<code>

zåw8ä

Muhos RK1764
HISKI verrattu

sivu 001 (eRKs010) (sRKs002)

Wuotungi by
(Holappa)
Matts (Ericss) Hålappa 1727 (s. 7.5.1725) 
hustr Margeta (Abrahamsdr Seppänen) 02.01.1735 (SL) 
(VL 14.1.1755)
son Erich (Mattss Holappa) 29.5.1763 (SL)
Matts (Mattss Holappa) 5.1.1768 (SL)
dotter Elin (Mattsdr Holappa) 10.1.1760 (SL)	
Lisa (Mattsdr Holappa) 28.11.1765 (SL)(d.3.5.1769) 	
son Abraham (Mattss Holappa) 22.2.1770 (SL)
swåger Olof (1730)
hustru Lisa (Andersdr) 1719 (d. 5.11.1784)
(ei VL) 
(Liisan ed. mies, Sigfrid Ericss Holappa kuoli 16.7.1751)

stiufson Jacob (Sigfridss Holappa) 9.1.1745 (SL) 
hustru Malin ( Mattsdr ) 24.12.1746 (Ylikiiminki)
(ei VL)
...betyg den 12 Jan 1763 af herr adjunct Olsbo)
			 (Kuhmonniemi)
Sigfried (Sigfridss Holappa) 13.1.1748 (SL)
dr Elisabeth Jacobi (Holappa) 3.3.1770 (SL)
dotter Lisa (Sigfridsdr Holappa) 1747(ei SL) (yliviiv)
gift til Kimingi (Ylikiiminki VL 8.4.1768)
bror Erichs encka Elin ( Andersdr Brunni) ....1727(ei SL) 
			 (VL 10.12.1741) 
son Erich (Erikss Holappa) 20.4.1749 (SL)
Matts (Erikss Holappa) 1759 (ei SL)
dotter Margeta (Eriksdr Holappa) 1748 (ei SL)
			 (d. 9.4.1764)
Brita (Eriksdr Holappa) 20.3.1753 (SL) (d.15.5.1764)
Elin (Eriksdr Holappa) 25.10.1747 (SL)
Anna (Eriksdr Holappa) 21.4.1756 (SL)

sivu 002 (eRKs011) (sRKs004)

(Vuotto)
(Koistinen ja Ämmälä)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs011 sRKs004 )
Lars Koistinen 1728 (Pellikainen) (ei KL)			
hustr Agneta ( Pehrsdr Juntunen) 1712
(Oulu VL 17.4.1754)
(ripit vielä 1770 eivät sRK)
(ilmeisesti Johan Koistisen tullessa täysi-ikäiseksi 
ja ottaessa isännyyden, joutuivat äiti ja isäpuoli 
sekä heidän poikansa Lars muuttamaan muualle 
mahdollisesti Ylikiiminkiin Hiskissä ei tietoja)
stiufson Johan (Mattss Koistinen) 20.1.1738 (SL)
hustr Walborg (Pehrsdr Keränen ) 1742 (ei SL)
(VL 13.1.1762)
bror Matts (Mattss Koistinen) 1742 (s. 11.2.1740)
bror Anders (Mattss Koistinen) 5.2.1745 (SL) 
		...til Kimingi .....
bror Henric (Mattss Koistinen) 6.2.1749 (SL)
bror Olof (Mattss Koistinen) 20.3.1751(SL)
son Lars (Larss Koistinen) s. 55 (ei SL)
flyttadt till Kimingi 1771 om .... 
flick Eva ... 56 uti Utajärfvi 
stiufson Johannis barn
dr Agneta (Johansdr Koistinen) s.19.11.1763 (SL)
 (ei sRK, yliviiv. ilm. kuollut )
Anna (Johansdr Koistinen) (1765) (ei SL)
Matts (Johanss Koistinen) 19.2.1767 (SL)
pig Anna Carvonen 1751 (yliviiv) (ei sRK)
gl Carin .......alain (ei sRK)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Perhe eRKs012-3 sRKs010-1)
Carl (Mattss) Ämmälä (Ämmänpää Wäänänen) 
		17.11.1736 (ei SL)
(Carlille merkitty syntymäaika ei ole välttämättä
 oikein. MIssään aikaisemmassa rippikirjassa 
syntymäaikaa ei ole ilmoitettu ja se on sama 
kuin edellisen vaimon Walborg Abrsdr Seppäsen, 
joka kuoli 1758. Voi olla, että aika on kopioitu 
rippikirjan vaihtuessa väärältä riviltä. Carlin 
kuoliniästä saatu syntymävuosi 1736 voi
perustua myös tähän tietoon )

(Carlin uusi avio:)
hu Anna (Thomasdr Määttä l. Toska) 14.1.1746 (SL)
(Utajärveltä, Muhos RK 1757 s 001, vanhemmat 
	Utajärvi RK1775 s184)
(VL 28.12.1765)
son Matthias (Carlss Ämmälä) 11.1.1769 (SL)
dotter Margareta (Carlss Ämmälä) 1758 (ei SL)
Carin (Carlsdr Ämmälä) 18.5.1763 (SL) 
Anna (Carlsdr Ämmälä) 28.12.1765 (SL)
Margareta (Johansdr Koistinen) 
		 29.2.1769 (SL) (sRKs004)
Walborg (Johansdr Koistinen) 
		29.2.1769 (SL)(sRKs004)

sivu 003 (eRKs012) (sRKs006)

(Vuotto)
(Wäänänen ja Meriläinen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs12-1) (sRKs006-1)
Hend. (Mattss) Wänänen 1722 (s. 29.1.1725)
hustr Margeta (Henriksdr Pekkala Määttä) 1723
(s. 17.2.1722 Haukip Ylikiim) 
(VL 23.3.1745)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs12-2) (sRKs006-2)
br Matts (Mattss Wäänänen ) 7.7.1728 (SL)
hustr Elin (Sigfridsdr Holappa)(s. 1.4.1736) 1738 
(VL 30.3.1756 )
son Henrik (Mattss Wäänänen) 1757
pig Walborg (Mattsdr) Karvonen (s. 5.9.1748 Oulu) 1748 
(sivulta 027)(ei sRK)
dr poika Matts Kocko 56 (ei sRK)
drg Olof ........... farit til Kimingi
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs12-4) (sRKs008)
Jacob (Anderss Oinas) Meriläinen 16.5.1734 (Pudasj SL)
.......................attest af....
hustr Anna (Sigfridsdr Holappa) 1746 (ei SL)
(VL 31.3.1764)
Anders (Jacobss Merilä) 1.9.1767(SL)
drg Jacob Pelkonen 1755
dotter Catharina (Jacobsdr Merilä) 15.4.1765 (SL)
dr Elisabeth (Jacobsdr Merilä) 23.10.1769(SL)
br Matts (Anderss Merilä) 1737 (s.14.3.1737 Pudasj)
hustr Anna (Pehrsdr Heikkinen) 1751 (ei SL)
(VL 11.1.1771)
pig. Carin Hålappa 1750 (1748 ?)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Tyrnävältä 1769)(sRKs172-1 nimenä Walkonen) 
Malakias Kylmänen 1722 
hustr Carin 1723 ......betyg af comminister .. ..Keckman 
af de 11 feb 1769
son Thomas (Malkiass Kylmänen) 12.2.1749
Matths (Malkiass Kylmänen Valkonen)) 23.6.1751
dott Helena (Malkiasdr Kylmänen) 22.5.1758
( HISKIssä ei tietoja perheestä)
-
Pig Lisa Hästsko farit til Kimingi 1765 (eRKs011)
do Carin Holappa 1748 
har attest af ...Olsbo af den 2. Jan 1769 (sRKs008)
pig. Britha Kolehmain flyttat till Törnävä 1771

sivu 004 (eRKs039) (ei sRKs )

Kylmälä by
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs039-1) (ei sRK muuttaneet Tyrnävälle)
(koko perhe) farit til Törnävä... 
med betyg af den 13 Martii 1769
Elias (Johanss ) Kylmän 1721
hustr Margeta (Andersdr Kärsämä) 17.4.1724 (ei SL)
son Matts (Eliass Kylmänen) 11.7.1744 (SL)
hustr Carin 1744 
(vih abt 1767 ei VL) 
attest.... 1 April 1766 ...comminister ... Keckman..'
(Carin tullut siis Tyrnävältä jossa lienee myös vihitty)
Johan (Eliass Kylmänen) 4.3.1746 (SL)
Anders (Eliass Kylmänen) 15.11.1753 (SL)
Elias (Eliass Kylmänen) 27.6.1756 (SL)
Henrich (Eliass Kylmänen) 1761 (ei SL)
Pehr (Eliass Kylmänen) 1.4.1764 (SL)
dotter Lisa (Eliasdr Kylmänen) 1750(ei SL)
Margeta (Eliasdr Kylmänen) 16.11.1751 (SL)
Eeva (Eliasdr Kylmänen) 1.2.1762 (SL)
Elias Matthia (Kylmänen)19.4.1768 (SL) 
			(d. 10.1.1769 )
Carin Elia (Kylmänen) 08.06.1766 (SL)
Moder Lisa 1695
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs039-4) (Tyrnävälle)
farbror Matts (Kylmänen) 1684 d. 17.5.1766 (KL)
hustr Carin 1711 afvikit med sina barn till Törnävä 1766
dotter Lisa (Mattsdr Kylmänen) 23.3.1750 (SL)
			(RK1781s241)
Margeta (Mattsdr Kylmänen) 9.6.1754 (SL)
Elin (Mattsdr Kylmänen) 6.1.1758 (SL)
Sophia (1759) (yliviiv)
(Tässä ja edellisessä rippikirjassa on kolme 
Matti Kylmästä. Tällä sivulla on Matts Eliasson 
Kylmänen (s.1744) ja Elias Kylmäsen isän veli, 
joka rippikirjan mukaan oli syntynyt 1684 ja
kuoliniän mukaan vuonna 1676. Sivulla 14 on
Elias Kylmäsen veli Matts Kylmänen. Kaikilla oli
vaimo Carin, eikä yhdestäkään ole vihkitietoja.)

sivu 005 (sRKs014)

( Kylmälä)
(Lyttinen ja Teirioja)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs039-5) (perhe sRKs014)
Henrich (Jacob Hoffren) Lyttinen 1719 (d.1775)
M: Anna (Eskilsdr Saratar) 1715 
(VL 15.11.1740)
son Jacob (Henrikss Lyttinen)1746 afvikit till Uhleåborg
Aron (Henrikss Lyttinen) 18.1.1749 (SL)
Johan 1747 flyttat til Paldamo ..... med betyg Febr 1769
(Johan Utajärvi RK1775s066 ja MuhosRK1778s010)
Anders (Henrikss Lyttinen)1752 (ei SL)
Eskil (Henrikss Hoffren ) 29.4.1756 (SL)
dotter Carin (Henriks Lyttinen) 3.7.1741 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs040-4, sRKs036-1)
Nybyg Teirioja
Elias (Pehrss) Lijkanen 26.02.1722 (SL) (d. 27.10.1790 )
bror Pehr (Pehrss Liikanen) 5.4.1724 (SL) d.21.5.1771 (KL)
hustr Brita (Oikaritar )1731 (Pekan vaimo)
(VL 25.1.1754)
son Pehr (Pehrss Liikanen)13.10.1754 (SL)
dotter Lisa (Pehrsdr Teirioja) 1758 (ei SL) 
Margeta (Pehrsdr Teirioja) 13.3.1759 (SL) 
Brita (Pehrsdr Liikanen) 3.8.1762 (SL)
Carin (Pehrsdr Liikanen l. Teerioja) 13.5.1764 (SL)

sivu 006 (sRKs016 ja 018)

( Kylmälä)
(Kukkonen ja Kylmänen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs040-2) (perhe sRKs016 )
Erich (Nalkki) Kuckonen 1713
hustr Ingred 1716 (d. 25.9.1771)
son Henrich (Erikss Kukkonen) 1734 (ei SL)
hustr Carin (Stefansdr Kärsämä) 1729 (ei SL)
(VL 29.3.1760)
son Erich (Erikss Kukkonen l. Nalkki) 1741
hustr Carin (Johansdr Kärkkäinen) 1743 (eRKs153-3)
 (VL 26.3.1767)
Erich Henrichsson (Kukkonen) 27.11.1760 (SL)
Agneta (Henriksdr Kukkonen) 8.10.1767 (SL)
dotter Anna (Henriksdr Kukkonen) 27.3.1764 (SL)
pig Maria Langman 1753 (ei sRK)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs040-3)( perhe sRKs018)
Salomon Kylmänen 1701 (d. 6.9.1782)
hustr Margeta (Eskilsdr Saratar) 1708 d bef 1772
son Johan ( Salomss Kylmänen)11.4.1741(SL) (d. 16.8.1797)
hustr Anna (Suorsatar) 1745
 (vih 6.4.1759 Paltamo)
Salomon (Salomonss Kylmänen) 1749 (d.17.9.1797)
dotter Wallborg (Salomonsdr Kylmänen)
gift til Törnävä 1747 (VL12.12.1766 mies:Dan. Danielss Nalkki)
Salomon Johss (Kylmänen) 10.6.1760 (SL) (d. 5.8.1831)
Margeta (Johansdr Kylmänen) 20.11.1761 (SL) 
Isak (Johanss Kylmänen) 28.1.1764 (SL) d. 2.5.1769
Elsa (Johansdr Kylmänen) 4.12.1766 (SL) 
Walborg (Johansdr Kylmänen) 11.8.1770 (SL) 
syster Elin (Kylmänen) ......1699 (sRKs018)
pig Lisa Tapanitar 1698 (Påls ) (sRKs018)
Johan Johanss Kylmänen 3.8.1769 (SL) d.20.9.1769

sivu 007 (ei sRK )

( Kylmälä)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( perhe eRKs175-4 ei sRK)
sold. Henrich (Hans?) Stålt s. 1725
farit til Uhlåsuu by 1762 återkommit 1767 med betyg
hustr Elin (Andersdr) s. 1716 (d.13.2.1790)
son Matths (Henrikss Stålt) (yliviiv) 1751
Anders (Henrikss Stålt) (yliviiv) 1753
dotter Elsa (Henriksdr Stålt) s. 15.2.1759 ( SL)
Pig. Carin Packalainen s. 1749 (ei eRK ei sRK)
farit til Ängeslefwä med betyg afs april 1769
med betyg af ......Gustaf Bohm af den 19 Martii 17.. 

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs041-2) (sRKs286-1)
Nybyggaren	
Erich (Thomass) Klemettinen(Wesa) s.1717 
			(d. 29.12.1781 MU) 
 afvikit til Ahmas by 
hustr Anna (Jöransdr Määttä ) s.1725)
(VL 28.11.1740)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(uusi perhe) (sRKs270-5)
son Jöran (Erikss Klemettinen) s.21.1.1741(SL) (eRKs041-2)
hustru Beatha (Pehrsdr Keinänen) s.1747 (sivulta 065) 
(VL 24.2.1768)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 2)
Thomas (Erikss Wesa Klemettinen) s.21.5.1744 (SL)
 ...... bortfört til fästningsarbete
Erich (Erikss Klemettinen) (s.3.1.1756) (sRKs286-1)
Bertil (Erikss Wesa Klemettinen) s.19.2.1759 (SL) (ei sRK)
Matts (Erikss Wesa Klemettinen) s.27.1.1762 (SL)	
			(sRKs286-1)
dotter Anna (Eriksdr Klemettinen) 21.4.1747 (SL) 
(VL28.11.70) (sivulle 027)
Carin (Eriksdr Klemettinen) 1749 (sRKs270)
Brita (Eriksdr Klemettinen) 1752 (sRKs252)
Eric Jöransson (Klemettinen) 9.1.1769 (SL) (sRKs270)

sivu 008 (eRKs041) (sRKs020 )

( Kylmälä)
(Leskinen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs041-3 sRKs036-4)
Anders (Eskillss Sarainen) Leskinen (1711)(ei sRK)
hustr Beatha (Olofsdr Nevalainen) (s. 1701 d. 27.3.1764)
(VL 16.9.1733 Haapavesi)
son Olof (Anderss Leskinen) s. 1739 (sRKs036)
hustr Walborg (Johansdr Kokko) 20.7.1739 (SL) (sRKs036)
(VL 19.3.1760)
moder Lisa (Väisätär ??) 1684 (ei sRK)
Anders Olofsson (Leskinen) 28.2.1761(SL) död i Limingo1768
Jacob (Olofsson Leskinen)14.9.1765 (SL) död i Limingo 1768
(s Johan Olofsson Leskinen 17.6.1764 SL d. 22.9.1764)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe ei eRK sRKs020-1)
Pehr Leskinen (1735)
hustr Anna (Henriksdr) 1735 (ei VL)
son Petter (Pehrss Leskinen) 26.2 .1770 (SL)
dot Carin (Pehrsdr Leskinen) 24.6.1765 (ei SL)
Brita (Pehrsdr Leskinen) 24.4 1767 (SL)
(tulleet Muhokselle 1766 )
dreng Olof Karppinen hos Påhl Kolehmainen (??)(ei sRK)
swagerska Britha (???)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs042-2, sRKs036-3)
Nybyggaren
Matts Wesa 1732 ( 6.1.1732 )
hustr Margeta 1730
son Påhl (Mattss Wesa ) 1756 in...(eiSL)
Pehr (Mattss Wesa ) 25.12.1758(eiSL)
Matts (Mattss Wesa ) s.26.1.1765 (SL) (d.6.3.1765)	
dotter Lisa (Mattsdr Wesa ) 1759 in Nov (eiSL)
Anna (Mattsdr Wesa ) 1762 in Febr (eiSL)
Maria (Mattsdr Wesa ) 24.5.1766 (SL)
Margeta (Mattsdr Wesa ) 25.9.1769 (SL)
Sara (Mattsdr Wesa ) 1.12.1770 (SL)
 Brita Henrichsdr Kålehmain (ei eRK ?? )(sRKs020)

sivu 009 (sRKs022 )

( Kylmälä)
(Kylmänen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs043-2, ei sRK)
Pehr Kylmänen (Komulainen) s. 1704
hustr Anna s. 1704
son Salomon (Pehrs Kylmänen ) (ei SL)
dotter Anna s.25.4.1742 (ei SL)
	(dr Carin Annasdr Komulainen 25.9.1764 SL)
 afvikit til Uhleåborg 18 Martii 1769
(koko perhe) afvikit til Törnävä församling med betyg
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(näistä ei muita tietoja)
måg Jacob (ei VL)
 död i Törnävä församling de 11 April 1768
hustr Chirstin (Perhrsdr Kylmänen) 
med betyg f magister Joh Forshäll af den26 Maji 1764
gift til Limingo 1769 med Michel (Johanss) Rasi
(Liminka VL 13.5.1769)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs041-1, ei sRK) (perhe .....til Paldamo (21.10.1768)
svärfar Pehr s. 1682
svåger Pehr (Johanss Kylmänen) s. 13.11.1723 (SL)
hustr Margeta (Pehrsdr Kylmänen) s. 1729
(VL 5.3.1744)
son Johan (Pehrss Kylmänen) s. 1749 til Limingo ...1769
Matts (Pehrss Kylmänen) s. 1751
hos Räisänen i Ahmas by
Thomas (Pehrss Kylmänen) s. 15.4.1756 (SL)
Elias (Pehrss Kylmänen) s.22.5.1760 (SL)
Pehr (Pehrss Kylmänen) s.5.6.1764 (SL)
dotter Lisa (Pehrsdr Kylmänen) s. 21.2.1746 (SL)
gift til Törnävä (ei VL ?)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (sRKs022)(sRK:ssa vain tämä perhe)
Pehr (Kylmänen) Tervonen 1721
hustru Brita (Haataja) 1724 
(VL12.4.1762)
son Jöran (Pehrss Tervonen) 1745 (ei SL) .. attest ... Cajana
styfs Thomas ( Thomass Pikkarainen l. Kylmänen) 1742
.son Thomas ( Thomass Kylmänen) 4.12.1770 (SL)
... Margareta Hillutar 1681 (d. 24.8.1765)
styfdotter Anna (Thomasdr Pikkarainen) (1749)
gift med Johan Seppänen i Ahmas by 
(VL 15.3.1769 Utaj) (UtajärviRK1775 s 107)
A.... S...(yliviiv)
Susanna ( Thomasdr Pikkarainen l. Kylmänen) 1754 
			(s. 21.1.1754 Paltamo)
...... flick Carin (yliviiv) 1752 (????
hustr Carin Pehrsdr Terfvotar 1748 (Paltamosta)
Thomaksen vaimo)

sivu 010 (sRKs038 )

( Kylmälä)
(nyb Keskiaho ja nyb Portaankorva)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs42-4 sRKs038-1)
Nybyggaren 
(smed) Henrich Keskiaho (Takkinen) s.1733
hustr Malin s.1736
son Henrich ( Henrikss Keskiaho ) s.1758
Anders ( Henrikss Keskiaho )s.1764
Gabriel ( Henrikss Keskiaho ) 5.10.1770 (SL)
dotter Maria ( Henriksdr Keskiaho ) s. 1762
son Joseph ( Henrikss Keskiaho )27.8.1766 (SL)
dr Carin ( Henriksdr Keskiaho ) 25.10.1768 (SL)
dr Pehr Nevalainen farit til Törnävä (ei eRK)
dr Jacob Kesti ?? farit til Kembele (eRKs042)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs043-3, sRKs038-4)
Nybyggaren 
Olof Ruhanen (Portaankorva) s.1730 (s.1727, d. 18.1.1765)
hustr Elin s.1730 
son Pehr(Olofss Ruhanen) s. 5.1.1760 (SL)
dotter Lisa (Olofsdr Ruhanen) s.1752 (sRKs114)
Anna (Olofsdr Ruhanen) (s.1757) (ei sRK)
Margeta (Olofsdr Ruhanen)s.25.4.1764 (SL) 
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs042-3) (perhe sRKs038-3 Portaankorva)
Johan Sijra s. 1726
hustr Margeta s. 1731 (ei VL)
son Jacob (Johss Portaankorva) s. 25.7.1748 (yliviiv) (ei sRK)
Johan (Johanss Portaankorva) s. 24.8.1759 (SL) 
Matts (Johanss Portaankorva) s. 1762
dotter Margeta (Johansdr Portaankorva)s. 1756
Brita (Johansdr Portaankorva) s.1762 (ei SL)	
Michel (Johanss Portaankorva) s.1766 (ei SL)
Helena (Johansdr Portaankorva) 3.10.1769 (SL) 
(perhe on asunut ilmeisesti koko ajan Muhoksella,)
(ehkä lapsia kastettu Tyrnävällä ?)

sivu 011 (eRKs042) (sRKs024 ja 026 )

( Kylmälä)
(Kärsämä)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (perhe eRKs042-1 sRKs024)
Staffan(Jacobss) Kärsämä (Walkonen) 1704 (d.18.2.1771 ) 
hustr Agneta (Olofsdr Nevalain) 1704
son Matts (Stephenss Kärsämä) 4.6.1742 (SL)
s: Joseph (Stephenss Kärsämä) 2.3.1746 (SL)
dr Walborg 21.11.1738 (s.24.12.1738 )gift til Kimingi 1767
(VL 27.3.1767 mies: And. Karlss. Brunni )
pig Maria Helena Waler ? flyttat til Uhleåborg (ei eRK) 
pig Eva Kärkäinen 1746 (ei eRK) (sRKs034)
pig Scholastica (Simonsdr) Jernberg gift Paldamo
(eRKs150)
(VL 29.3.1766 mies: Matts Mattss Kylmänen Paltamosta)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs043-1, sRKs026-1)
Matts (Larss) Kärsämä 1723
hustr Walborg 1721 (ei VL) 
son Erich (Matss Kärsämä) 1746 ( 22.4.1746)
hustr Brita Påhlsdr Kolehmainen) 14.8.1744 (SL) 
(eRK MuhosRK1757s032)
(VL 17.3.1768)
dotter Lisa (Matsdr Kärsämä) 25.7.1750 (SL)
bror Pehr (Larss Kärsämä) ) 1725
hustru Anna (Larsdr Määttä) 10.8.1725 (SL)
(vih abt 1747)
son Lars (Pehrss Kärsämä) 25.11.1751 (ei SL)
Gabriel (Pehrss Kärsämä) 1760 (ei SL)
Matts (Pehrss Kärsämä) 6.1.1766 (SL)
dotter Agneta (Pehrsdr Kärsämä) 13.6.1757 (SL)
Anna (Pehrsdr Kärsämä) 13.3 1763 (SL)
Pehr (Pehrss Kärsämä) 27.4.1769 (SL)
Matths Erici (Kärsämä) 20.12.1768 (SL)
-
pig.
Pig Brita Kofal ?(yliviiv) ..... har attest af ......
(ei eRK sRK)
Lars Gärding ? (yliviiv)24.12.1740 (ei SL) (ei eRK)
 .....har betyg...... (ei sRK)

sivu 012 (eRKs044) (sRKs028 )

( Kylmälä)
(Kärsämä ja Karhiaro)	
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs028 )
Joseph (Johanss) Kärsämä 1714
hustr Walborg 1714
son Joseph (Josephss Kärsämä ) 1752 (ei SL) 
hustru Margeta (Påhlsdr Kolehmainen) (s.4.6.1749)
(Utajärveltä) (Muhos RK1757 s 032) 
		(äiti Utajärvi RK1775s090)
(VL 9.4.1771)
Thomas (Josephss Kärsämä ) 11.7.1756 (SL) 
dotter Walborg (Josephsdr Kärsämä ) 1747 (s. 5.6.1747)
(ei sRK)
Margeta (Josephsdr Kärsämä ) 1749 gift til Törnävä
(VL 1.4.1760 miess: Henrik Hanss Sangi)
Lisa (Josephsdr Kärsämä ) 1759
Måg Johan (Hanss Sangi) (1724, d.8.2.1767) 1728 död
hustr Carin (Josephsdr Kärsämä ) 2.2.1734 (SL)
				(d. 5.6.1767)
son Hans (Johanss Sangi l. Kärsämä) 24.12.1753 (SL)
Joseph (Johanss Sangi l. Kärsämä) 1758 (ei SL)
dotter Lisa (Johansdr Kärsämä) 1757 (ei SL)
Walborg (Johansdr Kärsämä) 17.8.1760 (SL)
Maria (Johansdr Kärsämä) 10.8.1764 (SL)
Carin (Johansdr Kärsämä) 1.9.1762 (SL)
pig. Anna Ruhanen 1748 flyttat åter till Uhleåborg 1770
(ei eRK)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK, sRKs040-1)
Johan Karhiaro 1729 
har attest af ......Probsten Pazelius 10 Dec 1765
(tulleet siis Limingasta)
hustru Carin 1728
son Matts (Johanss Karhiaro) ( 29.4.1757 ) (sRKs110)
Anders (Johanss Karhiaro) (1.6.1764)
dotter Wallborg (Johansdr Karhiaro) 1752 
flyttat til Limingo ....
Susanna (Johansdr Karhiaro) 14.5.1768 (SL)
			(d. 26.12.1768)

sivu 013 (eRKs045) (sRKs030 )

( Kylmälä)
(Walkonen)
Claes Walkonen 1676 (sRKs030)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Claesin perhe sRKs032)
son Claes (Claess Walkonen myöh. Hyvärinen) 26.2.1728 (SL)
hustr Maria (Henriksdr Hämälä) 13.1.1738 (SL)
( VL 17.12.1762 )
son Claes (Claess Hyvärinen) 7.4.1768 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Andersin perhe sRKs160)
Anders (Claess Walkonen Kähkönen )13.11.1737 (SL) 
afvikit til Muhosby
hustr Carin (Isacsdr) 1732 (ei VL)
Magdalena (Andersdr Kähkönen Walkonen)24.12.1769 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(tämä osa sRKs030-1)
Hans (Claess Walkonen) 23.04.1735 (16.2.1735 SL) 
				afvikit till ... 1766
hustr Anna (Hyvänen) (1736)
(VL 2.12.1760)
Thomas (Claess Walkonen) 1745 (ei SL)
Pehr ( Claess Walkonen) 12.8.1723 (SL)
hustr Lisa (Peura) 1727
Isak Pehrsson (Walkonen) 27.5.1760 (SL)
Pehr (Pehrsson Walkonen) 4.10.1762 (SL)
Anders (Pehrsson Walkonen) 31.3.1769 (SL)
Margeta (Pehrsdr Walkonen) 1756 (ei SL)
Matts (Pehrss Walkonen) 23.11.1765 (SL Ahmas)
Matths Andrea (Kähkönen Walkonen) 20.9.1767 (SL)
Margeta Andrea (yliviiv) 
Lisa (Andersdr Walkonen) 5.8.1765 (SL)
drg Joh Lappalain 1753 (ei eRK ei sRK)
flyttat till Limingo .....
mag and
Matts Hansson (Walkonen) 27.1.1762 (SL) 
pig. Christ.... flyttat till Tornävä
Johan (Hanss Walkonen) 4.7.1764 (SL)
soldat Claesson 7.4.1764
(syntymä aika on Claes Claess Hyvärisen
 joka on myös ylempänä: virhemerkintä ?)
 
Margeta Claesdr (Hyvärinen ) 3.12.1764 (SL) (sRKs032)
drg Henric ...
......
dr Henric ...... 
(molemmat) afvikt til Limingo
drg Sam Sijra född 1746 den 4 Aug 
med bet 1771 den 27....
(sRKs031)

sivu 014 (eRKs046) (sRKs034 )

( Kylmälä)
(Nykänen)	
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Perhe eRKs046 sRKs034)
Daniel Nykänen (Tuppurainen) s.1721 d.18.6.1765
hustr Lisa s.1724
(vih abt 1751)
son Olof (Danielss Nykänen) s.24.12.1753 (SL)
Christer (Danielss Nykänen) s. 8.3.1756 (SL)
Daniel (Danielss Nykänen) s.2.11.1758 (SL)
Johan (Danielss Nykänen) s.14.2.1761 (SL)
Claes (Danielss Nykänen) s.30.6.1763 (SL)
dotter Carin (Danielsdr Nykänen) s. 1752 (ei SL)
Saara (Danielsdr Nykänen) s. 23.6.1765 (SL)
 . . . . . . . 
dr. Påhl Leppelä s.1750 (ei eRK ei sRK)
...Gustf Bohms betyg 27 Decc 1767
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta 088 sRKs212-3)
dr Jacob (Johanss) Keränen (s. 4.3.1736)
hustr Margareta (Johansdr Mölö) 1743 
(VL3.3.1766)
(mol)farit til Ängeslefwä vid hos Joh Keränen i Laitasari
 . . . . . . .
dr Michel Kallinen s. 1723 ....til Limingo(ei eRK) (ei sRK)
dr p Matths Lappalain (ei eRK) (sRKs288)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs030-5)
dr Matts (Pehrss) Suorsa s.1725 .....(eRKs169)
hustr Brita (Pehrsdr Tuppurainen) s. 27.1.1724 (sivulta 052)
(VL 3.3.1767) 
. . . . . . .
gl Walborg Moilanen 1695 (d.29.9.1765) (eRKs159)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs039-2) 
Matts (Johanss) Kylmänen s. 14.7.1726 (SL) (ei VL)
hustr Carin (molemmat) farit til Kimingi uti Ijo socken
(ehkä tytär Eva Christ. s.28.2.1769 Ylikiim Ned. Kim)
. . . . . . . 
dr And: Wendell (s.1741 d.7.12.1784 og) 
(ei eRK) (sRKs298)

sivu 015 (eRKs066) (sRKs042 )

Pyhän sivu by
(Lassila)
Matts (Bertilss Törnblad) Lassila 1725 
		(5.7.1727 SL Haukip Ylikiim)
hustr Lisa (Andersdr) 1727
(ei VL abt 1744)
son Bertill (Mattss Lassila) 1745 (s.28.8.1745 )
hustru Brita (Hansdr Häikiö) 2.2.1749 (SL) (sivulta 020)
(VL 3.4.1770)
Matts (Mattss Lassila) 10.3.1751 (s.9.3.1751) 
Anders (Mattss Lassila) 14.4.1753 (SL) (Nykyri)
Johan (Mattss Lassila) 22.10.1757 
		(s. 29.10.1757) (SL:ssa Matts)
Henrich (Mattss Lassila) 8.2.1761(SL)
Erich (Mattss Lassila) 10.2.1765 (SL)
dotter Brita (Mattsdr Lassila) 1747 (ei SL)
dr Elisabeth (Mattsdr Lassila) 19.1.1770 (SL)
bror Johan (Bertilss Törnblad Lassila)
		 (4.12.1732 SL Haukip Ylikiim)
hustr Lisa (Andersdr Kassinen) 12.5.1737 (SL)(Utajärveltä)
(MuhosRK1757s065) 
(VL 28.2.1766)
(perhe sRK UtajärviRK1775s158))
son Bertill (Johanss Lassila ) 6.4.1766 (SL) d. 4.6.1768 (KL)
fader Bertill (Johanss Törnbladh) 1689 (d. d.27.7.1772 )
hustr Brita (Mattsdr Torneå) 1686 d. 3.6.1769 
(VL 21.7.1723 Haukip Ylikiim)

sivu 016 (sRKs044 )

(Pyhänsivu) 
(Honganen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe) (eRKs067 yo) (sRKs044-1 )
Matts (Stefanss) Hånganen (Pelkonen Holappa) 1709
hustr Carin (Larsdr Urpiainen) 1714 (Sotkamosta)
(VL 22.1.1736)
son Staffan (Mattss Honkanen Holappa) (25.11.1736) 1737
(yliviiv) d. 29.12.1765 (KL)
Henrich (Mattss Honkanen) 3.8.1743 (SL)
dotter Anna (Mattsdr Honkanen)12.4.1753 (SL)
Eric Jacobi Klemettinen (yliviiv) (ei sRK)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs177)(sRKs044-2 )
soldat 
Bertil Blomster 1737 (sRKs280 ?) (ei SL)
hustru Margeta (Mattsdr Honkanen) 1741 (ei VL)
son Matts (Bertilss Blomster)19.6.1762 (SL)
dotr Margaretha (Bertilss Blomster) 24.9.1769 (SL)
(ei sRK)

sivu 017 (sRKs046 )

(Pyhänsivu) 
(Wimbari )
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (sRKs046-1)
Pehr (Pehrss) Wimbari 1732
hustr Anna 1710
fadren Pehr 1696
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs067-2) (Utajärvelle?)
förra åboen 
Anders (Anderss) Holm (Wimbari) s.1720 (Pielisjärveltä) 
hustr Carin (Eskilsdr Puhakka) (1728)
(VL 4.4.1756)
son Anders s. 8.6.1742 (SL) (Utaj VL 26.2.1769)
Henrik (Anderss Holm) s. 9.4.1750 (SL) (d. 24.3.1764)
Johan (Anderss Holm) s.1752 (Utaj RK1775 s174)
Eskell (Anderss Holm) s.1760 (d. 16.7.1770 Utaj)
dotter Brita (Andersdr Holm) s.1745 
gift med drengen Elias (Pehrss) Nurro 
 (VL 5.4.1768 UJ SO)
(UtajärviRK1781s145 Aitamurto)
Anna (Andersdr Holm) 3.12.1757 (SL) (Utaj RK1775 s178)
Maria (Andersdr Holm) s. 18.1.1764 (SL)
stiufdått ? Carin (Andersdr Holm) 19.6.1755 (SL)
			afvikit til Utajärvi (1769)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (sRKs046-2)
Inhys Hemming Remes vide i slut of boken 
s. 1694 (d. 1.2.1774)
hustr Anna Piedikäin 1700 (ei VL)
(ovat myös sivulla 125)

sivu 018 (eRKs068) (sRKs048 )

(Pyhänsivu) 
(Pelkonen)
Jacob (Olofss ?) Pelkonen (Siira) s.1724
hustr Brita (Jöransdr Määttä) s.26.8.1726 (SL)
 d.14.3.1767(KL)
son Bertill (Jacobss Pelkonen) s.6.5.1763 (SL)
Jöran (Jacobss Pelkonen) 14.10.1749 (SL)
Jacob (Jacobss Pelkonen) 30.9.1766 (SL) d.10.9.1767 (KL)
dotter Carin (Jacobsdr Pelkonen) (s.0.2.1756) 
 d.11.8.1765 (KL)
Lisa (Jacobsdr Pelkonen) s. 14.4.1758 (SL)
Walborg (Jacobsdr Pelkonen) s. 5.6.1760 (SL)
bror Olof (Olofss Siira) s.1733 (10.4.1730 SL)
hustr Carin (Stefansdr) s.19.1.1737
son Olof (Olofsss Pelkonen) s.15.5.1764 (SL)
dr Carin (Olofssdr Pelkonen) s.3.11.1766 (SL)
dr Britha (Olofssdr Pelkonen) s.15.2.1770 /SL)
bror Pehr (Olofss Siira) (s.7.1.1742) s. 7.6.1742 
flyttat till .. med betyg 
syster Walborg (Olofsdr Siira) s. 4.12.1737 (SL)
( VL 2.2.1766 )(sivulle 074)
pig. Carin Sauckonen ?? s 1755 
bortflyttat 1771 till Limingo

sivu 019 (eRKs069) (sRKs050 )

(Pyhänsivu) 
(Holappa)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs069) (sRKs050 )
Johan Hålappa ( Lipponen) 1715
hustr Anna (Stefansdr Hyvönen Holappa) 23.9.1724 (SL)
(VL21.12.1748) (VL:ssa virheellisesti Brita Stef.dr Holappa)
son Staffan (Johanss Lipponen) 27.9.1750 (SL)
Johan (Johanss Lipponen) 1756 (ei SL)
Matts (Johanss Holappa) 26.4.1758 (SL)
dr Britha (Johansdr Lipponen) 19.1.1754 (SL)
swåger Staffan (Stefanss Hyvönen) hos Laitises
 2.3.1745 (s.2.12.1745) (sRKs298)
Johannes (Stefanss Holappa) (s. 20.3.1750)
 vist... i Kembele 1750

swågerska Carin farit til Törnävä 1747
(lienee Carin Stefansdr Hyvönen s 12.1.1737)
Lisa (Stefansdr Holappa) (s.17.1.1752) 1752 
d.30.1.1768 (KL)
Maria (Stefansdr Holappa) 15.9.1754 (SL)
svärmor Anna 1717 ....vistas i Ängeslefvä .......
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs152-4) (Utajärvelle)
swåger Johan Clemi 1723
sold i Ahmas under namn Smed
hustr Walborg (Staffansdr Holappa)1734 
(s. 19.10.1733) (VL 28.3.1758 ) (d.4.6.1769 Utaj)
son Johan (Johansdr Clemi) 
dotter Margeta (Johansdr Clemi) 24.2.1759 (SL)
(olivat Utajärvellä, ei enään RK1775 ?)
Brita (yliviiv)
drg Olof Friberg (1749) (sRKs054)

sivu 020 (eRKs070) (sRKs052 )

(Pyhänsivu) 
(Häikiö )
Hans Häikiö 1683
hustru Brita (Mattsdr) 1700 d.28.2.1765 (KL)
son Hans (Hanss Häikiö) 26.12.1724 (SL) 
hustr Maria (Eriksdr Puhakka) ( 30.3.1724)
(VL 4.4.1748)
Anders (Hanss Häikiö) 5.1.1728 (SL)
hustr Brita (Mattsdr Karvonen) 1732
 (VL 22.2.1757)
dotter Maria (Hansdr Häikiö) 27.2.1730 (SL) (ylivii)
Carin (Hansdr Häikiö) 11.12.1733 (SL)
uti Muhos ....
Brita (Hansdr Häikiö) 1724 d.13.3.1764 (KL) 
Hans Hansson junior 25.4.1760 (SL)
Henrich (Hanss Häikiö) 17.6.1766 (SL)
Britha (Hansdr Häikiö) 2.2.1749 (SL) 
( äiti Britha Puhakka ?? !!)
gift med Bertil Mattsson Lassila i ...by 
(VL 3.4.1770) ( sivulle 015)
Margeta (Hansdr Häikiö) 2.12.1750 (SL)
Maria (Hansdr Häikiö) 1753 (ei SL)
flyttat till Uhhleåsuby utan betyg
Carin (Hansdr Häikiö) 23.7.1763 (SL)
Hans Andersson ( Häikiö) 15.4.1758 (SL) 
Matts (Anderss Häikiö) 13.11.1759 (SL)
Anders (Anderss Häikiö)13.4.1763 (SL)
Pehr (Anderss Häikiö) 7.2.1766 (SL)
Johan (Anderss Häikiö) 16.8.1770 (SL)

sivu 021 (eRKs071) (sRKs054 )

(Pyhänsivu) 
(Pelkonen)
Henrich Pelkonen 1690
hustr Carin 1687
måg Erich (Sigfridss Anttila)11.5.1724 (SL)
hustr Saara (Henriksdr Pelkonen) 2.4.1728 (SL) 
(VL 17.12.1745) 
son Henrich (Erikss Pelkonen) 1747 (ei SL)
hu Anna (Jacobsdr Hartikka) 29.2.1748 (SL) (sivulta 068)
 (VL 11.2.1769)
Matts (Erikss Pelkonen) 21.2.1762 (SL) 
dotr Margaretha Henrici (Pelkonen ) 20.7.1769 (SL)
dotter Margetha (Eriksdr Pelkonen) 21.11.1749 (SL)
gift till Limingo 1770.... (VL 23.3.1770 mies: And. Larss Tyska)
Maria (Eriksdr Pelkonen) 21.11.1749 (SL)
gift till Ängeslefwä 1769 den 11 Aprill (VL 11.4.1769) 
Lisa (Eriksdr Pelkonen) 10.1.1754 (SL)
Walborg (Eriksdr Pelkonen Tahvola) 7.1.1756 (SL) 
Carin (Eriksdr Pelkonen) 12.11.1759 (SL) 
Sara (Eriksdr Pelkonen) 14.1.1767 (SL) 
son Ericus (Erikss Pelkonen) 6.9.1769 (SL) 
brors dotter Margeta bl 1710 (d. 26.3.1782) (ei sRK ??)
dr Matts Brunni (yliviiv)
dr Matts (Carlss) Brunni 21.11.1745 (s.13.11.1745 Ylikiim)
 återkommit med betyg af den 19 October 1769 (sRKs 248)

sivu 022 (eRKs072) (sRKs056 )

Perucka by
(Kaiponen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs072) (sRKs056 )
Henrich (Henrikss Kipinä) Kaiponen 1709 (Pudasj) 
hustr Sophia (Henriksdr Kaiponen) 1723 
(VL 10.2.1738)
son Henrich (Henrikss Kaiponen) 31.1.1739 (SL)
hustr Lisa (Abrahamsdr Sangi ) 1739 
(VL 17.4.1764)
Matts (Henrikss Kaiponen) 1745 (ei SL)
h: Maria (Abrahamsdr Sangi ) (s. 9.12.1750 Oulu) 1749 
har betyg af ..pastor Hägg af den 7 oct 1768 (Oulusta ?) 
(sivulta 066)
(VL 17.2.1769)
Zachris (Henrikss Kaiponen) 1753 (ei SL)
Pehr (Henrikss Kaiponen) 30.3.1756 (SL)
Anders (Henrikss Kaiponen) 28.12.1759 (SL)
dotter Margeta (Henriksdr Kaiponen) 12.8.1750 (SL)
dr Maria (Henriksdr Kaiponen) 24.6.1762 (SL)
sonason Henric (Henrikss Kaiponen jr) 14.2.1765 (SL)
dr Sophia (Henriksdr Kaiponen jr) 29.10.1766 (SL)
Abraham (Henrikss Kaiponen jr) 22.4.1768 (SL)
dr Lijsa (Henriksdr Kaiponen jr) 19.9.1770 (SL)
Henrik Mattsson (Kaiponen) 2.4.1769 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
soldat (eRKs178-3 sRKs072-3)
Claes (Claess) Trumpet (Keinänen) 12.12.1730 (SL)
hustr Anna (Kettunen) 1728 (Paltamosta)(VL 9.3.1752)
son Claes (Claess Trumpet) 1.1.1758 (SL)
Olaf (Claess Trumpet) 21.1.1767 (SL)
dotter Margeta (Claesdr Keinänen) 14.2.1753 (SL)
Anna (Claesdr Keinänen) 15.4.1755 (SL)
Carin (Claesdr Trumpet) 13.9.1760 (SL)

sivu 023 (eRKs073) (sRKs058 )

(Perukka)
(Kinnunen ja nybygg Lehtola)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs073) (sRKs058 )
Johan Kinnunen (Heikura) 1699
hustr Anna (Johansdr) 1701
son Anders (Johanss Kinnunen) 11.11.1726 (SL)
hustr Maria (Henriksdr Ingala) 1.2.1736 (VL 27.3.1760 )
Olof (Johanss Kinnunen) 30.1.1729 (SL)
hustr Margeta (Jacobsdr Hartikka) 6.5.1741
(VL 13.4.1763)
dotter Elin (Johansdr Kinnunen) 1746 (ei SL)
Brita Andrea (Kinnunen) 6.1.1763 (SL) 
br Johan (Anderss Kinnunen) 3.1.1765 (SL)
Margeta (Andersdr Kinnunen) 19.9.1767 (SL) 
(yliviiv) (ei sRK) (kuollut ?)
Anders Andrea (Kinnunen) 9.7.1770 (SL)
dr poika Thomas Kettunen afvikit (ei sRK)
(Thomas Olofss Kettunen s. 26.1.1756 )
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nybyggaren (eRKs155-2, sRKs070-1)
Pehr Lehtola (Sparf) (1724)
hustr Brita (Andersdr Kassinen) 1726 (ei VL)
son Matts (Pehrss Lehtola ) 1752 (ei SL)
Pehr (Pehrss Lehtola ) 6.8.1755 (ei SL)
Anders (Pehrss Lehtola ) 24.7.1761 (SL) (d.12.5.1771)
dotter Wallborg (Pehrsdr Lehtola ) 1750
 flyttat til Uhleåborg 1771 Jan 27
Anna (Pehrsdr Lehtola ) 18.6.1752 (ei SL)
Wallborgs oäckta son Zacharias 30.3.1770 (SL)
(ei sRK:ssa kuollut?)

sivu 024 (eRKs074) (sRKs060 )

(Perukka)
(Heikura ,nybygg Leppiniemi ja inhyses)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs074-2) (sRKs060 )
Henrich (Carlss Tomberi) Heikura 1732 (s. 12.7.1733)
hustr Brita (Gustavsdr Holappa Roininen) 11.3.1732
(VL 23.3.1756)
son Carl (Henrikss Tomberi) 24.6.1757 (SL)
Gustaf (Henrikss Tomberi) 4.9.1758 (SL)
Henrich (Henrikss Tomberi) 10.11.1761 (SL)(d. 14.8.1762)
(huomautus) ........Henrik född 24.8.1763 och död 17.10.1767)
Matts ( Henrikss Heikura ) 22.4.1766 (SL)
Abraham ( Henrikss Heikura ) 24.8.1770 (SL)
Mor Margareta 1697 (eRKs074)
Moster Christin 1700
drp Pehr Tauriainen (s.1754, d. 15.11.1771)(sRK054)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs151-3, sRKs070-3)
Johan (Johanss ) Koistinen 1723
hustr Anna (Isaksdr Kinnunen Heikura ) 22.1.1727 (SL)
 (VL 2.12.1741)
son Isak (Johanss Koistinen l. Leppiniemi) 
				 3.3.1764 (SL) 
dott Brita 1746 ( Huom. ei ole 12.2.1746 synt B. Honkanen )
Margeta (Johansdr Heikura) 14.12.1754 (SL)
Lisa (Johansdr Leppiniemi) 30.07.1768 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs178-1 sRKs072-4)
Johan Sparf eller Sijra (d.23.12.1776 MU)
hustru Elin (ei VL)
son Johan (Johanss Siira) 10.3.1763 (SL)
dott Marg (Johanss Siira) 26.3.1768 (SL)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK sRKs072-2)
sold Henric Höök 24.2.1744 (kts Oulunsalo isä JohanTrast)
hustr Elin (Johansdr Kinnunen )1740 (ei SL)
(VL 10.3.1771)
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK sRKs072-5)
drängar
Johan Kordelainen 1723
hustr Lisa Johansdotter ...22.1.1742
		 (kts Oulunsalo isä Johan Trast)
hafwa attest af.... Hellander 
af den 10 Nov 1767(Kempele)

sivu 025 (eRKs075) (sRKs062 )

(Perukka)
(Heikura)
Anders (Erikss ) Heikura 11.1.1725 (SL) (d.31.8.1787)
hustr Carin (Henriksdr Holappa) 1731 (d.30.5.1765)
(VL 19.3.1751) 
son Erich (Anderss Heikura) 27.11.1756 (SL)
Henrich (Anderss Heikura) 21.3.1760 (SL)
dotter Margeta (Andersdr Heikura) 1752 (ei SL)
Carin (Andersdr Heikura) 15.2.1764 (SL)
Bror Erich (Erikss Heikura) 1731 (ei SL) 
drunknad (d. 26.10.1765)
hustr Carin (Henriksdr Puhakka ) 11.6.1731 
(VL 19.3.1751) 
son Erich (Erikss Heikura) 1.3.1762 (ei SL)
Pehr (Erikss Heikura) (11.4.1762 SL)
dotter Margeta (Eriksdr Heikura) 19.8.1752 (SL)
Anna (Eriksdr Heikura) 8.3.1759 (SL)
Brita (Eriksdr Heikura) 4.5.1765 (SL) (yliviiv) (d.12.3.1769)
swåger Pehr (Pehrss Määttä) (s.14.7.1739)
död 25.10.1765 (KL)
hustr Walborg (Pehrsdr Heikura) 1727 
(VL 22.2.1763)
dr Walborg 1764 död 5.7.1764 (KL)
...mor Margeta 1689 d.22.3.1767 (KL)
(Erik Heikuran leski)
dr Joh Kinnunen 1729

sivu 026 (eRKs076) (sRKs064 )

(Perukka)
(Tomberi ja nybygg Mäkelä)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs076) (sRKs064 )
Matts (Carlss) Tomber 1725 
hustr Lisa (Olofsdr Kärnä) 8.4.1725 
(VL 28.2.1745)
son Matts (Mattss Tomberi) 3.6.1748 (SL)
hustr Carin ( Henriksdr Gössmann) (1749)(sivulta 072)
( VL 19.7.1770) 
Olof (Mattss Tomberi) 7.4.1750 (SL)
Henrich (Mattss Tomberi) 8.2.1755 (SL) d.28.12.1765
Pehr (Mattss Tomberi) 11.4.1766 (SL)
dr Margaretha (Mattsdr Tomberi) 17.11.1752 (SL)
dr Anna (Mattsdr Tomberi) 8.4.1757 (SL) 
dr Lijsa (Mattsdr Tomberi) 11.11.1761(SL)
dr Dorde (Mattsdr Tomberi) 27.2.1764 (SL)
pig Anna (Henriksdr) Sparf 1741 (s. 11.5.1741)(sRKs030)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs079-2 sRKs070-2)
Nybyggaren 
Påhl (Zachriss) Mäkelä ( Hackarain Väänänen )
				10.9.1727 (SL)
hustr Margeta (Johansdr Kinnunen) 1727 (ei SL)
(VL15.4.1755)
son Johan (Påhlss Mäkelä) 6.8.1756 (SL)
Påhl (Påhlss Mäkelä) 3.10.1758 (SL)
Zachris (Påhlss Mäkelä) 23.11.1760 (SL)
Pehr (Påhlss Mäkelä) 20.11.1762 (SL)
Jacob (Påhlss Mäkelä) 1766 (ei SL)
Anders (Påhlss Mäkelä) 26.8.1768 (SL)

sivu 027 (eRKs077) (sRKs066 )

(Perukka)
(Karjalainen ja inhyses)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs077)(sRKs066 )
Matts (Zachriss) Karjalainen (Kanniain ,Laurila) 1706
hustr Margeta (Johansdr Karjalain) 1719 (VL 27.11.1739)
s: Johan (Mattss Karjalainen Laurila) 1745 (18.11.1748 SL)
h: Anna (Eriksdr Klemettinen) 21.4.1747 (SL) (sivulta 007)
(VL 28.11.1770) 
Zachris (Mattss Karjalainen) 20.6.1751 
(s. 26.6.1751 Laurila äiti Marg)
Matts (Mattss Karjalainen) 1749 
(s.18.11.1748 Laurila äiti Marg)
hustr Carin (Jacobsdr Hartikka) 11.4.1751(SL) (sivulta 068)
(VL 28.3.1769)
dott Maria (Mattsdr Karjalainen Laurila) 1744 (26.1.1745 SL)
			gift i Laitas (vih sivulle 098)
Anna (Mattsdr Karjalainen) 12.6.1754 (SL)
Lisa (Mattsdr Karjalainen) 29.6.1757(SL)
Margeta (Mattsdr Karjalainen) 1761 (29.4.1760 SL)
swärmor Anna 1689
Inhyses 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs079-1) (sRKs072-6)
Matts Karfwonen 1703 (1698 ?)
hustr Carin (Påhlsdr Keinänen) 1719 
(VL 29.9.1763)
dotter Walborg (Mattsdr Karvonen) (s. 5.9.1748 Oulu) 1748 
vistas uti Wuotto (sivulle 003)
Anna (Mattsdr Karvonen) 1746 (ei SL)
gift med sold (And Johss Leerbeck) i Uhlosuby 
(VL 31.1.1766)
(Anders Leerbeckín edellinen vaimo:)
(hu Walborg Olofsdr Karvonen 19.3.1737 SL d.11.7.1765)
				(eRKs154)

sivu 028 (eRKs078) (sRKs068 )

(Perukka)
(Keinänen ja inhyses)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs078) (sRKs068)
Påhl Keinänen 1684 d. 15.5.1764 (KL)
son Påhl (Påhlss Keinänen) 22.11.1722 (SL)
hustr Margeta (Henriksdr) 1725
son Henrich (Påhlss Keinänen)1750 (ei SL)
Påhl (Påhlss Keinänen) 7.5.1767 (SL)
dotter Margeta (Påhlsdr Keinänen) 30.3.1751 (SL)
Carin (Påhlsdr Keinänen) 9.6.1757 (SL)
Maria (Påhlsdr Keinänen) 27.6.1760 (SL)
brorson Påhl (Henrikss Keinänen) 12.2.1735 (SL)
flyttat til Utajärvfi 30 Juli 1770
Hans (Henrikss Keinänen) 12.7.1739 (SL)
dotter Ingred (Henriksdr Keinänen) 28.9.1742(SL)
 gift hos .... (VL 6.3.1767 sivulle 060)
Margeta (Henriksdr Keinänen) 12.12.1748 (SL) 
farit til Törnävä
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nils (Anderss) Räisänen .1744 (ei SL)
farit till Kemi 1771
hustr Juliana (Eriksdr) Tervo (s.19.8.1743 ) (eRKs051)
1748 d. 2.11.1770 
(VL 7.1.1770)
bror Eric (Erikss Tervo) 1735 (s.23.7.1734) (eRKs051)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs148-5 sRKs150-3)
dr Robertus Gisselkors ( 1735)
hustr Anna (Tyni) 
(VL 22.5.1763)
son Matts (Robertss Gisselkors) 11.4.1766 (SL)
dr Maria (Robertsdr Gisselkors) 19.5.1764 (SL)
Anna (Robertsdr Gisselkors) 6.1.1769 (SL)
pig. Britha (Sigfridsdr) Friberg 1.1.1746 (SL)
(sivulta 118)(Utaj KL 25.10.1778) 

sivu 029 (eRKs0080) (sRKs074 )

Muhos by
(Karpinen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eRKs080-1)(sRKs074-2)
Matts (Johanss Sangila) Karpinen 1714
(ed vmo Oulu VL 1.12.1733 Cecilia Sutela)
hustr Brita (Johansdr Hyrkäs) 22.9.1724 1(VL 8.3.1746)
son Johan (Mattss Karppinen) 1746 (ei SL)
Matts (Mattss Karppinen) 28.7.1750 (SL)
Henrich (Mattss Karppinen) 3.3.1752 (SL)
Anders (Mattss Karppinen) 9.1.1754 (SL)
dotter Lisa (Mattsdr Karppinen) 1739 (ei SL)
Elin 1747 flytt till Uhleåborg 1770 den 7 Octob
Carin (Mattsdr Karppinen) 1748 (s. 21.2.1748)
Agneta (Mattsdr Karppinen) 3.1.1756 (SL)(sRKs310)
Margeta (Mattsdr Karppinen) 28.11.1759 (SL)
Brita (Mattsdr Karppinen) 4.5.1761 (SL) (ylivii)(d.26.2.1769)
Anna (Mattsdr Karppinen) 30.9.1763 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Paltamosta) (sRKs074-1)
husb Matts (Olofss) Carpinen el. Mustonen 
			21.4.1737 (Paltamo SL)
hustr Carin (Olofsdr Kovalatar) 4.1740(s.23.7.1740 Paltamo)
son Henrik 6.7.1760 (6.1.1760 Paltamo )
dr Carin 1761 (6.6.1762 Paltamo )
dr Gertrud 1763 (9.12.1763 Paltamo )
son Olof 1763 (26.12.1765 Paltamo )
son Matts( Matts Mustonen) 24.6.1769 (Paltamo SL)
dr. Carl Hanss Kempainen s.1747 (ei SL) (ei sRK)
(ei eRK?? ) (tulleet) 30.8.1770(Paltamosta ?)

sivu 030 (sRKs076 )

(Muhos)
(Juvani)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs088-1) (sRKs076-2 )
Olof (Johanss) Jufwani (Kassinen) s.1722 
hustr Agneta (Henriksdr Pääkkö ) s.1722 (Sotkamosta) 
(VL 7.2.1746)
son Johan s. 30.1.1752 flyttat till Uhleåborg ....1770
Olof (Olofss Kassinen) s. 19.12.1754 (SL)
Henrich (Olofss Kassinen) s.17.5.1759 (SL)
dotter Carin (Olofsdr Kassinen) 1746 (ei SL)
flyttat till Uhleåborg ....1770
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs268-2)
måg Eric (Mattss Kaveri, Tarflig)1738 (sivulta 033)
ho Agneta (Olofsdr Juvani)1750 (eiSL) 
(VL 12.11.1768 )
. . . . . . .
dr Malin (Olofsdr Kassinen) 15.3.1757 (SL)
Maria (Olofss Kassinen) 26.8.1762 ( SL)
Pehr Erici (Kaveri) 13.12.1768 (SL) (sRKs268)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs088-2) (sRKs076-3 )
bror Isak (Johanss Kassinen Juvani ) 20.12.1728 (SL) 
hustr Margeta (Eriksdr Kärnä) 1730
(VL 11.3.1751)
son Erich (Isakss Kassinen) 9.5.1753 (SL)
Isak (Isakss Juvani) 10.5.1763 (SL)
dotter Malin (Isacsdr Kassinen) 15.6.1751(SL) 
Margeta (Isacsdr Kassinen) 1756 (ei SL)
Lisa (Isacsdr Kassinen) 21.1.1761 (SL)
Eva (Isacsdr Juvani) 5.5.1766 (SL) d. 20.10.1769
Johan (Isakss Juvani) 20.1.1770 (SL)

sivu 031 (sRKs XX)

(Muhos)
(Inhyses)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs179-1 sRKs152-1)
sold Henrich Hägg (Partanen) 1726 (d. 10.3.1793)
hustr Carin 1728
son Henrich (Henrikss Hägg) 1751(ei SL)
dotter Anna (Henriksdr Hägg) 1754 in Martii (eiSL)
Carin (Henriksdr Hägg) 1756 (ei SL)
Sophia (Henriksdr Hägg) 16.11.1759 (SL) d. 9.3.1771 (KL)
Maria (Henriksdr Hägg) 1.7.1762 (SL) 
Saara (Henriksdr Hägg) 6.9.1768 (SL) 
son Petrus (Henrikss Hägg) 6.12.1770 (SL) 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs081-1 sRKs144-1)
Johan Karjalainen (Long ) s.1724 (ei VL)
hustr Anna (Josephsdr Könönen ) s. 3.3.1728 (SL)
son Joseph (Johanss Karjalainen) s. 1748 (s. 8.10.1747)
hustr Anna (Sigfridsdr Pykman) (s. 28.4.1747) (sivulta 050)
(VL 9.3.1770) 
Johan (Johanss Karjalainen) 1751 (s.23.2.1751)
Jacob (Johanss Karjalainen) s.12.9.1761 (SL)
dotter Malin (Johansdr Karjalainen) s.30.4.1755 
(s.5.12.1755) ( SL Carppin ??) 
Saara (Johansdr Karjalainen) 13.7.1767 (SL)

sivu 032 (sRKsXX )

(Muhos)
Inhyses
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs081-2) (sRKs 274-6)
Matts Tallman 1706 (d. 24.8.1771) 
hustr Maria 1724 (d 1774)
son Matts (Mattss Tallman) 29.1.1741 (SL) 
(VL 20.3.1766) (sivulle 089)
Johan (Mattss Tallman) 13.5.1737(SL) 
 (VL 7.4.1768) hos Anders Laucka (sivulle 89)
hustr Britha (Laukka) (s.1748) (sivulle 89)
Anders (Mattss Tallman) 21.9.1754 (SL) (sRKs117)
dotter Brita (Mattsdr Tallman) 9.3.1739 (ei SL) 
afvikit til Limingo .......
Carin (Mattsdr Tallman) 1748 (ei SL) ........ (sRKs214)
Lisa (Mattsdr Tallman) 23.12.1751 (SL) (sRKs 274)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs178-4 sRKs152-2)
sold Johan Storm (Pykman) 1723
hustr Chirstin (Henriksdr Kiskitär) 1721
(VL 11.2.1752)
son Johan (Johanss Storm ) 5.4.1757 (ei SL)
Henrich (Johanss Storm ) 6.4.1757 (SL) 
Sigfrid (Johanss Storm ) 13.5.1760 (SL ) 
Gabriel (Johanss Storm ) 10.12.1764 (SL) 
dotter Christina (Johansdr Pykman) 20.11.1752 (SL) 
Margeta (Johansdr Storm) 23.7.1762 (SL) 
son Pehr (Johanss Storm ) (1762 ei SL)

sivu 033 (eRKs082) (sRKs078 )

(Muhos)
(Hyrkäs)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs082-1) (sRKs078-1 )
Johan (Pehrss) Hyrkäs (Rahko) 1707
hustr Elin (Ruottinen) (yliviiv)1704 (d. 11.2.1766)
hustr Lisa (Andersdr Pitkänen) 1727 (lisätty)
(VL 3.11.1767) (sivulta 115)
son Anders (Johanss Hyrkäs) s 25.12.1768 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs082-3) (sRKs078-2 )
son Johan (Johanss Hyrkäs) 27.1.1734 (SL)
hustr Anna (Johansdr Honkanen) 18.1.1736 (SL)
(VL 17.2.1757)
son Johan (Johanss Hyrkäs) 4.4.1760 (SL)
Pehr (Johanss Hyrkäs) 20.2.1767 (SL)
Olof (Johanss Hyrkäs) 23.3.1769 (SL)(yliviiv) (d.1.7.1769)
dotter Anna (Johansdr Hyrkäs) 23.3.1761 (ei SL)
Brita (Johansdr Hyrkäs)1.6.1765 (SL) död (d.21.3.1767)
Johans och Lisas son
Ephraim (Johanss Hyrkäs sr) 8.11.1770 (SL) (d.17.11.1770)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs082-4) (sRKs078-4 )
Måg Johan (Nåppberg Näppä) ei SL) 
hustr Agneta (Johansdr Hyrkäs) 19.11.1731 (SL) 
(d.21.12.1769) (ei VL)
son Johan (Johanss Näppä)15.6.1759 (SL isä renki) 
Pehr (Johanss Noppberg) (s.14.2.1762)
Thomas (Johanss Noppberg) 18.11.1763 (SL) 
dotter Elin (Johanss Noppberg) (1764) (yliviiv)
Brita (Johansdr Noppberg) 30.3.1766 (SL) 
Carin (Johansdr Noppberg) 30.3.1766 (SL) d. 18.4.1766
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs082-5) (sRKs 272-8)
Måg Pehr (Kaveri) (1736)
hustr Elin (Johansdr Hyrkäs) 13.4.1738 (SL) (ei VL)
son Erich (Pehrss Kaveri )1.1.1760 (SL) 
Johan (Pehrss Kaveri ) 11.12.1763 (SL) död (d.12.1.1767)
dotter Elin (Pehrsdr Kaveri ) 23.12.1761 (SL) 
Walborg (Pehrsdr Kaveri )17.3.1769 (SL)
dr Eric Kaveri (1738 ) har attest af hr mag Mennander
 af den 7 Feb 1766 hos Juvani måg (VL13.11.1768)
				 (sivulle 030-2)
(tullut ilm. Oulusta(tai Oulunsalosta) (eRKs154)

sivu 034 (eRKs083) (sRKs080 )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs083-1) (sRKs080-1 )
Pehr Hyrkäs 1704
hustr Agneta 1697 (d. 18.1.1771)
sonason Pehr (Isakss Hyrkäs) 12.1759 (ei SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs090-2) (sRKs080-2 )
måg Thomas (Mattss Leskelä Hyrkäs) 1739 
hustr Carin (Pehrsdr Hyrkäs) 1739 (s.31.12.1738) (eRKs090)
(VL 28.3.1757)
son Thomas (Thomass Leskelä) 10.7.1764 (SL)
Matts (Thomass Hyrkäs Leskelä) 26.10.1766 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs083-2) (sRKs150-1)
dr Johan (Johanss)Terfwo 3.2.1737(SL)
hustr Brita (Johansdr Raitikainen) 1745(ei SL) 
(VL 27.12.1762)
son Johan (Johanss Tervo) 29.10.1763 (SL)
Pehr (Johanss Tervo) 4.2.1768 (SL)
dr p Joh Lusua (???) (ehkä sRKs212)
flickan Brita ...... afvikit til Sahlö
Bror Pehr afvikit...
E ....Korhonen 9.1.1753
drg Lars Terfwo 1751 aug flytt till Uhleåborg (sRKs084)
....1770
pig Margeta Terfwo ..... gift med sold And Sparf
(on sivulla 043)
pig Brita
syster Agneta
....poickan And Kettunen drunknad

sivu 035 (sRKs )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs088-3, sRKs280-2)
färjecarlen 
Johan (Johanss )Kassinen s.5.1.1726 (SL)
hustr Walborg (Henriksdr Nurro) s.1737 (VL 18.2.1759)
son Johan (Johanss Kassinen) (s. 24.12.1762 SL)
dotter Margeta (Johansdr Kassinen s.14.5.1760 SL)
Malin (Johansdr Kassinen s. 30.12.1765 SL )
(perhe) farit til Ahmas 1767 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Oulusta) (Utajärvelle)	
Isaac Karjalainen(Raatinniemi) (abt 1723, d. 14.1.1772)
hustr Margeta 
dott Anna 
(perhe) hafwa attest af ..magist Mennander .....
(tulivat Oulusta ??)( ripit 1765-67)
 flyttadt til Raatiniemi i Sotkajärfvi 1767
(Utajärvellä 12.4.1768 poika Isak)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs084-2) (Tyrrnävälle)
Henrich (Johanss Seppänen) Tuppurainen (19.4.1736)
hustr Margeta 1741
(hafwa attest af ...magist Joh Forshaell ...26 Nov 1763
afvikit till Törnävä
dott Helena ( Henrichsdr Tuppurainen) 20.8.1763 (ei SL)
förra åboen Zachris Tuppuraises dotter
 Maria (Zachrisdr Tuppurainen Kukkonen) 3.2.1752 (SL) 
d.28.2.1764 (KL) (eRKs084-1)
bror Abraham (Johanss Tuppurainen Seppänen) (ei SL)
afvikit til Törnävä
fadren Johan (Clemetss Seppänen)
hustr Anna (Simonsdr Korhonen)
(VL 7.1.1729)
(molemmat) farit til Törnävä 
(kuolleissa 11.5.1777 gl. Johan Seppänen 63 år gift)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs080-3)
Mats Tuppurain 1730
hustr Carin 1734 haf attest af Christ Keckman 
..... 25 Dec 1764 (tulivat siis Tyrnävältä)
s Jacob (Matss Tuppurain ) 17.11.1761 (ei SL)
 Matts (Matss Tuppurain ) 26.10.1766 (SL)
dr Britha (Matsdr Tuppurain ) 12.2.1760 (ei SL)
.. Påhl Zachrisson Patapää .....6.1.1764 (sRKs081)
Zachris (Matsdr Tuppurain ) 20.11.1768 (SL)
			 (d. 12.1.1771 )

sivu 036 (eRKs085yo) (sRKs )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs084-4 sRKs270-6)
Jöran (Jöranss) Lodwoma (Kofall Pihlgren) 1716
hustr Margeta (Eskilsdr Eskelinen)1717 (VL 25.3.1739)
son Jöran (Jöranss Pihlgren) s.9.11.1747 (SL)
				d. 10.9.1769
Johan (Jöranss Pihlgren) 6.2.1756 (SL)
dotter Lisa (Jöranss Pyhlgren) s.26.4.1744 (SL)
 gift med Henrik Nykyri (VL 15.4.1767) (sivulle 048)
Margeta (Jöranss Pyhlgren) s.1750 (ei SL)
 flyttat sig til Limingo 1770 .....
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Limingasta) (Lumijoelle)
Pehr Lodwoma 1727
hustro Anna 1736
son Anders 23.2.1756
Marget 3.9.1758
Maria 24.12. 1759
Anna 
(Henricus 12.12.1766 d.27.12.1766 )
(Catharina 4.4.1768 kats alin rivi )	
(perhe on tod.näköisesti tullut Limingasta 1765 
ja palannut Lumijoelle 1769, Muhoksella synt. 2 lasta)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs085-1) (sRKs082-1)
Henric (Erikss) Kuckonen s.29.3.1723 (SL)
hustr Maria (Thomasdr Leskelä)s. 0.1.1725 (SL)
son Thomas ( Henricss Kuckonen )11.5.1761 (SL)
Matts (Henricss Kuckonen) 7.12.1763 (SL)
dotter Carin (Henricsdr Kuckonen) 7.7.1767 (SL)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (perhe sRKs084-1)
måg Christer (Erikss Komulainen) (s. 18.1.1732 Oulu) (ei eRK)
hustr Anna (Henriksdr Kukkonen) s.31.1.1748 (SL) 
(VL 7.2.1764)
son Henrik (Christerss Komulainen l. Kukkonen) 
 9.1.1766 (SL) (d. 23.5.1766)
Johan (Christerss Kukkonen) 21.6.1767 (SL)
dotter Margeta(Henriksdr Kukkonen) 4.1.1752 (SL)(sRKs082)
Christers son Eric s.16.9.1770 (SL)
Maria (Henriksdr Kukkonen) 1.2.1754 (SL) (sRKs082)
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (perhe sRKs084-2)
dr Jöran (Erikss) Komulainen (v 1765 Limingasta) (ei SL)
ho Anna Cassinen s.1736 (ei SL)
(VL 24.3.1771)
svärfar Hendrich ? 1710 (1768 Lumijoelle)
hustr Anna (yliviiv) 1712 (1768 Lumijoelle)
Carin Pehrsdr (Ladvomaa) (yliviiv) s.4.4.1768 (SL) (kts yllä)
dr p: Ol ....Mättä

sivu 037 ( eRKs085ao) (sRKs )

(Muhos)
(Kukkonen
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs085-2) (sRKs082-2)
Matts (Erikss) Kuckonen s.26.1.1727 (SL) (d.15.5.1769 )
hustr Anna (Pehrsdr Nykyri) s. 30.10.1729 (d.28.2.1768)
(VL 13.3.1752) 
son Staphan (Mattss Kukkonen) s.6.2.1755 (SL)
				d. 8.5.1769
Henrich (Mattss Kukkonen) s. 29.9.1763 (SL) (sRKs082)
dr Anna (Mattsdr Kukkonen)s. 6.6.1758 (SL) (sRKs082)
Lisa (Mattsdr Kukkonen) s. 25.1.1765 (SL) (sRKs082)
Margeta (Mattsdr Kukkonen) s.7.2.1768 (SL) d. 24.2.1768
fader Erich (Kukkonen) (s,1696 d. 28.12.1769 MU) (eRKs084-1)
hustr Anna 1696 död i Limingo sockn (eRKs084-1)
dr. Matts (Mattss) Hålappa 11.6.1735 (SL) (ei sRK)
(yliviiv) betyg 1Maji 1768
pig. Anna ... 1738(yliviiv) bet af Joh Forshaell (Tyrnävältä)
.do Anna .... (yliviiv) farit til Törnävä
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs086-1) (ei sRK)
Stephen Bongila (Määttä eli Karhusaari (1732)
			d.17.2.1764 )
hustr Carin (Jacobsdr Martin) farit til Törnävä 1765
(VL20.12.1760)
son Johan s.16.11.1761 (SL) d. 13.2.1764
Jacob s. 1.9.1763 (SL) med modren 1765
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs086-2, sRKs144-3) 
bror Zachris (Johanss Bongila Määttä Karhusaari) 
s.13.3.1738 (SL)
hustr Margeta s.20.11.1740
son Zachris (Zachriss Karhusaari) s.6.4.1764 (SL)
Henrich (Zachriss Karhusaari) s.29.10.1766 (SL)
...
dotter Brita (Zachrisdr Määttä Karhusaari) 
 s.8.2.1760 (SL)
Margeta (Zachrisdr Määttä Karhusaari) 17.12.1768 (SL)
Anders Terfvo 1741 (sRKs082 )
Thomas Terfvo 1748 (sRKs082 )
(molemmat) tulleet 26.4.1771 (Paltamosta ??)
syster Walborg (Johansdr Määttä) 
gift med Johan Karhusari 1767 (sivulle 038)
mor Brita s.1699 (sRKs144) 

sivu 038 (sRKs )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs086-4,sRKs144-2)
(Socn smed) Johan Raitikainen 1709 
hustr Malin 1711
son Johan (Johanss Raitikainen l. Karhusaari )1736
hustr Walborg (Johansdr Määttä ) 1747 (sivulta 037)
(VL 21.12.1767 )
dotter Margeta(Johansdr Raitikainen) 1734
Anna (Johansdr Raitikainen) s. 1748 d.24.4.1764 (KL)
Malin (Johansdr Raitikainen) 28.6.1754 (SL)
swärmor Maria (Comu) 1684 (d.28.5.1766)
sonason Johan (Johanss Karhusaari) 11.9.1768 (SL)
Thomas (Johanss Karhusaari) 7.12.1769 (SL)
				(d.21.8.1770)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs086-3) (sRKs146-1)
(tulleet 17.3.1764 Oulusta ) 
(nyb) Johan (Johanss Määttä)Randakangas s.5.9.1729(SL) 
hustr Anna (Thomasdr Pääskynen) 1737
dotter Anna (Johansdr Määttä) 1756 (ei SL)
Margeta (Johansdr Määttä) 26.11.1759 (SL)
(Walborg 02.10.1765 SL d. 26.10.1765)
son Johannes (Johanss Rantakangas) 24.9.1766 (SL)
Pehr (Johanss Rantakangas) 4.4.1769 (SL)
(edell RK:ssa Johanin vaimo on ilmoitettu kuolleeksi 1762
Muhoksen haudatuista ei häntä löydy, eikä Johanin uutta
aviota. Mahdollista on, että Anna kuoli ja Johan vihittiin
 uuden Annan kanssa välillä 1762-4 Oulussa 
(Oulun historiakirjat tältä väliltä puuttuvat)
Ehkä Oulun rippikirjoista olisi apua)

sivu 039 (sRKs )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs087-7 sRKs146-2)
Anders Säckilänoja 1730 (tulleet 4.4.1763)
hustr Maria 1725
son Johan (Anderss Säckilänoja) 23.12.1765 (SL)
(Anders Anderss Säckilänoja 30.6.1763 SL, d bef 1769)
Anders (Anderss Säckilänoja) 26.2.1769 (SL)
dotter Carin Andersdr Säckilänoja) 1756 in Nov (ei SL) 
Margeta (Andersdr Säckilänoja) 1758 in Dec (ei SL) 
Maria (Andersdr Säckilänoja) 25.3.1761 (ei SL) 
dreng Johan Keronen 1738
hustr Britha 1742
dotter Lisa (Johansdr Keronen) s. 25.8.1762 (ei SL)
(kaikki yliviivattu ei eRK, ei sRK)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs180-1 sRKs152-3)
sold. Jacob (Anderss) Lejon
hustr Anna (Johansdr Määttä) (s. 1739, d. 19.11.1766)
hustr Brita (Mattsdr Tervo)(1746) (eRKs169)
 (VL 17.11.1767)
(s Anders Jacobss Lejon 1.1.1764 SL d. 17.2.1770)
dott Margeta (Jacobsdr Lejon)(13.11.1766 SL)(d. 24.11.1766)
(Brita Jacobsdr Lejon 1762 d. 25.5.1764) 
Brita (Jacobsdr Lejon) 9.6.1765 (SL) (d. 19.3.1769)
Margeta (Jacobsdr Lejon) 24.9.1768 (SL)
.....
(qvp) Anna Puhacka död 1769 (s. 1730 d. 13.5.1769)
svärmor Margareta ?(Lusua) (Anna Määtän äiti) (sRKs086)
 dess dr Marg (sRKs086)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs270-7)
(snickare) Eskel (Eskilss )Parckinen s. 1729 (ei eRK)
hustr Margeta (Johansdr Keränen) s.1744 (s.2.3.1744)
			(sivulta 088)
(VL 29.6.1767)
son Eskell (Eskilss Parkkinen) 21.1.1769 (SL)

sivu 040 (eRKs087) (sRKs086 )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs087-1) (sRKs086-1 )
Anders (Johanss) Keränen (Tuppurainen) 1704
hustr Helgart (Mattsdr) (yliviiv) 1699 (s.1696, d.7.2.1764)
hustr Walborg (Johansdr Määttä) (lisätty) 1720 (sivulta 093)
(VL 15.11.1765)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs087-2) (sRKs076-1)
son Johan (Anderss Keränen) 1727 
hustr Chirstin (Magnusdr Määttä) 6.8.1725 (SL)
(VL 9.4.1755)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs087-3) (sRKs086-3 )
son Anders (Anderss Nykänen Keränen) 9.2.1732 (SL)
hustr Chirstin (Michelsdr Mattinen) 1716
(VL 27.12.1762)
(ei lapsia) 
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs087-4) (sRKs086-2 )
son Matts (Anderss Tuppurainen Keränen) 29.3.1735 (SL)
hustr Anna (Abramsdr Lievonen) 18.12.1740 
(VL 6.4.1762)
son Gustaf (Anderss Tuppurainen Keränen) 
		22.2.1738 (SL) d. 11.3.1764 (KL)
dott Brita (Andersdr Tuppurainen Keränen) 1747 (ei SL) 
		(s.25..11.1746) d. 9.3.1764 (KL)
 dr Anna (Mattsdr Keränen 18.5.1764 (SL)
				(d. 15.7.1764)
Matts dr Carin (Mattsdr Keränen 6.3.1763 (SL)
Margeta (Mattsdr Keränen) 28.7.1765 (SL) (d. 8.3.1770)
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs084-1) (ei sRK)
af ... Zachris Tuppuraises barn
Eric (Zachriss Tuppurainen) 8.4.1757(SL)(sRKs076)
Anders (Zachriss Tuppurainen) 26.10.1754 ( SL) 
Elin (Helena) (Zachrisdr Tuppurainen) 1757
Margetha (Zachrisdr Tuppurainen) 1759 (sRKs308)
Britha (Zachrisdr Tuppurainen) 1761 (s. 23.8.1761)
				(sRKs308)
(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs 088-4) (ei sRK)
Inhyses Leinoses ??
encka Lisa (Henriksdr Wänänen)1714 (sRKs086)
son Sigfrid (Sigfridss Leinonen) 29.3.1747 (SL) (sRKs134)

p Lijsa (Johansdr ) Wänänen 22.8.1752 (sRKs306)
med ..Abr Schroderi betyg af den 25 Martii 1770
(siis Utajärveltä)

sivu 041 (sRKs088 )

(Muhos)
(Kassinen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs080-2) (sRKs088 )
Jacob Jacobsson Kassinen (Juvani) 12.12.1726 Muhos(SL)
hustr Walborg (Johansdr Heikkinen) s.1727
(VL 1.4.1745)
son Jacob (Jacobss Kassinen)s.1747
hustr Brita (Samuelsdr Kaakinen) (Oulunsalo VL 3.4.70)
Johan (Jacobss Kassinen) s.1753
Matts (Jacobss Juvani Kassinen) s. 25.1.1761
......
dott Carin (Jacobsdr (sr) Kassinen) s. 29.12.1750
Maria (Jacobsdr (sr) Kassinen) s.22.7.1755
Walborg (Jacobsdr (sr) Kassinen) s. 2.5.1763 (SL)
pig.Märta Myllynen (eRKs160) (sRKs284)
dr. And. (Josefss) Mickonen farit til Sotkajerfwi
hustr Lisa (Samuelsdr Manginen) s. 1740
(Utaj VL 17.5.1766)
(Liisa Andersdr Mikkonen 3.2.1767 d. 8.2.1767)
(2 lasta Utajärvellä 1766-1769)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs165-3 sRKs272-1)
dr Pehr Suorsa (Rantakangas) 1731
hustr Carin 1720
son Jacob 1753
Matts 1757
Ephraim 1760
(Kempele VL 26.12.1753 Pehr Jacobss. Suorsa	
Pig. Carin Bengts d:r Stenberg)
(Kempele SL 24.2.1754 Jacob)

sivu 042 (eRKs089-1) (sRKs090 )

(Muhos)
(Laitinen)
Matts Laitinen 1681 (d. 30.5.1765)
hustr Brita 1680 (d. 19.2.1764)

son Pehr (Mattss Laitinen) 1704

hustr Maria (Mattsdr Kolehmainen) (lisätty) 1744
(VL 27.2.1766 Utaj)
hustr Dorde (Olofsdr Kärnä) (yliviiv)1715 (d. 24.4.1764)
(VL 25.3.1732) 
Matts (Mattss Laitinen) 1721 (d. 3.4.1764)
hustr Maria (Olofsdr Kärnä) 14.7.1727(SL) (d. 2.2.1764)
(VL 12.3.1747) 
Pehrs son Henrich (Pehrss Laitinen) 25.7.1753 (SL)
Johan (Pehrss Laitinen) 22.6.1757(SL)
Matts (Pehrss Laitinen) 10.11.1766 (SL)
.....
dot Anna (Pehrsdr Laitinen) 1744 (ei SL) d. 4.1.1764 (KL)
Maria (Pehrsdr Laitinen) 1746 (ei SL)
 gift med Pehr (Pehrss) Poutiainen (NI)
 (VL 28.2.1766)
(paria ei löydy tästä eikä seuraavasta rippikirjasta
ei myöskään Utajärveltä)
Anders Pehrsson (Pehrss Laitinen) 4.9.1768 (SL)
Pehr (Mattss Laitinen) 8.6.1762 (SL) )(d.3.2.1764)
Pehr Pehrsson (Pehrss Laitinen) 2.3.1770 (SL)
dotr Brita (Mattsdr Laitinen) 30.3.1748 (SL)
			 (d.26.1.1764)
Carin (Mattsdr Laitinen )(s. 24.12.1749) (yliviiv) 
				(d. 1.1.1764)
swägerska Margeta 1749 (???)
Lisa (Mattsdr Laitinen) 20.5.1757 (SL) (d.9.2.1764) 
Maria (Mattsdr Laitinen) 20.12.1759 (SL) (d.29.4.1764)
Pig .....................(yliviiv) tjänar hos Lars Leskelä 17.2.1751
 flyttadt til Paldamo 20.12.1759
.......
dito Brita ...nen 1744 (???)
dr Henrick (Simonss ) Korhonen 14.4.1750 (SL)
flyttadt til Utajerfvi med betyg af 9 December 1769
(Utaj VL 11.12.1773 ) (Utajärvi RK1775 s108)
dr Samuel (Samuelss) Storm 21.1.1744 (SL)(d. 13.1.1783 UJ) 
eRKs168 (sRKs090)
dr Thomas (Johanss)Smed (Rimpeläinen) (s. 27.5.1748)
(eRKs175 sRKs090)
swägerska Anna Kolehmain .1748
... har gl .... Häggs attest .... (Oulusta ?)
dito Margareta 1740
(molemmat sRKs090)

sivu 043 (eRKs089ao) (sRKs )

(Muhos)
(nybygg Pesola)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs148-2) 
Erich (Erikss) Pesola (Komulainen) 1729
hustr Brita (Påhlsdr Holappa ) 23.1.1736 
(VL 20.1.1751)
son Anders (Erikss Pesola) 1753 (ei SL)
Erich (Erikss Komulainen Pesola) 24.10.1754 (SL)
Matts (Erikss Pesola) (1760) (ei SL) d.16.2.1767
Jöran (Erikss Pesola) (ei SL)
Henrich (Erikss Pesola) 18.5.1766 (SL)
dotter Anna (Eriksdr Pesola) 24.1.1762 (SL)
Brita (Eriksdr Pesola) 4.4.1768 (SL) d. 25.2.1769
svärfar Påhl (Påhlss Holappa) 1695 (ei sRK kuollut)
hustru Brita (Henriksdr) 1699 (d.13.3.1770 ea)
son Christer (Erikss Pesola) 14.2.1770 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs148-4)
bror Matts (Ericss) Komulainen 1722 (d.20.1.1770)
hustr Margeta (Larsdr Tervotar)1719 (d. 25.11.1769)
(VL 29.4.1747 leski Sotkamosta) 
dott Brita (Mattsdr Komulainen) 4.2.1748
gift med Matts (Pehrss) Nykyri (VL 27.12.1768 ) 
(sivulle 048)
Margeta ( Johansdr Tervo) 4.10.1739 (SL) (sRKs280)
 gift med sold (Anders Olofss) Sparf (VL 14.12.1768)
(parista ei muita merkintöjä, leski sRKs280)
Agneta (Mattsdr Komulainen) 5.12.1751 (SL)(sRKs 308)

sivu 044 (eRKs090-1) (sRKs092 )

(Muhos)
(Leskelä)
Matts (Thomass) Leskelä 1704
hustr Margeta (Mattsdr Halonen)1721(po 1709) (d.27.2.1767)
(VL 25.3.1729)
bror Anders (Thomass Leskelä) 1708 (s.1713 d.18.2.1766)
hustr Anna (Påhlsdr Holappa)1727 (s.15.8.1727)
 (VL 25.3.1748) farit til Limingo .....1768
bror Claes Thomasss Leskelä) 1720
hustr Lisa Joh.dr. Antila.(lisätty) (s. 14.11.1739) (sivulta 054)
(VL 20.2.1767) 
hustr Brita Matsdr Laitinen (Halonen) (yliviiv) 1726 
(VL 25.3.1748) (d. 12.9.1764)
son Claes (Matss Leskelä) 15.3.1735 (SL)
			 (d. 18.3.1764)
Matts (Matss Leskelä) 29.8.1739 (SL) (d.1.3.1764)
Claesson Anders (Claess Leskelä) 11.2.1752 (SL)
Claes (Claess Leskelä) 4.1.1754 (SL)
Henrich (Claess Leskelä) 16.4.1756 (SL)
Jacob (Claess Leskelä) 4.5.1763 (SL)
dott Margeta (Claesdr Leskelä) 25.10.1758 (SL)
Matts (Claess Leskelä) 18.4.1768 (SL)
dotr Carin (Claesdr Leskelä) 1.1.1770 (SL)
dreng Adam (Hintza) farit til Limingo (yliviiv) (eRKs150)
 Anders Lejon (yliviiv) (kts s 079)
Anders Wilen ?? 3.4.1743 
har attest ....Probsten Pazelius af 9 Oct 1768
flyttat til Sanginjoki by
(tullut Limingasta ja mennyt Utajärvelle)
Pig Walborg Mustonen 1745 (eRKs159)
gift med Simon Honganen (sivulle051)
do Britha Lämpsä 1750 
flyttat till Uhleåborg 8 Oct 1770 (sRKs178)

sivu 045 (eRKs091) (sRKs094 )

(Muhos)
(Lievonen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs091-1 sRKs094)
Abraham (Abrahamss) Liefwonen ...1711
hustr Carin (Abrahamsdr) 1711
(VL 24.03.1732 )
son Abraham (Abrahamss Lievonen ) 20.5.1735 (SL)
hustr Carin (Bertilss Tikkanen) (lisätty) 12.2.1748 (SL)
(VL 24.3.1768) (sivulta 061)
hustr Margetha (Carlsdr Tomberi) (yliviiv) 18.8.1738 (SL)
(VL 24.3.1756) (d. 23.5.1766)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs091-2 sRKs108-2)
Henrich (Abrahamss Lievonen sr) 7.4.1737 (SL) 
hustru Lisa (Mattsdr Gesti) 1746 
(VL 24.2.1761)
. . . . . . .
Bertill (Abrahamss Lievonen sr)18.12.1745 (SL)
 nunc vers.studiosus (sRKs094)
dotter Carin (Abrahamsdr Lievonen sr) 29.10.1748 (SL)
 gift med Gustaf Hentula (VL 3.3.1768) (sivulle 056)
( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kuuluvat perheeseen 1)
Abrahams dot
Carin (Abrahamsdr Lievonen jr) 1757 (ei SL) (ei sRK)
(RK1778 s052)
Margeta (Abrahamsdr Lievonen jr) 8.10.1759 (SL)
Elisabeth (Abrahamsdr Lievonen jr) 2.9.1769 (SL)
. . . . . . .

() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kuuluvat perheeseen 2)
Henrichs son
Abraham (Henrikss Lievonen) 6.1.1763 (SL) (sRKs108)
Henrich (Henrikss Lievonen) 4.5.1768 (SL) (d.7.9.1768)
dotter Carin (Henrikss Lievonen) 31.12.1764 (SL)(sRKs108)
Henrichs son Matthias (Henrikss Lievonen) 26.7.1769 (SL)
. . . . . . .
dr Jacob Mättä 1748 betyg.... Cajana ...1769
flyttat till Uhleåborg 1770
dr Henrich (Simonss) Korhonen 14.4.1750 (SL) (yliviiv)
(ei sRK ?)

sivu 046 (eRKs092) (sRKs 096)

(Muhos)
(Lodvonen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs096)
Bertil Lodwonen 1689 d.18.1.1771 (KL)
hustr Maria (Pehrsdr Määttä) 1714 d.16.12.1770 (KL) 
		(ed. mies Påhl Vainikainen d. 23.10.1747)
(VL 10.4.1759) 
måg Zachris (Stefanss Wäänänen)22.11.1728 (Ylikiim SL)
hustr Maria (Bertillsdr Lodvonen Antila) (11.3.1725)
(VL 11.3.1763)
måg Påhl (Påhlss Vainikainen) 1735 (s. 4.4.1735) 
hustr Lisa (Bertillsdr Lodvonen Antila) (20.9.1734) 
(VL 10.4.1759)
dott Carin (Bertillsdr Lodvonen Antila))(s.28.9.1727)
				(d.13.05.1764) 
stiufson Henrich (Påhlss Vainikainen) 1747 (ei SL) 
stiufdot Maria (Påhlsdr Vainikainen Pyykkö)1742(ei SL)
				 död 6.4.1765 (KL)
stiufss Johan (Påhlss Vainikainen) 1737 (ei SL) d.27.7.1765
Stormens Encka Anna (Eliadr) 1713 (sRKs096)
dotter Maria (Samuelsdr Storm) 13.11.1746 (SL)(sRKs310)
(molemmat eRKs169)
pig Carin Häickiö (yliviiv) (monta saman nimistä)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs098)
Abraham (Abrahamss )Lodwonen 10.4.1726 (SL)
hustr Lisa (Isaksdr Nykänen)(15.4.1726) (ei SL) 1728 
(VL 20.4.1745)
son Isak (Abrahamss Lodwonen )2.4.1759 (SL) 
dotter Chirstin (Abrahamsdr Lodwonen ) 23.4.1757 (SL) 
Anna (Abrahamsdr Lodwonen )12.5.1763 (SL)
Carin (Abrahamsdr Lodwonen )17.4.1766 (SL) d. 30.9.1769
Pig ... 1747 bortflyttad til Lohteå (yliviiv)
Moder Lisa 1689 (Abr Lodvosen äiti) (sRKs098)
dr Erich Hataja (yliviiv) (ehkä sRKs228)
Pig Anna ...ter hos Kaiponen (yliviiv)
dr Erich Eklund ??( Heiskanen ) 1744
afvikit til Lumijoki...1766
hustr Lisa 1743
dot Lisa (Eriksdr Heiskanen) 7.10.1767 (SL)
son Johan (Erikss Heiskanen) 14.12.1764 (ei SL)

sivu 047 (eRKs093) (sRKs100 )

(Muhos)
Hyfwärinen 
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs093-3) (sRKs100-1)
Simon (Mattss Leskelä enkl) (lisätty)(mistä ?) (VL 30.1.1766)
Bengt (Matts Hyvönen Tihoin)Hyfvärinen 
			(s. 12.4.1730) (d.26.12.1764)
hustr Malin (Josefsdr Könönen) 8.10.1735
(VL 7.3.1755)
stiufs Matts (Bengtss Hyvärinen) 23.4.1758 (SL)
stiufdott Malin (Bengtsdr Hyvärinen) 17.12.1755 (SL)
Maria (Bengtsdr Hyvönen) 20.8.1763 (SL) 
				(d. 30.12.1764 )
son Jacob (Bengtss Hyvärinen) 1758 (ei SL)
Simon (Simonss Hyvärinen) 13.2.1767 (SL)
dotter Carin (Simonsdr Hyvärinen) 1768 (ei SL) 
Maria (Simonsdr Hyvärinen) 25.11.1769 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs173-2 sRKs150-4 Pekkala)
sold Jöran Suckberg 1719
hustr Anna 1719 (ei VL)
son Jöran (Jöranss Suckberg) 20.2.1752 (SL)
Isak (Georgss Suckberg) 8.6.1758 (SL)

måg Isak (Henrikss Tomberi) 1744 (ei SL) (ei eRK)
hustr Anna (Jöransdr Suckberg) 1747 (ei SL)
(VL 6.4.1769)
dotter Malin (Jöransdr Suckberg) 6.6.1750 (SL)
Carin (Jöransdr Suckberg) 21.5.1756 (SL)
son Pehr Kellman (ei SL) sjöman och vistas i Stockholm
hustr Anna (Stefansdr) har betyg af...Tötterman ...1768
(tytär Anna Christina s. 31.3.1770 Stockholm)
sold Johan Suckberg 9.12.1750 ....(eRKs169) (sRKs154)

sivu 048 (eRKs094) (sRKs102 )

(Muhos)
(Nykyri)
Pehr Nykyri 1704 d.13.6.1764
hustr Anna (Eriksdr Hyrkäs) 1697 (s.0.12.1689 d.12.10.1768)
son Anders (Pehrss Nykyri) 3.4.1726 (SL)
hustr Margeta (Eriksdr Kukkonen) 1727
 (VL 2.4.1750)
son Henrich (Pehrss Nykyri) 28.6.1728 (SL)
hustr Lisa (Jöransdr Pihlgren) 26.4.1744 (VL 15.4.1767)
(sivulta 036)
Stephen (Pehrss Nykyri) 17.5.1731(SL) (d.2.1.1771)
h: Carin (Pehrsdr Määttä) 12.10.1736 (SL)
 (VL 21.3.1758)
 Matts (Pehrss Nykyri) 2.7.1732 (SL)
h: Britha (Mattsdr Komulainen) 4.2.1748 (SL) (sivulta 043)
(VL 27.12.1768 )

måg Michel (Jacobss Suorsa)(s.1722 d.22.7.1764)
hustr Lisa Pehrsdr Nykyri 27.3.1734 (SL)
(VL 30.7.1763)
(dr Catharina Michelsdr Suorsa 18.5.1764 SL)
(Liisan uusi avio:)
gift Andra gången med Pehr Olofsson Tuppurainen 1766
(VL 14.11.1765	Utajärvi)(muutti ilm Utajärvelle)
(siellä lapsi 1767 eivät RK1775:ssä)
.Carin Michelsdr Suorsa 1763 d.24.5.1764
Andersson Stefan (Anderss Nykyri) 19.7.1753 (SL)
Pehr (Anderss Nykyri) 4.3.1751 (SL) 
Anders (Anderss Nykyri) 16.2.1758 (SL)
dotter Marg (Andersdr Nykyri) 13.8.1764 (SL)
Maria (Andersdr Nykyri) 19.3.1768 (SL) d.12.12.1769 (KL)
Stephanson 
Pehr (Stephenss Nykyri ) 3.6.1760 (SL) 
dot Anna (Stephensdr Nykyri ) (1759 ei SL)
Carin (Stephensdr Nykyri ) 24.11.1761 (SL) 
Matts (Stephenss Nykyri ) 20.10.1764 (SL) d. 19.3.1771
Henrich (Stephenss Nykyri ) 29.8.1767 (SL) 
d.15.3.1771(KL)

Matths son Anders (Mattss Nykyri) 5.12.1769 (SL) 
Pehr Henricsson (Nykyri) 28.7.1768 (SL) 
d. 20.12.1769
Stehensson Stephan 16.11.1770 (SL) d.15.3.1771 (KL)

sivu 049 (sRKs )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new sRKs272-3)
Halsinaho
Hans ....(Hanss ) (Enberg) 1744 (eRKs179-3)
hustr Gertrud (Johansdr Heiskanen) (sivulta 058)
(VL 19.7.1769) 
. . . . . . . 
bror Pehr (yliviiv) 17.1.1752 (SL) (d.7.7.1764) (KL) (eRKs179-3)
(isä oli Hans Enochss Enberg)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs179-3) (sRKs272-2)
Henrich (Hanss Enberg) 14.4.1754 (SL) 
Enoch (Hanss Enberg) 1757 (sRKs272)
(nimi ehkä korjattu, ollut Erich )
Påhl (Hanss Enberg) 26.5.1761 (SL) (sRKs272)
syster Anna (Hansdr Enberg) 18.8.1749 (SL)
Margeta (Hansdr Enberg) (s. 1759 d. 18.12.1762) 
Mor Walborg (Mattsdr Holappa) 1719 
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs096-4sRKs242-3)
Lars Rautio (Rouhiainen) s. 1704 (d. 22.7.1765)
hustr Lisa (Johansdr Lochtander) s.1724 (d. 22.5.1764)
son Abraham ( Larss Rautio l. Rouhiainen) 18.1.1731 (SL)
hustr Brita (Andersdr Anthonii) 25.10.1724
 (VL 19.11.1751)
Aron (Larss Rouhiainen) 1751 (s.11.1.1751)
dotter Lisa (Larsdr Rautio)15.7.1758 (SL)
Chirstin (Larsdr Rautio) 25.9.1763 (SL)
Abr:son Lars (Abrahamss Rautio) 1753 (s. 4.6.1752)(ei SL)
dotter Lisa (Abrahamsdr Rouhiainen) s. 21.4.1758 (SL)
gl Erik ..stinen s. 1689 farit til Uhlosuu by

sivu 050 (sRKs )

soldat 
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs180-2 sRKs154-2)
Sigfrid Pykman 1719
hustr Anna (Thomasdr Manninen) 1718
son Sigfrid 11.10.1743 (yliviv) d.18.5.1764 (KL)
Johan (Sigfridss Pykman) 1745 (s.11.10.1745 )
Gabriel 1.7.1754 (yliviiv) d.14.8.1764 (KL)
Lars (Sigfridss Pykman) 1.11.1759 (SL)
dott Anna (Sigfridss Pykman) 28.4.1747(SL)
(VL 9.3.1770) gift hos Johan Karjalainen ?? (sivulle 031)
Christina (Sigfridsdr Pykman) 8.7.1751(SL) 
Margaretha (Sigfridsdr Pykman) 21.9.1756 (SL) 
(s Henric Sigfridss Pykman 10.4.1757 SL)
dr Märta (Sigfridsdr Pykman) 26.5.1758 (SL) 
Maria (Sigfridsdr Pykman) 13.8.1764 (SL) (yliviiv)
 (d,12.4.1765)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs179-2) (ei sRK)
Pehr (Enochss) Carbin (yliviiv) (s.8.3.1726 d. 22.3.1764 (KL)
hustr Marg (Henrsdr Honkanen) 29.1.1734 d.3.5.1764 (KL)
dotter Anna (Pehrsdr Carbin) (yliviiv) d.8.5.1764 (ei KL)
Margeta (Pehrsdr Carbin) 2.12.1762 (SL) d. 5.10.1769
d.16.3.1764 (KL) (katso s 051) (kaksi kuolinpäivää ?)
finns ....Staffan Hånganen vide pag seqv
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs148-2) (sRKs154-3)
Carbin
Henrich (Henrikss) Bonell 1736
ho Lisa (Thomasdr Hallenius) 1745 (ei SL)
(VL 24.5.1761 Kempele)
son Henric (Henrikss Carbin Bonell)21.12.1763(SL)
			d. 6.5.1770 (KL)
dot Carin (Henriksdr Carbin) 1762 (ei SL)
Maria (Henriksdr Carbin) 9.3.1766 (SL)
Anna (Henriksdr Carbin) 13.1.1769 (SL)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Oulusta) (sRKs154-4)
(perhe) hafwa betyg af her ..... Hägg sf den 18 Nov 1767
(Oulusta)
Matts Enberg 1730
hustr Maria 1723
son Anders (Mattss Enberg )1756
dot Brita (Mattsdr Enberg) 1762

sivu 051 (eRKs096) (sRKs106 )

(Muhos)
(Honganen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs096-1) (sRKs106)
Staphan (Henrikss) Hånganen 1729 )ei SL)
hustr Carin (Jacobss Nurro Karhu) (s. 24.1.1726)1726
(vih abt 1760 ei VL)
son Henrich (Stefanss Honkanen) (yliviiv) 21.11.1766 (SL)
d. 28.7.1767 (KL)
dotter Margeta (Stefansdr Honkanen) 2.5.1761 (SL)
dr Lijsa (Stefansdr Honkanen) 20.6.1763 (SL)
syster dotter Marg (Pehrsdr Carbin ) 2.12.1762 ) 
(d. 16.3.1764)(yliviiv) (sivulla 050)
pig Lisa (Samuelsdr )Storm 14.9.1740 (SL) (eRKs168)
gift til Ängeslefwä 1768 (VL 21.4.1768)
(mies Erik Ands Suorsa)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs095-1) sRKs108-3)
Johan Hånganen (l. Paso) 1688 (s. 1682, d.1.5.1769)
son Simon (Johanss Honkanen) 8.5.1723 (s. 3.5.1728)
hustr Carin(Pitkänen) (yliviiv) (d.15.3.1767)(VL 4.3.1755)
hustr Walborg( Sigfridsdr Mustonen) (1742) (lisätty) )
				 (sivulta 044)
(VL 19.3.1770)
dr Anna (Simonsdr Honkanen) 9.7.1770 (SL)
(Walborgin avioton Sigfrid 7.9.1767 SL, d. 21.10.1767)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs095-2)(sRKs108-1)
Henrich (Johss Honkanen)(s.1731)(eiSL) död (d.8.5.1769)
Eric (Erikss Wuotila) (Margaretan uusi mies)
(VL 0.5.1770) (sivulta 061)
hustr Margeta (Henriksdr Kiiskinen) (1729) (VL7.10.1751)
fari .....1769 ....t til Uhleåborg
Ericsson Mathias (Erikss Honkanen) 15.7.1770 (SL)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kuuluvat perheeseen (2)
Lisa (Simonsdr Honkanen) 18.8.1755 (SL) 
Brita (Simonsdr Honkanen) 10.8.1759 (SL)
. . . . . . . 
Maria (yliviiv)
Henrichs son (yliviiv)
Henrich ( Henrikss Honkanen) 3.2.1757 (SL)(yliviiv)
 fålgdt med föräldrarna til Uhleåborg
(kuoli ilm Oulussa abt 1770)
David (Henrikss Honkanen) (yliviiv) 15.7.1760 (SL)
			 (sRKs108)

sivu 052 (sRKs110 )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs095-3) (sRKs110 )
Pehr (Pehrss) Tuppurainen (1721)
hustr Malin (Isaksdr Gisselkors) 1707 (sivulta 055)
(VL 19.12.1766)
son Pehr (Pehrs Tuppurainen) 1745 (ei SL)
hr Malin (Michelsdr Karvonen) 7.3.1748(ei SL) (sivulta 113)
(VL 26.3.1766)
Abraham (Pehrss Tuppurainen sr ) (17.4.1748)
s: Johan Pehrss Tuppurainen) 1.2.1759 (SL) 
s: Gustav Pehrss Tuppurainen) 27.4.1762 (SL) d.1777
dr Wallborg (Pehrsdr Tuppurainen) 24.12.1750
dr Margaretha (Pehrsdr Häikiö) 4.11.1752 (SL)
dr Carin (Pehrsdr Häikiö) 22.5.1754 (SL) vide Greus
dr Britha (Pehrsdr Häikiö) 27.6.1756 (SL)
dr Anna (Pehrsdr Tuppurainen) 1760 (s.01.06.1760)
sonen Pehrsson Pehr (Pehrss Tuppurainen) 25.7.1770 (SL)
son Pehr dotter Anna (Pehrsdr Tuppurainen) 4.8.1766 (SL)
Carin (Pehrsdr Tuppurainen) (yliviiv) 20.2.1769 (SL)
			 d. 2.8.1769
Pig. Carin Laucka 19.2.1747 (ei SL) (ei sRK)
har betyg af.... Hägg af den 26 Martii 1768 (Oulusta)
syster Britha (Pehrss Tuppurainen) 27.1.1724 (VL 3.3.1767)
gift med drengen Matts Suorsa vide (sivulle 014)
Inhyses
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs096-3) (sRKs272-4)
Jeremias Bason (Haikkonen) 1721 (d.28.6.1795)
h: Agneta 1703 (d.19.2.1784)
hafwa betyg af ..com Helander af den 20 Nov 1763

sivu 053 (eRKs097) (sRKs112 )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs097-1) (sRKs112)
Jacob  Karhu (Nurro) 1692 d.5.5.1769
son Henrich (Jacobss Karhu Nurro) 29.11.1723 (SL)
hustr Anna (Abrahamsdr Lievonen) 17.7.1726 (SL)
(ei VL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs097-2) ( Utajärvelle)
Jacob (Jacobss Nurro Karhu)	( 27.12.1727 SL) 1728
hustr Carin (Larsdr Kokko Korhonen) 13.1.1731(SL)
(VL 21.3.1754)
(dr Carin Jacobsdr Karhu 27.4.1760 SL, ei sRK, död?)
(sRK Utajärvi RK1775s054 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Michel (Jacobss Nurro Karhu) (yliviiv) (s.4.7.1731)
			(sRKs112)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sivulle 098)
Påhl (Jacobss Karhu) (yliviiv) 1734 (s. 19.1.1734 )
(VL 27.4.1767 vmo: Carin Henriksdr Rahko) (sivulle 098)
vistas på Rahkola hemman i Laitasari farit 1767
. . . . . . .
Abraham (Jacobss Nurro Karhu) 1737 (ei SL) (sRKs112)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (new) (sivulle 098)
Johan (Jacobss Karhu l. Rahko) (yliviiv) (s. 31.10.1738 )
(VL 19.4.1768 vmo Mar. Mattsdr Karjalainen)
vide Rahkola i Laitas
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kuuluvat perheeseen (1)
Jacob (Henrss Karhu) 13.9.1754 (SL) (äiti Marg)
Abraham (Henrikss Karhu) (1758) (ei SL)
dott Anna (Henriksdr Karhu) 18.1.1751 (SL)(äiti Anna Abr)
Carin (Henriksdr Karhu) 6.4.1761(SL)(äiti Anna Abr)
Lisa (Henrikss Karhu) 1763
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kuuluvat perheeseen (2) (kaikki yliviiv)
Jacob (Jacobss Karhu) 16.9.1762 (SL) (äti Carin)
Johan (Jacobss Karhu) 1766 (ei SL)
...dott Ingred (Jacobsdr Karhu) 21.2.1755 (SL) (äti Carin)
Lisa (Jacobsdr Karhu) 1758 (ei SL)
. . . . . . .
(SL:ssa on 27.1.1764 Anna, isä Henrik Jacobss Karhu)
(äiti Anna. Perheessä on kuitenkin Anna s 18.1.1751 )
(elossa saman aikaan, Kyseessä täytyy olla virhemerkintä)	

sivu 054 (eRKs098 ) (sRKs114 )

(Muhos)
Johan (Sigfridss) Antila 1711 
hustr Margeta (Pehrsdr Jurvakainen) 1707 (VL 24.1.1731)
son Pehr (Johanss Antila) 29.10.1731 (SL)
hustr Brita( Henr.dr. Kaiponen)14.8.1740 (SL) (VL 16.4.1763)
Johan(Johanss Antila) s.5.1.1734 (SL)
Sigfrid (Johanss Antila) s. 2.5.1736 d.25.1.1765
Isak (Johanss Antila) 1746 (ei SL)
dott Lisa (Johansdr Antila) 14.11.1740 (SL) (VL 20.2.1767)
gift med Claes (Thomass) Leskelä (sivulle 044)

Carin (Johansdr Antila) 16.12.1745 (SL)
Johan (Pehrss Antila) 24.2.1764 (SL)
Margeta (Pehrsdr Antila) 15.12.1766 (SL)
Sophia (Pehrsdr Antila) 22.8.1770 (SL) d.18.12.1770 (KL)
dr Johan Määttä
dr Eric ....(yliviiv)
Pig Carin Wänänen 1748 har betyg af ....Hägg ...1778
(Oulusta)

sivu 055 (eRKs099) (sRKs116 )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs119-1) (sRKs116)
Pehr (Henrikss) Antila (Hämälä) (6.6.1735 SL)
hustr Carin (Johansdr Keränen Siekkinen) (13.2.1734 SL )
(VL 04.04.1758)
son Henrich (Pehrss Antila) 25.5.1768 (SL)
dotter Maria (Pehrsdr Antila) (1758 ei SL)
Anna (Pehrsdr Antila Kekkonen) (22.4.1761 SL)
Bror Johan (Henrikss Hämälä) (10.1.1750 SL)
syster Sophia (Henrikss Hämälä) 1745 (ei SL)
(VL 17.4.1771 mies: Anders Henrikss Holappa) (sivulle 058)
fader Henrik (Henrikss Antila Hämälä) 1698
hustru Maria (Johansdr Kanniainen) 1704 (Oulunsuusta)
(Oulu VL 30.3.1725)
(kaikki edellä olevat eRKs119)

dr Matts (Karlss) Brunni farit til Kimingi aterkommit igen
(s.13.11.1745 Ylikiim) (sRKs248) (VL14.12.1782)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs099-2) (sRKs118-2)
Joseph (Henrikss) Könönen (s. 1702) d.25.11.1764 (KL)
hustr Malin (Isaksdr Gisselkors) 1707 (ei VL)
gift med Pehr Tuppurainen (VL 19.12.1766)(sivulle 052)
son Joseph (Josefss Könönen) (s. 17.11.1755) (sRKs118)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs099-3)(Utajärvelle ?)
måg Anders (Erukka)(ehkä Tyrnävältä)
hustr Carin (Josephsdr Könönen) (ei VL)
son Joseph (Anderss Erukka) (s.5.5.1760)
dott Carin (Andersdr Erukka) (8.9.1762 SL) (sRKs308)
Malin (Andersdr Erukka) (26.2.1768 SL)
			död i Utajärfwi den 23 Maj 1769
(Erukat eivät sRK:ssa ehkä Utajärvelle ei RK1775)
. . . . . . .
dr poicka Johan (Johnss) Heiskanen(sivulta 058)(sRKs096)
pig Britha ....

sivu 056 (eRKs100) (sRKs120 )

(Muhos)
(Hentula)
Bertill (Thomass) Henttula 1695 d.9.12.1769 (KL)
hustr Carin (Eriksdr Hyrkätär) 1697 
(VL 15.12.1745)
flyttadt til Uhleåborg 23 Juni 1770
son Johan (Bertillss Hentula) 21.12.1728 d.29.5.1769 (KL)
hustr Carin (Wäisänen) (1735) d.25.12.1768 (KL) (ei VL)
Bertill (Bertillss Henttunen) 1732
hustr Maria (Andersdr Lejon) 1736 (VL 10.4.1761)
Gustaf (Bertillss Hentula) 25.7.1738 (SL)
hustr Carin (Abrahamsdr Lievonen sr)(s. 29.10.1748 )
(VL 3.3.1768) (sivulta 045)
dr Margetha (Gustafsdr Hentula) 11.10.1770 (SL)
Johansdr Margeta (Johansdr Hentula) 29.8.1759 (SL)
Abraham (Johanss Hentula) 16.11.1768 (SL) d.21.6.1769 (KL)
Gustafs son Bertill (Gustafss Hentula) 27.9.1769 (SL )
			d.16.10.1769 (KL)
Bertills dotter Carin (Bertillsdr Hentula) 28.8.1762 (SL)
son Bertill (Bertillsdr Hentula) 16.1.1765 ( SL)
afliden Thomas son Lars (Thomass Hentula) 
15.11.1754 ( SL) (sivulta 094)
dott Carin (Thomasdr Hentula) 11.4.1757 (SL) 
(sRK UtajärviRK1775 s036)
(isä Thomas Bert:ss Hentula äiti:Scholastica) 
dr Eskel Lusua
pig Anna Iskania farit til Uhleåborg
Jacob Rasila ( ?) 1729.
hustru Sara 10.2.1730 farit til Uhleåborg 1769

sivu 057 (eRKs101) (sRKs122 )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs101-2 ) (ei sRK, Utajärvelle)
Olof (Erikss) Uckola 1740
hustr Carin (Henriksdr Hämälä Kekkonen) 6.3.1740 (SL) 
(VL 26.5.1761 )
son Erich (Olofss Ukkola ) s.20.10.1764 d. 1768 (ei KL)
dotter Lisa (Olofsdr Ukkola ) s. 21.3.1762
Carin (Olofsdr Ukkola ) 18.1.1767 (SL) d.11.7.1767 (KL)
Maria (Olofsdr Ukkola ) 27.6.1768 (SL)
(koko perhe) farit til Niska by i denna sockn
(ovat Utajärvi RK1775s054 Askolassa)
farmor Lisa (eRKs101) d. 20.2.1767
(KL:ssa haud. 8.3.67 Eric Rijskis e:a Lisa Suorsa 87 år)
des dotter dotter Lisa (eRKs101) 
 flyttat till Tornava.....10 Nov 1769
(tulivat 1760 Törnävältä)
...............
(epäselvä teksti, eivät henkilöitä)
under Bongila
Johan Kärppä (eRKs101) afvikit til Limingo 
dr Matts Rytkölä har attest af ..Keckman 
af den 26 Dec 1764 (ei sRK)
dr poikan Erich (Adamss) Hataja (sRKs228 ?)
bror Carl (Adamss Haataja)
finnas hos Zachris Määttä i Laitasari (sivulle 099)
dr Elias Luostarin (ei sRK)
pig Gertrud Haijkonen (ei sRK)
do Brita Hångala (useita)

sivu 058 (eRKs102) (sRKs124 )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs102-1) (sRKs124)
Gustaf (Henrikss) Holappa (Roininen) 1706
Liisa Abrahamsdr Raappana 1706
(VL 23.2.1729)
s: Henric (Gustafss Holappa Roininen ) 29.8.1734 (SL)
s: Gustav (Gustafss Holappa) 24.9.1740 (SL) 
dr Anna (Gustafsdr Holappa) 17.1.1730 (SL)
dr Lijsa (Gustafss Holappa) 1737 (ei SL)
stiufmor Margeta 1700
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK)(Lumijoelta) (takaisin Lumijoelle)
Inh: Joh: Heiskanen 
hustr Lisa
son Jacob
(perhe)hafwa betyg af hern Comminister Pehr Lithovius 
af den... (Lumijoelta)
(perhe) flyttade til Limingo d 10 April 1770
(Henrik Johanss Heiskanen 00.03.1758 d. 7.1.1765)
son Johan (Johanss Heiskanen) (sivulle 055)
dotter Gertrud (Johansdr Heiskanen) 
(VL 19.7.1769) (sivulle 049)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs102-2) ( sRKs126)
Henrich (Henricss )Hålappa (Roininen) 1727 (blind) (ei SL)
hustru Margeta (Hansdr Walkonen) (s. 1.4.1728 ) 
(VL 21.3.1748)
son Anders (Henrikss Holappa) 26.12.1749 (SL)
hustru Sophia (Henriksdr Hämäläinen) 7.5.1745 (ei SL)
(VL17.4.1771) (sivulta 055)
Isak (Henrikss Holappa) 9.2.1764 (SL) d.21.9.1764
dotter Margeta (Henriksdr Holappa) 2.3.1759 (SL )
brorson Bertill (Pehrss Holappa) (1738)
hustr Carin (Henriksdr Tikkanen ) ( 1737) (ei SL)
(VL 29.4.1760) 
son Pehr (Bertilss Holappa) (s. 15.9.1763 )
Lisa (Bertilsdr Holappa) (s. 3.2.1769 ei SL)
dott Carin (Bertilsdr Holappa) 26.10.1765 (SL) d. 16.10.1768	
son Henrich (Bertilss Holappa) 23.3.1771 d. 1.5.1772
dr p Matts .Heiskanen (eRKs149) (sRKs298)
flyttadt till Liming 1771 
 dr Abr Wänänen 1742 (SRKs098)

sivu 059 (eRKs103) (sRKs128 )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs103-1)(sRKs128-1 )
Matts Bongila 1717
hustr Susanna (Eskilsdr Eskelinen) 1721
s: Matts (Mattss Bongila) 3.10.1754 (SL)
s: Johan (Mattss Bongila) 14.12.1748 (SL)
s: Isaac (Mattss Bongila) 8.2.1761 (SL)
s: Eskill (Mattss Bongila) 19.3.1764 (SL)
dr Lijsa (Mattsdr Bongila) 5.8.1757 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs020-1) (sRKs122)
Matth (Henrikss ) Uckola (Ascola) 1692 d. 23.6.1769
hustr Maria (Johansdr Rahikatar) 1715 (Paltamosta)
(VL 1.1.1745) 
(Marian uusi avio:)
Olof (Olofss Luckarinen) (enkl fr. Kekala ?)(???)
	(toinen saman niminen Tikkalassa VL 20.2.1761 )
(VL 2.7.1770) 
son Johan (Mattss Ukkola Askola) 11.12.1745 ( SL)
hustr Carin (Mattsdr Lämsä) 1739 (Laukka ???s. 19.5.1739 )
(Paltamo VL 7.4.1765)
Johans son Matts (Johanss Ukkola) 14.1.1766 (ei SL) 
dotter Maria (Johansdr Ukkola) 11.3.1768 (Utajärvi SL)
son Erich (Mattss Ukkola Askola) 29.12.1748 (SL) 
Isak (Mattss Ukkola) 1753 (ei SL ??) 
Anders (Mattss Ukkola) 1755 d. 2.8.1769 (KL)
Pehr (Mattss Ukkola) 8.5.1764 (ei SL ?) 
dotter Brita 1750 (ei SL ??) 
Maria (Mattsdr Ukkola Askola )11.1.1756 SL)
drp Martin Hyry (Kukkonen) (sRKs122)

sivu 060 (sRKs130 )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs103-2) (sRKs130-1 )
Isak (Isakss) Nykänen 1723
hustr Anna (Andersdr Kassinen) 15.2.1724
(VL 21.2.1745)
son Isak (Isakss Nykänen) 29.10.1750 s. 29.10.1749)
hustr Walborg (Mattsdr Saarinen) (1755 )(ei SL) (ei eRK)
(VL14.4.1770)
Johan (Isakss Nykänen) 23.11.1759 (SL)
Zachriss (Isakss Nykänen) 22.5.1763 (SL) d.15.1.1764
dotter Brita (Isaksdr Pikkarainen ) 27.10.1756 (SL)
Ingrid (Isaksdr Nykänen) 16.2.1765 (SL)
Maria (Isaksdr Nykänen) s.19.7.1769 (SL) d. 29.8.1769
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs103-3) (sRKs130-2 )
drängen Olof (Matts Honkanen)(Paltamosta) 5.4.1708 
hustr Brita (Isacsdr Nykänen) 16.4.1719 d. 5.4.1773 
(VL 6.4.1736)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs130-3 )
son Isac (Olofss Nykänen) 1743 (ei SL) (eRKs103-3)
hustr Ingred (Henriksdr Keinänen ) 28.9.1742 (SL)(sivulta 028)
(VL 6.3.1767) 
. . . . . . .
Olof (Olofss Honkanen Nykänen) 1.3.1759 (SL)
Matts (Olofss Honkanen Nykänen) 21.7.1750 (SL)
dotter Lisa (Olofsdr Honkanen Nykänen) 4.12.1759 (SL)
Carin (Olofsdr Nykänen) 29.12.1756 (SL) 
Maria (Olofsdr Honkanen Nykänen)s.1753 (ei SL)
flytt till Uhleåborg 1770
Brita (Olofsdr Honkanen Nykänen) s.1746 (ei SL)
gift til Gesti i Limingo sockn Törnävä (VL 16.3.1764)
Isac Olaison Olof (Isakss Nykänen) 29.3.1768 (SL)
dr Britha (Isaksdr Nykänen) 10.10.1770 (SL)
pig. Lisa Janhotun ? flyttadt til LImingo

sivu 061 (eRKs104) (sRKs132 )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs104-1) (sivulle 075-2)
Henrich B Bertillss) Tickanen 1714
hustr Carin (Mattsdr Halonen) 1717
(VL 5.3.1734 )
son Johan (Henrikss Tikkanen) 5.1.1755 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs104-2) (sRKs132-2)
bror Bertill (Bertillss Tikkanen) 1717
hustru Brita (Påhlsdr Kananen) 1720 (Sotkamosta)
(VL 17.3.1741)
son Elias (Bertillss Tikkanen) 19.10.1750 (SL)
Bertill (Bertillss Tikkanen) 16.9.1752 (SL)
Henrich (Bertillss Tikkanen) 17.7.1755 (SL)
Matts (Bertillss Tikkanen) 28.2.1761 (SL)
dotter Carin (Bertillsdr Tikkanen) 12.2.1748 (SL)
gift med Abraham Lievonen (VL 2.3.1768) (sivulle 45)
Brita (Bertillsdr Tikkanen) 26.8.1758 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs104-3) (sRKs132-1)
Bror Elias (Bertillss Tikkanen) 1726 (s.27.10.1726)
hustr Brita (Bertillsdr Bertunen) 1722 (VL 21.2.1751)
Bertill (Eliass Tikkanen) 2.11.1751 (SL)
Elias (Eliass Tikkanen) 13.9.1760 (SL)
dotter Brita (Eliasdr Tikkanen) 1753 (ei SL)
Lisa (Eliasdr Tikkanen) 1757 (ei SL)
Anna (Eliasdr Tikkanen) 25.12.1763 (SL)
pig. Marg. Suorsa 1738 (sRKs132)
drg Erich (Erikss) Wuotila (VL 0.5.1770) (sivulle 051)
pig Margeta (Mattsdr )Hålappa (1724)

sivu 062 (eRKs105) (sRKs134 )

(Muhos)
H: Henric (Henrikss )Puhacka 1.5.1726
M: Margaretha (Eriksdr Heikura) 1726
(vih abt 1747)
s: Henric (Henrikss Puhacka ) 8.2.1752 (SL) 
s: Eric (Henrikss Puhacka ) 1754 (ei SL) 
s: Hans (Henrikss Puhacka ) 3.5.1756 (SL) 
s: Abraham (Henrikss Puhacka ) 15.10.1760 (SL) 
s: Pehr (Henrikss Puhacka ) 1766 (2.8.1764 SL) 
dr Britha (Henrikss Puhacka ) 26.11.1747 (SL) 
dr Anna (Henrikss Puhacka ) 12.4.1750 (SL) 
dr Margaretha (Henrikss Puhacka ) 9.5.1758 (SL) 
pig. Brita Kurkin (yliviiv) 1744 (sRKs092)
dr Matts Hålappa (yliviiv) (useita)

sivu 063 (eRKs106 ) (sRKs136 )

(Muhos)
Erich (Eskilss) Puhacka 15.3.1735
hustr Maria (Johansdr Kurkinen ) 9.1.1741 (SL) 
(VL13.4.1760 )
son Johan (Erikss Puhakka) 11.4.1767 (SL)
dotter Margeta (Eriksdr Puhakka ) 1.3.1765 (SL)
son Eric (Eriksdr Puhakka ) 11.2.1770 (SL)
bror Michel (Eskilss Puhakka) 1739 (13.8.1737 SL)
hustr Anna (Johansdr Kurkinen) 13.3.1738 (SL) 
(vih abt 1758)
s: Johan (Michelss Puhakka) 15.5.1763 (SL)
dr Cecilia (Michelsdr Puhakka) 11.9.1759 (SL) 
dr Anna (Michelsdr Puhakka) 20.12.1765 (SL)
son Michel (Michelss Puhakka) (yliviiv) 28.3.1768 (SL) 
			d. 21.5.1768 (KL)
s: Abraham (Michelss Puhakka) 9.4.1770 (SL) 
Bror Påhl (Eskillss Puhakka) 1.4.1740 (SL)
			 (d. 25.6.1764)
Henrik (Eskillss Puhakka) 1745 (ei SL)
Eskell (Eskillss Puhakka) 12.4.1750 (SL)
syster Margeta (Eskillsdr Puhakka) 1747 (ei SL)
(qvp) Anna (Eskilsdr Puhakka) 1733 
	(s.1730, d.13.5.1769) (ei SL) 	ifr Niska
des dotter Anna 24.9.1755 (SL) oä

mor Cecilia yliviiv 1709 (d. 30.11.1770)
Margeta (Mattsdr )Hyfvärinen ....... 1753 (s.14.12.1752) 
(sivulta 096)

sivu 064 (eRKs107) (sRKs138 )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs107-2)(sRKs138-1)
Olof (Olofss )Tickanen (Lukkarinen) 
hustr Brita (Andersdr Tikkanen) 1746 (VL20.2.1761 )
son Thomas (Olofss Tikkanen) 17.9.1764 (SL)
dotter Brita (Olofsdr Tikkanen) 1.11.1766 (SL)
Carin (Olofsdr Tikkanen) 19.6.1769 (SL)
bror Jacob (Olofss Lukkarinen) 
hustr Margeta (vih Oulussa ?) (viim rippi 5.4.66)
dotter Carin (Jacobsdr Lukkarinen) 18.10.1763 (SL)
(eivät sRK)
Bror Matts (Olofss Tikkanen) (s.27.2.1745 Oulu )
				d.27.4.1764
Johan (Olofss Tikkanen) farit till Uhlosuby
Fader Olof (Mårtenss Lukkarinen) (ei sRK)
hustru Elin (Mårtensdr Pitkänen) (s. 1704) död d. 9.1.1769
(VL 5.4.1730 Kuopio )
dr Pehr Määttä (yliviiv) 1735 
har attest af ...Hägg af den 19 Nov 1765 (Oulusta)(ei sRK)
pig. Britha Määttä (1735) (eRKs160) (sRKs156)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs156-2)
Wächtaren 
Isak (Erikss ) Kuckonen 1726
hustr Eeva Jacobsdr Hartikka) 25.12.1729 (ei SL) (sivulta 072)
(VL 20.4.1766) 
dr Carin (Isaksdr Kukkonen) 11.2.1767 (SL) död 20.6.1769
Juliana (Isaksdr Kukkonen) 14.4.1769 (SL) 

sivu 065 (eRKs108) (sRKs140 )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs108-1,sRKs140 )
Matts (Henrikss) Tickanen 23.2.1729 (SL)
hustr Maria ( Matsdr Walkonen) 23.6.1723 (SL)
(VL 9.4.1748) d.11.4.1771(KL)
måg Matts (Erikss Tolonen) 1746 (Paltamosta) 
hustr Walborg (Mattsdr Tikkanen) 28.7.1750 (SL)
(VL 13.11.1767 )
Maria (Mattsdr Tikkanen) 27.12.1752 (SL) 
Brita (Mattsdr Tikkanen) 18.8.1760 (SL) 
Lisa (Mattsdr Tikkanen) 9.6.1762 (SL) 
son Matts (Mattsdr Tikkanen) 29.12.1764(SL) 
 ....dr Maria (Mattsdr Tolonen Tikkanen) 6.8.1768 (SL)
bror Påhl (Henrikss Tikkanen) 29.9.1732 (SL) 
d.19.2.1766 (KL)
hustru (Anna Simonsdr Määttä kuoli jo 1758)(ei rippimerk)
son Henrich (Påhlss Tikkanen) 8.3.1756 (SL) 
dott Margeta (Påhlsdr Tikkanen) 15.1.1758(SL) 
moder Margeta 1699
pig Maria (yliviiv)
pig. Beata Keinänen (yliviiv) 1747 (ei SL)
...attest...Pehr Lithovius...17 Febr 1766
(Lumijoelta) (sivulle007)
dr Matts Tolonen (yliviiv) 1746
..................attest ............Appelgren......1766
(tullut Paltamosta) (ylempänä Walborgin mies)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs108-2, sRKs272-5)
Torparen 
Johan (Olofss) Hånganen 1704
hustru Anna (Påhlsdr Lipponen) (VL 24.6.1760)
son Isak (Johanss Honkanen) 22.12.1745 (SL)
dotter Brita (Johansdr Honkanen)12.2.1746 (SL) (sRKs004)
farit til Törnävä
stiufdotter Lisa (Henriksdr Suorsa) 
Maria (Johansdr Honkanen) 26.3.1744 
			20.7.1764(KL)

sivu 066 (eRKs109) (sRKs142 )

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs109-1) (sRKs142)
Bertil (Kosunen)(lisätty) (1718) (VL 4.4.1770) (sivulta 103)
Olof (yliviiv) (Hanss) Greus (synt. Walkonen) 29.10.1724(SL) 
(d.1.11.1765)
hustr Dorde (Hansdotter (Sangi) (s. 9.3.1729 Oulu)
(VL 13.3.1746 Oulu)
son Olof (Olofss Greus) s.1749 (ei SL)
hustr Lisa (Andersdr Huovinen) 1745 (s. 2.6.1745)
			 (sivulta 080)
(VL 23.4.1766) 
Anders (Olofss Greus) 15.7.1755 (SL)
Hans (Olofss Greus) 5.1.1758 (SL)
Matts (Olofss Greus) 11.10.1762 (SL)
Abraham (Olofss Greus) 7.1.1765 (SL)
dotter Margeta (Olofsdr Greus l. Valkonen) blind 
11.2.1752 (SL)
Dorde (Olofsdr Greus ) 4.1.1760 (SL)
bror Hans (Hanss Valkonen)1734 (s.26.4.1734)
farbror Olov (Valkonen) (s.1684) d.7.2.1764 (KL)
pig Maria.... (Abrahamsdr Sangi) (s. 9.12.1750 Oulu)
gift med Matts Kaiponen 
(VL 17.2.1769) (sivulle 022)
pig Susanna Määttä farit till Uhleå 1767
(Olof nuoremman lapsia)
Olofs dr Dorde (Olofsdr Greus ) 28.8.1767 (SL)
son Bertil (Olofss Greus) 23.10.1770 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK)(sRKs156-1)
Klåckaren
Johan Aspegren 13.10.1720
hustru Anna (Anglenia) 13.4.1727(Oulu)
son Samuel (Johanss Aspegren) 23.4.1747
Johan (Johanss Aspegren) 4.4.1758
Matts (Johanss Aspegren) 20.12.1760
dotter Carin (Johansdr Aspegren) 30.8.1749 (SL)
Lisa Greta (Johansdr Aspegren) 27.12.1751 (SL)
Anna Beata (Johansdr Aspegren) 19.1.1754 (ei SL)
Edellisistä rippikirjoista puuttuvat lukkaria koskevat sivut ??)
dr And: Carvonen 1735 (sRKs156)

sivu 067 (eRKs110) (sRKs158 )

Laitasaari by
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs110)	(sRKs158 )
Matts Halonen (Stefanss Halonen) 22.8.1727 (SL)
hustr Eeva (Stefansdr Halonen) 1726 
(VL 16.4.1749)
son Staffan (Mattss Halonen) 1750 (ei SL)
Matts (Mattss Halonen) 2.2.1755 (SL)
Pehr (Mattss Halonen) 28.11.1756 (SL)
Bertill (Mattss Halonen) 7.4.1759 (SL)
(Anders Mattss Halonen13.2.1761(SL) d. bef1769)
Anders (Mattss Halonen) 28.5.1769 (SL) d. 3.6.1769 (KL)
dotter Brita (Mattsdr Halonen) 1752 (s. 19.8.1752)
Carin (Mattsdr Halonen) 1764(ei SL)
Lisa (Mattsdr Halonen) 5.4.1766 (SL) d. 10.4.1766 (KL)
son Zachris (Mattss Halonen) 15.9.1770 (SL)
pig. Carin Karjalainen (30.1.1749 )(sivulta 116) (yliviiv) (ei sRK)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs111) (sRKs274-7)
Claes (Pehrss) Keinänen 1700 (d.17.11.1772)
son Pehr (Claess) Keinänen 22.11.1724 (SL)
hustru Brita (Johansdr Kinnunen) 8.6.1732
 (VL 13.4.1763)
son Pehr (Pehrss Keinänen l. Kähkönen) 13.11.1752(SL)
Claes (Pehrss Keinänen l. Kähkönen) 3.8.1765 (SL)
dotter Sophia (Pehrsdr Keinänen) 1747 s. 7.12.1745
gift med Anders (Anderss) Lejon (VL 11.5.1768)
(VL:ssa Leinonen) (sivulle 079)
Walborg (Pehrsdr Keinänen) 1752 s. 22.9.1751
Margeta (Pehrsdr Keinänen) 14.9.1757 (SL)
Lisa (Pehrsdr Kähkönen) 23.2.1759 (SL)

sivu 068 (eRKs112) (sRKs164 )

(Laitasaari) 
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs112-1) (sRKs164-1)
Jacob (Jacobss) Hardicka 1719 
hustr Anna (Johansdr Karjalainen Kinnunen) (7.1.1722) 1723
 (VL 16.3.1738)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs112-2) (sRKs168-1)
son Jacob (Jacobss Hartikka) 14.12.1738 (SL)
hustr Walborg (Johansdr Kinnunen) 24.5.1739 (SL) 
(VL 28.3.1760) 
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs164-2)
Michel (Jacobss Hartikka) 27.1.1745 (SL) (eRKs112-1)
hustru Maria (Johsdr Tackinen) (s.3.11.1750 Pudasj)
				(sivulta 117)
(VL 13.4.1771)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1)
Johan (Jacobss Hartikka) 21.10.1749 (SL) 
Pehr (Jacobss Hartikka) 16.2.1753 (SL) 
Matts (Jacobss Hartikka) 12.1.1756 (SL) 
dotter Anna (Jacobsdr Hartikka) 29.2.1748 (SL) 
 (VL 11.2.1769)(sivulle 021)

Carin (Jacobsdr Hartikka) 11.4.1751 (SL) 
gift med Matts Mattss Karjalainen 
(vih abt 1768) (sivulle 027)
Johanna (Jacobsdr Hartikka) 26.6.1759 (SL) 
Eeva (Jacobsdr Hartikka) 7.12.1760 (SL) 
Malin (Jacobsdr Hartikka) 12.4.1762 (SL) 
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 2)
son Jacob son Jacob (Jacobss Hartikka) 3.7.1760 (SL) 
Matts (Jacobss Hartikka) 22.10.1763 (SL) 
Olof (Jacobss Hartikka) 10.2.1766 (SL) 
Anna (Jacobsdr Hartikka) 17.8.1768 (SL) 
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1)
Brita (Jacobsdr Hartikka) 30.11.1743 (SL) 
gift til Lumijoki i Limingo sockn 
(VL 9.4.1764)(mies: enkl. Pehr Erichss. Antila )
svärmor Maria 1685 d. 2.2.1770

sivu 069 (eRKs113) (sRKs166 )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs166-1)
Johan (Erikss) Keränen (Kopsa) 1719
hustr Walborg (Eriksdr Kemilä Könönen) 1724 (ei SL) 
(ei VL)
son Erich (Johanss Keränen) 7.7.1744 (SL)
hustr Margeta(Carlsdr Korhonen) 1749 (ei SL)(eRKs054)
(VL 30.4.1768)
Johan (Johanss Keränen) 1747 (ei SL)
hustr Maria 1744 d.30.3.1771.....
....... attest af comminister ...H Keckman ?..... 1769
vistas i Törnävä
 (ilmeisesti sekä vihitty, että kuollut Tyrnävällä)
(Johan Johanss Keränen jr 28.12.1766 d. 20.4.1771

Jacob (Johanss Keränen) 20.3.1753 (SL)
Pehr (Johanss Keränen) 3.1.1755 (SL)
Isak (Johanss Keränen) 10.10.1758 (SL) d.2.3.1764 (KL)
dott Margeta (Johansdr Keränen) 1751 (ei SL)
Carin (Johansdr Keränen) 4.8.1761 (SL)
Walborg (Johansdr Keränen) 19.12.1764 (SL) 
Saara (Johansdr Keränen) 8.7.1767 (SL) d.27.5.1771 (KL)
mor Elin 1692 d.11.6.1766 (KL)
Johan Erici (Keränen) 19.2.1769 (ei SL) d.30.10.1769 (KL)
sonadott Walb Johanis (Keränen) 23.2.1769 d.3.4.1771
(Syntyneiden luettelossa HISKIssä 19.2.1769 syntyi
Walborg isänä on Eric ja äitinä Johanin vaimo Maria !!
Kuolleitten luettelossa häntä ei mainita.
Kuolleiden luettelon mukaan Erikin poika Johan kuoli
 30.10.1769 laskettu syntymäaika oli 11.2.1769.
(Asialla ei ole erityistä merkitystä)
sona son Carl Erici (Keränen) 16.9.1770 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs114, sRKs168-2)
Erich Laihiainen 1726
hustr Anna (Michelsdr )1728 (d. 3.2.1771)
s Henric (Erikss Laihiainen) 15.3.1749 (SL) 
s: Michael (Erikss Laihiainen) 28.6.1751 (SL) 
s: Eric (Erikss Laihiainen) 23.12.1758 (SL) 
s: Jacob (Erikss Laihiainen) .25.11.1764 (SL)
dr Maria (Eriksdr Laihiainen) 7.4.1753 (SL)
dr Lijsa (Eriksdr Laihiainen) 28.12.1754(SL)
dr Anna (Eriksdr Laihiainen) (1758) (ei SL)
Margeta (Ericsdr Laihiainen) 5.1.1761 (SL) d.1771
(s Carl Ericss Laihiainen 1.12.1766 SL, d. 31.1.1767)
sonason Joh Johannis 5.12.1766 d.20.4.1771
swärmor Lisa (Starck) 1698 (d. 9.9.1771)

sivu 070 (Inhyses) (sRKs )

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs175-1 sRKs266-1)
sold. Pehr Räf (Kärppä) 1728
hustr Elin ( Jacobsdr. Juvani)1732 (VL 16.2.1753)
dotter Lisa (Pehrsdr Räf) 1753
Carin (Pehrsdr Kärppä Räf) 26.9.1759 (SL)
Walborg (Pehrsdr Räf) (s. 8.2.1762) (d. 1.11.1763)
son Pehr (Pehrss Räf) 25.11.1767 (SL)
Sara (Pehrsdr Räf) 8.5.1765 (SL)
son Jacob (Pehrss Räf) 28.8.1770 (SL)
gl Henrich Rauhia (Rautio Perttunen) s 1692 
d.10.12.1766 (KL) (eRKs165)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Kempeleestä) (sRKs254-1)
Johan (Johanss Perttunen) Tyllinoja 1730 
...attest af comm Helander af den 9 Dec 1765
(Kempeleen pitäjänapulainen) 
hustr Regina (Kallila) 1728 
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Perhe eRKs165-1) (ei sRK)
Henrik Tyllinoja (Räf) (yliviiv) 1720 (s. 1717, d. 15.6.1765)
hustr Anna (Henriksdr Perttunen) 1722, d. 26.5.1765)
(VL 26.4.1748)
dotter Johanna (Henriksdr Räf Tyllinoja )1.5.1753 (SL)
(sRKs242)
Maria (Henriksdr Räf Tyllinoja ) (s. 2.7.1749)
(sRKs242)
Ewa (Henriksdr Räf Tyllinoja )14.3.1761 (SL)(sRKs254)
 . . . . . . .
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 2) (sRKs254-1)
Henric (Johss Perttunen Tyllinoja )(s. 27.9.1759 Kempele)
Johan (Johss Perttunen Tyllinoja )(s. 14.1.1765 Kempele)
Jacob (Johanss Tyllinoja) s.13.12.1767 (d. 5.8.1768)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs148-1, sRKs276-6)
dr Olof Henriksson Bertunen  
hustr Margetha Pehrsdr Luckaritar
(VL9.1.1757 Liminka)
son Gabriel (Olofss Perttunen) (ei SL)
Henric (Olofss Perttunen).16.3.1764 (SL)
d.10.8.1764 (KL)
dotter Lisa (Olofsdr Perttunen) s.28.9.1765 (SL)
Eeva (Olofsdr Perttunen) 16.9.1758 Liminka (SL) d.12.10.1764 (KL)
dr Margaretha (Olofsdr Perttunen) 4.1.1770 (SL)

sivu 071 (sRKs )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs174-2) (ei sRK)
sold. Anders Laurin 1720 (yliviiv) d.28.4.1764 (KL)
hustr Margeta (Claesdr Keinänen) 1.2.1722 (sRKs278)
(VL 12.4.1741))
son Anders ( Anderss Laurin ) 1750	(sRKs188)
Claes ( Anderss Laurin ) 24.3.1756 (SL) (sRKs058)
flyttadt till Uhleå 1771
Johan ( Anderss Laurin ) 8.7.1757 (SL) flyttat till Limingo
dotter Sophia ( Andsdr Laurin ) 20.4.1745 (SL)
				 afwikit til Törnävä
Margeta ( Andsdr Laurin ) 23.9.1747 (ei SL) afwikit til Törnävä
Malin ( Andersdr Laurin ) 1753 (ei SL) (sRKs012)
Carin ( Andersdr Laurin) 10.5.1760 (SL(yliviiv) 
				(kuollut ?? ei sRK)
Brita ( Andersdr Laurin ) 21.1.1764 (SL) (yliviiv) 
			d.14.9.1764 (KL)
Påhl (Jacobss Wäärä Hartikka) Laurin 27.1.1734 (SL) 
(sivulta 072) (sRKs266)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs147-2 sRKs254-2)
Zachris Kalinen 1723
hustr Margaretha (Stefansdr Lappalainen) 1719 
(VL 29.9.1752)
s: Johan (Zachriss Kallinen) 1753 (ei SL)
s: Zachris (Zachriss Kallinen) 27.1.1757 (SL)
s: Bertill (Zachriss Kallinen) 24.4.1761 (SL)
dr Carin (Zachriss Kallinen) 27.1.1757 (SL)
dr Maria (Zachrisdr Kallinen) 6.5.1759 (SL)
dr Margaretha (Zachrisdr Kallinen) 12.7.1763 (SL)
dr Britha (Zachrisdr Kallinen) 3.11.1767 (SL)

sivu 072 (eRKs 115) (sRKs170 )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs 115) (sRKs170-1 )
Matts (Påhlss Hartikka l. Väärä ) 25.9.1723 (SL) 
hustr Brita (Andersdr Koistinen )2.3.1729 (SL) 
(VL 28.1.1752)
mor Brita 1689
dotter Anna (Mattsdr Hartikka) 28.11.1764 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs107-2) (Kiiminkiin)
bror Jacob (Påhlss Hartikka) (Wäärä Tikkanen) 23.4.1702
hustr Carin (Larsdr Koistinen) 14.9.1704 
(VL 20.12.1728)
(molemmat) bortfarit til Kimingi 1766
son Påhl (Jacobss Wäärä Hartikka) 27.1.1734(SL) 
(eRKs107) soldat vid Laurin (sivulle 071)
Jacob (Jacobss Wäärä Hartikka ) 13.10.1736 (SL) (eRKs107) 
farit til Kimingi 1766
dotter Eeva (s.25.12.1729 ei SL) (eRKs107) 
 gift med wäcktaren Isaac Kuckonen 
(VL 20.4.1766) (sivulle 064)
pig Maria Storm 13.11.1746 (SL)
 blivit af 1770 ... Keckman (Tyrnävältä) (on sivulla 046)
dr Jöran Hytincoscki 23.4.1735 (eRKs149) (sRKs180)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs181) (sRKs170-2 )
Utridaren
Erich Lind 26.10.1726 (ei SL) 
hustru Beata (Anglenia) 1724 
(VL 13.7.1757)
son Johan Erichson (Lind) 11.1.1758 (SL)
stiufson Pehr (Henrikss Gössman) 1751
Henrich (Gössman) 1753(yliviiv) (ei sRK)
stiufdotter Carin (Henriksdr Gössmann) 1749 
gift hos Tomberi )( VL 19.7.1770) (sivulle 026)
dott Brita Stina (Eriksdr Lind) 26.1.1766 (SL)

sivu 073 (eRKs116 ) (sRKs172 )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs116-1 )(sRKs172-2 )
Matts (Mattss) Walkonen 1717
hustr Brita (Bertilsdr Kosunen Perttunen) 1728 
 (VL 27.10.1743 )
son Bertill (Mattss Walkonen) 27.10.1743 (SL)
flyttat till Uleåborg 1771
Matts (Mattss Walkonen) 2.5.1746 (SL) 
Isak (Mattss Walkonen) 1750 (ei SL)
Johan (Mattss Walkonen) 29.10.1753 (SL) 
Abraham (Mattss Walkonen) 13.12.1756 (SL)
Anders (Mattss Walkonen) 9.6.1760 (SL) (d. 18.10.1764)
Maria (Mattsdr Walkonen) 1.1.1766 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs116-2 )(perhe sRKs174-1 )
Bror Olof (Mattss Valkonen) 1719
hustr Margeta (Henriksdr Tikkanen) 1739 
(VL 6.5.1756)
son Matts (Olofss Valkonen) 16.5.1757(SL)
dotter Walborg (Olofsdr Valkonen) 19.9.1760 (SL)
Margeta (Olofsdr Valkonen) 18.3.1763 (SL)
Lisa (Olofsdr Valkonen) 22.10.1765 (SL)
Brita (Olofsdr Valkonen) 12.2.1769 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs116-3)(perhe sRKs174-2 )
bror Johan (Mattss Valkonen) 11.1.1728 (SL)
hustru Anna (Henriksdr Tikkanen) 1743 (s. 15.2.1742)
(VL 19.3.1763)
dott Walborg (Johansdr Valkonen) 8.9.1763 (SL)

sivu 074 (eRKs117) (sRKs176 )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs117-3) (sRKs176-1 )
Erich Pelkonen (Pohjalainen) 1737
hustr Maria (Pehrsdr Kukkonen) 10.1.1739 (SL) 
(VL 20.12.1758)
dotter Walborg (Eriksdr Pelkonen) 1761 (ei SL)
Anna (Eriksdr Pelkonen) (yliviiv) 12.12.1764 (SL)
 d.5.10.1769 (KL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs117-2)(sRKs176-2 )
swåg Abraham (Mattss Pelkonen) (s. 1729) (yliviiv)
			 d.3.5.1769 (KL)
 swåg Henric (lisätty) (Henrikss Wäänänen) 1739 
(Malinin uusi avio från Gren gård ??)
hustru Malin (Pehrsdr Kukkonen (Pelkonen)) 1737
(VL 1770)
son Matts (Abrahamss Pelkonen) 25.6.1761 (SL)
Pehr (Abrahamss Pelkonen) (yliviiv) 13.11.1765 (SL)
d.9.4.1766 ( KL)
dotter Brita (Abrahamsdr Pelkonen) 1.4.1763 (SL)
Walborg (Abrahamsdr Pelkonen) 16.3.1767 (SL)
. . . . . . .
swåg Simon (yliviiv) (on alempana)

swåger Hans (Pehrss Pelkonen) 7.11.1744 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs176-3 )
Påhl (Pehrss Pelkonen Remes, Ritokangas ) (1745)
hustr Walborg (Olofsdr Pelkonen Siira) 4.12.1737(SL) 
				(sivulta 018) 
(VL 2.2.1766)
 (Påhlin syntymäaika on myöhemmin 1745. 
Tässä merkitty 25.5.1749 on Simon Pehrss Pelkosen 
syntymäaika, siis tässä tod.näköisesti virhemerkintä)
. . . . . . .
Pehr (yliviv)
hustru Anna (yliviv)
(molemmat) vide infra (ovat alempana)

swägerska Anna 1722
har attest af ...pastor Hägg af den 10 Octobr (Oulusta)

() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 3)
Påhls son Olof (Påhlss Pelkonen) 16.5.1766 (SL)
Påhls son Petrus (Påhlss Pelkonen) 5.1.1770 (SL)
. . . . . . .
.. Simon Pehrsson (Pelkonen) 25.5.1749 (SL)

mor Brita (Pelkonen) (yliviiv) (s.1694) d.10.10.1769 (KL)

(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
new (sRKs176-4 )
swäger Pehr (Pehrss Pelkonen Remes) 7.11.1744 (SL)
hustru Anna (Gabrielsdr Niska)(sivulta 079)
 (VL 28.8.1768) 
son Pehr (Pehrss Pelkonen) 1.8.1768 (SL)

sivu 075 (eRKs118) (sRKs178 )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs118-1) (sRKs178 )
Henrich (Pehrss) Karhu (Laitinen Rukkila) 1719
hustr Sara (Thomasdr Kondu Keinänen) 1721 (d. 11.8.1771)(KL)
(VL 13.4.1740)

son Pehr (Henrikss Karhu) 1746 (ei SL)
hustr Maria (Samuelsdr Pyykkö) 1746 
(ilm Utajärveltä, RK1757s035)
(VL 6.3.1767)
dotter Walborg (Henriksdr Karhu) 17.2.1749 (SL) 
Sara (Henriksdr Karhu) 23.12.1754 (SL) 
Brita (Henriksdr Karhu) 29.3.1759 (SL) 
mor Margeta (Holappa) 1684 d.19.3.1770 (KL)
swärmor Walborg (Ukkola) 1689 d.7.4.1768 (KL)
Pehrs dr Sara (Pehrsdr Karhu) 4.2.1768 (SL) 
Britha (Pehrsdr Karhu) 17.11.1770 (SL) 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta 061-1) (sRKs180-1)
 Karhu 
Henr Bertill Tickanen (Perttunen) 1714
hustr Carin (Mattsdr Halonen) 1717
(VL 5.3.1734 )
son Johan (Henrikss Tikkanen) 5.1.1755 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs029-3) (sRKs180-2)
måg Abraham (Pehrss Poutiainen) 29.4.1731(SL) (eRKs029)
hustr Brita (Henriksdr Tikkanen)18.10.1735 (SL) 
(VL 25.3.1755)
son Abrah (Abrahamss Poutiainen) 6.9.1763 (ei SL)
Henrich (Abrahamss Poutiainen) 20.4.1759 (SL)
dotter Carin (Abrahamsdr Poutiainen)19.4.1766 (ei SL)
Eeva (Abrahamsdr Poutiainen)19.4.1769 (SL)
pig Stina Stockman. farit til Uhleåborg (eRKs168)

sivu 076 (sRKs182 )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs118-2) (sRKs182 )
Pehr Gesti 1722 (ei VL)
hustr Walborg 1728
son Pehr (Pehrss Gesti) 1748 (ei SL)
hustr Dorde Johansdr Kärppä 20.1.1748 Oulu (SL) 
(vih abt 1768 ei VL)
har betyg af .. Pastor Hägg... .3 Maji 1768 (siis Oulusta)
(OulujokiRK1766s364... till Muhos gift 1768)
Eskill (Pehrss Gesti sr) 23.1.1761 (SL)
dotter Walborg (Pehrsdr Gesti sr) 1.8.1763 (SL)
Catharina (Pehrsdr Gesti sr) 16.9.1769 (SL) d. 7.12.1769
Pehr Pehrssons son
Abraham (Pehrss Gesti jr) 17.9.1770 (SL)
. . . . . . .
(sivulta 111)
sr Lars (Anderss) Tyskä (s.1745) (ei SL) (d. 8.6.1769)
hustr Maria (Danielsdr Gesti ) 3.4.1745 (SL)
(VL 12.4.1768) 
sdr Margaretha (Larsdr Tyskä) 9.1.1769 (SL)
. . . . . . . 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs119-2) (sRKs184)
Henrich (Henrikss Kaiponen) Hämälä 1727
måg Lars (Tervo Hämälä) 10.8.1745 (ei SL)
dotter Maria (Henriksdr Hämälä) Kaiponen12.10.1750 (SL) 
(ei VL)
Sophia (Henriksdr Hämälä Kaiponen) 28.5.1755 (SL) 
Walborg (Henriksdr Hämälä) 28.4.1761 (SL)
Margeta (Henriksdr Hämälä Kaiponen) 25.3.1759 (SL)
Brita Larsdotter (Tervo Hämälä) 6.12.1768 (SL)
Maria (Larsdr Tervo Hämälä) 9.10.1770 (SL) d.7.1.1771
dr Lars Tervonen (ilmeisesti ylempänä, Marian mies)
har attest af hr Probsten Salmen af den 2 Juli 1765
(Paltamosta)

sivu 077 (eRKs120) (sRKs )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs120-1) ( sRKs264-2)
Thomas (Henrikss) Hämälä (Nissinen) s.1721 (d. 14.1.1765)
hustr Carin s.1714 ( Pehrsdr Hiltunen) (Wesa?)(d. 23.2.1770)
måg Jacob (Henrikss Turkka Ritola) (sivulta084)
dotter Walborg (Thomasdr Hämälä) s.1750 (s.26.10.1750)
(VL 21.3.1768)
son Henrich (Jacobss Turkka Hämälä) s. 5.3.1769 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs120-2)(sRKs186-4)
måg Påhl (Piirainen) (VL 6.2.1758) 
hustr Sara (Hansdr Hämälä) s.1740 (s. 19.11.1739)
son Anders (Påhlss Piirainen Hämälä) s.1762 (ei SL)
Thomas (Påhlss Piirainen Hämälä) s.15.1.1764 (SL)
dotter Elsa (Elin)(Påhlsdr Piirainen Hämälä) s.15.1.1759 (SL)
Carin (Påhlss Piirainen Hämälä) s.10.12.1760 (SL)
				(d . bef 1767)
notab. (huomaa)
Carin (Påhlss Piirainen Hämälä) 29.8.1767 (SL)
son Petrus (Påhlss Hämälä) s.16.8.1769 (SL) (d. 9.11.1769)

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs099-1), sRKs188-1)
Pehr (Erikss Heikura Antila) Keckonen s.1709
hu Coecilia (Eriksdr Komulainen) s.1695 d. 16.2.1767
(VL 7.10.1731)
son Pehr (Pehrss Kekkonen Anttila ) 22.2.1731 (SL)
hustr Carin (Stefansdr Halonen Kärppä ?) s.18.1.1734 
(VL 26.3.1751)
son Erich (Pehrss Anttila) s.4.9.1752 (SL)
Pehr (Pehrss Anttila ) 17.1.1766 (SL)
dotter Lisa (Pehrsdr (jr) Kekkonens.1759 (ei SL)
Sara (Pehrsdr (jr) Kekkonen) 22.5.1763 (SL)
son Anders (Pehrss (jr) Kekkonen) s.14.5.1769 (SL)

pig Walborg (???)

sivu 078 (eRKs120ao) (sRKs190 )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs120-3)(sRKs190 )
Abraham (Abramss) Huofwinen (s.1724, d. 25.5.1789 LS)
hustr Brita (Henriksdr Hämäläin) (s.1729, d.22.2.1794 LS)
(Paltamosta)
(VL 5.2.1746)
son Abraham (Abrahamss Huovinen) s. 1758 (ei SL)
Henrik (Abrahamss Huovinen) s. 18.5.1760
Matts (Abrahamss Huovinen) s.17.8.1763 (SL)
dotter Maria (Abrahamsdr Huovinen) 1748 (s. 4.4.1749)
(puuttuu : Liisa Abr:dr Huovinen s. 21.2.1766)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs121-1 sRKs192-2)
Henrich (Johanss ) Wijnicka s. 9.7.1722 (SL) 
hustr Lisa (Samuelsdr Mustonen Pyykkö) 
s. 5.12.1731 (SL)d. 6.4.1771 (KL) 
(VL 18.3.1752) 
son Johan (Henrikss Wiinikka) s. 20.1.1756 (SL)
dotter Brita (Henriksdr Wiinikka) s 18.10.1753 (SL)
(yliviiv) (ei rippejä)(sRKs178)
Sara (Henriksdr Wiinikka) 26.10.1758 (SL)
Lisa (Henriksdr Wiinikka) 12.9.1761 (SL)
syster Lisa (Andersdr Viinikka) 1734 (s. 29.8.1734) 
har attest af...comminister Keckman af d 9 Junii 1767
(Tyrnävältä) (oikeastaan sisarpuoli) (sRKs192)
mågen Michel (Johanss Karjalainen Kinnunen) 
1721 (s.1724, d. 3.7.1764)
hustru Carin (Johansdr Wiinikka) 1725 
(VL 12.4.1749)
son Johan (Michelss Wiinikka) 4.5.1754 (SL) (sRKs284)
Michel (Michelss Wiinikka) 6.10.1756 (SL)
Henric (Michelss Wiinikka) 20.9.1758 (SL) d. 10.9.1769
Matts (Michelss Wiinikka) 24.12.1760 (SL)d. 4.8.1764
Sophia (Michelsdr Wiinikka) 1749 (ei SL) (sRKs284)
Margeta (Michelsdr Wiinikka Karjalainen ) 18.3.1752 (SL)
			(sRKs204)
Elsa (Michelss Wiinikka) 23.1.1763 (eSL)

sivu 079 (eRKs121ao) (sRKs )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs121-2 sRKs 256-1)
Gabriel Niskan
hustr Marg.
son Gabriel 
hustr Walborg s.23.3.1737 d.17.1.1769 (KL)
haf...attest af...Hägg den 12 Dec 1766 (Oulusta)
Matts (Gabrielss Niska) (1756)
Johan (Gabrielss Niska) 1756
Isak (Gabrielss Halkovaara) 15.7.1757(SL) d.12.7.1769 (KL)
dotter Brita
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
new (sivulle 074)
måg Pehr (Pehrss Pelkonen Remes) (s. 7.11.1744)(eRKs117-1)
hustr Anna (Gabrielsdr Niska) 
(VL 28.8.1768) 
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
new (sivulle 107)
måg Hans (Anderss Perttunen Koistinen) (s. 26.12.1740) 
				(eRKs145-3)
ho Margeta (Gabrielsdr Niska) (s. 30.7.1747)
 (VL12.11.1768) 
. . . . . . . 
Gabriel junioris twillingar Gabr et Margaretha .....
(molemmat)(s 24.12.1768 d.25.12.1768)
Enckan Lisa Polvinen 1710 (eRKs163) (sRKs256)

(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs174-3) (sRKs276-1)
Johan Nordin (Keränen) 1714 d. 13.5.1775 (ei KL)
hustr Saara (Simonsdr Kesti) 1720 (VL 14.12.1749)
son Johan(Johss Nordin)10.10.1750 (SL)(yliviiv) (sRKs138)
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
new (sivulle 082-4)
....Matts (Anderss Kassinen) 23.9.1740 (SL) (eRKs065)
hustr Margeta Johansdr Nordin Keränen) 1741 (s.26.9.1738)
(VL 19.3.1768)
vide under Wäärä
(mol. yliviivattu) 
dr Maria (Johansdr Nordin) 27.3.1758 (SL)
dr Sara (Johansdr Nordin) 14.11.1761 (SL)
dr Anna (Johansdr Nordin) 4.5.1753 (SL)
(kaikki kolme sRKs276)
(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK Oulusta sRKs266-2)
Henrich Nordin 1741
hustr Carin 1739
hafwa attest af ...pastor Hägg af den 14 Oct 1767 (Oulusta)
(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs155-1)( sRKs272-6)
Anders Lejon 1700 d.17.4.1769 (KL) 
son Anders (Anderss Lejon Leinonen) 1742
hustr Sophia (Pehrsdr Keinänen) 1747 s. 7.12.1745(sivulta 067)
(VL 11.5.1768) 
Henrich (Anderss Lejon) (s.12.7.1749)
tjänar i Ahmas hos Henrik Räisänen (Utajärvelle)
(ei UtajärviRK1775:ssä) (ei sRK)
Lars (Anderss Lejon) 1753 (ei SL) (UtajärviRK1775s174)
dotter Anna (Andersdr Lejon) 1745 (ei SL) (sRKs120)

drp Eskel Taskinen 1761 (ei sRK)

sivu 080 (eRKs122) (sRKs194 )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs122-1) (sRKs194-1 )
Anders (Mattss) Huofwinen 1697
hustr Lisa (Simonsdr) 1705
son Matts (Anderss Huovinen) 1724 (s. 1.12.1723)
hustr Maria (Henriksdr Nissinen) 1726 (Paltamosta)
(VL 7.4.1747)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs122-2) (sRKs194-3 )
son Carl (Anderss Huovinen) 3.3.1730 (SL)
hustr Maria (Josefsdr Keränen l. Könönen) 13.9.1732
(vih abt 1759 ei VL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs192-1)
Anders (Anderss Huovinen) 1739 (s.17.5.1736)
hustr Brita (Stefansdr Halonen ) 1731 
(VL 16.3.1759)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1)
dotter Lisa (Andersdr Huovinen)1746 (s. 2.6.1745)
 gift med Olof (Olofss) Greus (VL 23.4.1766) (sivulle 066)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
new (sRKs194-2 )
Mattsson Anders (Mattss Huovinen) 1748 (s.10.8.1748 )
hustr Lisa (Andersdr) (1.rippi 5.2.1769) 
(vih abt 1770 ei VL) (sRKs194)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1)
dott Walborg (Andersdr Huovinen) (s. 1.5.1741) gift hos ...
(VL 15.3.1759 mies: Pehr Staff.ss. Halonen)
(Muuttivat Oulujoelle takaisin sRKs274)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 2 sRKs194)
Carls dotter Lisa (Carlsdr Huovinen) 28.7.1760 (SL)
Sara Maria (Carlsdr Huovinen) 14.11.1768 (SL) d. 28.8.1769
Maria (Carlsdr Huovinen) 5.9.1770 (SL)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 3 sRKs192)
 dr Lisa (Andersdr Huovinen) 14.1.1764 (SL) 
Walborg (Andersdr Huovinen) (yliviiv) 30.11.1766 (SL) 
				d.4.11.1768
pig. Carin Tullström 1755 (sRKs142)
s Anders dr Catharina (Andersdr Huovinen) 30.8.1769 (SL) 

sivu 081 (eRKs123) (sRKs196)

(Laitasaari)
Elias Gesti 21.7.1696
hustr Carin 10.12.1696 
s: Eric (Eliass Gesti) 1736
h: Lijsa (Johansdr Nurro ) 7.5.1736 (VL 15.1.1760)
Elias (Eliass Gesti) 28.5.1733
hustr Marg Påhlsdr Määttä) (s. 29.1.1731) 
				 (d.21.2.1764)
(VL 3.3.1763) 
Johan (Eliass Gesti) 1746
dotter Elin (Eliasdr Gesti) 1742
Johan (Erikss Gesti) 19.1.1764 (SL)
s: Elias (Erikss Gesti) 1.1.1767 (SL)
dr Carin (Eriksdr Gesti) 12.10.1760 (SL)
dr Maria (Eriksdr Gesti) 9.11.1761 (SL)
dr Lijsa (Eriksdr Gesti) 5.3.1769 (SL)
flick Marg (Larsdr) Lesonen (3.3.1754 Utaj)
(eRKs153) (sRKs196)

sivu 082 (eRKs124) (sRKs198 )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs124-1)(sRKs198-1 )
Matts (Matts) Wäärä 1720 
hustr Walborg (Thomasdr Kondu) 1725
(VL 4.3.1745)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs198-2 )
son Matts (Mattss Wäärä ) 1747 (ei SL)
hustr Lisa (Erichsdr. Kärnä) 1744 (s.17.5.1741) (sivulta 091)
 (VL 14.7.1765)
Erich (Mattss Wäärä sr) 12.8.1761 (SL) d.12.11.1768 (KL)
Thomas (Mattss Wäärä sr)24.10.1764 (SL)
(dr Walborg Mattsdr Wäärä 1767 d. 13.8.1767)
Johan (Mattss Wäärä sr) 21.6.1769 (SL)
Elisabeth (Mattsdr Wäärä jr) 20.11.1769 (SL)
Margetha Matthia junioris 19.9.1768 d. 12.11.1768( KL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs124-2)(sRKs198-3 )
bror Henrich (Mattss) Wäärä 1720
hustr Carin 1727 d. 25.3.1766 (KL) 
( ei VL)

son Lars (Henrikss Wäärä) 1752 (s. 23.9.1751)
Henrich (Henrikss Wäärä) 3.12.1754 (SL)
dotter Carin (Henriksdr Wäärä) 2.4.1761(SL)
Ingrid (Henriksdr Wäärä) 11.11.1764 (SL)
mor Lisa 1680 d.21.5.1764 (KL)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta 079-5)(sRKs276-2)
dr Matts (Anderss) Kassinen 23.9.1740 (SL)
hustr Margeta (Johansdr Nordin Keränen) 1741
 (VL 19.3.1768)
dotter Carin (Mattsdr Kassinen) 9.6.1768 (SL)

sivu 083 (eRKs125 ) (sRKs202 )

(Laitasaari)

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs125 )(perhe sRKs200-1)
Matts (Mattss) Määttä (Ruotsalainen) 1727 (Iisalmesta)
hustr Maria (Thomasdr Määttä Rönkkö) 1720
(VL 26.1.1746)
son Matts (Mattss Määttä) 31.12.1743
 (yliviiv) (s. 29.12.1748) d. 20.4.1769 (KL)
Johan (Mattss Määttä) 1762 in martii (s. 21.3.1762)
dotter Maria (Mattsdr Määttä) 21.3.1769 (ei SL)
Brita (Mattsdr Määttä) 8.8.1766 (SL) (yliviiv) 
d.11.11.1768(KL)
swåger Matts (Thomass Määttä Rönkkö) 1745 
( s.20.2.1745) (eRKs125) 
dr poicka Jacob (yliviiv)
flick Marg Mickonen (ei sRK)
dr Thomas (Thomass) Rönckö 1720 d.24.1.1765 (KL)
syster Brita 1740 (sRKs244 ??)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs126-1 sRKs202-2)
Thomas (Pehrss) Kåndu 21.1.1728 (SL)
hustr Malin (Claesdr Keinänen )17.10.1728 (SL)
 (VL 8.3.1752)
dr Jacob Rönckö 3.3.1757 (ei SL ei sRK)
dott Walborg (Thomasdr Kondu) 29.4.1763 (SL) 
dr Jacob Roncko (toiseen kertaan)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs126-3) (sRKs202-3)
bror Lars (Pehrss) Condu 28.7.1734 (SL) 
hustr Margeta (Mattsdr Kondu ) 29.11.1733 (SL)
Margeta (Larsdr Kondu) 18.3.1768 (SL)
dotter Chirstin (Larsdr Kondu) 18.1.1760 (SL) 
Anna (Larsdr Kondu) 14.4.1763 (SL) 
Brita (Larsdr Kondu) 26.7.1765 (SL) 
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs126-2) (sRKs202-4)
bror Matts (Pehrss Condu) 4.1.1730 (SL) 
hustr Anna Comulatar s.1731 d.6.3.1767 (eRKs167)
(VL 14.7.1765 )
Niels (Pehrss Condu) 1746 (ei SL) (d. 23.2.1800)
mor Anna 1707
Mattsson Pehr (Mattss Kondu) 30.7.1766 (SL)
enckan Margeta (12.6.1689) (Matts Kondu´s ea)

sivu 084 (eRKs126-4) (sRKs204 )

(Laitasaari)
Hackarala

Sergeanten 
Fred Henr Marander (s. 17.4. 1711 d.21.5.1771) (sRKs204 )
Susanna Sophia (Fredricsdr Marander) (11.2.1760 SL) (oä)
				 (sRKs204 )
dotter Brita Lisa 9.7.1745 död d.1770
son Johan (Fredricss Marander) 
(s. 17.10.1764) (oä) (d. 14.11.1764)
pigan Britha Bajar s. 0.6.1749 (d. 5.11.1770))
har betyg af....comminister Snellman ...
son Ephraim (Brithass Bajar) (17.10.1770 SL)
			d. 25.10.1770 (KL)
Susanna (Henriksdr ) Kuhlberg (s.1735 d. 28.11.1764) död
(sivulla 086)
.....
dr Matth Nevala (ei sRK)
pigan Britha Bajer (toiseen kertaan)
(eRKs126-4)
hafwa attest ...probsten Wegelius 1763
Johan Lambela 1731
hustr Beata 1735
hustr Walborg ....ckinen
dr Matts Törn 1728 bet .... 18 Dec 1770 Joh. Simelius
(sRKs204)
bror Jacob (Henrikss Turkka) 1747 (sivulle 077)
fader Henrich (Turkka) s.1698 d.24.2.1764 (KL)
hustr Walborg 1699 d.2.3.1768 (KL)
syster (qwp) Walborg (Turkka) 1735 d.4.6.1767(KL)
föraren herr And: Joh: Stierncreutz 1.4.1748 (ei SL) (ei sRK)
¨fru
bet ...1769 ....Snellman
		(Ii VL 3.3.1778)

sivu 085 (eRKs127) (sRKs206 )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs127-1)(sRKs206-2 )
Anders Kärnä (Stolt)1727 (VL 9.11.1755 )
hustru Brita (Pehrsdr Pucki) 1730
(ed mies Olof Olofss Kärnä d.16.7.1754)
s: Johan (Anderss Kärnä) 25.6.1761 (SL)
dr Carin (Andersdr Stolt) 5.6.1756 (SL)
dr Britha (Andersdr Kärnä) 27.2.1759 (SL)
dr Maria (Andersdr Kärnä) 12.8.1768 (SL)
stiufdott Marg (Olofsdr Kärnä)1748 
		( 26.1.1747 SL)(sRKs206)
swärmor Margeta (Sangi) 1690 (d. 20.5.1771)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs153-1) (sRKs276-3)
Henrich Kuhlberg 1696(yliviiv) d. 1.4.1771
hustr Anna 1708 blind (ei SL) 
dotter Carin 1729 (ei SL) 
(Carinin avioton 13.07.1766 Brigitta, 
		isä enkl. Påhl Haataja sivulla 087-2)
(Carinin avioton Catharina 27.2.1759 d. 28.1.1760)
Susanna 1740 (ei SL) d. 28.11.1764) (myös s 084)

sivu 086 (sRKs208 )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs128-1) (sRKs208-1)
Bengt (Matss) Kärnä 1700
hustr Anna (Henriksdr Askola) (yliviiv) 1719 (d.12.1.1770)
(VL 3.4.1729) 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs128-2) (sRKs208-2)
son Matts (Bengtss Kärnä) 10.12.1731 (SL)
hustr Carin (Henriksdr Kärnä) 18.1.1734 (SL) 
(VL 30.3.1758)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs128-3) (sRKs202-1)
son Henrik (Bengtss Kärnä) 24.5.1739 (SL)
hustr Kirstin (Pehrsdr Kondu) 11.9.1742 (SL) 
(VL 13.4.1764)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1 sRKs208-1)
dotter Carin (Bengtsdr Kärnä) 4.2.1734 (SL)
gift til Temmes (VL 24.3.1766 mies: b.s. And. Joh.ss. Elsilä)
Lisa (Bengtsdr Kärnä) 0.3.1743 (ei SL) död 17.6.1764 (KL)
varit 1. år i Temmesby och Limingo sockn 
 återkommit med betyg
Anna (Bengtsdr Kärnä) 1747(ei SL) 
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 2 sRKs208-2)
sonen Matts barn
son Henrik (Mattss Kärnä) 26.11.1764 (SL) d .8.6.1765 (KL)
Matts (Mattss Kärnä) (ylivii) (ei SL) (ei sRK) (virhemerk ?)
Isak (Mattss Kärnä) 1766 (ei SL)
dotter Anna (Mattsdr Kärnä) 9.1.1759 (SL)
Margeta (Mattsdr Kärnä) 31.7.1762 (SL)
Brita (Mattsdr Kärnä) 3.6.1769 (SL)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 3 sRKs202-1)
sonen Henriks barn 
son Matts (Henrikss Kärnä) 13.12.1764 (SL)
Thomas (Henrikss Kondu l Kärnä) 12.12.1768 (SL)
drp Matts Karvonen 1754 (ei sRK)

sivu 087 (sRKs210 )

(Laitasaari)
Siekkinen
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs129) (sRKs210 )
Pehr (lisätty)Sieckinen 30.11.1720 d. 2.2.1791(VL 26.1.1766 )
( ilm- Pehr AndsTaskinen Kellosta VL:ssa Tarkinen)
Anders (Anderss) (yliviiv) Sieckinen (s. 0.9.1722 
				d.23.6.1764)
hustr Carin (Sigfridsdr Kolehmainen) 1729
son Henrik (Anderss Siekkinen) 20.10.1757SL)
Johan (Anderss Siekkinen) 31.10.1762(SL)
dotter Margeta (Andersdr Siekkinen) (1753 )(ei SL)
Brita (Andersdr Siekkinen) 06.04.1754(SL)
Lisa (Andersdr Siekkinen) 1757 )eiSL)
Carin (Pehrsdr Siekkinen) 11.3.1767 (SL)

bror Henrik (Anderss Siekkinen) 22.1.1728 (SL) 
			d.21.4.1764 (KL)
hustr Brita (Pehrsdr Laitinen) 1736 (s. 6.3.1736)
(VL 17.3.1763)
(Britan uusi avio:)
 gift med Henrik Sigfridss Kolehmainen i Ahmas 
 (VL 26.2.1766)
son Anders (Henrikss Sieckinen) 23.10.1763 (SL)
(etunimi Henrik korjattu Anders) folgt med modren Britha
(molemmat Utajärvi RK 1775 s 092)
son Johan Pehrsson (Lämsä Taskinen) 13.10.1746 
(SL Haukipudas Kello) farit til Kello i Ijo socken
s: Henric Pehrsson (Taskinen) 12.11.1759 
(SL Haukipudas Kello) (Pehrin ed.aviosta) (sRKs288)
drp Olof K ...nen flyttat till Pielis 1770
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs150-1) (sRKs272-7)
drg Påhl (Anderss) Hataja.1730 
hu Juliana (Eriksdr Timonen) 1709 (lisätty) (sivulta 96)
(VL 27.9.1767)
(ed. mies Matts Bengtss Karjalainen) (VL 27.12.1749 )
hustr Margeta (Eriksdr Korhonen) 1731 (s.1724 ?)
d.5.3.1764 (KL)
(Påhl Haatajan avioton sivulla 085)
son Anders (Påhlss Haataja) 26.11.1757 (SL) 
				d. 16.8.1769
stiufson Matts (Mattss Hyvärinen) (s.4.9.1750) 
(sivulta 96) (ei sRK)
Thomas 5.2.1761 (sRKs272)
dotter Lisa 2.4.1756 (sRKs272)
pig Lisa Suorsa (yliviiv) (useita)

sivu 088 (sRKs212 )

(Laitasaari)
Keränen
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs130, sRKs212-2)
Johan (Anderss Siekkinen) Keränen 1706
hustr Anna (Larsdr. Koistinen) 1716 (d.12.1.1764)
(VL 19.12.1728)
son Anders (Johanss Keränen) 1733 (ei SL) 
			d. 18.6.1766 (KL)
hustr Carin (Pehrsdr Pukki) 1735 d. 17.12.1770 (KL)
			(s.17.9.1731 Oulu ??) 
(VL 13.2.1756) 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
new (molemmat sivulle 014)
Jacob (Johanss Keränen) 1737 (s. 4.3.1736)
hustr Margeta (Johansdr Mölö) (ei SL) 1743 (ei eRK)
(VL 3.3.1766)
. . . . . . .
dotter Margeta (Johansdr Keränen) (s.2.3.1744) (yliviiv) 
gift med Eskel Parckinen (VL 29.6.1767)(sivulle 039)

dr Anna (Johansdr Keränen) 1747 (s. 22.11.1745) 
(Anna Johansdr on sRK:ssa 
kuolinmerkintä 7.2.1771 (KL)
koskee HISKIn mukaan Anna Jacobsdr Kerästä
joka olisi syntynyt huhtikuussa 1740 ei SL)
Anna (Jacobsdr Keränen) 19.3.1770 (SL)
Brita (Johansdr Keränen) 15.9.1750 (SL) 
farit til Limingo (sRKs166)
Jacobs Johannis (= Johan Jacss Keränen) 
 30.10.1766 (SL)d. 20.5.1769
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Utajärvelle)
mågen Henrik (Henrikss Klemi) 
hustr Walborg (Johansdr Keränen Siekkinen) (s.30.4.1740 )
 (VL 9.6.1762) 
(molemmat eRKs152) flyttat till Ahmas
deras barn
son Henrich (Henrikss Klemi) 21.1.1765 (SL) 
			d.10.9.1765 (KL)
dotter Margeta (Henriksdr Klemi) 12.10.1762 (SL) 
			d.27.9.1769 (KL)
Anna (Henriksdr Klemi) 25.12.1767 (SL) 
(Klemit muuttaneet Utajärvelle, eivät siellä 1775.
 Sotkamo, Kuhmo ??)

sonen Anders(ei SL)(ei sRK) (yliviivattu) (virhemerk ?)

dotter Lisa (Andersdr Keränen) 19.10.1756 (SL)
(ehkä sRKs288)
Carin (Andersdr Keränen) 23.4.1760 (SL) (d. 10.9.1766)
Pehr (Anderss Keränen) (16.3.1766 SL) 1765
Maria (Andersdr Keränen) 12.9.1763 (SL)
		(SL:ssa Johansdr )	
dr poikan Henrik Kuhlberg (sRKs298)
afvikit til Ijo Limingo
dr poickan Abr ... 1751

sivu 089 (eRKs131) (sRKs214 )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs131-2) (sRKs214-1)
Anders (Clemetss Wesa) Laucka s. 1710 (d. 1.5.1766)
hustr Margeta (Henricsdr Wäänänen)s.1712 (mistä?) 
				(ei sRK, kuol ?)
(VL 23.11.1765 Mol leskiä)
son Anders (Anderss Laukka) s.1742 (s. 21.4.1740)
hustr Anna (Eriksdr Kärnä) s.1743 (s.14.10.1737 ??)
(VL 4.4.1765) (sivulta 091)
dotter Beata (Andersdr Laukka jr) 25.6.1768 (SL) 
			d.25.11.1769
dotter Dorde (Andersdr Laukka) (s.22.11.1738)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

new (sRKs214-2)
måg Johan (Mattss Tallman) (s. 13.5.1737) (sivulta 032)
Brita (Andersdr Laukka) 1748 
(VL 7.4.1768)
son Johan (Johanss Tallman Laukka) s.1.9.1770 (SL)
son Andreas Johannis (Tallman Laukka) 
s.24.3.1769 (SL) d.15.10.1769 (KL)
.....Britha (Andersdr Laukka )s. 30.3.1770 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs214-5)
Dordes oäckta (Dorden aviottomat)
dotter Anna 21.12.1758 (SL)(eRKs131-3)
son Erich 24.5.1766 (SL) 
son Johannes s.6.7.1769 (SL) 
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs131-3)(sRKs214-3)
Swåger Olof (Johanss Mäkelä) s. 1726
hustru Marg (Mattsdr Laukka) s. 1727 
		(s.16.3.1724) (d. 31.3.1766)
 (VL 3.4.1746)
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
new (sRKs214-4)
måg Matts (Matttss Tallman)(s. 29.1.1741) (sivulta 032)
hustru Kirstin (Olofsdr Laukka) s. 1747 (ei SL)
(VL 20.3.1766)
. . . . . . .
Ewa (Olofsdr Mäkelä Laukka) s.9.2.1751 (SL)
Carin (Olofsdr Mäkelä Laukka) s. 28.3.1756 (SL)
Matts Mattsson (Tallman Laukka) 3.3.1767 (SL) 
				d. 4.11.1769
Marja (Mattsdr Tallman Laukka) 13.12.1768 (SL) 
				död 3.11.1769
(dr Carin Mattsdr Tallman Laukka 21.11.1770 SL)
son Jacob (Olofss Laukka)22.3.1760 (SL) (d.6.12.1764)
(dr Maria Olofsdr Laukka 6.11.1764 SL)
fl. Marg.(Bertilsdr) Sormunen 4.1.1754 (SL) (sRKs200)
bror Joh. (Bertilss) Sormunen 23.10.1756 (SL) (ei sRK)
(molemmat eRKs167)
son Isak 1758
svärfar Matts 1682

sivu 090 (sRKs )

(Laitasaari)
Inhyses
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs131-1 sRKs214-6)
Matts (Mattss) Laucka 1730
hustr Carin (Eriksdr Wäärä) 1732 
(VL 11.1.1752 ) d. 26.7.1769)
Pehr (Mattss Laukka) 31.3.1765 (SL) (d. 12.7.1765) 
son Eric (Mattss Laukka) 30.10.1760 (SL) 
Isack (Mattss Laukka) 17.3.1766 (SL) 
dotter Margeta (Mattsdr Laukka) 10.12.1762 (SL) 
sn Jacob Mattsson (Laukka) 20.7.1769 (SL)(d. 27.7.1769)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs152-5, sRKs256-3)
Nybyggaren 
Johan (Ivanss) Putanoja (Kurkinen ) 1737 (ei SL)
hustr Margeta(Samuelsdr Määttä) 1735 (s.17.4.1735)
 (VL 16.9.1759)
son Johan (Johanss Kurkinen) s.10.3.1768 (SL)
dotter Carin (Johansdr Kurkinen) 10.12.1759 (SL)
Maria (Johansdr Kurkinen) s. 13.10.1762 (SL)
syster Carin (Kurkinen ?)1734 (ei SL) (sRKs288)
afwikit till Uhleåsuuby ...22 Jan 1769
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Limingasta) (sRKs256-3)
(hafwa attest af her probsten Pazelius af den 5 Oct 1764)
(tulleet siis Limingasta)
husbond Anders (Putaanoja) 5.12.1728
hustr Maria 1736
son Anders 5.12.1759 (ei SL)
dott Marg 1762
Maria 

sivu 091 (eRKs132) (sRKs216 )

(Laitasaari)
Johan (Anderss) Kärnä (Haataja) 1725 (Paltamosta)
hustr Elin (Eriksdr Kärnä)1726 (s.14.11.1725) 
(VL 14.3.1744)
son Erich (Johanss Kärnä) 24.3.1745 (SL) 
Johan (Johanss Haataja) 10.3.1747(SL)	
Anders (Johanss Kärnä) 1752 (s.16.5.1751)
Matts (Johanss Kärnä) 1753 (ei SL)
Zachris (Johanss Kärnä) 1758 (ei SL)
Stephan (Johanss Kärnä) 18.3.1763 (SL) 
Thomas (Johanss Kärnä) 16.5.1765 (SL) 
dotter Margeta (Johansdr Kärnä) 1749
Lisa (Johansdr Kärnä) 2.1.1756 (SL)	
Brita (Johansdr Kärnä) 1.2.1761 (SL)
son Henrich (Johanss Kärnä) 16.8.1767 (SL)
swärfar Erich (Simonss Kärnä) 1690 (d.6.6.1764)
hustru Margeta (Henriksdr Hakkarainen) 1700
 (VL 1.2.1724)
dotter Anna (Eriksdr Kärnä) 1743 (s. 14.10.1737 ??)
gift hus (And.Andss ) Laucka (VL 3.4.1765)(sivulle 089)
Eva (Eriksdr Kärnä) 1746 flyttat til Tornevä med betyg af..
Lisa (Eriksdr Kärnä) 1744 (s. 17.5.1741)
 gift hos Matth (Matss) Wäärä (VL 14.7.1765) (sivulle 082)

sivu 092 (eRKs133) (sRKs )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johan (Magnuss) Määttä 1712 d.5.6.1765 (KL) 
hustr Brita (Påhlsdr Keinänen) 1730 
(VL 16.2.1756)

(Britan uusi avio:)
gift til Törnävä 1766	(Tyrnävälle)
(VL 12.7.1766 mies: Phlip Andss Kokko)
(perhe eRKs133-1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs133-2)(Pielisjärvelle)
son Zacharias (Johanss Määttä) 1737 (21.11.1735)
hustr Brita (Eriksdr Kärnä) ) 1737 (VL18.3.1760)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1) (Tyrnävälle)
Matts (Johanss Määttä) 1741 (s.15.2.1740)
dotter Walborg(Johansdr Määttä) 11.8.1760 (SL)
 med modren til Törnävä 1766
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 2) (Pielisjärvelle)
Zachris barn
son Johan (Zachriss Määttä) 1.2.1761 (SL)
Zachris (Zachriss Määttä) 7.3.1762 (SL)
Matts (Zachriss Määttä) 12.11.1765 (SL) (RK1781s233)
Erik (Zachriss Määttä) 28.10.1767 (SL)
dotter Anna (Zachrisdr Määttä) 3.4.1764(SL)
Maria (Zachrisdr Määttä) 26.11.1769 (SL) 
(kaikki edelläolevat) afvikit til Pielis 1771
dr Abr Storm (ei sRK)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs170-3 sRKs278-2)
Swåger Isak (Tikkanen) 1730
hustru Maria (Magnusdr Määttä)1734 (s.23.8.1729) (ei VL)
son Isak (Isakss Tikkanen) 9.1.1760 (SL)
Simon (Isakss Tikkanen) 12.9.1761 (SL)
Bertil (Isakss Tikkanen) 23.10.1766 (SL)
Johan (Isakss Tikkanen) 28.1.1763 (SL) d.1.9.1765 (KL)
Brita (Isaksdr Tikkanen) 24.8. 1769 (SL)
syst Walborg (Tikkanen)
gift med Jacob Pickarainen i Uhlosuby (ei VL)

sivu 093 (sRKs )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs172-4) (sivulle 040)
Wijttaises 
Encka Walb (Johansdr Määttä)1720 
gift med Anders (Johanss ) Keränen (VL 15.11.1765)
(sivulle 040-1)
(Ängeslevältä oleva Henrik Isakss Wiitanen( s.abt 1719)
vihittiin 16.3.1740 Walborg Johansdr Määtän kanssa.
Henrikin kuoltua leski lapsineen muutti takaisin Muhokselle)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
new (sRKs262-5)
son Isak (Henrikss Wiitanen) 6.1.1741 (ei SL) 
 hos Thomas Hålappa 
hustr Margeta (Thomasdr Holappa Parviainen)
(12.12.1748)(ei SL) (sivulta 102) 
(VL 31.7.1768) 
. . . . . . .
Henrik (Henrikss Wiitanen) 29.9.1745 (ei SL) (sRKs170)
dotter Carin (Henriksdr Wiitanen) 1743
 gift med dreng Johan Parviainen (VL 22.5.1769)(sivulle 102)
Thomas Isaacsson (Holappa) 31.3.1770 (SL) (d.3.5.1771)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRK134) (sRKs220) 
Pehr Määttä 1710
hustru Carin 1711
son Abraham (Pehrss Määttä) 1742
hustru Walborg (Thomasdr Pikkarainen) 1735
(VL20.3.1758) 
mågen Pehr (Abrahamss Lievonen Määttä) 8.3.1722 (SL)
hustru Walborg (Pehrsdr Määttä) 1744(??)
(VL 19.4.1751)
Abrahams barn 
son Abraham (Abrahamss Määttä) 23.2.1768 (SL)
dotter Carin (Abrahamsdr Määttä) 23.1.1764 (SL)
Walborg (Abramsdr Määttä) 26.2.1766 (SL) 
d.19.3.1766 (KL)
Maria (Abrahamsdr Määttä) 16.8.1770 (SL)
(nämä kaikki sRKs220)
p: Anna Simsdr Korhonen 9.1.1753 (SL)
do Sophia Simsdr Korhonen 1756
pig Walborg Abrahamsdr Mätätär 1748
flickan Walborg Pucki (s.1754) 
bror Pehr (Pucki) (1751) flyttadt til Tornava 1770

sivu 094 (eRKs135) (sRKs222 )

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs135-1) (Ouluun)
Lars (Pehrss) Määttä 1694 (VL 13.3.1722)
flyttat till Uhleåsu by af 20 Junii 1770	
hustr Agneta (Eriksdr Wimpari Paavola) 1700 
d. 28.11.1766
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs135-3) (Ouluun)
son Lars (Larss Määttä) 1736
hustr Beatha (Isaksdr Määttä) 1739 (VL 13.3.1760)
(molemmat) flyttat til Uhleåsy by 1770 20 Junii
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs135-2) (sRKs222-2)
son Niels (Larss Määttä) 1741 (s.22.9.1740)
hustr Lisa (Johansdr Honkanen) 1742
 (VL 7.4.1762)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
new (Utajärvelle)
dotter Scholastica (Larsdr Määttä) 28.5.1729 (SL)
gift til Sangijärfwi (2. avio) (VL 17.12.1765) 
(UtajärviRK1775 s036)
bror Niels (Pehrss Määttä)1720 (sRKs222-2)
. . . . . . .
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1)
Lars barn
Isak (Larss Määttä jr) 6.8.1768 (SL)
son Lars (Larss Määttä jr) 18.12.1762 (SL)
Pehr (Larss Määttä jr) 8.5.1764 (SL) d.9.8.1765
dotter Agneta (Larsdr Määttä jr) 19.1.1761 (SL)
Brita (Larsdr Määttä jr) 25.7.1766(SL)
(lapset ilmeisesti vanhempien mukana Oulujoelle)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 2)
Niels barn
dotter Agneta (Nielsdr Määttä) 21.9.1766 (SL) 
			d.19.1.1771 (???)
Johan (Nielss Määttä) 29.09.1768 (SL) d. 4.7.1769
Lars (Nielss Määttä) 29.09.1768 (SL) .d. 3.7.1769
(dr Anna Nielsdr Määttä 9.5.1769 d. 11.5.1770)
(dr Anna Nielsdr Määttä 20.8.1770 SL)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 3)
Scholasticas
(mies: Thomas Bertss Hentula VL 17.3.1752 d. 20.4.1758))
dr Anna ...20.8.1770 (ei SL) d.1770
son Lars (Thomass Hentunen) 15.11.1754 (SL)
vide Hentula i Muhos (sivulle 056)
dotter Carin (Thomass Hentunen) 11.4.1757 (SL)
 folgt med modren til Sangijerfwi(UtajärviRK1775 s036)

sivu 095 (sRKs224 )

(Laitasaari)
(Tihinen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs136-2) (sRKs224-1 )
Anders (Simonss) Tihinen 1737 (VL 5.3.1762)
hustr Walborg (Olofsdr Seppänen) 1.4.1744 (SL)
 (VL 5.3.1762)
son Matts (Andss Tihinen) 20.9.1763 
		(yliv) (ei sRK ) (samana påivänä syntyi)
		(Matts Henricss Tihinen, joka alempana)
		(ilmeisesti tämä on virhemerkintä jo )
		(edellisessä rippikirjassa)
Olof (Anderss Tihinen) (1765) (ei SL) (d. 23.2.1772 )
Simon (Anderss Tihinen) .27.10.1764 (SL) (d.18.9.1765)
dotter Anna (Andersdr Tihinen) 3.1.1763 (SL)
(Johan Anderss Tihinen 17.8.1766 SL, ei sRK, död ?)
Anders (Anderss Tihinen) 30.8.1768 (SL)
son Jacob (Anderss Tihinen) 17.2.1770 (SL)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ylikiimingistä) (sRKs224-4 )
dr Zachris (Pehrss) Mäkelä (Vesa) 24.12.1733
(24.1.1734Ylikiiminki Haukipudas SL)
hafwa betyg af hr adjunct Sven Olsbo af den 14 Julii 1767
 (Ylikiiminki)
hustr Marg (Simonsdr Tihinen) 26.7.1737 (ei SL)
(Ylikiiminki VL 18.12.1755)
syster Maria afvikit til Pudasjärwi
dot Marg (Zachrisdr Mäkelä) 18.1.1757 (Ylikiiminki SL)
Lisa (Zachrisdr Mäkelä) 30.6.1762 (Ylikiiminki SL)
Anna (Zachrisdr Mäkelä) 22.12.1755 (Ylikiiminki SL)

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs136-3) (sRKs224-3 )
swåger Henrik (Tihinen Tuohinen Pelkonen) 1726 (ei SL)
hustr Carin (Simonsdr Tihinen) 1734 
(VL 1.4.1760 )
son Matts (Henrikss Tihinen) 20.9.1763 (SL)
dotter Anna (Henriksdr Tihinen) 28.3.1766 d.27.8.1767
son Simon (Henrikss Tihinen) 17.12.1770 (SL)

Enckan Carin Määttä (sivulta115) (sRKs224 )
pig Britha Sim dr Hildunen (1749)(sRKs224 )
dess son Jacob (yliviiv)(???) (ei sRK)
pig Walborg Paso (sRKs224 )

sivu 096 (eRKs137) (sRKs226 )

(Laitasaari) 
(Määttä)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs137) (sRKs 226)
Jöran Määttä 1690 d. 3.12.1764 (KL) 226
son Bertil (Jöranss Määttä) 
hustr Maria (Johansdr Winicka) (s. 25.12.1728) 
(VL 7.2.1752)	
son Jöran (Bertillss Määttä) 1762 (ei SL)
Bertill (Bertillss Määttä) 22.12.1763 (SL)
Carin (Bertillsdr Määttä) 10.12.1752 (SL) 
dotter Maria(Bertillsdr Määttä) 2.12.1757(SL)
dr Walborg (Bertillsdr Määttä) 2.12.1757(SL)
dr Lijsa (Bertillsdr Määttä) 15.11.1759 (SL)
Brita (Bertillsdr Määttä) 27.7.1766 (SL)
Anna (Bertillsdr Määttä) 7.7.1768 (SL) d. 4.11.1768
swärmor Walborg (Bertilsdr)1705 (Johan Viinikan leski)
des son Henrich (Johanss Wiinikka) 1746 farit til Wasa
Johan (Johanss Wiinikka) 1748 (sRKs240)
dotter Anna (Johansdr Wiinikka) 1745 (yliviiv)
(VL 29.3.1765) (sivulle 108)
syster Maria (Jöransdr Määttä) 21.12.1728 (SL) (ei sRK ?)

dr Jacob Tulpan (ei sRK)
(kaikki eRKs093) (sivulle 063)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs093-1) (ei sRK)
Enckan Juliana (Eriksdr )Timonen (1709)gift (sivulle 87)
son Matts (Mattss Hyvärinen) (s.4.9.1750)( (sivulle 87)
dr Margeta (Mattsdr Hyvärinen) 1753 (s.14.12.1752 )
				(sivulle 63)

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK)	(Pyhäjoelle)
dr Matts Jussila 2.2.1740 (ei VL) (ei SL)
hustr Carin 2.2.1749
hafwa attest....9 Jan 1769 af commi ..ven
flyttat till Pyhäjoki ....Decembr 1769

sivu 097 (sRKs228 )

(Laitasaari)
(Rahko)
Johan (Larss Häkkeläinen) Rahko 1710
hustr Lisa (Larsdr Rahko ) 1720 (d.8.11.1771)
(VL 9.4.1738)
son Jacob (Johanss Rahko) 30.7.1743 (SL)
hustr Walborg (Johansdr Säisä) 12.10.1736 
(VL 2.3.1762) 
Lars (Johanss Rahko) 1748 (s. 5.12.1747 ei SL) 
drunknad den 19 april 1769 d. 19.4.1769 (KL)
Johan (Johanss Rahko) 17.7.1751 (SL)
Pehr (Johanss Rahko) 1757 (ei SL)
Henrich (Johanss Rahko) 1759 (ei SL)
dotter Maria (Johansdr Rahko) 6.11.1754(SL)
Lisa (Johansdr Rahko) 3.10.1762 (SL)
swärfar Lars (Rahko) 1685 d.12.1.1767 (KL)
son Jacobs barn
son Johan (Jacobss Rahko) 8.11.1766 (SL) d. 7.4.1769
dotter Elin (Elsa Jacobsdr Rahko) 29.3.1764 (SL)
Jacobson Jacob (Jacobss Rahko) 16.10.1769 (SL)
gl Walborg (Kocko) encka 1686 d.24.1.1765

sivu 098 (eRKs138ao) (sRKs230 )

(Laitasaari)
(Rahko)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs138-2) (sRKs078-3)
Henrik (Johanss Hyrkäs) Rahko 7.6.1729 (SL)
hustr Saara (Johansdr Wiinikka) 1723 
(vih abt 1749)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
new (sRKs230-1 )
måg Påhl (Jacobss Karhu Nurro) 19.1.1734 (SL) 
				(sivulta 053)
dr Carin (Henriksdr Hyrkäs) 22.8.1751 (SL) 
			(d.13.9.1770)
(VL 27.4.1767) 
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1)
Liisa (Henriksdr Hyrkäs) 11.7.1758 (SL) (sRKs078)
Saara (Henriksdr Hyrkäs) 12.3.1762 (SL) (sRKs078)
Maria (Henriksdr Rahko) 2.9.1764 (SL) d.13.9.1770 (ei KL)

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
new (sRKs230-2 )
bror Johan (Jacobss) Karhu 31.10.1738 (SL) (sivulta 053)
hu Maria (Mattsdr Karjalainen)1744 ( 26.1.1745 SL)
			(sivulta 027)
(VL 19.4.1768 )

(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs138-3) (ei sRK)
måg Sigfried (Sigfridss Rahko Leinonen) ) 20.9.1740 (SL) 
		 tjänar hos Seppänen i Ahmas (ei sRK)
hu Helena (Henriksdr Rahko) 26.5.1748 (SL) (d. 9.5.1767)
(VL 28.4.1763)
son Sigfried (Sigfridss Leinonen) 23.1.1764 (d. 26.7.1764)
Henric (Sigfridss Rahko) 8.11.1765 (SL) (yliviiv) (ei sRK)

Ingred Pauli (Rahko) 22.2.1768 (SL)

(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs146-1)(sRKs258-1)
Henrich (Johanss Mäkelä) Jurvakainen 3.12.1725 (SL)
hustr Carin (Påhlsdr Pelkonen) 1730 
(VL 3.4.1759)
son Johan (Henrikss Mäkelä) 18.4.1760 (SL)
Henrich (Henrikss Mäkelä) 21.11.1761 (SL)
Olof (Henrikss Mäkelä) 8.12.1766 (SL)
Jacob (Henrikss Mäkelä Lipponen ) äldre 13.6.1764 (SL)
Esaias (Henrikss Jurvakainen ) 3.4.1770 (SL)

(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs147-4) (sRKs258-2)
förra åboen 
Matts (Johanss Keränen Lipponen Jurvakainen)
			 1722 d.4.4.1764 (KL)
h: Lisa 1729 
(vih abt 1751)
son Johan Mattss (Keränen) 1752
Matts (Matts Keränen ) 27.11.1756 (SL)	
dotter Lisa (Mattsdr Keränen ) 
Pehr (Matts Lipponen) 30.4.1764 (SL) d.12.6.1764

sivu 099 (sRKs232 )

(Laitasaari)
(Määttä ja Ähkönen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs139-1) (sRKs232-1)
Zachris (Henrikss Määttä) 1728 (ei SL) 
			(d. 21.2.1797 LS)
Margeta (Jacobsdr Määttä) 11.6.1730 (SL) 
(VL 10.3.1747)
son Zachris (Zachriss Määttä)1753 (ei SL)
Adam (Zachriss Määttä) 9.2.1755 (SL)
Jacob (Zachriss Määttä) 1761 (ei SL)
Pehr (Zachriss Määttä) 11.12.1763 (SL)
Abraham (Zachriss Määttä) 13.3.1766 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs232-2)
måg Carl (Adamss Haataja) 19.12.1746 (ei SL)
			 (sivulta 057)
hustr Walborg (Zachrisdr Määttä) 1748 
(VL 24.2.1767)
dotter Anna (Zachrisdr Haataja) 13.2.1758 (SL)

Carls dotter Carin (Carlsdr Haataja) 26.4.1767 (SL) 
			d.1.11.1770
Marg (Carlsdr Haataja) 28.12.1768 (SL)
Johan Zacharia (Määttä) 22.5.1768 (SL)

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs139-2) (sRKs234-1)
Adam (Henrikss Ähkönen Määttä) 10.2.1739 (SL)
hustr Elin (Isaksdr Seppänen) 9.1.1741(SL) 
(VL 19.2.1761)
s: Henric (Adamss Määttä) 9.12.1761 (SL) 
s: Isaac (Adamss Ähkönen) 1766 (ei SL)
dr Elin (Adamsdr Ähkönen) 6.6.1767 (SL)
Walborg (Adamsdr Ähkönen) (16.12.1763 SL) 
			d.2.1.1764 (KL)

dr Johan .......... vide hos Parfwiainen (???)

dr Johan Böse 1747 (on sivulla 104-3)
dr Carin (Adamsdr Ähkönen) 10.2.1770 (SL) d.1.8.1770
dr Britha (Adamsdr Ähkönen) 10.2.1770 (SL)
mor Walborg (Väänänen) 1695 d. 18.8.1767 
(Henrik Määttäs ea)
Eric Zachrisson (Määttä) 22.10.1770 (SL) d. 23.10.1770

sivu 100 (eRKs140) (sRKs236 )

(Laitasaari)
(Ingala)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs140-1)(sRKs242-2)
Henrik (Henrikss) Ingala (Kosunen)1725 d.18.1.1770 (KL)
hustru Brita (Mattsdr Laitinen) 1721
 (VL 20.3.1740)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs236-3)
son Henrik (Henrikss Inkala) 24.12.1740 (SL) 
hustr Carin (Andersdr Similä) 1748 (Iistä) (ei lapsia ??)
(VL13.3.1767)
(molemmat ) flyttadt till Uhleåsuu 1771 i Octob
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1) (sRKs242-2)
Isak (Henrikss Inkala) 29.4.1749 (SL) 
Claes (Henrikss Inkala) 1756 (ei SL) 
Matts (Henrikss Inkala) 6.5.1757 (SL)
dotter Anna (Henrikss Inkala) 28.12.1743 (SL) (sRK242-3)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) ( sRKs280-3)
måg Henrich (Anderss Kutilainen) 1737 (s. 22.6.1735) 
				(eRKs007)
hustr Brita (Henriksdr Ingala) 28.12.1743 
(VL 5.2.1765)
dott Brita (Henriksdr Kutilainen) 9.3.1765 (SL) d. 4.9.1765
son Henric (Henrikss Kutilainen) (s. 28.7.1766 UJ SO)
dr Maria (Henriksdr Kutilainen) (ei SL)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs140-2) (sRKs236-2)
Bror Isac (Henrikss Inkala) 1735
hustru Brita (Bengtsdr Kärnä) 5.9.1736 (SL) 
(VL 31.3.1758)
son Henrich (Isakss Inkala) 8.5.1763 (SL) (ei sRK kuollut ?)
Isak (Isakss Inkala) 3.1.1769 (SL) (d.10.1.1769)

dotter Anna (Isaksdr Inkala) 1758 (ei SL)
Isaks dr Britha (Isaksdr Inkala) 20.7.1770 (SL)
Maria (Isaksdr Inkala) 24.12.1760 (24.11.1760 SL)
Lisa (Isaksdr Inkala) 11.2.1765 (SL) (d.23.9.1765)
Carin (Isaksdr Inkala) 11.7.1766 (SL)
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs140-3)(sRKs258-3)
Nybygg Kaiponen 
swåger Johan (Henrikss Kaiponen) 1735 
hustrun Anna (Henriksdr Inkala) 23.9.1732 (SL)
(VL 26.3.1760)
son Henrik (Johanss Kaiponen) 28.1.1764 (SL)
dott Anna (Johansdr Kaiponen)(1760) (ei SL)
Lisa (Johansdr Kaiponen) 22.1.1767(SL) död 24.9.1768
dr p Elias Kocko (ei sRK)
mor Anna 1702 d.8.7.1764 (KL) (Henrik Ingalas ea)

sivu 101 (sRKs260 )

(Laitasaari)
(Arola)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs147-3 (sRKs260-1 )
(Matts tullut Muhokselle 11.9.1768) 
Probsten Matthesius betyg (Pyhäjoelta ??)
Matts (lisätty)( Arola) s.31.1.1716 
		(leski, Carinin uusi mies) (ei eRK)
(VL 23.12.1768 siellä nimenä 
		enkl. Matts Thomass Pöyhtäri)
Lars (Larss) (Häikkäläinen Arola) s 1717 d.12.5.1765 (KL)
hustr Carin (Pehrsdr Väätäjä) .s.1715
(Oulu VL 18.11.1739)
son Lars (Larss Häikkälainen Arola) s.1742
(s. 31.8.1740 Oulu)
dotter Anna (Larsdr Häikkäläinen) s.1749 (ei SL)
flyttad till Ahmas
Carin (Larsdr Häikkäläinen Arola) s.19.1.1755 (ei SL)
(perhe eRKs147) 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe on käsitelty sivulla 110-3)
Simon Koistinen (1720) (sRKs274) 
hustru Lisa (Johansdr Keränen) (1721) 
(VL 10.4.1753)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs167-1)(sRKs260-3 )
Torparen 
Bertil (Anderss) Sieckinen s 1707 (d. 4.5.1771)
hustr Margeta (Eriksdr Keinänen) s. 1711 (d.5.1.1770 LS)
 (VL 9.1.1735) 
dott Walborg (Bertillsdr Siekkinen) s.1748 (ei SL) 
gift till Uhleåsuby ...1770 (VL 2.7.1770 mies: Henr. Jurkka)
Sara (Bertillsdr Siekkinen) s.1746 (ei SL) (yliviivattu)
 skall vistas i Limingo sockn
Maria (Bertillsdr Siekkinen) 1752 (s.14.10.1752)
(SL:ssa virheell Marg) vistas i Uhleåsuuby
Lisa (Bertillsdr Siekkinen) 13.9.1755 (SL) (yliviiv) ...........
(ei sRK kuollut ??)
Brita (Bertillsdr Siekkinen) 31.3.1759 (SL)
måg Påhl 1740
ho Margeta (Bertillsdr Siekkinen) 1741 (SL:ssa 16.12.1735)
hafwa attest af hra Comm Keckman af den 31 Martii 1766
(tulleet ilm Tyrnävältä, vihitty ja 1. lapsi synt siellä)
Carin (Bertillsdr Siekkinen) (s. 3.10.1743 SL)
Påhlsson Bert (Påhlss Siekkinen) 1763
(Påhl Påhlss Siekkinen 00.12.1767 d. 11.11.1769)
Eskell (Påhlss Siekkinen) född 27.12.1766 (yliviiv) 
(ei sRK kuollut ??)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs173-4) (sRKs262-1)
Mårten Karpila (Skarp) 1711 (d.4.8.1776) (ei VL)
hustr Carin (Pehrsdr Keinänen) 1713 d.1.4.1771
son Mårten (Mårtenss Skarp) 23.11.1747 (SL) d.15.2.1765
dotter Walborg (Mårtensdr Skarp) 1745 (ei SL)
Maria (Mårtensdr Skarp) 1750 (s. 2.7.1750) (ei sRK)
Kirstin (Mårtensdr Skarp) 15.5.1753 (SL)

sivu 102 (sRKs238 )

(Laitasaari)
(Parviainen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs141-1) (sRKs238 )
Pehr (Pehrss) Parviainen 1725 (ei SL) d.12.5.1771
hustr Walborg (Isaksdr) 1727
 (ei VL)
son Pehr (Pehrss Parviainen) 7.7.1750 (SL)
Isak (Pehrss Parviainen) 1758 (ei SL)
Thomas (Pehrss Parviainen) 25.12.1757 (SL)
Michel (Pehrss Parviainen) 25.11.1759 (SL)
Staffan (Pehrss Parviainen) 2.9.1768 (SL)
dotter Scholastica (Pehrsdr Parviainen) 1756 (ei SL)
Margeta (Pehrsdr Parviainen) 16.3.1762 (SL)
Walborg (Pehrsdr Parviainen) 1.2.1752 (SL)
(s Johan Pehrss Parviainen 15.11.1764 SL d. 14.12.1764)
Dorde (Pehrsdr Parviainen) 16.2.1766 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs141-2) (sRKs262-4)
Nybyg Hålappa
bror Thomas (Pehrss Parviainen) 5.6.1722 (SL)
hustr Carin 1724 
(ei VL)
dotter Margeta (Thomasdr Parviainen) 12.12.1748 (ei SL)
 gift med drängen Isaac Wittanen (VL 31.7.1768) (sivulle 093)
Carin (Thomasdr Parviainen) 1750 (ei SL)
Maria (Thomasdr Parviainen) 12.10.1759 (SL)
Lisa (Thomasdr Parviainen) 20.2.1763 (SL) (ei sRK)
son Thomas (Thomass Parviainen) 22.9.1764 (SL)
Johan (Thomass Parviainen) 26.9.1767 (SL)

bror Johan (Pehrss Parviainen) 10.12.1738 (SL)
syster Elin (Pehrss Parviainen) 4.8.1747(SL)
 farit til Uhlosuu by
Walborg (???)
stiufsyst Carin (Pehrsdr Parviainen) 1739 
(s. 8.1.1737) (ei sRK)
(Johans hstr) Carin (Henriksdr Wiitanen) (1743) 
 (VL 22.5.1769) (sivulta93)
stiufmor Elin 1710 d.8.12.1764 (KL) (Pehr Parviaises ea)
...........................

sivu 103 (sRKs )

(Laitasaari)
Inhyses

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs074-1, sRKs278-3)
Isak Heikura (Pohjalainen) 1730 d.1.8.1766 (KL)
hustr Juliana 
(ei VL)
son Isak (Isakss Heikura) 18.3.1758 (s.19.3.1758)
Pehr (Isakss Heikura) s.26.6.1765 (SL)
dotter Juliana (Isaksdr Heikura) s.19.11.1755 (SL)
vistas i Uhleåborg
Lisa (Isaksdr Heikura) (19.11.1762 ei SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs142-1) (ei sRK)
Bertil (Bertillss) Kåsunen s.1718 gift på Greus hemman
(VL 4.4.1770) (sivulle 066)
hustr Walborg (Jacobsdr Määttä) s.1722 ( d.9.2.1765 (KL)
(VL 9.2.1738)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs142-2 sRKs240)
bror Isak (Bertillss Kosunen Perttunen) s.1729(s.31.10.1726)
hustr Margeta 1734
son Bertil (Isakss Kosunen) s.1757 (ei SL)
Isak (Isakss Kosunen) s.8.1.1759(SL)
Anders (Isakss Kosunen) s. 28.11.1764 (SL) d.23.9.1765
dotter Walborg (Isaksdr Kosunen) s. 28.11.1764 (SL) 
mor Maria s.1690 (Bertil Kosuses ea) 12.11.1769 (KL)
Ea Kirstin (Haataja) s.1696 d. 30.5.1769
 (Johan Kärnäs ea)
dr Johan Böse vide Adam Ähkönen (on käsitelty sivulla 104-3)
pig Malin Kettunen (eRKs151) (ei sRK)
pig Lisa Karpinen farit til Törnävä

sivu 104 (sRKs242 )

(Laitasaari)
(Kosunen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs143-1) (sRKs242-1 )
Henrik (Påhlss) Kåsunen 1718
hustr Lisa (Bertilsdr Perttunen) 1724 (Oulunsuusta)
 (VL 15.4.1741)
son Zacharias (Henrikss Kosunen ) 18.6.1754 (SL)
måg Pehr (Eskilss Lämpsä) 1738 (ei eRK)
har attest af... Ravander af den 5 Juli 1768
hustr Lisa (Henriksdr Kosunen) 3.12.1743 (SL)
 (VL 27.1.1769)
dotter Sara (Henriksdr Kosunen) 8.10.1750 (SL)
flyttadt till Limingo 8 Apr 1770	
(VL 31.3.1770 mies Sam. Jac.ss Matilainen Ängeslevältä)
dr: Joh Ruth 1757 d. 7.11.1770 (KL)
dr Jacob Larsson 1748 ...Fellmans betyg........ (???)
dr p Eric Brunni (sRKs242)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs143-2) (perhe sRKs236-1)
Bror Olof (Påhlss Parviainen, Kosunen ,Inkala) 29.8.1722 (SL)
hustr Maria (Bertillsdr Kosunen) 24.1.1730 (SL) 
(VL 9.2.1753)
son Bertil (Olofss Inkala) 1763 (ei SL)
Olof (Olofss Kosunen, Inkala) 19.5.1765 (SL)
Isaac (Olofss Kosunen, Inkala) 1.1.1768 (SL)
dotter Lisa (Olofsdr Kosunen, Inkala) s.17.3.1753
Saara (Olofsdr Inkala) (1756) (ei SL)
Brita (Olofsdr Kosunen) 11.2.1759 (SL)
Walborg (Olofsdr Kosunen) 1.12.1760 (SL)
son Zacharias (Olofss Kosunen, Inkala) (4.8.1770 (SL)

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs143-3) ( sRKs234-2)
dr Johan (Fredricss) Böse (päällekirj) (1747) (ei SL) (ei eRK)
(Britan 2. mies) (VL 4.5.1769)
Bror Jacob (Påhlss Kosunen)(yliviiv) 16.3.1731 (SL) 
d. 9.4.1766 (ei KL)
hustru Brita (Johansdr Viinikka) s. 1.6.1731(SL) 
(VL 5.12.1758)
son Johan (Jacobss Kosunen) s.12.3.1761(SL)
dr Walborg (Johansdr Böse) s.15.7.1769 (SL)
drp Eric Brunni (toiseen kertaan)
Bror Hans (Påhlss Kosunen) 1719 (d.3.10.1786 LS)
dr Henric ............. har attest ...... (???)
pig Carin ..jon. utan betyg ............................(???)

sivu 105 (sRKs244 )

(Laitasaari)
(Bertunen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs144-2) (sRKs244-1 )
Bertil (Olofss) Bertunen 1.1.1724 
hustr Walborg (Bertilsdr Berttunen Rautio)
(s.27.9.1723 Oulu) (VL 1.4.1754 Oulu)
son Olof (Bertillss Perttunen) 21.7.1755 (SL)
Bertil (Bertillss Perttunen) 15.12.1757 (SL) d. 21.1.1765
Henrich (Bertillss Perttunen) 20.6.1759 (SL)
dotter Walborg (Bertillsdr Perttunen) 6.2.1762 (SL)
pig. Anna ... (???)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs144-3) (sRKs244-2 )
bror Jacob (Olofss Perttunen) 27.7.1727 (SL)(VL 2.4.1754 )
hustr Sara (Henriksdr Henttunen) 1731(s.6.4.1731Oulu)
(yliviiv) dränkte sig (d.24.5.1765)
hustr Carin (Mattsdr Lappalainen) (s.1.12.1732 Oulu) (ei eRK)
(VL 5.4.1766)
son Olof (Jacobss Perttunen) 30.11.1762 (SL)
dotter Elsa (Jacobsdr Perttunen) 25.8.1754(SL)
Sara (Jacobsdr Perttunen) 5.5.1757
Carin (Jacobsdr Perttunen) (1759 ei SL)
Maria (Jacobsdr Perttunen) 17.9.1760 (SL)
Eeva (Jacobsdr Perttunen) 2.12.1764 (SL)
			d.11.6.1765
mor Elin (Henriksdr) 1689 d.30.4.1769
son Matts (Jacobss Perttunen) 29.11.1768 (SL) 
d.30.11.1768
gl Anna Kranck 1687 d.3.9.1766
dr poik........(???)
dr Bengt Tenberg 1750 flyttat .........(sRKs244) (ei eRK)
gl Brita Ingala 1687 d.10.7.1766
syster dotter Carin (Mattsdr Valkonen) s 14.5.1745
 tjänar i Törnävä (ei sRK)
pig Anna ............. har attest af ....(???)
Olof ...... 1753 (???)

sivu 106 (sRKs246 )

(Laitasaari)
(Bertunen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs144-4) (sRKs246-1 )
Pehr (Jacobss) Bertunen 17.9.1734 (SL) 
hustr Walborg (Johansdr Wiinikka ?) 1737
s: Bertill (Pehrss Perttunen) 14.1.1763 (SL) 
Olof (yliviiv) (ei SL) (ei sRK) (virhemerk ?)
s: Jacob (Pehrss Perttunen) 10.10.1769 (SL) 
dr Anna (Pehrsdr Perttunen) 19.5.1761 (SL) 
dr Wallborg (Pehrsdr Perttunen) 3.4.1765 (SL) 
dr Maria (Pehrsdr Perttunen) 19.9.1767 (SL) 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs 144-5) (sRKs246-2 )
bror Olof (Jacobss Perttunen) 1739 (s.16.3.1738)
farit til Uhlosuu by 1765
Jacob (Jacobss Perttunen) 1741 (7.12.1739 SL)
hustr Margeta (kts alempana) 29.1.1734
mor Anna(Andersdr Turkka) 1699
pig Margeta (Påhlsdr Pyykkö ) Wainikainen 
		(s. 27.1.1734 )(eRKs025-1)
gift med Jacob (VL 20.3.1767)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Oulunsalosta )(perhe sRKs268-1)
hafwa attest af ...comm Kellin af den 2 Dec 1767
sold Matts (Mattss Mikkola) Scarp 1741 
(s.14.1.1741 Oulu )(Oulunsalo VL 29.2.1760 )
h: Wallborg (Eriksdr Karjala, Filpula) 1743 
s: Johan (Mattss Skarp) 1763 (s.23.10.1763 Oulusalo)
dr Lijsa (Mattsdr Skarp) 1760 (s.1.4.1761 Oulunsalo)
dr Wallborg (Mattsdr Skarp)1766 (s. 3.11.1766 Oulunsalo)

sivu 107 (eRK145) (sRKs248 )

(Laitasaari)
(Bertunen Koistinen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRK145-1)	(Ouluun)
Matts (Anderss Koistinen ) Bertunen 1718
hustr Anna (Mattsdr Paavolainen)1719 
(VL 14.11.1739)
måg Claes (Kaiponen) 1730 (vih abt 1759)
hustr Lisa (Mattsdr Koistinen Perttunen ) 1745 (ei SL)
(vih abt 1759)
son Matts (Claess Kaiponen) 14.2.1760 ( SL)
Henrich (Claess Kaiponen) 24.8.1763 ( SL)
Claes (Claess Kaiponen) 17.5.1766 ( SL)
(koko perhe) afvikit til Uhleåsuuby ...17 Junii 1768
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRK145-3) (sRKs248-2 )
bror Henrich (Anderss Koistinen Perttunen 19.6.1735 (SL)
hustr Brita (Mattsdr Paavolainen)(s. 1.7.1728) 1730 
(VL17.4.1757)
Anders (Henrikss Koistinen Perttunen) 10.11.1763 (SL) 
son Henrich (yliviiv) (ei SL) (ei sRK) (virhemerk ?)
dotter Lisa (Henriksdr Koistinen Perttunen ) 16.7.1757 (SL)
Anna (Henriksdr Koistinen Perttunen ) 17.09.1760 (ei SL)
Marg (Henriksdr Koistinen Perttunen ) 21.9.1766 (SL)
Britha (Henriksdr Koistinen Perttunen ) 18.12.1769 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRK145-2) (sRKs250)
bror Anders (Anderss Perttunen l. Koistinen) 10.1.1722 (SL)
hustr Carin (1719) (vih abt 1759 ei VL)
son Anders (Anderss Perttunen l. Koistinen) 24.9.1760 (SL)
Johan (Anderss Perttunen l. Koistinen) 19.1.1767 (SL)
dr Lisa (Andersdr Perttunen l. Koistinen) 8.8.1763 (SL) 
			d. 6.9.1769
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta 079) (sRKs248-3)
Bror Hans (Anderss Perttunen l. Koistinen) 26.12.1740 (SL)
h: Margaretha (Gabrielsdr Niska)
 (VL12.11.1768) 
mor Lisa (Hansdr Puhakka) 1702
Lisa Hansdr (Perttunen l. Koistinen) 27.9 1768 (SL)
. . . . . . .
dr Daniel Suhonen ? (eRKs169) (ei sRK)
gl Johan Ister 1679 d.25.12.1765
flick Britha Kähönen 1755 (ei sRK)

sivu 108 (sRKs252 )

(Laitasaari)
(Mäkälä)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs146-2) (sRKs252-1 )
Lars (Johanss) Mäkelä 1.3.1731(SL)
hustr Lisa (Johansdr Viinikka) 1739 
(VL 3.3.1758)
son Johan (Larss Mäkelä ) 26.6.1758 (SL)
Jacob (Larss Mäkelä )1763 (ei SL)
Bertill (Larss Mäkelä ) 24.2.1765 (SL)
dr Brita död 30.10.1768
s Isaac (Larss Mäkelä ) 21.11.1769 (SL)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs252-2 )
Bror Thomas (Johanss Mäkelä) 8.3.1736 (SL)
hustr Anna (Johansdr Wiinikka) 1745 (sivulta 096)
(VL 29.3.1765) 
dotter Chirstin (Thomasdr Mäkelä) 26.1.1766 (SL)
Maria (Thomass Mäkelä) 17.6.1768 (SL)
Walborg (Thomasdr Mäkelä) 26.10.1770 (SL)
. . . . . . .
brorJohan (Johanss Mäkelä) 1745 (ei SL)
Anders (Johanss Mäkelä) 8.7.1746 (SL)
 tjänar i Tornava församling
Stefan (Johanss Mäkelä) 26.12.1748 (SL)
 tjänar i Tornava församling
mor Kirstin (Henriksdr Hyttinen) 1700 
Matts Sk... (yliviiv) (???)
hustr (yliviiv)(???)
Pehr .... vide supra (yliviiv)(???)

sivu 109 (sRKs )

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs173-1 sRKs276-4)
Corporal
Johan Tarfling 1715
hustr Anna (Andersdr Jämsä) 1723 (VL 23.9.1744 Haukip)
son Johan 1744 (s. 15.7.1745 Haukip) farit til .....
Anders ( Johanss Tarflig ) 1752 (s. 23.9.1752)
Jacob ( Johanss Tarflig )1754 (ei SL) (yliviiv) (sRKs298)
Matts ( Johanss Tarflig )1757 (ei SL) 
Abraham ( Johanss Tarflig ) 3.9.1764 (SL) död 25.4.1769
dotter Lisa (Johansdr Tarflig )1746 (ei SL) farit til Ängeslefwä
Brita ( Johansdr Tarflig ) 1750 (s. 23.8.1750) (yliviiv) 
(d. 18.10.1762)
Anna ( Johansdr Tarflig ) 9.4.1758 (ei SL)
Maria ( Johansdr Tarflig ) 1763 ( 4.7.1762 SL)
Carin ( Johansdr Tarflig ) 12.1.1767 (SL) d. 5.5.1770
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs174-1 sRKs276-5)
Henrich (Henrikss) Pihlgren (Kemppainen) 30.1.1727 (SL)
hustr Walborg (1721)
(ei VL)
son Henrich (Henrikss Pihlgren ) (ei SL)
Jacob (Henrikss Pihlgren ) 20.7.1763 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs172-1 sRKs264-1)
Nybygg Henrich Halonen 1717 (ei VL)
hustr Helena 1720
son Henrich (Henrikss Halonen) 1759
Matts (Henrikss Halonen) (0.7.1763 SL)
			 död 11.5.1765 (KL)
dotter Lijsa (Henriksdr Halonen) 21.3.1765 (SL)
Margeta (Henriksdr Halonen) 3.10.1766 (SL)
Carin (Henriksdr Halonen) 5.6.1769 (SL)
(perhe eRKs172 sRKs264)

sivu 110 (sRKs )

Inhysningar
gl Anna Lappalain död i Uhleåsuuby d. 1769 (eRKs156)
tigg. Grels Kiskinen död af slag (1714) 16.3.1764 (KL)
gl Brita Rönckö (1697) (ei eRK) (sRKs 280) (d.29.1.1771)
p. Brita Myllynen (ei eRK) (ei sRK)
gl Elin ... 1709 farit til Pudas järfwi (???)
dr Henric Keränen 1733 d. 22.1.1764 (KL) (ei eRK)
dr Eric ..nanen farit til Stockholm
...Person (???)
(qwp) Margeta Taskinen 1740 d. 2.5.1769 (KL)
dess oäkta dotter Maria 25.9.1763 (SL) d.2.5.1769 (KL)
(molemmat eRKs170)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs163-1)(ei sRK)
Abraham Paso 1704 d. 3.11.1768 (KL)
hustr Anna 1699 (d.25.4.1776)
. . . . . . .
Margeta Urpiainen (1714) (eRKs171)(sRKs182)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs006-4, sRKs274-1)
Påhl (Erikss) Keinänen 1719
hustr Carin (Sigfridsdr Thenberg) 1724 (Oulunsuusta)
(VL 1.1.1748)
son Eric (Påhlss Keinänen) (s. 29.6.1752)
dotter Lisa (Påhlsdr Keinänen) (s.7.9.1749)
dr Johan Nauha (yliviiv) (ei eRK) (ei sRK)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs156-2) (sRKs274-2)
Simon Koistinen ( Lipponen) (1720) (yliviiv) farit til Lumijoki 
(d.19.3.1789)
hustr Lisa (Johansdr Keränen) (1721) (sRKs274)
(VL 10.4.1753) 
bror Anders 1724 ( ei eRK??) (sRKs274)
(perhe on myös sivulla 101-2)

sivu 111 (sRKs )

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs170-1) (sRKs270-1)
Anders (Abrahamss) Tickanen 1717
hustr Carin (Påhlsdr Wäärä) 1715
(VL 21.12.1739)
son Abraham (Anderss Tikkanen) 1741(ei SL)
dr Margeta (Andersdr Tikkanen) 1750 (ei SL)d.12.1.1767 (KL)
Malin (Andersdr Tikkanen) 10.6.1757 (SL)
Pehr Mättä (yliviiv) vide Olof Pickarain i Muhos 
(ei eRK ?? (ei sRK)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs159-1) sRKs270-2)
Abraham Moilanen 1733 (ei SL) (ei VL)
hustr Carin
dotter Elin (Abrahamsdr Moilanen) 29.11.1757 (SL)
son Abraham (Abrahamss Moilanen) 3.4.1764 (SL)
son Henricus(Abrahamss Moilanen) 17.7.1769 (SL)
enckan Margeta Pääckönen (ei sRK)
 har attest af kyrkioherden ....dman.19 Dec 1764
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs087-6 sRKs270-3)
Abraham (Abrahmss ) Tickanen (Säckilänoja) 4.11.1726 (SL)
hustr Carin (Stefansdr Väänänen Ukkola) 2.1.1725 (SL)
(VL 1.2.1761)
. . . . . . .
(sivulle 076)
mågen Lars (Anderss)Tysk (s.1745, d. 8.6.1769) (ei eRK)
hustr Maria (Danielsdr Gesti) 3.4.1745 (SL) (eRKs125)
(VL 12.4.1768)
dott Marg Laurentii (Tysk) 9.1.1769 (SL)
. . . . . . .
stiufd Saara (Danielsdr Gesti) 23.12.1750 (SL)

(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs151-1)(sRKs278-4)
gl Jacob Karhu 1690 
död i Uhleåsuuby och begrafen i Uhleåborg 15.6.1769 (KL)
hustru Brita (Polvinen) (ei VL) 
stiufson Matts (Britass Polvinen) (s. 27.2.1752 oä)

sivu 112 (sRKs )

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs162-3) (ei sRK)
qvinsperson
Margeta (Påhlsdr) Wainikainen l. Kinnu 
son Påhl (Ivanss Larinen) (s. 31.3.1746) 
. . . . . . .
.Enka .Margetha Kiskinen
Johan (Ivanss Larinen) (s. 6.5.1744) 
hustr Margeta (Eriksdr Hiltunen) ( s.24.12.1736) 
(VL 2.2.1766)
(dr Margareta Johansdr Larinen 19.5.1766 SL)
(koko ryhmä) hafwa betyg af .....Sept 1769, farit til Törnävä
dr Hemming Kuronen 1730 (ei eRK) (sRKs012)
..................
... Carin Leinonen 1740 (eRKs155)
farit til Uhleåborg med betyg
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
Pehr (Henrikss) Hyryläinen 1.1.1735 (Paltamosta)
har attest ... Simon Appelgren 
hustr Anna (Diedrichsdr Ruuth) (ehkä Limingasta) 
			afvikit til Paldamo
(VL 12.7.1767)
dotter Lisa (Pehrsdr Hyryläinen) 16.9.1767 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs164, sRKs278-5)
Johan Porcka 1723 d.29.3.1764 (KL)
hustr Carin 1721
dotter Carin (Johansdr Porcka) 1754
Chirstin (Johansdr Porcka) 1757
Agneta (Johsdr Porcka) 1751 flyttadt till Liming..7 Oct 1770
pig: Anna Heickinen 15.2.17 (eRKs150) (ei sRK)
hustru Carin Waldanen (ei sRK)
 ...pastor Fortells betyg...... 21 Aug 1768

sivu 113 (sRKs )

Pig Malin (Michelsdr) Karfwonen gift med Pehr Tuppurainen
(eRKs154) (sivulle 052)
Enckan Walborg ... (yliviiv) (???)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs161-1)	(ei sRK)
Simon (Pehrss) Määttäs 
hustr Margetha (Olofsdr Wäisänen) 1717 d. 19.1.1771)
(mannen .....til Ryssland numera död)
(vistat uti Ijo .......)
son Isak (Simonss Määttä) (s. 18.12.1753) (yliviiv) (sRK s288)
Maria (Simonsdr Määttä) (ei SL)(yliviiv) (ei sRK)

pig. (ea) Lisa Wäisänen (1682, d. 9.3.1764) (ei eRK) (ei sRK)
do Elin (Larsdr) Heickinen (ei eRK) (sRKs096)
bror Claes (Larss Heikkinen) 1751 (s.18.6.1750 ) (ei eRK)
(sRKs090)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs171-1 sRKs128-2)
dr Pehr Waldanen (1728)
hustr Lisa (Jauhotar) 1724 
(VL13.6.1755)
dotter Maria (Pehrsdr Waldanen) 8.10.1755 (SL)
Anna (Pehrsdr Waldanen) 13.2.1759 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new)	(ei sRK)
dr Jacob (Mårtenss) Skytte 1743 (yliv) (s.7.10.1743) 
d.30.2.1771(KL)(ei VL) (eRKs169)
hustr Carin (Andersdr) Lijmatainen (s.1716??) 
(eRKs149, sRKs278)
(ed avio VL 7.2.1753 Olof Heikkinen)
son Henrich (Olofss Heikkinen) (s.4.2.1754) 
(ei eRK) d.20.4.1767
dr Michel Watanen 1728 (d. 28.4.1769) (eRKs172)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs168-2) (ei sRK)
Sparfens encka Anna 1724 (sRKs278)
son Jacob (Jacobss Sparf) s 18.5.1757(SL) (d. 15.8.1762)
dotter Carin (Jacobsdr Sparf Karjalainen) s. 20.5.1750 (SL)
gift med drengen Henric Mickonen vide infra (sivulle 118)
Chirstin (Jacobsdr Sparf) 1752 (ei SL) (ei sRK)

sivu 114 (sRKs )

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs162-2) (ei sRK)
Nissises ? encka Elin 1710 d.21.4.1771 (KL)
son Henrik ( Nissin) 1747 (ei SL) (sRKs030)
Lars ( Nissin) 1749 (ei SL) (sRKs192)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs154-2) (ei sRK)
Erik Laatikaises
encka Carin (Michelsdr Parviainen) d.18.5.1764 (KL)
son Johan (Erikss Laatikainen) 11.3.1759 (SL) (sRKs238)
dotter Carin (Erikss Laatikainen) 14.7.1754 (SL) (sRKs250)
Maria (Erikss Laatikainen) .25.12.1756 (SL)(sRKs238)
. . . . . . .
Nybyg
dr Olof Hildunen (eRKs149) (sRKs264)
pig Anna Kouckari 1728 (eRKs084-4) (sRKs182)
syst son Matts (Brithass Koukkari) 
3.12.1756 (SL) (eRKs084-4) (ei sRK)
(äiti Britha Koukkari d. 4.10.1763)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs102-3)(sRKs170-2)
Enckan Helena (Helgart Larsdr ) Keotar.(s.17.2.1733 )
son Matts (Henrikss Kukkonen ) 17.2.1762 (SL)(sRKs036)
. . . . . . .
dr Olov Korhonen 1743 (ei eRK)
attest af ....Olsbo.... 26 Febr 1764 
afvikit til Uhleåborg 1766

pig. Juliana Olofsdotter (yliviiv) (???)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs168-1) (sRKs034-2)
gl Henric Sparf (Väänänen) 1704 (sRKs034) 
son Henrich (Henrikss Sparf) 1739 (ei SL) (sRKs034)
Zachris (Henrikss Sparf) 14.10.1745 (SL) (sRKs034)
dotter Anna (Henriksdr Sparf) 11.5.1741 (SL)(sivulle 026)

sivu 115 (sRKs )

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs161-2) (ei sRK)
enckan Carin Määttä vide Matts Tihinen (sivulle 095)
dr Lars Månss Mättä 10.2.1725 (SL) (eRKs161) (sRKs076-1)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs153-1) (ei sRK)
Pehr Keräses Encka
Anna (Olofsdr Heikkilä) s 1715 d.19.4.1769
son Esaias (Pehrss Keränen) s. 1761 d.25.7.1769 (KL)
dotter Lisa (Pehrsdr Keränen) 1753 (ei SL)
 farit till Uhleåsuuby med betyg

pig. Carin ..nen 1721 (ei sRK)
blinda Anna Karhu 1731(eRKs151) (sRKs274)
... Anders Tysk soldat i Limingo sockn (eRKs102)

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (ei eRK) (sRKs100-2)
Anders Rijko.betyg...Keckman .1767 (Tyrnävältä) 
qvinsperson Anna (Henriksdr) Kaiponen (ei eRK)
(VL 23.10.1767 ) 
dotter Anna (Annasdr Kaipoinen) ( 6.5.1761 SL) 
(oä isä: Simon Aitamurto)
. . . . . . . 
pig Lisa (Andersdr) Pitkänen (1727) (ei SL) (eRKs163)
gift med Johan Hyrkäs (VL3.11.1767) (sivulle 033)
dr ....... 1727 (yliviiv) (???)
do Wallborg Måller har betyg ....Hägg...1766 (Oulusta)
afvikit til Ängeslefvä och sedermera till Salo sockn
pig. Anna Mustonen (yliviiv) (ei eRK) (sRKs128)
do Lisa Kotilainen(yliviiv) (ei eRK) ( (ei sRK)

dr Hemming Lappalainen 1724 farit til Uhlåsuuby 1766
(eRKs154)

pig Lisa Sijra har attest ....Keckman ....1765 (ei eRK)
(ei sRK) (Tyrnävältä)
do Anna Hansdr Pelkonen 15.2.1724 (ei eRK) (ei sRK)
Encka ...... har betyg ..... Melander .... 1766 (???)

sivu 116 (sRKs )

Enckan Carin Puhacka
dito Brita Korpinen
(molemmat) ... attest sf kyrkioherden ... Molander 
26 Martii 1767 (Ilomantsi) afvikit med betyg ...1769
pig Carin Pulckinen (ei sRK)
har attest af kyrkioherden Westzynthius (Kajaani)
Enckan Carin ..ginen (???)
dr Jacob Kä.... farit til Lumijoki och sedermera till Karleby
pig: Carin Carjalainen 30.1.1749 vide hos Halonen
(sivulle 067)
qwinsperson 
Carin Aitola har betyg comminister Lithovius (Lumijoelta)
död i Sotkajärfvi och begrafen i Utajärvi 1768 (ei KL)
enckan Elin .... attest af comminister Keckman 4 Martii 1767
(Tyrnävältä) (???))

pig Brita ......betyg pasator Hägg 3 Julii 1767 (Oulusta)(???)


do Brita Hångala ? attest af comm Pehr Lithovius 
(Lumijoelta) 1767 född 1737 i Lumijoki
4 April 1770....till Lumijoki
pig Carin Kauhanen (ei sRK)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Oulusta 1768 OulujokiRK1766s336)( sRKs248-1)
Jacob Andrea Berttunen  Koistinen 13.10.1732 Muhos (SL)
hru Lisa (Henriksdr Laucka Pikkarainen) 26.11.1736 Oulu (SL)
(VL 7.2.1754 Oulu)
s: Anders (Jacobss Perttunen l. Koistinen) 1756 (ei SL)
dr Margaretha(Jacobsdr Perttunen l. Koistinen) 1750 (ei SL)
dr Britha(Jacobsdr Perttunen l. Koistinen) 1763 (ei SL)
dr Lijsa (Jacobsdr Perttunen l. Koistinen) 1765 (ei SL)
Carin (Jacobsdr Perttunen) 3.5.1769 (SL) d. 22.8.1769
swåger Eric (Henrikss Pikkarainen)(6.5.1731 Oulu) (sRKs248)
dr Carin  (Eriksdr Pikkarainen)  1759  (sRKs248)
swärmod Lisa (Henrik Pikkaraises ea)(s.1684) d.21.1.1769 

sivu 117 (sRKs )

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Pudasjärveltä)(Pudasjärvelle)
Johan (Mattss Sarajärvi Takkinen) Laihiainen 
s.25.6.1722 (Pudasj SL) (eiVL)
hustr Britha (Christersdr Kälkäjä) 11.12.1724 (Pudasj SL)
son Matts (Johanss Takkinen) 2.11.1752 (Pudasjärvi SL) 
Johan (Johanss Takkinen) 2.1.1757 (Pudasjärvi SL) 
Jacob (Johanss Kollaja) 30.7.1759 (Pudasjärvi SL) 
Simon (Johanss Takkinen) 3.9.1763 (Pudasjärvi SL) 
Margetha (Johansdr Takkinen) 23.9.1748 (Pudasjärvi SL) 
Maria (Johansdr Takkinen) 3.11.1750 (Pudasjärvi SL) 
 gift med Michel Harddicka (VL 13.4.1771)(sivulle 068)
Carin (Johansdr Takkinen) 25.8.1767 (Pudasj)
Anna (Johansdr Laihiainen) 7.8.1769 (SL)
(kaikki) ...kyrckioherden Eric Castren......
( tulleet 15.4.69 , lähteneet takaisin Pudasjärvelle 12.4.70)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs274-4)
Inhyses
(tulleet khra Fellmanin lähetteellä 27.4.1769) 
Pehr (Staffanss) Halonen s.13.5.1737 (eSL) 
hustr Walborg (Andersdr Huovinen) s.1.5.1741
(VL 15.3.1759)
son Matts (Pehrss Halonen) 1764 (ei SL)
Pehr (Pehrss Halonen) 1766(ei SL)
mor Lisa 1704 d. 24.2.1771 (KL) (Stefan Haloses ea)

sivu 118 (sRKs )

Inhyses 
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs175-3) (sRKs270-4)
Sigfrid Friberg 1720 (d. 5.2.1791)
hustr Margetha (Johansdr Niskanen) 1725 (d.15.11.1787)
(VL 19.4.1741)
dotter Brita (Sigfridsdr Friberg) (s.1.1.1746) (sivulle 028)
(eRKs175 sRKs270)
pig. Margetha Myllynen (sRKs284)
dr Joh Heiskanen (kts sivu 055)
drengen Johan Michelsson Kemiläinen 1750 
(s.13.11.1750 Paltamo) till Uleåborg 1770(ei sRK)
pig. Anna Mattsdott Jurfwainen 1730 (s.29.7.1730) (ei sRK)
flyttat tilbaka till Törnävä 1770
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs248-4)
dreng Henric (Mattss) Mickonen 1750 (ei SL)
hustr Carin (Jacobsdr Karjalainen Sparf) (s. 20.5.1750) 
(sivulta 113) 
(VL 24.2.1770 )
son Henric (Henrikss Mikkonen) 22.12.1769 (SL)
. . . . . . . 
Tiggaren ifr Pielis
Johan Luckarinen (ei sRK) bortflytt 1771
hustru
pig. Agnetha Henriksdr Pickarainen 1751 (ei SL) (sRKs240)
pig. Christina Luckaritar 1750 (ei SL) (ei sRK)
flyttat til Uhleåborg

sivu 119 (sRKs )

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs118-1)
Johan Pickarainen 1735 (Pehrss s.29.6.1735 Sotkamo ?)
på ..mola hemman
hustr Britha 1743 
(ei VL)
dotter Carin ( Johansdr Pickarainen )1757(ei SL)
dr Sara ( Johansdr Pickarainen )1760 (ei SL)
son Isaac (Johanss Könönen) 21.5.1770 (SL)
(perhe) .... kherden Fellmans betyg Junii 1769 (siis Oulusta)
(Oulu(joki)RK1766s414 perhe nimenä Syväjärvi flyttat til Muhos)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs025-1) (sRKs104-1)
Pehr (Påhlss Wainikainen) Pyckö eller Rautijo 
12.12.1731 (s.25.12.1731) 
hustr Britha (Larsdr Korhonen) 1733 (ei SL)
(VL 20.3.1754)
son Påhl (Pehrss Pyykkö) 25.2.1755 (SL)
son Pehr (Pehrss Pyykkö) 22.4.1757 (s. 28.11.1757)
dr Maria (Pehrsdr Pyykkö) 19.4.1766 (ei SL)
dr Anna (Pehrsdr Pyykkö) 10.12.1759 (SL)
son Henrik (Pehrss Pyykkö) 24.9.1765 (ei SL)
dtr Helena (Pehrsdr Pyykkö) 25.10.1767(SL Utajärvi) 
son Abraham (Pehrss Rautio) 18.10.1769 (SL)
(olivat vv 1765-1768 Utajärvellä)
pig Margetha Lämsä 1753 (ei SL) (ei sRK)
.... flytt till Limingp 70 ....
pig Anna Mustonen ....betyg... 2 Dec1770 Keckman
(Tyrnävältä ?) (kts sivu 115)

sivu 120 (sRKs 282 )

( Enckie prostinna)
Marg. Forbus (1700) 
(Margaretan 1.avio Siikajoen kirkkkoherra Simon Pecklin)
(Margaretan 2.avio Siikajoen kirkkkoherra Jacob Garvolius)
Israel Aemelaus 17.2.1724 (Isokyrö) 
		(kirkkoherraksi 1769 Isostakyröstä)
hu Margaretha (Simonsdr) Peclen 1731 (Siikajelta)
(vih 1751)
dotr Margaretha Aemelaea 1756
dr Beatha Christina Aemelaea 5.4.1759 (Isokyrö SL)
son Reinhart Christin (Israelss Aemelaeus) 
			(1.11.1765 Isokyrö SL)
son Nathanael (Israelss Aemelaeus) 10.10.1769 (SL)
Wallborg Mattsdr (sRKs 282)
Maria Clemetsdr (1710) (sRKs 282)
pig Helena Johansdr (sRKs 282)
dr Jöran Angeria ifrån Carlö 1770
(sRKs132) 
Jngfr Marg Johdr Lammil ? (ei sRK?)
ifr Torneå 1770 ?
dr Petter Johs Pananen (1738) (sRKs 282)
... Joh Portins betyg

sivu 121 (sRKs )

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (sRKs262-3)
d... Henric Larsson Turpehinen 1743
hustr Wallborg Mårtensdotter (Karpitar) 1745
dr Walborg (Henricsdr Turpeinen) 19.2.1770 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Oulusta) (ei sRK)
dr Pehr Remes 1739
hustr Walborg Korhonen 1727
..........betyg af Hägg .....16 April 1769.... (Oulusta) 

dr Påhl Patapää 1752 f lyttat till Limingo med
(sivulla 035)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Tyrnävältä) (sRKs218-1)
hafwa betyg ...comminister Keckman 1 Dec 1769
(tulleet Tyrnävältä)
 Matts Isacsson Peurala ell Mättä 1732
hust Lijsa Bertilsdr (Perttunen Kosunen) 1734 
			(eRK RK1751s099-3)
(VL 9.4.1755)
dr Margaretha (Mattsdr Peura Määttä) 13.4.1756
s: Matts (Mattss Peura Määttä) 10.5.1763
dr Magdalena (Mattsdr Peura Määttä) 5.8.1767
s: Zacharias (Mattss Peura Määttä) 6.6.1769
dr Hendrich 1757 (???)

sivu 122 (sRKs )

dr Abrah Wänänen 1740 (vrt s 058)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK)(OulujokiRK1772s350) (Muhokselle 1770) (perhe sRKs222-1)
(RK1751 s 086) (Oulussa nimellä Paaso)
Jacob Pickarain (Määttä ent Pelkonen, Paaso)1725
hustr Saara (Josephsdr Keränen l. Könönen) 1730
 (s. 10.2.1730)(VL 26.3.1756) 
dot Marg (Jacobsdr Pelkonen) 22.4.1757 (SL)
Maria 1761 (s.24.05.1761 MU Könönen l. Kukkonen)
son Henr 1768 (ei SL)
dr Sara (Jacobsdr Määttä) 17.11.1770 (SL) (d. bef 1773)

pig: Walb Mättä (???)
pig Lijsa Johansdr Wänänen s.22.3.1752 (SL) (sRKs086)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (ei sRK)
Pehr Pehrsson Kerola 1701 (Lumijoelta)
hustr Margetha (Abrahamsdr Juurus) 1717
(Oulu VL 2.2.1739)
son Samuel 1739
.... Brigitta 1744 (Samuelin vmo)
Mattsdotter 1754
dotter Margetha Petri
dotter Anna1757
dr Lijsa 1760
(tämä joukko oli Muhoksella vain lokakuusta 1769
heinäkuuhun 1770 poika Samuel alempana)

Enckan Margaretha Pehrsdr Wainikainen 1706 flyttat 
 tuli Limingasta 1769 d. 6.2.1771 (KL)
(s Samuel Samuelis Lodvomaa 22.1.1767)
			(d. 6.4.1769)
sonen Samuel Samuelis (Lodvomaa) 26.2.1770 (SL)
(vanhemmat Samuel ja Britha)

sivu 123 (sRKs )

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Tyrnvältä) (sRKs264-3)
... Pehr Tuohinen el. Sijra (Trygg) (1741)
hustr Maria (1737)
son Petter (Pehrss Tuohino) 1.9.1770 (SL)
hafwa betyg af hr comminister Keckman (Tyrnävältä)
pig: Carin Johansdotter
hos herr Ingenieuren pperg bortflyttat Martii m: 1771
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (perhe sRKs274-5)
Hendrich Pickarainen 1711 betyg..Fellman ....
hustr Carin 1736
dotr Wallborg (Henriksdr Pikkarainen) 1762
dr Sara (Henriksdr Pikkarainen) 1763
dr Carin (Henriksdr Pikkarainen) 1765
pig Britha Ericsdr Parkinen 1743betyg.... Sven Olsbo 1770
(Tyrnävältä) bortflyttat 1771

sivu 124 (sRKs )

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Paltamosta) (perhe sRKs012)
bonden Joh:(Erikss Leiviskä) Kylmänen 1727 
d.30.7.1770 (ei KL)
hustr Anna (Knutsdr) Lämsätär (s. 17.11.1729) 
(VL 26.12.1749 Paltamo)
(lapset Paltamon SL Säräisiemellä)
s. Knut (Johanss Leiviskä) 27.3.1751
s: Eric (Johanss Leiviskä) 25.10.1753 
s: Johan (Johanss Leiviskä) 20.9.1756 
s: Lars (Johanss Leiviskä) 3.2.1763 
dr Anna (Johansdr Leiviskä) 22.9.1767 
pig Carin Kirjavatar 20.4.1749 (SL)
(SL Paltamo Venetheitto) (sRKs028)
pig Maria Kirjavatar (1749) (sRKs012)

sivu 125 (sRKs284 )

sacell: Matthias Salov (s. 11.12.1722 ei SL) 
hustr Johanna (Johansdr) Svahn 8.6.1734 (SL)
(VL 8.12.1757)
swg Johan (Johanss)Svahn 29.2.1752 (ei SL)(d.15.10.1770)
svågerska Anna Lisa (Johansdr) Svahn 7.9.1754 (ei SL)
son Johannes (Mattss Salow ) 11.9.1758 (ei SL) 
son Olaus (Mattss Salow ) 25.7.1761 (ei SL)
dr Elsa Margretha (Mattsdr Salow ) 28.2.1763 (ei SL)
(s Matts Mattss Salow 16.2.1760 d. 6.10.1765)
(s Matts Mattss Salow 22.9.1765 d. 10.10.1760)
(s Michel Mattss Salow 25.4.1767 d. 5.9.1769)
(s Zacharias Mattss Salow 15.11.1768 d. 30.11.1768)
Johanna Elisabetha (Mattsdr Salow ) 21.7.1770 (SL)
(Johan Svahns ea)
(Wendela Catharina Matthesia 1711 d. 5.7.1770)
dr Joseph Mickonen (sRKs240)
pig Britha Henricsdr (????)
dr Lars Henriksson Kempainen flyttat till Limingo
Inh Hemming Remes (1694, d.1.2.1774) vide Pyhänsivu 
hustr Anna (Pietikäinen) (1706)
(ovat sivulla 017)
(Utajärven kappalainen asui Muhoksella;)
(Gabriel Georgsson Ståhlberg 23.7.1699 Rauma)
				d. 8.4.1767)
(hu Elsa Groop 1707 d. 8.8.1764)
(vih 1727)
(s Benjam Gabrielsson Ståhlberg 1736 d. 26.6.1764)
(hu Anna Simelius)
(vih 1763)
(dr Elsa Elisabeth Gabrielsdr Ståhlberg )
(Anders Pehrsson Lagerberg 7.12.1730)
(VL 6.7.1766)
dr Jacobina Gabrielsdr Ståhlberg 1744 d. 12.9.1763)
(s Gabriel Gabrielsson Ståhlberg 29.2.1741 )

sivu 126 (sRKs )

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs148-1)
... Matts Kockfelt (Lodvoma) (ripit alkavat 1770)
hustr Anna 1744 (ei KL)
hustr Margaretha 1739
dr Carin 21.8.1766 (ei SL)
s Matthias (Mattss Lodvomaa) 19.8.1770 (SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs186-1)
Zachris Turcka ell Hämälä 1724 
betyg af d 8 Decembr 1770 N. Fellman (Oulusta9
hustr Walborg 173x (sRKs286)
son Olof 1758
dot Maria 1763
Britha 1768
son Zachris 1770
pig Lijsa Ersdotr Suorsatar 1753
 v:Simon Appelgrens betyg af d 14 Dec 1770

pig Margaretha Mattsdr Suorsa 8.2.1738
dr Michel Mattsson Terfwo 1750
 flyttadt med betyg af ...Juslenius

sivu 127

END

</code>