Meriläinen

036 Knutila (eRKs036, sRKs038)

Simon Mattsson Mäkäräinen Knutila 1705 
hu Maria Johansdr Härkönen 1704 
(VL 27.5.1740 Oulu)
s Matts Simonsson Knutila Waara 24.9.1740 Oulu (SL)
Henrik Liikases äncka Anna död
inh Jöran ... P....
hu Elsa
dr Britha
dr Anna
s Jöran

037 Kanniainen (eRKs037, sRKs039)

Stephen Kanniainen 
hu Margeta 
måg Jacob Jacobsson Komulainen 1708
hu Margeta Stephensdr Kanniainen 1718
(VL 28.2.1735 Oulu)
s Stephen Jacobsson Kanniainen 1736
s Michel
s Jacob Jacobsson Kanniainen 

038 Isteri (eRKs038, sRKs040)

Johan Isteri död
hu Britha 1682
Johan Johansson Isteri 1711 
hu Maria Michelsdr Pietilä 25.1.1725 (LiminkaRK1738s064)
(VL 5.2.1745 Liminka)
dr Carin
dr Walborg
dr Maria

039 Pickarainen (eRKs039, sRKs041)

Henrik Pickarain 1698 
hu Carin 1690
s Abraham Henriksson Pickarainen 1721
hu Britha Johansdr Ister 1719
s Pehr
hu Walborg
Jacob (yliviiv)
Johan
dr Anna Henriksdr Pickarainen Juurus 5.12.1724 Oulu(SL)(avio sRKs049)
Henrik
Carin
s Jacob
flick Maria Larsdr
Scholastica Johansdr Kinnunen

040 Kauppila (eRKs040, sRKs042)

Gabriel Larsson Kauppila 20.10.1707 
hu Anna
(uusi avio:)
hu Anna Michelsdr Hildunen
(VL 13.5.1744 Oulu)
hu Anna
st dr Sophia (Eriksdr Korpela ?) (14.2.1729 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jöran Jöransson Hytinkoski fr Siikajoki
hu Elin Olofsdr Wanha
(VL 2.2.1733 Oulu)
s Erik
s Lars
dr Sophia
(perhe eRKs040)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henrik Wähä 1678
hu Anna Johansdr Närä
s Thomas
s Johan
(perhe ei eRK, ei sRK) (OulunsaloRK1748s057)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drg Lars Olofsson Peckala
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...Thomas Wähä
hu Carin
syster Anna
s Lars
dr Sophia
(perhe ei eRK, ei sRK) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inh Anders Jonas Erckola

041 Kauppila (eRKs041, sRKs043)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pehr Pehrsson Kauppila
hu Carin Jöransdr
s Johan Pehrsson Jacola Kauppila 1699
hu Carin Bertilsdr (död abt 1747)
ss Pehr Johansson Jacola 1722
hu Carin Johansdr Ister 1723
(VL 7.2.1745 Oulu)
Sophia Johansdr Kauppila Waara 10.1.1726 Oulu (SL) (VL 12.1.1749)
Maria Johansdr Kauppila Waara 1735
(perhe sRKs043)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brs Henrik
flick Maria Andersdr
pig Lisa Hansdr tjänar i Muhos
Walborg Olofsdr Mu... til Frantzila
Elin Andersdr Hildunen i Uleå
drg Henrik Jägare
drg p Henrik Toickanen

042 Litendahl (eRKs042, sRKs044)

cronolänsman
Isak Gisselkors
hu Maria Lithovia
mod Anna Carlenia
Sara Carlenia i Stockholm
Isak Carlenius
hu Beata Lillbäck
(VL 20.2.1747 Oulu)
flick Carin Carlein
drg Henrik Isacka fr Insalm
mod Helga
inh Henrik Wähä
Thomas Wähä
hu Carin
pig Britha Mo... ifr Limingo afvikit til Stockholm
pig Catharina Wieser ifr Kemi i Kembele
Carin Ketutar fr Törnävä 1742
flick Anna Henriksdr
drg p Henrik Klemi
drg Anders Tervo vid Nockala
hu Chirstin
Anna Mattsdr
Anders Karvonen
ryssen Johan Michelsson Teronen

043 Erckola (eRKs043, sRKs045)

Anders Erckola
hu Elin Henriksdr Wäänänen
(VL 19.7.1730 Oulu)
s Jonas Andersson Erckola
hu Lisa Andersdr fr Kembele d. 1746
(VL 5.10.1728 Oulu)
ss Anders d. 1741
ss Johan d. 1741
dr Elsa
drg p Herik Henriksson Thasi i Siikajoki

044 Parckinen (eRKs044, sRKs046)

Eskil Parckinen
hu Margeta 1686
s ...... död
s Anders Eskilsson Parckinen d. 1747
s Erik Eskilsson Parckinen 1723 
s Eskil Eskilsson Parckinen 1725
dr Walborg Eskilsdr Parckinen gift i Pickarala
pig Chirstin
pig Maria Henriksdr
pig Margeta Påhlsdr
Sauckoses encka Britha
Simon Pehrsson Määttä
hu Walborg
dr Anna
Margeta Påhlsdr Buldan 8.9.1734 Oulu (SL)	
 Britha Påhlsdr Buldan 17.11.1736 Oulu (SL)	

045 Korpela (eRKs045, sRKs047)

Christer Mattsson Toppila d. 1741
hu Anna Michelsdr Hildunen
(VL 31.10.1738 Oulu)
st s Henrik Eriksson Korpela 1715
hu Maria (Margeta) Påhlsdr Kettunen 1717 fr Iisalmi
(VL 21.2.1738 Oulu)
s Michel Eriksson Korpela död
dr Sophia
dr Anna
Walborg Andersdr

046 Korpela (eRKs046, sRKs048)

Michel Korpela
hu Maria
s Michel Michelsson Korpela
hu Sophia Mattsdr
(VL 11.2.1735 Oulu)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jacob Jacobsson Timonen 1708
hu Margeta Staffansdr Leskinen 1708
(vih abt 1730 Ylikiiminki)
(perhe ei eRK, YlikiiminkiRK1737s002, sRKs048)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drg Henrik Holm

047 Hintta (eRKs047, sRKs050)

Jacob Hindsa 1695 
hu Lisa Johansdr 1708
sv mod Carin död
s Adam Jacobsson Hindsa Hintta 22.4. 1732 Oulu (SL)
dr Martha Jacobsdr Hindsa 3.3.1735 Oulu (SL)
systersonen 
Johan 1746 10 åhr
Henrik 8 åhr
ea Britha Henriksdr till Lumijoki

048 Yrjänäinen (eRKs048, sRKs049)

Matts Yrjänäinen
hu Anna
s Matts Mattsson Yrjänäinen
hu Carin Påhlsdr Hildunen
(VL 3.5.1737 Oulu)
wgk Jöran Jöransson Hauru ifr Pielis
hu Anna
pig Anna Gabrielsdr
pig Anna Angeria

049 Wärttö (eRKs049, sRKs051)

Anders Andersson Wärttö 1695
hu Lisa Johansdr Kuivala 1700
(VL 30.5.1727 Oulu)
mod Britha d. 1741
s Anders Andersson Wärttö 14.3.1732 Oulu (SL) 
s Henrik Andersson Wärttö 9.1.1742 Oulu (SL) 
Anna Toppila
s Erik Andersson Wärttö 17.1.1737 Oulu (SL) 
dr Margeta Andersdr Wärttö 9.7.1734 Oulu (SL) 
Ivar Eriksson Sarelainen fr Kuopio (sRKs032)
hu Brita Hansdr Jauhola fr Kemi (sRKs052)
(VL 2.7.1744)
Anders Antila tjänar i staden
Erik Karppinen
Henrik Säckinen
drg Anders Johansson Nilcku tjänar i Uhleå
Erik Pehrsson Sotkanen
pig Britha Hansdr
flick Anna Kuivala farit til Limingo
Carin Thomasdr Hyry farit til Limingo
Lisa Lurkat
drg p Henrik Sockanen
pig Maria Heinonen
pig Margeta Olofsdr Tickanen

050 Laanila (eRKs050, sRKs052)

Justitia hemman
Ifvar Sarelainen
hu Britha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drg Pehr Calinasson Koljonen
hu Brita Larsdr Koistinen 
(VL 6.11.1733 Oulu) 
dr Anna Pehrsdr Koljonen 11.6.1734 Oulu (SL)
(perhe eRKs049)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

051 Nockala (eRKs051, sRKs053)

Lars Nockala 
hu Margeta d. 2.1746
Anders Andersson Tervo Nockala 1723
hu Christina Jöransdr Ragnell Määttä 1718
(VL 21.10.1743 Oulu)

052 Kurkela (eRKs051ao, sRKs054)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johan Johansson Pucki Kurkela
hu Susanna Andersdr Annula 
(VL 6.10.1731 Oulu)
dr Susanna Johansdr Pucki Kurkela 26.5.1733 Oulu (SL)
dr Carin Johansdr Kurkela 14.8.1735 Oulu (SL)
(perhe eRKs051)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

053 Laanila (eRKs052, sRKs055)

Matts Henriksson Taskinen Laaninen
hu Brita Jacobsdr Laaninen 
(VL 2.12.1735 Oulu)
mod Carin Thomasdr
svåg Jacob Jacobsson Laaninen
hu Chirstin Isaksdr Hyttinen
(VL 22.4.1746 Oulu)
nya åboen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Michel Kocko Laaninen Laihiainen
hu Walborg 1680
s Michel Michelsson Laaninen
(perhe eRK MuhosRK1741s088)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe a)
s Michel Michelsson Laaninen
hu Carin Påhlsdr Väisänen  1712 (ifr Sotkamo)
(VL 26.5.1734 Muhos)
s Christer Michelsson Laninen 1732
s Michel Michelsson Laaninen
(perhe eRK MuhosRK1741s088)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drg p Olof Kettunen ifr Paldamo
Maria Zachrisdr Hackarainen (eRK MuhosRK1733s086)
drg Thomas kaipainen
Michel Michelsson

054 Tuira (eRKs053, sRKs056)

Erik Tuira 1694 
hu Anna 1703
s Erik Eriksson Tuira 1725
s Matts Eriksson äldre
s Matts Eriksson Tuira 1732
s Henrik Eriksson 
s Johan Eriksson Tuira 20.6.1734 Oulu (SL)
enk Carin Idström

055 Antila (eRKs054, sRKs057)

Henrik Antila
hu Carin
s Jacob Henriksson Antila
dr Carin Henriksdr Antila
dr Lisa
Simon Simonsson
Anders Simonsson
änck Margeta
Margeta Henriksdr Antila

056 Toppila (eRKs055, sRKs058)

Jacob Toppila d. 1745
hu Sara d. 1745
Johan Jacobsson Toppila 22.6.1722 Oulu (SL)
hu Anna  Davidsdr Turpeinen 24.8.1711
(VL 25.10.1741 Oulu)
Thomas Jacobsson Toppila
Sara Jacobsdr Toppila
Anders Moilanen 
hu Helena
s Anders
s Jacob

057 Koskela (eRKs056, sRKs059)

Matts Koskela död
hu Lisa 1678
Bengt Taskin (eRKs057)
s Johan Mattsson Koskela 1708
hu Lisa Nilsdr Junto 1718
(VL 21.12.1739 OulU)
dr Maria
s Matts Mattsson Koskela 
hu Margeta Christiansdr
(VL 12.3.1747 Oulu)
dr Lisa Mattsdr Koskela 
Lars Michelsson Hyvöses encka Maria Jacobsdr Taskinen
dr Brita

058 Taskila (eRKs057, sRKs060)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lars Hansson Ämmä Taskinen 
hu Elin Pehrsdr Snickarila
(VL 13.12.1730 Tervola)
dr Malin Larsdr Ämmä 23.9.1731 Tervola
(perhe) fr Kemi 1734
(perhe eRKs057)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

059 Klemola (eRKs058, sRKs061)

Olof Klemola 
hu Maria
hu Carin
svärm Elin
s Olof Olofsson Klemola 1725
hu Margeta Eriksdr Könönen 1722
(VL 26.11.1745 Oulu)
dr Carin
Eskil Taskises ea Carin 

060 Jaakola (eRKs059, sRKs062)

Hans Jacola Kauppila 1676
hu Carin 1678
st mod Margeta 1668
s Hans Hansson Terwo Jacola Kauppila 1724
Britha
Margeta Hansdr Terwo Jacola
drg Påhl Henriksson
hu Carin
drg Samuel Kakinen
Johan ......
Matts Hulckonen
(Margeta Hansdr Jacolan avio:)
måg Jacob Henriksson Pickarainen
(VL 14.4.1747 Oulu)
pig Christina Carlsdr
pig Walborg Mi....
Olof Olofsson Kassi

061 Klemola (eRKs060, sRKs063)

Michel Klemola 1689
hu Anna 1691
s Salomon Michelsson Klemola 1728 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
änck dr Maria Michelsdr Klemola
(Marian ensimmäinen avio:)
(Lars Thomasson Pardanen ifr Iisalmi)
(VL 8.12.1738 Oulu)
(Marian toinen avio:)
(Johan Pehrsson Määttä)
(VL 5.5.1745 Oulu)
(perhe sRKs015)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dr Anna Michelsdr Klemola 1726
dr Margeta Michelsdr Klemola 1735
dr Helena
drg p Mårten Huskonen

062 Wesala (eRKs061, sRKs064)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johan Wesala
hu Margeta
(perhe sRKs075)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
måg Matts Andersson Tervo Ikonen fr Sotkamo
hu Lisa Johansdr Vesa
(VL 15.5.1740 Oulu)
(perhe sRKs076)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mod Lisa (sRKs075)
måg Matts Andersson (toiseen kertaan)
hu Lisa (toiseen kertaan)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kr befallningsman
Christer Zimmerman
fr Anna Margeta Wijdebom
(perhe sRKs064)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drg Lars Larsson
drg Matts Karvonen
hu Walborg Meriläinen 
skrif Nils Spolander
drg Pehr Mattsson
drg Matts Henriksson
Christian Schroderg
jungffr Britha Åhs
pig Anna Johansdr

063 Fiskare (eRKs062, sRKs065)

Johan Fiskare
hu Carin
Michel Henriksson Fiskare Kauppila 1701
hu Elisabeth Henriksdr Nickilä 1697 
(VL 15.3.1724 Oulu)
s Henrik Michelsson Fiskare Kauppila 8.5.1724 Oulu (SL)
s Michel Michelsson Fiskare Kauppila 20.8.1730 Oulu (SL) 
dr Margeta Michelsdr Fiskare Kauppila 30.10.1725 Oulu (SL)
dr Lisa Michelsdr Fiskare 6.10.1728 Oulu (SL)
dr Carin Michelsdr Fiskare 9.3.1727 Oulu (SL) 
s Johan Michelsson Fiskare Ister 8.2.1737 Oulu (SL)
förafsk sold Simon Stång
(Margeta Michelsdr Fiskaren avio:)
måg Mårten Mårtensson Hulkonen 1724 (sivulta 067)
(VL 12.1.1749 Oulu)

064 Mononen (eRKs063, sRKs066)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	
Henrik Johansson Kuivala Mononen
hu Anna Johansdr Mustonen 1704
(VL19.4.1730 Oulu)
s Erik Henriksson Kuivala Mononen 4.3.1736 Oulu (SL)
(perhe eRKs063, sRKs066)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	
Johan Hilduises hu Margeta

065 Kuivala (eRKs064, sRKs067)

Johan Johansson Kuivala 1680
hu Elisabeth Mattsdr Wendelä 1698 
dr Carin Johansdr Kuivala 17.9.1723 Oulu (SL)
dr Lisa Johansdr Kuivala 17.5.1734 Oulu (SL)
s Johan Johansson Kuivala 20.3.1725 Oulu (SL) 
s Matts Johansson Kuivala 16.7.1729 Oulu (SL)
dr Maria Johansdr Kuivala 25.1.1737 Oulu (SL)
dr Carin Johansdr Kuivala (yliviivattu, toiseen kertaan)
dr Margeta Johansdr Kuivala 6.8.1726 Oulu (SL)
drg Anders Olofsson Halonen
Christina Mattsdr
Johan Mickonen till Paldamo

066 Inhysningar

Henrik Turcka
hu Walborg
s Johan
Olof Hämäläin
hu Anna
gl sold Henrik Påhlsson
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matts Ikonen
hu Lisa Johansdr
(perhe sRKs076)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jöran Jöransson Hytinkoski (fr Siikajoki)
hu Elin Olofsdr Wanhala
(VL 2.2.1733 Oulu)
(perhe sRKs068)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anders Karpanen

067 Inhysningar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mårten Hulckonen 
hu Walborg Keinänen
s Anders Mårtensson Hulckonen 
s Mårten Mårtensson Hulckonen 1724 (vih sivulle 063)
(perhe sRKs068)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henrik Henriksson Huovinen
hu Walborg Andersdr Sarinen
(VL 26.11.1727 Oulu)
(perhe eRKs044, ei sRK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sold Matts Liikanen
hu Walborg
Lisa Winicka
Märta Krants
änka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henrik Bonell
hu Carin
(perhe sRKs069)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lars Larsson Häickäläinen
hu Carin Pehrsdr Wätäjä
(VL 18.11.1739 Oulu)

068 Inhysningar

Anders Kettuses encka Maria död
förafsk sold Olof Kaipainen
hu Brita
sold Isenberg's encka Maria
Henrik Bertunen
hu Walborg
s Henrik
dr Maria
Eskil Falck
hu Agneta
s Jacob

069 Inhysningar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matts Krantz f: Liikanen ift Kiminge
hu Walborg
(perhe sRKs069)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agneta Hillutar d. 1742
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	
Nils Larsson
hu Christina
(perhe eRKs063) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	
sold encka Brita Kamunen
Erik Piiponen
hu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	
Påhl Pehrsson Hildunen 1693
hu Christin Josephsdr Sutela 1698
(VL 17.4.1734 Muhos)
s Olof Påhlsson Hildunen 30.3.1735 Oulu (SL)
(perhe sivulla 011)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	

070 Soldater

Erik Barckman
hu Walborg
s Erik
dr Anna
Anders Larsson Wikström
hu Margeta
s Hans
Bengt Hjort
hu Lisa
s Henrik

071 Soldater

Lars Forss
syst Malin
hu Anna Christersdr
Johan Upman död
hu Carin
dr Lisa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jacob Tullström
hu Carin Henriksdr Kinnunen 
(VL 22.10.1743 Oulu)
(perhe sRKs072)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anders Wijkström
hu Margeta
s Hans
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matts Tornfeldt
hu Anna Olofsdr
(perhe sRKs072)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simon Siira
s Matts

072 Soldater

Johan Udman
hu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigfrid Isenberg
hu Carin
(perhe sRKs073)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johan Pijkman
hu Maria Thomasdr
(perhe sRKs073)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carl Sarman
hu Anna
(perhe ei sRK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olof Lipponen
hu Anna Simonsdr
(perhe ei sRK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carl Sarman (toiseen kertaan)

073 Soldater

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigfrid Upman
hu Lisa 
(st) dr Magdalena
(perhe sRKs074)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Walborg Paso död
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abraham Forss
hu Malin
(perhe sRKs072)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mårten Starck 1723
hu Maria Martila 1719
(vih abt 1750)
(perhe sRKs074)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anders Basuns encka Brita ( sRKs074)
Agnes Erckola (ei sRK)

074 Laucka Pickarainen

(Kinkerikirjaa)
Hyvöses encka Maria (yliviivattu)
Henrik Henriksson Laucka Pickarainen 1709
hu Anna Thomasdr Räisänen 1709
(VL 5.2.1738 Muhos)
s Thomas
dr Elisabeth Henriksdr Laucka 26.11.1727 Oulu (SL)
br Erik Henriksson Laucka Pickarainen 6.5.1731 Oulu (SL)
syst Elisabeth
pig Carin Henttunen
drg Johan Tom......
Henrik Isaksson Pickarainen
hu Margeta
måg Henrik Henriksson Berttunen
hu Carin Henriksdr Pickarainen
(VL 10.7.1742 Oulu)
s Henrik
dr Walborg
Margeta
drg Henrik Larsson Hentunen
hu Anna Påhlsdr Tuhkatar
(VL 25.4.1730 Oulu)
s Hans
dr Sara Henriksdr Hentunen 6.4.1731 Oulu (SL)
dr Eva Henriksdr Hentunen 29.3.1739 Oulu (SL)	
pig Britha Anton i Muhos
drg ... Hans Tyskä
Walborg Thomasdr
Carin Henriksdr Hentunen

075

Erik Pickarain 1682
hu Juliana 1681
måg Jacob Jacobsson Wäisänen 1706
hu Elisabeth Jacobsdr Pickarain 1712 
(VL 30.11.1732 Oulu)
s Stephen
dr Sara
dr Carin
dr Margeta
drg Matts Mursu
Erik Olofsson Pickarainen 1700 
hu Carin Jacobsdr Sieckinen 1712
(VL 11.11.1744 Oulu)
s Erik Eriksson Pickarain 
s Olof Eriksson Pickarain 
s Henrik
s Anders
dr Margeta Eriksdr Pickarainen 
dr Anna
pig Margeta Henttunen
Matts Limanen
hu Walborg

076

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henrik Mattsson Hevonoja 
hu Margeta Henriksdr Heickilä 1688
(VL 4.12.1729 Oulu)
st s Isak Isaksson Hevonoja 1718
hu Maria Andersdr Kettunen 1728
(VL 13.11.1742 Oulu)
st ss Henrik Isaksson Hevonoja 1735
st ss Jacob Isaksson Hevonoja 
st sdr Margeta Isaksdr Hevonoja 
st sdr Elisabeth Isaksdr Hevonoja 
(perhe sivulla 005)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

drg Jacob Sparf
flick Margeta Sieckin
Matts Johansson Lappalainen 1695
hu Anna Johansdr Tervo (fr Sotkamo)
(VL 21.3.1732 Oulu)
s Johan Mattsson Lappalainen 1726
hu Britha Henriksdr Ingala 1726 
(VL 14.3.1748 Muhos)
dr Margeta Mattsdr Lappalainen 
dr Carin
s Henrik Mattsson Lappalainen 31.3.1738 Oulu (SL)

077

Stephen Stephensson Lappalainen 1680
hu Margeta 
s Stephen Stephensson Lappalainen d.1758
hu Margeta Jacobsdr Hardicka
(VL 6.3.1744 Muhos)
s Bertil Stephensson Lappalainen 23.3.1724 Oulu (SL)
hu Lisa 1725 
s Anders Stephensson Lappalainen 19.8.1733 Oulu (SL)
Lars Larsson
ss Stephen Stephensson Lappalainen 10.6.1739 Oulu (SL)
Bertil Bertunen 1682
hu Walborg Zachrisdr 1681
s Bertil Bertilsson Bertunen 1708
hu Carin Mattsdr Laitinen 1712 
s Isak
s Erik
s Matts
dr Brita
dr Lisa

078

Olof Bertula 1700 
hu Carin 1689 
måg Johan Eriksson Jochman 1705
hu Maria Henriksdr Berttunen 26.3.1727 Oulu (SL)
(VL	20.11.1742 Oulu)
dr Anna
s Olof
Hans Berttunen 1708 
hu Walborg Isaksdr 1703 
dr Lisa
s Hans
dr Margeta
drg Henrik Limata
pig Stina Sparf
Olof Josephsson Sutela 1608
hu Carin 1605
fad Joseph Sutela
s Jacob Olofsson Sutela 1729
s Henrik Olofsson Sutela 
dr Anna
barnflick Margeta
Henrik Kinnunen
hu Britha Carlsdr 
s Henrik Henriksson Kinnunen 1717
hu Carin Hansdr Sangi 1728
(VL 13.3.1746 Oulu)
s Pehr Henriksson Kinnunen 2.4.1726 Oulu (SL) död
s Olof
gaml Carin 1696
pig Walborg Pirainen
pig Beata Thomasdr Hildunen
Anna Ruuth 

079

Pehr Pucki
hu Elin 
s Henrik Pehrsson Pucki 
hu Elsa (Helena) Pehrsdr Määttä d. 1756
(VL 11.3.1747 Muhos)
s Stephen
dr Carin
s Johan
dr Maria
drg p Johan Ivansson
Pehr Pehrsson Kourinoja Korhonen
hu Britha Andersdr Philponen 
(VL 21.11.1731 Oulu)
s Anders Pehrsson Kourinoja 19.5.1732 Oulu (SL)
s Pehr Pehrsson Kourinoja 21.8.1736 Oulu (SL) til Särkelä
s Johan Pehrsson Kourinoja 28.12.1739 Oulu (SL)
s Jacob Pehrsson Kourinoja 25.7.1745 Oulu (SL)
dr Walborg Pehrsdr Kourinoja 1.5.1735 Oulu (SL)
Simon Mattsson Paaso Karppinen 1712 (ifr Sotkamo)
hu Carin Simonsdr Paaso1716
(VL 6.4.1738 Oulu)
svärm Juliana 
sväg Brita
Juliana
Elisabeth
drg Gabriel Parviainen
Zachris Turcka 1691
hu Brita 
fad Zachris död
s Henrik Zachrisson Turcka 1716 
hu Carin Johansdr 1718
s Zachris Zachrisson Turcka 1718 (avio alempana)
ss Zachris
s Johan
pig Juliana Bertunen

080

Anders Hansson Sangi 1722
hu Carin Abrahamsdr Juurus 1722
(VL 28.2.1739 Oulu)
fad Hans Sangi 1680 
mod Lisa 1698 
s Johan i Kärsämä
s Matts 1731 
s Henrik 1733
s Jacob 1736
s Stephen 1738
Lisa Henriksdr
Lisa Andrsdr
pig Brita Mård
Henrik Perälä 
hu Elin 1691
s Henrik Henriksson Perälä 1728
dr Carin Henriksdr Perälä 
s Zachris Henriksson Perälä 1732
dr Lisa Henriksdr Perälä 1726
s Anders Henriksson Perälä1706 
Erik Parnu 1680 
hu Walborg 1680 
s Anders 
hu Chirstin
dr Walborg
s Erik
Carl
s Johan

081

Jacob Kinnunen 1698
hu Elisabeth 1698
måg Bengt Bengtsson Stenberg Koskela 1728
hu Brita Jacobsdr Kinnunen 1730
(VL 12.12.1749 Oulu)
s Jacob
dr Anna 
dr Lisa
Henrik Lauckala Sangilampi 1698
hu Walborg 1699
s Johan 1731
dr Walborg 1733
Henrik Andersson Marttila 1699 
hu Beata Johansdr Kaakinen
(VL 15.2.1736 Oulu)
s Anders Henriksson Marttila 1736
dr Brita
dr Carin
Matts Mattsson Kanniainen Keränen 1700
hu Britha Andersdr Martila 1709 
(VL 20.1.1730 Oulu)
s Henrik
dr Margeta

082

Jacob Korhonen 1684
hu Britha Hansdr
s Pehr Jacobsson Korhonen 22.8.1728 Oulu (SL) 
hu Lisa Pehrsdr Wäisänen 1733
(VL 11.12.1750 Oulu)
s Matts Jacobsson Korhonen 21.2.1731 Oulu (SL) enkl
dr Walborg
dr Brita
Pehr Olofsson Lipponen Paaso1703 
hu Anna Thomasdr Paaso 1712 
(VL 31.3.1736 Oulu)
s Thomas Pehrsson Paaso Rautio 18.12.1738 Oulu (SL)
s Pehr Pehrsson Paaso 1740 
s Johan
pig Brita Henriksdr Hapalainen
Thomas Kärppä 1684 
hu Dorde 1680 
måg Johan Christersson Komulainen 1716 
hu Brita Thomasdr Kärppä 1713
(VL 21.12.1736 Oulu)
s Thomas
dr Walborg Johansdr Kärppä 23.4.1738 Oulu (SL)
sväg Catharina
sväg Walborg
Olof Heickilä 
hu Walborg Henriksdr
s Jacob Olofsson Heickilä 24.5.1722 Oulu (SL)
s Johan Olofsson Heickilä 1.12.1727 Oulu (SL)
dr Lisa Olofsdr Heickilä 28.1.1735 Oulu (SL) 
måg Pehr Mattsson Keränen 1713
hu Anna Olofsdr Heickilä 1715
(VL 19.2.1734 Oulu)
mågs Pehr Pehrsson Keränen 9.11.1735 Muhos (SL)
Matts Pehrsson Keränen 30.3.1740 Muhos (SL)
Olof Liten
mdr Margeta Pehrsdr Keränen 25.2.1738 Muhos (SL)
LOPPU