Tämä on vanha versio dokumentista!


<code>

zåw8ä

Muhos RK1699-1722


sivu 001

Clericiet
Johan Palmannus (1695-1726)
hu Magdalena (Pehrsdr Hoffrenius)(1652, d.1723)
styfson Anders (Anderss Salander)
dito Jacobus (Anderss Salander)
styfdr Anna (Andersdr Salander)

sivu 002

Clericiet
Isaacus Gisselkors (1698, d.11.07.1731)
hu Sara (Gabrielsdr Lauraeus)(d.01.03.1752)
dr Justina (Isaksdr Gisselkors)

sivu 003

Sahl.Hr Erichs Enckia Kirstin
dotter Anna

sivu 004

klåckaren Simon
hustr Carin (sRKs066)
son Esaias
dito Jacobus
dito Johannes
dotter Agneta
styfdr Brijta
bror Anders
hustr Ingred
sonen Lars ??

sivu 005 (RK1733s001)

(Särkijärvi)
Matts Keräinen 
hustr Margetha
son Matts
sonen Peer
dito Johan
pijga Anna ... Ea
Matts hustr Margetha
Sigfreds h. Ingred
pijgan Agneta Kåckoi
dito .Margeta Lehtolain
i Pald..
Pijg Marg. Meriläon
Matz .....Margetha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1722
C
Mats Keräinen (1685)
hustr Margeta (1698)
sonen Matts
sonen Stephen (Mattss Keränen) (1712)
Peer (Mattss Keränen) (1713)
af 8åhr
pijgan Helga

sivu 006 (RK1733s002)

Särkijärvi by

Mats Kinnuinen
hustr Carin
son Mats
hustr Anna
son Johan
hustr Carin
son .....
Johans dr Carin
Matts son Matts
Johans dr Lijsa
brors dr Gertrud
Mattss son Michel
gubbens hustro Anna
..... hustr Anna
Matts dott Cicilia
Johans hustr Marja
Matts son Anders
dito Hans
sal Johans son Mats
gubbens dr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jacob Kinnunen
hustr Anna
styfsonen Matts Mattson (Kinnunen) (1690)
hustr Carin (Johansdr) (1700)
broder Hans (Kinnunen) 
gubbens dr Anna
flickan Margeta

sivu 007 (RK1733s003)

Särkijärvi
Staphan Jurwala
hustr Margetha
bror Anders
dito Matts
faar syster Margetha
son Michel
hustr Brijta
dr Margetha
dr Dårde
dito Juliana
dito Carin
frand.... Carin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matts hustr Marg
pigan Maria
pigan Anna Purotar
Matts dr Saara
s...son And...
Legokarls dr Helga
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peer Jurfwala (1669)
hustr Margeta (1682)
dotter Margeta
sonen Anders
dreng Daniel
pigan Carin
dr Lijsbeth (Pehrsdr Jurvakainen) (1710)
son Matts (Pehrss Jurvakainen) (1716)

sivu 008 (RK1733s004)

Juorkunaby
Sigfred Wesane
hustr Brijta
son Clemets
hustr Brijta
drengen Simon
dito Nicolaus
Sigfreds hustr Carin
pijga Anna
Clemets hust. Dårde
pigan Maria
dito Margeta
Clemets dr Brijta
..... h. Carin
sonen Peer
dr Cicilia
Clemets son Sigfr
dito dr ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sigfred Wesanen (d.bef 1734)
hustr Carin (1644, d.1.12.1734)(RK1733s069)

sivu 009 (RK1733s005ao)

Juorkuna by
Johan Tihinen
Modren Kirstin
syster Dorde
syst Margetha
dito Lijsa
bror Mats
son Anders
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Johan Tihinen (1682)
hustr Elin (Henriksdr Paavola) (1683)
modren Kirstin
broder Anders
dotter Margeta (Johansdr Tihinen)
son Anders (Johanss Tihinen)
dr Lijsa Johansdr Tihinen)

sivu 010 (RK1733s006)

(Juorkuna)
Anders Peersson Keinänen
hustr Sidsla
sytingman Ericus
hustr Margetha
gubben Purolainen
Carwoses dr Kirstin
pijgab Carin Mattsdr
dräng poikan Matts
Erich son And.
dr Sidsla
son Peer
p. Anna Piironen
Erichs son Erich
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Erich Keinälä (1673)
hustr Margeta (1672)
sonen Peer (Erikss Keinänen)
sonen Erich
dito Matts (Erikss Keinänen) i 10 åhr
dotter Margeta (Eriksdr Keinänen) (1711)
dito Brijta (Eriksdr Keinänen) 

sivu 011 (RK1733s007)

Juorkuna by
Peer Määttä
hustr Brijta
dr Anna
sonen Peer
dito Anders
dito Påhl
pijg. Margetha
pig. Carin ...dr
dito Gertrud
item Walborg
pigan Elin Meriläin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anders (Mattss) Määttä (1690)
hustr Lisa (Mattsdr Ronkainen) 
modren Brita gl 80 (1750 d.1723)
brodern Påhl
hustr Walborg
pigan Brita
påikan Påhl

sivu 012 (sRKs001)

Juorkuna by
Mats Lipponen
hustr Anna
styfson Påhl
dito Thomas
legokarl Påhl
Påhls hustr Karin
styf dr Lijsa
drengen Påhl
pigan Anna Wimbar
Påhls son Matts ( Påhlsson Lipponen) (1703)
poikan Thomas (Påhlss Toska Lipponen) (1707)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thomas Lipponen
hustr Anna (1684)
broders hustr Carin
broors dr Brita (Påhlsdr)
broors sonen Matts ( Påhlsson Lipponen) (1703)
brors son Thomas (Påhlss Toska Lipponen) (1707)
dito dotter Anna (Påhlsdr Toska Lipponen)
dito Margeta (Påhlsdr Toska Lipponen)ung
broors sohn Johan (Påhlss Toska Lipponen) 

sivu 013 (sRKs002)

Juorkunaby
Carl	Keinänen
hustr Margetha
bror Anders
dr Carin
son Anders
syster Britha
dot Britha
sonen Hendrich
dot Margetha

Matts Jurvakainen
eller Keinänen
hustr Margetha
dr Margetha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
inhyses Clemet Wesas 
änckia Dorde
sonen Anders (Clemetss Wesa) 
dotter Margeta (Clemetsdr Wesa) 
(s Clemet (1720, d.1723)

sivu 014 (sRKs003)

Juorkunaby
Thomas Hålappa (1654)
hustr Juliana (1655)
son Anders (Thomasson Holappa)(1674 )
dito Thomas
dito Peer
dr Margetha
son Michell
dito Johan
Matts h. Britha
dot. Juliana (Thomasdr Holappa)
sr gl Margeta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thomas Hålappa (1654)
hustr Juliana (1655)
 son Anders (Thomasson Holappa)(1674 )
hustr Brita (Pehrsd)
inhyses Eva

sivu 015 (sRKs004)

Wuotungi by
Henrich Wänäne
hustr Margetha
son Staphan
dr Margetha
dito Elin
son Hendrich
dito Erich
och Johan NB i Muhos
dott Lijsa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matts Wänänen
hustr Elin
pigan Brita
hustr syster Lisa

sivu 016

Wuotungi by
Anders Käriä
hustr Brijta
Mats Kärijä
hustr Karin
dr Brijta

sivu 017 (sRKs006)

Wuotungiby
Jöns Kåistinen
hustr Margetha
son Mats
hustr Anna
son Peer
hustr Anna
son Johan
dito Lars
Matses son Johan	
Peers son Johan
Matsaes dr Carin
dito Margetha
Peers son Jacob
Peers dr Brijta
dito Margetha
Matts son Anders
Larses hustr Marget
p . Gertrud ..rsu 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Johan (Mattss) Koistinen
hustr Brita (1687, d.1723) obiit
drengpoika Peer ....
sonen Matts (Johanss Koistinen) (1703)
11 åhr

sivu 018 (sRKs005)

Wuotungi
Påhl Hålappa
hustr Dorde
brors enckia Brijta
son Erich
dr Carin
mågen Matts
dr Lijsa
......
sonen Påhl
mågens dr Brita
dr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Erich (Påhlss) Holappa (1681)
hustr Elin (1683) 
hustr mors syster Cicilia (1653)
flickan Lijsa
dr Lijsa (Eriksdr Holappa) (1715)
son Sigfred (Ericss Holappa) (1705)

sivu 019 (sRKs007)

Sangijärwibyy
Johan Hålappa
hust
dr Margetha
ditto Elin
dito Sidzla
bror Påhl
hustr Lijsa
Påhls dr Margetha
dito Eva
fattig dr Margetha
fattig son Johan
Påhls son Påhl
dito Matts
dito Johann
mogen Matts
dito dotr. Walbor
Påhls dr Agnetha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matts Holappa (1677)
hustr Margeta
swärfadern Johan (Lahti) (1634) 
sonen Matts (Mattss Holappa) liten
dotter Brijta (Mattsdr Holappa) 
son Johan (Mattss Holappa)

sivu 020 (sRKs009)

Sangijärwibyy
Påhl Seppälä
hust Margetha
modren Anna
syst Margetha
son Matts
dito Påhl
dr Anna
dito Margetha
dito Brita
son Peer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Påhl Seppälä (1660)	
hustr Margeta (1667)
sonen Peer (Påhlss Seppänen) (1701)
dotter Anna (Påhlsdr Seppänen) 
dito Cicilia (Påhlsdr Seppänen) 
sonen Abraham (Påhlss Seppänen) (1707)
dito Johan (Påhlss Seppänen) 

sivu 021(sRKs012)

Sangijärwi
Elias Määttä
hustr Carin
Bror Lars
hustr Kirstin
Elia dr Marget
pijg Margeta hos Johan Wimbar
poikan Hindrich
pig. Eva
poikan Påhl
dr Karin
p. Walb. Rimbiläin
absentes:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Olof Määttä (Paavola)
hustr Margeta
sonen Elias (Olofss Paavola Määttä) 
hustr Agneta (Påhlsdr) (1691 )
sånen Påhl (Olofss Paavola Määttä) (1669)

sivu 022

Sangijärwi
Olof Pavola
hustr Margetha
styfson Erich
styfdr Carin
dito Elin
son Matts
dr Lastika
son Olof
styfdr Margeta
Erichs hustru Walb
sn Elias
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 023 (sRKs010)

Sangijärwi
Elias Kärppälä
hustr Margetha
Mågen Lars
hustr Margetha
sonen Carl
dr Brijta
poikan Johan
pijgan Margetha ...kiläinen
dito Anna
pijgan Margetha Mustalainen
flickan Valborg
dr Thomas Huovin...
pijgan Carin Kodu
Laarses son Jonas
dito Hans
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carl Kärppälä (1574)
hustr Cicilia (1689)
sonen Johannes (Karlss Kärppälä) (1707) liten
pijgan Walborg

sivu 024 (sRKs008)

Sangijärwi
Mats Kemiläinen
dr Carin
dito Margetha
dr Elin
dito Anna
sonen Hans
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Påhl Simuna (1684)
hustr Elin (1677)
flickan Kirstin
brodr Johan ......
hustr Elin (Thomasdr)

sivu 025 (sRKs013)

Niskaby
Michel Pesula
hustr Carin
pigan Anna Cocko
...Sophia Terwo
dr Joseph
systr Lijsa
dr Lars Carialaine
drengen Matts
dr Anna
dr Margeth
torparen Sigfred Kiriavainen
hustr Britha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Michel Pesula (Kolehmainen) (1653)
hustr Cicilia (1678)
son Michel (Michellss Kolehmainen)
dott Margeta
styfson Erich

sivu 026 (sRKs014)

Niskaby
1 Henricus Raappana
2 Hustr Lijsa
3 Styfson Abraham
drengen Joseph (yliviiv)
dito Anders
pijgan Carin
enckian Marg.
pigan Marg. Esajadr
4 styfson Hans
inhyses enkan Karin
dr Margeth
5 p. Margetha Terwo
6. son Abrams 
hustr Britha Mattsdr Walkonen
dotter Brijta
dito Ingred
dito Lijsa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Abraham (Abrahamss) Raappana (1686)
hustr Brita (1688)
dreng Bertil (Bertillss Anttila)
hutr Margeta (Eliadr) 
dotter Brita (Abrahamsdr Raappana)
poikan Hendrich
pijgan Anna

sivu 027 (sRKs015)

Niskaby
Henrich Askåi
hustr Carin
styfdotter Walborg
dito Ingred
son Daniel
dr Cecilia
mågen Henrich
Påhl son Karvonen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Daniel Askola
hustr Agneta
bror Matts
hustr Lisa
syst Ingred

sivu 028

Niskaby
Lars Plusila
hustr Carin
syster Anna
inhyses Michel Laucka
..............
hustr Walborg

sivu 029

Jöran Pesula
hustr Ingred
dr Anna
dr Carin
mägen Olåf
legokarl Mårten
mågen Thomas
legokarls h. Gertrud
s. mågens ........
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 030 (sRKs018)

Niskaby	
Elias Påsti
hustr Carin
modren Ingred
syst Anna
dito Ingred
s Anders Terwå
p- Lijsa Kåcko
dr Britha
dito Margeta
p. Anna Johansdr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peer Posti
hustr Margeta
dreng Peer
hustr Lisa

sivu 031

Niskaby
Samuel Hyry
hustr Elin
.... sytingman Johan
hustr Brijta

v.p. ........
Johans h. Kirstin
pijgan Anna Halon
drengen Thomas
p. Margetha
Johans son

sivu 032

Niskaby
Per Tålånen
hustr Margetha
dr Anna
dito Helga
son Henrich
dr Margetha
dr Carin

sivu 033 (sRKs022)

Niskaby
Hans Kålemainen
modren Carin
bror Thomas
syst Gertrud
dito Anna
Hanses hustr Brijta
broor Isaac
syst Margeta
bror Peer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matts Terwoi (Askola)
hustr Brita (1686)
Kärsäses enckia Brijta
sonen Henrich
dito Mats
dr Carin

sivu 034 (sRKs023)

Niskaby
Abraham Pyyckö
hustr Carin
dåttern Anna
dito Margetha
son Daniel
drengen(yliviiv)
mågen(lisätty)
Joseph
brors dr Elin
dr Walborg
sonen peer
Josephs son Erich
Abrams sn Abram
Josephs sn Ands
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
drengen Daniels hustr Lisa

Erich Terwo
hustrun Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
drengens Daniel Pyyckös hustr. Lisa

sivu 035 (sRKs024)

Niskaby
Jöran Kemiläinen
hustr Elin
son Erich
dåtter Walborg
son Jöran
dåtter Brijta
dåtter Carin
son jacob
Erich hustr Lijsa
...son Peer (yliviiv)
mågen Peer
styfdr Anna
pijgan Lijsa
Erichs dr Lijsa
dito Karin
poikan Peer Halon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peer Kemiläinen
syster Margeta

Peer (Abrahamss) Poutiainen (Pyykkö)
syster Margeta (Abrahamsdr Poutiainen Pyykkö) (1674)
inhyses gumma Walborg
dito Carin (Urpiainen)

sivu 036 (sRKs025)

Niskaby
Simon Corhonen
hustr Carin
bror son Brusi..
hustr sr Malin
brs dr Susanna
dottere Carin
.... Lijsa
pig. Anna Plusila
son Lars
Matts Corhoin ....
hustr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Simon Corhoses änckia Carin (Hiltunen) (1671)
dotter Carin (Simonsdr Korhonen) 
son Simon (Simonss Korhonen)(1700)
dotter Anna (Simonsdr Korhonen) 
sonen Lars (Simonss Korhonen)
hustr Anna

sivu 037 (sRKs026)

Niskaby
Olof Miettunen
hustr Lijsa
dåtter Anna
pigan Susanna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ahmasby
Henrich Pesula
hustr Lisa
mågen Jacob
hustr Ingred
dotter Lisa
dito Carin
son Hendrich
dito Påhl

sivu 038

Ahmasjärvi
Abraham Pesula
hustr Brijta
son Påhl
hustr Margetha
son Thomas
hustr Anna
son Abraham
hustr Anna
son Henrich
pijgan Carin
drengen Erich Kåckå
pijgan Elin
dito Anna
Påhls hustro Margeth
Abrahams dr Brijta
drengen Hans Konti eller Sijra
....poikan Matts M. Terwo
drengpoikan .........
pig, Carin
Abrahams dr Margetha
dito son Hendrich
påikan Henrich Arvedsson
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 039

Ahmasjärvi
Påhl Puuckola
hustr Anna
brodern Peer
hustr Margetha
Peers dr Anna
Peers son Caspar
dito Peer
drengen Johan
pijgan Margetha
dr Michel Pyyckö
p. Margetha
dito Walborg
Peers son Michel
dito Johan
Caspars h. Elin
pijgan Carin
legokarl Jacob Tuuli
legokarl Matts
Caspars dr Felicia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anders Puuckola Kålemain
hustr Lisa
pigan Agneta
drengen Daniel

sivu 040 (sRKs028)

Ahmasjärvi
Jöran Räisänen
hustr Elin
son Jöran
hustr Margetha
son Henrich
drengen Michel
pijg. Margeta ...ala 12 åhr
Jörans dr Elin
dito Eva
pijg Walborgh
dito Anna
pijgan Marg. Kylmäin
Jörans dr Anna
dito son Jonas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sigfred Räisänen
mod. Helga
son Sigfred
sonadr Helga (yliviiv)
son Simon ung
flickan Lijsa

sivu 041 (sRKs029)

Ahmasjärvi
Sigfred Räisänen
hustr Helga
son Henrich
hustr Margetha
dåtter Elin
dito Margetha
son Jöran
poikan Jacob
flickan Brita
Henrichs dr Brita
son Sigfred
pijgan Walborgs
soldat Jöran Kärsämä
pijgan Anna
drengen Mats
flickan Margetha Tervo
Henrichs dr helga
flickan Elin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	
Isaac Kuckola
hustr Elin
pigan Carin
drengen ......

sivu 042 (sRKs030)

Ahmasjärvi
Eskil Pyyckö
hustr Agneta
mågen Samuel
hustr Lijsa
Meriläises dr Walburg
pijgan Walburg
son Caspar
påikan Carl
.....
dr Matts
flickan Anna
.....
såldat Påhl
....... hustr Brijta 
såldat Påhls s. Henrich
Samuels sn Simon
sahl. Eskils dr Brita
pijgan Brijta
Samuels dr Agnetha
s. Carls dr Agnetha
poikan Erich
s. Eskils dr Walb.
Samuels son Samuel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Samuel Pyycköi
hustr Lisa
son Sigfrid
dito Samuel
dott Agneta
sonahustru Brita
soldaten Henric

sivu 043 (sRKs031)

Ahmasjärvi
Henrich Seppänen
hustr Margetha
son Clemet
hustr Brijta
dåtter dr Brijta
dito Carin
Clemets dr Lijsa
dn Henrich
ditto Sigfred
p. Britha
dito Margetha
......
pijgan Helga
dreng. p. Henrich
Clemets sn Abram
dito dotr Brijtha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jacob Seppälä
hustr Brita
dott Brita
dito Margeta
son Johan ung
mågen Olof

sivu 044 (sRKs032)

Ahmasjärvi
Peer Alasari
hustr Malin
son Anders
son Peer
son Samuel
dåtter Walburg
sahl Pyyckös son Samuel
dito matts
Anders hustr Dårde
son Olåf
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nazari (yliviiv)
Samuel Pyckölä
hustr Brita
modren Malin
syster son Henrich
brs dott Walborg
pigan Carin
dito Ingred
Hendrich Tomber

sivu 045

Ahmasjärvi
Henrich Lächtewä
hustr Margetha
son Henrich
dåtter margetha
son Thomas
dr Carin
dr Elin
son isaac
dito Clemet
dito Matts
dot Pehr
Henrichs ho Anna

sivu 046

Ahmasjärvi
Hans Lådwånen
hustr Carin
son Henrich
dito Mats
dito Anders

sivu 047

Kylmäläbyy
Anders Kuckålas Ea Brijta
son Anders
dr Elin
dito Carin
son Sigfried
syst Carin
systers son Jacob

huusbond. Matts
flickan Agnetha
styfson Johan
st. dr Brita
Anders ho Dårde
poiken Anders
flickan Lijsa .....

sivu 048 (sRKs035)

Kylmäläbyy
Anders Kylmänen
hustr Susanna
son Anders
hustr Agneta
son Johan
Anders son Mats
 Anders dr Elin
Anders son Juhan
styfson Eskell
pijgan Margetha
styfdr Ingred
legokarl Anders
Johans hustr Walborg
Anders son Anders
drengen Jacob Kuckoi
Matts .....ho
Brijta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matts Kylmänen
hustr Brita
brod Johan
hustr Lisa
poikan Anders
pigan Walborg ...........
drengen Peer

sivu 049

Kylmäläbyy
Anders Leskinen
hustr Margetha
mågen Johan
hustr Carin
mågen Abraham
flickan Carin
Abrahams dr Carin

sivu 050 (sRKs037)

Kylmäläbyy
Thomas Kylmänen
son Jacob
hustr Walburg
son Thomas
dåtter Walburg
Henrich Pyyckös Anna
Jacobs dr Lisbetha
flickan Margetha
Jacobs dr Walb.
Johans dr Anna
gubbens hustr Margeth
son Johan
Thomas hustr Marg
Johans son Matts
sahl. jacobs son Jacob
Johans dr Carin
dito son Johan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Johan Kylmänen
hustr Carin
son Salomon liten
dott Carin
pigan Walborg

sivu 051 (sRKs038)

Kylmäläbyy
Jöran Kylmänen
hustr Anna
sonen Jacob
dito Henrich
dåtter Lijsa


Abram Tickan eller Kylmän
h Carin
flickan Walb afvikit til Paldamo

Thomas Kärsämä
...........
hustrun Brijta
son Peer
hustrun Elin
son Henrich
dr Karin
dito Anna
dito Brita
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peer Kylmänen
hustr Elin
dott Anna
brod Henric
syst Sigrids

sivu 052 (sRKs039)

Kylmäläbyy
Thomas Kärsämä
hustr Anna
son Thomas
hustr Brijta
son Jacob
hustr Carin
son Jöran
dåtter Brijta
dito Anna
Thomas son Peer
dito Henrich
Thomas dr Carin
Thomas son Isaac
hustr Carin
Peers hustr Elin
Thoma dr Anna
Jacob son Anders
drengen Eskel
flickan Carin
Jacobs dr Carin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anders Kärsämä
hustr Margeta
drengen Henric Waldanen
pigan Anna	
broder Simon

sivu 053 (sRKs040)

Kylmäläbyy
Anders Kärsämä
hustrun Walburg
bror son Isaach
hustr Carin
brors son Johan skal st...
hustr Carin
pijgan Walburg
drengen Anders
legokarl Thomas
pijgan Brijta Wimbar
poikan Hindrich Kär...
dito Hinrich
pig. Kirstin Liefwon
Johans dr Margetha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Johan Kärsämä
hustr Carin
Anders Kärsämäs änckia
gl. Walborg
dott Walborg
dito Carin
son Joseph liten
pijgan Anna

sivu 054 (sRKs041)

Kylmäläbyy
Jacob Walkånen
hustr Carin
son Peer
dåtter Walburg
son Matts
son Henrich
son Clas
pijgan Margetha
dito Marja
pijgan Carin
dito Margeth L....
son Staphan
dr Margetha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jacob Walkonen
sonen Claes
hustr Margeta
. . . . . 
son Stephan
hustr Agneta
i Limingo
. . . . . . . .
dreng Matts
pijgan Brita
flickan Margeta
pigan Carin Hentula
dotter dott Carin
sona son Simon
flickan Anna
Margetha Hatajatar
Anna Olofsdr Tijckaja ifrån Pielis

sivu 055

Muhosskata
Tårparen
Johan Kärsämä
hustr Brijta
son Henrich
dito Johann
dot Walborgh
dito Barbro
dito Brijtha

Tårparen
Johan Kylmänen (yliviiv)
hustr Margetha (yliviiv)

sivu 056 (sRKs042)

Muhosskatha
Henrich Kärsämä
hustr Barbro
son Mats
hustr Lijsa
Mattss son Anders
flickan Anna
Matts son Jacob
dot Carin


Jacob Li.....
mågen Johan
h Anna
dr Marg.
dito Carin
dr Brita
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
JohanTuppurainen
hustr Brita
son Anders
hustr Helga

sivu 057

Muhosskatha
Isaac Tuppurainen
hustr Lijsa
dot Brijta
mågen Mat (yliviiv)
mågen Erich


stiuf ... Lytinen

Torparen
Matts Pelkonen
hustr Brijta
sonen Hendrich

sivu 058 (sRKs049)

Utajärwibyy
Erich Hilduinen
hustr Brijta
son Erich
hustr Agneta
son Simon
hustr Walburg
sonason Olåf
Erichs son Simon
sahl Olofs dr Lasticka
pijgan Malin Ph..dr
dito Walborgs
drengen Jacob Tuuli (yliviiv9
dr JohanT..cka
s. Olåf son Olåf
pijgan Carin
dito Brijta T...
Matts Hywärinen
styfson Hendrich
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Simon Hildunen Meriläinen
hustr Anna
stiufdr Elin
stiufson Peer ung

sivu 059 (sRKs045)

Utajärwibyy
Olof Påsti
hust Elin
son Henrich
dåtter Carin
dito Elin hos Carl ...
...poikan Jöran
dreng poikan Thomas
inhyses Lijsa Påutia
Hend hustr Margewtha
Henrichs dr Carin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anders Ollila
hust Brita
mågen Johan
hustr Carin
dotter Maria

sivu 060

Utajärwibyy
Elias Påsti
hustr Anna
son Påhl
hustr Anna
son Matts
Elia dr Lijsa
pijgan Brijta
Mattss hustr Lijsa
Elia dr Anna
sr dr Walborg
dr Jacob Jämbi
inhyses Lisa Pon...
dito Brijta Pyckö
sr dotter Brijta
Påhls dr Brjtha
drengen Matts Hywärinen
dito Matts Sijra
Matts dr Anna

sivu 061 (sRKs046)

Utajärwibyy
Mats Laitinen
hustr Agneta
son Henrich
dåtter Carin
dåtter Anna
dito Walburg
dito Agneta
sonen Matts
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
absens
Thomas Laitinen
hustr Agneta
hustru syster Carin
dito Walborg

sivu 062

Utajärwibyy
Carl Nurroi
hustr Margetha
dr Carin
son Isaach
st. syster Lijsa hoos Clemet Seppän
bror Olof
hustr Carin
Olofs dr Carin
pijgan Elin Olåfsdr
flickan Carin Hansdr
inh. Brita Tervo
dr Lijsa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hans Keinänen
hustr Carin

sivu 063 (sRKs047yo)

Utajärwibyy
Thomas Sijra
hustr Brijta
modren Elin
broor Peer
syst Elin
dito Carin
broder enckia Anna
sahl. Hans dr Elin
dito Margetha
Peers hustr Lasticka
s.. man Gabriel
drengen Haans
fahr brodern Haans
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sigfred Mustonen Sijra
hustr Walborg
sonen Sigfred ...
dito Johan

sivu 064

Utajärwibyy
Olof Sijra
hustr Walborg
dåtter Walburg

Thomas Bertuin
hustrun Lijsa
son Henrich
flickan Karin
 ------------------------------------
Lars Jundånen
hustr Brijta

sivu 065 (sRKs047ao)

Utajärwibyy
Thomas Pawåla
hustr Kirstin
gubben Erich
son Erich
dito Thomas
pijgan Margetha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thomas Pawola
hustr Maria

sivu 066

Utajärwibyy
Hans Terwoi
hustr Elin
dåtter Margeta
son Hans
hustr syster dr Margetha
sonen Erich

sivu 067

Utajärwi
Mats Kårhonen
hustr Anna
inhyses Marja
pijgan Agnetha
inhyses Erich Pavola
h Marja
flickan Carin Hansdr
p Brita T.....
Erich dr Margeta
dreng poikan Hindrich
husbonds dr Carin
ErichPawolas dr Elin

sivu 068

Utajärwi
Henrich Wänänen
hustr Margetha
modren Walburg
bror Olof
dito Staphan
påikan Nils
syst Anna
dotter Walborg
påikan Jacob Simonss
dotter Anna
dito Carin
sonen Zachris

sivu 069

Utajärwi
Olof Wimbar
hustr Carin
son Simon
son Thomas
dito Elias
inhyses Elias Meriläinen
hustr Carin
dåtter lasticka
Simons hust Carin
Meriläise dr Marg
pijgan Walborg

sivu 070 (sRKs049)

Utajärwi
Mats Råininen
s.enckia Lijsa
son Påhl
hustr Walburg
sahl, Larses son Henrich
pijgan Brijta
dito Brijta Puhacka	
p Anna Johansdr
dreng p. Staphan
sonen Matts
Påhls son Johan
dito Lars
dito dr Lijsa
Hendrich hustr Anna	
pijgan Margetha Könön
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matts Roininen
hustr Scholastica
swåger Henrich (Jöranss Räisänen) (1692)
hustr Margeta
modren Lisa (1653)
poikan Gustaf
dito Anders (Påhlss Määttä) 
syster Cicilia (Påhlsdr Määttä) 

sivu 071

Såtkajärwi
Jöran Suorsa
hustr Brijta
son Samuel
hustr Carin
son Jöran
son Thomas
dito Henrich
dåtter Brijta
inhyses Anna Tuppur
sonen Isak
.....Lars
Samuels dr Brijta

sivu 072 (sRKs053)

Såtkajärwi
Erich Wimbar
hustr Lasticka (1665)
styf dr Carin
dtyf son Henrich
...Matts
inhyses Anna
styfdr Lasticka
p Anna Laihiainen
sonen Erich (Erikss Wimbar)
poikan Matts
dr Agnetha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Erich Wimbar (1699)
modren Scholastica (1665)
dotter Carin
dito Agneta
drengen Erich

sivu 073

Såtkajärwi
Johan Wimbar
hustr Brijta
bror Mats
syster Carin
dito Brijta
dito Anna
påikan Johan
dr Anna
Carl Bru...
.........Sigfr .....
Anna Tuppurainen
dr Matts
Sijra
dr Ingred
dito Brijta
p. Marg. Mustalainen

sivu 074 (sRKs055)

Såtkajärwi
Peer Määttä
hustr Elin
dåttern Lastica
son Peer
son Staphan
son Matts
+dito Henrich
dr Margeta
p Elin Henrichsdr
dr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tuppurain 
Matts Määttä
hustr Brita

sivu 075 (sRKs057)

Pyhänsiwu
Henrich Pelkonen
hustrån Beata
modren Carin
stiufdr Lijsa
styfdåtter Carin
dito Anna
stiufson Matts
dito Philip
sonen Carl
dito Jacob
st. dr. Walb.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anders Pelkonen 
hustr Margeta
stiuf dr Margeta
dotter Carin
mågen Johan
hustr Margeta
såldatson Niels
dr Lijsa

sivu 076 (sRKs058)

Pyhänsiwu
Erich Pelkonen
hustr Carin
stiufson Peer
poikan Olåf
sonahustr Anna

Hans Puhacka eller Co....
hustr Karin
son Jacob
dr Anna
sonen Hans
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lars Kocko
hustr Anna

sivu 077 (sRKs059)

Pyhänsiwu
Nils Cassinen
hustr Helga
modren Brijta
moor modren Elin
syst Walburg
påikan Hans

huus bond Hans Sijra
fadren Hans
sonen Anders
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anders Cassinen (1684)
hustr Ingred
pigan Anna ifrån Sotkamo

sivu 078 (sRKs060)

Pyhänsiwu
Mats Jacobss Pelkånen
hustr Brijta
swärmoder Margetha
hustr syster Carin
pijgan Agnetha
påikan Elias
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hans Sijra Pelkonen
hustr Helga (1670
sonen Hans liten
stiufdr Brita

sivu 079 (sRKs061)

Pyhänsiwu
Peer Hångala
hustr Carin
dåtter Brijta
dåtter Walburg
dito Carin
son Staphan
dr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
absens
Matts Hångala (1697)
hustr Lijsa
stiufdotter Catharina
son Mats
dito Henrrich

sivu 080 (sRKs062)

Pyhänsiwu
Johan Lassila
hustr Carin
broor Erich
pijgan Walburg
poikan Johan
pijgan Anna
stiuf dr Elin
Erichs dr Walborg
dr Erich Kuckon
pijgan Anna Sijra
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ands Nykyri (1688)
hustr Eva (1682)

sivu 081

Pyhänsiwu
Henrich Hywönen
hustr Anna
syting man Anders
hustr Brijta
pijgan Margetha
poikan Abraham
flickan Lijsa
Hend Kinnuses s Hend.
Hend. Mickoses s Elias
p. Anna
p Malin

sivu 082 (sRKs064)

Pyhänsiwu
Staffan Pelkonen
hustr Walborg
modren Margetha
drengen Thomas
syster Walburg
broor Bertil
dr Carin
dito Margetha
sahl Laars son Hend.
broor Hendrich
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Henrik (Stefanss) Pelkonen (1690)
hustr Margetha (Jöransdr) (1680)
(VL 29.1.1727)
broors änckia Walborg
br son Stephan (Stefanss Pelkonen) 
dito Matts (Stefanss Pelkonen) 
dito Henrich (Stefanss Pelkonen) 
hustr Margeta (yliviiv)
stuif dr Carin
Stephans hustr Britha

sivu 083

Pyhänsiwu
Mats Häykiä
hustr Brijta
+son Christer
dito lars
dr Margeta
son Peer
 ------------------------------------
Peer Häikiä
hustr Anna
br Anders
flickan Anna
soldats Hans
hustr Brita
soldaten Hans 
hustr Brita

sivu 084 (sRKs065)

Pyhänsiwu
Mats Kerän e. Hal
modren Anna
bror And (yliviiv) 
dito Påhl (yliviiv) 
sr Margeth (yliviiv) 
flickan Anna (yliviiv) 
p Margeth
drengen Anders
pigan Britha Mick....
drengen Mats .... (yliviiv)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
absens	
Matts Halonen (1675)
hustr Carin
moder Anna (1651)
sonen Stephan (Mattss Halonen) (1704)
dotter Margeta (Mattsdr Halonen)
dito Carin (Mattsdr Halonen) (1717)
pigan Margeta Tåska
drengen Mats Nissin
Stephans h. Lisa Mattsdr (Laitinen) (1704)
(VL 29.3.1726)

sivu 085 (sRKs067)

Peruckabyy
Erich Cajpånen
hustr Brijta
syster Elin
dr Margetha
son Peer
dito Jacob
s. Peers enckia Agneta
sahl. Peers syst Margetha
poikan .....
sahl. Peers dr Margetha
pijgan Anna
salig Peers son Hendrich
Per .... dr Marja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
abs
Henrich Caiponen
hustr Carin (1683, d.24.6.1725)(yliviiv)
hustr Brita (Claesdr Walkonen) (lisätty)
(VL 21.12.1725)
pigan Anna (yliviiv)
swågr Henric (yliviiv)
flickan Brijta(yliviiv)
pijgan Carin(yliviiv)
dreng Hinrich(yliviiv)
dito Maats(yliviiv)

pijgan Margeth .....
drengen Mats Nykyri

sivu 086

Peruckabyy
Mats Hyrkäs
hustr Margetha
son Johan
hustr Margetha

tiggerskan
Mats Nykäses enck Sidsla
dåttren Anna
dito Margetha
son Elias
sonason Hend

sivu 087 (sRKs068)

Peruckabyy
Joseph Kinnunen
hustr Anna
son Hans
dito olof
brors son Peer
dåtter Carin
Hansens hustr Margeth
pijgan Lijsa Leinonen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eskill Kinnunen
hustr Lisa
----
Johan Kinnunen
hustr Anna
Brita Hånganen
Peer Kinnunen
hustrun Brijta
. . . . . . . . . .
Isaac Pohjalain Kinnunen
hustr Margeta (yliviiv)
hustr Scholastica (lisätty)

sivu 088

Peruckabyy
Torparen
Hendrich Heikura
hustr Walburg
,,,, Marg
sn Peer

hoos Matts Caipon ....
....
..................
..............

Påhl Heikura
hustr Helga
dåtter Margetha
son Simon

sivu 089 (sRKs070)

Peruckabyy
Hans Heikura
hustr Lasticka
sonen Peer
hustr Carin
Peers son Erich
dito Hans
Peers dr Anna
dito Lastricka
sahl. Niels son Peer
pijgan Margetha
sahl Niels dr Anna
pijgan Elin Seppän
Peers dr Lijsa
dito Karin
.....
Erichs sn Peer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Erich Heikura
hustr Maria
sonen Peer

sivu 090 (sRKs071)

Peruckabyy
Carl Tåmber
hustr Walburg
son Henrich
dito Simon
dått Anna
pijgan Anna ....
husbonden Isac
Carls dr Lijsa
sn Carl
h Marg
inhyses Brijta Halon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carl Tomber (1693)
hustr Margeta
broder Johan
(huomautus) And. Holappa ... Pyhänsivu
syst Walborg
drengen Johan Comulain
poikan Abraham
pijgan Britha

sivu 091 (sRKs072)

Peruckabyy
Nils Carialainen
hustr Anna
dåtter Carin
dito Elin
son Henrich
dåtter son Lars
dr son Olåf
dr Brijtha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Johan Carjalainen
hustr Maria (yliviiv)
hustr Anna (lisätty)
drengpoika Johan (yliviiv)
hoos Thomas Tickan
inhyses
Anders Karfwonen
ifrån Paldamo sochn

sivu 092 (sRKs073)

Peruckabyy
Påhl Keinänen
hustr Brijta
swärmoder Maria
son peer
son Pål
dito Olof
dåtter Anna
Elin Lämssä
Peers hustr Elin
flickan Walborg
sonen ....
pijgan Ingred
Pers sn Mats
dr Brijta
Påhls sn Henrich
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Påhl Keinänen
hustr Ingred
swärmoder Susanna
. . . . . 
swåger Eskell
hustr Lijsa
Kinnula kommit
. . . . . . 
sonen Henrich liten
pigan Susanna K...
dito Carin pijgan .....

sivu 093 (sRKs074)

Peruckabyy
Hans Puhacka
hustr Anna
dåtter Margetha
dåtter Anna
dito Brijta
son Henrich
pijgan Brijta
drengen Johann
pijg. Lijsa Lejnonen
dr Lijsa
Henrichs sr dr Anna
dito dr Brijta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Henrich Puhacka
hustr Brita
systerdr(?) Brita
pigan Margeta
drengen Bertil i Sangiby
son Abraham (Henrikss Puhakka 00.06.1720, d. 21.09.1723)
sonen Pehr
Matts Hanss Nykyri

sivu 094 (sRKs075)

Peruckabyy
Eskell Puhacka
hustr Walburg
bror Mats
dåtter Carin
dåtter Anna
dito Walburg
son Michel
s. Peers dr Anna
påikan Thomas
flickan Carin Kinnun
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Erich Puhacka
hustr Margeta (Henriksdr) (1668)
stiufson Eskil (Michelss Puhakka) ....
soldaten Samuel (Johanss) Mättä

sivu 095

Muhosbyy
Thomas Lådwonen
hustr Brijta
styf son Brijta
dito Anders
Simon

Tårparen
Erich Karjalainen
hustr Anna
dåtter Margetha
dito Elin
mågen Laars
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Johan Karjalain
hustr Maria

sivu 096

Muhosbyy
Anders Karialain
hustr Brijta
dåtter Margetha
son Jacob
dito Anders
Anders h Elin

sivu 097

Muhosbyy
Johan Laitinen
hustr Brijta
son Johann
dito Jacob

sivu 098

Muhosbyy
Tårpparskan
Thomas Liefwoses Enck
dåtter Maria
dåtter Kirstin
dito Barbro
dito Lijsa
mågen Johan

Tiggerskan
Cupiaises Helga
son Peer
dåtter Walburg

sivu 099 (sRKs079)

Muhosbyy
Peer Hyrkäs
hustr Margetha
modren Carin
bror Lars
dito Olof
syster Margetha
drengen Lars
pijgan Carin
drengen Thomas .....
pijgan Brijta
dito Carin
Legokarls hustr Carin
drengpoikan Johan
legokarls dr Carin
Lars h. Eva
son peer
dito Isaacs
dr Britha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peer Hyrkäs
modren Carin
sonen Peer
dito Isaac
dott Brita
drengen Jacob
pigan ....Liefwonen
dito Lijsa flickan

sivu 100

Muhosbyy
Erich Hyrkäs
hustr Walburg
bror Jacob
hustr Carin
Erichs dåtter Beata
Jacobsson Johan
drengen Henrich
Jacobson Jacob
Erichs dotter Anna
Jacobs dotter Carin

sivu 101 (sRKs081)

Muhosbyy
Erich Kuckoinen
hustr Margetha
brors son Erich
dåtter Margetha
pijgan Brijtha
son Johan
legokarl Hans
brorson Jonas
pijgan Marja
dr Simon Paso
sn Erich
hustr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Erich Kuckonen
hustr Anna
pigan Carin
drengen Erich
flickan Catharina
dito Lisa Lodvonen
flickan Lijsa

Tårparen
Michel Pelkonen
hustr Brijta
son Hans
dåtter Anna
dito Margetha
son ....

sivu 102 (sRKs082)

Muhosbyy
Anders Keräinen
hustr Walburgh
modren Brijta
farbroors enck Margetha
bror Simon
syster Lasticka
s. Hansens son Mats
dito Hans
dito dr Walburg
drengen Anders Tapiå
pijgan Carin
dito pijgan Carin
legokarl Michell
dr Margetha
Hanses dr Anna
Simons hustro Karin
oijgan Susanna
son Simon
dr Brijtha
flickan Anna Kuckon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anders Keränen
hustr Carin
dott Brita
pigan Carin Pelkonen
flickan Anna Kuckon

sivu 103 (sRKs083)

Muhosbyy
Thomas Cassinen
hustr Elin
modren Sidsla
broor enckia Brijta
broor Hans hustr Casrin
¨sahl Abrahams son Olof
dito Thomas
dito Abraham
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Olof Cassinen
hustr Anna
mågen Johan
hustr Malin
. . . . . . 
inhyses
Jonas ...sikainen
hustr Elin
dotter Anna

sivu 104

Muhosbyy
Hindrich Cassinen (päällekirj)
Peer Cassinen (yliviiv)
hustr Walburg
modren Margetha
bror Simon
hustr Carin
syster Elin
dito Carin
flickan Brijta
son Mats
pijgan Margeta
...son Peer

sivu 105 (sRKs085)

Muhosbyy
Peer Laitinen
hustr Lijsa
son Mats
dito Peer
hustr syster Carin
gubben Thomas
hustr Margetha
Gubbens dr Carin
dito Margetha
dito Lijsa
pijgan Walborgh
inhyses Brijta Rijckoi
dr Hindrich ....
pijgan Lijsa Lippon
p Anna
dito Agneta
pijgan Brijta
drengen Elias
Matses son Peer
dr Carin
dito Britha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peer Laitinen eller Holappa
hustr Margeta
sonen Matts
hustr Brita
sonen Peer Mattsson
dott Lisa Mattsdr
dito Caisa Mattsdr
dito dotter Brijta
drengen Thomas ..ööf
Mattsens dr Brijta

sivu 106 (sRKs086)

Muhosbyy
Abraham Leskelä
hustr Carin
brors son Mats
hust Margetha
Hanses enckia Margetha
Abrahams son Anders
Matses son Anders
Matses son Thomas
Abrahams son Abraham
Abrahams sonahustr Brijta
Anders hustr Brijta
Abrahams son Matts
dito Peer
sahl Hans dr Brijtha
dito Hindrich
legokarl Anders Ticka
Matses son Claes
Thomas hustr Margeta
dr Brita son Peer ..........
Thomas son Matts
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thomas Leskelä
hustr Margeta
moder Margeta
broder Claes
systerson Peer
sonen Matts
dito Anders
pigan Lisa Rautio
drengen Henrich

sivu 107 (sRKs087)

Muhos byy
Jacob Liefwånen
hustr Walborg
bror Abraham
hustr Margetha
styfmodren Barbro
dåtter Kirstin
dåtter Anna
dito Carin
syster Carin
dåtter Marget
dito Elin
mågen Johan
legokarl Gabriel
Nils Lievonen
h Maria

huusbonden
Erich Taskin (??)

Abrams hustr Anna
dr Margetha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Abraham Liefwonen (1657)
hust Anna
sonen (Abraham) liten
dåttren Margeta
pijgan Margeta

sivu 108 (sRKs088)

Muhosbyy
Henrich Lådwonen
hustr Martha
son Johan
hustr Walborg
son Henrich
pijgan Brijta
Johans dr Elin
pijgan Anna
Henrichs hustr Marget
Johans son Henrich
dito dr Margetha
dotter Brijta
sahl Johans dr Lijsa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Henric Lodwola
hustr Carin
(änckan yliviivattu, hustru lisätty)
(Carinin uusi avio ?)
(Henrik Lodwonen (1686)kuoli 1722)
(H.L:n poika kuoli 1722 6 kk ikäisenä)
Johans dr Lisa
drengen Anders
p. Carin Ericsdr Määttä

sivu 109 (sRKs089)

Muhosbyy
Abraham Lådwonen
hustr Anna
son Abram
dito Mats
faarbrors dåtter Brijta
Abrams dr Anna
inhyses Grels
hustr Margeta
dottr Carin
sn Ands
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Abraham Lådwonen
hustr Lisa
klåckar änckian Carin
dott Brita
poikan SAmuel

Erich Hackarainen
hustrun Margeta
dr Anna
son Johan

sivu 110 (sRKs091)

Muhosbyy
Olof Nykyri
hustr Brijta
son Mats
son Hans
son Anders
Matts hustro Marg.
son Henrich
dr Carin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hans Nykyri
hustr Anna
poikan Daniel

sivu 111 (sRKs092)

Muhosbyy
Michel Tuppurainen
hustr Lijsa
Anders Berttuises enckia Anna
Elias Par....
Michels .....Thomas
legokarl Jöran Tervo
Elia styfson Thomas
Elia dr Brita
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peer Tuppurainen
hustr Anna
broder Anders
pigan Brita

Mats Hångala
hustr Kirstin

sivu 112

Muhosbyy
Nils Hånganen
hustr Anna
bror Esaias
son Anders
lejgokarl Johann
Esaia hustru Marg.
dr Margeta
dr Lijsa

sivu 113

Muhosbyy
Abraham Hånganen
hustr Brijta
son Jacob
hustr Carin
son Simon
hustron Brita

sivu 114 (sRKs095)

Muhosbyy
Hans Karhu
hustr Elin
bror Mårten
hustr Helga
bror Anders
Hanses son Mårten
dito Hans
Mårthens son Thomas
dito Jöran
sahl. Matss dr Susanna
Mårthens son Mårthen
Hanses dr Brita
husbonden
Henrich Poikola (?)
h Lijsa
sn Jacob
h. Susanna
sn Henrich
dr Brijta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Erich (Jöranss) Karhu
hustr Margeta (Andersdr Könönen)
(VL 3.5.1722)
mägen Erich
hustr Lisa
svärmoder Elin död
pigan Margeta
mågens stiufdr Elin

sivu 115

Muhosbyy
Tårparen
Mats Erics son Pelkånen
hustr Anna
dr Anna

inhyses man
Henrich Wijnicka
hustr Lijsa
son Erich
dr Brijtha
tiggerskan
s. Hen. Anttilas enck. Brijta
hennes dått Margetha

sivu 116

Muhosbyy
(tyhjä sivu)

sivu 117 (sRKs096)

Muhosbyy
Bertil Anttila
hustr Helga
dåttere Walburg
fadr syster Brijta
sonen Bertil

Sigfred Kucko
huusbonde
hustr Margetha

pijgan Anna Eliadr
.....
son Johan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sigfred Antila
hust Margeta
sonen Johannes ....
pigan Anna Påsti
inhyses

sivu 118

Muhosbyy
Anders Anttila
hustr Lijsa
son Henrich

Olof Mårthen son
hustr Margetha
styf son Hendrich

sivu 119

Muhosbyy
Anders Könönen
bror Johan
Anders hustr Margeta
Johan shustr Barbro
dotter Margetha

And Könönen
el. Laihiainen
h. Carin

sivu 120 (sRKs097)

Muhosbyy
Lars Henttula
mågen Thomas (Bertilss Perttunen) (isännäksi 1704)
hustr Elin (Larsdr Henttula)
s. Larses snn Simon
drengen Grels
hustr Anna
pijgan Carin
son Olåf
s. Lars dr Carin
p. Margret Kemilä
Legokarlen Ands
Simons h. Anna
s. Thomas dr. Carin

Bertil (Thomass) Henttula
hustr Margetha
dr Elin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bertil (Thomass) Hentula (Perttunen)
(isä Thomas Bertillss Perttunen äiti Elin Larsdr Henttunen)
hustr Margeta
. . . . . . .
inhyses Olof
hustr Anna
i Cassila
. . . . . . . 
Bertils syst Elin
dito Margeta

sivu 121 (sRKs099)

Muhosbyy
Henrich Uckåla
son Mats
hustr Brijta
son Eskell
dr Brijta
son Jacob
p. Carin Seppän
pijgan Anna

Stephan Uckola
h Carin
flickan Marg. .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stephan Uckola
h Carin
pigan Anna Hilduinen

sivu 122

Muhosbyy
Olof Hålappa
hustr Ingred
son Olof
syster Kirstin
brors dr Brijta
brors son Henrich
Hend Berttunen
h Brijta
dott Brijta

sivu 123

Muhosbyy
Hans Eskellsson
hustr Carin
brors enckia Elin
pijgan Anna
(kaikki yliviivattu)
(selitys)

sivu 124

Muhosbyy
Johan Abrahamsson
hustr Margetha
dåtter Beata
dåtter Sophia
dito Anna
dito Marja
pigan Walborg
Tårparskan
Thomas Hålappas enckia Lijsa
son peer
son Anders
dito Olof
dåtter Brijta

sivu 125 (sRKs103)

Muhosbyy
Bertill Tickanen
hustr Anna
son Bertill
son Jöran
dito Anders
dåtter Anna
drengen Abraham
pijgan Margetha
Jacob Tickanen
Gumman Margetha
Bertil h Brita
påikan Joh. Krank
pijgan Walborg
p. A......
Bertils ... Anna Hilduin
dr Margetha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bertil Ticka (1679)
hustr Brita (1675)
sohn Hendrich (Bertillss Tikkanen Perttunen) (1714)
dotter Margeta (BertillsdrTickanen) 
pigan Brita

sivu 126 (sRKs104)

Muhosbyy
Henrich Tickanen
hustr Lijsa
styf son Anders
styf dåtter Elin
dito Brijta
flickan Lijsa
mogen Abraham
hustr Carin
poikan Hendrich
pigan Elin
sonen Abraham
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Simon Tickanen
hustr Brita
son Simon
hustr Agneta

sivu 127 (sRKs105)

Muhosbyy
Anders Tickanen
hustr Brijta
modren Brijta
bror Simon
hustr Kijsa
bror Johan
syster Brijta
son Abraham
flickan Elin
dotter Brijta
..sons br Simon
Johans Hust Anna
son Johan
Simons dr Elin
dr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anders Tickanen
sonen Abraham
hustr Anna
sonen Henrich
dott Anna

sivu 128 (sRKs106)

Muhosbyy
Hans Walkånen
hustr Lijsa
son Olof
dåtter Carin
dito Lijsa
hustr syst Lasticka
son Hansmågen Henrich
flickan Maria .....
pigan Anna Kranck
Olofs h. Marg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Olof Walkonen
hust Margeta
brodr Hans
Helg

sivu 129 (sRKs108)

Gestiläbyy
(N:o13)
Brusius Hardicka
hustr Margetha
bror Johan
hustr Carin
..... Påhl ...
flickan Margetha ....
hb Påhl Wärä (Hardikka) (1685)
h Britha (1689)
sn Jacob (Påhlss Hartikka)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Påhl Wärän ell Hardika (1685)
hustr Brita (1689)
sonen Jacob (Påhlss Hartikka)
brors dr Carin
. . . . . .
(sRKs121)
broder Johan
hustr Anna

sivu 130 (sRKs109)

Gestiläbyy
Mats Walkånen
hustr Maria (yliviiv)
dåtter Brita
dr Henrich Nykäin
dito And. Kerän
Mattsdr Maria
dito Anna
Matts hustru Marg
sonen Matts
pig Britha Rijkotar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matts Walkonen (1691)
hustr Walborg
pigan Carin
pijgan Lijsa (Lodwonen)
dito Marg. Lådw ...

sivu 131 (sRKs110)

Gestiläbyy
Simon Kuckånen
hustr Anna
modren Walburg
+gomman Maria
bror Hans
bror Jonas
dito Grels
syster Walburg
dito Brijta
flickan Brijta
flickan Anna
Hans br hr Anna
Hansbr dr Walb:r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hans Kuckonen
hustr Anna (Isaksdr Karhu)(1681)
son Simon (Hanss Kukkonen) (1709)
dr Walborg (Hansdr Kukkonen)

sivu 132 (sRKs111)

Gestiläbyy
Isac Karhu
hustr Anna
son Anders
dito Isach
dåtter Carin
dåtter Anna
dito Margetha (yliviiv)
dito Maria
. . . . . . . . 
hus bond
Henrich Roininen (1686)
hustr Margeth (1700)
son Gustaf (1706)
ditto Peer (1701)
styfsn Matts
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Henrich Karhu ell Roininen
hustr Margeta
sonen Gustaf 
dito Peer
dito Matts

sivu 133

Gestiläbyy
Henrich Karhu
hustr Anna
pigan Dårde
flickan Margetha
dito Agneta
son Hans
Britha Lieppa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Henric Karhu

sivu 134

Gestiläbyy
Mats Pucki
hustr Margetha
poickan Mårthen
sonen Johan
pigan Elin

sivu 135 (sRKs112)

Gestiläbyy
Mats Gesti
hustr Carin
bror Abraham
dito Henrich
Pasås enckia Ingred
Gestin Lijsa
. . . . . 
br Isaac
Margetha S....
sahl. Paasos s Johan
pigan Anna
. . . . . . .
dott Walborg
Johan Gesti
hustr Anna (1678)
sn Daniel
dito Joseph
p Walb Ericsdr Gesti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 Peer Rautio död
hustr Margeta
dottren Carin
sonen Claes
sonahustr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 Johan Gesti död
hustr Anna (1678)
sonen Daniel (Gesti) (VL:ssa Henrikss ?)
hustr Walborg (Eriksdr)
(VL 3.1.1722)
sonen Joseph (Gesti Keränen)

sivu 136

Laitasaari
Mats Halånen
hustr Carin
s, Johans dr Elin
Hb Matts
hu Carin
dr Maeg
dr Carin
son .......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jacob Hardicka
hu Margeta
brods doter Brita L....

sivu 137

Laitasaari
Mats Keckånen
hustr Anna
dåtter Margetha
dito Walborg
son Abram
(sivun alaosa puuttuu)

sivu 138 (sRK113)

Laitasaari
Erich Hardicka
hustr Walburg
brors dåtter Anna
poikan Abraham
sytningm Påhl
hustrun Brita
s. Staffans s Matts (yliviiv)
sahl. Henrich Korhos dr Margetha
. . . . . . . .
LB Matz Halon
h Carin
dr Marg
do Carin
sn Stephan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jacob Hardicka (1686)
hustr Margeta (1685)
brods dotter Brita (Thomasdr Hartikka) L:tin

sivu 139

Laitasaari
Jacob Hardicka
hustr Brijta
son Thomas
hustr Carin
dåtter Brijta
dåtter Carin
son Jacob
Jacobs...........
sahl Thomas dr Britha

sivu 140 (sRKs114)

Laitasaari
Henrich Keränen
hustr Margetha
son Henrich
pijgan Walborg
dåt Britha
flickan Anna
pijgan Dordi (?)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Johan Keränen
hustr Brita (1674)

sivu 141 (sRKs115)

Laitasaari
Thomas Rönckö
hustr Sidsla
dr Brijta
sonen Thomas
dr Walborg
. . . . . . . . . . .
Thomas Rönckö
hustr Margeta
swärfader: Peer Määttä
hustr Elin
son Johan
dott Carin
dito Maria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Erich Laihiainen eller Cocko
hustr Carin
son Michel
dito Johan
dot Walborg
son Ands
dito Pehr
...............
Michel Laihiainen Kocko
hustr Walborg
son Michel

sivu 142 (sRKs116)

Laitasaari
Hendrich Hämelä
hustr Margetha
dåtter Carin
son Mats
dr Britha (Henrikss Hämälä)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Henrich (Henrikss) Hämelä eller Huofwin
hustron Brita
pijgan Anna Laihiain
flickan Anna

sivu 143

Laitasaari
Henrich Wijnicka
hustr Brijta
styfsystern Walborg
................
sonen Johan
dott Margeta

sivu 144 (sRKs118)

Laitasaari
Olof Wijnicka
hustr Brijta
swärmoder Carin
hustr syster Dårde
swåger Johan
drengen Eskill
påikan Jacob
dr Carin
dr Walborg
Johans ho Carin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Johan Wijnicka (1684, d.25.1.1725)
hustr Sophia (Josephsdr) (1681)

inhyses Matts Huofwinen
hustr Margeta

sivu 145 (sRKs119)

Laitasaari
Henrich Larsson
hustr Margetha
brors son Carl
Wijnickas dr Carin
broors son Matts
Henrics dr Carin
flickan Anna
dåtter Anna
dåtter Maegeta
Carls hustru Anna
dr Walborgs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Simon Huofwinen
hustr Anna (1670)
mågen Anders (Mattss Huovinen) (1697)
hustr Lisa (Simonsdr Huovinen) (1705)

. . . . . . . . . 
inh
Påhl Hålappa
hustr Britha
. . . . . . . . .. 

sivu 146 (sRKs120)

Laitasaari
Henrich Huowinen
hustr Carin
broors son Henrich
hustr Brita
syster Anna
son Sigfreds
dito Henrich
sahl. Olofs dr Carin
soldats hustr Dorde(?)
soldats son Ands
hoos bonden Olof Olson i Kimingi
styf dr Margeth

huusbonden Abram Mattsson Keckonen
h Carin

sivu 147 (sRKs121)

Laitasaari
Erich Wäärä
hustr Carin
son Erich
hustr Carin
son Påhl
dito Isacs
dåtter Margetha
dito Lijsa
dr Walborg
Legokarl Peer
son Johan
Erich sn Matts

sivu 148 (sRKs122)

Laitasaari
Erich Määttä
hustr Beata
dåtter Brijta
dåtter Beatha
dåtter Margetha
dito Carin
dito Lijsa
son Elias
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peer Määttä
hustr Elin
sonen Johan
mågen Thomas
hustr Margeta
dotter Carin
. . . . . . . .
Matts WähäGesti
hustr Margeta
modren Brijta
dotter Anna

sivu 149 (sRKs123)

Laitasaari
Thomas Kåndu
hustr Lijsa
dåtter Anna
dåtter Kirstin
dito arin
mågen Thomas
mågens dr Anna
dito Brijta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thomas Kondu (1667)
hustr Walborg
dotter Anna (Thomasdr Kondu)
dito Brijta (Thomasdr Kondu)

sivu 150 (sRKs124)

Laitasaari
Jacob Kaukån (?)
hustr Brijta
so Thomas
styfdotter Lijsa
mågen Sigfred
son Henrich
p Margetha Peersdr
flickan Anna
poikan Jacob
.. . . . .
Kirstin ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
huus bonden 
Henrich ...nänen
hustro Marg
son Zachris
hustr Carin
dr Brijta
dito Lijsa
sn Henrich
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Henrich (Zachriss) Hackarala (1658)
hustr Margeta (1669)
sonen Zachris (Henrikss Hakkarainen)
hustr Carin
dotter Margeta ( Henriksdr Hakkarainen)
dito Lijsa
son Henrich
dotter Brita

sivu 151 (sRKs125)

Laitasaari
Bengt Kärnä
hustr Margetha
swär moder Carin
dåtter Dårde
son Olof (Bengtss Kärnä) (1686)
drengen Hans
dito Anders Kärnä
Ressus dr Brijta
flickan Carin
mågen Mats
pijgan Carin Josephsdr
dito Carin Andersdr Kärnä
dito Carin ....
dr Lars ....
Olåfs h Marg
Matss sn Bengt
 .... Johan
s Matts ......
Olåfs hustr Marget
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Olof Kärnä (1686)
hustr Margeta (Andersdr)
systerson Bengt (Mattss Kärnä)
dåtter Anna (Olofsdr Kärnä)
syster Lisa (Kärnä) ung
drengen Johan Komulain
pojkan Johan (Henrikss) Wijnicka
pigan Walborg (Nazar)
dottren Margeta (Olofsdr Kärnä) (1709) ung
flickan Brita (Eriksdr Laukka)

sivu 152 (sRKs126)

Laitasaari
Henrich Sieckinen
hustr Anna
son Anders
dito Jacob
styfdåtter Walburg
mågens enckia Maria
Henrichs dr Dårde
. . . . . . . 
+ Anders hustr Carin
Ands hust Marg
s Johan
sonen Berthel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anders Sieckinen
hustr Margeta
son Johan (Anderss Siekkinen) (1706)

dito Bertil (Anderss Siekkinen)	(s 1707)
br änckia Carin
sonen Henrich
flick Agneta

sivu 153

Laitasaari
Henrich Keränen
modren Margetha
bror lars
syster Walborg
dito Carin
dito Dårde
bror Mats
dito Johan
Hend. hustr Brijta	
styfdr Carin

sivu 154

Laitasaari
Erch Lauckala
modren Margetha
bror Henrich
La..ses enckia Margetha
påikan Sigfrid
Erichs hustr Brijta
Henrichs hustr Dårde

sivu 155 (sRKs129)

Laitasaari
Jöns Kärnä
hustr Beatha
s... moder
Margetha Parnu
dr Margetha
Simon Kärnä
sonen Johan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anders Tapio (1660)
hustrun Elin (1667)
st son Olåf (Simonss Kärnä) (ei sRK)
dito Erich (Simonss Kärnä)
.......

sivu 156 (sRKs130)

Laitasaari
Hend. Määttäs Enck Lijsa
son Jacob
dåtter Carin
son Henrich
såldats son Johan
	dito dåtter Anna hos Tihin
dito dåtter Carin
flickan Margreta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Magnus .....Cauppi Määttä (1697)
Carin
hustr Carin (Johansdr) (1684)
Johan poika
 (lapsi 1718, d.1723)

sivu 157 (sRKs131)

Laitasaari
Abraham Määttä
hustr Walburg
son Abraham
hustr Maria
son Jacob
dåtter Anna
dåtter Margetha
dito Brijta
styf son Johan
soldat: Lars Mähön
Jacobs hustr Walb
flickan Karin ......
soldats son .....
Jacobs .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jacob Määttä (1678)
hustr Walborg
sonen Peer
stiufsyst Walborg

sivu 158 (sRKs132)

Laitasaari
Peer Määttä
hustr Anna (Nielsdr Karjalainen) (1668)
syst Lijsa
dito Margetha
dåtter Carin
pijgan Anna
inhyses Marg. ......
son Lars (Pehrss Määttä) (1694)
dito Peer (Pehrss Määttä) 
dito ......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lars (Pehrss) Määttä (1694)
hustr Agnetha (Eriksdr Wimbar Paavola) (1700)
(VL 13.3.1722)
modren Anna (Nielsdr Karjalainen) (1668)
broder Peer (Pehrss Määttä) 
syster Anna (Pehrsdr Määttä)

sivu 159

Laitasaari
Erich Tihinen
hustr Maria
dåtter Walburg
Adams enckia Carin
p Anna
son Erich
dito Olåf
sn Henrich
Matts Jöranss Tihinen (yliviiv)
hustr Walborg Ericsdr
swäger Tihinen Henric (yliviiv)
fa.... Bengt
br Johan
hustr Margeta

sivu 160 (sRKs134)

Laitasaari
Elias Määttä
son Johan
hustr Walburg
..... Carin
son Henric
sn Clas
p Walborg
poikan Bertil
p. Marja Håtti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jöran Määttä (1690)
hustr Carin (1696)
pigan Margeta
pigan Juliana

sivu 161

Laitasaari
Abraham Eliason
hustr Lijsa
dr Walborg
dr Carin
dito Lijsa
sn Lars
Elias Larson Määttä
hustrun Brita
st dr Walb
st sn Johan

sivu 162 (sRKs135)

Laitasaari
Thomas Rahkånen
hustr Walburg
styf son Jacob
dito Lars
styf dr Margetha
s. Jacobs dr Walburg
styf dr Carin
dito Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lars Rahkonen
hustr Elin (1678)

sivu 163 (sRKs136)

Laitasaari
Peer Rahkånen
hustr Brijta
son Tobias
dåtter Anna
hustru syster Lasticka
swåger Abraham
legokarl Isaac
pijgan Anna Thomasdr
dr Karin
sn Henrich
dito Erich
............
Johan sonen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Henrich Rahkonen
hustr Walborg
modren Brita
brodr Eric
fito Johan
pigan Elin

sivu 164

Laitasaari
Simon Määttä
hustr Susanna
modren Lijsa
syster Lijsa
dito Walburg
poiken Mats
son Henrich
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Henric Rahkonen Määttä
hustr Walborg
pigan flickan Margeta
swåger Johan

sivu 165

Laitasaari
Bertill Berttunen
hustr Walborg
son Bertill
dåtter Brijta
dito Walborg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gustaf Ähkölä
eller Parwiain
hustr Margeta
p Walborg

sivu 166 (sRKs139)

Laitasaari
Henrich Ingala
hustr Margetha
modren Brijta
broor peer
bror Clas
Peers hustr Carin
Peers dr Lijsa
Henrics dr Walb
dito son Henrich
styf dr Maria
dotter Marja .....
dr Carin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peer Ingala
hustr Carin
systr Lisa
. . . . . .
Henrich Ingala
hustr Anna
pigan Christin

sivu 167 (sRKs140)

Laitasaari
Mats Parwiain
modren Walborg
broor Påhl
dito Gustaf
syster Carin
dr Carin
brors dr Carin
dito Anna
dåtter Walburg
Påhls hustr Britha
soldat ....
Gostaf hustr Marg.
son Olåf
Påhls dr Walb
dito Anna
sn Johan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peer Parwiainen
hustr Dorde
bror Michel
hustr Carin

sivu 168

Laitasaari
Fältwäbel
Lars Ambiörnss
hustr Walborg
dåtter Walburg

Tårparen Clemet Lippå
hustr Walburg
dr Margeth (Clemetsdr Lipponen)
son Thomas
dr Walburg
dr Brijtha

sivu 169

Laitasaari
Isacs Kåsunen
hustr Gertrud
son Isacs
hustr Dårde
flickan Brijta
blind Michel
p. Lasticka
påika Nils .....
soldat Bertil
gubbens ho Marj
Isaacs son Henrich
pijgan Margeta Lipponen
...Lisa
pijgan Elin .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Påhl Kåsunen P......
hustru Lisa
pigan Brita

sivu 170 (sRKs142)

Laitasaari
Johan Kåsunen
hustr Carin
mågen Hans
hustr Walburg
dåtter Lijsa
mågen Simon
hustr Carin
sonen Johan
pijgan Brijta
dotter Carin
flickan Carin Ha ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anders Käriä
moder Brita
son Henric
dito Anders
dotter Lida
dito Brita

sivu 171 (sRKs143)

Laitasaari
Thomas Mäkelä
hustr Lijsa
flickan Walburg
Elias Larsson 
hustr Brijta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Lars Mäkelä
hustr Brijta
son Anders
dito Johan
dito Jacob
hustr Carin

sivu 172

Laitasaari
Johan Mäkelä 
hustr Brijta
modren Anna
syster Lijsa
dr Lijsa
dito Carin
dr Margeta
hustr Christ
husbonden Henric
hr Carin

sivu 173

Laitasaari
Henrich Jönss Berttunen
hustr Carin
modren Brijta
brors enckia Brijta
son Johan
dito Olof
dåtter Carin
dito Brijta
drengen Johann
dito Daniel Ressu
sonen Hendrich
s. Johans dr Walb
son Bertil
johans hustr Elin
dr Lijsa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bertil Bertula
hustr Maria
swåger Johan
hustr Kirstin
inhyses Carin Bertunen död
drengen Marten

sivu 174 (sRKs144)

Laitasaari
Hend. Bertills Berttunen
hustr Brijta
broor Jacob
hustr Brijta
s. broors dr Carin
NB broors son .......

Hend s Bertil
dito dr Britha
Johans son Bertil (yliviiv)
Bertil Bertuses dott Valborg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Olof Bertunen
hustr Elin
pigan Cicilia
brodr Jacob
soldat Jacob

(sivun alareunassa epäselvä
myöhemmin tehty huomautus)
Lar Pardai.....
3 Martii 17....

sivu 175

Laitasaari
Tårpare och Inhysfolk
.....
uti Laitasaari
Peer Abramss. S....
hustr Margetha
dåt Anna
son Claes

Henrich Erichsson
husr Walburg
dr Anna

Tiggerskan
T... Lijsa
son Gabrile
dito Mårten
dotter Walborg
son Johan

sivu 176

Loppu
  </code>