Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

oulu_1778 [2020/03/26 10:36] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +zåw8ä 
 +
 + Oulu RK 1778
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (sivut 1-100 ovat Oulujoen rippikirjassa)
 +
 +101
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Landshöfdingen och Riddaren 
 + Carl Magnus Jägerhorn 21.5.1730 d. 28.4.1782
 + friherinnan Anna Antoinetta von Kochen 18.2.1734
 + (VL 30.12.1760 Uppsala)
 + Maria Antoinetta Jägerhorn 31.8.1761
 + Florentina Christina Jägerhorn  8.8.1764
 + Carolina Helena  Jägerhorn  3.12.1770
 + (perhe eRKs235)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Mademoiselle Carolina Lovisa von Birkholz 4.9.1744 (eRKs235)
 + (mies: leutenant Abraham Fontell)
 + (dr Antonetta Abrahamsdr Fontell 23.2.1781 Lapväärtti (SL))
 + landsgevaldiger  Carl Gustaf Lund 1754 (eRKs235, sRKs024)
 + Anna Christina Helmudd
 + Erik Zachrisson 3.11.1753
 + Gustaf Andersson 1759
 + Anna Anthon 11.7.1746 ( eRKs235)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Fredrik Åström 1747
 + Maria Christina Eklund 1750
 + Helena Sophia  29.5.1779
 + (perhe eRKs235)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Carl Gustaf Lund (yliviivattu, toiseen kertaan)
 + Catharina Blombäck 6.11.1760
 + Margareta Tuliin 2.6.1764
 + pig Sara Mattila 1755 (avio sivulle 164)
 + Carin Tuliainen Tulin 1754
 + Jöran Ström 1762
 +
 +
 + 1. Qwarteret
 +
 +
 +102 N:o 1   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (capt Adam Johansson von Gerdten's encka:)
 + ea Eva Christina Pehrsdr Hollender 15.10.1729 Oulu (SL)
 + s Michel Michelsson Wacklin 29.10.1753 Oulu
 + s Johan Adamsson von Gerdten 28.4.1767 Oulu
 + dr Sophia Magdalena  Adamsdr von Gerdten  8.1.1771 Oulu
 + s Adam  Adamsson von Gerdten 8.1772
 + (perhe eRKs055, sRKs056)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Jacob Huru 1758
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Elias Auvinen 1746
 + hu Catharina Ränner 1745
 + s Jacob 1771
 + dr Anna 1774
 + dr Catharina 1777
 + s Elias 1779
 + dr Maria 1781
 + Johan 1783
 + (merkintä sivulla 159)
 + (perhe ei eRK, sRKs031)
 + (vrt kuitenkin Elias Smed eRKs151)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + Maria Uhlenius 1745 (vih sivulle  259)
 + Margareta Tolonen 1750  ....handelsm Holmberg
 + s Johan 25.4.1779
 +
 + Margareta Ruottalainen 1729
 + Margareta Kettunen 1749
 + s Johannes 1780
 + Margareta Tolonen's dr Magdalena 1774 hos Zachris Wachsten
 + inh Johan Määttä eller Tuppurainen hos Anders Nyb änka
 + hu Maria ifr 192
 +
 + inh Carin Isteri 1732 ifr Törnävä 1732
 + inh .. Maria ... nu hos Salomon Klemola (OulujokiRK1778s080)(ei löytynyt)
 + dr Magdalena
 + s Jacob
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + inh ... Lisa Henriksdr Huovinen 1764 (eRKs088)
 + oä dr Lisa 1783
 + (perhe OulujokiRk1778s086)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Anders Påttala 1741
 + Johan Kuula 24.10.1754
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Mattsson Stålt Leinonen 1748
 + hu Anna Barckman 1743
 + (VL 14.7.1774 Oulu)
 + dr Lisa 1768
 + s Paulus 21.1.1778
 + (perhe eRKs084, sRKs129)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Nils Karakaises änka Walborg 1746
 + dr Anna Nilsdr Karakainen 1.2.1773
 + dr Walborg Nilsdr Karakainen 1779
 + (eRK OulujokiRK1778s067)
 + (sRK  OulujokiRK1785 s067)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + lisätty:
 + arbk Anders Soronen med hu
 + Johan Rautio med hu
 + Thomas Fors med hu
 + pig Lisa Sieckinen ifr 81 hos Antell
 +
 +
 +103 No 2   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(post.inspector Johan Michelsson Wacklin 1705 Pielavesi d.10.1.1766)
 + ea Maria  Olofsdr Ansenius 1711
 + dr Christina Johansdr Wacklin 15.3.1749 Oulu (SL)
 + dej dr Maria Johansdr Wacklin 24.10.1754 Oulu (SL)
 + oä dr dr Helena Christina 19.8.1781
 + (perhe eRKs056, sRKs003)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + .... Margeta Candola ... åt Johan Nylander's....
 + s Johan
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Mattsson Lassen Lassila 2.9.1743 Oulu (SL)till sjöss
 + hu Margeta 1741  nu hos Kohres änka
 + (VL 6.1.1761 Oulu)
 + dr Maria Johansdr Lassila 1766
 + s Olof Johansson Lassila 1768 d. 1775
 + dr Caisa Margareta Johansdr Lassila 1769 hos stadsfogden
 + s Johannes  Johansson Lassila 1777
 + (perhe eRKs134)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Johan Nylander
 + Johan Henriksson Niska (sRKs003)
 + arb k Samuel Forman et hu Carin 
 + nu hos Caseen nu Magnus Nevalain
 +
 + N:o 3   1. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + arb k Carl Samuelsson Bryggman 1736
 + hu Catharina 1731
 + (vih abt 1757)
 + s Carl Carlsson Bryggman 1.1.1760
 + s Johan Carlsson Bryggman 23.9.1770
 + dr Maria Carlsdr Bryggman 13.1. 1766
 + dr Susanna Carlsdr Bryggman 21.12.1768 d. 13.7.1784
 + s Gustaf Carlsson Bryggman 1777
 + måg Michel Haataja  (31.7.1762 Kajaani ???)
 + hu  Brita Carlsdr Bryggman 1764
 + (VL 16.11.1783 Oulu)
 + ms Stephen Michelsson Haataja
 + fad Samuel Bryggman 1701
 + hu Brigitta 1717
 + (VL 1757 Oulu)
 + (perhe eRKs057)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Brita Raappana 1745 (avio sRKs004)
 + Pehr Friskopp 1710 d.  8.8.1784
 +
 +
 +
 +104 No 4    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + rector Elias Remahl 1712 Vaasa  d.  4.9.1778
 + hu Catharina Margeta Mårtensdr Fellenia 1710
 + (VL 7.5.1738 Oulu)
 + (perhe eRKs057,sRKs005)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + jungfr Maria Helander 25.5.1759
 +
 + drg Matts Kylmänen 26.4.1751 (eRKs057)
 + hu Carin Tihinen
 + (vih abt 1783)
 +
 + pig Carin Hurskainen 28.3.1758 (eRKs057)
 + s Johan 28.12.1780 d. 1782
 + s Michel 1783
 +
 + pig Carin Ruona 12.2.1748
 + ..... Erik Halten ifr Kembele
 + inh Anders Ervast 
 + Carin Niska 1763 bortfaren til Cajana 1785
 + Walborg Eskola 1762 til Törnävä
 +
 + nu är där sjöm Thomas Lepistö med hu ifr f 193  nu hos Zimmerm änka
 +
 +
 + No 6   1. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Skomak: ålderman Anders Hällström 20.10.1722
 + hu Maria Carlsdr Billing 1729
 + (VL 8.11.1765 Oulu)
 + s Nicolaus Andersson Hällström 1760
 + svärm  Anna Berg 1697 d. 27.10.1779
 + (perhe eRKs058, sRKs005)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skom Samuel Carlsson Bryggman 7.11.1758
 + hu Margareta Eriksdr Kihlbom 1759 (sivulta 106)
 + (VL 27.6.1781 Oulu)
 + s Carl Samuelsson Bryggman 1782
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Sigfrid Karlander 1749
 + pig Anna Suni ifr 221
 + flick Lisa Pyyckö
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skomak Johan  Kostiander 1760
 + Lisa Wainikain 24.5.1754 (sivulta 202)
 + (VL 1783 Oulu)
 + (dr Albertina Johansdr  Kostiander 26.12.1788 Iisalmi (SL)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Hemming Rytkönen 1765 til Cuopio
 + Carin Hedström 1767 till Törnävä 1784
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + wgk Matts Seppänen 1743
 + hu Lisa Lisa Orava 1743
 + (vih abt 1770)
 + s Olof  Mattsson Seppänen 1777
 + s Matts  Mattsson Seppänen 12.5.1780
 + s Nils  Mattsson Seppänen 10.1782
 + (perhe eRKs058. sRKs006)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Johan Palin ifr f 109 inhys hos 145 Isenbeg, faren  till Kemi
 + controll Nembzon ifr 243 (sivulla 243)
 +
 +
 +105
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + stadsfisc och ombudsman Petter Blasius Åkerblom 14.5.1737
 + hu Magdalena Enqvist 2.1729
 + dr Britha Magdalena  Pehrsdr Åkerblom 24.12.1764
 + dr Anna Maria Pehrsdr Åkerblom 7.7.1768 Uusikaarlepyy (SL)
 + dr Catharina Charlotta  Pehrsdr Åkerblom 9.1770
 + (perhe eRKs073, sRKs039)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 7   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Påhl Påhlsson Siira 1725  fr Pudasjärvi
 + hu Anna Henriksdr Sporman 1720
 + (VL 6.1.1754 Oulu)
 + (perhe eRKs058, sRKs007)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + änkl Johan Johansson Bryggman
 +
 + No 8    1. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handl Jonas Bong 1730
 + hu Anna Johansdr Biörn 14.5.1744 Oulu (SL)
 + (VL 22.4.1761 Oulu)
 + dr Anna Jonasdr Bong 1771
 + dr Margeta Christina  Jonasdr Bong 1773
 + s Johan Jonasson Bong 1778
 + s Lars Jonasson Bong  1782
 + (perhe eRKs059, sRKs111)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + hand betj Herik Carlsberg hos....
 + drg Abraham HAuru 3.5.1761 ifr Limingo 1784
 + drg Erik Jaara 1.10.1759 ifr Kimingi 1784
 + Elisabeth Carlsten 20.2.1760 (eRKs060)
 + jungfr Anna Magdalena Wikström 1759
 +
 +
 + Henrik Hilden 1760
 +
 +106
 +
 + vide f. 184 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Pehr Kaickonen 1740
 + hu Brita 1742 
 + s Michel Pehrsson Kaickonen 1772
 + (perhe eRKs123)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Isak Granberg 1757
 + drg Isak Puhacka 1760
 + Enoch Enberg 3.1757
 + Pehr Ojala 29.2.1756
 + pig Brita Mansicka 1752
 + pig Anna Henriksdr Mansicka 1755 
 + avio (Henrik Johansson Procko) till Carlö
 +
 + Margareta Eriksdr Kihlbom 1759 (eRKs173) (vih sivulle 104)
 + (sukunimi korjattu: Björn ?)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + tullförwalt. Carl Georg Hermansson Schlytern 26.12.1738 Stockholm
 + hu Brita Sophia Balcke d. 1778
 + (uusi avio:)
 + hu Anna Lovisa Roos af Hjelmsäter 27.8. 1757 Ylistaro (SL)
 + (KempeleRK1774s025)
 + (VL 29.2.1780 Kempele)
 + s Herman 21.11.1770
 + s Johan Georg 7.11.1772 d. 1782
 + s Carl Magnus 1776
 + dr Catharina Dorothea 31.10.1768
 + dr Maria Ottiliana 1778 d. 1778
 + s Julius 18.12.1780
 + dr Beata Henrica 1782
 + (perhe eRKs234, sRKs007)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + s....Dor:...Basch
 + qvp Brita Heickinen
 + mademoiselle Garviel ....
 + jungfr Maria Sophia Granberg
 + Maria Kilttu til Ijå
 +
 + Michel Luockinen 1752 d.12.1783
 + hu Eva Christina Strandberg 1753 (sRKs007)
 + (VL 20.12.1780 Oulu)
 +
 + Rosenblad's enka Lisa
 + pig Brita Luckarinen ifr .....
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Visiteuren Jonas Holmsten 1756
 + hu Elisabeth 1751
 + dr Anna Magdalena 1779
 + dr Brita Maria 11.9.1780
 + s Jonas 1783
 + (perhe sRKs008)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Ananias Karin's hu Apollonia hos Caspar Hesse
 +
 +
 +
 +
 +107 No 9   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm Johan Johansson Candelberg 15.5.1732 Oulu (SL) d. 1782 i Stockholm
 + hu Margeta Fransdr Fransen 22.10.1730 Oulu (SL) 
 + (vih abt 1763)
 + s Frans Johannes Johansson Candelberg 1770
 + dr Sara Maria Johansdr Candelberg 1765 (vih sivulle 194)
 + dr Margareta Johansdr Candelberg 28.11.1767
 + dr Brita Johansdr Candelberg  1772
 + (perhe eRKs060, sRKs149)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Abraham Matero 1763 ifr Kembele 1784
 + pig Greta Kinnunen ifr fol 164
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Erik Haataja 1749
 + hu Carin Leinonen 1740
 + (perhe sRKs066)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Pehr Viheriä 12.1762
 + Lisa Martila 25.11.1753
 + pig Susanna Kärnä ifr fol 220
 + pig Carin Wähä 1759
 + pig Carin Rääf 1759
 + pig Ingrid Maansaari 1755
 + pig Lisa Weman 1756
 + Margeta Wanttaja 1756 (avio sivulle 122)
 + Brita Hoicka 5.6.1758
 + Margeta Martila 1759
 +
 + No 10   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + rådm handl Fredrik Tuderus 1728
 + hu Anna Hjulberg 1725
 + (VL 21.10.1766 Liminka)
 + s Johan Fredriksson Tuderus 1755
 + hu Catharina Enberg 1760
 + (VL 15.9.1778 Tornio)
 + ss Fredrik  Johansson Tuderus 3.10.1779
 + ss Johannes Johansson Tuderus 17.1.1781
 + sdr Anna Johansdr Tuderus 1783
 + (perhe eRKs118, sRKs009)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Erik Hildunen 26.5.1756
 + hu Lisa Ollila 1759 (sivulta 247)
 + (VL 3.10.1781 Oulu)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Samuel  Forman 1755 nu på p2 hos Caseen
 + (hu Dorde Siipola 16.2.1747 sivulla108)
 + s Johan Samuelsson  Forman 14.2.1780 d.1782
 + (perhe sRKs003)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Maria Forssen 13.12.1759
 +
 +
 +
 +108
 + Lisa Koskela ifr Koskela d. 24.10.1784
 + pig Margareta Havana ifr ....
 + drg Matts Suutari 16.9.1753
 + drg Anders Ollila ifr 122
 + Dorde Siipola 16.2.1747  (mies: Samuel  Forman  sivulla 107)
 + pig Walborg Jaara 11.1.1756 (avio sivulle 279)
 + Margareta Brusila 1755
 + Thomas Johansson Ervasti 19.10.1748 Haukipudas (SL) nu i Hpudas
 + Christina Hurskahainen
 + Erik Ellala 1760
 + Anna Siira 24.3.1764 hos glasm Lang
 + Maria Kuittinen ifr Ängeslevä
 +
 +
 + No 11    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + kopparslag
 + Gustaf Schogman Skogman 1730
 + hu Elisabeth Duan 1729
 + (perhe eRKs073, sRKs025)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Ström's hu Greta
 + s Jonas 4år
 + dr Sophia 10 år
 + ..............
 + Jacob Topström 1753
 + lärg Carl Muckman 18.3.1767
 + pig Maria Christina Kemelius 1762 ann fol 199
 + jungfr Benedicta Ulrica Tidblad 1758
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + arb karl Johan (Anders ??) Leinonen's encka:
 + Anna 1737
 + s Johan 1764 till sjöss
 + s Pehr 1770
 + mod Carin Laninen el. Hildunen 1715 d. 10.11.1780
 + (perhe eRKs061, sRKs010)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + gesell Carl Bohm 1752
 + gesell Anders Swedström 1755
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Daniel Eriksson Röding's encka:
 + Catharina Jöransdr Salander 5.7.1736 Oulu (SL)
 + dr Greta Ambrosiusdr Mattlin död
 + dr Catharina Ambrosiusdr Mattlin 
 + (perhe sivulla 177)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Johan Mattsson Yrjänäinen 1752 drunknad 1783 i Nordsjön
 + hu Carin 1754 ifr Pulkila 1784
 + dr Catharina Elisabeth 1777
 +
 +109 No 12    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + peruguemakaren
 + Henrik Neuman 29.7.1730
 + hu Catharina Saleen 14.10.1730
 + (VL 26.11.1754 Oulu)
 + s Abraham Henriksson  Neuman 1763
 + dr Caisa Lisa Henriksdr  Neuman 1765 
 + (perhe eRKs061)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + lärl Anders Westring 1761
 + pig Brita ifr fol 263
 + pig Brita Paackola 1755
 + gesell Johan Tjäder 1752
 + pig Lisa Stenman 15.11.1762
 + Christopher Lundström 1768
 +
 +
 + No 13   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Jacob Josephsson Renner's encka:
 + ea Catharina 1719(sRKs079)
 + st s Joseph Öhrn 1749
 + hu Catharina Kandola 1754 (sivulta 164)
 + (VL 17.11.1776 Oulu)
 + s Jacob 1778
 + dr Catharina Christina 11.1.1780
 + s Gustaf 1781
 + dr Elisabeth 1784
 + (perhe sRKs011)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Isak Mickonen 1757
 + (hu Maria Erucka 4.1.1754 d. 14.12.1784)
 + (VL 21.6.1782 Oulu)
 + dr Maria Isaksdr Mickonen 1783
 + s Joseph Isaksson Mickonen 1784
 + (perhe sRKs012)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Aron Simonsson Ruottinen 1736
 + hu Brita 1733
 + s Aron Aronsson Ruottinen 1764
 + (perhe eRKs192, sRKs206)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Anders Gjöring
 + hu Elisabeth
 + (perhe sRKs012)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Johan Palm 1758
 + hu Malin Orava 1752 
 + (VL 29.12.1775 Oulu)
 + dr Brita Caisa  Johansdr Palm  1777
 + dr Sara Magdalena 1778
 + (perhe sRKs006)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm hu Walborg Keränen 1740
 +
 +
 +110 No 14   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Handelsman  Johan Andersson Niska 29.12.1732 Oulu (SL)
 + s Isak Johansson Niska 1.9.1769
 + s Jonas Adolph Johansson Niska 22.1.1771 Oulu
 + dr Maria Christina Johansdr Niska 16.10.1767 
 + (perhe eRKs063, sRKs012)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + hand betj  Matts Tallgren 1.11.1767
 + hand betj  Johan Henriksson Niska
 + stud Matts Arvolander 1759
 + jungfr Johanna Brtith Arfland 1759
 + dr Maria Magdalena 22.7.1780
 + drg Matts Geddvik 1757
 + drg Matts Lappalainen 1753
 + drg Pehr Wäisänen 2.4.1757
 + gåss Johan Viheriä 1768 d. 12.11.1781
 + drg Michel Karma 12.1760
 + pig Margeta Jacku d. 1778
 + pig Anna Saarela 1761
 + pig Anna Waldanen 1752 (avio sivulle 249)
 + Carin Meriläinen 21.8.1753
 + Anders Ryhänen 18.1.1760
 + Jacob Keränen
 + Brita Mansicka
 + .... Lisa Rousti
 + ........
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Zachris Hataja)
 + ea Brita (eRKs228)
 + dr Brita 10 åhr
 + (perhe sRKs012)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Maria Siklander
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Pehr Soronen 1753
 + hu Anna Waldanen  1752
 + dr Lisa 13.3.1779
 + dr Anna 1781
 + (perhe sRKs201)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sågk Påhl Simanainen ifr Libelitz 1784
 +
 +
 +111 No 15   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + rådman Mats Danielsson Nylander 9.1.1732 Oulu (SL) 
 + hu Maria Elisabeth Forbus 1743
 + s Johan Mattsson Nylander 1768
 + dr Britha Mattsdr Nylander 1756
 + (perhe eRKs064)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + arb k Johan Rautio 1748 
 + hu Margeta Laaninen 1755
 + dr Anna 12.1.1779
 + (perhe sRKs057)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Lars Paulus 1762 d. 30.22.2780
 + drg Gabriel Bertunen
 + pig Sara Larsdr Manninen 1755 (sivulla 270)
 + Lisa Rautio 1755
 + Pehr Hauru 1761
 + Johan Koponen
 + Maria Siklander
 + pig Carin Erucka 24.5.1763
 +
 +
 + No 16    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + lands secret: Carl Gustaf Holmberg 16.3.1744
 + hu Margareta Israelsdr Aemelaeus 8.4.1758 Isokyrö (SL)
 + (MuhosRK1771s282)
 + (VL 29.12.1776 Muhos)
 + dr Anna Margareta 11.1777
 + s Johan Gustaf 1779
 + dr Maria Fredrica
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Carl Johan Litendahl
 + .... Samuel Wilhelm Berg 1751 (sRKs152)
 + Ulrica Lovisa Holmberg 1758 d. 1783
 + Johan Häll 1760
 + Greta Amundt
 + pig Lisa Johansdr Wiitanen
 + pig Brita Bertunen 1734
 + pig Maria Hietala 1756
 + Maria ....
 + gl Ulander ....
 +
 +
 +112 No 17    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + påst- och tull Inspect:
 + Jacob Georg Hesse 1731
 + fru Anna Canonhjelm 1727
 + (perhe eRKs065, sRKs015)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Jacob Nilsson Sandqvist
 + fröken  Maria Christina Grönstedt 1760
 + mademoiselle Hesse
 + Johan Nyman 1756
 +
 + pig Christina Bolgar
 + Ananias Karin's hu Apollonia (sRKs015)
 + rector Gustaf Jacobsson Chronander 17.7.1734 Mustasaari
 +
 + No 19   1. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + organisten Johan Christopher Danielsson Blohm 25.10.1745 Oulu (SL)
 + (sivulta 067)
 + ho Christina Johansdr Estlander 29.5.1749 Oulu (SL)
 + syst Maria Helena Danielsdr Blohm 25.11.1750 (avio RaaheRK1779s113)
 + svärf Johan Jöransson Estlander 1712
 + hu Margeta Christina Gronovia 1718
 + (VL 28.3.1742 Oulu)
 + dr Lisa Johansdr Estlander 7.4.1745 Oulu (SL)
 + (perhe eRKs065)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + pig Carin Larsdr Manninen 1759
 + qvp Carin Tärkiäinen 1743
 + s Johan Adam 1784
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + arb k Lars Ollila 1728
 + s Matts Larsson Ollila 1762
 + s Anders Larsson Ollila 1766
 + (perhe eRKs171,sRKs056)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Jöransson Estlander 1712 d. 1779
 + hu Margeta Christina Gronovia 1718
 + (VL 28.3.1742 Oulu)
 + (perhe eRKs065)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Carin Häggberg
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Abraham Tasanen Taseen 1734 d. 27.5.1782
 + hu Malin Ruikka 1746 
 + s Lars Abrahamsson Tasanen 1769 
 + dr Anna Christina Abrahamsdr Tasanen 1772 
 + dr Catharina Elisabeth Abrahamsdr Tasanen 1776
 + (perhe eRKs065, sRKs204)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Matts Karvonen  fol 279
 + inh Isak....nu hos Zimmerman änkan
 + Lars Lund änkl
 + Lithovius ....
 +
 +
 +
 +113 No 20    1. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + stads cass handelsman Christian Jacobsson Elfving 28.1.1739 Ii (SL)
 + hu Magdalena Pehrsdr Hollender 12.10.1749 Oulu (SL) d. 18.12.1781
 + (uusi avio:)
 + Sophia Pehrsdr  Pipping 5.12.1746 Tornio (SL)
 + (VL 25.2.1783 Oulu)
 + s Petter Henrik  Christiansson Elfving 1774
 + s Carl Gustaf  Christiansson Elfving 1775
 + dr Beata Stina  Christiansdr Elfving 11.11.1778
 + syst Margareta Christina Jacobsdr Elfwing 1754
 + syst Elsa Beata Jacobsdr Elfwing 1758
 + (perhe eRKs066)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Isak Råihä 1767
 + drg Olof Viheriä
 + Henrik Pahkala
 + Michel Johansson Siira 11.1766
 + Anders Korkala 1768
 + Lisa Bryggman
 + stud Simon Pehrsson Hollender 10.3.1747Oulu (SL)
 + d. 8.9.1783 (eRKs076)
 + jungf Brita  Andersdr Carlsten 5.11.1752 Oulu (SL)(eRKs060)
 + Maria Pehrsdr Lassila ifr Uleåsu
 + Samuel Lepistö 23.11.1757
 + flick Elsa Tolvanen 1768 till Stockholm
 + pig Margeta Nylander
 + Brita Mattila 1752
 + Anna Mattila 1760
 + Anna Wesa 28.12.1755
 + pig Lisa....
 +
 +
 + No 21    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + rådman Casper Christian : Müller Möller 1705
 + hu Christina Henriksdr  Wacklin Wackilainen 1702 d. 27.7.1783 
 + (VL 4.10.1733 Stockholm)
 + s Carl Christian Caspersson Möller 6.8.1736  Oulu (SL)(perhe a)
 + dr Christina Sophia Caspersdr Möller 6.12.1737 Oulu (SL) (perhe b)
 + (perhe eRKs066)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + s Carl Christian Caspersson Möller 6.8.1736  Oulu (SL)
 + hu Maria Christina Pehrsdr Jönberg 20.11.1753 Oulu (SL)
 + (VL 3.11.1781 Oulu)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe b)
 + (inspector Henrik Hermonius) (ifr G.Garleby?)
 + hu Christina Sophia Caspersdr Möller 6.12.1737 Oulu (SL) (RK1760s025)
 + s  Michel Henriksson Hermonius  1764
 + dr Christina Charlotta Henriksdr  Hermonius 12.10.1775
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 +  
 +
 + drg Isak Siira
 + pig Maria Lassila ifr 113
 + pig Elsa Tervotar ifr fol 40
 + Johan Greus 13.7.1755  til Lumijoki 1784
 +
 +
 +114
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Nils Nilsson Rysä 23.3.1754 Oulu (SL)  (eRKs092)
 + hu Britha Bisi 1760 (sivulta 201)
 + (vih abt 1783)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Abraham Heiskain 1751
 + Johan Bengtilä 1757
 + pig Lisa Wesanen 1758
 + Liisa Paackola 1760
 + Brita Kakinen 24.6.1753
 + pig Carin Wesa 2.5.1763
 + pig Carin Honganen
 + Margareta Martila  til Limingo
 +
 +
 + No 22   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Zachris Hägg 1719
 + hu Anna Jöransdr Estlander 1721
 + (VL 3.6.1746 Oulu)
 + s hand: Petrus Zachrisson  Hägg 1748 (eRKs055)
 + s Zachris Zachrisson Hägg 1751 d. 4.12.1783  
 + dr Lisa Zachrisdr Hägg 1760
 + s Anders Zachrisson Hägg 1763
 + (perhe eRKs067)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + s Zachris Zachrisson Hägg 1751 d. 4.12.1783  (eRKs114)
 + hu Maria Johansdr Kocko 1758 (sivulta 129)
 + (vih abt 1780)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 +
 + drg Pehr Mustonen 1761
 + Carin ...........
 + pig Brita Honganen 8.10.1759
 + pig Walborg Ollila 12.12.1764
 + drg Erik  Laurila
 +
 +
 +
 +115
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Anders Kyllönen 1732
 + hu Maria 1742
 + s Johannes  Andersson Kyllönen  1764
 + Anders  Andersson Kyllönen   1766
 + Erik  Andersson Kyllönen   1770 d.1781
 + dr Carin Andersdr Kyllönen 8.7.1779 (sRKs003)
 + dr Margeta Andersdr Kyllönen  1774
 + (perhe eRKs088)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 23    1. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm  Daniel Mamertus Danielsson Blohm 17.1.1747 Oulu (SL)
 + hu Charlotta Elisabeth Patkull 1753
 + (VL 19.1.1777 Haukipudas)
 + s Daniel  Wilhelm  Danielsson Blohm  1778
 + dr Beata Christina Danielsdr Blohm 15.1.1780
 + dr Maria Charlotta Danielsdr Blohm 
 + dr Johanna Agata Danielsdr Blohm 
 + mor Anna Beata  Zebulon 28.9.1718 (eRKs067)
 + (perhe eRKs067)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Zachris Kapanen
 + drg Henrik Pitsing 1760 ifr Ijå 1784
 + pig Anna Jacola 24.1.1759
 + Johan Niclas Murman 1760
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Stephen Halonen 13.2.1751
 + hu Brita Henriksdr Halonen 1751
 + (VL 1778 Oulu)
 + (perhe) klockare i Simo
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Henrik Pahkanen 1764
 + drg Gabriel Berttunen 
 + Anna Kaitera 28.5.1756
 + Maria Kaitera
 + Brita Bengtilä 1755
 + Margeta Räsä 1724 (eRKs070)
 + Susanna Carlund 1756
 + pig Sara Haapalainen
 + pig Anna Kamula 1767
 + Pahkalas encka Carin Räsä 1727 (eRKs070)
 + dr Brita 1764 (eRKs070)
 +
 +
 +
 +
 +116 No 24   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Zachris Carlsson Uhlenius 12.12.1732 Oulu (SL) d. 24.5.1778
 + hu Juliana Johansdr Remahl 6.1.1732 Kemi (SL)
 + (VL 30.11.1755 Kemi)
 + s Carl Johan Zachrisson Uhlenius 1764
 + s Zachris Zachrisson Uhlenius 1768
 + dr Anna Gretha Zachrisdr Uhlenius 1757 (vih sivulle 129)
 + dr Helena  Zachrisdr Uhlenius 1770
 + (perhe eRKs068)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + ... Gustaf Wiheriä 1752 (avio sRKs004)
 + pig Brita Björn 1754 d. 1784
 + pig Carin Wiheriä 1758
 + Sara Ara 1740
 + inh Erik Kapanen
 +
 +
 + No 25   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Pehr Clementsson Walben 1723 d. 16.8.1783
 + hu Chirstin 1728
 + (VL 27.5.1763 Oulu)
 + s Pehr Pehrsson Walben  1765
 + (perhe eRKs069) 
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + färgaren Christian Lindström 1743 d. 5.6.1782
 + hu Margareta Wikström 1751
 + (VL 9.7.1778 Tornio)
 + (Margaretan uusi avio:)
 + färgaren Anders Gustaf  Bredenberg
 + (vih abt 1783)
 + dr Catharina Margeta Christiansdr Lindström 21.9.1779
 + s Carl Gustaf  Andersson Bredenberg 1784
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Lisa Zachrisdr Bert 1754
 + pig Anna Hjerp
 + Abraham Alarauma
 + Sara Grelsdr Pickarainen 
 + 13.2.1770
 + lärl Henrik Nilsson 1763
 +
 +
 +
 +117 No 26    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handl Johan Fransson Fransen 1.10.1727 Oulu (SL) 
 + syst Sara Fransdr Fransen 11.9.1734 Oulu (SL) 
 + (perhe eRKs069)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Anders Pernu
 + drg Isak Johansson Töyrä
 + Johan Fogel
 + pig Lisa Heickilä 1763
 + pig Carin Isola
 + pig Margeta Holtinki
 +
 + handelsbtj Joseph Jacobsson Sjögren 6.9.1753 Oulu (SL) d.  6.6.1779
 + Michel Eskonsipo 1763
 + drg Erik Håkana 1761 d. 1779
 + drg Olof Heickilä 1752
 + Thomas Annala
 + hand betj Gabriel Messman 1758
 + Jacob Heickilä 1758
 + ... Simon Pächti 1755
 + pig Brita Östensdr 1758
 + pig Elsa Lassila 1751
 + pig Anna Heckala 7.7.1763
 + Elsa Järnberg 1745
 + Anna Heickilä 6.1757
 + dr Catharina 12.1781
 + pig Carin Korva
 + Johan Heickilä 21.4.1764
 + Johan Venäläinen 1763
 + gl pig Carin Suorsa 1702d. 26.8.1781
 + gl Pehr Mononen 1700 d. 1782
 +
 +
 +
 +118 No 27    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skomakar mästar
 + Henrik Eriksson Kuhlberg 8.10.1743 Kokkola (SL)
 + hu Sara Ström 6.12.1730 d. 21.2.1782
 + (vih abt 1764)
 + dr Magdalena Christina Johansdr Kuhlberg 15.6.1772
 + (magisterskan Kuhlberg:)
 + mod Magdalena Röring 1712  d. 1782
 + (perhe eRKs070, sRKs102)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + lärl Jacob Wikman 1757
 + Eskil Myllyläinen Kjällström 14.1.1761
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + kronocasseur Erik Wahlberg 1744
 + hu Magdalena Rehn 1754
 + s Erik Eriksson Wahlberg  1768
 + dr Margareta Helena 1771
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + tjp Greta Soronen
 + dr Anna Greta
 + Catharina Iliin 1732
 +
 +
 + No 28   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Jacobsson Sjögren 1743
 + hu Lisa Jacobsdr Renner 24.12.1740 Oulu (SL)
 + (VL 1.5.1776 Oulu)
 + s Joseph  Jacobsson Sjögren 1776
 + s Jacob Jacobsson Sjögren 1778
 + s Johan Jacobsson Sjögren 12.11.1780
 + s Gabriel  Jacobsson Sjögren 1784
 + mod Walborg Jöransdr Dirich 1709
 + syst Catharina Jacobsdr Sjögren 1750
 + (perhe eRKs070)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 +
 + landsgevald Lund
 +
 + No 29    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Olof Berttunen 1737
 + hu Anna Hänninen 1739
 + s Johan Olofsson  Berttunen  19.8.1773
 + s Nils Olofsson  Berttunen  1.3.1776 d. 2.11.1782
 + dr Maria Olofsdr Berttunen  11.10.1769
 + dr Elsa Stina Olofsdr Bertunen  1771
 + (perhe eRKs063, sRKs028)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +119
 +
 + cancellisten lands fiscalen Jacob Jacobsson Fass 2.10.1746
 + hu Brita Magdalena Danielsdr Hollender 15.11.1757
 + (vih abt 1777)
 + (perhe eRKs076)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Carin Hietala Landin  2.1.1760
 + inh Skogman
 + pig Elsa Tolvanen
 + Christina Hurskahain
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + besökaren
 + Erik Pehrsson Hilden 9.8.1737 Oulu (SL) 
 + hu Anna Mattsdr Qvick 23.1.1733 Oulu (SL) 
 + (VL 16.1.1768 Oulu)
 + (perhe sRKs024)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + (Pehr Hilden'in leski:)
 + mod Carin Sigfredsdr Leinonen 1705 
 + (perhe eRKs071)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 32 
 +
 + hofsl: Helb: änka Christina Lisa
 + Jacob Gustaf
 +
 + gesell Erik Lotander 1753
 + drg Javob Lilja
 + drg Axel Hammarberg
 + pig Anna Johansdr Koppare
 +
 +
 +120 No 33    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handl Zacharias Eliasson Bonge 19.9.1733 Oulu (SL)
 + hu Maria 1732 fr Nådendahl
 + (vih abt 1765)
 + dr Elisabeth Maria Zachrisdr Bonge 1766
 + dr Stina Zachrisdr Bonge 1767
 + (perhe eRKs071)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + syst Lisa Eliasdr Bonge
 + s Zachris Lundgren
 + hand betj  Carl Forsman 1744 (eRKs063)
 + sjöm Emmanuel Fort  25.4.1759 (eRKs071, sRKs060))
 + ..... Mårten Jaara 1734
 + drg  Olof Jokelainen 1751
 + pig Helena Sänkilä 1751 d. 1779
 + Brita Kerola 29.9.1755
 + Anna Kanniainen 17.5.1761
 + dr Maria Elisabeth 1783
 + inh Anders Soronen
 + landsgevald Lund
 + colleg mag Isak Isaksson Schroderus 8.5.1754 Sotkamo (sRKs037)
 + cancell Z Wachlin
 +
 +
 + No 34   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + rådm Johan Mattsson Röring 7.5.1725 GCarleby d. 26.5.1783
 + s Matthias Johansson Röring 4.4.1750 Oulu (SL)
 + hu Anna Christin 24.12.1748
 + (perhe eRKs072, sRKs027)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Lars Johansson Heickinen 1764
 + pig Margeta Kehusma 9.2.1762
 + drg Anders Wänänen 1758
 + Jacob Määttä 1.8.1763
 + Anna Seickula
 + pig Lisa Wesanen
 +
 +
 +
 +121
 + (rådm Johan Röring's brorson:)
 + Gustaf Nilsson Röring 10.5.1763 Lappajärvi (SL) (eRKs072)
 + Nils Spole 30.11.1764
 + pig Elsa Johansdr Pellicka 9.2.1761  ifr (TyrnäväRK1780s031)
 +
 + Carin Pirska
 + drg Johan Hjelt wgk i Lumijoki
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + svåg Erik Eriksson Tuhkuri Manninen 25.11.1735 Oulu (SL) till Stockholm
 + hu Carin Pehrsdr Nironen 1708 d. 23.12.1784
 + (VL 22.2.1758 Oulu )
 + (perhe eRKs155)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Laurila 26.3.1763
 + Henrik Klemo 1761
 + pig Carin
 + Lisa Eklund 24.8.1754
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Brita Härmä 1735 (vih OulujokiRK1778s073)
 + dr Magdalena 1765
 + (perhe eRKs072)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Christina Louckinen 1704
 + Helena Partanen 1750 (vih  OulujokiRK1778s008)
 + pig Walborg Pehrsdr Pirnes 3.1763 (eRK TyrnäväRK1780s029)
 + pig Carin Jacobsdr Kocko 14.9.1750 (vih sivulle 179)
 + drg Matts Karvonen 1760
 + Carl Isberg 18.4.1764
 +
 + No 35    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handl Johan Jacobsson Björnström  11.4.1735
 + hu Catharina Mattila Rännäri 1751 (sivulta 126)
 + (VL1780 Oulu)
 + s Jacob 12.1781
 + dr Catharina Margareta 1784
 + mod Catharina Pilkar 1707 d. 12.1779
 + (perhe eRKs072)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Maria Rännäri
 + pig Maria Sijkfeldt 1748
 + Margareta Falander
 + s Lars 13 åhr
 + s Johan 7 åhr
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Olof Mattsson  Sijkfäldt 1739
 + hu Lisa Harssila 1753
 + (VL 30.11.1774 Oulu)
 + s Johan 1777
 + s Henrik 1780
 + (perhe eRKs076, sRKs026)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Olof Bertunen
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Johan  Johansson Bryggman 18.8.1730 Oulu (SL)
 + dr Anna Johansdr Bryggman 1763
 + s  sjöm Jacob Johansson Bryggman 1756 till sjöss 1787
 + (perhe eRKs082, sRKs007)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + inh Jöran Antila
 + hu Brita
 + (VL 29.7.1775 Oulu)
 + s Pehr
 + dr Maria
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +
 +
 +122
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Larsson Liljeroth 5.2.1749 Oulu (SL)
 + hu Margaretha Johansdr Fahlander 20.10.1742 Oulu (SL)
 + (vih abt 1771)
 + s Lars Jacobsson Liljeroth 1771
 + s Johan Jacobsson Liljeroth 1777
 + (perhe eRKs072, sRKs028)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Margeta Rännäri 25 år
 + pig Lisa Muru
 + s Anders
 +
 + No 36    1. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm Henrik Lundman 1749 
 + hu Brita Maria Hedman 1757 (yliviivattu, sivulle 148)
 + hu Anna Magdalena Spolander 25.5.1764
 + (VL 3.12.1782 Oulu)
 + s Henrik Henriksson Lundman 10.5.1783
 + s Nils  Henriksson Lundman 1784
 + (perhe eRKs073, sRKs028)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + mod Brigitta Sevon 1730
 +
 + drg Johan Sauvolainen 21.6.1758
 + pig Elsa och Carin ifr 121
 + Samuel Berggren d. 1785
 + jungfr Brita Öhrn 1753
 + med sin mor Materos änka med dr Greta
 + drg Henrik Karppinen 1755
 + Henrik Parviainen 1752
 + hu Margareta Wanttaja 1756 (sivulta 107)
 + s Stephen 11.9.1779 d.1779
 + drg Pehr Doctare 1758
 + hu Carin Jobbsdr Lasseen 1761 (sivulta 233)
 + (VL 17.9.1782 Oulu)
 + pig Magdalena Junckonen 1754
 + Anna Kaspala 1753 d. 1780
 + pig Lisa Rautio 1758 (sivulta OulujokiRK1778s015)(avio sivulle 262)
 + jungfr Brita Schevon
 + drg Michel Pörhö 1752
 + Isak Paulus 1759
 + Simon Pavola 1766
 + Anders Andersson Ollila 13.2.1763(sRKs009)
 + Isak Jacobsson Routtu 15.4.1757(eRKs242) (avio sRKs242)
 + .... Matero .....d.1784
 +
 +
 +
 +123 No 37    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handl Nils Nilsson Spolander 6.1.1732 Haukipudas (SL) d.16.11.1783
 + hu Anna Catharina Eriksdr Engman 24.11.1740 Oulu (SL)
 + (VL 18.1.1757 Oulu)
 + s Nils Nilsson Spolander 12.3.1767
 + s Gustaf Gerhard Nilsson Spolander 12.10.1769
 + s Carl Petter Nilsson Spolander  1774
 + dr Clara Johanna Nilsdr Spolander 14.2.1761
 + dr Anna Magdalena Nilsdr Spolander 25.5.1764
 + (perhe eRKs074)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Johan Hemmilä 23.2.1760 ifr Lumijoki 1783
 + (hu Carin Wähänen 1759
 + (vih abt 1783)
 + (perhe sivulla 262)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + hand.btj. Johan Fredrik Johansson Waicko Wahlström 
 + 20.8.1752 Oulu (SL)  d. 1779 (eRKs074)
 + jungfr Brita Margareta Salander 1759 (sRKs024)
 + hust Johanna Bränholm  nu til sin mor
 + Maria Nilsdr 1758
 + Brita Catharina Sigfredsdr  Tero 1759 (eRKs125)
 + pig Maria Möller 1768
 + pig Maria Turdinen 1757 vide pag 162
 + Carin Pyhtinen 1756
 + Walborg Lehtolainen 1758
 + Catharina Korhonen 5.6.1756
 +
 + Johan Musta 1753
 + Pehr Mihkali 4.7.1761
 + drg Olof Wiheriä 27.2.1760
 + Brita Andersdr Luuko 1759
 + Anna Olofsdr Koppare1756
 + gl pig Carin Roivanen (sivulta OulujokiRK1778s065)
 +
 +
 +
 +
 +124 No 39    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + crono befallningsm. Laurentius Liljeroth 1721 d. 22.4.1780
 + hu Maria Catharina Holmlund 1717 d. 20.10.1780
 + (VL 19.12.1762 Kajaani)
 + s Anders Larsson Liljeroth 1756
 + s Israel  Larsson Liljeroth 1771
 + s Nils Larsson Liljeroth  28.3.1777
 + dr Maria Catharina Larsdr Liljeroth  1766
 + L dr Caisa Stina Larsdr Liljeroth 1750
 + (perhe eRKs074)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Anna Bryggman 1755
 + Elias Auvinen
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + stadts betj Simon Carlsson Lund  28.10.1752  Oulu (SL)
 + hu Anna Lambela 1748
 + (VL 18.5.1775 Oulu)
 + s Carl Gustaf Simonsson Lund  1776
 + dr Anna Catharina Simonsdr Lund  1778
 + s Simon Simonsson Lund 15.10.1780
 + (perhe eRKs065)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + svågk Johan Johansson Lyra 1726
 + s Pehr Johansson Lyra  5.1.1766
 + dr Catharina Johansdr Lyra 1754 (avio sivulle 161)
 + (perhe eRKs144)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + rådm Matts Uhlanders enka 
 + Susanna  Widbom 1723 (eRKs064)
 +
 + jungf Brita Carlsten 1752 (sivulla 113)
 +
 + inh Feltberg etc hos styrm Arvolander
 +
 +
 +
 +125 No 40   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + kyrkoherd  Nils Esaiasson Fellman 19.2.1718 Sodankylä
 + fru Sara Johansdr Sarelius 14.5.1719 Kemi
 + (VL 9.11.1739 Kemi)
 + s adj p Abraham Nilsson Fellman 27.5.1754 Kemijärvi (SL)
 + (perhe eRKs075)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Sara Christina Zachrisdr Cajaner  1766
 + drg Gerhard Kurman 16.11.1752
 +
 + Matthias Posti 24.12.1748 d. 19.1.1780
 + hu Christina 1749
 + (VL 20.12.1777 Oulu)
 +
 + pig Walborg Taskinen 20.8.1761
 + pig Brita Keränen 1760
 + qvp Maria Tolonen  man fol 120 (sRKs060)
 + s Henrik 9.2.1779 d.1779
 + Christina Räihä 20.5.1747
 + Johanna Brandholm
 + Walborg Taskinen 20.8.1761
 + Matts Kurtti 1758 til Kimingi 1784
 + Pehr Hammar
 + Anna Kauppila 1755
 +
 + .... Pöyhönen 1760
 + hu Agneta 15.7.1759
 + s Bertil 1783
 + Lisa Orava 27.9.1764
 +
 +
 +126 No 41   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + hofrätt. advoc. Henrik Jacobsson Heickilä Heikel  2.1.1747 Oulu (SL) 
 + hu Anna Margaretha Zimmerman 1740
 + (VL 12.11.1776 Oulu)
 + dr Anna Henrica Henriksdr   Heikel   5.8.1777
 + s Henrik Ludvig Henriksson  Heikel  8.1.1780 d. 25.7.1780
 + s Henrik Jacob Henriksson   Heikel  
 + (perhe eRKs076, sRKs033)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Johan Snäll 1765
 + drg Pehr Luckarinen
 + pig Carin Hånganen
 +
 +
 + coll  mag. Jakob Arndt Simonsson Carp  23.10.1753 Mustasaari
 + (eRKs076)
 + hu Catharina Christina Zachrisdr Toppelius 1.1.1763 (eRKs167)
 + (vih 1778 Oulu)
 + dr Maria Christina 9.1.1781
 +
 + Brita Maria Nordheim 1743
 + stud Henrik Zimmerman 116.8.1757
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Johan Johansson Härmä 30.1.1759 (eRKs091)
 + hu  Maria Jacobsdr Kyrö 8.3.1757 (alhaalta)
 + (VL 25.7.1784 Oulu)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Johan Sassali 1745 (eRKs154)
 + Isak Johansson Räinä 7.4.1757 Ii (SL) (avio IiRK1778s130)
 + Johan Arvola 29.12.1758
 + Anna Hjerp 10.9.1759
 + Maria Kåckila 1742 (avio sRKs023)
 + Carin Leinonen 1740
 + Carin Mattila Rännäri 1751 (vih sivulle 121)
 + Elsa Kuurman 1764
 + Maria Ukura 7.2.1754 (avio ??)
 + Henrik Luockinen 1761 (sivulle 235)
 + Christina Jarcko 12.7.1755
 + Matts Mattinen 8.2.1767
 + Britha Hurskahainen  1766
 + Maria Jacobsdr Kyrö 8.3.1757 tullut 1783, avio ylempänä)
 + Brita Kyrö ifr 200
 + gamla Brita 1685 d. 1780
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Daniel Pehrsson Hollender'in leski:)
 + enk Catharina Ullen  14.3.1736 d. 1.6.1784
 + dr Agatha Johanna Danielsdr Hollender 1761
 + (perhe eRKs076)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +127 No 42    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm Jacob Forbus 1702
 + hu Margeta Christina Dahlström 6.4.1726 Oulu (SL)
 + (VL 12.11.1745 Oulu)
 + s Carolus Jacobsson Forbus 14.7.1750 Oulu (SL) stud
 + Margareta Jacobsdr Forbus 1757 (vih sivulle 224)
 + Sophia Jacobsdr Forbus 1763
 + Christina Jacobsdr Forbus 1768
 + (perhe eRKs076a)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + afsk sold Matts Henriksson  Makolin 1722
 + hu Carin Simonsdr 1722
 + s Henrik Mattsson  Makolin 18.6.1774 Ii (SL)
 + (perhe ei eRK)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Simon Rautio 1759
 + Henrik Halonen 1750
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Jacob Jacobsson Härmä 26.2.1731 Ii (SL)
 + hu Brita Johansdr Paackari 25.3.1731 Ii (SL)
 + (VL 29.8.1758 Ii)
 + s Jacob  Jacobsson Härmä 4.8.1760 Ii (SL))
 + dr Anna   Jacobsdr Härmä 21.3.1762  Ii (SL)
 + dr Lisa  Jacobsdr Härmä 10.5.1766  Ii (SL)
 + (perhe eRKs140, sRKs116)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Pehr Tabell 26.7.1752
 + Georg Angeria 1738
 + Henrik Nordberg 25.2.1761
 + Matts Haktorn
 + Lisa Hansdr Ahmala Juopperi 29.8.1749 Oulu (SL)  (avio IiRK1778s130)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + blinda mannen (stads vakt) Påhl Jaara 11.9.1752
 + hu Elsa Pitkäkari 1754
 + (VL 20.7.1781 Oulu)
 + dr Maria  Påhlsdr Jaara  24.7.1779 d. 1779
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Lisa Räinä 17.3.1764
 + Henrik Erwing 2.12.1763
 + Johan Karviander 1765
 + pig Anna Balcki 29.5.1762 til Törnävä
 + Christina Hjerp 24.1.1761
 + Brita Hjerp
 + Beata Schroderus
 + gifta drg Daniel Cajanus 2.1.1754
 + pig Margeta Sukula ifr fol 184 död
 + drg Henrik Taskinen
 + drg Erik Ruth
 + drg Matts Carlsson Raumala
 +
 +
 +128 No 43    1. Qwarteret
 +
 + skrädd: Åkerblom
 + pig Sara  Sigfredsdr Tero 1762  (sivulla 177)
 + Catharina Christina Johansdr Waicko  12.10.1754 Oulu (SL)
 + (eRKs077)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + repslagar mest. Fredric Lundberg 18.6.1724
 + hu Brigitta Niska 8.6.1724
 + (perhe eRKs234)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + lärg Natts Krakholm 21.9.1757
 + drg Matts Mustonen 1758 (eRKs234)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + gesell  Petter Norberg 1747 d. 24.5.1782 (ei eRK)
 + hu Elisabeth Christina Nivander 1744
 + (vih abt1780)
 + s Carl Fredrik Pehrsson Norberg 25.4.1784
 + (perhe sRKs215)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + nu gesell .... Christ. Boman 1760
 + gesl Johan Sparrgren
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Olof Keränen 1737
 + hu Caisa 1737
 + s Olof 1758
 + dr Susanna 18.4.1767
 + (perhe eRKs077, sRKs068)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +129 No 44    1. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Henrik Henriksson Peuron 19.5.1746 Oulu (SL)
 + hu  Anna Gretha Zachrisdr Uhlenius 1757 (sivulta 116)
 + (VL 1778 Oulu)
 + s Jacob Johansson Peuron 1774
 + dr Catharina Johansdr Peuron 1776
 + s Johan Johansson Peuron 1778 d. 1778
 + mod Catharina Jöransdr Berg 1711
 + (perhe eRKs077, sRKs048)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sväg Maria Johansdr Kocko 1758 (eRKs102)(avio sivulle 114)
 + drg Claes Mattlin 1761
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Henrik Pardanen 1.3.1754
 + hu Anna Mattsdr Päskynen 14.10.1751 Oulu (SL)
 + (VL 27.12.1774 Oulu)
 + s Henrik Henriksson Pardanen 1780
 + s Johan Henriksson Pardanen 1783
 + (perhe eRKs113, sRKs098)
 +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Anders Härkman 23.11.1761
 + Margareta Määttä 1749 d. 1779
 + Johan Lindblad 13.2.1758
 + Magdalena Taskinen 1730
 + sjöm Henrik Häggström 1763
 +
 + No 46   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm  Jacob Jöransson Holmberg 8.3.1745 Oulu (SL) d. 26.12.1784
 + hu Christina 1748
 + (VL 1769 Oulu)
 + s Johan Jacobsson Holmberg 27.12.1772
 + dr Sara Maria Jacobsdr Holmberg 3.6.1775
 + s Pehr Jacobsson Holmberg 8.1.1779 d. 1783
 + Jöran Holmbergs Enk. 
 + mod Sara Jacobsdr Fisher 1701 d. 4.1.1784
 + s Johan Jöransson Holmberg 24.4.1743 Oulu (SL) blindd. 19.6.1788
 + (perhe eRKs078)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Simon Hilden 1759
 +
 +
 +130
 + pig Margareta Tolonen 1750 
 + s Johan 25.4.1779
 + drg Isak Kamula 1744
 + pig Margareta Malo 20.6.1764 (avio sRKs242)
 + Anna Laucka ifr f 258 (sivulla 258)
 + pig Margeta Wänänen 3.3.1754
 + Brita Markuksela 6.1759
 + hand betj Matts Bassunen 1764
 + drg Henrik Nordberg 1764
 + Erik Forsman 1764
 + pig Margareta Määttä 1761
 +
 +
 + No 48   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + s Erik Eriksson Puitti  Riiko 27.11.1733 Oulu (SL)
 + hu Catarina Johansdr Leinonen  30.11.1753 Oulu (SL)
 + (VL 26.11.1776 Oulu)
 + dr Margareta Eriksdr Puitti  17.8.1777
 + s Johan Eriksson Puitti 5.1.1780
 + ( Eric Olofsson Puitti Riiko's enka:)
 + mod Anna Mattsdr 1709
 + (perhe eRKs078, sRKs037)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Jacob Bränholm
 + hu Magdalena med 3 barn
 +
 +
 + No 49    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Gabriel Sigfridsson Patela 15.11.1736 Haukipudas (SL)
 + hu Anna Michelsdr Korhonen 2.9.1747 Oulu (SL)
 + (VL 17.1.1765 Oulu)
 + dr Brita Gabrielsdr Patela 10.10.1768
 + dr Christina Gabrielsdr Patela 1774
 + dr Magdalena Gabrielsdr Patela 23.11.1776 d. 1.3.1780
 + dr Anna Gabrielsdr Patela 
 + s Gabriel Gabrielsson Patela 
 + svfar Michel Korhonen 1702
 + (perhe eRKs079,sRKs037)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Erik Upströms encka
 + dr Elsa Caisa
 + dr Maria Christina
 +
 + qvp Maria Nilsdr Franck 16.10.1736 Oulu (SL)(avio sRKs087)
 + s Henrik 9.1.1765 d. 1779
 +
 +
 +131 No 50    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Andersson Leinonen 1710
 + hu Margeta Johansdr Hirvas 1717 
 + (VL 24.6.1751 Oulu)
 + (perhe eRKs079)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 51    1. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Bagaren  Jonas (Jöns) Bäckman 31.3.1731 d. 6.8.1784
 + hu Hedvig Juliana Håkansdr Sjöman  24.5.1735 Stockholm
 + (VL 1765 Oulu)
 + s Anders Jonasson Beckman 14.8.1766
 + dr Margareta Jonasdr Bäckman 23.11.1768
 + s Olaus Jonasson Bäckman 30.12.1772
 + (perhe eRKs121)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Samuel Lundström 10.1750 (sRKs187)
 + Jacob Forsman 3.5.1762
 + Johan Forsberg  3.9.1768
 + pig Carin Määttä
 + pig Catharina Markström 1749
 + inh Johan Pet. Hyberg 1732
 + Gretha Lisa Lundström 1768
 +
 +132 No 52    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + guldsm Johan Collin 1733
 + hu Brita 1737
 + (vih abt 1762)
 + dr Brita Charlotta Johansdr Collin 1763
 + dr Elisabeth Eleonora Johansdr Collin 1765
 + dr Eva Christina Johansdr Collin 1772
 + dr Sophia Magdalena Johansdr Collin 1777
 + s Johan Fredrik Johansson Collin  1.12.1780 d. 1782
 + (perhe eRKs080, sRKs039)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + gesell Anders Rackfors
 + gesell Carl Edwall
 + pig Margeta Nickilä
 + dr Maria
 + s
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + snick Anders Wattman 1746 (eRKs230)
 + hu Catharina Sophia Olofsdr Tydell 22.1.1754 Oulu (SL) (eRKs223)
 + (VL 1778 Oulu)
 + s Johan  Andersson Wattman 30.1.1778
 + dr Catharina  Andersdr Wattman 2.3.1780
 + (perhe sRKs102)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + .... Åkerblom 
 + färg Lundquist's hu Maria
 +
 +
 + No 53   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Carl Johan Carlsson Åhlander 17.6.1746 Oulu (SL)
 + hu Anna Jacobsdr Kiiskilä 14.1.1756
 + (VL 9.6.1778 Liminka)
 + dr Brita Maria Carlsdr Ålander 1779
 + s Carl  Carlsson Ålander 1780
 + dr Catharina Agata  Carlsdr Ålander 1783
 + mod Brita  Johansdr Lappasten 1709
 + (perhe eRKs080)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + nu gullsmed Elfving med 2 systar
 + Hollenders äncka död
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Nils Björnström 1748
 + hu Lisa Johansdr Toppa 1751
 + (VL 2.4.1775 Alatornio)
 + s Gustaf Herman Nilsson Björnström  1777
 + Brita Catharina Nilsdr Björnström 1779
 + Johan Nicklas Nilsson Björnström  1781
 + (perhe eRKs131, sRKs174)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Lisa Johansdr Fiskari 1760 til Åbo spinhus 1784
 + bägge barnen döda 
 +
 +133 No 54    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm Abraham Larsson Nystedt 26.7.1731 Tornio (SL) d. 28.4. 1779
 + hu Maria 1734
 + (VL 1.5.1763 Oulu)
 + s Abraham Abrahamsson Nystedt 1760
 + hu Susanna Riiko 14.3.1762
 + (VL 22.6.1784 Oulu)
 + s Lars Johan Abrahamsson Nystedt 1765
 + s Arendt Abrahamsson Nystedt  23.11.1774
 + (perhe eRKs081)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Anders Kaipahainen  med hu ifr 235
 + s Henrik
 + drg Henrik Andersson Kärppä 19.6.1742 
 + (eRKs181, sRK TyrnäväRK1789s003)
 + sjöm Anders Mällinen 20.3.1760 se pag 135
 + pig Carin Henriksdr Korpela 1766 (eRK OulujokiRK1778s072)
 + drg Anders Simonsson Lille 19.4.1767
 + pig Anna Rantakangas 1757
 + Carin Lepistö 4.10.1754
 + Margareta Liten 1760
 + Malin Bränholm 1722
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Pehr Lumikari
 + hu Anna ifr 186
 + (perhe sivulla 186)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(sjöm Abraham Lindström)
 + ea Elsa Lindström 1730
 + dr Eva Christina 1767
 + (perhe eRKs088, sRKs027)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 56   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Lars Johansson Paulus 2.9.1737 Oulu (SL) 
 + hu Catharina 1735
 + (VL 1760 Oulu)
 + s Johannes Larsson Paulus 1761
 + s Thomas Larsson Paulus 5.11.1765
 + s Matts Larsson Paulus 1774
 + dr Margareta Larsdr Paulus 5.1.1764
 + dr Elisabeth Larsdr Paulus 7.11.1767
 + (perhe eRKs081)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +134 No 57    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + bokbindaren Carl Hedman 1752 d. 30.10.1779
 + hu Margareta Glasberg 1752
 + (VL 10.5.1772 Mustasaari)
 + (Margaretan uusi avio:)
 + krukmakaren Jacob Westring
 + ( vih abt 1781)
 + s Carl Johan Carlsson  Hedman 4.7.1775
 + s Gustaf Erik Carlsson Hedman  25.5.1777
 + dr Brita Elisabeth 21.1.1779 d. 1780
 + dr Anna Margareta Jacobsdr Westring
 + svärmsnick änk Brita Glasberg
 + (perhe eRKs232, sRKs041)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + gesell Abraham Löthman
 + gesell Petter Gustfsson Haataja 
 + jgfru Magdalena Boberg
 + Margareta Tuliin
 + lärl Carl Johan Grönström
 + Lars Nyström
 + Brita Mattsdr Trucki
 +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skredd Carl Lönberg 1703 
 + hu Christina Fler 1719
 + (perhe eRKs082, sRKs041)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + lärg Gabriel Achrenius 1.6.1765
 + bokbind Petter Halling 26.4.1758
 + ..... gesel Johan Holen 29.10.1760
 + gesel Jacob Christopher Hallström 1759
 + Mårten Lindström 1762
 + Joseph Westring 1764
 + pig Maria Larsdr Lindström 1758
 + lärl Johan Johansson Blomqvist 1765 ifr Neder Calix
 + inh Anders Karlander
 + besök Lindström's änka 
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + qvp Britha Wähä 1750
 + s Simon 1765
 + (perhe eRKs068)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +135 No 58   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Secret. Johan Henriksson Spornberg 1728
 + st s Esaias Johansson Fellman 13.1.1751 Oulu (SL) 
 + (perhe eRKs082, sRKs042)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + studer Carl Gustaf Sonck 12.10.1757
 + jungfr Margareta Helena Carlsdr Klovensich 20.4.1756 Lohtaja (SL)
 + d.1782 (eRKs082)
 + Anders Soronen 1751
 + Johan Olof Mattlin 1755 (sivulla 252)
 + Jacob Heinonen 24.2.1761
 + Henrik Mustonen13.2.1762
 + Margareta Hajanen 1752
 + dr Maria 10.12.1780
 +
 + Anders Soronen 1751
 + hu Maria Ruicka 1750
 + Ester Rautell 17.11.1755 d. 4.3.1784
 + Lisa Tönning 1756
 + dr Anna Greta 11.1782
 +
 + inh Lars Niiranen
 + hu
 + dr Brita Lisa
 +
 + No 59    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handl Henrik Zachrisson Wacklin 29.8.1735  Oulu (SL)
 + hu Maria Magdalena Pehrsdr Anander 7.3.1752  Oulu (SL)
 + (VL 5.5.1768 Oulu)
 + s Zachris Henriksson Wacklin 1769
 + s Henrik Henriksson Wacklin 1777 d. 1780
 + s Ephraim Henriksson Wacklin  7.7.1780
 + dr Saara Margareta Henriksdr Wacklin 15.5.1771
 + dr Maria Elisabeth Henriksdr Wacklin 1772
 + s Petrus Henriksson Wacklin 1783
 + (perhe eRKs083)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +
 +136
 + drg Reinholdt
 + dr Anders Näppä 1.4.1758
 + drg Jacob Forsman 3.5.1762 pag 131
 + Henrik Nevala 9.8.1758
 + qvp Maria Määttä1757
 + dr Brita Maria 1778
 + s Samuel 1784 död
 +
 + Beata Häll 25.1.1752
 + Carin Määttä 1762
 + qvp Anna Puuckonen 30.10.1750
 + dr Elsa Catharina 1780
 + Brita Hauru 22.10.1750
 + Michel Heiskanen 1754
 + Lisa Kauppinen 1759
 + Margeta Tervonen
 + Maria Korpela
 + Elsa Pucki
 + Madlen Kalm
 + Magdaledna Lundgren
 +
 + No 60    1. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Johan Hagren's änka:)
 + ea Catharina Andersdr Uhlholm Rysä 6.4.1723 Oulu (SL)
 + dr Margeta Catharina Johansdr Hagren 1763
 + (perhe eRKs084, sRKs044)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +
 +137 No 61    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + apoth Jacob Karberg 1726 d. 28.4.1782
 + hu Lisa Zachrisdr Bonge 18.10.1725 Oulu (SL) d. 11.8.1782
 + (vih abt 1764)
 + s Zacharias Samuelsson Uhlander 14.10.1752 Oulu (SL)
 + hu Maria Catharina  Andersdr Hägg 1759 (sivulta 153)
 + (vih abt 1782)  (sRKs064)
 + dr Catharina Samuelsdr Uhlander 1759
 + dr Albertina Jacobsdr Karberg 1765 (sRKs044)
 + (perhe eRKs084)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Abraham Remahl
 + Jacob Johan Karberg 23.8.1767
 + cancell Zachris Wacklin
 +
 + tull skrifv Erik Julin 25.3.1709
 + hu Margareta Lindqvist 1732
 + provis Jonas Brodin 1753
 + provis Jonas Kollberg
 + drg Henrik Kandola 1758
 + Erik Mansten 1751
 + Pehr Lipponen 1755
 + Johan Laurila 1745
 + Jacob Simonsson Kamula 20.7.1744 (LiminkaRK1775s152)
 + Johan Liflander 7.8.1752
 + Margareta Nickilä 1750
 + dr Maria 1780
 + Lisa Mursu 18.3.1743
 + s Anders 1779
 + Lisa Pelikan 1760
 + Anna Johansdr Bryggman 1763 (sivulla 121)
 + Brita Mustonen 1740
 + Adam Pardanen 1766
 + Carl Pilqvist 11.4.1765
 + Sigfrid Paulus 1758
 + pig Christina Junttila 1761
 + pig Maria Rännäri 1762
 +
 +
 +
 +138 No 62    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (handelsman Petter Bucht's äncka:)
 + ea Maria Larsdr Forbus 1.12.1728 Oulu (SL)
 + dr Beatha Catharina Eriksdr Fahlen 1750(VL 1780) borgm Fagerström,till Wasa
 + (perhe eRKs085)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Carin Ockonen
 + pig Carin Kälkäjä 24.9.1764
 + jungfr Christina Norrström 1747
 + jungfr Brita Christina Bucht 1761
 + hand b Carl Elfving  1756
 + Johan Räsä 1746
 + Matts Heickilä 1754
 + (hu Walborg Korva pag 244)
 + Isak Marttanen 1751
 + (hu Anna Kauppila pag 125)
 + Nils Joncka 1761 blind
 + Maria Kamula 27.11.1757
 + Johan Winicka 20.7.1756
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Matts Lepistö 21.3.1756
 + hu Brita Nilsdr Öhrman 1756
 + (VL 23.2.1780 Oulu)
 + dr Maria Magdalena Matts Lepistö 1781 d.1781
 + s Nils Mattssson Lepistö 12.12.1781
 + (perhe sRKs073)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Walborg Korva 1753
 + Helga Kurtti 17.5.1753
 + Carin Kallung 1755
 + Brita Kurtti 9.12.1754
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + copvaerdie capitan Simon Eriksson Forström 31.3.1745
 + hu Maria Parman 22.1.1756
 + (VL 15.1.1778 Kristiinankaupunki)
 + (perhe sivulla 277)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Maria Lepistö 1759
 + Maria Paaso 1746
 + pig Elisabeth Lundgren 22.7.1762
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Matts Kylmänen 26.4.1751
 + hu Carin Tolvanen 11.3.1760
 + s Johan Mattsson Kylmänen 1783
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Matts Tolvanen
 +
 +
 +
 +139 No 63    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + arb: k Erik Josephsson Örn Kocko 19.5.1750 Oulu (SL)
 + hu Margeta Bohm 1754
 + (vih abt 1780)
 + s Joseph  Eriksson Örn  1781
 + s Henrik Eriksson Örn 1783
 + far Joseph Henriksson Öhrn Kocko 1705 d.7.5.1782
 + hu Anna Henriksdr Wärttö 1703
 + (VL 20.9.1738 Oulu)
 + (perhe eRKs086, sRKs047)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 64    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Daniel Uhleen 1719
 + hu Anna 1723
 + s Erik Danielsson Uhleen 1755
 + hu Anna 17.2.1751 d. 13.4.1783
 + (VL 30.12.1780 Oulu)
 + dr Susanna Eriksdr  Uhleen 1783
 + dr Susanna Danielsdr Uhleen 1756
 + (perhe eRKs086, sRKs047)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +140
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skomakaren Michel Sandberg 1740
 + hu Gundila Nordström 1744
 + dr Maria Christina 1770
 + dr Hedvig Lovisa 1772
 + s Johannes 1778
 + (perhe ei eRK, sRKs167)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Thomas Staffansson Sporman  27.1.1767
 + Nils Hoffman 1763
 + lärg Matts Laitinen 9.9.1749
 + ges Johan Öman 1755
 +
 + No 65    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + klock Anders Andersson Bohm 17.1.1730 Oulu (SL)
 + hu Sara Margeta 1737
 + s Johan Petter  Andersson Bohm  8.11.1770
 + dr Sara Margareta  Andersdr Bohm  1778
 + (perhe eRKs087)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Peuronders hu
 + pig Maria Hurskartar
 + Susanna Carlund
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + borgmästaren Pehr Degerman 10.1.1732 d. 28.12.1780
 + fru Johanna Elisabeth 1742
 + dr Margareta Christina 21.1.1781
 + (perhe eRKs087, sRKs056)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Regina Lagerträd 1761
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm Michel Collin 6.4.1731
 + hu Eva Maria Grönberg 1736
 + (VL 1768 Oulu)
 + (perhe eRKs190, sRKs099)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + arb k Erik Manninen
 + sjöm Thomas Joncka
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Henrik Aspegren)
 + hu Barbro Margareta
 + dr Fredrika Rebecka
 + (perhe sRKs058)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + besök Nyströms änka
 + .... Walbin
 + Anna Hurskainen 1707
 +
 +
 +
 +141 No 66    1. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Bokbindaren Simon Barckman 1734
 + hu Christina Kranck 1743 d. 1779
 + (VL 28.1.1772 Hailuoto)
 + (uusi avio:)
 + Sophia Henriksdr Planting 4.7.1760 Kuusamo  (eRKs145)
 + (vih abt 1780)
 + s Gustaf Reinhold Simonsson Barckman 1763
 + s Carl Johan Simonsson Barckman 20.2.1773
 + s Jonas Joachim Simonsson Barckman 7.9.1777 d. 26.8.1779
 + dr Margareta Sophia Simonsdr Barckman 1765
 + dr Anna Maria  Simonsdr Barckman 1770
 + dr Christina Catarina  Simonsdr Barckman 17.8.1775 d. 16.8.1779
 + dr Eva Helena  Simonsdr Barckman 1782
 + dr Carolina Augustina Simonsdr Barckman  1784
 + (perhe eRKs087, sRKs048)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Brita Wasilii 27.4.1758
 + Walborg Gustafson
 +
 + No 67    1. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johannes Simonsson Kocko 27.10.1730 Oulu (SL) d. 29.11.1782
 + hu Christina 1729
 + (VL 2.12.1758 Oulu)
 + s Johannes Johansson Kocko 1762
 + dr Johanna Johansdr Kocko 1.5.1766(avio sivulle 153)
 + (perhe eRKs088, sRKs049)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +142 No 68    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Johansson Rysä 3.7.1730 Oulu (SL)
 + hu Anna Gabrielsdr 1731
 + (VL 8.4.1753 Oulu)
 + s Jacob Johansson Rysä 1754 
 + s Petrus  Johansson Rysä  1766
 + br Jacob Johansson Rysä 24.11.1731 Oulu (SL) 
 + (perhe eRKs086)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Sara Ara 1740
 +
 +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + waktm  Zachris Christophersson Toppelius 8.5.1732 Oulu (SL) d. 1782
 + hu Sara Johansdr Hollander 1739
 + (VL 25.7.1758)
 + s Michel Zachrisson Toppelius 12.8.1773
 + s Christopher  Zachrisson Toppelius 9.3.1776
 + dr Eva Magdalena Zachrisdr Toppelius 12.1.1767
 + (perhe eRKs167, sRKs127)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 69   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + kyrkoherd Carl Henrik Gabrielsson Ståhle 6.5.1744 Tervola
 + hu Catharina Christina Argillander 1747
 + (VL 16.2.1768 Lohtaja)
 + s Gabriel Henrik Carlsson Ståhle 11.2.1770 Lohtaja (SL)
 + s Carl Fredrik  Carlsson Ståhle 1774 Oulu
 + dr Anna Christina Carlsdr Ståhle 31.10.1768 Lohtaja (SL)
 + dr Catharina Margareta Carlsdr Ståhle 15.6.1777
 + s Jacobus Carlsson Ståhle 26.1.1781
 + dr Carolina Carlsdr Ståhle  30.1.1783
 + de Clara Wendla Carlsdr Ståhle 27.3.1784 d. 10.9.1784
 + (perhe eRKs149)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Pehr Kerola 1752
 + hu Anna Iskanius 1751
 + s Pehr Pehrsson Kerola 1779
 + (perhe sRKs067)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Margeta Nisula 25.5.1754
 + Anna Ervast 1732
 + ingen. Lithov
 +
 +
 +143 No 70    1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Eric Iscanius 1706 d. 9.9.1784
 + hu Carin Bertilsdr Henttunen 1727
 + (VL 26.5.1755 Muhos)
 + s Ericus Eriksson Iscanius 1756
 + hu Johanna Johansdr Kocko 1.5.1766 (sivulta 141) 
 + (vih abt 1783)
 + s Johan Eriksson Iscanius 1759
 + (hu Lisa Possacka 21.9.1756 sivulta 162)
 + (VL 22.1.1782 Oulu)
 + ss Erik Johansson Uskanius 1782
 + s Bertil Eriksson Iscanius 1762
 + s Gustaf Eriksson Iscanius 1764
 + (perhe  eRKs089, sRKs051)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Johan Eriksson Fors 5.10.1750  Oulu (SL)(RK1766s323)
 +
 + sjöm Thomas Eriksson Fors 14.9.1753 Oulu (SL) (eRKs097)
 + (hu Carin Wähänen 1749) (sivulta 171)
 + (vih abt 1784)
 +
 + syst Maria Eriksdr Fors 1755 (eRKs093)
 +
 + No 71   1. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sämsk makare
 + Hans Bäckman Backman 1731
 + hu Anna Maria 1731
 + s Petrus Hansson Backman 24.4.1765
 + s Daniel Hansson Backman 12.11.1769
 + s Lars  Hansson Backman 10.8.1773
 + (perhe  eRKs089,sRKs051)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Brita Luckarinen 1762
 + Anders Snällfoth 26.1.1761
 + Margareta Rytkönen 1766
 + pig Susanna Pickarainen
 + Carin Örn Kokkonen 1759
 + Maria Brita Löfander 3.7.1759
 + Beata Törnberg 4.1757
 + Lars Olofsson Backman 1765 til Cuopio
 + pig Anna Catharina Kemelius
 +
 +
 +
 +144
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + clarinet blåsaren Samuel Nordstedt 1752
 + hu Brita 1753
 + dr Lisa Samuelsdr Nordstedt 30.5.1777
 + s Michel Samuelsson Nordstedt 1775 d. 1783
 + (perhe ei eRK. sRKs052)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +    2. Qwarteret
 +
 +
 +145 No 1 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Carl Isenberg 1736
 + hu Elisabeth 1721
 + dr Maria Carlsdr Isenberg 1759
 + s Carl Carlsson Isenberg 1765
 + (perhe eRKs090)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Anders Ervast
 + Matts Mård 
 + hu Lisa  Eklund 
 + pig Margeta Holtinkoski 1761
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Anders Bohm 1736
 + hu Margareta Sieckinen 1751
 + (VL 1775 Oulu)
 + s Anders  Andersson Bohm 1776
 + s Henrik Andersson Bohm 1784
 + (perhe eRKs086, sRKs144)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Lisa Henriksdr Huovinen 1763 (sivulla 102)
 + dr  Lisa 1783 (sivulla 102)
 +
 +
 + No 2  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Eric Eriksson Rysä  Ryselin 18.4.1726 Oulu (SL)
 + hu Anna 1723 d. 7.4.1776
 + (VL 18.11.1755 Oulu)
 + dr Susanna Eriksdr Rysä 1761
 + dr Margareta Eriksdr Rysä 1763
 + dr Maria Eriksdr Rysä 1757
 + (perhe eRKs090, sRKs053)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Anders Rödberg 1749
 + hu Brita 1746
 + dr Maria Lisa Anders Rödberg 1779
 + s Anders Anders Rödberg 1780
 + (perhe ei eRK)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +146 No 5   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm Pehr Abrahamsson Petrelius 28.4.1740 Oulu (SL)
 + hu Maria Magdalena Johansdr Lithovius 22.10.1743 Oulu (SL) d. 1779
 + (VL 3.2.1765 Oulu)
 + s Johan Abraham Pehrsson Petrelius 8.12.1765
 + dr Margeta Christina Pehrsdr Petrelius 18.8.1768
 + dr Maria Pehrsdr Petrelius 1776 d. 1776
 + s Pehr  Pehrsson Petrelius 1777 d. 16.5.1778
 + (perhe eRKs091)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Matts Kauppi 23.10.1757
 + drg Erik Kettunen
 + Lisa Keränen
 + Maria Pyhtinen 5.1761 (sivulla 222)
 + Henrik Andersson Carlsten 1758 (eRKs060)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Abraham Petrelius 1754
 + hu Carin 1757
 + (VL 27.5.1779 Oulu)
 + dr Christina Abrahamsdr Petrelius 24.9.1779
 + (perhe sRKs056)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Christina Abrahamsdr Petrelius 7.10.1745 Oulu (SL) (eRKs194, sRKs054)
 + Johan Härmä 30.1.1759
 + drg Johan Johansson Greus 13.7.1755 (LiminkaRK1781s146)
 + Johan Härmä (toiseen kertaan)
 + Margareta Luckarinen 1759
 + Elsa Korhonen 1745
 + Maria Amundt 1757
 + s Zachris Wilhelm 1783 d.  4.1784
 + Carin Lassila 9.1.1759
 +
 + coll mag Johan Blomberg 7.1.1749
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Samuel Niemistö 1744
 + hu Maria 1745
 + (VL 11.6.1775 Oulu)
 + s Johan 1778
 + (perhe sRKs141)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Isak Supberg
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Pavola hos handelsm Mattlin)
 + Pavolas hu Margeta Henriksdr Tuicka  1736
 + (VL 11.1.1753 Oulu)
 + dej dr Carin Thomasdr Pavola 1763
 + oä dr s Johan 1784 d. 11.8.1784
 +  (perhe eRKs090)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +147 No 6   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (färg Johan Nils Nyberg's encka:)
 + ea Margeta Elisabeth Walmo 1733
 + s Johan Niclas Johansson Nyberg 1755
 + hu Anna 1754
 + (VL 6.8.1779 Oulu)
 + sdr Greta Lisa
 + sdr Anna Christina
 + Esaias Johansson Nyberg 1763
 + mod Christina Walmo 1698
 + (perhe eRKs091)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + gesell  Christian Lindström1744
 + pig Caisa Lindström 1744 
 + pig Maria Tjäder
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Nils Johansson Rysä d. 2.3.1765)
 + ea Anna Johansdr Jockman 1719
 + (VL 8.3.1752 Oulu)
 + dr Anna Maria Nilsdr Rysä 15.1.1765
 + s Johan Nilsson Rysä 1757
 + (perhe eRKs092)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +148 No 8  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Anders Bröms 1738
 + hu Elisabeth Johansdr Wesa 1725
 + (VL 31.12.1776 Oulu)
 + st dr Stina  Mattsdr Ikonen 1767
 + (perhe eRKs092)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Lars Ollila
 + Margareta Pulckinen 1722 d.  9.2.1782
 +
 +
 +  No 10   2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Handelsman Johan Joachimsson Uhlström 26.12.1743 Stockholm
 + hu Brita Christina Fransdr Franzen  5.2.1738 Oulu (SL) 
 + (VL1767 Oulu)
 + dr Susanna Johansdr Uhlström 16.1.1772 1762 d. 5.11.1783
 + dr Brita Christina Johansdr Uhlström 1777
 + (Jacob Jacobsson Holmsten's enka:)
 + mod  Brita  Andersdr Siurua 1710
 + (perhe eRKs093,sRKs001)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Jacob Pyhäjärvi
 + Henrik Taskinen
 + drg Henrik Turunen
 + ... Mattson ....
 + Anders Sakari
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöcapt Michael Lundström 1734
 + dr Johanna  Michelsdr Lundström 1770
 + dr Caisa Christina Michelsdr Lundström 1.10.1763 Tukholma (SL)
 + (perhe eRKs231, sRKs246)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + hu Brita Maria Hedman 1757 (sivulta 122)
 + Olof Mattlin 1761
 + Olof  Friberg 1749
 + Carl Cajander 1756
 + Lisa Mursu 18.3.1743 (sivulla 137)
 + s Anders 1779  (sivulla 137)
 + Margeta Possacka 7.11.1762
 + Elsa Näsänen 2.9.1758
 + Michel Peteri
 + Nils Kiimala Hapala 1751
 + Johan Larsson 18.3.1762
 + Johan Ervast 18.7.1752
 + Samuel Snellman 1758
 + Carl Gustaf Rödlin 1764
 + drg Nils Adam Henricius
 + Adam Flink 1762 
 +
 +
 +
 +149
 +
 + Anders Myllyaho 1756 ifr Pulckila 1784
 + Johan Ke....nen 1763
 + qvp Christina Kärsämä 1742
 + dr Maria 1772
 + Anna Jacku 1757 d.  5.6.1784 
 + (mies: Johan Kärnä 1761 OulujokiRK1778s031)
 + Brita Bränholm 1756
 + Maria Pitkä  26.12.1756
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Matts Manginen's äncka:)
 + änk Walborg Törmänen 9.4.1750
 + dr Brita Catharina Mattsdr Manginen 1773
 + oä s Johan 1781
 + (perhe eRKs085)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Catharina Eskola 2.2.1758
 + dr Elsa Greta 1780
 + pig Ingeborg Myckänen 1760  mies: Erik Kuivala ??
 + drg Johan Mäläskä 24.2.1764
 + Johan Korkala 4.5.1757
 + Johan Pistol 1756
 + Gabriel Sakari 1760
 + Nils Wallo
 + Michel Lindqvist
 +
 +
 + No 12   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Claes Johansson Estlander 7.2.1734 Oulu (SL)d. 1.5.1782
 + hu Brita Catharina Paaso Kontio 1741
 + (vih abt 1766)
 + s Lars Johan Claesson Estlander 1767
 + dr Britha Catharina Claesdr Estlander 1770
 + dr Margeta Claesdr Estlander 
 + (perhe eRKs093, sRKs058)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm  Alexander Larsson Kranck 27.12.1747 Oulu (SL)
 +
 + inh Jacob Bränholm 
 + blinda Aspegren ets bortfaren
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Erik Ståhlberg
 + hu Helena Catharina Walben
 + s Johan Erik 4.1784
 + (perhe sRKs058)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Lisa Sipelia 1706
 + Gabriel Ikonen 1751
 +
 + Carin Brysfeldt 1747 (eRKs083)
 + dr Anna Korhonen 1767
 + dr Elisabeth  1777 d. 23.5.1782
 +
 +
 +
 +
 +
 +150 No 13   2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + kyrkowäct Simon Simonsson Kocko 1721 
 + brod Jacob Simonsson Kocko 1726
 + Britha Rätylä 1742
 + (VL 27.7.1775 Oulu)
 + dr Christina 25.2. 1763
 + s Jacob Jacobsson Kocko 1777
 + dr Elsa Jacobsdr Kocko 9.2.1779
 + dr Brita Jacobsdr Kocko 
 + s Simon Jacobsson Kocko 
 + (perhe eRKs082, sRKs059)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 14   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Erik Johansson Kurki 4.12.1729 Oulu (SL)
 + hu Elsa 1742
 + (VL 27.1.1765 Oulu)
 + dr Margeta Eriksdr Kurki 1766
 + dr Susanna Eriksdr Kurki 1768
 + s Johan Eriksson Kurki 1771
 + (Johan Kurkis äncka)
 + mod Margeta Mattsdr Wendelä 1693 d.1779
 + (perhe eRKs094, sRKs059)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 15  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Matts Johansson Rysä 19.12.1737 Oulu (SL)
 + hu Anna Jacobsdr  1737
 + (VL 1759 Oulu)
 + dr Anna Elisabeth Mattsdr Rysä 1775
 + (perhe eRKs094)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + (Erik Oxanen's encka:)
 + ea Anna 1709 (eRKs094)
 +
 +
 +
 +151 No 17   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Olof Sävelä 1740
 + hu Christina Zachrisdr 12.1.1748 Oulu (SL)
 + (VL 24.6.1777 Oulu)
 + dr Sara Olofsdr Sävelä 1777
 + dr Maria Olofsdr Sävelä 1781
 + s Henrik Olofsson Sävelä  1784
 + (perhe eRKs095 sRKs060)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Erik Manninen
 + sjöm Gabriel Määttä
 + wackt k Matts ... hu Margareta, 2 barn ifr Polviander
 +
 +
 + No 18   2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Erik Eriksson Karjalainen's encka:)
 + ea Margeta Johansdr Määttä 29.8.1727 Oulu (SL)
 + måg sjöm Henrik Kandolin Candelin 1758
 + dr Margeta Eriksdr Karjalainen 11.12.1753 Oulu (SL)
 + (VL 7.2.1780 Oulu)
 + mdr Anna Margareta Henriksdr Kandolin  1781
 + ms Henrik Henriksson Kandolin  1783
 + dr Susanna Eriksdr Karjalainen Karjelin 1759(avio RaaheRK1779s157)
 + dr Sara Eriksdr Karjalainen 1761
 + dr Walborg Eriksdr Karjalainen 1770
 + (perhe eRKs095, sRKs061)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inhys Johan Örman med hu etc (sivulla 152)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + mäst garf Erik Bergvik 30.11.1750
 + hu Sophia Andersdr Toppila  24.12.1753 Oulu (SL)(sivulta 205)
 + (VL 24.10.1780 Oulu)
 + dr Lovisa Eriksdr Bergvik 1780
 + dr Catharina Eriksdr Bergvik 1782
 + (perhe sRKs010)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Östen Simonsson Forsberg  27.12.1754
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Matts Pellicka 1732 d. 1782
 + hu Maria 1734
 + s Michel Mattsson Pellicka 1757
 + dr Susanna Matts Pellicka 1759
 + s Henrik Mattsson Pellicka 19.8.1763 d. 1783
 + s Erik Mattsson Pellicka 25.1.1766 
 + (perhe eRKs158)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +152 No 19  2. Qwarteret
 +
 + Pehr Tervonen etc (sivulla 225)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Andersson Örman Öhrman 14.6.1738 Oulu (SL)
 + hu Christina 1742 d. 1782
 + (uusi avio:)
 + hu Margareta Mikkola 1754 (sivulta 164)
 + (vih abt 1783)
 + dr Margareta Johansdr Öhrman 1768
 + s Johan Johansson Öhrman  1771
 + (perhe eRKs096, sRKs061)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Jacob Långman med hu
 +
 + No 20   2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (skrädd Anders Rönlöf's encka:)
 + ea Lisa Thomasdr Östman 11.9.1724 Oulu (SL)
 + (Thomas Östmans encka:)
 + mod Dorde Johansdr Durchman 1705
 + br Matts Thomasson Östman 20.9.1735 Oulu (SL)
 + hu Lisa 1731
 + (VL 30.3.1771 Oulu)
 + br Anders Thomasson Östman 4.9.1738 Oulu (SL)
 + hu Margareta Påhlsdr  Kranckala 27.10.1750  (ea) (LiminkaRK1781s135)
 + (VL 8.6.1784 Liminka)
 + st s Anders Pehrsson Vähä 13.10.1778
 + syst Margeta Thomasdr Östman 9.9.1729 Oulu (SL)
 + (perhe eRKs096, sRKs062)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Samuel Samuelsson Mustonen 1758 (LiminkaRK1775s154)
 + Anna Stina Kockonen Hökman 1761 (sivulta 201)
 + (VL 31.12.1786 Oulu)
 + (sRKs LiminkaEK1788s134)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +153 No 21   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 + (Joseph Johansson Durchman's äncka:)
 + hu Christina Pehrsdr 1714
 + ( måg Anders Hedström 1751 (ei RK:ssa))
 + hu Helena Josephsdr Durchman 14.11.1746 Oulu (SL)
 + (VL 19.6.1773 Oulu)
 + dr Catharina Christina Andersdr Hedström 1778
 + (perhe eRKs097,sRKs063)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 +
 + Pehr Kuhlberg
 + Jacob Härmä
 + Johan Carl Noss
 + sjöm Johan Karinkanda till Siikajoki
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Benjamin Rautio 1747 d. 25.5.1783
 + hu Anna Määttä 1758
 + (VL 7.3.1777 Muhos)
 + (Annan uusi avio:)
 + sjöm Pehr Ojala 1756
 + (vih abt 1784)
 + s Zachris Benjaminsson Rautio 2.10.1783 d. 1783
 + fad Johan Ojala
 + (perhe sRKs172)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 22   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (v pastor Anders Pehrsson Hägg's enka:
 + ea Elsa Maria Gronov 6.1.1731
 + s Henrik Herman Andersson Hägg 3.5.1766 scholaris
 + dr Elsa Margareta Andersdr Hägg 27.3.1757
 + dr Maria Catharina  Andersdr Hägg 1759 (vih sivulle 137)
 + dr Anna Brita Andersdr Hägg 1.3.1760 Pudasjärvi (SL)
 + s Anders Andersson Hägg 21.9.1761
 + (perhe eRKs077)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Ester Routell 17.11.1755 d. 4.3.1784
 + pig Catharina Svala 1742
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Brita Andersdr Ränta.. 1743
 + s Anders 1770
 + s Matts 1781
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + (fendr Jonas Wilhem Ek's encka:)
 + ea Anna Wendela  Groop  28.11.1723  Oulu (SL) (eRKs136)
 +
 + Erik Siira
 + Anna Lickula gift
 + Carin Pulckinen 1758
 +
 +154
 + laborator Michael Holmberg 1743 (eRKs238)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm  Johan Lucas 1751
 + hu Lisa Henriksdr Halonen 31.3.1752 Oulu (SL)
 + (VL 7.12.1773 Oulu)
 + dr Christina Elisabeth
 + dr Brita Catharina
 + (perhe eRKs118)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sv far Henrik Olofsson Halonen 1711 (1703)
 + hu Lisa Abrahamsdr Nyman 1719 (1721) d. 5.1.1783
 + (VL 9.11.1740 Oulu)
 + (perhe eRKs118)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Greta Halonen
 + Margareta Litendahl 1767
 +
 +
 + No 23  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + snick Johan Lundström 1721
 + hu Anna 1735 (nimi yliviivattu ja päällä uusi nimi ei sRK)
 + (VL 1760 Oulu)
 + dr Anna Margareta Johansdr Lundström 1757
 + dr Sophia Albertina Johansdr Lundström 1762
 + dr Brita Maria Johansdr Lundström 1766
 + dr Margeta Lisa Johansdr Lundström 1768
 + dr Ulrica Johansdr Lundström 1776
 + s Jacob Johansson Lundström 1777
 + s Johan Johansson Lundström 1770
 + (perhe eRKs098, sRKs187)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + waktk Roberg
 + Matts Launonen et hu Walborg
 +
 +
 +155 No 24  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Mattsson Arvolander 6.8.1724 Oulu (SL)
 + hu Britha Eriksdr Waicko 3.11.1728 Oulu (SL)
 + (VL 27.11.1748 Oulu)
 + ... Johan Riiko 1748
 + s Johan Johansson Riiko 1774
 + (perhe eRKs098)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Johan Lang
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Lars  Larsson Jäger 1750) (sivulta 199)
 + hu Dorde Mattsdr Mickonen 1744
 + (VL 1.11.1772 Liminka)
 + s Matts Larsson Jäger 1774
 + (eRK LiminkaRK1771s080, sRKs091)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Erik Hataja hu Carin
 + Matts Ollila 1762
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Bränholm Rötken 1752
 + hu Malin 25.3.1748
 + (VL 11.12.1778 Oulu)
 + dr Johanna Brita
 + s Carl Johan 12.10.1780
 + (perhe sRKs058)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Anna Makrill 1754
 +
 +
 +  No 25   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Henriksson Procko 14.7.1733 Oulu (SL) 
 + hu Anna 1734
 + s Jacob Jacobsson Procko 1764 d. 1784
 + s Petrus Jacobsson Procko 29.5.1770
 + dr Margeta Jacobsdr Procko 1758 d.1778
 + dr Britha Jacobsdr Procko 1760
 + dr Christina Jacobsdr Procko 1763
 + dr Anna Jacobsdr Procko 1768
 + fad Henrik Henriksson Procko 14.1.1694
 + hu Anna Jacobsdr Sporman 1699 d. 3.2.1782
 + (perhe eRKs099)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +
 +156 No 26   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + hand Anders Danielsson Nylander 22.7.1735 Oulu (SL) d. 6.3.1784
 + hu Maria Johansdr Sevon 2.10.1737 Oulu (SL) 
 + (VL 24.3.1765 Oulu)
 + dr Margeta Andersdr Nylander 1757 gift med Jonas Bergsten till Wasa 1782
 + (perhe eRKs099, sRKs067)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Matts Simula
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Tuppurain Määttä 1758
 + hu Maria Palosaari 1761
 + (perhe sRKs067)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Per Kerola
 + hu Anna 3 barn
 + Brita Pura 1743  (avio sivulle 160)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Michel Samuelsson Päätalo
 + hu Margareta Josephsdr Korpela 1751
 + (VL 28.9.1780 Oulu)
 + s Johan Michelsson Päätalo 1783
 + (dr Maria Michelsdr Päätalo 11.2.1785 Hailuoto (SL)
 + (perhe ei sRK) till Carlö
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + inh waktk Matts Wesa 1753
 + hu Margareta 1757
 + (VL 16.7.1781 Oulu)
 + s Pehr  Mattsson Wesa 1780
 + dr Brita Maria Mattsdr Wesa 1782
 + (perhe sRKs060)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 + No. 27   2. Qwarteret
 +
 + Anders Johansson Possenius 22.5.1748 Oulu (SL) (eRKs100)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Åström 1749
 + hu Sophia Magdalena Bolin 1761
 + (perhe sRKs068)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + syst dr Catharina 1772
 +
 +
 + No 29  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (trägårdmäst Peter Jönberg d. 26.4.1772)
 + ea Barbro Sophia Nordheim 1727
 + s Abraham Pehrsson Jönberg 1763
 + dr Sophia Pehrsdr Jönberg 1756
 + dr Maria Christina Pehrsdr Jönberg 20.11.1753 Oulu (SL)
 + dr Helena Pehrsdr Jönberg 1756
 + (perhe eRKs101, sRKs068)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Olof Keränen
 + sjöm Johan Sjöholm 1760
 + Brita Kerman 1728
 +
 +
 +157
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skepp Gustaf Johansson Sevon 17.4.1739 Oulu (SL)
 + hu Anna Caisa 1745
 + (perhe eRKs110, sRKs080)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 30   2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Matthias Eriksson Riiko Puitti 7.2.1736 Oulu (SL)
 + hu Maria 1736
 + (VL 1770 Oulu)
 + dr Anna Margareta Mattsdr Riiko 1770
 + dr Elisabeth Mattsdr  Riiko  1774
 + dr Catharina Sophia Mattsdr  Riiko 1777
 + dr Maria Christina Mattsdr  Riiko 1779
 + (perhe eRKs078, sRKs069)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Carin Rötkönen 1728
 +
 + No 31  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Fredriksson Berg 1719
 + hu Brita Eriksdr Hildunen 1719
 + (VL 4.12.1750 Oulu)
 + dr Walborg Jacobsdr Berg 7.11.1751 Oulu (SL) till Frantzila
 + dr Susanna Jacobsdr Berg 25.4.1754 Oulu (SL)
 + dr Margeta Jacobsdr Berg 1759 (avio sRKs231)
 + dr Anna Jacobsdr Berg 1764
 + (perhe eRKs105)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 32  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Jöransson Uhlenius 27.3.1748 Oulu (SL)
 + hu Maria Henriksdr Turcka 1757
 + (VL 26.6.1775 Oulu)
 + s Johan  Johansson Uhlenius 1771
 + dr Brita Johansdr Uhlenius 1780 d. 1783
 + (perhe eRKs119)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Brita Björn
 + inh  Nils Rysä's änka
 +
 +
 +
 +158 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Gabriel Määttä 1745 ( eRKs093)
 + hu Elsa 1751
 + (VL 2.1.1778 Oulu)
 + (perhe sRKs060)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 35   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Sigfrid Larsson Gesti 1719
 + hu Margeta 1730
 + s Erik Sigfridsson Gesti 1764 d. 4.11.1783
 + s Zachris Sigfridsson Gesti 1767
 + dr Brigitta Sigfridsdr Gesti 1757 d. 6.2.1780
 + dr Margeta Sigfridsdr Gesti 1769
 + (perhe eRKs103)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Malin Bränholm
 + Johan Gesti
 + pig Elsa Hiucka 17.5.1737  til ijå
 +
 +
 + No 36   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Matts Mattsson Kataja 12.5.1739 Oulu (SL) 
 + hu Anna 1723
 + (VL 1761 Oulu)
 + dr Anna Mattsdr Kataja 22.9.1766
 + (perhe eRKs103, sRKs071)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Johan Wigstedt 1750
 + hu Margareta Mattsdr Kataja 3.8.1751 Oulu (SL) 
 + (VL 19.12.1773 Oulu)
 + s Johan Johansson  Wigstedt 28.1.1775
 + dr Brita Maria Johansdr Wigstedt  1778 d. 1781
 + dr Anna Catharina Johansdr Wigstedt  17.4.1780
 + s Anders Johansson Wigstedt 1782
 + dr Lisa Johansdr Wigstedt  1784
 + (perhe eRKs103, sRKs071)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Brita
 + drg Gustaf Iskanius
 + inh Maria Lundgren
 + besök Abraham Petrelius
 +
 +
 +
 +
 +159 No 37   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + arb k Nils Wäisänen Kurten  1737
 + hu Lisa 1735
 + (VL 3.2.1775 Oulu)
 + dr Margaretha  Nilsdr Wäisänen 6.2.1772
 + dr Christina Nilsdr Wäisänen  1777
 + s Nils Nilsson Wäisänen 11.1781
 + (perhe sRKs072)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Helena Hansk 1731
 + dr Margareta Wäänänen 1761
 +
 + No 38   2. Qwarteret
 +
 + Töyrä, vide f. 279,
 +
 + No 39  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Clement Clementsson Walben 11.9.1732 Oulu (SL)
 + hu Dorde 1735
 + (VL 27.2.1758 Oulu)
 + s Anders Clementsson Walben 21.2.1772
 + Margareta Clementsdr Walben 1761
 + Elsa Catharina Clementsdr Walben 1762
 + Dorde Maria Clementsdr Walben 1764
 + dr Anna Clementsdr Walben 14.4.1776
 + (perhe eRKs104)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + br Henrik Andersson Öhrman 7.11.1740 Oulu (SL) 
 + hu Margeta 1745 d. 15.2.1784
 + dr Magdalena  Henriksdr Öhrman 1769
 + s Johannes   Henriksson Öhrman 20.5.1775 d. 1779
 + s Nils  Henriksson Öhrman 3.12.1780
 + (perhe eRKs104, sRKs073)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 41 
 +
 + Elias Auvinen
 +
 +
 +160 No 42   2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Johansson Uhlenius 19.1.1750 Oulu (SL)
 + hu Brita Pura 1743 (sivulta 156)
 + (VL 17.12.1782 Oulu)
 + mod  Walborg Stephensdr Häckinen 1709 d. 14.9.1779
 + (perhe eRKs105, sRKs074)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 43   2. Qwarteret
 +
 + Tavast
 +
 + No 44 
 +
 + Erik Räisen
 +
 +
 + No 45   2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Huhtanen 1730
 + hu Catharina Mattsdr Forsberg 5.11.1733 Oulu (SL) 
 + dr Lisa Henriksdr Huhtanen 1766
 + dr Catharina Henriksdr Huhtanen 1772
 + (perhe eRKs106)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Jacob Eriksson Längman 12.11.1735 Oulu (SL)
 + hu Magdalena Johansdr Junnelius 5.1.1736 Kautokeino 
 + (VL 17.4.1757 Oulu)
 + s Abraham Jacobsson Längman  13.11.1760
 + s Isak Jacobsson Längman 11.11.1765
 + s Erik Jacobsson Längman 10.1.1769
 + (perhe eRKs201, sRKs091)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 46   2. Qwarteret
 +
 + Jöran Feldt
 +
 + No 47   2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + arb k  Gabriel Gabrielsson Hansk 15.10.1738 Oulu (SL)
 + hu Magdalena 1742
 + (VL 7.7.1768 Oulu)
 + s Johan Gabrielsson Hansk 1774
 + s Petrus Gabrielsson Hansk 1780
 + dr Anna Gabrielsdr Hansk 1768
 + dr Elsa Catharina Gabrielsdr Hansk 1777
 + dr Lisa Gabrielsdr Hansk 1784
 + syst Anna Gabrielsdr Hansk 22.11.1751 Oulu (SL) 
 + syst Elisabeth Gabrielsdr Hansk 30.5.1735 Oulu (SL)
 + (perhe eRKs107)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +161
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm  Erik Gabrielsson Hansk 2.2.1754 Oulu (SL) (eRKs107)
 + hu Carin  Johansdr Lyra 1754 (sivulta 124)
 + (vih abt 1780)
 + dr Anna Maria Eriksdr Hansk 1781
 + s Johan Eriksson Hansk 1783
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + besök Johan Lyyra
 +
 + No 48  2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Pehr Axelsson 1741
 + hu Catharina Simonsdr Kuusto 27.7.1746 Oulu (SL) 
 + (VL 1766 Oulu)
 + s Simon Pehrsson Axelsson 20.8.1768
 + s Petrus Pehrsson Axelsson 12.12.1774
 + s Johan  Pehrsson Axelsson 1777 d. 1782
 + dr Anna Margareta Pehrsdr Axelsson 1771 
 + dr Catharina Pehrsdr Axelsson 1773
 + dr Brita Lisa Pehrsdr Axelsson 1780
 + dr Susanna Pehrsdr Axelsson  1781
 + svåg Sigfrid Simonsson Kuusto 9.1.1735 Oulu (SL) 
 + svär mod Margeta Johansdr Saxa 1704
 + (perhe eRKs107, sRKs076)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + qvp Brita Forss 1750
 + Johan Kaickonen 1761
 + pig Lisa Räinä
 +
 + No 49  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm Gabriel Gabrielsson Lithovius 3.8.1736 Oulu (SL) d. 1782
 + hu Helena Jacobsdr Bergman 1740
 + (VL 1768 Oulu)
 + s Gabriel Petter Gabrielsson Lithovius 26.12..1768
 + s Johan  Gabrielsson Lithovius  13.8.1770 d. 23.4.1783
 + s Jacob  Gabrielsson Lithovius 1774
 + dr Margareta Gabrielsdr Lithovius  7.10.1772
 + dr Anna Catharina Gabrielsdr Lithovius  23.5.1779
 + fad Gabriel Gabrielsson Lithovius 1704  d. 20.4.1780
 + (perhe eRKs108, sRKs077)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Henrik Humeen
 + inh Dorde
 + Carin Mickonen
 + s Henrik  11 år
 + wagnmakaren med hu
 + gl Olof Bertunen  med hu
 + änk Carin Lundqvist
 + Maria Liljebäck
 +
 +
 +162
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Abraham Nickinen 2.7.1754
 + hu Maria Turdinen 1754
 + (perhe ei eRK)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Anna Kocko 1740
 +
 + Johan Päätalo Björnholm 1748
 + hu Maria Johansdr Sporman 12.2.1740 Oulu (SL)
 +
 +  No 50   2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + murm Mats Eliasson Pipponius Piippo 10.9.1742 Oulu (SL)
 + hu Catharina Andersdr Wiitanen  21.9.1752 Oulu (SL) 
 + (VL 2.11.1772 Oulu)
 + s Anders Matsson Pipponius 1773
 + s Henrik Matsson Pipponius 1775
 + s Elias Matsson Pipponius 1777
 + dr Christina Matsdr Pipponius 1779
 + dr Catharina Matsdr Pipponius 1781
 + dr Maria Matsdr Pipponius 1784
 + (perhe eRKs109, sRKs078)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Maria Mattsdr Riipi
 + pig Lisa Possacka 21.9.1756 (vih sivulle 143)
 + Carin Renner (sivulla 109)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skom mäst  Anders Andersson Lille Lillström 23.11.1740 Oulu (SL)
 + hu Maria Eliasdr Piippo 18.6.1738 Oulu (SL)
 + (VL 1766 Oulu)
 + s Elias Andersson Lillström 19.12.1766
 + s Henrik  Andersson Lillström 1770
 + dr Anna  Andersdr Lillström 1773 d. 1779
 + dr Maria Christina  Andersdr Lillström 1779
 + (perhe eRKs109, sRKs079)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + lärgoss Jacob Christersson Haataja 1768
 +
 +163
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Daniel Mattsson Kurola 1724 d. 26.2.1781
 + hu Catharina 1739
 + (vih abt 1756)
 + s Matthias Danielsson Kurola 1765
 + s Daniel Danielsson Kurola 1776
 + dr Catharina Christina Danielsdr Kurola 1757
 + Henrik Mattsson Kurola 1713 d. 1779
 + (perhe eRKs109)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 52  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Zachris Zachrisson Bonstorph 22.4.1733 Oulu (SL)
 + hu Anna Lisa Adamsdr Tavast 5.6.1730 Oulu (SL)
 + (VL 17.11.1754 Oulu)
 + s Zachris Zachrisson Bonstorph 29.1.1769
 + dr Brita Caisa Zachrisdr Bonstorph 29.12.1764
 + (perhe eRKs110, sRKs079)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Henrik Tavast med mod (sivulla 176)
 +
 + Peter Fahlber 1760
 + hu Margeta Elisabeth Zachrisdr Bonstorph 1760
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Johansson Sevon 11.4.1733 Oulu (SL) d.16.6.1783
 + hu Margeta 1734
 + (VL14.6.1756 Oulu)
 + s Johan Henriksson Sevon 13.2.1758
 + s Henrik Henriksson Sevon 1767
 + dr Walborg Henriksdr Sevon 5.1760
 + (perhe eRKs112, sRKs113)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 53  2. Qwarteret
 +
 + Catharina Bergman 1747 (vih sivulle 196)
 + ...Shack
 +
 + No 54 
 +
 + Coopv. Skepp. Gust. Sevon (sivulla 157)
 + pig Carin Hyvärinen 1753
 +
 +
 +164 No 55  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm Johan Johansson Saxa 1710 
 + hu Elisabeth Isaksdr Bonge 1710 
 + (VL 21.2.1749 Oulu)
 + (perhe eRKs113)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Jacob Paaso 1751
 + hu Sara  Mattila 1755 (sivulta 101)
 + (VL 22.4.1780 Oulu)
 + dr Florentina 1782
 + (perhe sRKs155)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + qvp Carin Mickonen 1744
 + s Henrik 1772
 + (perhe eRKs106)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Christina Bomelania 1735 (sivulla 245)
 + Walborg Jäskö 12.6.1760
 + Johan Tuorila 11.11.1754
 +
 + No 54   2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Jeremiasson Stenius 18.5.1738 Pudasjärvi (SL)
 + hu Magdalena Johansdr Saxa 1756
 + (VL 4.5.1772 Oulu)
 + dr Anna Elisabeth Johansdr Stenius 1773
 + dr Maria Magdalena Johansdr Stenius 1777
 + dr Catharina Sophia Johansdr Stenius 1779
 + s Johan Johansson Stenius 1781
 + dr Albertina Johansdr Stenius 1783
 + syst Christina (po Catharina) Elisabeth Jeremiasdr Stenius 
 + 30.6.1742 Pudasjärvi (SL)
 + (perhe eRKs113, sRKs081)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Greta Kinnunen
 + Gabriel Kauppila 1755
 + pig Anna Tervonen 1764
 + Lisa Antila 1765
 + Brita Svärd  5.4.1758
 + Margareta Torvinen 1754  dess man vide 146
 + Margareta Mikkola 1754 (vih sivulle 152)
 + Margareta Sipola 1763
 + Maria Marttanen 1763
 + syst Greta
 + Simon Silvast 1756
 + Matts Mattsson Koljonen
 + Matts Hilden
 + collegen Schroderus
 +
 +
 +165 No 56   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Johansson Määttä 1746 (?)
 + hu Walborg Kärsämä 1746 (?)
 + (VL 27.5.1761 Oulu)
 + s Henrik Henriksson Määttä 1766
 + dr Britha Henriksdr Määttä 1769
 + (perhe eRKs114, sRKs082)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + arb k Simon Suutari
 + blinda .... Pesonen död
 +
 +
 + No 56   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Pehr Mackonen 1734
 + hu Maria 1735 
 + (VL 1765 Oulu)
 + s Samuel 1767
 + dr Lisa 1773
 + (perhe eRKs114)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 57   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + tullskr Christer Christersson Liljebeck (Lillbäck) 15.10.1737 Oulu (SL)
 + hu Elisabeth 1750
 + (VL 15.3.1770 Oulu)
 + s Simon Christersson Liljebeck 1771
 + s Jacob Christersson Liljebeck 1776
 + dr Catharina  Christersdr Liljebeck  1772
 + dr Margareta Elisabeth  Christersdr Liljebeck 1774
 + dr Anna Brita Christersdr Liljebeck 1778
 + dr Johanna Maria Christersdr Liljebeck 22.6.1780
 + s Johan Christersson Liljebeck 1783
 + syst Anna Lisa Christersdr Liljebeck (Lillbäck) 5.12.1729 Oulu (SL)
 + (perhe eRKs114, sRKs083)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Walborg Jäskö 12.6.1760 (sivulla 164)
 + Catharina Margareta Carlenius 1762
 + pig Catharina Jäskö 12.11.1752
 + pig Brita Halonen 11.9.1755
 + madam Maria Lundqvist 1733
 +
 + No 58 2. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skom Johan Holm 1755 
 + hu Carin Jacobsdr Lukela 9.6.1754 Oulu (SL)
 + dr Anna Magdalena Johansdr Holm 1.3.1782 
 + s Johan Johansson Holm 
 + (perhe sivulta 168, sRKs084)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + lärg Daniel .....
 +
 +
 +
 +
 +
 +166 No 58   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skom Henrik Henriksson Wackilainen 1688 d.2.4.1781
 + dr s Carl Tumelius 1764 (sivulle 200)
 + dr Anna Henriksdr Wackilainen 17.3.1742 Oulu (SL) (perhe a)
 + svärmod Lisa 70 år gl
 + (perhe eRKs115)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + måg Lars Karppinen 1749
 + hu Anna Henriksdr Wackilainen 17.3.1742 Oulu (SL)
 + (VL 31.1.1780 Oulu)
 + dr Maria Magdalena 1771
 + dr Christina Margeta 1781 d. 1781
 + dr Brita Elisabeth 1780 d. 1781
 + (perhe sRKs084)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + snick Lars Ljusberg hu 26år
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Erik Johansson Hurula 1751
 + hu Brita 27.6.1751
 + (VL 12.10.1775 Oulu)
 + s Jacob Eriksson Hurula 31.10.1775
 + dr Margeta Eriksdr Hurula 8.1.1778
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 59  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Anders Jöransson Kekonen 1695 d.1770)
 + ea Brita Andersdr Heickola 1690 (sRKs178)
 + (VL 21.8.1761 Oulu)
 + s Jöran Andersson Kekonen 15.8.1733 Oulu (SL) d. 1779
 + dr Carin Andersdr Kekonen 16.9.1729 Oulu (SL)(perhe a)
 + (perhe eRKs115)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe b)
 + *(måg sjöm Johan Toppelius)
 + hu Carin Andersdr Kekonen 16.9.1729 Oulu (SL) d.13.12.1784
 + (VL 1770 Oulu)
 + (perhe eRKs11,sRKs178)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Kekolas änka etc
 + inh Daniel Kuurolas änka
 + Påhl Jaara
 + hu Elsa
 +
 + No 60   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Erik Meriläinen 1722
 + hu Margeta 1728
 + s Erik Eriksson Meriläinen 1758
 + (perhe eRKs116, sRKs085)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Johan Oikarinen 1757
 + hu Brita 1746
 + (vih abt 1777)
 + s Johan Jacob Johansson Oikarinen 1778
 + mod Catharina Oikari1722 d. 1779
 + (perhe eRKs116, sRKs085)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +167 No 61   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Anders Sipelius Sipilä 1743
 + hu Margeta Andersdr Kekonen 22.6.1737 Oulu (SL)
 + (vih abt 1768)
 + s Jöran Andersson Sipilä  24.12.1769
 + dr Britha Andersdr Sipilä 17.7.1767
 + dr Margareta Andersdr Sipilä 1772
 + dr Sophia  Andersdr Sipelius 1778
 + (Anders Jöransson Kekonen's änka:)
 + svm Brita Andersdr  Heickola 1690
 + (perhe eRKs116, sRKs086)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 62   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + klensm Johan Wessman 1722
 + hu Margareta Sevon 1728
 + (vih abt 1763)
 + st s Henrik Johansson Fridstedt 1758
 + s Johan Johansson Wessman 1763
 + s Anders Johansson Wessman 1767  
 + dr Britha Maria Johansdr Wessman 1769
 + (perhe eRKs117, sRKs086)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Påhl Riiko 1714 d. 24.4.1764)
 + ea Brita Wilm 1729
 + dr Margareta Påhlsdr Riiko 1758
 + (perhe eRKs117, sRKs0181)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Margeta Påhlsdr Riiko 1758
 + (inhys Påhl Riikolas encka:)
 + mod Brita Wilm 1719
 + (perhe eRKs117)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Gerhard Kurman 16.11.1752 (eRKs075)
 +
 + No 63   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Maria Nilsdr Franck 16.10.1736 Oulu (SL) 
 + oä s Henrik 9.1.1765 d.  4.9.1779
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Henrik Kolehmainen)
 + ea Margeta Nilsdr Franck 1. 7.1723 Oulu (SL)
 + s Nicolaus Henriksson Kolehmainen 1765
 + dr Elisabeth Henriksdr Kolehmainen  1761
 + dr Maria 11.1.1756
 + (perhe eRKs117, sRKs053)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +
 +168 No 64   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Jacob Zachrisson Bonstorph Bonsdorff 17.7.1735 Oulu (SL) 
 + hu Catharina 1743
 + (perhe eRKs090, sRKs087)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 65  2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + hattmakarmästar Henrik Hollender 1738
 + hu Christina Elisabeth Wedholm 1727
 + (perhe sivulla 234)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Maria Leskinen
 +
 + No 66   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Simonsson Lukela 25.9.1733 Oulu (SL)d. 28.7.1781
 + hu Anna Mattsdr Arvola 14.7.1731 Oulu (SL)
 + (VL 19.11.1754 Oulu)
 + s Johan Jacobsson Lukela 1759
 + s Jacob Jacobsson Lukela 1762
 + s Pehr Jacobsson Lukela 16.5.1764
 + s Michel Jacobsson Lukela 27.4.1767 scholaris
 + dr Carin Jacobsdr Lukela 9.6.1754 Oulu (SL)(perhe a)
 + dr Helena Jacobsdr Lukela 1770 
 + dr Maria Jacobsdr Lukela 1773
 + (perhe eRKs111, sRKs088)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + *(måg skom Johan Holm 1755 (sivulta 252))
 + hu Carin Jacobsdr Lukela 9.6.1754 Oulu (SL)
 + mdr Anna Magdalena Johansdr Holm 1.3.1782 
 + (perhe sivulle 165)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 67   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Johan Lucas 1751
 + hu Lisa Henriksdr Halonen 31.3.1752 Oulu (SL) 
 + (VL 7.12.1773 Oulu)
 + svärf Henrik Olofsson Halonen 1703
 + (perhe eRKs118 sRKs089)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 68   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Nils Andersson Öhrman 31.12.1727 Oulu (SL)
 + hu Anna Kärppä 1746
 + (VL 5.12.1775 Oulu)
 + s Nils Nilsson Öhrman 1760
 + måg Matts Lepistö
 + hu Britha Nilsdr Öhrman 1756
 + (VL 23.2.1780 Oulu)
 + dr Walborg Nilsdr Öhrman 1777 d. 17779
 + dr Maria  Nilsdr Öhrman 1.2.1780
 + dr Anna Nilsdr Öhrman 1782 d. 1783
 + (perhe eRKs104 sRKs089)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Carl Carlsson Sipola 13.12.1735 Oulu (SL) (eRKs119)
 +
 +
 +
 +169 No 69   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Matts Andersson Lassila 1697 d. 4.5.1782
 + hu Maria Andersdr Hasu 1697
 + (VL 17.11.1730 Oulu)
 + s Anders Mattsson Lassila 22.12.1737 Oulu (SL)
 + (perhe eRKs119, sRKs090)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + stads betj Jacob Mattsson Lasseen Lassila 
 + 8.2.1747 Oulu (SL) (RK1766s103)
 + hu Anna 1749
 + s Jacob Jacobsson Lasseen 1778
 + dr Catharina Jacobsdr Lasseen 1780
 + dr Maria Jacobsdr Lasseen 1782
 + (perhe sRKs090)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 70  2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Erik Henriksson Sellman  25.7.1744 Oulu (SL)
 + hu Anna Riiko 1749
 + (VL 7.5.1771 Oulu)
 + s Henrik Eriksson Sellman  23.6.1775
 + dr Anna Elisabeth Eriksdr Sellman  1778 d. 1779
 + s Erik Eriksson Sellman 1783
 + dr Susanna Eriksdr Sellman  24.8.1780
 + .... dr Susanna 1759
 + (Henrik Hansson Sellman's encka:)
 + mod Catharina Eriksdr Kälkäjä 1708  d. 1779
 + (perhe eRKs119, sRKs090)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Pehr Simonsson Lukela's encka:)
 + barnmorsk  Anna Britha Sellman 1735
 + s Carl Pehrsson Lukela Sundberg 1755
 + hu Lisa 1751
 + s Carl Carlsson  Sundberg 1778
 + dr Margareta Elisabeth
 + dr Maria Brita 1784
 + dr Susanna Maria Pehrsdr Lukela 8.5.1766
 + (perhe eRKs102, sRKs090)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Lisa Helström 1743
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + inh Jonas Melin 1751
 + hu Elsa Korhonen 1745
 + dr Sara Lisa 1775
 + s Carl Jacob 27.10.1776
 + (perhe sRKs090)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +170 No 74   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm Henrik Johansson Junnelius 1745 Kautokeino
 + hu Catharina Maria Remahl 8.2.1735 Kemi
 + (VL 23.2.1765 Kemi)
 + s Johan Henrik Henriksson Junnelius 24.12.1766
 + s Petrus  Henriksson Junnelius 1775
 + s Carl Fredrik Henriksson Junnelius 1778
 + perhe eRKs120, sRKs091)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Carin Niska
 + Matts Lundberg 1763
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Matts Mattson Forsberg Maikkula's änka:)
 + ea Elisabeth Jöransdr Dirich 1702 d. 1781
 + dr Elisabeth Mattsdr Forsberg 11.3.1727 Oulu (SL) 
 + (perhe eRKs106)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + jungfr Beata Kalm 1724 (eRKs084)
 + Magdalena Lundgren 1764
 +
 +
 + No 75  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + hjulmak Anders Johansson Wiitanen 1719
 + hu Christina Johansdr Ikonen 1731
 + (VL 5.9.1751 Oulu)
 + s Anders Andersson Wiitanen 1755 d. 6.5.1781
 + s Johannes Andersson Wiitanen 1757
 + s Jacob Andersson Wiitanen 1761
 + s Henrik Andersson Wiitanen 1764
 + (perhe eRKs120, sRKs092)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 76  2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Johan  Johansson Uhlfors' encka:)
 + ea Margeta Lööf 1699
 + syst Catharina Lööf 1689 d. 20.7.1779
 + (perhe eRKs120)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +171 No 77   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + svarfaren Nils Sarman 1739
 + hu Margareta 1722 d. 6.5.1778
 + dr Margeta Elisabeth Nilsdr Sarman 1763
 + (perhe eRKs077)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Henrik Tarkin 1755
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skom Jacob  Clemetsson Wahlberg Walben Lukela 20.6.1736 Oulu (SL)
 + hu Britha 1726
 + (VL 1767 Oulu)
 + dr Britha Christina Jacobsdr Walberg 1769
 + (perhe eRKs121, sRKs093)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + änkan Carin Tervo 30.11.1711 d. 1783
 + Brita Hyry
 + lärgåss Anders Mattlin
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + lärg Gabriel Andersson Murman 7.2.1753 Oulu (SL) 
 + hu Beata 1756
 + (VL 19.4.1780 Oulu)
 + (perhe sivulla 179)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Daniel Clementsson Walbeen 1727 (eRKs121)
 + Anders Svenson
 + gesell Carl Björkman
 +
 +
 +  No 78   2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (capell  Petter Andersson Bohm's änka:)
 + Elsa Brita Dahlström 4.1.1730 Oulu (SL)
 + dr Maria Christina Pehrsdr Bohm 1758
 + (perhe eRKs121)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Anna Rusko
 + Maria Lampela 1756 d. 13.6.1783
 + dr Johanna 14.12..1780 d. 1783
 + Carin Wähänen 1749 (vih sivulle 143)
 +
 +
 +
 +172
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sacell  Nils Nilsson Fellman 14.5.1747 Kemijärvi (SL) (eRKs121)
 + hu Margeta Elisabeth Pehrsdr Bohm 1756 (eRKs121)
 + (VL 1.5.1777 Oulu)
 + s Nils Petter Nilsson Fellman 23.1.1778
 + s Esaias Nilsson Fellman 12.12.1781
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Johan Poikila
 + pig Carin Jäskö
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Hans Jauho 1739 (eRKs075)
 + hu Maria Kockila 1742
 + (VL 21.10.1781 Oulu)
 + s Matts Hansson Jauho 1782
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Brita Nickinen 26.11.1764
 + pig Brita Kangas 27.7.1764
 + ...Timming
 +
 + No 79   2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Jacobsson Toppelius 8.12.1744 Oulu (SL)
 + hu Elisabeth Jacobsdr Arvola 1733
 + (VL 28.3.1775 Oulu)
 + Ivar Arvola Arvolander 1718
 + hu Brita Jacobsdr Arvola 26.7.1728 Oulu (SL)
 + (VL 4.9.1754 Oulu)
 + s Jacob Ivarsson Arvola 4.9.1754 Oulu (SL)
 + hu Brita Kocko
 + (VL 18.4.1781 Oulu)
 + s Jacob 1783
 + s Erik Ivarsson Arvola 1757
 + s Johan Ivarsson Arvola 1759
 + (perhe eRKs122, sRKs095)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Samuel Lundström
 +
 +
 +173 No 80  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Henriksson Raappana 1709 d. 19.6.1784
 + hu Margeta Sipola 1742
 + (VL 19.7.1776 Oulu)
 + dr Margareta Elisabeth 1777
 + (perhe eRKs122, sRKs096)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Abraham Nickinen etc
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm/waktk Johan Wedman 1748
 + hu Magdalena 1745
 + s Johan Johansson Wedman 1770
 + dr Elisabeth Johansdr Wedman 1768
 + s PehrJohansson Wedman 1778
 + (perhe ei eRK)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 81   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + rådm Gabriel Gabrielsson Sinius 27.9.1737 Oulu (SL)
 + hu Brita Svedman 1721
 + (vih abt 1759)
 + (Britan poika ed. aviosta.)
 + Johan Johansson Boman 1754 studiosus
 + (perhe eRKs135, sRKs096)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Margareta Laatikainen
 + Jacob Määttä
 + hu Anna
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + wgk Lars Nillu 1753
 + hu Helena Moilanen 1756
 + (VL 19.12.1783 Oulu)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Carin Peckala
 + Maria Sacko
 + .... pig Lisa ifr f.116
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Svedman 1727 d. 24.1.1782
 + hu Britha Johansdr Turckholm 27.11.1731 Oulu (SL) d. 3.8.1780
 + (VL16.6.1752 Oulu)
 + dr Johanna Brita 1758
 + (perhe eRKs070)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + inh vaktk Kolfman etc
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + inh Fredrik Eklund
 + hu Anna
 + s Gustaf
 + dr Brita Stina
 + dr Anna Maria 1784
 + (perhe sRKs219)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + snick Sigfrid Ervast 1736 (eRKs218)
 + Lisa Hyrkäs 1737
 + (perhe sRKs097)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +174
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Hookana 1734
 + hu Lisa 1735
 + s Henrik Henriksson Hookana 1764
 + s Matts Henriksson Hookana 1770
 + (perhe eRKs161)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Erik Johansson Räisen 4.12.1746 Oulu (SL) 
 + hu Lisa 1749
 + (VL 5.10.1773 Oulu)
 + s Johan Eriksson Räisen 1768
 + s Carl Eriksson Räisen  28.1.1778
 + dr Maria Eriksdr Räisen 1773
 + dr Catharina Eriksdr Räisen 27.2.1779
 + dr Margareta Elisabeth Eriksdr Räisen 15.2.1780 d. 1781
 + dr Brita Christina Eriksdr Räisen 26.7.1782
 + dr Anna Magdalena Eriksdr Räisen  1784
 + (perhe eRKs147, sRKs074)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Johan Hurskainen 1753
 + hu Lisa Nordman 1754
 + (VL 4.4.1777 Oulu)
 + s Johan Johansson Hurskainen 1777
 + s Jacob Johansson Hurskainen 6.7.1780 d. 1781
 + sv mod Christina 1708
 + (perhe eRKs118, sRKs058)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +175 No 82   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Mattsson Kandola Candelin 1.8.1723 Oulu (SL)
 + hu Margeta 1727
 + s Abraham Johansson Candelin  21.11.1767 
 + s Jacob Johansson Candelin  1773
 + s Johannes Johansson Candelin 1762
 + (perhe eRKs124, sRKs098)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + qvp  Maria Simonsdr Korvela 1754 (eRKs124) död
 + oä dr Anna 1776
 + oä s Johan 1781
 +
 + pig Carin
 + s Carl
 +
 + besök Sandbeck
 + hu och 3 barn
 + Henrik Pardanen
 + hu Anna och 2 barn
 + Jacob Jaara
 + Carin Niemi 23.11.1763
 +
 + No 83   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan  Hyrkäs 1727
 + hu Maria 1737
 + dr Brita Christina 5.3.1764
 + (perhe sRKs099)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Michel Collin etc
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + änkan Carin Ruicka 1750
 + s Matts 1774
 + dr Brita 1778
 + (perhe sRKs099)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +
 +176
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Henrik Adamsson Tavast 19.12.1732 Oulu (SL)
 + mod Maria Östberg 1699
 + (perhe eRKs105)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 84   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Abraham Kinman 1751
 + hu Anna Maria 1740 (smed Telin's änka)
 + (VL 9.7.1781 Oulu)
 + s Johan Telin 1765
 + (perhe sRKs100)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Christina Rosenblad 1756 d. 1779
 +
 + Henrik Selman
 + tengjut Schwedler (VL 19.2.1782)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + snick Lars Ljusberg
 + hu Ulrica Beata
 + s Henrik Reinhold  Larsson Ljusberg 9.4.1779
 + s Lars Johan  Larsson Ljusberg 22.4.1781
 + (perhe sRKs084)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 + No 85  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Johan Wittenberg d.27.12.1762)
 + ea Helena Kuittinen 1717
 + s Johannes Johansson Wittenberg 1759 (perhe a)
 + dr Britha Johansdr Wittenberg 1.5.1750 Oulu (SL)(perhe b) 
 + dr Christina Johansdr Wittenberg
 + Anna Johansdr Wittenberg 7.3.1753 Oulu (SL)
 + (perhe eRKs125, sRKs100)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + s Johannes Johansson Wittenberg 1759
 + hu Margareta 7.3.1743
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe b)
 + måg Caspar Carjalainen 1744 d. 1783
 + hu Britha Johansdr Wittenberg 1.5.1750 Oulu (SL) 
 + (vih abt 1769)
 + s Johan Casparsson Karjalainen 26.7.1770
 + s Pehr Casparsson Karjalainen 1778 d. 1778
 + dr Margareta Casparsdr Carjalainen  1774
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Michel Michelsson Sarckinen 1726
 + hu Carin 1720
 + (VL 15.3.1771 Oulu)
 + st dr Catharina 1757
 + (perhe eRKs125, sRKs101)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +177 No 86   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + linwäfvaren Henrik Lustberg 1735
 + hu Beata Forsberg 1743
 + (VL 12.2.1765 Paltamo)
 + s Henrik Georg Henriksson Lustberg 1768
 + s Johan Henriksson Lustberg  1771
 + s Gustaf Fredrik  Henriksson Lustberg  1777
 + dr Beata Catharina  Henriksdr Lustberg  d.1782
 + dr Maria Sophia Henriksdr Lustberg 1765
 + (perhe eRKs176, sRKs101) 
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Anders Kullberg
 + lärl  Isak Ollacka 1754 (eRKs176) 
 + lärl Johan Fredrik Hannelin
 + Clement Walbin
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Michel Sigfridsson Junckonen 1745
 + hu Elsa 1739
 + (VL 1769 Oulu)
 + dr Anna  Michelsdr Junckonen 1771
 + s Lars Henrik  Michelsson Junckonen 3.5.1778
 + (perhe eRKs123)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sämskmges Jacob Westermark
 + snick Ljusberg etc (sivulla 176)
 +
 + Margeta  Sigfredsdr Tero 15.10.1752 Oulu (SL) d. 3.1.1780 (eRKs125)
 + Sara Sigfredsdr Tero 1762  (eRKs125)
 +
 +
 + No 87  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Daniel Eriksson Röding 28.1.1737 Oulu (SL)
 + til Sveaborg död
 + hu Catharina Jöransdr Salander 5.7.1736 Oulu (SL)
 + (VL 11.2.1774 Oulu)
 + s Erik Danielsson Röding 1773
 + s Daniel Danielsson Röding 1776
 + st dr Greta Ambrosiusdr Mattlin 17.4.1764 d. 1785
 + s Jonas Danielsson Röding 16.12.1780 d. 29.1.1781
 + st dr Catharina Ambrosiusdr Mattlin 29.1.1766
 + (perhe eRKs126, sRKs172)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Jonas Salander 19.1.1735 d. 19.7.1780
 +
 +
 +178
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jöran Feldt 1729
 + hu Margareta 1726
 + s Matts Jöransson Feldt  29.6.1765
 + s Samuel Jöransson Feldt  3.3.1767
 + dr Anna Jöransdr Feldt  26.3.1763
 + dr Margeta Jöransdr Feldt  13.6.1770
 + (perhe eRKs158, sRKs075)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 88  2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Abraham Walkonen 1720
 + hu Brita Andersdr Öhrman 9.1.1731 Oulu (SL)
 + s Matts Abrahamsson Walkonen 1758 d. 1782 utrikes
 + (perhe eRKs126, sRKs103)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 89   2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Anders Andersson Öhrman 31.12.1727 Oulu (SL)
 + hu Susanna 1733
 + måg trumbls Lars Holm 1763
 + dr Brita Andersdr Öhrman 1761
 + dr Maria Andersdr Öhrman 1771
 + (perhe eRKs104, sRKs103)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 90   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Danielsson Pietola 1728 fr Siikajoki
 + hu Catharina Henriksdr Sellman 22.11.1728 Oulu (SL)
 + (VL 19.1.1752 Oulu)
 + dr Susanna Johansdr Pietola 1759
 + dr Lisa Johansdr Pietola 1762
 + dr Margareta Johansdr Pietola 1765
 + (perhe eRKs126, sRKs103)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +179 No 92   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Ivarsson Kuosmanen 1737
 + hu Walborg 1735 d. 10.1.1783
 + (VL 10.4.1758 Oulu)
 + (uusi avio:)
 + hu  Carin Jacobsdr Kocko 14.9.1750 (sivulta 121)
 + (vih abt 1784)
 + dr Christina Johansdr Kuosmanen 1764
 + fad Ivar Ivarsson Kuosmanen 1701 fr Idensalmi 
 + (perhe eRKs126, sRKs104)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 93   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Jacobsson Ruotzinen 1719 ifr Kembele d. 1779
 + hu Brita Samuelsdr Määttä 1729
 + (VL10.11.1751 Oulu)
 + s Johan Jacobsson Ruotzinen 1760
 + dr Catharina Jacobsdr Ruotzinen 1755
 + dr Beata Jacobsdr Ruotzinen 1756 (perhe a)
 + dr Britha Jacobsdr Ruotzinen 5.2.1768
 + (perhe eRKs127, sRKs104)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + skom Gabriel Andersson Murman 7.2.1753 Oulu (SL)
 + hu Beata Jacobsdr Ruotzinen 1756 
 + (VL 19.4.1780 Oulu)
 + s Erik Gabrielsson Murman
 + dr Brita Lisa Gabrielsdr Murman 1784
 + (perhe sRKs105)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 94   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Conrect. Caspar Johansson Baeck's änka:)
 + ea Brigitta Andersdr Uhlholm 28.1.1733 Oulu (SL) 
 + s Casper Petter Casparsson Baeck 29.1.1764 
 + s Johan Fredrik Casparsson Baeck 13.4.1766 Oulu
 + dr Lisa Britha Casparsdr Baeck 13.8.1760
 + dr Margeta Lovisa Casparsdr Baeck  1763
 + dr Eva Christina Casparsdr Baeck  1772
 + (perhe eRKs127, sRKs105)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Christina Hurskahain
 + pig Brita Räntty
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Räisen 1750 d. 2.1782
 + hu Anna Heickinen 1750
 + s Jacob Jacobsson Räisen 1774
 + dr Anna Catharina Jacobsdr Räisen 1778
 + s Johan Jacobsson Räisen 1782
 + (perhe sRKs139)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(kopparsl Erik Eriksson Upström 4.6.1742 Oulu (SL)d.8.3.1770)
 + hu Elsa Strålberg 1742
 + (VL 1767 Oulu)
 + dr Elsa Catharina 1768
 + dr Maria Christina
 + (perhe eRKs102, sRKs105)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Catharina Wänänen 1751
 + dr Magdalena 1776
 + s Jacob 1782
 + (perhe sRKs057)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Walborg ...
 +
 + Lars Korn
 + hu Carin
 + stdr Stina
 +
 +
 +180 No 95   2. Qwarteret
 +
 +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Olof Olofsson Tihinen 22.8.1737 Oulu (SL)
 + hu Maria 1732
 + (VL 1.5.1761 Oulu)
 + måg Jacob Rautio 1760
 + dr Britha Olofsdr Tihinen 1762
 + (perhe eRKs128, sRKs107)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + s Michel Michelsson Sarckinen 1755 
 + hu Carin Mattsdr Riiko 16.9.1748
 + (VL 25.5.1773 Liminka)
 + dr Susanna Michelsdr Sarckinen 1776
 + dr Maria Magdalena Michelsdr Sarckinen 27.8.1779 d.1780
 + (perhe eRKs124)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Christer Kähkönen 1736 (eRKs119)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Ananias Kariin 1743
 + hu Apollonia  Andersdr Ros 21.12.1750 Alatornio (SL)
 + (VL 9.4.1776 Oulu)
 + s Tobias Ananiasson Kariin  1775
 + dr Lisa Brita Ananiasdr Kariin  1778 d. 1779
 + (perhe eRK Oulujoki RK1772s027)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 96   2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Anders Korhonen 1730 ifr Limingo
 + hu Susanna Johansdr Haikonen 11.2.1734 Oulu (SL) 
 + (VL 29.11.1752 Oulu)
 + s Petter Andersson Korhonen 1770
 + dr Susanna Andersdr Korhonen 3.10.1763 
 + dr Margeta Andersdr Korhonen 16.1.1767
 + (perhe eRKs128, sRKs106)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + besök Zachris Stecksen 1754
 + hu Anna Maria Tengström 1755
 + s Olof 1781
 + dr Maja Lena 1.7.1784
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Christina Bohm 1761'
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Karpinen
 + hu Margeta
 + s Johan Henrik
 + dr Brita 1784
 + (perhe sRKs060)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + stadsbetj Johan Hilden
 + hu Maria + 2 barn
 +
 +
 +
 +181 No 96   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Carl Raumala 1732
 + hu Maria 1734
 + s Matts Carlsson Raumala 2.11.1765
 + s Anders  Carlsson Raumala 3.8.1777
 + dr Maria Carlsdr Raumala  19.12.1762
 + dr Anna  Carlsdr Raumala 18.5.1769
 + (perhe eRKs128, sRKs107)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 97   2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Imberg Enberg 1740
 + hu Catharina 1735
 + s Matthias Johansson Imberg Enberg 1768
 + s Johannes Johansson Imberg Enberg  24.1.1765
 + (eRKs129, sRKs106)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Matts Barkman 1756
 + hu Maria 1758
 + dr Carin 1778
 + s Henrik 1782
 + (perhe sRKs106)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Lappalainen 1757
 + hu Anna 1759
 + dr Maria 1777
 + dr Lisa 1780
 + (perhe sRKs106)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 + No 98  2. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Michel Raappana  Gråsten 1729 
 + hu Elsa Johansdr Raappana 26.6.1734 Oulu (SL) 
 + dr Walborg Michelsdr Gråsten 1761 blind
 + dr Brita Elisabeth Michelsdr Raappana 1770
 + (perhe eRKs129, sRKs108)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +
 +182 No 99  2. Qwarteret  
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Thomas Johansson Seickula 1751
 + hu Brita 1749
 + (VL 17.11.1779 Oulu)
 + st dr Carin 1777
 + s Johan Henrik Thomasson Seickula 1782 d. 1783
 + dr Anna Brita Thomasdr Seickula 1784
 + (perhe sRKs108)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + syst Anna Johansdr Seickula 1761
 + (Johan Seickula's änka:)
 + mod  Elisabeth Thomasdr Seickula 1726 d. 1779
 + br Johan Johansson Seickula 1754
 +
 + br Petrus Johansson Seickula 1759 
 + hu Maria Samuelsdr Heilala 20.10.1758 Paavola (SL)
 + (PaavolaRK1775s128)
 + (VL 23.2.1780 Paavola)
 + s  Johan Pehrsson Seickula 14.4.1780
 + s Pehr  Pehrsson Seickula 1782
 + Simon (?) 1778 d.  4.8.1779
 + (perhe eRKs129)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Carin Ruonakoski
 + Jacob Määttä
 +
 +
 + No 100  2. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Johansson Rötkönen 2.2.1726 Oulu (SL) d. 31.8.1778
 + hu Brita Påhlsdr Ikonen 1728 ifr Törnävä
 + (VL 11.12.1748 Oulu)
 + s Adam Johansson Rötkönen Bränholm 1761
 + (perhe eRKs130)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sväg Carin Rötkönen 
 + Olof Härmelin
 + pig Britha Puicko
 +
 +
 + No 101 2. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Anders Greus 1726
 + hu Magdalena Henriksdr Sellman 8.12.1736 Oulu (SL)
 + (vih abt 1757)
 + s Johan Andersson Greus 1758
 + s Anders Andersson Greus 1769 d. 1778
 + s Henrik  Andersson Greus 1777 d. 1779
 + dr Margareta Andersdr Greus 15.10.1765
 + dr Lisa Andersdr Greus 1773
 + (perhe eRKs130, sRKs109)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +183
 + (tyhjä sivu)
 +
 +
 + 3. Qwarteret
 +
 +184 No 1 
 +
 + Handelsman Jonas Bong (sivulla 105)
 +
 + Anna Ervast
 + Johan Björn
 + Erik Haikonen
 + Johan Tapio
 + Margareta Sukula (sivulla 127)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (borgmäst. Jonas Peldan's änka:)
 + ea Susanna Jacobsdr Frosterus 10.1.1732 Oulu (SL)
 + dr Margeta Jonasdr Peldan 1764
 + (perhe eRKs131)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Anna Leisto 1750
 + pig Brita Pehrsdr Snabb 1757
 + pig Christina Ollikainen
 + pig Elsa Bucki
 +
 +
 + No 2 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Olof Wäisen Wäisänen 1743 d. 1782
 + hu Maria Wäänänen 1750 
 + dr Anna Maria Olofsdr Wäisen 24.9.1779
 + (perhe eRKs058, sRKs112)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + inh Isak Johansson Mäkelä Ursala 5.3.1754 Siikajoki (SL) 
 + hu Anna Wänänen 24.4.1758
 + (VL 7.10.1780 Oulu)
 + (perhe sivulla 237)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Matts Lillias enka 
 + Anna Rijsberg 1704 d. 1780 (eRKs132)
 +
 +
 +
 +185 No 3 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Matts Mattsson Svahn 1726
 + hu Britha 1727
 + s Jacob Mattsson Svahn 1757
 + dr Catharina Mattsdr Svahn 1761
 + dr Britha Mattsdr Svahn 1764
 + dr Anna Mattsdr Svahn 25.7.1769
 + (perhe eRKs132, sRKs112)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 4 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + guldsm Carl Gustaf Carlsson Mellin 10.2.1746 Oulu (SL) 
 + hu Lisa Abrahamsdr Petrellius 6.1743 Oulu (SL) 
 + (VL 29.9.1768 Oulu)
 + s Abraham Carlsson Mellin 1771
 + s Isak  Carlsson Mellin 1773
 + s Pehr  Carlsson Mellin  21.11.1780
 + dr Christina Elisabeth Carlsdr Mellin 1774
 + dr Anna Maria Carlsdr Mellin 1777 d. 26.5.1778
 + s Jacob Carlsson Mellin 15.3.1779 d.1779
 + (perhe eRKs132, sRKs113)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Petter Tornström
 + lärg Anders Hilden 1761
 + Carl Renmark 1762
 + drg Harald Lappalainen 1766
 + Margareta Hagström
 + Anna Anttiin
 + Anna Olofsdr
 + Elisabeth Jundunen
 + inh Henrik Partanen 1.3.1754
 + hu Anna 1751
 + s Henrik 1780
 + s Johan 1783
 + pig Anna Kaitera
 + pig Anna Sarela
 + målaren
 + Johan Fredrik S...eiderman
 + hu Anna Maria
 + dr Anna Gustava 10år
 + dr Johanna Maria 8år
 + dr Greta Fredrika 5 år 
 + Regina Lovisa 2 år
 + pig Carin Tunberg 1768
 +
 +
 +
 +
 +186 No 5  3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm  Henrik Piponius 1736
 + hu Catharina Johansdr Räisen 1736
 + (VL 14.3.1765 Oulu)
 + s Henrik Henriksson Piponius 10.11.1769
 + s Elias Henriksson Piponius 4.8.1771
 + s Johannes Henriksson Piponius 1.10.1773
 + dr Catharina Henriksdr Piponius 21.2.1776
 + s Gustaf Henriksson Piponius 12.1.1779
 + (perhe eRKs133, sRKs114)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Pehr Paackola 3.1.1762
 + Matts Räinä
 + pig Carin Lepistö
 + drg Matts ...nen
 + pig Carin Kocko
 + drg Pehr Wesa
 + Henrik Niska 1731
 + Simon Suutari 8.8.1741
 + Jacob Mallu 12.5.1754
 + Joseph Mikkonen 12.2.1761
 + Margareta Haveri 1746
 + dr Anna 25.2.1779
 + Anna Pernula 1746
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Ollila
 + hu Margareta Rautio 1754
 + (VL 6.6.1779  Oulu)
 + (perhe) til Törnävä
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Brita Lepistö
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjömPehr Lumikari Kerola 17.2.1759
 + hu Anna Koskela 1759 (sivulta 188)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 6 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Landskamrer Erik Tulindberg 19.3.1728
 + hu Christina Beata Carlborg  24.7.1735
 + (vih abt 1760)
 + dr Elisabeth Eriksdr Tulindberg  9.9.1763 Vähäkyrö (SL)
 + dr Hedvig Eriksdr Tulindberg 30.10.1767 Vähäkyrö (SL)
 + dr Anna Christina Eriksdr Tulindberg  14.8.1769 Vähäkyrö (SL)
 + (perhe eRKs236)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Carl Wikman 2.1.1765
 + Erik Warg 1758
 + Catharina Ahola 1751
 + pig Gertrud
 + pig Cecilia Kuivala
 + pig Anna
 + pig Lisa Orava
 + Abel Mattila 1764
 + Anders Hoicka 1755
 + Anders Limatain
 +
 +187 No 7 3. Qwarteret
 +
 + handelsm Jacob Olofsson Westman 28.9.1740 Oulu (SL) d. 20.2.1780
 + (eRKs134a) 
 +
 + Gabriel Wester
 + pig Carin Eskola 1753 från Ijå
 + Olof Korhonen 1743
 + Thomas Toppila 1715
 + Carin Lepistö 1744
 + Maria Tarkiainen 1734
 + inh Matts Leinonen
 + handl Henrik Johansson Nisca 19.5.1728 Oulu (SL) (eRKs171)
 +
 +
 + No 8 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Petter Hilden 27.6.1738
 + hu Margareta Mattsdr Arvolander 20.9.1718
 + (VL 21.4.1763 Oulu)
 + (perhe eRKs134a, sRKs116)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Lisa Kuivala änka
 + jungfr Anna Herptman 23.1.1757
 + (vih Bertil Levander MuhosRK1778s148)
 + Lisa Putaharju
 + s Anders
 + inh Påhl Torvinen
 + visit Johan Sporman
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Sjöberg 1747
 + hu Christina Su...la 1749  d. 13.7.1781
 + (VL 1775 Oulu)
 + dr Margareta Henriksdr Sjöberg 1777
 + dr Anna Christina Henriksdr Sjöberg 1778
 + (perhe eRKs060)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Jacob Härmä
 +
 +
 +188 No 9 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm Carl Fredrik Eriksson Engman 6.11.1745 Oulu (SL)
 + hu Elisabeth Cajanus 1749
 + (VL 1766 Oulu)
 + dr Anna Catharina Carlsdr Engman 1773
 + s Carl Magnus Carlsson Engman 1778
 + dr Fredrica Elisabeth Carlsdr Engman  26.1.1783
 + s Laurentius Emanuel Carlsson Engman 1784
 + mod Anna Swedman 1710 d. 27.3.1782
 + (perhe eRKs123, sRKs117)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Henrik Zimmerman
 + Abraham Neuman
 + drg Henrik Liikanen
 + Simon Heddgren
 + pig Susanna Laatikainen
 + pig Maria Sulicka
 + amman Brita Halonen
 + Lars Henrik Keckman 1754
 + jungf Anna Henriksdr Niska 13.12.1758 (eRKs171)
 + Reinhold Christian Ejmeleus
 + drg Pehr Erucka 1740
 + Elias Thomasson Pavola 22.7.1754 Oulu (SL) (eRKs090)
 + Johan Soronen 1761
 + Michel Lytter  2.12.1750
 + Michel Haataja
 + Johan Mattila 1751
 + Michel Frantzson Qvick 1743
 + drg Jacob Luckarila 1754
 + Brita Halonen 1756
 + Christ Sarela 1750
 + Walborg Kåckare 30.7.1760
 + Anna Kskela 1759
 + Margareta Randakangas 1760
 + gl drg Erik Qvickberg 1728
 +
 + pig Walborg Kakinen
 + Anna Pehrsdr Kerola 13.8.1763
 +
 + Påhl Bulkinen 1747
 + hu Catharina
 + s Matts 1782
 + s Johan 1784
 + (perhe) til St. Michel 1784
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Pehr Korva 1752
 + Påhl Pyttinen
 + drg Olof Sallinen  21 år ifr Libelitz på sjön
 +
 +
 +
 +189 No 10 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Carlsson Arvolander 30.1.1725 Oulu (SL) 
 + hu Britha 1728 ifr Limingo
 + (vih abt 1767)
 + s Henrik Henriksson Arvolander 1763
 + hu Brita Ohukainen 30.1.1760 (sivulta 255)
 + sdr Brita Lisa
 + dr Margareta  Henriksdr Arvolander 1754 (vih sivulle 255)
 + (perhe eRKs091, sRKs118)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + (apolog. Matts Arvolander's enka:)
 + ea Anna Andersdr Nisca 1721 d. 1779
 + dr Anna Margareta Mattsdr Arvolander 1755
 + dr Elisabeth Helena Mattsdr Arvolander 1762
 + dr Johanna Christina Mattsdr Arvolander 24.6.1750 Oulu (SL)
 + drdr Maria Magdalena Johannasdr 22.7.1780
 + (perhe eRKs135, sRKs118))
 +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + måg Gabriel Kranck 30.4.1760 (sivulta 196)
 + dr Catharina Mattsdr Arvolander 15.10.1752 Oulu (SL)(eRKs135)
 + dr Catharina Gabrielsdr Kranck 1781
 + (perhe) till Cajana
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Anna Greta Falkenqvist
 + inh Feltberg etc
 +
 + No 11 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handl Simon Andersson Niska 3.7.1735 Oulu (SL)
 + (Anders Jacobsson Niskas Ea:)
 + mod Anna Simonsdr Nylander 1700 d. 1.9.1782
 + br stads not Jacob Andersson Nylander 19.8.1744 Niska Oulu (SL)
 + (perhe eRKs136, sRKs119)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Anders Ryhänen
 + drg Anders Hoicka
 + pig Brita Hoicka
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Isak Marttila Bengtilä 1754
 + hu Margareta Pehrsdr Huru 16.3.1752  Haukipudas (SL)
 + (VL 11.6.1780 Oulu)
 + dr Walborg Isaksdr Marttila Bengtilä 1780
 + (perhe) till Kimingi 1782 (KiiminkiRK1777s085)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Herrala 24.12.1755
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Luckarila 1.5.1758
 + (hu Anna Arffman 1751 (sivulta 268))
 + (VL 6.8.1781 Oulu)
 + (perhe) till Lumijoki 1784
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Margareta Siklander 1759
 + s Abraham 1780
 +
 + Anders Posti 1761
 + drg Hans Knut 1747 fr Kemi 1781 till Kemi 1784
 +
 + inh Margareta Nickilä
 + dr Maria på 4 år
 +
 + gl Lisa Bryggare 1728 d. 1782
 + gl Thomas Toppila
 +
 +190 No 12 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + kopparslag Jacob Eriksson Upström 17.12.1744 Oulu (SL) 
 + hu Margareta Juli 1749 d. 16.7.1780
 + (vih abt 1771)
 + (uusi avio:)
 + hu Brita Claesdr Mattlin 1760 (sivulta 255)
 + (vih abt 1782)
 + s Jacob Jacobsson Upström 1772
 + dr Anna Brita  Jacobsdr Upström 1776
 + s Erik  Jacobsson Upström 21.5.1780 d. 1780
 + dr Scholastica Fredrica  Jacobsdr Upström 
 + s Claes Henrik  Jacobsson Upström 
 + (perhe eRKs155, sRKs119)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + lärg Johan Andersson Rånman 13.3.1761
 + pig Walborg Kakinen
 + lärg Lars Korhonen 19.1.1762
 + Börje Rosander 1713
 + Abraham Kindman 1751
 + Anders Bohm 13.6.1761
 + Carl Erik Strandberg  27.6.1759
 + Johan Forsberg 1768
 + Maria Heickilä 1743
 + gesell Erik Wiman 1747
 + gesell Fredrik Tallgren 1762
 + Lars Forshäll 1761
 + Hans Fredrik Berggren 13.8.1756
 + .... Ström
 + Brita Hjerp 9.3.1750
 + Scholastica Andersdr Haapaniemi 9.2.1758 Liminka (SL)
 + (eRK TemmesRK1781s028)
 + No 13  3. Qwarteret
 +
 +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Eriksson Arvola 1724
 + hu Margeta Henriksdr Antila 1719
 + (VL 10.11.1748 Oulu)
 + (perhe eRKs137, sRKs120)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Thomas Ervast
 + (Pehr Heickilä's hu:)
 + Walborg Siöm (Keränen) 1740 (eRKs057)
 + Påhl Pyhtinen 1732
 +
 +
 +191 No 14  3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Pulli 1716
 + hu Elisabeth 1728
 + (VL 3.9.1758 Oulu)
 + måg Erik Klavula
 + dr Elisabeth Johansdr Pulli 1765
 + (VL 16.3.1784 Oulu)
 + (perhe eRKs137, sRKs121)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +
 + No 15 3. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + änkl Simon Walikain 1728
 + s Jacob Simonsson Walikain 1765
 + s Simon   Simonsson Walikain 22.1.1771 
 + dr Maria Simonsdr Walikain  1773
 + (perhe eRKs138, sRKs121)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + änkan Anna Mickonen 1739
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + tjäruvr Jöran Friskop 1737
 + hu Margareta 1743
 + (VL 17.10.1771 Oulu)
 + s Pehr Jöransson Friskop 1759
 + s Isak Jöransson Friskop 1765
 + dr Catharina Jöransdr Friskop 1767
 + dr Margareta Christina Jöransdr Friskop 1774
 + dr Beata Jöransdr Friskop 1776
 + s Joseph Herman Jöransson Friskop 4.3.1779 d. 1779
 + s Johan Jöransson Friskop 1781
 + (perhe eRKs207, sRKs121)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + arb k Johan Mustonen
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Jacob Puttonen 1749 d.1781 i Barcelona
 + hu Malin Pesonen 1744
 + (VL 21.5.1771 Oulu)
 + dr Lisa Jacobsdr Puttonen 1772
 + dr Anna  Jacobsdr Puttonen  1775
 + dr Maria Magdalena Jacobsdr Puttonen  1777
 + s Johan Jacob Jacobsson Puttonen 29.5.1780
 + (perhe eRKs151, sRKs155)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +192 No 15 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsman Henrik Simonsson Nylander 15.1.1742 Oulu (SL)
 + hu Beata Jacobsdr Forbus 14.2.1747 Oulu (SL) d. 1778
 + (VL 22.12.1764 Oulu)
 + s Henrik Henriksson Nylander 1771
 + dr Britha Christina Henriksdr Nylander 1768 d. 1779
 + dr Margareta Henriksdr Nylander 1776
 + s Carl Henriksson Nylander 1778 d. 1778
 + (perhe eRKs138, sRKs122)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Erik Ulf l. Nordal 1766
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Erik Kapanen 1739 
 + hu Walborg 1740 (1734) 
 + (VL 4.8.1765 Oulu)
 + s Johannes Eriksson Kapanen 1774
 + s Erik Eriksson Kapanen 1776
 + dr Maria  Eriksdr Kapanen 1771
 + dr Catharina Eriksdr Kapanen 1779
 + (perhe eRKs150, sRKs021)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Jacob Lilja 1760
 + Johan Jurva 1752
 + Henrik Hildunen 29.9.1758
 + Olof Bengtilä 12.10.1750 d. 14.1.1782
 + Olof Forshäll 1763
 + Margareta Geddvik 7.10.1755 (avio sivulle 274)
 + s Jonas 1779
 + Anna Wähänen 1756
 + Anna Tulpan 1757
 + Brita Tolonen 6.2.1760
 + Catharina Huru 1758 d. 1783
 + Maria Palosaari 1761
 + Johan Nylander
 + Olof Pehrsson Remes 5.8.1759 (eRK TemmesRK1781s018)
 + drg Henrik Liikanen 15.5.1764
 + Samuel Wilhelm Berg 1751 (sivulla 111)
 + Maria Huru 22.5.1763
 + Malin Kranckala
 + Anders Murman1715 (eRKs173)
 + gl Anna Muurman 1696 (eRKs173)
 + Johan Balcki 29.5.1762
 + Henrik Näppä 1760
 +
 +193 No 16 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Provincial Medicus Doct: 
 + Christian Herman Carger 10.10.1734 Greifswald 
 + hu Susanna Fellman 19.1.1749 Oulu (SL)
 + (VL 23.6.1775 Oulu
 + s Johan Herman Carger 15.3.1776
 + dr Catharina Carger  16.11.1777
 + dr Maria Christina Carger 9.2.1779
 + sr Susanna Henrica Carger 12.9.1780
 + s Henrik Reinhold Carger 1782
 + (perhe eRKs082, sRKs123)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Margareta Jör....
 + pig Carin Wähä 
 + Elisabeth Tuorila 4.12.1756
 + Carin Julkunen 1723
 + Lars Niiranen 1761
 + Lisa Trygg 1758
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Ifvar Wäisänen 1719
 + hu Margareta 1738
 + dr Margareta  Ivarsdr Wäisänen 1769
 + dr Beatha  Ivarsdr Wäisänen 8.5.1775
 + (perhe eRKs202, sRKs165)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + tj pig Maria Hietala till Ijå 1784
 + pig Eva Johansdr Förare 15.4.1765
 + qvp Margeta Anttila 1749 d. 1779
 +
 +
 +
 + No 17 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Gabriel Olofsson Westman 18.4.1726 Oulu (SL)
 + hu Brita Jacobsdr Sporman 16.9.1729 Oulu (SL)  
 + (vih abt 1753)
 + s Jacob Gabrielsson Westman 1758 d. 17.6.1782
 + s Gabriel Gabrielsson Westman 17.7.1766
 + s Johan   Gabrielsson Westman  1769
 + dr Maria Magdalena Gabrielsdr Westman 1760 (perhe a)
 + (perhe eRKs140, sRKs116)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + måg Petter Anders Pryts 1757
 + hu Maria Magdalena Gabrielsdr Westman 1760
 + (perhe sRKs116)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 + pig Anna Painaja
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Thomas Lepistö 1753
 + hu Margeta Wehkaperä 1750
 + s Johan Thomasson Lepistö 1778
 + (perhe eRKs140,sRKs005)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Carin
 + inh waktk Elias Häll
 +
 +
 +194
 + Walborg Hiuckala 1743 d. 1780
 +
 +
 + No 18 3. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Mattsson Nylander 14.5.1742 Oulu (SL)
 + hu Margareta Christina Johansdr Nessler 12.2.1748 Oulu (SL)
 + (vih abt 1767)
 + dr Margareta Christina Johansdr  Nylander 1768
 + dr Sophia Magdalena Johansdr  Nylander 1770
 + dr Johanna Maria Johansdr  Nylander 1773
 + s Johan  Johansson  Nylander 25.5.1778 d.1779
 + s Aristoteles  Johansson  Nylander 1.4.1780
 + (Matts Mattsson Nylander's äncka:)
 + mod Margeta Lang 1718 d. 1778
 + br Abraham Mattsson Nylander 1758 scholaris
 + syst Margareta Mattsdr Nylander 3.11.1760 (avio sivulle 286)
 + (Jonas Johansson Nesler's äncka:)
 + svärmor Walborg Johansdr Niska 1721
 + s Petter Nessler 1756 
 + (perhe eRKs141, sRs125)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + br Daniel Mattsson Nylander 22.1.1754 Oulu (SL)
 + hu Sara Margareta Candelberg 23.10.1765
 + (VL 7.5.1782 Oulu)
 + (perhe sRKs127)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + handelsbetj Carl Nordberg 25.7.1763
 + do Henrik Kröger
 + jungf Margareta Antman ifr glasbruket
 + drg Påhl Kuosmanen 1754
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Karppinen 3.3.1752
 + hu Margeta Ervelius 1758 (sivulta 247)
 + (perhe sRKs067)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + Michel Wästergren 24.3.1756
 + Nils Orava 1754 d. 21.12.1781
 + gåss Matts Blom 1769
 + Jonas Sundberg
 + Gabriel Joachim Brander1758
 +
 +195
 +
 + drg Olof Kuosmanen
 + pig Anna Häll
 + Lisa Christina Nivvander
 + Maria Isola
 + Anna Tulpan
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Abraham Orava 1756 (eRKs216)
 + hu Anna
 + dr Anna Catharina 1782
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + pig Beata Törnberg 4.1757 (sivulla 143)
 + pig Margareta Randakangas
 + pig Walborg Kockaret
 + Anna Henriksdr Huhta
 + Lisa Niiratar
 + Gustaf Adolph Holmberg
 + Margareta Heinonen
 + Staffan Halonen
 + hand.man Abraham Strömmer 1729 (eRKs141)
 + coop capit Matts Pettersson
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Stenius 1747
 + hu Susanna Walborg Thomasdr  Frendelin 1.4.1751 Sotkamo (SL)
 + s Abraham Jacobsson Stenius  7.2.1781 d. 1783
 + dr Anna Magdalena Jacobsdr Stenius  24.11.1782
 + dr Susanna Jacobsdr Stenius 1784
 + (perhe sRKs229)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Påhl Pasanen 1740
 + hu Carin 20.1.1740
 + dr Margeta 1772 död
 + dr Carin 1776
 + s Abraham 1778
 + dr Anna Stina på 4 år
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Maria Saarela 1751
 + Johan Leppäluoto 1763
 + Brita Lilja 1749
 + Henrik Juutinen 1754
 + pig Maria Parviain 1760
 + drg Pål Pardanen 1764
 + Matts Turunen 30.9.1766
 + Scheidenb. änka 1695 d. 1783
 + pig Carin Storman
 + pig Greta Greusel
 +
 +196
 + Daniel Nylander
 + hu Maria
 + Greta Stina Messman
 + student Abraham Nylander
 + drg Johan Pyhtinen
 + pig S...Kärnä
 +
 + No 19 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + uhrmak Simon Siöberg 1718 d. 22.3.1781
 + hu Brita Hara 1708
 + sväg Maria 1711 d. 1779
 + (perhe eRKs142)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Michel Waara 1742
 + Idströms äncka Christina 1725
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sadelmak. Anders Almström
 + hu Elisabeth 1732 d. 27.6.1781
 + (uusi avio:)
 + Catharina Bergman 1747 (sivulta 163)
 + (perhe eRKs080, sRKs167)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Anders Israel Ticka 17.3.1767
 + Maria Helena Ticka
 + waktk  Gabriel Kranck 30.4.1760 (sivulle 189)
 + syst Magdalena 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Henrik Kaipainen 1729 
 + hu Lisa Wäisänen 1744
 + (VL 11.12.1764 Oulu)
 + dr Catharina Henriksdr Kaipainen 1764
 + dr Margareta Henriksdr Kaipainen 1768 (sRKs005)
 + dr  Lisa Henriksdr Kaipainen 1771
 + dr Beata Henriksdr Kaipainen  1777 d.1779
 + s Johan Henrik Henriksson Kaipainen 28.7.1780
 + (perhe eRKs142, sRKs170)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (probst Esaias Ravander's äncka:)
 + Hedvig Lithovius 1713
 + jungfr Britha Christina Ravander  2.1747 (rovastin veljen tytär)
 + (perhe eRK SiikajokiRK1767s002)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Walborg Grytilä
 + jungf Brita Stina Messman 1753
 +
 +
 +197 No 20 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + svarf ålderm Gabriel Frögdman 1710
 + hu Brita Jönsdr Dahl 1716
 + (VL 13.4.1740 Oulu)
 + s adj Simon Gabrielsson Frögdman 1757 
 + dr Margareta Gabrielsdr Frögdman 9.11.1750 Oulu (SL)
 + (perhe eRKs143, sRKs128)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + flick Stina Rungeen
 +
 + Johan Henrik Holmström 1758
 + hu Margareta
 +
 + Anders Forsman 22.12.1752
 + Lars Olofsson Bolund 1762
 +
 + No 21 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + glasmestaren Anders Tengman 1750
 + hu Anna Sigrid Olofsdr Tydell 1751
 + (VL 1775  Oulu)
 + s Olof Nicklas Andersson Tengman  27.5.1776
 + s Petrus Andersson Tengman  15.12.1780
 + s Anders Andersson Tengman 1778
 + (perhe eRKs230, sRKs128)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Nils Liljerot
 + pig Lisa Weman 1756
 + pig Anna Härmä
 + pig Elsa Hiucka
 + Adam Zachrisson Strrömberg 1761
 + pig Brita Tervo 1762
 + lärl Jacob Riberg 1765
 + Joseph Nilsson Nordström 1757
 + Jacob Westring 8.1752
 + pig Maria Johansdr Förare 1765
 + .... Häggqvist 
 + Mårten Lind 1762
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Matts Launonen 1720
 + hu Walborg Wuoticka 1722
 + (perhe eRKs139, sRKs065)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + gl pig Anna Hurskahainen
 +
 +
 +198 No 22 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Jacob Jacobsson Rahko's änka:)
 + ea Britha Wuoppola 1723 
 + dr Britha Maria Jacobsdr Rahko 1773
 + (perhe eRKs144)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Rahko  etc
 + .... Leinonen
 + ...............
 + Staphan Ny.............
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Daniel Heinonen Heinola 1737
 + hu Maria 1728
 + s Daniel Danielsson Heinola 6.10.1763
 + dr Anna Danielsdr Heinola 1760
 + dr Carin Danielsdr Heinola 1770
 + (perhe eRKs161, sRKs155)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Matts Zimmerman 1735 d. 14.1.1781
 + hu Margareta Westman 1731
 + (VL 12.1758 Oulu)
 + s Petrus Mattsson Zimmerman 1765 
 + dr Beata Mattsdr Zimmerman  1760 (avio sivulle 253)
 + (perhe eRKs201, sRKs129))
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + pig Maria Rahkelin
 + Carin Litu
 + sjöm Thomas Lepistö etc
 + Isak Marttanen med hu
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Anders Hurskainen 1748 d. 1781
 + hu Maria 1739
 + (VL 21.7.1765 Oulu)
 + s Johan Andersson  Hurskainen 1772
 + s Anders Andersson  Hurskainen  12.1775
 + dr Lisa Andersdr  Hurskainen 1769
 + dr Anna  Andersdr  Hurskainen 1778
 + s Gustaf  Andersson  Hurskainen 23.4.1780
 + (perhe eRKs156. sRKs226)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + gl pig Anna Karvonen 1710
 +
 +
 +
 +199
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Mattsson Kemelin Kemelius 5.10.1729 Oulu (SL) d. 1779
 + hu Magdalena Bjurman 1735 (sRKs052)
 + (vih abt 1761)
 + s Johan Johansson Kemelius 1771
 + s Jonas Johansson Kemelius 1774 (sRKs052)
 + måg Lars Gustaf Forsberg
 + dr Maria Johansdr Kemelin 1762
 + ms Lars Johan Larsson Forsberg  1784
 + dr Anna Catharina Johansdr Kemelin 18.5.1765 (avio sRKs051)
 + dr Magdalena Johansdr Kemelin 1769
 + (perhe eRKs204)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 24 3. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handl  Johan Olofsson Westman 2.12.1730 Oulu (SL) 
 + hu Sara Elisabeth Carlsdr Mellin 26.8.1741 Oulu (SL) 
 + (VL 16.1.1760 Oulu)
 + s Olof Johansson Westman 1761 studiosus
 + s Johan Gabriel Johansson Westman 7.12.1777
 + dr Maria Elisabeth Johansdr Westman 1765
 + dr Saara Magdalena Johansdr Westman 1768
 + dr Brita Helena Johansdr Westman 1772
 + dr Eva Christina Johansdr Westman 1775
 + Gustaf Johansson Westman  1779 d. 1780
 + Adolph Fredrik Johansson Westman 6.4.1780
 + (perhe eRKs144)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Isak Kyrö 26.1.1764
 + drg Johan Hahto 1761
 + pig Britha Lunai 1759
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Erik Similä 1758
 + (hu Agneta Tervotar 1760 sivulta 200)
 + (VL 2.10.1782 Oulu)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Petter Berg 28.1.760
 + Simon Hasselgren 1756
 + Samuel Kaijankoski 1762
 + Henrik Kivimäki 1759
 + Lars Jäger 1750 (sivulle 155)
 + Matts Simula 1755
 + Erik Ruth 16.5.1761
 + Agneta Tervotar
 + Erik Kaveri 29.1.1759
 + Johan Klemola 1761
 + Anders Ahlborg 30.7.1760
 + pig Anna Nyman 1754
 + Olof Törnström 26.8.1763
 +
 +
 +200
 + Lena Jäskäläinen
 + Margareta Waldanen
 + Lena Mackonen
 + Anna Kinnari
 + Brita Hildunen 1734
 + Brita Kyrö 1755
 + s Daniel 1782
 + Anna Matero 1759
 + Agneta Tervotar 1760 (vih sivulle 199)
 + Matts Markuxela 2.1762
 + pig Margareta Karpinen 1763
 +
 + No 25 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + rådman Nils Johansson Sovelius 2.2.1737 Raahe
 + hu Elisabeth Johansdr Possenius 20.12.1741 Oulu (SL)
 + (vih abt 1761)
 + s Joseph Nilsson Sovelius 1777
 + s Nils Nilsson Sovelius 24.11.1780 d.1781
 + dr Christina Elisabeth Nilsdr Sovelius 1765
 + dr Catharina Sophia Nilsdr Sovelius 1769
 + dr Brita Magdalena Nilsdr Sovelius 1773
 + dr Beata Lovisa Nilsdr Sovelius  27.4.1779
 + (perhe eRKs145, sRs133)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Peter Gabriel Lithovius 26.12.1768
 + pig Maria Kuckonen 1763
 + drg Samuel Mustonen 1758
 + drg ..... Juhola 1760
 + Henrik Haverinen 1758
 + pig Margareta Rytkönen
 + Matts Balcki 19.11.1736
 + pig Anna Kockonen
 + Zachris Korhonen 1746
 + Henrik Kuivala
 + Anders Länginen 1734
 + Jacob Huchta 7.1.1752
 + Jacob Martickala 1757
 + Carl Tumelius 1764 (sivulta 166)
 + Lisa Keränen 1754
 + Carin Tuuliainen 1751
 + Elsa Pucki 1753
 + Carin Heickilä 1756
 + Johan Heickinen 1750
 + Henrik Wänänen 1756
 + Jacob Enqvist1761
 + Brita Lehtolain 1714 d. 2.5.1784
 + Walborg Skopa 1761
 + Sigfrid Keinonen 1758
 + Cecilia Kuivala 1759
 +
 +
 +
 +
 +201 No 27 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Gullsmed Lars Anders Hanstedt 1737 
 + hu Brita Jacobsdr Hoffren 14.8.1744 Oulu (SL)
 + (vih abt 1767)
 + s Jacob Larsson Hanstedt 1770
 + s Lars Larsson Hanstedt 1776
 + dr Elisabeth Larsdr Hanstedt  1768
 + dr Anna Larsdr Hanstedt 1772
 + dr Maria Larsdr Hanstedt 12.1.1780
 + s Isak Larsson Hanstedt 1783
 + (perhe eRKs191)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + gesell Anders Ylebius
 + Abraham Flinck 8.9.1766
 + Gustaf Elfving 1752
 + Erik Silfverberg 4.10.1759
 + Anders Andersson  Carlsten 1761 (eRKs060)
 + Johan Näppä 27.2.1762
 + Mårten Matickala 19.2.1760
 + Margareta Siira 2.1.1757
 + Brita Pisi 1760 (vih sivulle 114)
 + Susanna Seickunen 16.8.1758
 + Anna Stina Kockonen Hökman 1761 (vih sivulle 152)
 + Pehr Matts Wesa 1765
 + Brita Painaja 1764
 + Brita Eriksdr Procko 12.12.1762
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Jacobsson Sporman 27.11.1732 Oulu (SL)
 + hu Margeta Nylander 30.11.1734 Oulu (SL)
 + (VL 27.5.1764 Oulu)
 + s Jacob Johansson Sporman  1769
 + dr Margareta Johansdr Sporman 1765
 + dr Susanna Johansdr Sporman 1775
 + dr Anna Johansdr Sporman 1777
 + (perhe eRKs146)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + svåg Sven Andersson Nylander 1755 (eRKs139)
 +
 +
 +202 No 28 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + klensmed Matts Wirkberg 1739
 + hu Maria  Johansdr Uhlbom 1.7.1735 Oulu (SL)
 + (vih abt 1768)
 + s  Hans Johan Mattsson Wirkberg  8.6.1775
 + dr Sophia Magdalena Mattsdr Wirkberg  30.3.1773
 + (perhe eRKs079, sRKs136)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Maria Catharina Liljeroth 1766
 + Isak Granberg
 + gesel Johan Griselius 1743
 + lärg Olof Hermelin 1752
 + s Adam Johansson Rötkönen Bränholm 1761 (sivulla 182)
 + Henrik Nygård 1760
 + Lisa Wainikain 24.5.1754 (vih sivulle 104)
 + Maria Procko 5.5.1760
 + pig Brita Sieckinen 1760
 + pig Maria Orkan 1752
 +
 + No 29 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skr. Carl Nordberg 31.5.1728 d. 14.6.1779
 + hu Susanna 1712  (sRKs142)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + lärg Gabriel Carlenius 1763
 +
 +
 +203 No 30  3. Qwarteret
 +
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (handelsm Jacob Hoffren's änka:)
 + Elisabeth Jacobsdr Tuderus 1721
 + s Jacob Jacobsson Hoffren 13.9.1742 Oulu (SL)
 + s Simon Jacobsson Hoffren 1756
 + (perhe eRKs148)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Margareta Koski 1761
 + pig Christina Sparf
 + drg Matts Törmänen 1753
 + pig Maria Sulicka 1758
 + Matts Sandlin 1730
 + Magdalena Schrodera
 + Christina Kurttilia 1754
 + Gertrud Stålt 11.2.1757
 + Pehr Lukkarinen 1734
 + Elisabeth Randa 1760
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Isak Nilsson Fellman 8.7.1750 Kemijärvi (SL)
 + dr Maria Jacobsdr Hoffren 19.10.1752 Oulu (SL) 
 + (VL 22.3.1775 Oulu)
 + (perhe eRKs148)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + hand betj Matts Carström 16.3.1761
 + Erik Wettberg 1761
 + ... Påhl .... 1763
 + sjöm Michel Kari 1762
 + pig Margareta Tossava 12.7.1759
 + drg Bertil Bildo 31.1.1761
 + pig Brita Wasili
 + Catharina Christina Lundström 1764
 + Pehr Tasanen 1758
 + Henrik Ullman 1.1.1761
 + Susanna Pihkanen
 +
 +
 +204 No 31  3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Petter Bränholm 1731
 + Maria Johansdr Uhlsten 9.12.1721 Ii (SL) 
 + (vih abt 1762)
 + sjöm sts Simon Thomasson Micklin 1759
 + stdr Margetha Thomasdr Micklin 12.1.1754  Oulu (SL) (ei eRK)
 + (RK1766s147) (avio alempana)
 + stdr Lisa Thomasdr Micklin 20.11.1748 Oulu (SL) d. 23.4.1782
 + gift med Simon  Rehn i Stockholm, död
 + dr s Johan Simonsson Rehn 1779
 + dr dr Maria Christina Simonsdr  Rehn  1781
 + s Johan Pehrsson Bränholm 1763
 + s Petter Pehrsdr Bränholm 1765
 + sts Jacob Thomasson Micklin 1755
 + måg Simon Rehn 1741
 + (perhe eRKs149)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Henrik Holmström
 + hu Margetha Thomasdr Micklin 12.1.1754  Oulu (SL) död (ylhäältä)
 +
 + sjöm Räiseen's änka etc
 +
 +  No 32   3. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + hofrätts advok  Henrik Bergenklinga 14.3.1736
 + hu Maria Christina Simonsdr Polviander 25.8.1732 Pori (SL)
 + (vih abt 1768)
 + s Johan Henrik Henriksson Bergenklinga 5.10.1769
 + dr Maria Christina Henriksdr Bergenklinga 20.9.1773
 + (perhe eRKs150)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Walborg Koljonen
 + pig Hedvig Strålberg 1763
 + pig Malin Kranckala 12.1757
 + Brita Hänninen 18.2.1756
 + Lisa Ukura 21.1.1753
 + s Johan 1779
 + pig Anna Nyman
 + pig Lisa ... 1763
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Aron Simonsson Ruottinen 1736
 + hu Brita 1733
 + s Aron Aronsson Ruottinen 1764
 + (perhe sivulla 109)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Christina Limatta
 +
 +
 +205 No 33  3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + garfaren Petter Lund 1733
 + hu Lisa Johansdr Uhlbom 16.3.1732 Oulu (SL)
 + (VL 1766 Oulu)
 + st dr Maria Andersdr Toppila 22.7.1758
 + s Nicolaus Pehrsson Lund 1767
 + st dr Sophia Andersdr Toppila 24.12.1753 Oulu (SL)
 + (ei eRK, RK1766s097)(vih sivulle 151)
 + (perhe eRKs117)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Brita Ryynänen
 + jungfr Maria Toppelia
 + pig Brita Sulicka 9.4.1768
 + pig Anna Painaja 3.8.1761
 + Walborg Olofsdr, Tiros änka 1704 d. 1780
 + Johan Henriksson Ruth 1752 d. 1782 (eRKs157)
 + Carl Fredrik Palmberg 1757
 + gesel Olof Oxelberg 1761
 + gl Lisa Korpi
 + (Henrik Ruth's encka :)
 + inh Märtha Eriksdr 1711 (eRKs157)
 +
 +
 + No 34  3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Zachris Zachrisson Durchman 26.3.1736 Pyhäjoki
 + hu Elisabeth Simonsdr Uhlgren 4.11.1726 Oulu (SL)
 + (vih abt 1757)
 + s Zachris Zachrisson Durckman 1758
 + s Simon Zachrisson Durckman 9.7.1764
 + dr Margareta Zachrisdr Durckman 1762
 + svåg Britha Simonsdr Uhlgren 27.9.1739 Oulu (SL) d. 16.10.1781
 + (perhe eRKs152)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Samuel Niemistö
 + Pehr Hoffren
 + Brita Uhlgren 1740 d. 16.10.1781
 + pig Maria Sijkfeldt 1748
 + änkan Maria Ahonen 1722
 + skrädd Nordbergs änka
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Kassinen 1750
 + hu Anna 1748 d. 21.10.1780
 + dr Margeta Johansdr Kassinen 1772
 + dr Carin Johansdr Kassinen 1775
 + dr Elisabeth Johansdr Kassinen 13.7.1779 d. 1779
 + s Olaus Johan Kassinen  25.2.1780 d. 1781
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Wänänen 1743
 + gl Henrik Niska
 +
 +
 +206 No 35  3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *( Matts Andersson Juntila d. 15.4.1755)
 + ea Elisabet Larsdr Taskinen 1709
 + (VL 20.5.1735 Oulu)
 + s Matts Mattsson Juntell Juntila Juntelberg 16.2.1740 Oulu (SL)
 + s Henrik Mattsson Juntell Juntila Juntelberg  29.12.1737 Oulu (SL)
 + dr lägr qvp Lisa Mattsdr Juntila 19.2.1747 Oulu (SL)
 + s Daniel Lisasson  1770
 + s Alexander Lisasson 1774
 + (perhe eRKs152)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(handelsm Jacob Hoffren 1699 d. 5.2.1775)
 + ea Elisabeth Jacobsdr Tuderus 1721
 + s Jacob Jacobsson Hoffren 30.11.1745 Oulu (SL)
 + s Simon Jacobsson Hoffren 1756
 + (perhe eRKs148, sRLs137)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Margareta Koski 1761
 + pig Christina Sparf
 + drg Matts Törmänen 1753
 + pig Maria Sulicka 1758
 + Matts Sandlin 1730
 + Magdalena Schrodera
 + Christina Kurttilia 1754
 + Gertrud Stålt 11.2.1757
 + Pehr Lukkarinen 1734
 + Elisabeth Randa 1760
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Isak Nilsson Fellman 8.7.1750 Kemijärvi (SL)
 + dr Maria Jacobsdr Hoffren 19.10.1752 Oulu (SL) 
 + (VL 22.3.1775 Oulu)
 + (perhe eRKs148. sRKs136)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + hand betj Matts Carström 16.3.1761
 + Erik Wettberg 1761
 + ... Påhl .... 1763
 + sjöm Michel Kari 1762
 + pig Margareta Tossava 12.7.1759
 + drg Bertil Bildo 31.1.1761
 + pig Brita Wasili
 + Catharina Christina Lundström 1764
 + Pehr Tasanen 1758
 + Henrik Ullman 1.1.1761
 + Susanna Pihkanen
 +
 +
 +204 No 31  3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Petter Bränholm 1731
 + Maria Johansdr Uhlsten 9.12.1721 Ii (SL) 
 + (vih abt 1762)
 + sjöm sts Simon Thomasson Micklin 1759
 + stdr Margetha Thomasdr Micklin 12.1.1754  Oulu (SL) (ei eRK)
 + (RK1766s147) (avio alempana)
 + stdr Lisa Thomasdr Micklin 20.11.1748 Oulu (SL) d. 23.4.1782
 + gift med Simon  Rehn i Stockholm, död
 + dr s Johan Simonsson Rehn 1779
 + dr dr Maria Christina Simonsdr  Rehn  1781
 + s Johan Pehrsson Bränholm 1763
 + s Petter Pehrsdr Bränholm 1765
 + sts Jacob Thomasson Micklin 1755
 + måg Simon Rehn 1741
 + (perhe eRKs149, sRKs138)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Henrik Holmström
 + hu Margetha Thomasdr Micklin 12.1.1754  Oulu (SL) död (ylhäältä)
 + (perhe sRKs138)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Räiseen's änka etc
 +
 +  No 32   3. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + hofrätts advok  Henrik Bergenklinga 14.3.1736
 + hu Maria Christina Simonsdr Polviander 25.8.1732 Pori (SL)
 + (vih abt 1768)
 + s Johan Henrik Henriksson Bergenklinga 5.10.1769
 + dr Maria Christina Henriksdr Bergenklinga 20.9.1773
 + (perhe eRKs150, sRK139)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Walborg Koljonen
 + pig Hedvig Strålberg 1763
 + pig Malin Kranckala 12.1757
 + Brita Hänninen 18.2.1756
 + Lisa Ukura 21.1.1753
 + s Johan 1779
 + pig Anna Nyman
 + pig Lisa ... 1763
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Aron Simonsson Ruottinen 1736
 + hu Brita 1733
 + s Aron Aronsson Ruottinen 1764
 + (perhe sivulla 109)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Christina Limatta
 +
 +
 +205 No 33  3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + garfaren Petter Lund 1733
 + hu Lisa Johansdr Uhlbom 16.3.1732 Oulu (SL)
 + (VL 1766 Oulu)
 + st dr Maria Andersdr Toppila 22.7.1758
 + s Nicolaus Pehrsson Lund 1767
 + st dr Sophia Andersdr Toppila 24.12.1753 Oulu (SL)
 + (ei eRK, RK1766s097)(vih sivulle 151)
 + (perhe eRKs117, sRKs140)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Brita Ryynänen
 + jungfr Maria Toppelia
 + pig Brita Sulicka 9.4.1768
 + pig Anna Painaja 3.8.1761
 + Walborg Olofsdr, Tiros änka 1704 d. 1780
 + Johan Henriksson Ruth 1752 d. 1782 (eRKs157)
 + Carl Fredrik Palmberg 1757
 + gesel Olof Oxelberg 1761
 + gl Lisa Korpi
 + (Henrik Ruth's encka :)
 + inh Märtha Eriksdr 1711 (eRKs157)
 +
 +
 + No 34  3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Zachris Zachrisson Durchman 26.3.1736 Pyhäjoki
 + hu Elisabeth Simonsdr Uhlgren 4.11.1726 Oulu (SL)
 + (vih abt 1757)
 + s Zachris Zachrisson Durckman 1758
 + s Simon Zachrisson Durckman 9.7.1764
 + dr Margareta Zachrisdr Durckman 1762
 + svåg Britha Simonsdr Uhlgren 27.9.1739 Oulu (SL) d. 16.10.1781
 + (perhe eRKs152, sRKs140)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Samuel Niemistö
 + Pehr Hoffren
 + Brita Uhlgren 1740 d. 16.10.1781
 + pig Maria Sijkfeldt 1748
 + änkan Maria Ahonen 1722
 + skrädd Nordbergs änka
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Kassinen 1750
 + hu Anna 1748 d. 21.10.1780
 + dr Margeta Johansdr Kassinen 1772
 + dr Carin Johansdr Kassinen 1775
 + dr Elisabeth Johansdr Kassinen 13.7.1779 d. 1779
 + s Olaus Johan Kassinen  25.2.1780 d. 1781
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Wänänen 1743
 + gl Henrik Niska
 +
 +
 +
 +206 No 35  3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *( Matts Andersson Juntila d. 15.4.1755)
 + ea Elisabet Larsdr Taskinen 1709
 + (VL 20.5.1735 Oulu)
 + s Matts Mattsson Juntell Juntila Juntelberg 16.2.1740 Oulu (SL)
 + s Henrik Mattsson Juntell Juntila Juntelberg  29.12.1737 Oulu (SL)
 + dr lägr qvp Lisa Mattsdr Juntila 19.2.1747 Oulu (SL)
 + s Daniel Lisasson  1770
 + s Alexander Lisasson 1774
 + (perhe eRKs152, sRKs142)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Jöns Lundberg 1723 (eRKs234)
 + jungf Brita Nylander
 +
 + No 36  3. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skrädd mest Olof Wallin 1731
 + hu Britha Mattsdr Qvick 30.8.1734 Oulu (SL)
 + s Jacob Olofsson Wallin 1761
 + hu Walborg
 + (VL 15.11.1784 Oulu)
 + s Olof Olofsson Wallin 12.2.1770
 + dr Brita Maria Olofsdr Wallin 1758
 + dr Eva Elisabeth Olofsdr Wallin  1773
 + dr Sophia Magdalena Olofsdr Wallin  19.3.1775
 + dr Catharina Gertrud Olofsdr Wallin  1778 d. 31.10.1780
 + (perhe eRKs153, sRKs142)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Henrik Kärkäinen 1758
 + Pehr Eskelin 1764
 + Matts Tickainen1766
 + Margareta Kettunen 1758
 + Erik Mällinen
 + Lars Kauppinen 1766
 + Catharina Wirkunen 1759
 + Lisa Halonen 1765
 + Brita Lepistö
 + Matts Hoicka 27.1.1754
 + pig Brita Holappa 11.6.1767
 + inh Rosendal
 +
 +
 +
 +207 No 37  3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Andersson Kekonen 3.10.1735 Oulu (SL) d. 25.11.1781
 + hu Chirstina 1737 
 + (VL 21.8.1761 Oulu)
 + s Johan Johansson Kekonen 1769
 + s Jöran Johansson Kekonen 1.12.1771
 + dr Maria Johansdr Kekonen 1763
 + dr Britha Johansdr Kekonen 1766
 + dr Anna Catharina Johansdr Kekonen 1.7.170 d. 4.9.1781
 + (perhe eRKs153, sRKs085)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Anders Kåckfors 12.11.1761
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (adj sacell Henrik Larsson Haffman 3.7.1724 Oulu d. 27.3.1782)
 + hu Beata Tornberg 11.4.1731
 + s Lars Henrik Henriksson Haffman 1762
 + dr Margeta Britha  Henriksdr Haffman 1767
 + (perhe sivulla 253)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Lars Ekorn
 + Pehr Suomalainen 1747
 +
 + No 38 3. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Johan Olofsson Stockman's encka:)
 + ea Carin 1729
 + dr Britha Johansdr Stockman 1764
 + dr Catharina Johansdr Stockman 1766
 + dr Margareta Johansdr Stockman 1769
 + (perhe eRKs154, sRKs143)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + svärf  Olof
 +
 +
 +  No 39  3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Hauru 1735 (sRKs144)
 + hu Britha 1720 d. 8.11.1780
 + (perhe eRKs154)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Anders Röberg
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Anders Limatius Liimatta 1741
 + hu Elsa Mikonen 1740
 + (VL 15.10.1770 Oulu)
 + s Johan Andersson Limatius  1770
 + s Henrik Andersson Limatius 30.4.1775 d. 1781
 + dr Anna Stina Andersdr Limatius 1773
 + s Anders Andersson Limatius  1778
 + (perhe eRKs134, sRKs115)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +208 No 40 3. Qwarteret
 +
 + slagt Zachris Muurman (sivulla 238)
 + pig Stina ...
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jonas Carlsson Mellin 14.5.1751 Oulu (SL)
 + hu Walborg Rissanen 1754 d. 1779
 + (VL 5.7.1775 Oulu)
 + (uusi avio:)
 + hu Elsa
 + (VL 15.5.1784 Oulu)
 + s Carl Jacob Jonasson Mellin 1776
 + dr Sara Lisa Jonasdr Mellin 1775
 + dr Anna Maria  Jonasdr Mellin 1778 d.1779
 + (perhe eRKs144, sRKs172)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Carin Hurskahainen 28.3.1758
 + Anna Rautio 1762
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Lars Carlsson Lund 10.8.1750 Oulu (SL)
 + hu Elsa 1748 d. 31.5.1783
 + (VL 1770 Oulu)
 + s Carl Larsson Lund 1772
 + (perhe eRKs124, sRKs016)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Carin Paulus
 +
 +
 +209 No 41 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Joseph Johansson Trumberg Trumslagaren 1719
 + hu Brita Lassila 1735
 + (VL 24.9.1773 Oulu)
 + s Henrik Josephsson Trumberg 1774
 + s Abraham Josephsson Trumberg 1778
 + dr  Catharina Josephsdr Trumslagaren 17.10.1751 Oulu (SL)
 + (avio sivulle 282)
 + (perhe eRKs182, sRKs145)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Johan Rysä med modr
 + arb k Henrik Trumberg
 + qvp Brita Lille 1747
 + s Johan 1778
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Abraham Kosunen 1727
 + hu Brita Nilsdr 1725
 + (vih abt 1752)
 + s Abraham Abrahamsson Kosunen Kosander 1759 (perhe a)
 + dr Anna Abrahamsdr Kosunen 10.3.1763
 + dr Carin Abrahamsdr Kosunen 1760
 + (perhe eRKs101, sRKs146)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + Abraham Abrahamsson Kosunen Kosander 1759
 + hu Brita Tolvanen 1759
 + (VL 9.5.1781 Oulu)
 + (ss Matts  Abrahamsson Kosander)
 + (perhe sRKs225)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Matts Wuotila 1754
 + hu Anna Johansdr Lille 1743
 + (vih abt 1777)
 + (perhe sivulla 238)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Pehr Kerola med hu
 +
 +
 + No 42 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Christer Hataja 1728
 + hu Britha 1728
 + (VL 17.10.1765 Oulu)
 + s Jacob Christersson Hataja 1768
 + dr Maria Christersdr Hataja  1778
 + sväg Maria Hurskainen 1725
 + (perhe eRKs155, sRKs145)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +210 No 43 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Pesonen 1736 d. 9.4.1784
 + hu Margeta 1736
 + dr Lisa Henriksdr Pesonen  1774
 + dr Margareta Henriksdr Pesonen 1771
 + (perhe eRKs097, sRKs146)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + inh Johan Härmä 1759
 + hu Greta 1754
 + s Johan Johanson Härmä 1782,  på 3 år
 + (perhe sRKs146)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + måg Johan Abrahamsson Kosunen 8.11.1753 Oulu (SL)
 + hu Anna Henriksdr Pesonen 1759
 + (VL 1775 Oulu)
 + s Abraham Johansson Kosunen 1778
 + s Johan Henrik Johansson Kosunen 1781
 + dr Margareta Johansdr Kosunen 1782
 + (perhe eRKs101, sRKs146)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Luckarila, hu och  2 barn
 + Joseph Trumbein
 +
 +
 + No 44 3. Qwarteret
 +
 + Simon  Simonsson Teppo 2.9.1750 Oulu (SL) (eRKs156)
 + hu Maria 1740
 + (VL 28.4.1778 Oulu)
 +
 + .............
 + ................. 1750
 +
 +
 + No 45 3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm  Axel Josephsson Määttä 17.3.1750 Oulu (SL)
 + hu Maria Eskolin 1748
 + s Carl Axelsson Määttä 1772
 + dr Maria Catharina Axelsdr  Määttä 1771
 + dr Brita Stina Axelsdr  Määttä 1777
 + s Axel Axelsson Määttä  21.8.1779 d. 1780
 + dr Margareta Elisabeth Axelsdr  Määttä 1781
 + (Joseph Määttäs enka: )
 + mod Maria Monkanen 1732
 + (perhe eRKs157)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Abraham Schroderus 1740 (vih sivulle 211)
 + Johan Räsä 1746
 + Lisa Korkala 16.1.1762
 +
 +
 +
 +211
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (tullbesök Jonas Flinck's encka:)
 + ea Hedvig Maria Larsdr 1731
 + (uusi avio:)
 + Abraham Schroderus 1740 (sivulta 210) (sRKs147)
 + (VL 5.5.1781 Oulu)
 + s Johan Daniel Jonasson Flinck 5.8.1760 Loviisa (SL)(sRKs147)
 + s David Jonasson Flinck 9.12.1762 Loviisa (SL) död på sjön
 + s Abraham Jonasson Flinck 8.9.1765 Loviisa (SL)
 + dr Hedvig Catharina Jonasdr Flinck 7.11.1756 Loviisa (SL)
 + (vih: Simeon Frögdman KiiminkiRK1777s017)
 + (perhe eRKs157)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 46  3. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Olof Eriksson Pickarainen 1729
 + hu Anna Nilsdr Lille 1708
 + (VL 29.4.1757 Oulu)
 + qvp dr Lisa Olofsdr Pickarainen 1750 d. 1782
 + oä dr Anna Margareta 14.4.1779 d. 1.5.1780
 + (perhe eRKs157, sRKs148)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 47  3. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Anttila 1738
 + hu Beata 1739
 + (VL 26.1.1772 Oulu)
 + s Johan Johansson Anttila 1774 d. 1779
 + Maria Johansdr Anttila 1771 
 + Henrik Johansson Anttila 1778
 + (perhe eRKs151, sRKs148)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Pehr Järvelä 
 + hu Anna Lambela 1755
 + (perhe sRKs148)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Matts Häggman
 +
 + qvp Beata Forss 1752
 + s Isak 1774
 + s Abraham 1771
 +
 +
 +212 No 48 3. Qwarteret
 +
 + Greta Axel 1749
 + dr Walborg 1775
 +
 +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Lars Larsson Björn 1732 d. 4.3.1780
 + hu Brita Johansdr Kakinen 1729 (uusi avio sivulle 259)
 + (VL 3.12.1754 Oulu)
 + s Samuel Larsson Björn 8.5.1763 (sRKs218)
 + s Johan Larsson Björn 1768 (sRKs218)
 + s Lars Larsson Björn 1756 d. 1782
 + hu Maria  Skinnari 1750 (sivulta 227)
 + (vih abt 1781)
 + (perhe eRKs177)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +  4. Qwarteret
 +
 +
 +
 +213 No 1 4. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + rådman Lars (Lorents) Herman Eriksson Uhlbrandt 20.10.1718 Oulu
 + hu Catharina Eriksdr Uddman 28.12.1717 Piteå d. 27.2.1780
 + (VL 14.11.1742 Oulu)
 + dr Elisabeth Larsdr Uhlbrandt 3.10.1756 Oulu (vih sivulle 229)
 + s Lars Herman Larsson Uhlbrandt 14.11.1744 Oulu (SL) ingenieur
 + hu Christina Brunell 12.10.1753 Kruunupyy
 + (VL 10.10.1775 Teerijärvi)
 + ss Lars Larsson Uhlbrandt 1777
 + ss Erik Larsson Uhlbrandt 10.4.1779 d.1779
 + sd Christina Elisabeth Larsdr Uhlbrandt  23.3.1780
 +
 + s Jacob Larsson Uhlbrandt 29.11.1752 Oulu (SL)
 + dr Catharina Larsdr Uhlbrandt 1.1.1748 Oulu (SL)
 + (perhe eRKs159, sRKs008)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Hans Hansson Määttä
 + Isak Siira 21 år
 + Henrik  Tumelius 1761
 + Stephan Silvin 1755
 + Johan Peter Collin 1761 (sRKs008)
 + Christina Margareta Cajanus
 + Johan Koponen 1758 (sRKs008)
 + Anna Wähä 1756
 + dr Anna 1782 d.1782
 + qvp Maria Ingilä 1755(sRKs008)
 + s Petrus 1777 d. 12.1780
 + änkan Anna Mickonen 1730
 + pig Margeta Sassi
 + pig Margareta Ahonpää 1762 (avio sivulle 236)
 + s Matts  Mattsson Männistö 1782 (sivulle 236)
 +
 + pig Brita Sassi 1757
 + pig Lisa Eliasdr Kauppinen 1758
 + pig Lisa Töyrä
 + Lars Björns änka Maria (sRKs008)
 +
 +214 No 2  4. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Joseph Josephsson Durchman 22.9.1728 Oulu (SL)
 + hu Britha Josephsdr Wettberg Pörhö 13.4.1738 Oulu (SL)
 + (vih abt 1760)
 + s Johan Josephsson Durchman 1764 d. 1782
 + s Gustaf Josephsson Durchman  8.12.1771
 + dr Elisabeth Josephsdr Durchman 1766
 + dr Beatha Josephsdr Durchman 1769
 + s Simeon Josephsson Durchman 1780
 + (perhe eRKs160, sRKs151)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Jacob Walin
 + Maria Siklander
 + Brita Skinnari
 + Maria Halonen
 +
 +
 +
 + No 4   4. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Anders Pelttari's encka:)
 + ea Anna Catharina 15.2.1725
 + s Petrus Andersson Pelttari 1760 
 + (perhe eRKs160)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + fosters Petrus Hare 1769
 +
 + arb k Samuel Fuurman 1755
 + inh Daniel Heinola
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Jacobsson Rahko 15.11.1735 Oulu (SL)
 + hu Maria Henriksdr 1740
 + dr Maria Johansdr Rahko 1765
 + dr Carin Johansdr Rahko  1770
 + (perhe eRKs144)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +
 +215 No 5  4. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Michel Arvola 1729 d. 15.1.1764)
 + hu Margeta Johansdr Nyman 16.10.1734 Oulu (SL) d. 5.12.1779
 + (VL 28.6.1769 Oulu)
 + (Margetan uusi avio:)
 + (Nils Qvickberg 1728 d. 3.1.1778)
 + (VL 28.6.1769 Oulu)
 + sjöm s Michel Michelsson Arvola 1761
 + dr Sophia Michelsdr Arvola1764 d.1779
 + dr Brita Michelsdr Arvola1759 (perhe a)
 + sjöm s Nils Nilsson Qvickberg 29.9.1771
 + s Erik Nilsson Qvickberg  1775
 + (perhe eRKs161, sRKs152)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + perhe a)
 + måg Lars Hammarström 1751
 + hu Brita Michelsdr Arvola 1759
 + (VL 11.11.1780 Oulu)
 + s Johan Jacob Larsson Hammarström  1781
 + (perhe sRKs152)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 + Anna Hjerp
 + Anders Schroderus
 + Brita Hjerp
 + Lars Orre
 + Erik Limatain 1744
 + pig Carin Paulus 1751
 +
 +
 +  No 8   4. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Simon Andersson Nylander 1.2.1738 Oulu (SL) d. 1771)
 + hu Magdalena Olofsdr Westman 29.11.1737 Oulu (SL)
 + (Magdalenan uusi avio;)
 + Olof Pelkolin Pelkonen 1738 d. 13.5.1781
 + (VL 9.10.1776 Oulu)
 + dr Margareta Simonsdr Nylander 27.1.1766
 + dr Maria Magdalena Simonsdr Nylander 19.2.1768
 + dr Brita Simonsdr Nylander 1770
 + dr Elsa Christina Olofsdr Pelkolin 1777 d. 9.5.1781
 + Sara Elisabeth  Olofsdr Pelkolin  9.6.1779 d. 1781
 + (perhe eRKs162, sRKs200)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Olof Pelolin's) mod Elsa 1710 d. 1.10.1781
 +
 + pig Maria Mickonen 1766
 + Carin Pulckinen 1756
 + Pehr Soronen
 + hu Anna Waldanen
 + dr Anna
 + dr Lisa
 + Christina Pernula 17.9.1757
 + Israel Heiskanen
 + Carin Gestilä
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Lars Henriksson Wäärä)
 + hu Catharina Hevonoja 1741
 + (VL 1775 Oulu)
 + s Olof Larsson Wäärä 1765
 + s Johan Larsson Wäärä 1769 d. 1779
 + dr Brita Christina Larsdr Wäärä 1775
 + (perhe eRKs163)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + ...........
 + inh Johan Hoffren med hu etc
 +
 +
 +216 No 9   4. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Påhlsson Karppinen 30.7.1726 Oulu (SL)
 + br Anders Påhlsson Karppinen 10.12.1733 Oulu (SL)
 + hu Catharina 1741
 + (VL 3.12.1761 Oulu)
 + br s Johan Andersson Karppinen 1763
 + br dr Anna Catharina Andersdr Karppinen 1764
 + br dr Maria Elisabeth Andersdr Karppinen  1769
 + br dr Brigitta Andersdr Karppinen  19.9.1771
 + br dr Margaretha Andersdr Karppinen  27.1.1774
 + br s Ephraim Andersson Karppinen 5.6.1780 d. 1782
 + svärmod , Rörvijks encka Catharina 1702 d. 25.8.1781
 + (perhe eRKs162, sRKS153)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 10   4. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + tullbesökare Nils Forsman 1747
 + hu Catharina 1739
 + (VL 27.12.1761 Oulu)
 + s Johannes Nilsson Forsman 1762 på sjön
 + s Nils Nilsson Forsman 1769 på sjön
 + s Henrik Nilsson Forsman 27.9.1771 D. 1779
 + dr Elisabeth Nilsdr Forsman 1764
 + dr Caisa Nilsdr Forsman  26.1.1766
 + s Abraham Nilsson Forsman  1779
 + (perhe eRKs163)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Johan Brygman
 + snick Carl Johan Grönholm 1759
 + gl pig Christina Räisänen 1718
 +
 +
 +217 No 11   4. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Anders Gallenius 1745
 + hu Elisabeth 1740
 + s Johan Andersson Gallenius 31.3.1775
 + s Anders Andersson Gallenius 1779
 + (perhe eRKs163, sRKs154)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + syst Brita Lind
 + Lisa (Elsa) Kirckoluoto 5.1.1755 ( eRKs163)
 +
 +
 + No 12   4. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Michel Kosunen 1742 
 + hu Christina 1743
 + s Daniel Michelsson Kosunen 1771
 + dr Brita Michelsdr Kosunen 1773
 + dr Elisabeth  Michelsdr Kosunen 1778 d. 1781
 + (perhe eRKs163, sRKs155)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Lars Wäärä)
 + hu Catharina Hevonoja 1741 (sivulla 215)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Pehr Seppänen
 + hu Christina Riiko
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 14   4. Qwarteret
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Johan Johansson Hoffreen 17.4.1744 Oulu (SL)
 + hu Christina 1739
 + (VL 21.4.1763 Oulu)
 + s Johan Johansson Hoffren  1769
 + dr Margeta Johansdr Hoffren 1771
 + s Jacob Johansson Hoffren 1772
 + (perhe eRKs164, RK1793s415)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Brita Lääckö
 + inh Jacob Paaso
 + hu Sara
 + inh Daniel Heinola
 + inh Erik Tolvanen
 +
 +
 +
 +218 No 15   4. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Joseph  Järvelin Järfvell Järvelä 1738
 + hu Walborg Johansdr Hoffren 6.12.1747 Oulu (SL)
 + (VL 1770 Oulu)
 + s Johan Josephsson Järvelä 1772
 + dr Margareta  Josephsdr Järvelä 1774
 + dr Anna Cecilia Josephsdr Järvelä 28.2.1780
 + s Jacob Josephsson Järvelä 1782
 + (perhe eRKs164, sRKs156)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Johan Korhonen
 + pig Anna Maria Petrelius
 + pig Beata Hildunen
 + Matts Korvela  5.9.1765
 + pig Christina Riikola
 + pig Margareta Halonen
 + Anders Lipponen 23.1.1756
 + Påhl Mild 1753
 + Eskil Korkala 10.3.1765
 + Christer Pyhtinen
 + Maria Sauckola 1760  (avio sivulle 249)
 + dr Catharina Maria 1782
 + Anna Wänänen 24.4.1758 (sivulla 184)
 + Anna Puodiniemi 1745
 + dr Anna 1780
 + Lisa Råusti 1752
 + Maria Suorsa 1759
 + Anders Härkman
 +
 +
 + No 16 4. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Lars  Turkhus Durkhus 1743
 + hu Anna Eriksdr Pietilä 1756
 + (VL 23.10.1776 Oulu)
 + sväg Maria Eriksdr Pietilä 1759
 + (perhe eRKs219)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Joseph Torvinen 1759
 + Nils Tiickaja 1763
 + Lisa Karlander 4.11.1759
 + Michel Heickinen 1743
 + Isak Kocko 1739
 + Johan Teppo Sanman 6.1.1755
 + hu Margeta Manninen Lopacka 1754 (sivulta 250)
 + (VL 10.11.1779 Oulu)
 +
 + pig Helena Seppänen 21.3.1765
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + hu Margareta Frauendorf 1730
 + s Lars Anders Gretasson Frauendorf 1767
 + (perhe eRKs097)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +219 No 18   4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm Johan Påhlsson Florin 1.12.1738 Oulu (SL)
 + hu Susanna Henriksdr Wegelius 10.10.1740 Sodankylä
 + (VL 19.7.1763 Tornio)
 + dr Elisabeth Johansdr Florin 1766
 + dr Maria Johansdr Florin 1768
 + (perhe eRKs166, sRKs157)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Nils Ryynänen ifr Idensalmi
 + drg Matts Weisein 1760
 + pig Greta Tullström 24 år gl
 + änkefru Margareta Hedman i Lillkyrö
 + hand.betj. Nils Hällström 1760
 + apol. Jonas Jonasson Bergsten 19.1.1742 Mustasari till Wasa 1781
 + Johan Lars Mellin 15.3.1767
 + Claes Mattlin 1730 d. 18.7.1783
 + Jacob Keränen 1748
 + Isak Kärkkähäin
 + Anders Kaitera 11.11.1752
 + Matts Törnbom 4.4.1756
 + Simon Forsten 1763
 + Thomas Rännäri 16.12.1759
 + Christer Pyhtinen 27.9.1764
 + Catharina Kolehmainen 1759
 + Catharina Luockinen 1758
 + Lisa Havana 1754
 + Margareta Eriksdr Simula 11.12.1758
 + Christiina Riikola 1757
 + drg Johan Andersson 1756
 + Pehr Dahlberg 1764
 + Henrik Wänänen
 + Lisa Martila
 +
 +
 +
 +220 No 19   4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + målaren Michel Christophersson Toppelius 11.8.1734 Oulu (SL) 
 + hu Maria Magdalena Oklavitz 10.10.1743 Ii (SL)
 + (VL 8.9.1763 Ii)
 + s Carl Michel Michelsson Toppelius 12.9.1765
 + s Johan Gabriel Michelsson Toppelius 24.4.1767
 + dr Margareta Michelsdr Toppelius 1770
 + dr Joanna Lisa Michelsdr Toppelius 26.2.1772
 + dr  Brita Caisa Michelsdr Toppelius 1776
 + dr Maria Sophia Michelsdr Toppelius 1779 d. 2.8.1780
 + s Zachris Michelsson Toppelius 1781
 + dr Beata Christina Michelsdr Toppelius  1783
 + (Christopher Toppelius' encka:
 + mod Margeta Lithovia 1695 d. 1.6.1782
 + (perhe eRKs178)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Elsa Wachlin 1750
 + Anna Wuornas 1743
 + Susanna Kärnä 1756
 + Ingrid Asikainen 1761
 + Michel Haataja 1761
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Jacob Zachrisson Wacklin's encka:)
 + ea Sophia Simonsdr Ruth 20.11.1734 Oulu (SL)
 + s Simon Jacobsson Wacklin 1759 
 + (perhe eRKs211, sRKs208)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Brita Hyry 
 + pig Carin Cassinen 1749
 + qvp Anna Häggberg 1763
 + s Johan 21.6.1784
 +
 +
 +221 No 20  4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (handelsm Michel Johansson Schulin's encka:)
 + ea Anna Michelsdr Wacklin 23.1.1724 Oulu (SL)
 + s Johan Michelsson Schulin 3.12.1757 flytt til Törnävä 1780
 + s Samuel Michelsson Schulin 1765  d. 31.1.1782
 + dr Elisabeth Michelsdr Schulin 5.3.1767
 + dr Elsa Christina Michelsdr Schulin 10.7.1769
 + måg handl Zachris Fransson Franzen 6.4.1744 Oulu (SL)
 + hu Helena Michelsson Schulin 5.10.1755
 + (vih abt 1771)
 + ms Frans Michael Zachrisson Franzen 9.2.1772
 + dr Anna Maria Zachrisdr Franzen 1776
 + dr Sara Christina  Zachrisdr Franzen 1778
 + dr Margareta Helena  Zachrisdr Franzen 16.11.1781
 + s Johan Zachrisson Franzen 
 + (perhe eRKs168, sRKs158)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Isak Ridell 1769
 + pig Helena Kurti
 + pig Walborg Lämsä 26.4.1762
 + pig Anna Suni
 + handels betj Adam Swanborg
 + pig Brita Alborg 1764
 + pig Brita ....
 + drg Hans Tabell 8.1.1760
 + Henrik Parviain 1744
 + Johan Korhonen
 + Jacob Paaso 4.5.1761
 + Zachris Wesa 1753
 + hu Walborg Karhu
 + Pehr Kinnunen 1752
 + Johan Korpela 1746
 + Matts Tolvanen Tihinen 1748
 + Erik Tolvanen 1750
 + Matts Wähä 1758
 + Michel Matinlauri 24.12.1759
 + Erik Laurila 5.11.1759
 + Thomas Seickula 20.7.1760
 + Michel Annala 3.1759
 + Agneta Palats  15.1.1759
 + Brita Tolvanen 1759
 + Elsa Tolvanen 1768
 + Maria Heickinen 8.7.1748
 + Maria Schulin 1756
 + Susanna Härmä 1758
 + Anders Kuuronen 1763
 + Carin Honganen 25.5.1759
 +
 +
 +222 No 21 4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + snick Zachris Isaksson Bonge 1716 d. 6.1782
 + hu Anna Sporman 1719 d. 1779
 + (VL 18.2.1748 Oulu)
 + s Zacharias  Zachrisson Bonge 1756
 + dr Margareta Zachrisdr Bonge 13.1.1751 Oulu (SL)
 + (avio KalajokiRK1788s050)
 + (perhe eRKs169)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Isak Tamland med hu
 + Greta Ryhänen
 + gesell Henrik Dulin  1758
 + lärg Gregorius Wänttinen 1756
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Olof Frodin 1756
 + hu Brita Sevon
 + (VL 29.10.1782 Oulu)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 22  4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handl Jacob Jacobsson Sporman 21.8.1751 Oulu (SL) 
 + hu Anna Michelsdr Schulin 1760
 + (VL 21.11.1776 Oulu)
 + (perhe eRKs169, sRKs161)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + hand betj Matts Stenberg 23.1.1759
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Lars Lauckainen 1756
 + hu Catharina 1760
 + (VL 22.3.1782 Oulu)
 + (perhe sRKs181)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Joseph Hildunen 1762
 + Simon Rahtu 1.1.1761
 + Johan Määttä 24.6.1758 (sRKs008)
 + Anders Heickinen 30.7.1756
 + Lisa Heickinen 2.1.1746
 + Carin Kuivala 1756
 + Maria Pyhtinen 5.1761
 + Brita Halonen gift med Niels T...
 + Hans Kackinen Ollila 11.2.1760
 + Carin Pehrsdr Jacola
 + Henrik Olin
 + coop capit Daniel Lanck 1753
 +
 +
 +223 No 23  4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + borgmestaren Samuel Jacobsson Heikell 1739 
 + hu Maria Caisa Appelstubbe 1751
 + (VL 19.10.1776 Oulu)
 + s Gustaf Wilhelm Samuelsson Heikell 1777
 + dr Anna Catharina Samuelsdr Heikell  1778
 + Maria Antoinette Samuelsdr Heikell 1780 d. 1.1782
 + Margareta Christina Samuelsdr Heikell 15.2.1782
 + Pehr Samuel Samuelsson Heikell 15.3.1784
 + (perhe eRKs170)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Johan Paldan 1759
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + svärfar tullförvaltar Gustaf Hortulan 1715
 + hu Catharina Govinia 1728
 + (VL 1757 Loviisa)
 + s Carl Gustaf Gustafsson Hortulan 16.9.1758 studiosus
 + (perhe eRKs134, sRKs162)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Margareta Anglen 1758
 + Walborg Anglen 1761
 + Maria Hevonoja 1755
 + Elin Mustotar
 + Maria Salin 25.10.1756
 + Elisabeth Rauda
 + Carin Eteläinen
 +
 + räntmest hr Erik Bergbom 1746
 + befall man Gustaf Bergbom 16.12.1742
 + Samuel Ström 3.1769
 + Anders Kaasi 24 år til Kembele 1784
 +
 +
 +224
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + inh Pehr Hildunen 1726
 + hu Elisabeth Ruicka 1744
 + (VL 21.4.1763 Oulu)
 + s Johan Pehrsson Hildunen  25.7.1772
 + s Henrik Pehrsson Hildunen 1775
 + s Pehr  Pehrsson Hildunen 1778
 + dr Anna Margareta Pehrsdr Hildunen 1769
 + s Jacob Pehrsson Hildunen 1787
 + (perhe eRKs205, sRKs207)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 24  4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm Carl Larsson Uhlbrandt 10.10.1743 Oulu (SL)
 + hu Christina Nordberg 1742
 + (VL 7.4.1766 Oulu)
 + sts Erik Henriksson Chore 1762
 + (perhe eRKs180, sRKs163)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Axel Hämäläinen Hammarberg 1760
 + Helena Tervonen 1.1.1755
 + Anna Mattila
 + Carin Keinänen
 + Henrik Hoicka
 +
 +
 +
 + No 25  4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (handelsm Pehr Mattsson Junnelius' encka:)
 + ea Maria Jacobsdr Hoffren 1704
 + s Erik Johansson Candelberg 1.2.1735 Oulu (SL) 
 + hu Margareta Jacobsdr Forbus 1757 (sivulta 127)
 + (VL 29.3.1780 Oulu)
 + dr Maria Beata Eriksdr Candelberg 
 + (perhe eRKs172, sRKs163)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + hndels betj Johan Uhlstedt 1759
 + Maria Tervo 1757
 + Brita Tervo 1750
 + Carl Andersson Carlsten 1766 (eRKs060)
 +
 +225 No 19  2. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + drg Pehr Tervonen 1744
 + hu Maria 1743
 + s Pehr Pehrsson Tervonen 1770
 + dr Maria Pehrsdr Tervonen 1774
 + dr Brita Catharina Pehrsdr Tervonen 1777
 + dr Christina Pehrsdr Tervonen 1782
 + (perhe ei eRK, sRKs061)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Gustaf Petrelius 1758
 + Nils Karinkanda 1756
 + Johan Kuosmanen 1761
 + Jacob Balcki 10.1.1760
 + Johan Annala 11.11.1761
 + Lisa Rousti 1739
 + Brita Sarela 1749
 + Henrik Pääskylä 29.11.1761
 + Johan Kuosmanen1761
 + Anders Wijnqvist Heickinen 1760
 + Carin Hurtig 7.1.1759
 + Margareta Jöns 2.1.1751
 + Lisa Orava 1763
 + Anders Suutari
 + Erik Ohukainen
 + Carin Hapalainen
 +
 +226
 +
 + No 26 4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Jacobsson Heickel Heickilä  22.5.1737 Oulu (SL) d. 19.4.1781
 + hu Anna Christina 1754
 + (VL 1.5.1771 Oulu)
 + (Annan uusi avio:)
 + källarmest  Jonas Sundberg 24.7.1751
 + (vih abt 1783)
 + s Jacob Jacobsson Heickel 1771
 + s Samuel Wilhelm 1778
 + dr Anna Margareta 1776
 + dr Christina Elisabeth 1784
 + (perhe eRKs172a, sRKs165)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Kuosmanen 1761
 + Abraham Törndahl 1765
 + Maria Andersdr Nockala 1761
 + Greta Lisa Lundström 9.5.1768
 + Lisa Korkala 16.1.1762
 + Sigfrid Maliniemi 1755
 + Walborg Kocko 29.11.1762
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Gabriel Lepistö 1753
 + hu Margareta 1750
 + (VL 27.8.1776 Oulu)
 + dr Brita Gabrielsdr Lepistö 1778
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Anna Makrill 
 + Nils Sängelä 10.2.1759
 + Brita Siklander 1753
 + Anna Leskinen
 + Johan Angelin
 + Michel Makrill
 +
 + No 27   4. Qwarteret 
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Mattsson Qvick 1.11.1743 Oulu (SL)
 + hu Maria Magdalena 1740
 + (VL 29.4.1772 Oulu)
 + dr Johanna Magdalena Johansdr Qvick 1774
 + dr Margareta Johansdr Qvick 1775
 + dr Lisa Johansdr Qvick 1778
 + dr Anna Maria Johansdr Qvick 5.10.1779
 + dr Sophia Johansdr Qvick 
 + s Matthias Johansson Qvick 
 + (perhe eRKs183, sRKs165)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 +
 + Brita Sieckinen
 + drg Philip Ericsson 
 + Walborg Eskola (sivulla 227)
 + flick Lisa Orava 1766 (sivulla 227)
 + Anders Pychtinen 1744 d. 4.4.1782
 + Matts Lind 1760
 + Pehr Honganen 1751
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 + Olof Gesti 5.11.1756
 + hu Brita Sipola 10.3.1758 (OulujokiRK1778s046)
 + (perhe sRKs194)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 +
 + Margareta Havana 1764
 + Juliana Wesa 21.8.1760
 + Brita Lille
 +
 +
 +227
 +
 + Walborg Eskola 1754 d. 1779
 + Lisa Orava 1766
 + Maria Tirola 1752
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Johan Mustonen 1721
 + hu Margeta 1724 
 + (VL 1762 Oulu)
 + dr Caisa Johansdr Mustonen 1763 
 + (perhe eRKs156, sRKs121)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Ström's äncka Margareta 1735 d. 16.12.1784 (eRKs172,sRKs186)
 + Anna Iliin 1740
 +
 + No 28   4. Qwarteret 
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + bryggm  Jacob  Fredrik Carlsson Mellin 8.10.1747 Oulu (SL) 
 + hu Brita Lisa Samuelsdr Tammelander 1744
 + (VL 29.4.1771 Oulu)
 + s Carl Fredrik Jacobsson Mellin  6.8.1776
 + st dr Catharina Påhlsdr Österman 1768
 + dr Sara Elisabeth Jacobsdr Mellin 1773
 + sv mod  Carin Cnutsdr Fiskare 1697
 + (perhe eRKs143, sRKs166)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Michel Perätalo 1750
 + Brita Kainotar
 + pig Margareta Laamatar 5.2.1754
 + Michel Michelsson 1751
 + sjöm Johan Korkala 22.5.1757
 + pig Brita Niemelä 28.2.1752
 + Erik Kyrö 3.1.1761
 + Maria Skinnari 1750 (vih sivulle 212)
 + Brita Heiskari 1.1752
 + Johan Asikainen 1737 (eRKs168)
 + hu Walborg 1749
 + sjöm Thomas Annala 25.5.1756
 + inh sadelmak Almström:hu
 + Anders Israel Ticka
 + pig Anna Matero
 + Johan Weskanen
 + Lisa Korkala
 +
 +
 +228
 + jungfr Catharina Larsdr Kranck 16.9.1745 Oulu (SL) (eRKs090)
 + Catharina Thunberg 11.11.1769
 + Christina Thunberg 1771
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Turunen 13.1.1748 d. 1782
 + hu Maria Kärsämä 1747 d. 3.4.1782
 + dr Carin Henriksdr Turunen 1776 till Ijå hos Anders Kandola
 + s Henrik Jacob Henriksson Turunen 26.7.1779
 + (VL 30.10.1773 Oulu)
 + (perhe  eRKs149)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 29 4. Qwarteret 
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Gördelmakaren Jacob Widgren 1728 d. 6.2.1781
 + hu Johanna Magdalena 1735
 + (VL 10.11.1763 Oulu) 
 + s Jacob Jacobsson Widgren 12.7.1766 
 + s Abraham Jacobsson Widgren 1773
 + dr Brita Helena Jacobsdr Widgren  25.6.1770
 + (perhe eRKs174, sRKs168)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + lärg Isak Langman 11.11.1765
 + sjöm Gabriel Nordheim
 + gesel  Erik Stenman
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + gesel Anders Renhorn 1754
 + (hu Carin Auvinen 1746 sivulta 229)
 + (VL 26.11.1779 Oulu)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Maria Skil...
 + gesell Nils Sandin 1756
 + gesell Arvid Molin 1748
 + Maria Auvinen 1748
 + Maria Raumala 1762
 + Helena Simula 6.3.1766
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Hanskmak. Swen Schönwall 1745
 + hu Christina Norström 1743
 + s Sven Svensson  Schönwall 19.10.1778 d. 1780
 + (perhe eRKs242, sRKs194)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Johansson Härmä 30.1.1759 (sivulla 126)
 + Brita Kainotar 1743
 + ges Carl Magnus Ståhle 1757
 +
 +
 +229 No 30 4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Daniel Mattsson Nylander's encka:)
 + ea  Brita Jacobsdr Tuderus 1709 d. 19.8.1783
 + s Daniel Danielsson Nylander 21.3.1742 Oulu (SL)
 + hu Lisa Larsdr Uhlbrand 3.10.1756 Oulu (sivulta 213)
 + (VL 7.5.1782 Oulu)
 + s Jacob Danielsson Nylander 22.9.1749 Oulu (SL)
 + (perhe eRKs175, sRKs168)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Lisa Kauppinen
 + pig Carin Teppo
 + Samuel Karhu  29.3.1752
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Isak Mickonen 1757
 + hu Maria Erucka 4.1.1754 
 + (VL 21.6.1782 Oulu)
 + (perhe sivulla 109)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Matts Riikola
 + Carin Auvinen 1746 (vih sivulle 228)
 + Walborg Turunen 1750
 + dr Brita 26.2.1780
 + Anders Sauckonen
 + Margareta Peckala 1754
 + Susanna Korhonen 1763
 + Lisa Heikura
 +
 +
 + No 31 4. Qwarteret 
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skr Petrus Jacobsson Toppelius 11.12.1741 Oulu (SL)
 + hu Anna Salen 1752 
 + (vih abt 1775)
 + dr Catharina Pehrsdr Toppelius 1777
 + (perhe eRKs175, sRKs169)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + lärgoss Grels Blombäck 1769
 + lärgoss Carl Gustaf Gadd 1768 ifr Lumijoki
 + Lars Jacob Jukola  gift
 + pig Greta Holappa 18.7.1766
 + Pehr Lyyra 1.5.1766
 + Joseph Holmström Mardickala
 + Lars Rödlund
 + Sua Jacob 1705 d. 22.12.1781
 + Brita Catharina Tervo 1759
 + Zachris Enqvist 1761
 + Maria Enqvist 1763
 + Caisa Procko 15.6.1755
 + Margeta Råsi 11.5.1761
 + Matts Procko
 + Anders Renhorn
 + Joseph Larseen
 + Henrik Kaipahainen
 +
 +
 +
 +230
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Karenius 1724
 + hu Brita 1720
 + s Abraham Henriksson Karenius 1764
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Anders Karlander Carlander 29.9.1740
 + hu Britha 1740
 + s Johannes Andersson Carlander  1774
 + dr Margeta Andersdr Carlander 1776
 + dr Lisa Andersdr Carlander 20.8.1767
 + dr Judith Andersdr Carlander 1778 d. 1781
 + mod Elisabeth 1705  gratialist
 + (perhe eRKs197)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + arb k Johan Määttä 1740
 + hu Margeta 1737
 + s Johan Johansson Määttä 1771
 + dr Margeta Johansdr Määttä 1776
 + (perhe eRKs166, sRKs211)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 32 4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm Johan Brandberg 1723
 + hu Catharina 1726
 + s Johannes Johansson Brandberg 16.8.1751 Oulu (SL)
 + s Carl Johansson Brandberg 4.8.1757 d. 17.3.1782
 + dr Catharina Johansdr Brandberg 1750 (perhe a)
 + (perhe eRKs176, sRKs171)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + Nils Johansson Celsius 29.11.1739 Huittinen
 + hu Catharina Johansdr Brandberg 1750 
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Anders Laurila 24.2.1756
 + Brita Kaitera 24.6.1758
 +
 +
 +
 +231
 +
 + Brita Henriksdr Maickula
 + Jacob Pelkonen 1754
 + Johan Östberg 1740
 + Maria Erucka 4.1.1754 d. 14.12.1784 (sivulla 109)
 + Anna Margareta Lundström
 + Margareta Bohm 1750
 + Anna Sarela 1758
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Håkan Eriksson Pietilä 27.3.1753
 + hu Catharina Eskilsdr Renhorn 1757
 + (VL 11.5.1779 Oulu)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Pehr Henriksson Kanniainen 1723
 + hu Carin 1737
 + (VL 30.5.1771 Oulu)
 + dr Elisabeth Pehrsdr Kanniainen  1771
 + (perhe eRKs185, sRKs171)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Pehr Ojala 
 + hu Anna etc
 + (perhe sivulla 153)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 34 4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + bes. Petter Johansson Hoffrén 2.1.1741 (10.12.1751 Oulu (SL))
 + (RK1766s176)
 + hu Hedvig Carlsdr Uhlenius 13.9.1736 Oulu (SL) (RK1760s022)
 + dr Anna Margareta Pehrsdr Uhlenius 1768
 + dr Catharina Helena Pehrsdr Uhlenius  1772
 + dr Hedvig Pehrsdr Uhlenius  1775
 + (perhe ei eRK, sRKs141)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Anders Roberg +hu + 3 barn
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + waktkarl Joseph Påhlsson Kakinen 1743
 + hu  Helena Pehrsdr Raphöna  3.12.1759 Haukipudas (SL)
 + (VL 26.11.1775 Haukipudas)
 + dr Brita Josephsdr Kakinen 1765
 + s Pehr Josephsson Kakinen  1.12.1779
 + dr Anna Margareta Josephsdr Kakinen  1782
 + (perhe eRKs135, sRKs234)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +232 No 35 4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Procko 1736
 + hu qvp Margetha Suorsa 1738
 + (vih abt 1777)
 + sts  Anders 1766
 + dr Anna Christina 15.3.1779 d. 9.8.1780
 + (perhe eRKs177) 
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + qvp Lena Matero
 + dr Anna Maria på 4år
 + Johan Korkala
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Stephen Nyckman 1736
 + hu Saara 1729
 + dr Lisa Stephensdr Nyckman  1763
 + (perhe eRKs228, sRKs129)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Catharina Ockonen 1762
 +
 + No 36  4. Qwarteret 
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Michel Halonen 1733
 + hu Susanna Pehrsdr Myckänen 15.3.1742 Oulu (SL)
 + (VL 18.10.1761 Oulu)
 + s Johan Michelsson Halonen 7.1.1763
 + dr Christina Michelsdr Halonen 17.6.1766
 + dr Susanna Michelsdr Halonen 1782
 + (perhe eRKs178, sRKs173)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Tasanen
 + Johan Bryggman
 +
 +
 + No 37  4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Simon Miliin 1725
 + hu Catharin Hjulberg 3.1.1729 d. 1785
 + (VL 6.11.1759 Oulu)
 + s Henrik Simonsson Miliin 1763
 + (perhe eRKs178, sRKs173)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Lars Murman
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Anders Wilmi 1734 d.14.12.1783
 + hu Carin Tula(niemi) 1742
 + dr Carin Andersdr Wilmi 28.1.1772
 + dr Margareta Andersdr Wilmi 
 + (perhe eRKs131, sivulle 239)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Johan Prockos änka 
 +
 + sjöm Eskil Palo
 + hu Lisa
 +
 +
 +233
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (inhys Påhl Riikolas encka:)
 + Brita Wilm 1719
 + dr Margeta Påhlsdr Riiko 1758
 + (perhe sivulla 167)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 38   4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jobb Jobbson 1721 d. 9.8.1778
 + s Johannes Jobbson Lassen  1756(perhe a)
 + s sjöm  Henrik Jobbson 1757
 + s Anders Jobbson 18.3.1766 d. 1783
 + s Joseph Jobbson 30.4.1769
 + dr Carin Jobbsdr Lassen 1761 (vih sivulle122)
 + dr Margareta Jobbsdr 12.7.1767
 + (perhe eRKs179, sRKs174)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + Johannes Jobbson Lassen  1756
 + hu Susanna Juopperi 1750 
 + dr Susanna Walborg  Johansdr Lassen 1781
 + s Henrik  Johansson Lassen 1784
 + (perhe sRKs174)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Henrik Wertzer 1752 d. 15.6.1782(eRKs174)
 + hu Anna Lisa Andersdr Frimodig 1744 d.  18.9.1782  (eRKs190)
 + s Tobias Henrik Johansson Wyrtz 8.4.1779
 + (VL 28.7.1777 Oulu)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Henrik Krook 1754
 + Susanna Juopperi (vih ylempänä)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Tassen el Tasanen 1732
 + s Johan Johansson Tassen 1763 d. 19.1.1785
 + s Anders Johansson Tassen 1765
 + s Michel Johansson Tassen 1768
 + s Samuel Johansson Tassen 1772 (sRKs100)
 + (perhe eRKs203. sRKs173)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Nils Björnström
 + Matts Männistö
 + Hans Juopperi 1734 (sivulla 262)
 + Johan Heickinen med hu
 + sjöm Jacob Räisen's änka 
 +
 +
 +
 +234 No 39 4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Isac Orre 1729
 + hu Sara Larsdr Muuurman 16.4.1732 Oulu (SL)
 + (VL 19.5.1753 Oulu)
 + s Lars Isaksson Orre 3.2.1754 Oulu (SL)(perhe a)
 + s Zachris  Isaksson Orre 1777
 + dr Sara Maria Isaksdr Orre 1763 (perhe b)
 + dr Brita Lisa Isaksdr Orre 1766
 + (perhe eRKs179)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + s Lars Isaksson Orre 3.2.1754 Oulu (SL) scholaris
 + hu Brita
 + (VL 26.12.1780 Oulu)
 + dr Sara Lovisa Larsdr Orre 
 + s Johan Petrus Larsson Orre 
 + (perhe sRKs228)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe b)
 + måg sjöm Henrik Forss
 + hu Sara Maria Isaksdr Orre 1763
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 + sv Walborg Larsdr Muurman 11.1.1740 Oulu (SL) (avio sivulle 255)
 +
 +
 + Michel Eskonsipo
 + Margeta Kolehmainen
 + Erik Limatainen
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Mickonen 
 + hu Walborg
 + (perhe sivulla 277)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Jacob Pekuri
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + stads w. Anders Ervast 1740
 + hu Susanna Hemmilä 1740
 + s Johan Andersson Ervast 1764
 + s Anders Andersson Ervast 25.3. 1770
 + dr Saara Andersdr Ervast 11.2.1767
 + (perhe eRKs056, sRKs005)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjötulls vaktm Jonas Rosenberg 1740
 + hu Anna Christina Dahlström 1746
 + s Carl Jonasson Rosenberg 8.11.1781 Tukholma (SL)
 + s Jonas Jonasson Rosenberg 29.12.1774 Tukholma (SL)
 + (perhe sRKs175)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + hattmakarmästar Henrik Hollender 1738
 + hu Christina Elisabeth Wedholm 1727
 + (perhe eRKs233)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + jungfr Lisa Greta Wedholm 26.10.1768
 + pig Carin Utter 24.7.1752 (eRKs069)
 + s Anders 1777
 + s Johan Henrik 1782
 + Maria Leskinen
 + Margeta Ryhänen
 + gla Jacob Mickonen med gla hustru (sivulla 277)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + änck Anna Hällström 1736  til fol 61
 + dr Maria Brita Höide 1766
 + (perhe ei eRK, sivulle OulujokiRK1778s061)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +235 No 40 4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm sjökapt Petter Pehrsson Junnelius 23.7.1745 Oulu (SL) 
 + hu Margareta Eriksdr Jaakola 9.10.1744  Oulu (SL) 
 + (VL 8.5.1769 Oulu)
 + s Erik Pehrsson Junnelius 1770
 + dr Maria  Pehrsdr Junnelius 1765
 + dr Caisa Lisa Pehrsdr Junnelius 1771
 + dr Brita Christina Pehrsdr Junnelius 1774
 + dr Anna Margareta Pehrsdr Junnelius 16.9.1779 
 + s Johan Pehrsson Junnelius 1783
 + sv mor Margeta Johansdr Savosaari 11.1.1709 Kemi
 + Margareta Catharina (Danielsdr ?) Uhlbom 1763 (eRKs191)
 + (vih abt 1781) till Simo (med Anders Kranck)
 + (perhe eRKs191, sRKs176)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Margareta Junell
 + Erik Manninen
 + Michel Nalcki Koskela
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Anders Kaipahainen 1744 (eRKs205)
 + hu Walborg Pomelania 1754 (eRKs198)
 + (vih abt 1781)
 + s Henrik Andersson Kaipahainen 1782
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Anna Luockinen 1752 (vih sivulle 264)
 + Carin Kamula 1754 d. 27.2.1782
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Michel Kocko 1747
 + hu Walborg 1755
 + dr Carin Michelsdr Kocko 2.1.1780
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Lars Yrjänäinen
 + Henrik Luockinen 1761 (sivulta 126)
 + Michel Eskonsipo
 + pig Juliana Wesa
 + Carin Lassila 9.1.1759
 + Lisa Kyrö
 +
 + pig Carin Ku.... 1719
 +
 +
 +236 No 41 4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Johansson Räihä Räijer 1725
 + hu Sara Knutsdr Fischer 1709 d. 2.7.1781
 + (VL 7.10.1749 Oulu)
 + dr Sara Jacobsdr Räihä 23.9.1750 Oulu (SL) (perhe a)
 + (perhe eRKs181)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + måg Carl Carlsson Uhlenius 3.9.1741 Oulu (SL)d. 28.1.1782
 + hu Sara Jacobsdr Räihä 23.9.1750 Oulu (SL)
 + s Carl Jacob  Carlsson Uhlenius 1770
 + dr Sara Margeta Carlsdr Uhlenius  12.1772
 + dr Anna Beatha Carlsdr Uhlenius 9.8.1775
 + dr Juliana Maria  Carlsdr Uhlenius 28.10.1780
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Johan Mickonen
 + Jacob Tarflig
 + handelbt Johan Kocko 1751 (eRKs181)
 + Jacob Bäckman 1754
 + drg Johan Kruuse 1756
 + Matts Saucko 1756
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Matts Männistö 1751
 + hu Margareta Ahonpää 1762 (sivulta 213)
 + (vih abt 1781)
 + s Matts  Mattsson Männistö 1782 (sivulta 213)
 + (perhe sRKs183)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Simon Sauckonen 30.9.1759
 + Lisa Gestilä
 + Catharina Gestilä 1748
 + Carin Kaitera 1758
 + Lisa Wästergren 1756
 + Sara Lustberg 1763
 + Brita Wähänen 1750
 + Johan Kruuse 23.8.1756
 + Johan Dochtari 1764
 +
 +237 No 42 4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + besök  Johan Josephsson Thuberg Trumslagaren 
 + 10.8.1749 Oulu (SL)  d. 12.5.1783
 + hu Britha Räihä 1744 
 + s Joseph Johansson Trumberg 1773 
 + dr Brita Johansdr Trumberg 1771 
 + s Johan Henrik  Johansson  Thuberg 1778
 + (perhe eRKs182, sRKs224)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  br Joseph Josephsson Trumslagaren 26.5.1747 Oulu (SL)
 + hu Margetha Mellin 1729
 + sv fad Johan Luckarila 1684 d.1779
 + hu Lisa 1715
 + (perhe eRKs182, sRKs146)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Johan Sarela
 + pig Anna Sarela
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + besök Nils Eriksson Giers 25.8.1750 Tornio (SL)
 + hu Apollonia Christophersdr 1743
 + (VL 5.2.1775 Tornio)
 + s Johan Henrik Nilsson Giers 24.11.1775 Tornio (SL)
 + dr Elsa Nilsdr Giers 4.7.1777 Tornio (SL)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +  No 43 4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Erik Larsson Gråsten's änka:)
 + ea Margeta Mattsdr Qvick 1.1.1730 Oulu (SL)
 + (Margetan uusi avio:)
 + slagt Erik Sutari Sundelin  9.1.1751 (eRKs183)
 + (VL 16.6.1783 Oulu)
 + s Erik Eriksson Gråsten 1770
 + (perhe eRKs183, sRKs178)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + inh Isak Johansson Mäkelä Ursala 5.3.1754 Siikajoki (SL) 
 + (LiminkaRK1775s157)
 + hu Anna Wänänen 24.4.1758
 + (VL 7.10.1780 Oulu)
 + (perhe myös sivulla 184, sRKs112)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Maria Wänänen 1757
 + Anna Balcki
 + Michel Mattila 20.1.1753
 + mod Brita 1703 d. 12.12.1780
 +
 +238
 + Erik Duuk 1766
 + Greta Nilsdr .....
 + Greta Tyni 1768
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + wakt:kl: Matths Wuoti 1754 d. 1779
 + hu Anna  Johansdr Lille 1743
 + (vih abt 1777)
 + s Matts Mattsson Wuoti 16.2.1780
 + dr Anna Margareta  Mattsdr Wuoti 1778
 + (perhe eRKs076, sRKs179)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Isak Samuelsson Tamlander Tammelander 16.8.1736 Oulu (SL) 
 + hu Carin 1737
 + (VL 1764 Oulu)
 + s Isak Isaksson Tammelander 1771
 + s Joseph Isaksson Tammelander 27.1.1775
 + dr Catharina Isaksdr Tammelander 1766
 + dr Elisabeth Isaksdr Tammelander 14.7.1768
 + (perhe eRKs147, sRKs160)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Zachris Larsson Muurman 19.10.1744 Oulu (SL)
 + hu Maria Eriksdr Gråsten 24.3.1754 Oulu (SL)
 + dr Margareta Zachrisdr Muurman 1776
 + dr Sara Elisabeth Zachrisdr Muurman 1778 d. 20.12.1781
 + dr Brita Maria Zachrisdr Muurman  1782
 + (perhe eRKs183, sRKs144)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 44  4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Simon Johansson Sivonen 2.1.1736 Oulu (SL) d. 27.3.1782
 + hu Christina 1748
 + (VL 1763 Oulu)
 + s Johan Simonsson Sivonen 1768
 + s Isak Simonsson Sivonen 1770
 + s Anders Simonsson Sivonen 1773
 + dr Carin Simonsdr Sivonen 1764
 + dr Britha Simonsdr Sivonen 1767
 + dr Walborg  Simonsdr Sivonen  1776
 + s Henrik Simonsson Sivonen 7.8.1779 d. 17.8.1780
 + (perhe eRKs184, sRKs179)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Nils Nilsson Rysä 1753
 + hu Brita Bisi 1760
 + (perhe sRKs179)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +239 No 45  4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Vincent Kumbulainen 1725 fr Idensalmi
 + hu Maria Helander  1724
 + (VL 13.6.1773 Liminka)
 + (perhe eRKs184, sRKs180)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + No 46   4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Anders Andersson Frimodig 20.11.1749 Oulu (SL)
 + hu Susanna 1720 
 + (perhe eRKs185, sRKs180)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + syst Carin Andersdr Frimodig 1756 (eRKs066)
 + br sjöm Nils Andersson Frimodig 1758 (eRKs190)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Erik Lind's encka Elisabeth 1719
 + s Matts Eriksson Lind 1759
 + (perhe eRKs163, sRKs180)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + bläckmak Johan Ingman
 + pig Carin Määttä
 +
 +
 + No 47   4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Anders Wilmi 1734 d.14.12.1783
 + hu Carin Tula(niemi) 1742
 + dr Carin Andersdr Wilmi 28.1.1772
 + dr Margareta Andersdr Wilmi 
 + (perhe sivulta 232, sRKs181)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Tillman 1748
 + hu Elisabeth Henriksdr Hardicka 3.3.1747 Oulu (SL)
 + (vih abt 1772)
 + dr Catharina Christina Jacobsdr Tillman 1773
 + (perhe eRKs185, sRKs226)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + stadsbetj Johan Hilden Hildunen 1752
 + hu/svåg Maria  Henriksdr Hardicka 26.9.1754  Oulu (SL)
 + (VL 24.7.1779 Oulu)
 + (perhe sRKs106)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Abraham Henriksson Hardicka  24.12.1751 Oulu (SL) (eRKs185)
 + hu Elin (Elsa)  Mattsdr Manninen 15.8.1747 Haukipudas (SL) 
 + (KiiminkRK1777s005)
 + (vih abt 1780)
 + s Henrik Abrahamsson Hardicka 1780
 + (sRK KiiminkiRK1785s054)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Lars Lauckanen
 + inh Anders Kuckonen med hu
 + inh Margareta Riiko och dr
 +
 +
 +240 No 48   4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Christopher Christophersson Toppelius 7.12.1737 Oulu (SL)  d. 2.5.1781
 + hu Carin Mattsdr Berttula 16.3.1740 Oulu (SL)
 + (VL 12.10.1765 Oulu)
 + s Zachris Christophersson Toppelius 1770
 + (perhe eRKs186)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + slotts waktmestaren Mathias Arnqvist 24.2.1734
 + hu Elisabeth Affren 12.1744
 + s Carl Petter Mattsson Arnqvist  27.11.1768 Mustasaari (SL)
 + s Gustaf Gerhard  Mattsson Arnqvist  10.5.1771 Mustasaari (SL)
 + dr Lovisa Ulrica Mattsdr Arnqvist 14.2.1780
 + (perhe eRKs231, sRKs181)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Margareta Toppa 1745
 + Johan Lasseen
 + Lars Lauckainen
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Anders Kuckonen 1754
 + hu Maria Wigstedt 1756
 + dr Anna Anders Kuckonen 1782
 + dr Carin Anders Kuckonen
 + (perhe sRKs181)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Johan Määttä 1740
 + hu Anna Kyrö 1743
 + (perhe eRKs171)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Kocko
 + Anna Malo 1767
 +
 +
 + No 49     4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Andersson  Procko 1.7.1742 Oulu (SL) d. 18.2.1782
 + hu Margeta 1738 (sRKs173)
 + (vih abt 1774)
 + s Henrik Johansson  Procko 1772
 + (perhe eRKs187)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Gabriel Määttä
 + Johan Brygg
 + Zachris Hägg
 + s Anders
 +
 + Johan Samuelsson Keckmans änka Anna 1719 (eRKs089)
 +
 + No 50    4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Johansson Trumberg Trumslagar 7.6.1727 Oulu (SL) 
 + hu Anna Mattsdr Tunbindare Qvick 1703 (sRKs172)
 + (VL 16.10.1728 Oulu)
 + (perhe eRKs187)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöm Johan Kocko 1754
 + Susanna Anderdr Procko 1762 (eRKs186)
 + (perhe sRKs182)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Anna Malo 4.2.1767
 + Matts Männistö
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(handm Erik Uddman 12.9.1744 Piteå d.25.6.1783 Stockholm)
 + ea Brita Maria Sinius 14.1.1753 Oulu
 + (VL 4.7.1769 Stockholm)
 + s Johan Gabriel 27.2.1774
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + jungf Margareta Clara Westzynthia 1762
 + syst Anna Magdalena Westzynthia 1769
 +
 +
 +
 +241 No 51    4. Qwarteret  
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jöran Pavola Laurila 1719
 + hu Carin Andersdr 1719
 + s Johan Jöransson Pavola 1764
 + dr Elin Jöransdr Pavola 21.3.1754 Oulu (SL)
 + Carin Jöransdr Paavola 1757 (perhe a)
 + (perhe eRKs187)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + *(Matts Henriksson Päckilä 1759 d. 15.5.1782 Ii)
 + ea Carin Jöransdr Paavola 1757
 + dr Carin Mattsdr Päckilä 30.7.1780 Ii (SL)
 + s Johan Mattsson Päckilä 1783
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Jundunen
 +
 +
 + No 52     4. Qwarteret  
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Wändelin 1731 d. 2.12.1783
 + hu Brita Kandola 1724
 + (VL 4.6.1772 Oulu)
 + (perhe eRKs187. sRKs184)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Hänninen's änka Margareta 1715 d. 1782
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Johan Rautio)
 + ea Lisa Korpela 18.5.1725 (sRKs173)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 53     4. Qwarteret  
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Pehr Christersson Kähkönen 1707 d. 1778
 + hu Catharina Henriksdr Nevalainen 1705
 + (VL 25.1.1735 Pielisjärvi)
 + s Henrik Pehrsson Kähkönen 15.5.1739 Sotkamo (SL)(perhe a)
 + s Christer Pehrsson Kähkönen 1736
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + s Henrik Pehrsson Kähkönen 15.5.1739 Sotkamo (SL)
 + hu Sara Rahtu 1744
 + (vih abt 1764)
 + s Petrus Henriksson Kähkönen 15.2.1766
 + dr Margeta Henriksdr Kähkönen 1770
 + (perhe eRKs188)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + sjöm Carl Holmström
 +
 +
 + Erik Mangises änka 
 + dr  Anna Lisa
 +
 +
 +242 No 54    4. Qwarteret  
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Carl Samuelsson Rajahl 6.3.1730 Oulu (SL)
 + hu Brita 1736
 + (vih abt 1756)
 + dr Catharina Carlsdr Rajahl 1759 (vih sivulle 251)
 + dr dr Carin Andersdr Bildo 1782
 + s Samuel Carlsson Rajahl 1762
 + s Johan Carlsson Rajahl 11.11. 1768
 + (Samuel Samuelsson Rajahls ea)
 + mod Catharina Nilsdr 1720 d. 5.5.1782
 + (perhe eRKs188, sRKs185)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + inh Lars Sahkari (alempana)
 + pig Brita Martila
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Gustaf Hataja's encka:)
 + ea Clara Israelsdr Ervasti 5.1.1728 Oulu (SL)
 + dr Sophia Gustafsdr Hataja 1766
 + (perhe eRKs213)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Maria Bohm 1700
 +
 +
 + No 55    4. Qwarteret  
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Jacobsson Kuivala 10.12.1729 Oulu (SL)
 + hu Anna 1743
 + s Johannes Henriksson Kuivala 1773
 + dr Brita Christina Henriksdr Kuivala 1778 d.1781
 + Eva Christina Henriksdr Kuivala 12.1783
 + (perhe eRKs189, sRKs185)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Maria Berg
 + Margeta Mattsdr Koskela1758
 + Susanna Pihkanen 1744
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Carl Holmström 1742
 + hu Anna  Andersdr Lille Lillström 26.7.1747 Oulu (SL)
 + (VL 1775 Oulu)
 + s Johan  Carlsson Holmström 1777 d. 1780
 + s Carl Carlsson Holmström  27.1.1779 d. 1781
 + (perhe  eRKs109)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Margareta Hagström
 +
 + Carl Holmström (sivulla 185)
 + Matts Kauppila d. 1779
 + Ingeborg Turunen 1752
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Lars Sahkari 1747  d. 1784
 + hu Carin Marttila 1743
 + s Lars Larsson Sahkari 1777 d. 1781
 + dr Lisa Larsdr Sahkari 4.12.1768
 + (perhe eRKs325, sRKs185)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Zachris Paldanius
 + Johan Olof Mattlin 1755 (sivulla 252)
 + änkan Carin Danska
 + Brita Aklin
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + inh Samuel Manginen 1732
 + hu Christina Johansdr Uhrwäder 22.4.1740 Oulu (SL) 
 + (VL 1759 Oulu)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +243 No 56    4. Qwarteret  
 + 
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + glasmäst Carl Sporman 1725d. 10.6.1778
 + hu Margeta Hilden 1739
 + (Margetan uusi avio:)
 + glasmäst Anders Lang
 + (vih abt 1780)
 + s Pehr Carlsson Sporman 1762
 + s Henrik Carlsson Sporman 1777
 + dr Sara Maria Carlsdr Sporman 1767
 + dr Margareta Elisabeth Carlsdr Sporman 1771
 + dr Anna Beatha Carlsdr Sporman  1.5.1775
 + s Johan Jacob Andersson Lang 1781
 + (perhe eRKs189, sRKs187)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Jacob Balk
 + Daniel Pisi 1767
 + Maria Ikonen1754
 + Anna Siira
 + Johan Laureen 11.10.1756
 + Johan Paaso 1753
 + Isak Pardanen
 + Michel Petäjäniemi 14.5.1730
 + Michel Wänänen 1764
 + Margareta Mickonen 1757
 + Michel Råsi
 + Matts Procko 14.3.1762
 + Margareta Koskela
 + Brita Niemelä
 + Brita Balck
 + inh Idströms änka
 + drg Påhl Keränen 14.3.1755
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + controleuren Christer Fredrik Nembzon 1745
 + hu Maria 1748
 + dr Maria Catharina Nembzon 770
 + s Johan Fredrik 18.10.1782 d.1782
 + (perhe ei eRK, sRKs006)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Anna Danielsdr Heinola
 +
 +
 +244 No 57    4. Qwarteret  
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Nils Andersson Lille 1.5.1739 Oulu (SL)
 + hu Brita 1737
 + (VL 31.3.1760 Oulu)
 + s Johan Nilsson Lille 1772
 + dr Anna  Nilsdr Lille  1768
 + dr Maria Nilsdr Lille 1770
 + dr Elisabeth Nilsdr Lille 1775
 + dr Brita Nilsdr Lille 1776
 + s Anders Nilsson Lille 19.2.1779 d. 1781
 + (perhe eRKs190, sRKs188)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 + No 58   4. Qwarteret  
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Henrik Henriksson Sellman 1744 (28.8.1739 Oulu (SL))
 + dr Elisabeth Nilsdr Hällberg 1724
 + sväg Martha Christina Nilsdr Hällberg 24.6.1727
 + (perhe eRKs193)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + murm Johan Heickinen 1744
 + hu Christina 1756
 + dr Beata Maria Johansdr Heickinen 1777
 + s Jacob Johansson Heickinen 3.8.1779
 + s Johan Johansson Heickinen 1782
 + (perhe eRKs107. sRKs188)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Christina Räinä 1765
 + Maria Räihä 1757
 + Walborg Korva 1753
 + Sara Annala 27.11.1760
 + lärl Magnus Nevalain
 + fost dr Carin Kyllönen 5 år
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Lars Holm 1740
 + hu Helena Treskelin 1742
 + (perhe sRKs188)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +
 +245 No 59    4. Qwarteret  
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Junttila 1744
 + hu Margareta 1740
 + s Johan Johansson Junttila 11.2.1768
 + s Henrik Anders Johansson Junttila 1769
 + dr Brita Christina Johansdr Junttila 1772
 + s Samuel Johansson Junttila 2.10.1779
 + (perhe ei eRK, sRKs189)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Christina Bomelania 1735 till Törnävä
 + Anna Malo 1767
 + Christina Wacklin
 +
 + No 61    4. Qwarteret  
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + handelsm Johan Larsson Cajanus 8.8.1726 Oulu (SL)
 + hu Catharina  Mattsdr Waicko 17.8.1723 Oulu (SL) 
 + (VL 2.10.1748 Tukholma)
 + s Lars Johansson Cajanus 1756 
 + dr Margareta Johansdr Cajanus 1757
 + dr Brita Johansdr Cajanus 1764
 + (perhe eRKs192, sRKs189)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Pihkanen 1734
 + Simon Korvela 8.12.1756
 + Anders Peckoinen
 + Henrik Korhonen 1764
 + Carin Procko
 + Maria Jalander 25.1.1756
 + Beata Lis Åsenbrygg 1734
 + Brita Wares 1732
 + Maria Kanniainen 1752
 + Carin Fischare 1761
 + Carin Klemetti 1756
 + Michel Wahtola
 + Margareta Tönning
 + Carin Johansdr Kassinen 1775
 + sjöm Pehr Suomalainen
 +
 +
 +
 +
 +246 No 62    4. Qwarteret   
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Henrik Henriksson Procko 1733 d.1770)
 + hu Sara Wendelin 1740
 + (VL 29.3.1761 Oulu)
 + (Saaran uusi avio:)
 + Erik Roinelius 1742 
 + (VL 24.2.1773 Oulu)
 + s Henrik Henriksson Procko 1766
 + s Petrus Henriksson Procko  1770
 + s Johannes Eriksson Roinelius 1776
 + dr Anna Henriksdr Procko 1764
 + dr Catharina Eriksdr Roinelius 1773
 + s Ephraim  Eriksson Roinelius 22.2.1780
 + (perhe eRKs178, sRKs190)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + sjöm Pehr Candelberg
 + sjöm Johan Rautio
 + dr Anna
 + s Isak
 +
 + No 64    4. Qwarteret   
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + timmerm Johan Johansson Arvola 23.9.1738 Oulu (SL) 
 + hu Helena Johansdr Sarkkinen 1733
 + dr Anna Johansdr Arvola 1771
 + (VL 30.11.1769 Kempele)
 + (perhe eRKs193, sRKs191)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Jacob Siira 1735 d. 25.6.1780
 + hu Catharina 1728
 + (perhe eRKs201)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Lars Fiskari 1758
 +
 +
 + No 66     4. Qwarteret   
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Johan Johansson Procko 1714
 + hu Anna Johansdr 1713
 + (VL 17.11.1748 Oulu)
 + dr Carin Johansdr Procko 8.10.1749 Oulu (SL) blind
 + (perhe eRKs194)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Brita Hildunen
 + pig dej Walborg Turunen 1750
 + dr Brita 28.3.1780
 +
 +
 +
 +247 No 67      4. Qwarteret   
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Abraham Samuelsson Lang 1702 Kajaani d. 15.11.1745)
 + ea Christina Pehrsdr Lang 1716 (sRKs054)
 + (VL 15.7.1739 Oulu)
 + s Niels Abrahamsson Petrellius 13.11.1741 Oulu (SL)(perhe a)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + Niels Abrahamsson Petrellius 13.11.1741 Oulu (SL)
 + hu Magdalena Eliasdr Bonge 4.8.1735 Oulu (SL) d. 1768 (eRKs030)
 + (uusi avio:)
 + hu Beata Lang 1745
 + (VL 1768 Oulu)
 + s Abraham Nilsson Petrelius 1774
 + s Petrus Nilsson Petrelius 1776
 + dr Christina Nilsdr Petrelius 1772
 + s Nils Nilsson Petrelius 12.3.1780
 + dr Maria Magdalena Nilsdr Petrelius 
 + s Carl Nilsson Petrelius 
 + (perhe eRKs194, sRKs065)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Johan Mickonen 8.2.1759
 + Margareta Ervelius 1758 (vih sivulle 194)
 + Lisa Ollila 1759 (vih sivulle 107)
 +
 +
 + No 68      4. Qwarteret
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + *(Pehr Pehrsson Antilius d. abt 1757)
 + s Pehr Pehrsson Antilius 20.2.1738 Oulu (SL) (perhe a)
 + dr Lisa Pehrsdr Antilius17.4.1742 Oulu (SL)(perhe b)
 + dr Anna Pehrsdr Antilius 4.2.1736 Oulu (SL)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + Pehr Pehrsson Antilius 20.2.1738 Oulu (SL)
 + hu Christina 1726 d. 1.2.1783
 + (vih abt 1758)
 + dr Margareta Pehrsdr Antilius 1764
 + dr Christina Pehrsdr Antilius 1769
 + (perhe eRKs195)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe b)
 + Påhl Turunen 1740
 + hu Lisa Pehrsdr Antilius17.4.1742 Oulu (SL)
 + (VL 12.12.1768 Oulu)
 + dr Margareta Påhlsdr Turunen 2.4.1770
 + dr Elisabeth Påhlsdr Turunen 1774
 + dr Anna Maria Påhlsdr Turunen 1778 d. 16.3.1781
 + dr Christina Påhlsdr Turunen 1782
 + (perhe eRKs195)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 +
 +248 No 69     4. Qwarteret 
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skredd Joachim Christian Becker 1714
 + hu Margeta Marcusdr Lybeck 1720
 + (VL 12.11.1745 Oulu)
 + s Johan Christian Christersson Becker 1754 (perhe a)
 + s Jacob Christersson Becker 31.1.1761
 + dr Margareta Christersdr Becker 6.10.1750 Oulu (SL)
 + dr Elisabeth Christersdr Becker 1756 Stockholm
 + dr Sara Christersdr Becker 1759
 + (perhe eRKs195, sRKs193)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (perhe a)
 + s wåg insp Johan Christian Christersson Becker 1754
 + hu Brita Henriksdr Helander 14.12.1756 Kempele (SL)
 + (VL 26.8.1784 Ylikiiminki)
 + (perhe sRKs193)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Anna Hirvelä 15.10.1764
 +
 + No 70     4. Qwarteret  
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + (Johan Nilsson Lille's änka:)
 + ea Elisabeth 1730
 + s Henrik Johansson Lille 1763 d. 1779
 + dr Elisabeth Johansdr Lille 1765 d. 1779
 + dr Brita Johansdr Lille  1760   (13.5.1753 Oulu (SL))
 + (perhe eRKs196, sRKs193)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Michel Kocko 1747
 + hu Walborg 1755
 + dr Carin Michelsdr Kocko 2.1.1780
 + dr Maria Michelsdr Kocko 1783
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Matts Karppinen
 + hu Beata
 + dr Brita Lisa Mattsdr Karppinen 1781
 + (perhe sRKs147)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Lars Larsson Muurman 14.12.1735 Oulu (SL) 
 + hu Maria Stråhlberg 1748 
 + s Lars Larsson Murman 1774  
 + s Isak  Larsson Murman 1777
 + s Adam  Larsson Murman 1.4.1779 d. 1779
 + dr Susanna Walborg Larsson Murman 22.6.1780
 + s Johan Larsson Murman 1784
 + (perhe eRKs179, sRKs173)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Anna Iliin
 +
 +249 No 71     4. Qwarteret  
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skredd Nils Hällström 1717 d. 1778
 + hu Brita Johansdr Lax 1704 
 + (VL 3.9.1745 Oulu)
 + perhe eRKs196)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Swen Schönwall (sivulla 228)
 + Olof Gesti (sivulla 226)
 + hu Brita (sivulla 226)
 + Påhl Ström
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + skredd Elias Rovelius 1738
 + hu Sophia1745 d. 17.7.1783
 + (VL 19.5.1765 Oulu)
 + (uusi avio:)
 + hu Christina Norrström
 + (perhe eRKs196, sRKs194)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + lärl Matts Kärsämä 1767
 + Erik Bovilan 1759
 + Erik Kihlbom 1761 d.1779
 + Margareta Savela 1758
 + lärl Matts Rovelius 1766
 + lärl Daniel Johansson Wiitanen
 + Anna Caisa Roivainen 1760
 + Pehr Mardikainen 1765
 +
 + No 72    4. Qwarteret  
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + hand Pehr Pehrsson Anander 29.9.1744 Oulu (SL)
 + hu Walborg Svensdr Sanman 1.5.1744 Oulu (SL)
 + (vih abt 1764)
 + dr Anna Stina  Pehrsdr Anander 1767
 + dr Maria Catharina Pehrsdr Anander  1782
 + (perhe eRKs083, sRKs195)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Brita Korvala 
 + pig Sara Rompahainen
 + drg Anders Wänänen
 + gåss Henrik Johansson  Procko 1772 (sivulla 240)
 + Pehr Honganen 1751 (sivulla 226)
 + Carin Luockinen
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Samuel Tamlander 1760
 + hu Maria Sauckola 1760  (sivulta 218)
 + (vih abt 1782)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Pehr Soronen 1753
 + hu Anna Waldanen 1752  (sivulta 119)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + drg Marcus Waller 1745 (eRKs083)
 + Jacob Rautio 1759
 + Johan Sjöholm 1758
 + Henrik Kuurman 1767
 + Walborg Pomelania (sivulla 235)
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + sjöman Matts Moucka 1754
 + hu Anna Johansdr Amundt 1759
 + (VL 25.5.1780 Oulu)
 + (perhe OulujokiRK1778s084, OulujokiRK1785s092)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + Margareta Röberg 1752
 + Olof Skopa 9.1757
 + Lars Väänänen  4.1756
 + Catharina Wallo 1758
 + Brita Nylander 1750
 + Carin Mattsdr Pasula 1760
 + Maria Hara 1764
 + s Johan 1784
 +
 +
 +250 No 73    4. Qwarteret   
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + Olof Sarman 1730
 + hu Anna Lisa Jacobsdr Pallman 30.12.1737 Oulu (SL)
 + dr Catharina Olofsdr Sarman 1765
 + dr Britha Olofsdr Sarman 1770
 + s Jacob Olofsson Sarman  6.1.1772
 + s Olof Olofsson Sarman  1774
 + s Johan  Olofsson Sarman  7.1.1779
 + (perhe eRKs197, sRKs195)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 + besök Samuel Bäck 1739
 + hu Catharina  Jacobsdr Pallman 17.7.1739 Oulu (SL)
 + (VL 1769 Oulu)
 + dr Anna Catharina Samuelsdr Bäck 1781
 + (perhe eRKs197, sRKs196)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 +
 + pig Christina Liimatainen
 + Margeta Manninen Lopacka 1754 (vih sivulle 218)
 + pig Walborg Lehtolainen
 +
 +
 + No 74    4. Qwarteret