muhos_rk1786_palvelusvaeki

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

muhos_rk1786_palvelusvaeki [2019/10/24 12:47]
perttuveikko
muhos_rk1786_palvelusvaeki [2020/04/17 09:29] (nykyinen)
perttuveikko
Rivi 15: Rivi 15:
  
  Litt A  Litt A
- Antila Jacob 7.4.1764 (eRKs223) (ei sRK) 
- till Kimingi 1788 
  
- Arpelin Nils 1768 (ei SL) (ei eRK) (ei sRK) + Antila Jacob 7.4.1764 (eRKs223) (ei sRK)till Kimingi 1788 
- från Torneå 1788 + Arpelin Nils 1768 (ei SL) (ei eRK) (ei sRK)från Torneå 1788  
 + Asikainen Påhl 26.5.1761 (ei SL) (eRKs223)(ei sRK)
  
- Asikainen Påhl 26.5.1761 (ei SL) (eRKs223) 
- (ei sRK) 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Asikainen Enberg Enoch (Hanss)  + Enoch Hansson Asikainen Enberg 8.1.1757 (ei SL) (eRKs223) d. 1790 
- 8.1.1757 (ei SL) (eRKs223) d. 1790 + hu Maria (Simonsdr) Hyvärinen 25.11.1769 (SL)(eRKs061) (ei sRK)
- hu Maria (Simonsdr) Hyvärinen  +
- 25.11.1769 (SL)(eRKs061) (ei sRK)+
  (VL 9.4.1788)  (VL 9.4.1788)
- son Hans (Enochss Asikainen)  + son Hans Enochsson Asikainen 18.12.1787 (SL) d. 9.4.1788 
- 18.12.1787 (SL) d. 9.4.1788 + *(dr Walborg Enochsdr Asikainen 1787)(d. 8.11.1793)
- (dr Wallborg Enochsdr Asikainen 1787) +
- (d. 8.11.1793)+
  (perhe ei sRK)  (perhe ei sRK)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
- Ahlroth Eric 8.11.1772 (ei SL) (ei eRK) + Erik Ahlroth  8.11.1772 (ei SL) från Törnävä 1786 till P... 1789 
- från Törnävä 1786 till P... 1789 + Thomas Samuelsson Annala 5.3.1757 Haukipudas(SL)(sivulla RK1786s188) 
- (ei sRK) + Henrik Samuelsson Annala 20.4.1763 Haukipudas Kello (SL) (ei eRK)(ei sRK)
- +
- Annala Thomas (Samuelss)  +
- (25.3.1757 Haukipudas Kello SL) +
- (sivulla RK1786s188) +
- +
- Annala Hinric (Samuelss) (ei eRK) +
- 20.4.1763 (Haukipudas Kello SL) (ei sRK)+
  
  Lit B  Lit B
  
- Bertunen Gabriel 1762 (ei SL) + Gabriel Bertunen 1762 (ei SL)  till Uhleå 1788  
- till Uhleå 1788 (ei sRK) + Anders Andersson Bertunen Koistinen 24.9.1760 (SL) till Kembele 1789 
- Bertunen Koistinen Anders (Anderss)  + Johan Andersson Bertunen Koistinen  19.1.1767 (SL) till Uhleå 1786 
- 24.9.1760 (SL) till Kembele 1789(ei sRK) + Isak Mattsson Bångila  8.2.1761 (SL)(sRKs192) 
- Bertunen Koistinen Johan (Anderss)  + Eskil Mattsson Bångila  19.3.1764 (SL)  (sRKs192)
- 19.1.1767 (SL) till Uhleå 1786 (ei sRK) +
- Bångila Isaac (Mattss) 8.2.1761 (SL) +
- (sRKs192) +
- Bångila Eschil (Mattss) 19.3.1764 (SL)  +
- (sRKs192)+
  (kaikki viisi) (eRKs223)  (kaikki viisi) (eRKs223)
  
Rivi 65: Rivi 46:
 sivu 002 sivu 002
  
- Broms Hendrich Gabr 5.10.1759 (ei SL)  + Henrik Gabriel Broms 5.10.1759 (ei SL) frånTörnävä 1786 (ei sRK) 
- (ei eRK) frånTörnävä 1786 (ei sRK) + Pehr Pehrsson Brygg 8.1772 (ei SL) frånTörnävä 1786 (ei sRK) 
- + dr Påhl Michelsson Bertunen 1771 (ei SL) (ei eRK) (sRKs191)
- Brygg Pehr Petri 8.1772 (ei SL) (ei eRK) +
- frånTörnävä 1786 (ei sRK) +
- +
- dr Påhl (Michelss) Bertunen 1771 (ei SL)  +
- (ei eRK) (sRKs191)+
  
  
  Lit D:  Lit D:
   
- Darius Jacob (Gustafss) 1761 (ei SL)  + Jacob Gustafsson Darius 1761 (ei SL) (eRKs224, sRKs193)
- (eRKs224, sRKs193)+
  
 ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Rivi 86: Rivi 61:
  Litt E:  Litt E:
   
- Enqvist Anders 29.12.1767 (ei eRK) + Anders Enqvist 29.12.1767 (11.12.1766 Rovaniemi SL ??)(ei eRK) (sRKs196)
- (11.12.1766 Rovaniemi SL ??) (sRKs196)+
    
  Lit F:  Lit F:
  
- Freese Samuel 1752 (ei SL) + Samuel Freese 1752 (ei SL) d. 6.8.1788 (eRKs225) 
-  d. 6.8.1788 (eRKs225) + afsk soldat Johan Färm Johan 1757 (ei SL) från Limingo 1791 (ei sRK) 
- afsk soldat +
- Färm Johan 1757 (ei SL) (ei eRK) (ei sRK) +
- från Limingo 1791+
  
 ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Rivi 103: Rivi 75:
  Litt G:  Litt G:
  
- Gesti Elias (Eliass) 1735 (28.5.1733)  + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- (sRKs051) + Elias Eliasson Gesti  28.5.1733 (sRKs051) 
- h Malin 10.12.1727 (ei sRK) + h Malin 10.12.1727 (ei sRK) till Lumijoki 1785 
- till Lumijoki 1785 + s Elias Eliasson Gesti 3.2.1768 (ei SL) (sRKs199)
- s Elias (Eliass Gesti) (3.2.)1768 (ei SL)  +
- (sRKs199)+
  (perhe eRKs225)  (perhe eRKs225)
 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
  Litt H:  Litt H:
   
- Haataja Thomas (Påhlss) 5.2.1761 (SL) + Haataja Thomas (Påhlss) 5.2.1761 (SL) ( eRKs226) (ei sRK)
- ( eRKs226) (ei sRK)+
  
  Heiskanen Matts (yliviiv) 1746 (ei SL)   Heiskanen Matts (yliviiv) 1746 (ei SL) 
- vide i andra boken efter landbonde Pehr + vide i andra boken efter landbonde Pehr (sivulla RK1786s227)
- (sivulla RK1786s227)+
  
- br Jacob (Heiskanen) (yliviiv)1766 (ei SL)  + br Jacob (Heiskanen) (yliviiv)1766 (ei SL) ( sivulla 007)
- ( sivulla 007)+
   
  Heikura (Pohjolainen) Isaac (Isakss)   Heikura (Pohjolainen) Isaac (Isakss)