<code>

zåw8ä

Muhos RK1757

HISKI vertailu 1757-61 tehty

sivu 001 (eRKs001)

Särkijärvi by
(Keränen)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe Utajärvi RK1775 s002, kaikki mukana)
Anders (Mattss) Keränen s.12.6.1726 (SL) (d.1780)
hustr Brita (Johansdr Paaso) (s. 29.5.1729 Ii ?) 
(VL 12.3.1751)
modr Margetha (s. 1698, d. 12.11.1779)
söner Matts (Anderss Keränen) 1753 ( 10.9.1752 ei SL)
Johan (Anderss Keränen) 1760 (1.9.1759 SL)
dr Lisa (Andersdr Keränen) 1761 (10.1.1761 SL)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe Utajärvi RK1775 s004, kaikki elossaolevat mukana)
Gabr (Mattss) Keränen s. 19.1.1724 (SL) d. (16.9.)1761 
(eRKs002)
hustr Lisa (Jacobsdr Karhu) 1723)
(VL 10.3.1745) 
son Matts (Gabrielss Keränen)  (s.25.1.1746)
do Jacob (Gabrielss Keränen) (s. 7.4.1750 ei	 SL)
dr Ingrid (Gabrielsdr Keränen) (s. 22.2.1752)
(dr Anna Gabrielsdr Keränen 16.1.1757 SL d. 8.4.1757)
Maria (Gabrielsdr Keränen) 13.4.1758 (SL)
Brita (Gabrielsdr Keränen)  17.2.1761 (SL)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inhys Thomas (Påhlss Toska) Määttä 
(s.1707, d. 2.7.1785 UJ JU rotfatt)
hustr Anna (Mattsdr Keränen) s. 16.7.1723 (SL) 
(VL13.1.1735)(d.9.5.1801UJ NI) (Utaj RK1775s184)
son Johan (Thomass Määttä) (s. 8.6.1750) 
(VL 19.1.1774 JU drg)(UtajRK1775 s030)
Matts (Thomass Määttä) ( 26.5.1761 SL)
Thomas (Thomass Määttä) (s. 18.6.1752) 
(VL 23.2.1774 drg) (UtajRK1775 s022)
dottr Lisa (Thomasdr Määttä) (s. 13.6.1748)
(sRK MuhosRK1771s004)
Margetha (Thomasdr Määttä) (Keränen??) (ei SL)
Anna (Thomasdr Määttä) (s. 14.1.1746)
 (Muhos RK1764 s002-2)
Chirstin (Thomasdr Määttä) (s. 13.12.1756) 
(UtajRK1775 s178)
Maria (Thomasdr Määttä) 1760 (ei SL)
son Anders (Thomass Määttä) (1762) (ei SL)
 (UtajRK1775 s184)

sivu 002 (eRKs003) (sRK Utaj 1775 s.006)

(Särkijärvi)
(Kinnunen)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......
......
Matts (Mattss) Kinnunen 26.11.1729 (SL) 
hustr Margeta (Andersdr Määttä) 7.5.1725 (SL)
(vih abt 1747) 
	mor Carin död (1700) d. 13.2.1761
(Matts'in perhe UtajärviRK1775s006)
br. Anders (Mattss Kinnunen) (s. abt 1735, d. 11.4.1773)
hustr Brita (1735)
(VL12.3.1751)
(Anders'in perhe UtajärviRK1775s014)
Matts (Mattsson Kinnunen) (1748)
		(UtajärviRK1775s014)
dtr. Carin Matthia (Kinnunen) (1751)
	(VL 10.4.1772 Utaj) (Utaj RK1775s040)
br. Thomas (Mattss Kinnunen)  20.2.1757 (SL)
systr Marget (Mattsdr Kinnunen) 1761
dr Anna Andrea (Kinnunen) (25.12.1755 SL)
Margetha (Andersdr Kinnunen) 1759 (18.2.1758 SL)
Carin (Andersdr Kinnunen) (s. 16.2.1754)
Brita (Andersdr Kinnunen)17.3.1762 (SL)
br Matts (Anderss Kinnunen) 1756 (s. 25.12.1755)
Anders (Anderss Kinnunen) (21.12.)1760 (ei SL)
gl. Eric Pohialainen (s.1687, d. 7.1.1765 UJ SÄ)
dr Thomas Määttä

(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nyb. Anders Kinnunen (Peltoniemi ) (1733)
hustr Elin (Johansdr Kärppä) (1735) 
(VL 15.4.1752)
son Johan (Anderss Kinnunen) 1754 (s. 10.3.1753)
syst Brita (Andersdr Kinnunen) (20.2.)1757 (SL)
br Pehr (Anderss Peltoniemi) (14.3.)1760 (SL)
syst Elin (Andersdr Kinnunen) (24.8.1762 )
(perhe UtajRK1775s012)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corporalen (Carl) Sarman afvikit till Uhleäsuaby (ei VL)
hustr Anna (Henriksdr) (s. 1686, d. 27.9.1783 Hailuoto)
(molemmat eRKs104) (ei sRK)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joseph Mickonen ...attest af Pehr Lithowii ....19 Apr 1762
	(siis Lumijoelta)
hustru Maria (ei VL)
Isaac (ei SL)
(Josef ja Maria Särkijärvellä vielä 1769, eivät KL:ssa)
	(perhe ei sRK)

sivu 003 (eRKs004) (sRK Utaj 1775 s.008)

(Särkijärvi)
(Jurvakainen)
(1) . . . . . . . . . . .
Matts (Pehrss ) Jurfwan (1716)
hustr Anna (Henriksdr Puhakka) (1724)
(VL 3.3.1745) 
söner Pehr (Mattss Jurvakainen) (s. 6.3.1746)
Henrik (Mattss Jurvakainen) (s.28.9.1748)
Matts (Mattss Jurvakainen) (s. 12.11.1750)
Anders (Mattss Jurvakainen) 1760 (6.7.1759 SL)
dr Marget (Mattsdr Jurvakainen) 1753 (ei SL)
Anna (Mattsdr Jurvakainen) 1755 (s. 22.11.1754)
Carin (Mattsdr Jurvakainen) 8.1.1757 (SL)
Brigitha (Mattsdr Jurvakainen) 1760 (ei SL)
(perhe sRK Utaj 1775 s.008)
(2) - - - - - - - 
Olof Curimus (Keinänen?)
hustr Carin (s. 14.7.1731 Paltamo ?)
fader Anders
son Anders 1760
dr Carin Olofsdr Curimus (17.12.1760 SL) 1761
styfson Lars 1753 (myöh Karhutörmä ?)
(Huom ! Paltamo SL 1.11.1753 Puolango
 Per Näyhä Carin Moilatar Lars)
(Paltamo KL 27.10.1755 Puolango 
Petrus Henrs Näyhä 32 )
(Paltamo VL 25.6.1758 Bs. Olof Ands Keinänen 	
Ea Carin Mattsdr Moilat. Puolango ) (vrt eRKs008)
(perhe sRK Utaj 1775 s.014)
(3) . . . . . . . . . . . -- 
 (perhe sRK Utaj 1775 s.010)	
Pehr (Pehrss Pinoniemi l. Jurvakainen) (1724)
hustr Anna (Henriksdr Määttä)(d. 7.4.1771 UJ SÄ)
 (VL 6.1.1748) 

mågen Matts (Erikss Pohjalainen) (1730)
hustr Christin (Pehrsdr Jurvakainen) 22.4.1726 (SL)
(vih abt 1751)
dr Anna Mathia (Pohjalainen)1752 (29.6.1752 SL)
		(vih UtajärviRK1775s010)
br Pehr Mattss Pohjalainen 8.1.1757 (SL)
syst Marget 1758 (ei SL)
Carin Mathia (Pohjalainen)17.12.1760 (SL)

(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs004)(Paltamoon)
Inhyses Thomas (Henrikss) Häikiö (ei VL)
hustr Carin (Kerätär)
(ei VL)
son Johan (Thomass Häikiö) (10.4.1728 Paltamo)
hustr Carin (Eriksdr Hiltunen) (s. 4.9.1733)
 (VL 24.1.1755)
Thomas (Thomass Häikiö) (6.1.1734 Paltamo)
dotter Susanna (Thomasdr Häikiö) (24.4.1740 Paltamo)
(koko perhe) afvikna till Paldamo såckn

sivu 004 (eRKs005) (sRK UtajRK1775s016)

Juorkunaby
(Wesa)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pehr (Anderss) Wesa s. 26.3.1726 
(s.12.7.1726 ) d.19.4.1763 (UJ JU)
broder Anders (Anderss Wesa)26.6.1727(SL) d. (4.1.)1766 
hustr Margetha (Mattsdr Koistinen)( 31.3.1736 SL)
(sivulta 011) (uusi avio UtajärviRK1775s006)
(vih abt 1758)
Johan (Anderss Wesa) s. 9.8.1728 (SL)
hustr Carin (Mattsdr Koistinen) ( 4.8.1743 SL)(sivulta 011)
(VL 13.1.1762) 
(Johanin perhe UtajärviRK1775s016)
Jacob (Anderss Wesa)  ( 23.7.1738 SL)
Matts (Anderss Wesa) ( 31.12.1740 SL)
		(UtajärviRK1775s016)
Clemet (Anderss Wesa) (1.12.1747 SL)
(UtajärviRK1775s016)
Påhl (Anderss Wesa) 25.6.1749 (SL) d. 7.4.1763 UJ
systr Christina (Andersdr Vesa) (1740)
 gift hos Hålappa i Juorkuna (viim rippi 16.6.1758) 
(sivulle 009)
(Anders Wesan leski:)
modr Carin (Clemetsdr) (1701)(UtajärviRK1775s016)
mormor Dorde (s. 1680, d. 23.12.1763 UJ JU) 
son Matts And (Wesa)  (1761) (ei SL)
bror Anders (Anderss Vesa) 1761 (18.2.1763)(ei SL)
syst Carin (Andersdr Vesa) ( 27.5.)1759 (SL)
(UtajärviRK1775s016)
						
Christin Johannis (Wesa) (s.3.3.1741)
dr Margeta (ei SL?)
Agnetha (Pehrsdr Wesa) (s. 11.10.1744 Ylikiim)

sivu 005 (eRKs006) (sRK UtajRK1775s018 ja 020)

(Juorkuna)
(Lipponen ja Tihinen)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matts (Påhlss) Lipponen (Toska Määttä) (1703) 
hustr Lisa (Andersdr Marttila) (1716?)
(Oulu VL 21.1.1729)
sonen Påhl (Mattss Lipponen) (1.5.1740 SL)
Matts (Mattss Lipponen) (7.1.1744 SL)
dotter Carin (Mattsdr Toska) blind 9.12.1729 (SL)
(SL:ssa virheellinen nimi Ticka)
Brita (Mattsdr Lipponen) gift ... Määttä 17.1.1738 (SL) 
 (VL 17.3.1759) (sivulle 007) död ?
Lisa (Mattsdr Lipponen) ( 2.3.1746 SL)
		vih Utajärvi RK1775s020)

(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRK UtajRK1775s020)
Anders (Johanss) Tihinen 6.5.1724 (SL)
hustr Carin (Johansdr Nurro) 2.11.1727 (SL)
			 ... död 1761 (ei KL)
(VL 27.2.1751)
son Anders (Anderss Tihinen) 1755 (s. 12.3.1755)
Eric (Anderss Tihinen) 27.2.1759 (SL)
dotter Elsa (Elin Andersdr Tihinen) 9.2.1757 (SL)
dotter Maria ( Andersdr Tihinen) 1759 (ei SL)
dotter Elisabetha (Andersdr Tihinen) 24.12.1760 (SL)
syster Margeta (Johansdr Tihinen) gift til Uhlosuuby 1757
(VL 28.12.1757 mies: enkl. b. Pehr Korhonen)
... Johan
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dr Elias Heickinen
hustr Margeta (ei VL)
son Anders (Eliass Heikkinen) (4.11.1760 SL)
Matts (Eliass Heikkinen) (24.3.1762 SL)
Britha (Eliasdr Heikkinen) (ei SL)
(dr Margareta Eliasdr Heikkinen 24..5.1759 SL)
(torppari Utajärven Särkijärvellä 1768)
(perhe ei sRK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 006 (eRKs008) (sRK UtajRK1775s022)

(Juorkuna)
(Keinänen)
Pehr (Erikss)Keinänen (yliviiv) död (abt 1758)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs008-1)
bror Matts (Erikss Keinänen) 1710
		 död (6.1.)1764 (Utajärvi)
hustr Chirstin (Johansdr Kettunen) (1715)
(VL 9.12.1735)
son Eric (Mattss Keinänen) (26.4.1747 SL) 
		(UtajärviRK1775s016)
(dr Maria Mattsdr Keinänen 7.1757 d. 21.11.1757)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs008-2)
mågen Daniel (Mattss Väänänen) (1738) (ei VL)
hustr Margeta (Mattsdr Keinänen) (s. 29.9.1736) 
		(d. 2.2.1768 UJ JU)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dotter Britha Matthia (Keinänen) (24.12.1738 SL)
gift hos Samuel Holappa i Sangi
Elisabetha (Mattsdr Keinänen) (12.4.1741 SL)
gift hos Seppänen i Sangi (VL 23.3.1761) (sivulle 014)
Elin (Mattsdr Keinänen) (1747 ei SL)
		 (UtajRK1775s048)
Eric (Mattss Keinänen) (yliviivattu, on jo ylempänä)
Carin (?)
Anna (?)
. . . . . . . . .
son Johan Danielis (Väänänen) (14.2.)1761 (SL)
syst Elin (Danielsdr Väänänen) (6.1.)1757 (SL)
Christina (Danielsdr Väänänen) (12.4.)1758 (SL)

(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs007-1)
Torparen Matts Wäyrynen
hustr Dorothea (Johansdr Tihinen) (14.7.1723)

son Matts (Mattss Wäyrynen) (3.3.1755) 1756
dr Anna 1752
Marget (Mattsdr Wäyrynen) 26.9.1758 (SL) 

(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs110-2)
Påhl (Erikss) Keinänen 1719
hustr Carin (Sigfridsdr Thenberg) 1724 
(VL 1.1.1748) (molemmat) farit till Uhleåsuby
dr Margeta (Påhlsdr Keinänen) 15.3.1758 (SL) (ei sRK)
son Eric (Påhlss Keinänen) (s. 29.6.1752)

sivu 007 (eRKs009) (sRK UtajRK1775s024)

(Juorkuna)
(Määttä)

Pehr (Anderss) Mättä (1723)
hustr Juliana (Andsdr Holappa) 1.5.1723 (SL)
(VL 22.3.1746)
bror Anders (Anderss Määttä )23.2.1726 (SL)
hustr Brita (Mattsdr Lipponen) 17.1.1738 (SL) 
(VL 17.3.1759) ( sivulta 005)
(styf) moder Lisa (Ronkainen) (täydet ripit) (d. bef 1775 Utaj ?)
son Thomas 23.7.1731
(Pehr Määtällä s 1723 ei voi olla 1731 syntynyttä poikaa !!)
(synt. pvm on hänen veljensä kastepäivä. Rivi korjattuna :)
(Thomas Anderss Määttä s.18.4.1731)
Lisa Pehrsdr (Määttä) (5.1.1747 SL)
		(vih UtajärviRK1775s004)
syster Brita (Pehrsdr Määttä) (2.3.1748 SL)
		(vih UtajRK1775s018)
dr Margetha  (Pehrsdr Määttä) (s.22.4.1749)
dr Elin (Pehrsdr Määttä) (20.6.1752)
					
son Anders (Pehrss Määttä) (26.11.)1754 (SL)
dr Chirstin (Pehrsdr Määttä) 1755 (4.1.1757 SL)
dr Maria (Pehrsdr Määttä) 1758 ( 4.10.1759 SL)
Anders Andersson (Määttä) 1759 15.3.1760 SL) d. 12.7.1769
syst Elisabeth (Andersdr Määttä) 1760 (3.1.1762 SL)
Petrus Petri 1762 (ei SL)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inhyses
Anders (Anderss) Kutilainen (VL:ssa virh Rutilainen) 
hustr Cicilia (Påhlsdr Määttä) (VL 9.1.1729)
(Siikajoki RK 1735:ssa on Anders Olofss Kutilainen
ja vaimo Cicilia Påhlsdr, On aihetta uskoa, että Siikajoen 
patronyymi on oikea. isä Olof Olofss Kutilainen oli
isonvihan aikana Iisalmen Sukevalla myöh Siikajoella)
(Anders +Cecilia eivät UtajärviRK1775:ssa)
(Cecilia MuhosRK1778s002)
söner .... ....i Wuotungi hos Holappa
Anders (Anderss Kutilainen) (s.8.9.1738 UJdrg) (d.1778 UJ)
 (Utajärvi RK1775s174)
Johan (Anderss Kutilainen) ( 13.5.1746 SAinh) 
		(Utajärvi RK1775s176)
Henric (Anderss Kutilainen) 
	2.6.1735(SL Pyhänsivu) (sRKs100-3) 
dotter Agneta (s. 2.2.1750 ei SL) (Utajärvi RK1775s156)
	(VL 11.3.1772 UJ SO) (d.5.4.1826 UJ SO)

sivu 008 (eRKs010) (sRK UtajRK1775s026)

(Juorkuna)
(Keinänen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anders (Anderss) Keinänen 
	(s.1700 d. 17.2.1764 UJ) död 1764
hustr Susanna (Larsdr Moilanen)
	(1703, d.24.5.1781 UJ)
stiufsonen Adam (Anderss Heikkinen) 
		(s.10.3.1734 Paltamo)
hustr Carin (Thomasdr Määttä Toska) (1736 ei SL)
(VL 18.3.1755)
(Adam perheineen UtajärviRK1775s030)
Laurentius (Ands Heikkinen) (s.4.1.1736 Paltamo)
Matts (Ands Heikkinen) (s.25.1.1738 Paltamo)
Anders (Ands Heikkinen) (s. 20.3.1740 Paltamo)
Lisa (Anderdr Keinänen) (3.6.1749 SL)
		(gift UtajärviRK1775s024)
Brita Andrea (Keinänen Hiltunen)
			 ( 9.10.1731 SL)
 gift med Anders Wänänen (VL 4.1.1758) 
			(sivulle 055)
br Simon (Anderss Keinänen) (s.21.4.1747)
Jacob (Anderss Keinänen) (s.21.4.1747)
Pehr (Anderss Keinänen) (s.6.5.1753)
dotter Lisa (Andersdr Keinänen) (s. 3.6.1749) 1754
Carin (Andersdr Keinänen) (ei SL)
And: Adamson (Keinänen) (2.10.)1757 (SL)
br Thomas (Adamss Keinänen) 1759 (ei SL)
dr Susanna (Adamss Keinänen) 1760 (ei SL)
	(kaikki kolme UtajärviRK1775s030)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sold Henr: Sillman
hustr Brita (Keinänen) 
(ei VL)
son Pehr (Henrikss Sillman) 
Johan (Henrikss Sillman) (s. 17.3.1749)
dr Brita (Henriksdr Sillman) 
	( perhe eRKs106-5) (ei sRK)

sivu 009 (eRKs011) (sRK UtajRK1775s028)

(Juorkuna)
(Holappa)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anders (Thomass) Holappa (s.1674, d. 27.2.1758) 
sonen Thomas (Anderss Holappa) 
Anders (Anderss Holappa) 1.5.1725 (SL)
hustr Elin (Eriksdr Holappa) 15.5.1724 (ei SL)
Pehr (Anderss Holappa) 26.12.1727 (SL)
hustr Kirstin (Andersdr Wesa) (1740) (ripit alk 58)
			(sivulta 004)
 (vih abt 1758)

dotter Carin (Andersdr Holappa)  6.7.1723 (SL)
		(vih sivulle 150)
Andreas Andrea (Holappa jr) (1.2.1748 SL)
br Philip (Anderss Holappa jr) (1.5.1761 SL)
syster Britha (Andersdr Holappa jr) (12.2.1764)
Elin (Andersdr Holappa jr) (1753) (ei SL)
Carin (Andersdr Holappa jr) (1755)
Lisa (Andersdr Holappa jr) (7.1.1758 SL) 1757

And Pehrsson (Holappa) 17.10.1759 (SL)
br Pehr (Pehrss Holappa) ( 23.1.1761 SL)
(kuolleissa 18.3.1764 Pehr Pehrss Holappa 1m 3 d ??)
Johan 1759
dr Britha 1761
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nybygg Jacob Kauniskangas (rippejä vain 61-63)
ho Margeta
son Jacob 1753
dotter Anna 1759
syst Margeth 1761
(koko perhe) .... till Kembele

sivu 010 (eRKs012) (sRKs001)

Wuotungi by
(Holappa)

Eric (Erikss) Holappa (s. 19.12.1723)1725 död 1757(ei KL)
hustr Elin (Helena Andersdr Brunni) 1727 
(VL 10.12.1741) 
bror Matts (Erikss Holappa) 1727 (s. 7.5.1725) 
hustr Margeta (Abrahamsdr Seppänen) 2.1.1735 (SL) 
(VL14.1.1755) 
dr Elin  (Mattsdr Holappa) (10.1.1760 SL) 
syst Walborg (Mattsdr Holappa) (18.1.1762 SL)
		 (d.29.7.1762 Ylikiim)
flick Margeta Erici (Holappa)(s.1746) (d.9.4.1764)
Bror Eric (Erikss Holappa ) 20.4.1749 (SL)
... Elin (Eriksdr Holappa s 25.10.1747)
... Olof....(1730) (Liisan uusi mies lisätty väliin)
Sigfrids.... encka Lisa (Andersdr 1719)
... Jacob (Sigfridss Holappa) 9.1.1745 (SL) 
Sigfrid (Sigfridss Holappa) 13.1.1748 (SL)
dotter Anna (Sigfridsdr Holappa) gift med Jacob ....(Merilä)
		(VL 31.3.1764) (sivulle 012-4)
Lisa (Sigfridsdr Holappa 1747) 
dr Brita Erici (Holappa) s. 20.3.1753 (SL)(d. 15.5.1764)
syst Anna (Eriksdr Holappa) 21.4.1756 (SL)
br Matts (Erikss Holappa) 1759 (ei SL)
Eric Matthia (Holappa) (29.5.)1763 (SL)

sivu 011 (eRKs013) (sRKs002)

(Vuotto)
(Koistinen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs013-1) (sRKs002-1)
Lars Koistinen (vihittäessä Pellikainen) (1728) 
 (Rautalammelta ???)
hustr Agneta ( Pehrsdr Juntunen) (1712)
(Oulu VL 17.4.1754)
stiufsonen Matts (Mattss Koistinens. 11.2.1740)

Johannes (Mattss Koistinen) 20.1.1738 (SL)
hustr Walborg (Pehrsdr Keränen) 1742 
(VL 13.1.1762) (sivulta 152)
Anders (Mattss Koistinen s. 5.2.1745 )
son Henrik Matthia (Koistinen) 6.2.1749 (SL)
dotter Margareta (Mattsdr Koistinen) (s. 31.3.1736)
gift till Wesala i Juorkuna (ei VL) (sivulle 004)
son Olov Matthia (Koistinen)  20.3.1751(SL)
Carin (Mattsdr Koistinen) (s. 4.8.1743) 
 gift till Wesala i Juorkuna (VL 13.1.1762) (sivulle 004)
Lars Larsson (Koistinen) 1755
pigan Carin Olai flyttadt 1770 till Limingo
Agneta Johannis ( Koistinen) 19.11.1763 (SL)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs013-3)(sRK Utajärvi RK1775s138)
Hend (Johanss ) Merilän (Wimbari)(1722) 
hustr Carin (Mattsdr Wäärä) (1709)
 (vih abt 1748 ei VL)
(ed. mies Erik Wimbari d.25.7.1747)
stiuffson Gabriel (Erikss Wimbari) (s.1.4.1748)
( Utajärvi RK1775s146-2)

syst Lisa (Erikss Wimbari) 5.2.1744 (SL) (ei sRK)

drg Joh: Will tjänar i Muhos (sivulle 160)
Simon Willig farit til Kimingi
son Henrik Henrici (Wimbari) 21.8.1749 (SL)

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (Pudasjärveltä, käsitelty sivulla 012-4)
Jacob (Anderss) Meriläin (Oinas) ( Pudasjärvi SL 16.5.1734)
hustr Anna (Sigfridsdr Holappa 1746 VL 31.3.1764)
bror Matts (Anderss Merilä) 1737 
(s. 14.3.1737 Pudasjärvi SL)
se sequenti pag:
. . . . . . . . . .
Pig: Lisa Hästsko (sRKs003)

sivu 012 (eRKs014) (sRKs003)

(Vuotto)
(Wäänänen ja Meriläinen)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs014-1) ( sRKs003-1)
Hend. (Mattss)  Wänänen (s. 29.1.1725)
hustr Margeta (Henriksdr Pekkala Määttä) 
(s. 17.2.1722 Haukip Ylikiim) 
 (VL 23.3.1745)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (eRKs014-2) ( sRKs003-2)
br Matts (Mattss Wäänänen ) 7.7.1728 (SL)
hustr Elin (Sigfridsdr Holappa) (s. 1.4.1736)
(VL 30.3.1756 )
son Henric (Mattss Wäänänen) 1757 (ei SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (eRKs014-4) ( sRKs002-2)
Carl (Mattss Wäänänen) (1736) (ei SL) 
hustr Walborg (Abrahamsdr Seppänen) 17.11.1736 (SL) 
		(sivulta 014) drunknad 1763 
	(VL 3.1.1758) 
dotter Marget (Carlsdr Wäänänen) 1758
Elin (Carlsdr Wäänänen) född 11.8.1761 (SL) död 1762 
syster Lisa (Carlsdr Wäänänen) 1761 död 1762
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Pudasjärveltä ?) ( sRKs003-3)
 (ovat myös sivulla 011)
Jacob (Anderss) Meriläin (Oinas) ( Pudasjärvi SL 16.5.1734)
hafver med sin broder af kyrkioherden Eric Castren
af den 2 Julii 1763
hustr Anna (Sigfridsdr Holappa 1746 (sivulta 010)
(VL 31.3.1764)
bror Matts (Anderss Merilä) 1737(s.14.3.1737 Pudasjärvi SL)
hustr
. . . . . . . . .

sivu 013 (eRKs015) (sRK UtajRK1775 s032)

Sanginjerwiby
(Holappa)	
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs013-2)
Sam. Holappa (Meriläinen) (1711)
hustr Brita (Mattsdr Holappa) (1710)
(VL 3.4.1738)
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
son Johan (Samuelss Holappa) (s. 19.2.1739) 
hustr Brita ((Mattsdr Keinänen) ( 24.12.1738 )
			(sivulta 006)
(vih abt 1759)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jacob (Samuelss Holappa) ( 14.4.1740 )
hustr Elin (Eliadr Paavola) (s.6.6.1734) (sivulta 016)
 (VL 13.1.1762) (sivulta 016)
Matts (Samuelss Holappa ) (abt 1743)
Samuel (Samuelss Holappa ) (1746 ei SL)
Pehr (Samuelss Mustonen Holappa) (4.6.1750 SL)
Henrik (Samuelss Meriläinen Holappa) (26.3.1753 SL)
Michel (Samuelss Meriläinen Holappa) (3.10.)1759 /SL)
Brita (Samuelss Meriläinen Holappa) (27.7.1756 SL)1758
Samuel Johanss (Holappa) (13.3.)1760 (SL)
Anders (Johanss Holappa) (20.12.1761 SL) 1762
Påhl Jacobsson (Holappa)1763 (ei SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inhysningar
Johan (Mattss ) Holappa
hustr Carin (Kinnutar)
son Matts (Johanss Holappa) 17.4.1746 (SL)
(perhe eRKs015) ) hafva afvikit till Paldamo med bewijs
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matts (Mattss) Holappa
hustr Anna (Pehrsdr Pätsi Martikainen)
(VL 26.12.1730 Haukipudas)
döttrar Margeta (Mattsdr Holappa) (7.4.1737)
Brita (Mattsdr Holappa) 
Agneta (Mattsdr Holappa) )30.12.1745)
Carin (Mattsdr Holappa) (23.11.1748)
son Johan (Mattss Holappa) (24.2.1752)
(perhe eRKs015)

sivu 014 (eRKs016) (sRK UtajRK1775 s034 ja 036)

(Sangijärvi)
(Seppänen ja Simuna)
(Seppänen)
Johan (Olofss) (Påhlss ?) Seppänen (1712)
hustr Margeta (Olofsdr Heikkilä) (1714)
	(Abraham Seppäsen d 1742 leski)

(stiuf) sönen Pehr (Abrahamss Seppänen) 15.1.1742 (SL)
hustr Lisa (Mattsdr Keinänen) (s. 12.4.1741)
(VL 23.3.1761) (sivulta 006)
Olov (Johanss Seppänen) (3.12.1745 SL)
(st) dotter Walborg (Abrahamsdr Seppänen) 17.11.1736 (SL)
gift til Wänälä i Wuotto (VL 3.1.1758 ) (sivulle 012)
Carin (Johansdr Seppänen) (24.3.1748 SL)
		(vih UtajärviRK1774s016)
Anna (Johansdr Seppänen) (15.12.1752 SL)
		(vih UtajärviRK1774s016)
Brita (Johsdr Seppänen) (1757) (ei SL)
Johan Petri (Seppänen) 1759 (ei SL)
Pehr 1761 (ei SL)
dr Sam Kaiponen afvikit
( Simuna)
Lars (Johanss) Simuna 23.9.1727 
hu Carin Johansdr Kettunen 21.11.1730 Muhos, d. 26.3.1764 Utajärvi
(VL 5.3.1749)
stiuf.....Pehr
hustr Dorde
dotter Elin gift i Paldamo (ei VL)
s...modren Margetha
Johan Larsson (Simuna) (15.12.1749 SL)
bror Lars (Larss Simuna) ( 18.12.1752 SL)
do Pehr (Larss Simuna) (30.11.1754 SL)
dötrar Dorothea (Larsdr Simuna) (11.6.1757 SL)
Margeta (Larsdr Simuna) (1759) (ei SL)
Carin (Larsdr Simuna)1759 d.24.9.1763 UJ

sivu 015 (sRK UtajRK1775 s038 ja 046)

(Sangijärvi)
(Määttä ja nybygg Määtänniemi)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Määttä)
(eRKs017) (sRK UtajRK1775 s038)
Hend. Mättä
hustr Margeta (s. 1699)
söner Eric (Henrikss Määttä) (1727)
hustr Lisa (Mattsdr Wäänänen) (s. 1726) 
( VL 10.3.1746)
Joseph farit til Kimingi
Anders 
Jacob (Henrikss Määttä) (1743 ei SL)
		(Utajärvi RK1775s010)
Henric Ericsson (Määttä) (15.1.1747 SL)
bror Matths (Erikss Määttä) (1750) (ei SL)
Lisa (Eriksdr Määttä) (1760) (ei SL)
Joh: Erici (Määttä)1758 (ei SL)
syst Lisa (Eriksdr Määttä)1760 (ei SL)
syst Elin (Eriksdr Määttä) 1755 (ei SL)
Anna (Eriksdr Määttä) (8.1.1763 ei SL)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( nybygg Määtänniemi)
(eRKs014-3) (sRK Utaj 1775s046-1)
Eric (Henrikss) Mätäniemi (Wäänänen) (1735)
hustr Maria (Jacobsdr Juvani) (1733 d. 31.3.1763 UJ)
			 (sivulta 080-2)
(VL31.3.1757) 
(Ericin uusi avio:)
hustr Lisa (Andersdr Karvonen) 12.4.1729 (SL)
			(sivulta 017) 
(VL 30.9.1763 Utajärvi)
son Matts (Erikss Määtänniemi) (16.3.)1760 (SL)
dot Elin (Eriksdr Määtänniemi) 1757 (5.3.1758 SL)
syst Anna 1763 död 1763
gl Johan Simuna

sivu 016 (eRKs018) (sRK UtajRK1775 s040 ja 042)

(Sangijärvi)
(Paavola ja Kärppä )
(Paavola)
Elias (Olofss) Paavola (Määttä Hiltunen) 
		d. 5.7.1763 (Utajärvi KL)
hustr Agneta (Påhlsdr) (1697, d.1.6.1760)
son Olof (Eliass Paavola Määttä ) 23.9.1725 (SL)
hustr Carin (Mattsdr Karvonen) (1730) (Paltamosta)
(VL 20.11.1747)
mågen Jöran (Eliass) Moilanen (Taivalmäki)
(1734 ei SL) (eRKs003) (UtajärviRK1775s048)
hustr Lisa (Eliadr Paavola) 17.3.1728 (SL) (d. 10.1.1766)
(VL 19.3.1759)
dotter Elin (Eliasdr Paavola) (s. 6.6.1734)
gift til Sam Holappa (VL 13.1.1762) (sivulle 013)
Matts Olofsson (Paavola) (24.9.1748 SL )
Elias (Olofss Paavola) (1750) (ei SL)
Henric (Olofss Paavola) ( 17.5.1756 SL) 
Påhl (Olofss Paavola) 1757 (25.2.1759 SL) 
dotter Agneta Olai (Paavola) (23.1.1754 SL) 1753

br Johan 1762
Brita Jöransdr (Moilanen) (1.10.1759 SL)
Margeta (Jöransdr Moilanen) ( 5.12.1762 ei SL)
(molemmat UtajärviRK1775s048)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Kärppä )
Joh: (Carlss) Kärpälä (1707)
(1. vaimo Brita Henriksdr Hakkarainen )
		(1707 d. 21.10.1742 )
(VL 9.10.1726)
(2.avio:)
hustr Lisa (Pehrsdr Jurvakainen) 5.6.1725
(VL 28.3.1744)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
son Johan (Johanss Kärppä)  ( 22.2.1737 SL)
hustr Magdalena ( Andersdr Määttä) (29.7.1739 SL) 
		(sivulta 017)
(vih abt 1757)
(Johan jr perheineen UtajRK1775s013 Peltoniemi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Petrus (Johanss Kärppä) (1747) (ei SL)
Claudius (Johanss Kärppä) (1749) (ei SL)
dotr Margeta (Johansdr Kärppä) (22.2.1745 SL)
		(vih UtajärviRK1775s034)
Christin (Johansdr Kärppä) (10.2.1748 SL)
Lisa (Johansdr Kärppä) (7.9.1751 SL)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Joh: Johannis (Kärppä jr) 1760
br Anders (Johanss Kärppä jr) (1.3.)1761 (SL)
dr Lisa (Johansdr Kärppä jr) (7.4.1763 ei SL)
Matts (Johanss Kärppä jr) (12.3.1765 ei SL)
(UtajRK1775s013 Peltoniemi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 017 (eRKs020) (sRK UtajRK1775 s044)

(Sangijärvi)
(Kemilä )
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matts (Bertilss) Kemilä 25.9.1726 (SL)
hustr Lisa (Eriksdr Kuosmatar) (Sotkamosta)
 (VL 6.3.1748 )

(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
moder Walborg (s. 1699 d.1785)
bror Pehr (Bertilss Kemilä Kallioniemi )
				(1740) (ei SL)
hustr Brita (Johansdr Holappa) (7.3.1737 SL)
			(vih abt 1757)
(dr Walborg Pehrsdr Kemilä 5.4.1759 SL)
(perhe Utajärvi RK1775s136)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sonen Matts (Mattsson Kemilä) (1752) (ei SL)
Bertill (Mattsson Kemilä) (14.12.1748 SL)
Petrus (Mattsson Kemilä) 24.8.1757 (SL)
Johan (Mattsson Kemilä) (4.7.1759 SL) d. 23.10.1762
dot Walborg (Mattsdr Kemilä) (3.7.)1754 (SL) 
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sara Petri (Kemilä l. Kallioniemi) ( 28.2.1761 SL)
		(Utajärvi RK1775s136)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inhysningar
Anders Karvonen (Määttä) 
hustr Lisa (Röngatar)(Paltamosta) 
(VL 14.6.1735)
dotter Marget (Andersdr Karvonen) 10.10.1727(SL)
 rörd till sina....och half blind 
do Magdalena (Andersdr Määttä ) (29.7.1739 SL) 
gift til Kärpälä (mies Johan Johss Kärpälä sivu 016)
 do Lisa (Andersdr Karvonen) (s. 12.4.1729)
gift med Erik Määtäniemi (sivulle 015)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Claes Karpinen (Rasimäki) (1732 d. 23.1.1771 Utajärvi)
hustr Anna (Andersdr Karvonen) 27.2.1731 (SL)
(vih abt 1756)
son Claes (Claess Karppinen) 1757 (ei SL)
br (Jacob Claess Karppinen) 1762 (ei SL)
Lisa (Claess Karppinen)	( 14.6.1758 SL) 1759
(Anders Claess Rasimäki 28.02.1761 SL d. 17.6.1761)
(perhe UtajärviRK1775s046)

sivu 018 (eRKs021) (sRK UtajRK1775 s050)

Niskaby
(Kolehmainen)
Michel  (Michelss) Kolemain 
		(10.1699) d. (28.4.)1764 
hustr Carin (Abrahamsdr Lodwotar) 
		(1698 ) d. (24.4.)1764
(VL 26.1.1724)
son Michel (Michelss Kolehmainen) 16.5.1725 (SL)
			(d.19.1.1770 Utaj)
hustr Brita (Eriksdr Turpeinen) (1730)
(VL 1.3.1749)
son Henrik (Michelss Kolehmainen) (3.5.1740 SL)
hustr Margetha (1740)
(vih abt 1761)
(Henrikin perhe UtajärviRK1775s056)
dotter Walborg (Michelsdr Kolehmainen sr) 
					(23.6.1735 SL)
Mich dr Eva ( Michelsdr Kolehmainen jr) 
		(25.12.)1752 (SL)
Maria ( Michelsdr Kolehmainen jr) 1759 (12.2.1760 SL)
son Michel ( Michelss Kolehmainen jr) 1757 (ei SL)
Brita ( Michelsdr Kolehmainen jr) 1763 (ei SL)
Henr dr
Carin (Henriksdr Kolehmainen) (25.2.)1762 (SL)
		( UtajärviRK1775s056)

sivu 019 (eRKs022)

(Niska)
(Raappana)

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs022-1) (sRK UtajRK1775 s052)
Hans (Abrahamss) Raappana
hustr Margeta (Henriksdr Pikkarainen) död 1764
(VL 3.3.1737)
son Hans (Hanss Raappana) (6.1.1740 SL)
hustr 
mågen Johan (Pikkarainen) (1730)
hustr Lisa (Hansdr Raappana) (s.25.8.1737)
(VL 3.4.1753)
(vävyn perhe UtajärviRK1775s080)
bror Abraham (Hanss Raappana) (1743)(ei SL)
hustr Susanna (Andersdr Korhotar) (1742)
(VL 4.4.1763 Paltamo)
Henric (Hanss Raappana) (26.4.1750 SL) 1752
Eva (Hansdr Raappana) (27.1.1748 SL) 1750
Pehr 1753
Johan (Hanss Raappana) (20.4.1754 SL) 1755
Anna (Johansdr Raappana ) 1755 d. 29.12.1763 UJ
Susanna (Johansdr Raappana ) 1757 (ei SL)
Lisa (Johansdr Raappana ) (16.8.)1763 (ei SL)
son Thomas (Johanss Raappana) (25.2.)1761 (SL)
Britha Hansdotter ( Raappana) 8.1.1746 (SL)
(vävyn perhe UtajärviRK1775s080)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs022-3) (Utajärvelle) (ei Utaj RK1775)
Torparen Henrik (Eliass) Nurro
hustr Anna (Abrahamsdr Raappana) 
(VL 25.3.1739)
son Anders (Henrikss Nurro) 19.11.1739 (SL)

måg Jöran Neglik (eRKs085)
dotter Catharina (Henriksdr Nurro)
(VL 4.4.1762)
(molemmat sivulle 162)
Abraham 1753
Henric

sivu 020 (eRKs023) (sRK UtajRK1775 s054)

(Niska)
(Askola)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matts (Henrikss) Askola (1692) 
hustr Maria (Johansdr Rahikatar) (1715) (Paltamosta)
 (VL 1.1.1745) 
son Matts (Mattss Askola) död 1757
dotter Margeta (Mattsdr Askola) (ei sRK)
		(Utajärvi VL6.4.1766 Paltamoon)
söner Johan (Mattss Askola) 11.12.1745 ( SL)
Erich (Mattss Askola) ( 29.12.1748 SL) 
dotter Brita (Mattsdr Askola) (1750 ei SL)
Isaac (Mattss Askola) 1754 (ei SL)
Maria (Mattsdr Askola )11.1.1756 SL)
Anders (Mattss Askola) 1759 (ei SL)
(perhe) (eRKs023-1)(sRKs059-2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Torparen Wasilius (Michaelis) Pyyckö (Lamminparras)
(Sallinen) (s.1711 )
hustr Margeta (Larsdr Heikkinen) (1711) 
(vih abt 1733)
dotter Carin (Wasiliusdr Pyykkö) 12.6.1734 (SL)
gift hos Eskel Puhacka (VL 4.3.1761 ) (sivulle 022)
dr Anna (Wasiliusdr Pyykkö) ( 23.4.1736) (SL) 
son Michel (Wasiliuss Pyykkö) (1747) (ei SL)
	(dr Ingred Wasiliusdr Pyykkö 29.5.1755 SL)
			(d. 22.8.1762)
måg Johan (?) ( Olof Johanss Tiikkanen) (1742 )
dr Maria (Wasili Sallinen) (1742)
(VL 24.1.1762)
Lisa (Wasiliusdr Pyykkö)1751 (1749) (ei SL)
son Eskel (Wasiliuss Pyykkö) 1753 ( 1751) (ei SL)
	(s Lars Wasiliuss Pyykkö7.1.1758 SL)
(s Johan Olofss Tiikkanen 17.5.1762 SL)
Ma... 1758
(perhe) (eRKs022-5), (sRK UtajRK1775 s080)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 021 (eRKs023-2) (sRK UtajRK1775 s058)

(Niska)
(Kolehmainen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs023-2)
Johan (Larss) Kolemain (Partanen) 30.1.1724 (SL)
hustr Margeta (Johansdr Kolehmainen) (1734 )
(VL 16.6.1745)
bror Lars (Larss Partanen Kolehmainen) (20.2.1727)
 			 d.1.12.1762 (UJ)
hustr Brita (Johansdr Karppinen)(1738)
		(d. 2.2.1773 Utajärvi)
(VL 6.12.1752)
(Britan uusi avio:)
(nyb Anders Henricsson Nurro 19.11.1739 SL) 
(VL 16.2. 1770 Utajärvi)
(dr Anna Andersdr Nurro 12.9.1771 Utajärvi SL)
(UtajärviRK1786s271)
moder Lisa
mors moder Margeta 1763 110 åhr gl (d. 3.3.1763) 
Johan Johannis ( Kolehmainen) 28.5. 1751
dotter Brita
syst Lisa (Johansdr Kolehmainen) (23.5.1753)
(Jacob Johanss Kolehmainen 1.5.1762 SL)
br Lars s1753
syst Ewa död 1762 s.1757
Lars dr Walborg (Larsdr Partanen) (14.1.1755) s.1759
syst Lisa (Larsdr Partanen) (17.4.1760 SL), död 1765 
Lars s.1761
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs026-2) (Utajärvelle)
Inh Hans Kampman (s. 1694, d. 13.3.1767 UJ NI)
hustr Walborg
syster Elin död (ei KL)

sivu 022 (eRKs024) (sRK UtajRK1775 s056)

(Niska)
(Lusua)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johan (Eskilss) Lusua (Pellikainen) 19.4.1727
hustr Lisa (Pehrsdr Karvonen) 
(VL 2.12.1747)
son Matts (Johanss Lusua Pellikainen) (29.12.1748) 
(RK Utaj1775s174)
Eskil 1753
Johan 1757
Hans 1761
Lisa (Johanss Lusua Pellikainen) (14.6.1754) 1755
Carin (Johansdr Lusua) 1759 (12.1.1760 SL)
(tytär Walborg 22.8.1768 Utajärvi) (RK1786PVs037)
sonen Hans 
hustr Anna 
hafwan attest af herr probsten Wegelius 
af den 25 Juni 1763, afvikit til Uhlo
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs022-4) (Utajärvelle)
torparen Eskill (Hanss) Puhacka (s.1699, d. 16.6.1771 Utaj)
hustr Anna (Pehrsdr Karppinen) (Paltamosta)
			(s. 1701, d. 5.2.1771Utaj)
(VL 17.8.1746)
sonen Lars (Eskilss Puhakka) drunknad
hustr Carin (Vasiliusdr Pyykkö Sallinen) (s.12.6.1734 )
(sivulta 022) död 1763 (d.15.8.1762 Utaj)
(VL 4.3.1761 ) 
Anders (Eskilss Puhakka)(s. 24.9.1741) 
1763 född 1741 den 24 Sept drunknad d. 5.5.1763
dotter Marget (Eskilsdr Puhakka) död 6.5.1763 (Utaj KL)
Regina (Eskilsdr Puhakka) 
gift hos Henric Nurro ... Tomber..... i Paldamo (sivulle 023)
Anna
... 1762
Eskil Larsson (Puhakka) (6.11.1761 SL) 
			(d. 22.3.1763 Utaj)

sivu 023 (eRKs024-2) (sRK UtajRK1775 s060)

(Niska)
(Nurro)
Hend Nurrå eller Tomber farit till Paldamo
hustr Magdalena (Pehrsdr Määttä)
sånen Hendrich
(Påhl Henrikss Nurro 1756 d. 22.8.1758)	
Johan (Henrikss Nurro) (VL 23.2.1759) död 1762 (ei KL)
 drunknad
hustr Regina (Eskilsdr Puhakka) (sivulta 022) 
gift till Paldamo (uusi mies Jac. Suorsa) (VL 3.1762 Utajärvi)
son Eskel
dott Walborg (Henriksdr Nurro) (1737 )
gift med Johan Kassinen (VL 18.2.1759) (sivulle 088)
dotter Magdalena (Henriksdr Nurro) 26.3.1745 gift i Paldamo 
(VL 31.1.1762 mies: Steph. Abrah.ss. Kouckari )
(Paltamon syntyneissä Stefan haataja+ Malin 5 lasta 
1764-81)
son Isaac 1760
Anna
dr Lisa 1751
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta 038-3)
(perhe Utajärvellä vielä 1770 ei Utaj RK1775:ssä)
Magnus Nurro (Nevalainen)
hustr Maria (Pehrsdr Korhonen Seppänen) (s.22.1.1732 )
(VL 5.4.1753)
son Pehr 1755
dr Carin (Magnusdr Nevalainen) 16.4.1759 (SL)
Agnetha (Magnusdr Nevalainen) 14.1.1761 (SL)
Maria 
(perhe UtajärviRK1775s060)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyb Eric Lohipainuma (Keinänen) 1736
hustr Brita 17.11.1731
(Erik Erikss Lohipainuma 1755, d. 14.12.1762)
dr Carin (Eriksdr Lohela) (1759)
Brita  (Eriksdr Lohela) (1763)
(perhe myös sivulla115)
(perhe UtajärviRK1775s082)

sivu 024 (eRKs025-1) ) (sRK UtajRK1775 s062)

(Niska)
(Hyry)
Johan Hyry (1710)
hustr Carin (yliviiv) 
hu Anna (1710)
son Johan (1742)
Pehr (1731)
dotter Maria Johan Hyry (1743) d. 31.3.1763 UJ
Anna
Carin (Johansdr Hyry) (1753)
Britha (s 27.4.1756) (ei SL)
stiufson Mårten
dr Anna 1761

sivu 025 (eRKs025)

(Niska)
(Pyykkö)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs025-2) (sRKs119-2)
Änk. Maria (Pehrsdr Määttä) Pyyckö (1714)
 gift til Bertil Lodvonen (VL 10.4.1759) (sivulle 092)
sånen Pehr (Påhlss Vainikainen) (s.25.12.1731)
hustr Brita (Larsdr Korhonen) 25.12.1731
(VL 20.3.1754)
Johan (Påhlss Vainikainen Pyykkö ) 
Påhl (Påhlss Vainikainen) (s. 4.4.1735)
finnas hos Bertil Lodvonen (VL 10.4.1759)(sivulle 092-1)

dotter Margeta (Påhlsdr Vainikainen) (s. 27.1.1734)
Maria (Påhlsdr Vainikainen Pyykkö) (s.18.3.1739)
Hendrich Påhlsson (Vainikainen) (s.20.4.1748) 1748
(SL:ssa Hans)
Påhl Pehrsson (Pyykkö) 25.2.1755 (SL)
Pehr ( Pehrss Pyykkö) 1758 ( 28.11.1757 SL)
dr Maria( Pehrsdr Pyykkö) 1757 (s. 19.4.1756)
Anna ( Pehrsdr Pyykkö)  10.12.1759 (SL)
Carin ( Pehrsdr Pyykkö) 1763 (ei SL) d. 21.3.1765

sivu 026 (eRKs026)

(Niska)
(Kolehmainen)
Johan (Johanss) Kålemain (Karppinen) (mol. Paltamosta)
hustr Brita (Jacobsdr Holappa) 
(VL 26.12.1730)
(molemmat ...til Paldamo)
svärfad Jacob (Holappa)
hustr Elin
sonen Lars (Jacobss Kolehmainen) 
hustr Brita
Matts (Jacobss Kolehmainen)
hustr Lisa (Olofsdr Feldt) (sivulta 178)
(VL 8.2.1762)
(poika Matthias s. 24.7.1768 UJ NI)
......
Johan död 1765 (ei KL)
modr Elin vid hos Matts Jurva i Utajärwfi
Anna 1754
Jacob Larsson (Kolehmainen) 11.3.1760 (SL) 
Lars
syst Elin (Larss Kolehmainen) 7.11.1761 (SL) 
Jacob Mattsson 1762
Olov

sivu 027 (eRKs027) (sRK UtajRK1775 s068 ja 070)

(Niska)
(Kokko ja Pyykkö) ( sRK Utajärvi RK1775 s068 ja070)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs027-1) 
Jacob (Johanss) Hålappa eller Kåcko (14.03.1732 SL) 
hustr Margeta (Simonsdr Räisänen) (4.1.1735 SL)
(VL 10.3.1756)
(Jacob'in perhe UtajärvIRK1775s094)
modr Walborg (Larsdr Partanen) (1708)
		(UtajRK1775s068)
brod Johan
Eric (Johanss Kokko Holappa) (18.5.1744 SL )
		(UtajRK1775s068)
(äiti: Elin Larsdr Partanen)
Lars (Johanss Kokko) (1746) (ei SL)

systr Walborg (Johansdr(po Jacobsdr) Kokko) 20.7.1739 (SL)
 gift hos Leskinen i Kylmälä (VL 19.3.1760)(sivulle 041)
bror Anders (1748)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Johan Jacobson (Kokko) 1759 (25.9.1758 SL )
syst Walborg (Jacobsdr Kokko) .7.12.1756 (SL) 
(Simon Jacobss Kokko 1762 d. 29.9.1762 UJ)
Eva (Jacobsdr Kokko) 1761 (18.7.1760 SL )
Jacob (Jacobss Kokko) (s.13.2.1763 ei SL)

(Jacob'in perhe UtajärvIRK1775s094) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs027-2) ( sRK Utajärvi RK1775 s070)
Staphan Pyyckö (1723)
hustr Carin (Johansdr Kärkkäinen) Pyyckö (1710)
(Pielisjärveltä) 
Anna (Danielss Pyykkö) (s. 16.11.1735 )
 gift hos Johan Hildunen (VL 26.2.1757 )
(mies: And. Johs Kemiläinen) (sivulle 028)
 Elin (Danielss Pyykkö) (s. 3.10.1738) 
gift til Paldamo hos Matts Leinonen 3.10.1738
(VL 4.3.1761 mies: Joh. Mattss. Leinonen) (Jaalanka)
dreng Thomas (Häikiö Sipola) (1741)
hustr Chirstin (Danielsdr Pyykkö) (s. )6.7.1737 (SL)
(vih abt 1758)
son Pehr (Danielss Pyykkö) (s.16.6.1749) 
			 d. 6.8.1762 UJ
dotter Carin (Danielsdr Pyykkö) (s. 7.3.1744) 
			d. 21.8.1762 UJ
son Matths (Danielss Pyykkö) (s. 3.12.1745) ..... 1753
Stephanson Henr 1755 ( 1752)
syst Marget (Stefansdr Pyykkö) (1754)
Thomas Thomae (1761)
... Carin (Thomasdr Häikiö 26.4.1759 (SL) 
Anna

sivu 028 (eRKs028)

(Niska)
(Kemilä)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs028-1) (sRK UtajärviRK1775s072)
Johan (Peerss Hiltunen Kemilä) (1695)
hustr Margeta (Clemetsdr Wesa) (1704) d. 26.12.1763 UJ 
(VL1.1.1727)
- - - - - - - - 
Utajärvi RK1775s064)
sonen Pehr (Johanss Hiltunen Vesa KemiläPyykkö ) 
			(s.22.04.1729)
hustr Walborg ( Erichsdr Turpeetar )
(VL 6.12.1752)
(tytär Walborg Utajärvi SL 24.3.1765)
Anders (Johanss Hiltunen Vesa) (Kemilä) 6.10.1730 (SL)
hustr Anna (Danielsdr Pyykkö) (s. 16.11.1735) 
(VL 26.2.1757) (sivulta 027)
dotter Chirstin (Johansdr Hiltunen Vesa) (s. 13.3.1741)
Lisa (Johansdr Kemilä) (s.1.5.1750)
... Matts (Johanss Kemilä) (s.10.2.1745)
dr Margetha Petri Kemiläinen) (s.4.12.1753) 1755 
Anna 1756
son Johan 1760
Andersson Joh (Anderss Kemilä) (9.2.1758 SL)1760
syst Margetha (Andersdr Kemilä) 1761 (ei SL)
syst Carin (Andersdr Kemilä) (20.12.1762) (ei SL) 1763
Lisa
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Torparen
Abraham (Danielss Pyykkö) Hierp (1725)
hustr Anna (Larsdr Korhonen) 20.11.1724 (SL)
(VL 7.2.1747)
(perhe eRKs028-2, sRK UtajärviRK1775s086)
Olof (Larss Partanen) (1722) 
hustr Walborg (Henriksdr Hierp) (1728) 
(VL 30.11.1749)
Anna Henrici (Hjerp) (10.10.1740 SL)
son Lars (Abrahamss Hierppe) 1753 (ei SL)
Abram (Abrahamss Hierppe) (10.9.1753 SL) 1755
Pehr (Abrahamss Hierppe) (25.8.1758 SL) 
Simon (Abrahamss Hierppe) (20.4.1760 SL) 
			1761 död 1762
Anna (Abrahamss Hierppe) 1756 (ei SL) (ei sRK)

sivu 029 (sRK UtajRK1775 s074)

(Niska)
(Poutiainen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs029-1) (ei sRK)
Pehr (Abrahamss) Poutiain (1698,d. 18.6.1763 UJ)
hustr Lisa (Henriksdr Kolehmainen)(1700) UtajRK1775 s074)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs029-2) (sRK UtajRK1775 s074)
sonen Henrich (Pehrss Poutiainen ) (s. 22.98.1725)
hustr Anna (Johansdr Tikkanen) 27.1.1726 
VL1.3.1748)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs029-3) (sRKs075-3)
Abraham (Pehrss Poutiainen ) (s. 29.04.1731)
hustr Brita (Henriksdr Tikkanen) (sivulta 104)
(VL 25.3.1755) 

Pehr (Abrahamss Poutiainen) (s.27.3.1756)
Johan ( Pehrss Poutiainen) (s.3.3.1743)
dotter Eva ( Pehrsdr Poutiainen) (s. 27.10.1739)
Lisa Henrici (Poutiainen) (s.28.12.1748)
(Marg Henricsdr Poutiainen 1751 d. 29.6.1763)
...Johan 1751
Henric (Henrikss Poutiainen) (10.1.1757 SL) 1756
Anna (Henriksdr Poutiainen) (19.4.1759 SL)1758
Henr Abramss (Poutiainen) ( 20.4.1759 SL )1760
syst Lisa (Abramsdr Poutiainen) (28.2.1762 SL)
			(d. 17.11.1762)
br Abraham1762 
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyb. Abraham Hierpens
encka Brita
dot Lisa
Anna

sivu 030 (eRKs030) ) (sRK UtajRK1775 s076)

(Niska)
(Korhonen)
Lars Kårhånen (1696)
hustr Carin (Hartikainen) (1719)
sonahustr Anna (Henriksdr Kaipoinen) 18.6.1723 (SL)
(VL 19.3.1743)
(mies oli Simon Larss Korhonen s.1729 d.16.8.1756) 
son Hans (Larss Kokko Korhonen) (4.3.1736 SL)
hustr Carin (Pehrsdr Nurro) (4.5.1730 SL )
		 (sivulta 048) d. bef 1771
( VL15.3.1759)
Lars (Larss Korhonen) (30.4.1744) (ei SL)
hustr Anna (Jöransdr Hytinkoski) (sivulta 149)
(Oulu SL 21.10.1735) (d. 14.2.1768 Utajärvi)
(VL 12.4.1763 Utajärvi)
Matts (Larss Korhonen sr) (s. 4.11.1745)
Lars Simonsson (Korhonen) (s. 6.9.1747)(ei SL)
Henrik Larsson (Korhonen) (s. 4.12.1748)
Henrik Simonsson (Korhonen) (s. 14.4.1750)
syster Anna (Simonsdr Korhonen) (s. 9.1.1753)
				 (RK1771s142)
Sophia  (Simonsdr Korhonen) (1746) (ei SL) 
				(RK1771s142)
swågerska Elin död1761 (ei KL)
Hans dotter Lisa 1763 (ei SL)

sivu 031			 (sRK UtajRK1775 s078)
(Niska)
(Pellikainen )
 Eskil (Eskillss) Pellikainen (s. 5.12.1724) 
hustr Carin (Isaksdr Räisänen Seppänen) (1725)
(VL 1.1.1745)
modr Lisa död 1759
son Isaac (Eskillss Pellikainen) (7.1.1748 SL )
Johan (Eskillss Pellikainen) (15.4.1750 SL)
Petrus (Eskillss Pellikainen) ( 2.1.1752 SL)
Thomas (Eskillss Pellikainen) (21.12.1753 SL )
Henric (Eskillss Pellikainen) 
Olov (Eskillss Pellikainen) 
Michel (Eskillss Pellikainen) död 1764
dotter Elin (Eskillsdr Pellikainen)(17.11.1755 SL )
Carin (Eskillsdr Pellikainen) (16.3.1758 ei SL)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs036-1)
(perheestä ei tietoja vuoden 1763 jälkeen)
(siirtyivät ilm. Utajärven kirjoihin, mutta sieltä ei löytynyt)
nybygg Eskil (Larss) Heiskanen (ripit vielä 1763)
hustr Carin (Pehrsdr Seppänen)
(VL 26.12.1748)
son Pehr (Eskilss Heiskanen) (s.13.10.1749) 1749
Johan (Eskilss Heiskanen) (s. 20.11.1754) 1755 
Eskell (Eskilss Heiskanen) 1763
dr Maria (Eskilsdr Heiskanen) (s.9.1.1753) 1752
 flyttat till Tornava 1767.....
Carin (Eskilsdr Heiskanen) 1756
Anna (Eskilsdr Heiskanen) 1758

sivu 032 (eRKs031) (sRK UtajRK1775 s090)

Ahmaisby
(Kolehmainen)
Påhl (Henrikss) Kålehmain
hustr Susanna (Thomasdr Pikkarainen) 
bror Henrich (Henrikss Kolehmainen) 
hustru Anna död 1764
(VL 5.12.1733)
Henrich Påhlsson (Kolehmainen)
hustr Elin (Henriksdr Määttä) död 1764
(VL 13.3.1755)
syster Anna (Påhlsdr Kolehmainen) (23.2.1739 SL) 
gift til Samuel Kolemain (VL 21.3.1758 ) (sivulle 033)
Carin (Henriksdr Kolehmainen)
gift till Olof Seppänen (VL 18.2.1761 )sivulle 036)
Lisa
Henricsdr Anna
- - - -
bror Henrich (Henrikss Kolehmainen)
hustr Chirstin (Josephdr. Könönen ) (sivulta 099) 
(2 lasta Utajärvi Ahmas 1765 -71 Isac ja Malin)
(eivät Utajärvi RK1775:ssa)
(VL 16.4.1762 )
- - - - -
Brita Påhlsdr (Kolehmainen) (s. 14.8.1744) 
			(MuhosRK1764s011-2)
... Margetha (Påhlsdr Kolehmainen)(s.4.6.1749) 
			(MuhosRK1771s028)
Eva Henrici
Påhl Påhlsson 1758
Henric Påhlssons
son Påhl 1758
Henric (Henrikss Kolehmainen) 5.3.1761 (SL)
Brita Henrici

sivu 033 (eRKs032) (sRK UtajRK1775 s092)

(Ahmas)
(Kolehmainen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs032-1) Utajärvelle) (takaisin 1771, RK1771s212)
Samuel (Sigfridss) Kålemain (1729)
hustr Carin (Pehrsdr Poutiain Pyykkö) (26.9.1727)
(VL 26.2.1751)
(tytär Carin Samuelsdr Kolehmainen s 1767 Utaj)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRK UtajRK1775 s092)
brod Jöran (Sigfridss Kolehmainen Mustonen) (s. 4.2.1731 )
hustr Anna (Påhlsdr Kolehmainen) (s.7.1.1736) 
(VL 21.3.1758 ) (sivulta 032)
Henrich (Sigfridss Kolehmainen) (s. 13.4.1734 )
Sigfrid Samuelis (Kolehmainen) (s.23.12.1751)
Maria Mattsdr (Romppainen Kolehmainen)
Anna Sigfridsdr (Kolehmainen) (s.18.1.1738)
( VL 5.7.1777 RK1771s244-2)
Margetha Mattsdr (Romppainen Kolehmainen)
son Sigfrid Samuelis vid supra
Pehr (Samuelss Kolehmainen) (s.19.11.1753)
moder Brita (Jöransdr Leinonen) död 1762 (ei KL)
Sam Samuelis (Kolehmainen) (8.9.1758 SL)
Georg Samuelis (Kolehmainen) (14.2.1761 SL) 1759
Brita Samdr (Kolehmainen) 1761
Brita Jöransdr (Kolehmainen) (27.5.1759 SL) 1758
syst Susanna (Jöransdr Kolehmainen) (3.1.1761 SL) 1759
syst Anna (Jöransdr Kolehmainen)1761 död 1763
(d. 9.6.1763 UJ AH)

sivu 034 (eRKs032ao) (sRK UtajRK1775 s096)

(Ahmas)
(Räisänen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs032-2) (ei sRK)
Simon Räisänen (1700 ,d. 21.2.1758)
hustr Eva (Pehrsd) (1703, d. 19.8.1772 UJ AH)

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs032-3) (sRK UtajRK1775 s096)
sonen Henrich (Simonss Räisänen) (s 8.8.1737 )
hustr Brita (Sigfridsdr Kolehmainen) (s. 1.2.1736 )
( VL 9.3.1756 )
bror Simon (Simonss Räisänen)(1744, d.9.6.1764 UJ AH)
Pehr
dotter Maria
Henrics barn
son Simon ¨(Henrikss Räisänen) ( 2.1.1757 SL) 1756
syst Eva (Henriksdr Räisänen) 20.3.1758 (SL) 
Britha (Henriksdr Räisänen) (s.1760	
Carin (Henriksdr Räisänen) 18.5.1761 (SL) 
Margetha (Henriksdr Räisänen).1762 (ei SL)
Lisa (Henriksdr Räisänen) (ei SL) (ei KL) död 1764 1765
gl Märta (Häkitär) (1693, d. 29.11.1766) död 1764
Lijkases encka Lisa (Eliadr Nurro) död (ei KL)

sivu 035 (eRKs033)

(Ahmas)
(Kukkonen ja Pyykkö)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs033-1) (Utajärvelle) 
Sigfrid (Sigfridss) Kuckonen (Räisänen) 
		 (1696, d. 25.4.1762 UJ AH)
hustr Agneta (Samuelsdr Mustonen) 
(VL 18.11.1722)

son Sigfrid (Sigfridss Kukkonen) (s. 28.9.1734)
hustr Maria (Stefansdr Kärsämä) (sivulta 042)
(VL 22.3.1758) 
dr Agnetha (Sigfridss Kukkonen) (6.1.1759 SL)
Lisa 1759
son Sigfrid (Sigfridss Kukkonen) (1.2.1762 SL) 1760
Walborg 1761 död 1764
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs033-2) (sRK UtajärviRK1775s098)

Samuel (Pehrss) Pyyckö (Mustonen)
			(s.1703, d. 12.7.1758)
hustr Brita (Hansdr) (1712, d 14.4.1765 Utaj)
son Samuel (Samuelss Pyykkö) (27.11.1738)
hustr Helena (Hansdr Walkonen) 
(VL 6.3.1755)
dotter Maria (Samuelsdr Pyykkö) (1746)
Anna
Elin 1757
Sigfrid Samuelis ... 1758 (14.5.1752)
....mor Elin (Leinonen) (1686, d. 12.6.1764 Utaj) död 1764
son Stephan Samuelis 1756 (16.5.1755)
dr Maria Samuelsdr Pyykkö (Mustonen) (1.7.1759 SL) 
		(Utajärvi KL 6.4.1763)
Lisa 1759
Helena 1762

sivu 036 (sRK UtajRK1775 s100)

(Ahmas by)
(Seppänen)
Olof (Isakss) Seppänen s.10.4.1722
hustr Lisa (Samuelsdr Mustonen) 
brod Johan (Isakss Seppänen Räisänen) (s. 29.9.1734) 
hustr Agneta (Samuelsdr Pyykkö Mustonen)(s. 23.12.1735)
(VL 7.3.1755)
Thomas (Isakss Räisänen Seppänen) s.27.12.1730 (SL)
hustr Carin (Henriksdr Kolehmainen) (23.2.1739 SL) 
(VL 18.2.1761 )(sivulta 032)
Georgius (Isakss Räisänen Seppänen) (s.20.7.1736)
hustr Anna (Simonsdr Tihinen) (1738) (sivulta 136)
(VL 33.1.1762!)
söner Henrik (Olofss Seppänen) (s.24.4.1741)
hustr Elin (Johansdr Rahko) (s. 15.3.1739) (sivulta138)
 (VL 3.3.1762)
Isaac (Olofss Seppänen) (s. 12.1.1746)
Olaus (Olofss Seppänen) (ei SL)
dotrar Walborg (Olofsdr Seppänen) (s. 1.4.1744) 
gift hos Johan Tihinen (VL 5.3.1762) (sivulle 136)
son Samuel (Olofss Seppänen) (5.2.1762 SL)
Elin 1762
Lisa 1756
Eva (Olofsdr Seppänen) 6.10.1759 (SL) )(avio TörnäväRK1780s069)
modr Elin
.... Elin (Isaksdr Seppänen) (s.9.1.1741)
gift hos Zachris Määttä i Laitasaari 
(VL 19.2.1761 ) (sivulle 139)

Johans barn
son Samuel Johansson Seppänen (18.11.1758 SL)
Johan 1759
Olov 1761
Elin Thomasdr 1762
Isaac Georgii död 1763 s1762
Simon
Lisa Henrici 1762
pi Britha Heikitär gft hos Lars Kolehmain 

sivu 037

(Ahmas)
(Pyykkö)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs035) (sRK UtajRK1775 s102)
Simon (Samuelss) Pyyckö 28.10.1722
hustr Ingrid (Larsdr Heiskatar) (1730) (Sotkamosta) 
(VL 2.12.1745)
br Samuel(Samuelss Pyykkö)  (1724)
hustr Anna (Larsdr Heiskatar) (1723)
(VL 14.1.1753)
Johan (Samuelss Pyykkö) (1731)
hustr Walborg (Andersdr Suutari) (1730) (Paltamosta)
(VL 27.11.1751)
Henrich
modr Brita
Simon Simonss (Pyykkö) (s. 23.12.1738)
moders far Johan
syst ...Carin (Simonsdr Pyykkö) 1759 (19.2.1758 SL)
Magdalena (Simonsdr Pyykkö) 15.5.1760 (SL)
bror Samuel 1750
syster Brita (1745)
dito Margareta
Walborg Sims (ei SL)
Anders Johansson (Pyykkö) (s. 1.1.1752)
Anna Simonis (Pyykkö) (s. 9.6.1746)
Britha Johannis (Pyykkö) 1759 (24.1.1758 SL)
... Pehr1761 (1762)
gl Henr Leskinen
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs109-1) (Kempeleeseen)
warg st Isaac Räisen
hustr Lisa
(molemmat)vistas i Kembele (ei sRK)

sivu 038 (eRKs036) (sRK Utaj RK1775s104)

(Ahmas)
(Seppänen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs036-1) (sRK Utaj RK1775s104)
Pehr (Pehrss) Kårhånen (Seppänen) (1702, d. 11.9.1765 UJ AH)
hustr Carin (Abrahamsdr Raappana) (s.15.2.1725)
(VL 24.11.1747) 
sonen Henrich (Pehrss Seppänen) (s.24.11.1729 ) 
hustr Lisa (Johansdr Kokko) (s. 5.12.1734) 
(VL 11.3.1756)
(dr Walborg Henricsdr Korhonen 31.3.1759 SL)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (Utajärvelle)(ei Utaj RK1775)
Christer (Pehrss Seppänen) (s.3.3.1740)
hustr Brita (Pehrsdr. Kondu ) (sivulta 126)
(VL 11.4.1760 ) 
(tytär Anna s. 3.3.1767 Utaj) ( VL31.7.1791 )
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johan (Pehrss Seppänen) (1744) (ei SL)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs036-2)(sivulle 023)
mågen Magnus (Nevalainen Nurro) (1721)
hustr Maria (Pehrsdr Korhonen Seppänen) (s.22.1.1732 )
(VL 5.4.1753)
finnes hos Nurro i Niska by
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elin Pehrsdr (Seppänen) (ei SL)
Pehr Pehrsson (Seppänen) 1753 (s. 3.3.1753)
Gabriel Pehrsson (Seppänen) 1755 (s. 25.3.1755)
Pehr Henrici (Seppänen) 1758 (ei SL)
dr Eva (Henriksdr Seppänen)(31.5.1761 SL) 
		(d. 23.12.1762 UJ AH)
Pehr Christersson (Seppänen) 27.8.1761 (SL) 
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs022-2) (Utajärvelle) (ei Utaj RK1775)
Pehr Lämpsä ( 1710, d. 30.12.1782 UJ AH)
hustr Britha (1714, d. 21.2.1779 UJ AH)
pig Dorde Lämpsä (1743)(UtajRK1775s178)
s.. Britha
son Henric (Pehrss Lämsä) (s. 1.12.1753)(UtajRK1775s174)
(Lisa Pehrsdr Lämsä 1743 d. 15.8.1757)

sivu 039 (eRKs037) (sRKs004)

Kylmälä by
(Kylmänen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs037-1) (sRKs004-1)
Elias (Johanss ) Kylmän (1721) (ei VL)
hustr Margeta (Andersdr Kärsämä) (17.4.1724)( ei SL)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs037-2) ( sRKs014-4)
bror Matts (Johanss Kylmänen) (s. 14.7.1726)
hustr Carin 

(molemmat) farit till Kembele1757 kommit igen 1762
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
modr Lisa (1695) (sRKs004-1)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs037-3) (Paltamoon)
dotter Lisa (Johansdr Kylmänen) afvikit til Paldamo
(VL 19.11.1758 mies:drg. And. Tuovinen (fr. Sotkamo))
(9 lasta vv 1760-78 Sotkamo Jormas)
Brita (Johansdr Kylmänen) (s.24.5.1737) gift til Paldamo
(VL 21.3.1761 mies: Knut. Abrah.ss. Lämpsä)
(6 lasta vv 1762-77 Venetheitto)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1) ( sRKs004-1)
Elias söner Johan (Eliass Kylmänen) 4.3.1746 (SL)
Matts (Eliass Kylmänen) 11.7.1744 (SL)
Anders (Eliass Kylmänen) 1756 (s.15.11.1753)
dotter Lisa (Eliasdr Kylmänen) (1750 ei SL)

Margeta (Eliasdr Kylmänen) (s.16.11.1751)
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs037-4) ( sRKs004-2)
farbr Matts (Kylmänen) (1684) d. 17.5.1766 (KL)
hustr Carin (1711)
dotter Lisa (Mattsdr Kylmänen) 23.3.1750 (SL)
Margeta (Mattsdr Kylmänen) 1758 (s.9.6.1754 )
(Elin Mattsdr Kylmänen 6.1.1758 SL)
Sophia (Mattsdr Kylmänen) 1759 (ei SL)
- - - - - -
Henric Elia (Kylmänen) 1762 (ei SL)
systr Eva (Eliasdr Kylmänen) (1.2.1762 SL)
bror Elias (Eliass Kylmänen) (s. 27.6.1756 ) 
(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs105-5) (sRKs005-1)
(corp)
	Henrik (Jacobss) Lyttinen ( Hoffren) (1719)
hustr Anna (Eskilsdr Saratar) (1715)
(VL 15.11.1740)
son Jacob (Henrikss Hoffren) s.1746 (ei SL) 
Aron (Henrikss Lyttinen) 18.1.1749 ( SL)
Johan (Henrikss Hoffren) s.1748 (ei SL)
dotter Carin (Henriksdr Hoffren) 3.7.1741 (SL)
Anders(Henrikss Hoffren)(1752)  (ei SL)
Eskell (Henrikss Hoffren) 29.4.1756 ( SL)
(Maria Henriksdr Hoffren 19.7.1758 SL d. 23.4.1763)

sivu 040 (eRKs038) (sRKs006)

( Kylmälä)
(Kukkonen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs038-1 ei sRK Liminkaan)
Johan (Mattss) Nalcki (Kukkonen)
hustr Carin (Korhonen) (Paltamosta)
		 (molemmat)  ...till Limingo
(VL 26.11.1751 )
br. Hendrich död 1762 (ei KL)
hustr Helgart vide Gustaf Holappa i Muhos
modr Walborg afvikit till Limingo
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK sRKs006-1)
Eric Nalcki (Kuckonen) (1713)
hustr Ingred (1716)
son Henrik (Erikss Kukkonen) 11.1.1735 (ei SL)
hustr Carin (Stefansdr Kärsämä) 1729 (ei SL) (sivulta 042)
( VL 29.3.1760) 

son Eric 29.1.1740
Eric Henricsson (Kukkonen) 27.11.1760 (SL)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs038-2 sRKs006-2)
Salomon (Johanss) Kylmänen (1701)
hustr Margeta (Eskilsdr Saratar) (1708)
sonen Johan (Salomonss KylmänenI) (s. 11.4.1741)
hustr Anna (Suorsatar)(1745)
(Paltamo VL 6.4.1759)
Salomon (Salomonss Kylmänen) 1749
dotter Walborg
Salomon Johannis (Kylmänen) 10.6.1760 (SL )
... Margetha  (Johansdr Kylmänen) ( 20.11.1761 SL)
gl pig. Lisa Tapanitar (1698) (sRKs006) 
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs032-4 sRKs005-2)
nyb: Elias (Pehrss) Likanen (Teerioja) 
			26.2.1722 (SL)(eRKs041)
bror Pehr (Pehrss Liikanen) (s. 5.4.1724 SL) (eRKs032)
hustr Britha (Oikaritar )(1731) (eRKs032)
(VL 25.1.1754) 
son Pehr Pehrss Liikanen) (s.13.10.1754)
.. Lisa (Pehrsdr Teirioja) 1758(ei SL)
Margetha (Pehrsdr Teirioja) (13.3.1769 SL) 
Britha (Pehrsdr Liikanen) (3.8.1762 SL)

sivu 041 (eRKs039)

( Kylmälä)
(Kylmänen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs039-1) (sRKs009 -3)
Pehr (Johanss) Kylmänen 13.11.1723 (SL)
hustr Margeta (Pehrsdr Kylmänen) (s.1729) 
(VL 5.3.1744)
(svär) fadren Pehr (1682)
hustr Elin död (ei KL)
dr Lisa (Pehrsdr Kylmänen) s. 21.2.1746 (SL)
br Johan (Pehrss Kylmänen) (1749)
Matth (Pehrss Kylmänen) s. 24.3.1752 (SL)
(SL:ssa nimenä Maria)
Thomas (Pehrss Kylmänen) 15.4.1756 (SL)
Elias (Pehrss Kylmänen) 22.5.1760 (SL)
Blind Marg. Hillutar vide ...Sotkajärvi by
obser. nya åboen Pehr
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs040-3)( sRKs007-2)
Nyb. Eric (Thomass) Klemettinen 
eller Wesa  (s.1717 ,d. 29.12.1781 MU)
hustr Anna (Jöransdr Määttä s.1725)
 (VL 28.11.1740)
son Thomas bortfört til fästningsarbete....s. 21.5.1744 (SL)
Jöran (Erikss Klemettinen) 21.1.1741 (SL) (sRKs007-3)
dotter Anna(Eriksdr Klemettinen)  s.21.4.1747 (SL)
Carin (Eriksdr Klemettinen) s.1749 (ei SL)
Brita (Eriksdr Klemettinen) s.1752 (ei SL)
brodr Eric (Erikss Klemettinen) (s.3.1.1756) 1755
Bertil (Erikss Wesa Klemettinen) (19.2.1759 SL) 1758
Mathias (Erikss Wesa Klemettinen) 27.1.1762 (SL) 

(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs039-3) (sRKs008-1)
Anders (Eskillss Sarainen) Leskinen (1711)
hustr Beatha (Olofsdr Nevalainen) (s. 1701 d. 27.3.1764)
(Haapavesi VL 16.9.1733)
son Olaus (Anderss Leskinen) (1739)
hustr Walborg (Johansdr Kokko) 20.7.1739 (SL) 
(VL 19.3.1760) (sivulta 027)
mod Lisa (Väisätär ??) död 1764
Andres Olai (Leskinen) .28.2.1761 (SL)
syst Elisabeth (Olofsdr Leskinen) (12.2.1763 SL) 
			d. 17.5.1763

sivu 042 (eRKs040) (sRKs011)

( Kylmälä)
(Kärsämä)

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (eRKs040-1) (sRKs011-1)
Staffan (Jacobss) Kärsämä (Walkonen) (1704)
hustr Agneta (Olofsdr Nevalainen)(1704)
sonen Matts (Staffanss Kärsämä) 4.6.1742 (SL)
Joseph (Staffanss Kärsämä) (s.2.3.1746)
döttrar Carin (Staffansdr Kärsämä) (1729 ei SL) 
gift hos Eric Kuckonen ( VL 29.3.1760) (sivulle 040)
Walborg (Staffansdr Kärsämä) .24.12.1738 (SL)
Maria (Staffansdr Kärsämä) (28.11.1735)
gift hos Sigfrid Kuckonen (VL 22.3.1758) (sivulle 035)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK, sRKs008-3)
Matths Wesa ( 6.1.1732 )
hustr Margeta (1730) 
(ei VL)
son Påhl (Mattss Wesa ) 1756 (ei SL)
Pehr (Mattss Wesa ) 25.12.1758 (ei SL)
dott Lisa (Mattsdr Wesa ) 1759  (ei SL)
Anna (Mattsdr Wesa ) 1762  (ei SL)
(2b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (eRKs40-2) (ei sRK) Iihin
Nyb Matts Hildunen (Hollendorf)
hustr Agneta (Mattsdr Paavola ) (1720) (eRKs040)
(VL 18.1.1753)
(molemmat) afvikit til Ijo sockn
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs041-2 sRKs010-3)
Johan Sijra (Portaankorva) (s.1726)
hustr Margeta (s.1731) (ei VL)
son Jacob (Johanss Siira) 1749 (25.7.1748 ei SL)
Johan (Johanss Siira) 24.8.1759 (SL)
Margeta (Johansdr Siira) (1756)
Britha (Johansdr Siira) (1762)
son Matths (Johanss Siira) (1762()
Suca... (???)
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe ei eRK sRKs010-1)
Smeden Henric Tackinen (Keskiaho) (1733)
hustr Malin (1736) 
(ei VL)
son Henric ( Henrikss Takkinen Keskiaho ) (s.1758) (ei SL)
Anders ( Henrikss Takkinen Keskiaho ) (1764) (ei SL)
dott Maria( Henriksdr Takkinen Keskiaho ) (1762) (ei SL)
. . . . . . . . . . . . . . . .
dr Jacob Kesti ?? (sRKs010)

sivu 043 (eRKs041)

( Kylmälä)
(Kärsämä)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRK041-1) ( sRKs011-2)
Matts (Larss) Kärsämä (s.1723, d. 1803)
hustr Walborg (s. 1721, d. 9.10.1785)
(ei VL) 
brod Pehr (Larss Kärsämä )(s.1725 d.24.10.1803)
hustr Anna (Larsdr Määttä) 10.8.1725 (SL) 
(vih abt 1747)
sonen Eric Mattsson (Kärsämä) ( 22.4.1746)
Lars Pehrsson Kärsämä 25.11.1751 (ei SL)
dotter Lisa Matthia (Kärsämä) s 25.7.1750
Gabriel Petri (Kärsämä) (1760)
syst Agneta (Pehrsdr Kärsämä) 1760 (13.6.1757 SL)
Anna (Pehrsdr Kärsämä) 13.3 1763 (SL)
dr Hendr Luolainen ?? afvikit till Törnävä
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs009-1)
Pehr (Pehrss) Kylmänen (Komulainen) (1704) (Iisalmesta)
hustr Anna (Pehrsdr Kärsämä) (1704) 
(VL 15.3.1723)
(3 lasta 1727-32 perhe RK1733 s 024 vv1742-56 muualla )
son Salomon (Pehrss Kylmänen )
dotter Anna (Pehrsdr Kylmänen ) ( s.25.4.1742 )(ei SL)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs039-2 sRKs010-2)
nyb. Olof Ruhanen (Portaankorva) (s.1727, d. 18.1.1765)
hustr Elin (1730) (ei VL)
dott Lisa (Olofsdr Ruhanen) 1753 (ei SL)
Anna (Olofsdr Ruhanen) 1757 (ei SL)
son Pehr (Olofss Ruhanen) 5.1.1760 (SL)

sivu 044 (eRKs042) (sRKs012-1)

( Kylmälä)
(Kärsämä)
Joseph (Johanss) Kärsämä (1714)
hustr Walborg (1714)
dotter Maria (Josephsdr Kärsämä ) 4.7.1741 (SL)
 gift hos Sangi i Uhleåsuu by 
		(VL1.4.1760 mies Henrik Hanss Sangi)
Anna (Josephsdr Kärsämä ) 26.6.1736 (SL) död 1759 (ei KL)
Walborg (Josephsdr Kärsämä ) 5.6.1747
Margareta (Josephsdr Kärsämä ) (1749 )
son Joseph (Josephss Kärsämä ) (1756 )
måg Johan (Hanss Sangi) ( 1728 ) (1724, d.8.2.1767)
hustr Carin (Josephsdr Kärsämä ) 2.2.1734 (SL)
(VL 12.1.1753)
son Hans (Johanss Sangi l. Kärsämä) (24.12.1753 SL)
Lisa  (Johansdr Kärsämä) 1757 (ei SL)
Joseph (Johanss Sangi l. Kärsämä) 1758 (ei SL)
Thom. Josephi (Kärsämä) 11.7.1756 (SL) 
Lisa (Johansdr Kärsämä) 1759 (ei SL)
Walborg  (Johansdr Kärsämä )  (17.8.1760 SL)

sivu 045 (eRKs043) (sRKs013 )

( Kylmälä)
(Walkonen)

Claes Walkonen (1676) ( sRKs013)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( sRKs013-1)
son Claes (Claess Walkonen myöh Hyvärinen) 26.2.1728(SL)
hustr Maria (Henriksdr Hämälä)13.1.1738 (SL) (sivulta 119)
(VL 17.12.1762) 
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) ( sRKs013-2)
Anders (Claess Walkonen Kähkönen ) 13.11.1737 (SL)
hustr Carin (Isaksdr) (1732)
 (ei VL)

 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) ( sRKs013-3)
Thomas (Claess Walkonen) 1745 (ei SL)
dott Walborg (Claess Walkonen) (1745), d.29.10.1762
son Hans (Claess Walkonen) 23.04.1735(SL)
hustr Anna (Hyvänen) (1736) (sivulta 136)
(VL 2.12.1760)
son Pehr ( Claess Walkonen) (s. 12.8.1723)
hustr Lisa (Peura) (1727)

Pehrs dr Margeta (Pehrsdr Walkonen) 1757 (ei SL)
Peters Isaac (Pehrss Walkonen) (27.5.1760 SL) 1761
br Pehr (Pehrsson Walkonen) 4.10.1762 SL) 
Matts Hansson (Walkonen) 27.1.1762 (SL)
Johan (Hanss Walkonen) 4.7.1764(SL)

Margetha Andrea (Kähkönen Walkonen) (s. 5.8.1765)

(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sama perhe edellä sivulla 043)
Pehr Komulainen (Kylmänen) (1704)
hustru Anna (1704)
sonen Salomon (Pehrs Kylmänen )
dotter Anna (Pehrsdr Komulainen ) (s.25.4.1742 ei SL)

sivu 046 (eRKs044) (sRKs014)

( Kylmälä)
(Nykänen)	
 (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs044-2)
Daniel Nykänen (Tuppurainen) s.1721 d.18.6.1765
hustr Lisa s.1724
(vih abt 1751)
dotter Carin (Danielsdr Nykänen) s. 1752 (ei SL)
son Olof (Danielss Nykänen) 24.12.1753 (SL)
Christer (Danielss Nykänen) 8.3.1756 (SL)
Daniel (Danielss Nykänen) 2.11.1758 (SL)
Johan (Danielss Nykänen) 14.2.1761 (SL)
Claes (Danielss Nykänen) 30.6.1763 (SL)
dr Matths Suorsa s. 1763 farit til Ängeslefwä (???)
(syntymävuosi ???)
 (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs 044-3 ei sRK)
Inhyses
Johan Kuckonen (täydet ripit)
hustr Anna
........
sonen Johan
Abram

sivu 047 (eRKs045)

Utajervi by
(Hiltunen)
Anders (Johanss) Hildunen (1725) (Heikkinen Paltamosta)
hustr Kirstin (Andersdr Mikkonen) s. 29.8.1728 (SL) (ei eRK)
( VL 6.1.1751 )
(perhe UtajärviRK1775s026)
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRK MuhosRK1771s204)
brod Johan (Johanss Heikkinen Hiltunen) 
		(s. 3.11.1731Paltamo)
hustr Walborg (Larsdr Kanatar) (s.1.2.1729 Paltamo)
( VL 7.2.1753 Paltamo )
brod Lars (Johanss Heikkinen Hiltunen) 
		(s.5.4.1739 Paltamo)
fadern Johan (Honkanen Heikkinen) (1697, d. 30.5.1776 UJ JU)
hustr Elin (Kotilatar) (1695, d.14.1.1769 UJ UJ)
dott Elin Andrea ( Hiltunen Heikkinen) (29.1.1752 Paltamo SL)
			(UtajärviRK1775s026)
Anna (Andersdr Hiltunen Heikkinen) (16.1.1754 Paltamo SL)
		(UtajärviRK1775s026)
söner Johan (Anderss Hiltunen) (17.2.1758 SL)
			(UtajärviRK1775s026)
(Lars Anderss Hildunen 30.11.1761 SL d. 6.2.1762)
(Matts Anderss Hiltunen 1763 d. 24.9.1763)
Joh: Johansson (Hiltunen) (2.12.1755)
br Lars (Johansson Hiltunen) (20.3.1757 SL)
(Anders Johansson Hiltunen 20.3.1757 SL d. 6.4.1757)
syst Elin
Carin (Johansdr Hiltunen) (4.12.1758 SL)
Lisa (Johansdr Hiltunen) (12.1.1761 SL)
pigan Anna (Johansdr) Cotilatar gift til Kimingi
(s. 18.9.1737 d. 17.3.1809 Ylikiim)
( VL 2.12.1759 mies: sold. Hendr. Willig) (sivulle 172)

sivu 048 (eRKs045ao) (sRK UtajRK1775 s134)

(Utajärvi)
(Nurro)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pehr Nurro (s.5.7.1701, d. 22.8.1761) 
hustr Lisa (Eliadr Nurro ) (s. 0.2.1702, d.10.5.1760)
sonen Anders (Pehrss Nurro) (s.1724, d. 4.6.1808 UJ) 
hu Walborg (Sigfridsdr Kuckonen Räisänen)11.3.1731 (SL) 
(VL 24.2.1756)
Elias (Pehrss Nurro Liikanen) (s. 8.4.1734)
dotter Carin (Pehrsdr Nurro) 4.5.1730 (SL) 
gift til Lars Korhonen (VL 15.3.1759) (sivulle 030)
Brita (Pehrsdr Nurro Hiltunen) (s.6.4.1736)

Lisa (Pehrsdr Nurro Hiltunen) (s. 30.3.1739) 
gift till Aitamurto 
(Utaj VL 26.2.1763 )(sivulle 053-2)
Walborg (Pehrsdr Nurro) (1749) 
Petrus Andre (Nurro) 1756
Anders (Anderss Nurro) (10.9.1763) (ei SL)1763
dotter Lisa (Andersdr Nurro) 1758 (5.1.1759 SL)
Agneta (Andersdr Nurro) 14.2.1761 (SL)

sivu 049 (eRKs046) (sRK UtajRK1775 s112)

(Utajärvi)
(Nurro)
Erik (Johanss) Nurro (1728)
hustr Lisa ( Pehrsdr Poutiainen)
		 (s. 14.12.1728) död 1764 (ei KL)
(VL 26.2.1751)
swåger Johan (Pehrss Jurvakainen) (Iistä)
hustr Brita (Johansdr Nurro ) (1726)
(VL 3.12.1741)
syster Lisa (Johansdr Nurro)
 gift hos Elias Gesti i Laitasaari (VL 15.1.1760) (sivulle 123)
son Ericus
dotter Carin Johannis
Dorde
Britha 1755
son Petrus 1757
Johannes (Johansson Nurro) (8.5.1759 SL) 1758
Gabriel 1761
Johan Erici ( Nurro ) (10.4.1757 SL) 1757
 Petrus Erici ( Nurro ) (1.12.1759 SL)
syster Lisa 1756
Eva
Jöran Anström död (d. 28.5.1757)
hustr Walborg blind
( kuolleissa 18.2.1759 ea Lisa Anström 70 år)

sivu 050 (eRKs069)

(Utajärvi)
(Laitinen)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matths (Thomass) Laitinen 12.7.1723 (SL)
hustr Scholastica (Henriksdr Roininen) (18.8.1722 SL)
(VL 24.3.1746)
(perhe UtajärviRK1775s142 nybygg Honkaniemi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(UtajärviRK1775s128)
bror Henric (Thomass Laitinen) s.30.6.1726
hustr Margeta ( Påhlsdr Condu) 
(VL 22.1.1751 )
söner Thomas (Mattss Laitinen) (22.12.1751 SL)
		(UtajärviRK1775s142)
Johannes (Mattss Laitinen) 1754 (ei SL)
dott Walborg Matthia (Laitinen) 1757 (ei SL)
	(s Matts Mattss Laitinen 25.1.1758 SL)				
son Thomas (Henrikss Laitinen) (24.4.1752 SL) 1754
Mathias (Henrikss Laitinen) 1757 (ei SL)
(Agneta Henriksdr Laitinen 23.11.1758 SL)
Henric (Mattss Laitinen) 7.9.1761 (SL)
Marg. Henrici (Laitinen) (29.10.1760 SL) 
			död 9.6.1763 UJ

sivu 051 (eRKs047) (sRK UtajärviRK1775s118)

(Utajärvi)
Matts Jurfwa
hustr Brita
moder Brita (yliviiv) död 1764 (ei KL)
son Matts
Påhl (Mattss Jurva) (s.29.1.1752)
moder Elin afvikit til Paldamo ......
dotter Carin (Mattsdr Jurva) 26.4.1749 (SL)
Simon (nimi lisätty)
Erik (Anderss) Hyrkäs (Tervo) (s.1701 d. 2.3.1759) 
hustr Gertrud (Pehrsdr Kokkonen) död 1764 (ei KL)
(VL 3.6.1730)
son Anders (Erikss Hyrkäs (Tervo) (1723), d. 9.11.1759
hr Agneta (Johansdr) Cassin 
(VL 19.3.1754)
(Agnetan seur. avio Utaj VL 23.11.1771)
		(mies: Enkl. Erich Määtänniemi)
		(sRK UtajärviRK1775 s046)
dott Margeta (Andersdr Tervo) (s. 9.1.1755)
son Anders (Anderss Tervo) (23.8.1758 SL)
son Jöran (Erikss Hyrkäs) (s.10.11.1745)
sväg Henric Pardanen
... Margareta (Eriksdr Tervo) (s.12.11.1738)
Juliana (Eriksdr Tervo) (s.19.8.1743) (sRKs028-2)
br Erich (Eriksdr Tervo) (s.23.7.1734) (sRKs028-2)

sivu 052 (sRK UtajRK1775 s122)

(Utajärvi)
(Siira)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erik (Thomass) Sira 7.11.1723
hustr Carin (Samuelsdr Tervonen)
son Hendrik
dotter Britha
swärmor Brita död
son Eric
dotter Walborg (s. 23.4.1752)
Carin (s. 21.8.1753)
Maria Eriksdr Siira (23.4.1757 SL)
(Elin Eriksdr Siira 1759 d. 10.10.1760)
Ingred Eriksdr Siira (22.2.1762 SL)
Scholastica Eriksdr Siira (22.2.1762 SL)

.... Sijra
hustr Walborg (molemmat) afvikit til Paldamo
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erik Simonsson Sijra 7.6.1724
hustr Cicilia (Johansdr Kärppälä) 26.9.1727 (SL)
dr Anna 1752
Lisa 1754
Elsa 1758
Walborg Eriksdr Siira (12.1.1761 SL)
Margeta

sivu 053 (eRKs048) (sRK UtajRK1775 s124)

(Utajärvi)
(Paavola ja nybygg Aitamurto)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johan (Thomass ) Pafwola död 1764
hustr Margeta (Olofsdr Kettunen) (1718)
(VL. 15.1.1739)
bror Elias (Thomass Paavola ) s. 9.12.1726 (SL)
hustr Elin ( Bertilsdr Kemilä) 
(VL 31.3.1756)
(s Thomas Eliasson Paavola 1758 d. 12.7.1760)
syster Maria (Thomasdr Paavola)
gift med ... sold (Simon Michelss) Jernberg (VL 16.7.1759)
(sivulla 150-3)
och farit til Pielis
Sara Johannis (Paavola)1751 (21.4.1748 SL)
		(vih UtajärviRK1775s044)
son Thomas 1753	(17.19.1749)
döttrar Maria (Johansdr Paavola) 1755 (15.12.1751 SL)
		(vih UtajärviRK1775s032)
Lisa (Johansdr Paavola) 1757 (20.2.1758 SL)
Margetha 1761 (30.12.1753) död 1762 (ei KL)
Walborg Elia 
Maria 1758
Elin 1761
Johan ....1763
Olof Kettunen
- - - - - - - -
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs067-4) (Utajärvelle)
Nybygg
Erik ( Thomass) Klemettinen (Aitamurto) 11.11.1729 (SL)
hustr Carin (Pehrsdr Liikanen) (1723) (ei SL) (eRKs087)
(ei VL, vih abt 1752)
(molemmat UtajärviRK1775s184)
bror Simon (Thomass Klemettinen Aitamurto) (s. 28.1.1735)
hustr Lisa (Pehrsdr Nurro Hiltunen) (s. 30.3.1739) (sivulta 048)
(Utaj VL 26.2.1763)
Thomas (Thomass Klemettinen Aitamurto ) (30.3.1737 SL)
		(Utajärvi RK1775s184)
fadr Thomas (Erikss Klemettinen Aitamurto) (1696)
hustr Anna (Simonsdr Kukkonen) (1701, d. 29.5.1769 UJ UJ)
(VL 30.3.1729)
Sara Ericsdr (Klemettinen Aitamurto) (s. 23.11.1753) 1753
syst Anna ( Ericsdr Klemettinen Aitamurto) 
			( 11.1.1760 SL) 1759
son Petrus ( Ericsdr Klemettinen Aitamurto) 
	 (30.1.1764 ei SL) (MuhosRK 1771s312)

sivu 054 (sRK UtajRK1775 s126)

(Utajärvi)
(Korhonen)

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carl (Erikss) Korhonen.....(s. 1723 d. 1.8.1758) 
hustr Elin (Pehrsdr Ojala) (s.1718, d.25.10.1758)
dotter Margaretha (Carlsdr Korhonen) 
		 farit till Muhos (sRKs069-1)
syster Anna (Eriksdr Tauriainen)
 gift med dr Christer Franch (VL 5.1.1761) (sivulle 148)
Carin farit till Kello i Ijo sockn
moder Elin .....
Margetha Caroli
... Clemet död 1759
Pehr Carlson (Korhonen)(s.22.5.1752)
do Johan (Karlss Korhonen) (s.24.4.1754)
Carl (Karlss Korhonen) (25.4.1756 SL)
Matts (Karlss Korhonen) (12.8.1758 SL) 
			(MuhosRK1771s006)

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sold) Påhl Ruuth (1717)
hustr Margeta (Eliadr Paavola) s.3.5.1722 (s. 4.5.1723)
(VL 12.4.1741)
son Henric (Påhlss Rurth) (6.10.1743 SL)
hustr Britha (Samuelsdr Storm) (4.3.1737 ei SL)
(VL 28.11.1763 Utajärvi)
(Lisa Pauli Ruuth 20.2.1755 SL d. 1.6.1959)
Agneta Pauli (Ruuth) (2.1.)1760 (SL) 
bror Påhl (ei sRK)
(perhe (eRKs107-1, Utajärvi RK1775s126)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inhyses
Pehr Ojala (eRKs048)
hustr Carin (Handsdr)(1681, d. 2.10.1769 Utaj) 

sivu 055 (eRKs049) (sRK UtajRK1775 s128)

(Utajärvi)
( Väänänen) 
Anders (Johanss) Wänänen
hustr Britha (Andersdr Mikkonen) s. 9.10.1731(ei SL)
(VL 4.1.1758) (sivulta 008) (sisar Anna s 161)
(Andersin perhe sRKs184)
bror Abraham (Johanss Väänänen) 
Johan (Johanss Väänänen) (15.7.1741)
syster Carin (Johansdr Väänänen) ( 6.12.1744)
Lisa
moder Lisa (Abrahamsdr Lodvonen)
Matts
son Johan (Anderss Wäänänen) (3.6.1761 SL)
dotter Lisa (Andersdr Wäänänen) (22.5.1759 SL)1761
Anna 1759

sivu 056

(Utajärvi)
(Roininen)

Simon Meriläinen

hustr Carin (Olofsdr Kettunen) (VL 16.05.1741)
son Simon ( Simonsson jr Meriläinen) (s. 06.05.1743)
dotter Margeta( Simonsdr jr Meriläinen) (ei SL)
Carin ( Simonsdr jr Meriläinen) (s. 27.01.1750)
fadren Simon gift hos Hyrkäs ??? (ei VL)
hustr Anna död (s. abt 1690, d.15.11.1757)
son Olov ( Simonsson jr Meriläinen) 1754 (s. 09.04.1752)
Johan 1757( Simonsson jr Meriläinen) (ei SL)
Matts ( Simonsson jr Meriläinen) 1758 (22.03.1757 SL)
dr Walborg ( Simonsdr jr Meriläinen) 1761 (15.06.1760 SL)
(dr Sara Simonsdr jr Meriläinen 1763 d. 17.6.1763)

sivu 057 (eRKs050)

(Utajärvi)
(Roininen)
Matts (Henrikss ) Roininen
hustr Carin ( Thomasdr Laitinen )
(VL 28.4.1741)
son Matts (Mattss Roininen) 1757 (ei SL)
Gabriel (Mattss Roininen) 1760 (7.7.1759 SL)
Thomas (Mattss Roininen) 3.6.1761 (SL) d. 19.9.1762 UJ
moder Margeta
dott Lisa (Mattsdr Roininen) 1750 (s.1.10.1750)
Carin (Mattsdr Roininen) 1752 (s.15.12.1752)
syster Lisa (Henriksdr Roininen) (1728, d. 24.10.1758) död 
 gift med Henric Willig (ei VL) (ei lapsia ??)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lars (Olofss) Lesonen (s.1724 d. 19.6.1787 UJ)
hustr Margeta (Henriksdr Roininen) (1727)
( vanhemmat ovat UtajRK1781s175)
son Henric 1751 (s.18.10.1751)
Matts 1757 (ei SL)
dott Marget (Larsdr Lesonen)1754 (s. 3.3.1754) 
			(sRKs081)
son Lars Larsson Lesonen 20.6.1760 (SL)
Gabriel (ei SL)
Olof Ohvo eller Sijra (ei muualla)
hustr Walborg (ei muualla)

sivu 058 (eRKs051) (sRK UtajRK1775 s144)

Sotkajärvi by

(Suorsa)

Matts Suorsa död (1689) , d. 11.10.1760
hustr Scholastica (1694), d. 10.5.1762
son Matts (Mattss Suorsa) (ei SL)
hustr Kirstin (Carlsdr Tomberi) 23.4.1725 (SL) 
(VL17.4.1754)
dot Margetha (Mattsdr (jr) Suorsa) 10.10.1759 (SL)
måg Johan (Anderss. Kassinen) s. 20.1.1728 (SL)
hustr Lisa (Mattsdr Suorsa) 
(VL 26.4.1753)
dot Carin (Johansdr Kassinen Suorsa)1757 (16.1.1758 SL)
Saara (Johansdr Kassinen Suorsa) s.1759 (1.2.1760 SL) 
				d. 11.4.1763
Agnetha (Johansdr Kassinen Suorsa) 14.1.1762 (SL)
son Matths (Matts (jr) Suorsa) ( 2.3.1757 SL) ???
most Carin död
Lisa Matthia

sivu 059 (eRKs051) (sRK UtajRK1775 s148)

(Sotkajärvi)
(Wimbari)
Matts (Anderss ) Wimbari (1721) (VL:ssa Jacobss)
hustr Anna (Abrahamsdr Tikkanen) (1726)
(VL 11.2.1746)
bror Pehr ( Anderss Wimbari ) s.7.3.1728 (s.7.9.1728)
hustr Agneta (Thomasdr Laitinen) 23.11.1728 (SL) 
(VL 22.1.1751)
do Johan (Anderss Wimbar) 13.2.1730 (s. 5.3.1730)
			d. 13.12.1758
hustr Anna (Eriksdr Kukkonen ) 2.2.1731 (eRKs052)
(VL 6.4.1756 )
(dr Maria Johansdr Wimbar 1757 d. 2.6.1757)
(dr Margareta Johansdr Wimbari 11.5.1758 SL)	
Johannes Matthia Wimbari (13.8.1757 SL)
Inhys Isaac (Samuelss) Storm död 1762
dotter Maria (Mattsdr Wimbari) (1747) (sivulle 168)
(VL 17.4.1762)
(s Matts Isacsson Storm 1763 d. 29.3.1763 UJ)
Anna 1761
.... Maria

(dr Clara Mattsdr Wimbari 5.9.1757 SL d. 15.12.1758)
Maria Petri
2 Saaraa

sivu 060

(Sotkajärvi)
(Wimbari)
Matts Wimbar
hustr Sara
dot: Carin 1759
svåger Anders (Påhlss Keinänen ) (1728) (sivulta 078)
hustr Lisa (Eriksdr Wimpari Meriläinen) 
(VL 0.1.1763 Utajärvi)
gl Eric Huet vid undan Kassinen i Pyhänsivu

sivu 061

(Sotkajärvi)
(Tuppurainen)	
(perhe eRKs052ao)
Pehr (Mattss) Tuppurain (Määttä)
hustr Carin (Mattsdr Tervo Askola)
(VL 17.1.1736)
måg Pehr (Lipponen)
hustr Carin
(vih abt 1756)
Petrus Petri
.. Johan (Pehrss Tuppurainen) 3.9.1757 (SL) 
dot Lisa (Pehrsdr Määttä Tuppurainen) 6.2.1752 (SL) 
			(d. 3.4.1763 UJ)
mågens barn
dott Anna (Pehrsdr Lipponen Tuppurainen) 5.4.1760 (SL)
Carin (Pehrsdr Lipponen Tuppurainen) 19.12.1761 (SL)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs053 sRK UtajRK1775 s152)
Johan (Pehrss) Ojala (Kontio) (1715) (Oulunsuusta)
hustr Margeta (Påhlsdr Holappa) (1728)
(VL 6.1.1746)
son Påhl (Johanss Ojala Kontio) 1747 (s. 5.1.1748)
Johan (Johanss Ojala) 1752 (s.20.5.1752)
Pehr (Johanss Ojala) 1755 (s. 15.2.1756)
(Matts Johanss Ojala 7.11.1758 SL)
Marget (Johansdr Ojala) 1760 (ei SL)
swärfar Påhl (Påhlss Holappa)(1695)  (sivulle 089)
hustr Brita (Henriksdr) (1699 ) (sivulle 089)

sivu 062

(Sotkajärvi)
Inhysningar
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olof Kettunen
Brita Jurfwa
Margeta Hillutar blind
Brita Terwo blind (eRKs045)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs050) (sRK Utajärvi 1775 s162)
Johan (Henriks) Suorsa el. Kylmänen (Kuro) (synt. Norjassa)
hustr Anna (Hansdr Häikiö) (1724)
(VL 25.2.1746)
son Hans 1753
Johan 1754
dot: Anna 1752
Brita 1748
Maria (Johansdr Kylmänen) 16.3.1754 (SL)
Carin (Johansdr Kylmänen) (29.6.1760 SL) 1761
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(eRKs053) (Utajärvelle)
Nyb. Påhl (Anderss) Kutilainen 29.4.1732 (SL)
			(d. 3.5.1765 Utaj) 
hustru Brita (Thomasdr Leinonen) 28.3.1729 (SL)
(huom ! ilm. isä alempana)
(VL 26.1.1752 )
son Anders(Påhlss Kutilainen) (27.8.1752) 1752 
			(d. 22.6.1775 Utaj)
dot Anna (Påhlsdr Kutilainen) 1757
Agneta (Påhlsdr Kutilainen) 30.1.1760 (SL) 
			(d. 22.6.1775 Utaj)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Torparen
Thomas Leinonen (1700), d. 10.1.1762 (eRKs053)
(huom tytär Brita ylempänä)
dott Anna (Thomasdr Leinonen) 12.11.1731(SL)

sivu 063 (eRKs054) (sRK Utaj 1775 s. 154)

Pyhänsivu
(Pelkonen)
Erik Pelkonen blind (1694 d. 8.1.1780 Utaj)
hustr Carin
Abraham (Erikss Pelkonen) (1732) 
hustr Anna (Mattsdr Askola) (1734)(ei SL) 
(ei VL vih abt 1757)
s Abraham (Abrahamss Pelkonen)(s.1758) (ei SL)
Matths (Abrahamss Pelkonen) (1.4.1759 SL)	
Olof (Abrahamss Pelkonen) (4.2.1763 ei SL) 
(Henrik Abrahamss Pelkonen 84.1761 SL d. 14.4.1761)
Jacob (Erikss Pelkonen) (1734, d. 7.5.1771 Utaj)
hstr Walborg (Mattsdr Honkanen) (s.17.1.1738, d. 11.5.1765)
 (VL 31.3.1758) (sivulta 067)
dotter Anna (Eriksdr Pelkonen) 
gift med sold. Matts Järnberg (ei VL)
mågen Matts (yliviiv)
(sivulle 176)
Margeta (Eriksdr Pelkonen) gift til Ängeslefwä 
(VL16.3.1761 mies: Joseph Henr.ss. Paulus)

son Thomas (Erikss. Pelkonen ) (1720)
		(UtajärviRK1775s022)
hustr Margetha (Mattsdr Lappalain)död 1769
(Oulu VL 10.2.1752)
Eric Jacobi (Pelkonen) (9.12.1758 SL)
		(SL:ssa Clemetti ?)
Thomas
dr Carin (Jacobi Pelkonen) (27.11.1760 SL)

sivu 064 (sRK UtajRK1775 s156)

(Pyhänsivu)
(Kokko)
(perhe on eRKs045)
Anders Kåcko (Pehrss Suckberg) (1725)
hustr Maria (Staffansdr Kokko eli Wäänänen) (1725)
 (VL 6.3.1745)
bror Johan (Pehrss Suckberg) (1735)
swärmor Carin (1680 d. 4.8.1765)
(Stefan Kokon leski)
sonen Staffan (Anderss Kokko) (ei SL) (ei sRK)
Anders (Anderss Kokko) 29.1.1748 (SL)
Zachris (Anderss Kokko) ( 0.6.1751 ) (ei SL)
(s Christer Anderss Kokko 1758, d. 3.4.1759)
Christer (Anderss Kokko) (24.6.)1759 (SL)
Pehr (Anderss Kokko) (20.4.)1761 (SL) 
dot Carin (Andersdr Kokko) ( 26.1.)1752 (SL)
Walborg (Andersdr Kokko) 1754 (ei SL)
			(ei sRK, d. bef 1763)
Marget (Andersdr Kokko) (15.6.)1756 (SL)
(Anna (Andersdr Kokko 18.3.1758 SL) 
Lisa (Andersdr Kokko) 1758 (ei SL)
			(ei sRK, d. bef 1765)

sivu 065 (eRKs055) (sRK UtajRK1775 s158)

(Pyhänsivu)
(Kassinen)
Anders (Anderss) Kassinen (1722)
hustr Walborg (Eriksdr Pelkonen) (1731) 
(VL 22.3.1750)
bror Matts (Anderss Kassinen sr) s. 23.9.1740 (SL)
(sRK MuhosRK1764s079-5)
syster Lisa (Andersdr Kassinen sr)12.5.1737 (SL)
(VL28.2.1766)(MuhosRK1764s015)
moder Ingred (d. bef 1775)
sönar Anders (Anderss Kassinen jr) 1753 (s. 1.4.1753)
Eric (Anderss Kassinen jr) 1755 (s. 24.12.1754)
Johan (Anderss Kassinen jr) 1758 (19.12.1757 SL)
			(d. 11.4.1764 )
Jacob (Anderss Kassinen jr) 3.5.1761 (SL)
dot: Brita (Andersdr Kassinen jr) 1760 ( 5.11.1759 SL)
Torparen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eric Hult  ....till ..... (s.1681 d.25.2.1775 Muhos ? )
hustr Brita (Bertilsdr Pelkonen) 
(VL 26.6.1737 )

son Bertil (Erikss Hult) (ei SL)
	(1787 Törnävällä, Siikajoki VL 30.5.1787)
dotter Elin (Eriksdr Hult) (s.7.8.1740) död (d. 4.3.1756)
Margeta (Eriksdr Hult) (s.15.2.1737)
(perhe ei sRK, perheestä ei enempiä tietoja)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 066 (eRKs056-1) (sRKs015)

(Pyhänsivu) 
(Lassila)
Matts (Bertilss Törnblad) Lassila 
		 (5.7.1727 SL Haukip Ylikiim)
hustr Lisa  (Andersdr) (1725)
 (ei VL abt 1744)
bror Johan (Bertilss Törnblad Lassila)
		 (4.12.1732 SL Haukip Ylikiim)
son Bertil (Mattss Lassila) (s.28.8.1745)  
Matthias (Mattss Lassila)  1761 9.3.1751 (SL)
fader Bertil (Johanss Törnbladh) (1689 )
hustr Brita (Torneå) (1686 )
(VL 21.7.1723 Haukip Ylikiim)
dotter Brita(Mattsdr Lassila) (1747) (ei SL) 
son Anders (Mattss) (14.4.1753 )  1754 (Nykyri ??)
Johan (Mattss Lassila) (29.10.1757 SL)  
			1758 (SL:ssa Matts)
Henric (Mattss Lassila) ( 8.2.1761 SL)  1763 

sivu 067

(Pyhänsivu) 
(Honganen jaWimbari)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe (eRKs056-2 sRKs016-1)
Matts (Stefanss) Hånganen (Pelkonen Holappa)  (1709)
hustr Carin (Larsdr Urpiainen) (1714)
(VL 22.1.1736)
son Staffan (Mattss Honkanen Holappa) 
			(25.11.1736)  (1737)
Henrik (Mattss Honkanen) 3.8.1743 (SL)
dotter Walborg (Mattsdr Honkanen) (s.17.1.1738)
 gift hos Eric Pelkonen (VL31.3.1758) (sivulle 063)
Margeta (Mattsdr Honkanen) (1741) (vih abt 1761 ei VL)
 gift med sold Bertill Blomster (sivulle 177)
Anna (Mattsdr Honkanen) 12.4.1753 (SL)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs056-3 sRKs017-2)
Anders (Anderss) Holm (Wimbari) (Pielisjärveltä) (1720)
hustr Carin (Eskilsdr Puhakka) (1728)
död 1762 (kuolintieto yliviivattu on KL:ssa 5.3.1762 )
(on kuitenkin mukana sRK:ssa)
 (VL4.4.56)
son Anders (Anderss Holm ) 8.2.1742
bror Henric(Anderss Holm ) 2.4.1756 död 1764
dotter Brita (Andersdr Holm) (s.1745 )
son Johan (Anderss Holm) 1753
Eskill (Anderss Holm) 1760
dott Anna (Andersdr Holm Wimbari ) 3.12.1757 (SL)
(dr Lisa Andersdr Holm 17.7.1760 SL) (ei sRK)
styfdr Carin

sivu 068 (eRKs057-1)(sRKs018)

(Pyhänsivu) 
(Pelkonen)
Jacob (Olofss) Sijra (Pelkonen) (1724)
hustr Brita (Jöransdr Määttä) 26.6.1736 (SL)
bror Johan
Olof (Olofss Siira Pelkonen) ) 10.4.1730 (SL)
hustr Carin (Stefansdr Hyvönen Holappa) 12.1.1737(SL) 
			(sivulta 069)
(VL 16.1.1761)
dotter (syster) Walborg (Olofsdr Siira) 4.12.1737 (SL)
son Pehr (Olofss Siira) 7.6.1742 (SL)
mor Brita
Jacobs son Jöran (Jacobss Pelkonen) 14.10.1749 (SL)
Bertill (Jacobss Pelkonen) (6.5.1763 SL)
dr Carin (Jacobsdr Pelkonen) (s.0.2.1756) 
Lisa (Jacobsdr Pelkonen) (14.4.1758 SL )
Walborg (Jacobsdr Pelkonen) (5.6.1760 SL )
Brita Olovsdr Pelkonen 27.7.1762 (SL) d. 4.5.1763 

sivu 069 (sRKs019)

(Pyhänsivu) 
(Holappa)
 . . . . . . . . . .
(perhe eRKs057-2)
Johan Holappa (Lipponen) (1715)
hustr Anna (Stefansdr Hyvönen Holappa) (s. 23.9.1724)
(VL21.12.1748) (VL:ssa virheellisesti Brita Stef.dr Holappa)
swåger Stefan (Stefanss Hyvönen) 2.11.1745 (s. 2.12.1745)

swågerska Carin (Stefansdr Hyvönen) (s. 12.1.1737)
gift hos Jacob Sira (VL 16.1.1761) (sivulle 068)
swåger Johan (Henrikss Klemi) (1723)
hustr Walborg (Stefansdr Holappa)19.2.1722 (s. 19.10.1733) 
(VL 28.3.1758) (sivulle 152-4)
.....
swarfar Staphan (Holappa) (s.1700 d.24.10.1757)
död 1757 in October
hustru Anna (1717)
son Johan Stephan (Holappa) 20.3.1750 (SL)
syst Lisa (Stefansdr Holappa) 17.1.1752 (SL)
Stephen Johanis (Holappa Lipponen) (27.9.1750 SL)
Joh: Johansson (Holappa Lipponen) 1756 (ei SL)
br Matts (Johanss Holappa) (26.9.1758 SL) 1760
dot Brita(Johansdr Lipponen) 1755 (s.19.1.1754)
Walborg (Johansdr Holappa) 
		(25.4.1762 SL d. 27.4.1763)
Maria Stephani (Holappa) (s.15.9.1754 )

sivu 070 (eRKs058-1)(sRKs020)

(Pyhänsivu) 
(Häikiö )
Hans Häikiö (1683)
hustr Brita (Mattsdr) (1700 )

son Hans (Hanss Häikiö) 26.12.1724 (SL) 
hustr Maria (Eriksdr Puhakka) ( 30.3.1724)
(VL 4.4.1748)
Anders (Hanss Häikiö) 5.1.1728 (SL) 
hustr Brita (Mattsdr Karvonen) 1732 
(VL 22.2.1757)
Erik (Hanss Häikiö) 15.5.1739 d. 17.12.1763
dotter Maria (Hansdr Häikiö ) 27.2.1730 (SL)
Carin (Hansdr Häikiö) 11.12.1733 (SL)
Brita Hans junioris (Häikiö) 2.2.1749 (SL)
Margeta (Hansdr Häikiö) 2.12.1750(SL)
Maria (Hansdr Häikiö) (1753 )
Lisa (Hansdr Häikiö) 10.9.1757 (SL) död 18.12.1762
br Hans (Hanss Häikiö) (25.4.1760 SL) 1761
Hans Andrea (Häikiö) 15.4.1758 (SL) 
br Matts (Anderss Häikiö) (13.11.1759 SL) 1760
Anders Andrea (Häikiö) (13.4.1763 SL)
Carin Hansdotter (Häikiö) ( 23.7.1763 SL)

sivu 071 (eRKs058 alaosa)(sRKs021)

(Pyhänsivu) 
(Pelkonen)
Henrik Pelkonen (1690)
hustr Carin (1687)
måg Erik (Sigfridss Anttila)11.5.1724 (SL)
hustr Sara (Henriksdr Pelkonen) 2.4.1728 (SL)
(VL 17.12.1745) 
son Henrik (Erikss Pelkonen) (1747 )
Matts (Erikss Pelkonen) (21.2.1762 SL)
dotter Margeta (Eriksdr Pelkonen) ( 21.11.1749) 1762
dotter Maria (Eriksdr Pelkonen) ( 21.11.1749) 1749
Lisa (Eriksdr Pelkonen) (10.1.1754) 1754
Walborg (Eriksdr Pelkonen) (7.1.1756 ) 1756
Anna (Eriksdr Pelkonen) 1758 d.16.10.1763
brors dr Margeta bl (1710)
Erics dr Carin (Eriksdr Pelkonen) 12.11.1759 (SL)
Brita (Eriksdr Pelkonen) 24.12.1763 (SL) 

sivu 072 (eRKs059-1) (sRKs022 )

Peruckaby
(Kaiponen)
Henrich (Henrikss Kipinä) Kaiponen (1709) (Pudasj) 
hustr Sophia (Henriksdr Kaiponen) (1723) 
(VL 10.2.1738)
son Johan (Henrikss Kaiponen) (s.3.11.1748) död (ei KL)
son Henrich (Henrikss Kaiponen)  31.1.1739 (SL)
hustr Lisa (Abrahamsdr Sangi ) (1739) (ei eRK)
(VL 17.4.1764)
Matts (Henrikss Kaiponen) (1745) (ei SL)
Zachris  (Henrikss Kaiponen)  (1753) (ei SL)
Petrus (Henrikss Kaiponen) (s. 30.3.1756) 1756
dotter Brita (Henriksdr Kaiponen) 14.8.1740
(VL16.4.1763)(mies: Pehr Joh.ss. Antila)(sivulle 098)
Margeta (Henriksdr Kaiponen) 12.8.1750 (SL)
Anders (Henrikss Kaiponen)  (28.12.1759 SL) 1760
Maria (Henriksdr Kaiponen)  24.6.1762 (SL) 

sivu 073 (eRKs059-3) (sRKs023-1 )

(Perukka)
(Kinnunen)
Johan Kinnunen (Heikura) (1699)
hustr Anna (Johansdr) (1701)
son Anders (Johanss Kinnunen) 11.11.1726 (SL) 
hstr Maria (Johansdr Karjalainen Tikkanen)
		född 1.7.1731 (d. 12.3.1759)
(VL 11.4.1758) (sivulta 077)
dr Anna Andersdr Kinnunen 9.2.1761 (SL) d. 15.7.1762
(Andersin uusi vaimo)
Maria (Henriksdr Ingala) 1.2.1736  (sivulta 140)
(VL 27.3.1760 ) 

son Olof (Johanss Kinnunen) 30.1.1729 (SL)
hustr Margeta (Jacobsdr Hartikka) 6.5.1741 (sivulta 112)
 (VL 13.4.1763)
dotter Brita (Johansdr Kinnunen) 10.6.1732 
gift hos Pehr Kähkönen (VL 13.4.1763) (sivulle 111)
Elin (Johansdr Kinnunen) (s.10.1.1737)
Wallborg (Johansdr Kinnunen) (s 24.5.1739)
gift hos Jacob Hardicka (VL 28.3.1760 ) (sivulle 112)

Brita Andrea (Kinnunen) 6.1.1763 (SL) 

sivu 074 (sRKs024 )

(Perukka)
(Heikura )
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK sRKs103-1)
Isak (Isakss) Heikura (Pohjalainen) (1730)(eRKs060-2)
hustr Juliana (ei VL vih abt 1754)
afvikit till Uhleåsuby (viim ripit 29.3.1761)
Isaac (Isakss Heikura) (19.3.1758 SL)
Juliana (Isaksdr Heikura) (s.19.11.1755)
Lisa (Isaksdr Heikura) (19.11.1762 ei SL)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs061-2) (sRKs024-1 )
Henrik (Carlss Tomberi) Heikura 12.7.1733 (SL)
hustr Brita (Gustavsdr Holappa Roininen) 11.3.1732
(VL 23.3.1756)
son Carolus (Henrikss Tomberi) 24.6.1757 (SL)
Gustavus (Henrikss Tomberi) (4.9.1758 SL) 1759
Henrik (Henrikss Tomberi) 10.11.1761 (SL)  d. 14.8.1762
Henrik (Henrikss Tomberi) 24.8.1763 (SL) 

modr Margeta (1697) (sivulta 076) (sRKs024)

sivu 075 (eRKs060-2) (sRKs025)

(Perukka)
(Heikura )
Anders (Erikss ) Heikura 7.1.1725
hustr Carin (Henriksdr Holappa) (1731)
 (VL 19.3.1751) 
bror Erik (Erikss Heikura) (1731)
hustr Carin (Henriksdr Puhakka) 2.6.1731 
(VL 19.3.1751) 
svåger  Pehr (Pehrss Määttä) 14.7.1739 (SL) (ei eRK)
hustr Walborg (Pehrsdr) (po Ericsdr Heikura) 
(VL 22.2.1763)
fader Eric (Heikura) (s.1683 d.5.2.1758)
hustr Margeta (Pehrsdr Hannuksela) (d. 22.3.1767)
dotter Margeta Anders
dr Margetha Erici 19.8.1752
son Eric Andrea 27.1.1756 1757
Henric (Anderss Heikura) 21.3.1760 (SL)
Carin (Andersdr Heikura) 15.2.1764 (SL)
(dr Carin Ericsdr Heikura jr 3.1.1758 SL)
Eric Ericsson 1756
syst Anna (Eriksdr Heikura) 8.3.1759 (SL)
br Petter (Erikss Heikura) 11.4.1762 (SL)

sivu 076 (eRKs061-1) (sRKs026)

(Perukka)
(Tomberi )
Matts (Carlss) Tomber (1725) 
hustr Lisa (Olofsdr Kärnä) 8.4.1725
(VL 28.2.1745)
bror Henrik (Carlss Tomberi) (s. 12.7.1733 )
hustr Brita (Gustavsdr Holappa Roininen) (11.3.1732) 
 (VL 23.3.1756)
dr Marg Matthia Tomberi 17.11.1752 (SL) 1761
moder Margeta (1689) finnes hos Henric Heikura (sivulle 074)
Matths son Matths 3.6.1748
Olof (Mattss Tomberi) 7.4.1750 (SL)
Henric(Mattss Tomberi) 1756 (s. 8.2.1755 )
dr Anna (Mattss Tomberi) 1758 (8.4.1757 SL)
Lisa (Mattss Tomberi) 11.11.1761 (SL)
Dorde (Mattss Tomberi) 1764 (s.27.2.1764 )

sivu 077 (eRKs061-3) (sRKs027-1 )

(Perukka)
(Karjalainen )
Matts (Zachriss) Laurila (Karjalainen Kanniain) (1706)
hustr Margeta (Johansdr Karjalain) (1719) 
(VL 27.11.1739)
s: Johan (Mattss Karjalainen Laurila)(18.11.1748 SL)
Zachris (Mattss Karjalainen)( 20.6.1751 )
Matths (Mattss Karjalainen) (s.18.11.1748)
svågerska Maria (Johansdr Laurila) död hos Johan Kinnunen
(VL 11.4.1758) (sivulle 073)
dotter Maria (Mattsdr Karjalainen Laurila) (26.1.1745 SL)
Anna (Mattsdr Karjalainen) (s.2.6.1754 )
Lisa  (Mattsdr Karjalainen) (29.6.1757 SL)
s...Johan (Laurila Karjalainen) död 1758
stjuf ...mor Anna (1689)

sivu 078 (eRKs062-1) (sRKs028-1 )

(Perukka)
(Keinänen)

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påhl Keinänen (1679 d.15.5.1764)  död 1764
son Henrik (Påhlss Keinänen) (1710, d. 1.1.1763) 
12.11.1722 död 1762 
son Påhl (Påhlss Keinänen) (s. 22.11.1722)
hustr Margeta (Henriksdr Holappa) 
(VL 23.3.1748) 
son Anders (Påhlss Keinänen) gift i Sotkajärfvi
(Utajärvi VL .1.1763 vmo Lisa Eriksdr Meriläinen)
(sivulle 060)
dotter Carin (Påhlss Keinänen) gift med Karvonen
(VL 29.9.1763 sivulle 079)
Påhl Henricsson (Keinänen) 12.2.1735 (SL)
Hans (Henrikss Keinänen) 12.7.1739 (SL)
dotter Ingred (Henriksdr Keinänen)  28.9.1742 (SL)
... Margeta (Henriksdr Keinänen)12.12.1748(SL)
Påhls son Henric (Påhlss Keinänen) (1750 ei SL)
...Margeta 1751 (Påhlsdr Keinänen) (s. 30.3.1751)
Carin (Påhlsdr Keinänen) (9.6.1757 SL) 1759
 Maria (Påhlsdr Keinänen) (27.6.1760 SL ) 1761
(Britha Påhlsdr Keinänen 3.4.1763 SL d. 4.8.1763)

sivu 079

(Perukka)
Inhysningar
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs062ao sRKs027-2)
(ovat myös sivulla 151)
Matts (Pehrss) Karwonen (1703)
hustr Walborg (Meriläinen) (1701), d.15.2.1763
hustr Carin (Påhlsdr Keinänen) (päällekirj) ( sivulta 078)
(VL 29.9.1763)
dotter Anna (Mattsdr Karvonen) (1746 ) (ei SL)
Walborg (Mattsdr Karvonen) (s. 5.9.1748 Oulu) (1748 )
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs059-2 sRKs026-2)
Nybyg Påhl (Zachriss) Hackarain (Väänänen Mäkelä)
			(s.10.9.1727) (SL)
hustr Margeta (Johansdr Kinnunen) (1727) (ei SL)
(VL15.4.1755)
son Johan (Påhlss Mäkelä) 1755 (s.6.8.1756)
Påhl (Påhlss Mäkelä) 3.10.1758 (SL)
Zachris (Påhlss Mäkelä) 23.11.1760 (SL)
Petter (Påhlss Mäkelä) 20.11.1762 (SL)

sivu 080 (eRKs063) (sRKs029 )

Muhos by
(Karpinen ja Kassinen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs063-1)(sRKs029-1 )
Matts (Johanss) Karpinen (Sangi) (1714)
(ed vmo Oulu VL 1.12.1733 Cecilia Josefsdr Sutela)
hustr Brita (Johansdr Hyrkäs ) (s. 22.9.1724 ) 
(VL 18.3.1746)
dotter Lisa (Mattsdr Sangi) (s. 22.3.1736 Oulu)
Elin (Mattsdr Sangi) (1747) (ei SL)
Carin (Mattsdr Karppinen) (s. 21.2.1748)
son Johan (Mattss Karppinen) 21.2.1748 (ei SL)
Matths (Mattss Karppinen) 28.7.1750 (SL)
Henrik (Mattss Karppinen) (3.3.1752) 1754
Anders (Mattss Karppinen ( 9.1.1754) 1756
dr Agnetha  (Mattsdr Karppinen) (3.1.1756) 1758
Margeta  (Mattsdr Karppinen) 28.11.1759 (SL) 
Britha (Mattsdr Karppinen) 4.5.1761 (SL) 
Anna (Mattsdr Karppinen) 30.9.1763 (SL)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs063-2) (sRKs041-1)
Jacob Jufwani (Jacobsson Kassinen) (12.12.1726 Muhos (SL))
hustr Walborg (Johansdr Heikkinen) (1727)
(VL 1.4.1745)
dotter Anna (Jacobsdr Juvani) s.23.7.1748 (SL)
			d. 25.11.1763
son Jacob (Jacobss Kassinen) (s.1747)
Johan (Jacobss Kassinen) (s.1753) 1761
Carin (Jacobsdr (sr) Kassinen) (s. 29.12.1750) 1751
(Anders Jacobss Juvani 28.4.1758 SL d.15.3.1762)
Matts (Jacobss Juvani)  25.1.1761 (SL) 
Maria (Jacobsdr Kassinen) (s.22.7.1755) 1757
Walborg (Jacobsdr Kassinen) s. 2.5.1763 (SL)
syster Maria (Jacobsdr Juvani) (s. 2.9.1733)
 gift med nybygg Eric Määtäniemi (Wäänänen)
(VL31.3.1757) (sivulle 015-2)

sivu 081 (sRKs031)

(Muhos)
(nybygg Karjalainen ja inhyses)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	(eRKs063-3 sRKs 031-2)
Johan Karjalain (Long) (s.1727) 
hustr Anna (Josefsdr Könönen) 3.3.1728 (SL)
(ei VL)
son Joseph (Johanss Long) (s. 8.10.1747)
	Johan (Johanss Karjalainen) 1751 (s.23.2.1751)
Anders (Johanss Karjalainen)  14.12.1758 (SL)
 			d.17.12.1762
Jacob (Johanss Karjalainen) 12.9.1761 (SL)
Magdalena (Johansdr Karjalainen Karppinen) 5.12.1755 (SL)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(perhe eRKs064-2, sRKs 0321)
Matts Tallman (1706)
hustr Maria (1724)
son Matts 5.4.1754 (s.29.4.1741)
Anders (Mattss Tallman) 1759 (s.21.9.1754)
Carin (Mattsdr Tallman) 1748 (ei SL)
dr Lisa (Mattsdr Tallman) 1752 (s.23.12.1751)
br Johan (Mattss Tallman) 13.5.1737(SL)
dr Brita (Mattsdr Tallman) 7.3.1739 (SL)
son Jonas (Mattss Tallman) 22.7.1735 (SL) 
(d. 1.10.1784 Utajärvi)
hustru Brita (Thomasdr Määttä) (s.28.10.1735) (sivulta 125)
(VL:ssa 29.12.1761 vaimon nimi Britha Eriksdr Keinänen)
(poika Matts Jonasson Tallman 27.2.1762 SL d. 9.9.1763)
	(Utajärvi RK1775s082)	

sivu 082 (eRKs064) (sRKs033 )

(Muhos)
(Inhyses)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs064-1) (sRKs033-1 )
Johan (Pehrss) Hyrkäs ( Rahko) (1707)
hustr Elin (Ruottinen) (1704)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs064-2) (sivulle 138)
son Henrik (Johanss Hyrkäs) (s.12.6.1729 )
hustr Sara (Andersdr Wiinikka) (1723)
 (vih abt 1747)
dotter Elin (Henriksdr Hyrkäs) (s. 26.5.1748)
(kaikki 3 ) vide i Rahko i Laitasaari
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs064-3) (sRKs033-2 )
son Johan (Johanss Hyrkäs) 27.3.1734 (s. 27.1.1734)
hustr Anna (Johansdr Honkanen) 18.1.1736 
(VL 17.2.1757)

(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) ( sRKs033-3)
måg Johan (Nåppberg) (ei SL) 
hustr Agnetha (Johsdr Hyrkäs sr) 9.10.1731 (s.19.11.1731)
(ei VL)
söner Johan (Johanss Näppä) (15.6.1759 SL)
Petrus (Johanss Noppberg) (14.6.1762 SL)
Thomas (Johanss Noppberg) (18.11.1763 SL)
Carin (Johansdr Hyrkäs) 6.2.1736 (SL) gift till Uhleåsahlo

(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) ( sRKs033-4)
måg Pehr (Kaveri ) (perhe) ...til Kello
hustr Elin (Johansdr Hyrkäs) 13.4.1738 (SL)
(vih abt 1759)
Eric (Pehrss Kaveri )(1.1.1760 SL)
Johannes (Pehrss Kaveri ) (11.12.1763 SL)
dott Elin (Pehrsdr Kaveri ) (23.12.1761 SL)
- - - - -
Margeta (Johansdr Hyrkäs) (s. 26.11.1740 )
gift til Bongila (ei VL) (sivulle 086)
Henrics dr Elin vide Rahco i Laitasari
Joh: Johansson (Hyrkäs) (4.4.1760 SL) 1761
syst Elin (Johansdr Hyrkäs) (2.5.1758 SL) 1759
			 d. 27.3.1763
Anna
observ.
mågen Johans
dotter Elin (Johansdr Noppberg) (ei SL)

sivu 083 (eRKs065) (sRKs034 )

(Muhos)
(Hyrkäs)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs065-1) (sRKs034-1 )
	Pehr Hyrkäs (1704)
hustr Agneta (1697)
son Isak (Pehrss Hyrkäs) 3.2.1736 (SL) d. 24.12.1759
hustr Margeta (Pehrsdr Laitinen) (s. 18.12.1737 ) 
			d. 31.12.1759
(VL 8.3.1759) (sivulta 089)

flickan Brita ....
b Pehr 1753
pig Marg Terfwo 4.10.1739
sonason Pehr(Isakss Hyrkäs) 1759 (ei SL)
poikan Lars Tervo

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs034-3)
dr Johan (Johanss) Tervo 3.2.1737 (SL) (eRKs065)
hustr Britha (Johansdr Raitikainen)(sivulta 086)
 (VL 27.12.1762)
son (Johan Johanss Tervo) (29.10.1763 SL)
Torparen
Anders Rahonen (1718) d. 24.2.1758 
hustr Walborg gift til Paldamo (???)
(dr Maria Andersdr Rahkoin 21.6.1757 SL)	

sivu 084 (eRKs066)

(Muhos)
(nybygg )
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs066-3) ( sRKs040-5)
Nybygg
Zachris (Erikss) Tuppurain (Kukkonen)
	(s. 5.11.1728) d. 22.4.1763
hustr Anna (Andersdr Keränen) (s.5.3.1729) d. 2.12.1763 
 (VL 3.4.1751)
son Eric (Zachriss Kukkonen Tuppurainen)(8.4.1757 SL) 
Anders (Zachriss Kukkonen Tuppurainen) 26.10.1754 (SL) 
(dr Anna Zachrisdr Kukkonen 4.9.1773 SL, ei sRK, död ?)
fadern Eric Kuckonen (1696) (sRKs037-1)
hustr Anna (1696) (sRKs037-1)
dr Thomas
dotter Maria (Zachrisdr Kukkonen) s 3.2.1752 (SL)
död 1764 (sRKs035-3)
dotter Helena (Zachrisdr Tuppurainen) 1757
Margetha (Zachrisdr Tuppurainen) 1759
Britha (Zachrisdr Tuppurainen) 23.8.1761 (SL)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs035-3)
Henric (Johanss Seppänen) Tuppurainen 19.4.1736 (SL)
hustr Margeta (1741)
dott Helena ( Henrichsdr Tuppurainen) 20.8.1763 (ei SL)
fadren Johan (Clemetss Seppänen)
hustr Anna (Simonsdr Korhonen)
(VL 7.1.1729)
bror Abraham (Johanss Tuppurainen Seppänen) (ei SL)

(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs066-4) (ei sRK)
Nybygg
Eric Kouckari (Erik Jacobss Nivilä) (ei eRK)
Kouckaris hustru (Elin Pehrsdr Sirviö) (eRKs066-4)
(VL 12.2.1759)
(huomautus)...Anders Kouckaris ...1758
afvikna til Sijkajoki sockn
 Erik har attest af probsten Wegelius af den 12 Nov 1758)

pig Britha Kouckari (1732), d. 4.10.1763
son Matts (Brithass Koukkari) 3.12.1756 (SL)(sRKs114)
pigan Anna Kouckari (1728) (sRKs114)

(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs104-6 sRKs036-1)
Jöran (Jöranss) Lodvoniemi (Pihlgren) (1716)	
hustr Margeta(Eskilsdr Eskelinen)(1717) (VL 25.3.1739)
son Georg (Jöranss Pihlgren) 9.11.1747 (SL)
dotter Lisa (Jöransdr Pihlgren) 26.4.1744 (SL)
Margeta (Jöranss Pyhlgren)  (s.1750) (ei SL)
Walborg (Jöransdr Pihlgren) 19.8.1753 (SL) (d. 5.5.1763) 
son Johan (Jöranss Pihlgren) 6.2.1756 (SL)

sivu 085 (eRKs066)
(Muhos)
(Kukkonen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs066-1) (sRKs036-3)
Henrik (Ericss) Kuckonen s.29.3.1723 (SL)
hustr Maria (Thomasdr Leskelä) s.1725 (SL)
(vih abt 1747)
son Thomas (Henrikss Kukkonen) 11.5.1761 (SL)
systr Anna (Henriksdr Kukkonen) 31.1.1748 (SL)
Margeta (Henriksdr Kukkonen) (s.4.1.1752)
Maria (Henriksdr Kukkonen) (s.1.2.1754) 1754
(Henrik Henrikss Kukkonen 1757 d. 14.8.1758)
Lisa (Henriksdr Kukkonen) s.1756 
		(1758, d. 22.1.1763) (ei SL)
son Matts (Henrikss Kukkonen) (7.12.1763 SL) 1759
pig. Anna Kassinen
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs066-2 ,sRKs037-1)
Matts (Erikss) Kuckonen (s.26.1.1727)
hustr Anna (Pehrsdr Nykyri) s. 30.10.1729
 (VL 13.3.1752)
modern Anna vid. Zachris Tuppurain
son Stephan (Mattss Kukkonen) 6.2.1755 (SL)
(Matts Mattss Kukkonen 13.3.1757 SL d. 13.7.1757)
Henric (Mattss Kukkonen)  29.9.1763 (SL)
Anders (Mattss Kukkonen) 20.8.1760 (SL)
			d. 17.4.1763
Abraham (Mattss Kukkonen)  21.11.1761 (SL)
			d. 21.4.1763 
dr. Anna (Mattsdr Kukkonen) 16.6.1758 (SL) 

sivu 086 (Torpare eRKs070ao)

(Muhos)
(Torpare ?)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (perhe sRKs037-2)
Stefan (Johanss) Bongila 12.12.1732 (SL) (eRKs070-3)
(Määttä eli Karhusaari d.17.2.1764 )
hustr Carin (Jacobsdr Martin) (ei SL) (ei eRK)
 (VL 20.12.1760)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs037-2)
bror Zachris (Johanss Bongila Karhusaari Määttä)
		 	13.3.1738 (SL)
(eRKs070-3)
hustr Margeta (Johansdr Hyrkäs) 26.11.1740 (SL)
(ei VL abt 1759 )
(sivulta 082)
syster Anna (Johansdr Määttä Bongila) (eRKs070)
 gift med soldaten Jacob Lejon (VL 23.12.1760)(sivulle 180)
Walborg (Johansdr Määttä Bongila) (1747) (eRKs070-3)
mor Britha (Henriksdr Hakkarainen) (1699 d. 19.5.1776 LS)
				(eRKs070-3)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs070-4)                    
br Johan (Johanss Määttä Bongila ) s. 5.9.1729 (SL) 
hstr Anna (Thomasdr Pääskynen)(Limingasta)
			 död 1762 (ei KL)
(VL 29.1.1754) 
(dr Brita Johansdr Määttä 5.6.1757 (SL) d. 8.8.1757)
(dr Margeta Johansdr Määttä 26.11.1759 SL)
(s Johan Johanss Bongila 24.6.1762 SL ei sRK död ?)
Johan Stephani (Karhusaari) (16.11.1761 SL) död 1764 
Jacob (Stefanss Karhusaari) (1.9.1763 SL) dito
Joh Zacharia Karhusaari1.2.1761 (SL) d. 29.4.1763
syst Brita (Zachrisdr Määttä) 8.2.1760 (SL)
Br Zachris (Zachriss Määttä) 1764 (s. 6.4.1764)
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs065-4) (sRKs038-1)
Johan Raitikainen (1709) (sockn smed 1751)
hustr Magdalena (1711)
... Maria
sånen Johan (Johanss Raitikainen)
dotter Brita (Johansdr Raitikainen)
 gift med Johan Tervo (VL 27.12.1762) (sivulle083)
Anna död 24.4.1764 
Margeta
Magdalena 1755

sivu 087 (eRKs067) (sRKs040)

(Muhos)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs067-1) (sRKs040-1)

Anders (Johanss) Keränen (Tuppurainen) (1704)
hustr Helgart (Mattsdr) (1699, d. 7.2.1764 ) död1764

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs067-2) (sRKs040-2)
son Johan (Anderss Keränen) (1727 )
hustr Kirstin (Magnusdr Määttä) 6.8.1725 (SL)
(VL 9.4.1755)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (new) (sRKs040-3)
sonen Anders (Anderss Keränen)(s. 9.2.1732 ) blind 9.8.1738
hustr Chirstin (Michelsdr Mattinen)(1716) (sivulta 158)
(VL 27.12.1762 )

(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (new) (sRKs040-4)
Matts (Anderss Keränen) 29.3.1735 
hustr Anna (Abramsdr Lievonen) 18.12.1740 (SL) (sivulta091)
(VL 6.4.1762)
Gustaf (Andss Tuppurainen Keränen) 22.8.1738 (SL) död 1764
dotter Brita (Andsdr Tuppurainen Keränen) 1747 (ei SL) 
					död 1764
Matts dr Carin  (Mattsdr Keränen 6.3.1763 (SL)
(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs110-3) (Tyrnävälle)
Nyb Henr Erucka 1730
eller Säckilänoja (Säkkilä)
hustr Kirstin 1728
dotter Britha 1756
(dr Maria Henricsdr Erucka 20.11.1761 SL)
(dr Margareta Henricsdr Erucka19.4.1759 SL)
	(tyttöjen isä SL:ssa Eric Erucka, jota ei RK:ssa)
(perhe) farit til Engeslefvä

(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) ( sRKs111-3)
Abraham (Abrahamss) Säckilänoja 14.10.1726
eller Tickanen .....hos gästgifwaren Tickanen
hustr Carin (Stefansdr Väänänen Ukkola) (2.1.1725 )
(VL 1.2.1761) (sivulta 125)
styfdr Saara (Danielsdr Gesti) 24.12.1750
(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (sRKs039-1)
Anders Sackilän (1730)
hustru Maria (1725) ....attest af ...Ravander .....
dott Carin ( Andersdr Säckilänoja) 1756 
Marg (Andersdr Säckilänoja) (1758) 
Maria (Andersdr Säckilänoja) (25.3.1761) (ei SL) 

sivu 088 (eRKs068)

(Muhos)
(Juvani ja inhyses)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs068-1) (sRKs030-1)
Olof (Johanss )Kassinen (Juvani) (1722)
hustr Agneta (Henriksdr Pääkkö) (1722) (Sotkamo) 
(VL 7.2.1746)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs068-2) (sRKs030-3)
bror Isak (Johanss Kassinen) 20.12.1728 (SL)
hustr Margeta (Eriksdr Kärnä) (1730)
 (VL 11.3.1751)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs035-1)
bror Johan (Johanss Cassinen) (s.5.1.1726)
hustr Walborg (Henriksdr Nurro) 1737 (sivulta 023)
(VL 18.2.1759)
son Johan (Johanss Kassinen) (24.12.1762 SL)
Margeta (Johanss Kassinen) (14.5.1760 SL)
dott Carin Olai (Kassinen)(1746) (ei SL)
Agneta (Olofsdr Kassinen) (1750) (ei SL)
Magdal: (Olofsdr Kassinen) 15.3.1757(SL)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Isakin appivanhemmat) (sivulla 132)
gl Eric Kärnä
hustr Margeta
(molemmat) finns hos Johan Kärnä
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 2) (sRKs030-3)
Magd Isaaci (Kassinen) 15.6.1751 (SL) 
Margeta (Isacsdr Kassinen) 1756 (ei SL)
Lisa (Isacsdr Kassinen) 21.1.1761 (SL)
Anna (Isacsdr Kassinen Juvani ) 9.3.1759 (SL) 
			 d. 20.12.1762
Eric Isaaci (Kassinen) 9.5.1753 (SL) 1757
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1) (sRKs030-1)
Johan Olai (Kassinen) 30.1.1752 (SL)
br Olov (Olofss Kassinen)19.12.1754 (SL)
Henric (Olofss Kassinen) 17.5.1759 (SL)
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs068, sRKs040-6)
Inhysningen
Sigfrid (Henrikss )Leinonen ( 1674) , d.18.12.1759
hustr Lisa (Henriksdr Wänänen)( 1714) (sRKs040)
(VL 20.3.1744)
(ikäero 40 vuotta Isä olisi ollut Sigfidin syntyessä 73 vuotias !!!)
son Sigfrid 29.3.1747 (sRKs040)
(SL:ssa äiti Anna ?)
 . . . . . . . . . . 
dr Sigfrid (Sigfridss) Leinonen (s. 20.9.1740 )
(VL 28.4.1763) (sivulle 138-3)
(isä Sigfrid Sigfridss Leinonen Karppinen s.1723 
			kuoli 14.3.1745)
(äiti Eva isaksdr Räisänen s 1718 kuoli 21.2.1743)
(vanhemmat RK1741s061-1, isoisä Sigfrid edellä)

pig Elin Leinonen

sivu 089 (eRKs069) (sRKs042)

(Muhos)
(Laitinen ja nybygg Pesola)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs069) (sRKs042)
Matth Laitinen (s. 0.12.1682)
hustr Brita (1681, d. 19.2.1764) död 1764

son Pehr (Mattss Laitinen) (1704)
hustr Dorothea (Olofsdr Kärnä) (1715, d. 24.4.1764) död 1764
(VL 25.3.1732) 
son Matts (Mattss Laitinen) (s. 0.2.1720 d. 3.4.1764) död 1764
hustr Maria (Olofsdr Kärnä) 14.7.1727 (d. 2.2.1764) död 1764
(VL 12.3.1747) 
 Brita Pehrsdr Laitinen 6.1.1735 gift til Sieckilä (VL17.3.1763)
(sivulle 129)

Margeta (Pehrsdr Laitinen) 18.12.1737 gift til Pehr Hyrkäs
(VL 8.3.1759) (sivulle 083)
Anna (Pehrsdr Laitinen) (s.00.12.1744)(d. 4.1.1764) död 1764
Maria (Pehrsdr Laitinen) 1746 (ei SL)
Mattsdotter Brita 30.3.1748 (d. 26.1.1764) död 1764
dr Carin (Mattsdr Laitinen) 24.12.1749 (d. 1.1.1764) död 1764
Pehrs son Pehr (Pehrss Laitinen) 14.6.1749 (d. 28.12.1763)
br Henr (Pehrss Laitinen) (s. 25.7.1753 )
Johan (Pehrss Laitinen) (22.6.1757 SL) 1752
Mattsdr Lisa 1758 (d. 9.2.1764)död 1764
syst Maria (Mattsdr Laitinen) 20.12.1759 (SL) d.29.4.1764 
bror Pehr (Mattss Laitinen) (8.6.1762 SL) d.3.2.1764
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs110-4 sRKs043-1)
Nyb:
Eric (Erkss) Pesola vid Comulainen (1729)
hustr Brita (Påhlsdr Holappa)13.10.1722 (SL)
(VL 20.1.1751)
son Anders (Erikss Komulainen) 1756 (ei SL)
Eric (Erikss Komulainen) 24.10.1754 (SL)
(Påhl Erikss Komulainen 25.7.1758 SL)
Matts (Erikss Komulainen) 1761(ei SL)
Jöran (Erikss Komulainen) 1762
syst Anna (Eriksdr Pesola Komulainen) (24.1.1762 SL)
svärfar Påhl (Påhlss Holappa) (1695) vid Ojala
hustr Brita (Henriksdr) (1699 )

sivu 090 (eRKs070) (sRKs044)

(Muhos)
(Leskelä)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs070-1)  (sRKs044)
Thomas Leskelä (1660), d. 2.3.1761
son Matts (Thomass) Leskelä (1704)
hustr Margeta (Mattsdr Halonen)(1709) 
(VL 25.3.1729)
son Anders (Thomass Leskelä) (1708 )
hustr Anna (Påhlsdr Holappa) (s.15.8.1727)
(VL 25.3.1748)
son Claes Thomasss Leskelä) (1720)
hustr Brita ( Matsdr Laitinen Halonen) (1726 )
(VL 25.3.1748) (d. 12.9.1764) död 1764
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs070-2) (sRKs034-2)
Thomas Mattsson (Leskelä) (1739)
hustr Carin (Pehrsdr Hyrkäs) 31.12.1738
(VL 28.3.1757)
Claes Mattsson (Leskelä) 15.3.1735 (d. 18.3.1764) död 1764
dito Matts (Mattss Leskelä) 29.8.1739 (d.1.3.1764) död 1764 
Anders Claesson (Leskelä) (s.11.2.1752) (d. 17.5.1756)
Claes (Claess Leskelä) 4.3.1754 (SL) 1761
Henric (Claess Leskelä) 16.4.1756 (SL)
Matts (Claess Leskelä) (4.6.1761 SL) d. 15.4.1763
Jacob (Claess Leskelä) (4.5.1763 SL) 1761
dr Marget (Claesdr Leskelä) (25.10.1758 SL) 1759

sivu 091 (eRKs071) (sRKs045 )

(Muhos)
(Lievonen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs045-1 )
Abraham Liefwonen
hustr Carin
son Abraham (Abrahamss Lievonen) 20.5.1735 (SL)
hustr Margeta (Carlsdr Tomberi) 16.8.1738 
(VL 24.3.1756)
(s Abraham Abrahamss Lievonen jr 1757 d. 16.11.1758)

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs045-2 )
son Henrich (Abrahamss Lievonen) 7.4.1737 (SL)
hustr Lisa (Mattsdr Gesti)( 1746 ) (ei SL) (ei eRK)
(VL 24.2.1761)

(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bertil (Abrahamss Lievonen) 18.12.1745 (SL)
dotter Anna (Abrahamsdr Lievonen) (s. 18.12.1740) 
gift til Kerälä (VL 6.4.1762) (sivulle 087)
Carin (Abrahamsdr Lievonen sr) 29.10.1748
Carin Abraha: ( Lievonen jr) 1757 (ei SL)
syst Margeta (Abrahamsdr Lievonen jr) 1760 (8.10.1759 SL)
Anna (Abrahamsdr Lievonen jr) 12.9.1762 (SL)
			d. 17.12. 1763
gl Carin Liefwonen (1690), d. 21.4.1763
Abram Henrici (Lievonen) 6.1.1763 (SL )

sivu 092 (eRKs072) (sRKs 046)

(Muhos)
(Lodvonen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs072-1) (sRKs046-1)
Bertil Lodwonen (Antila) (1689)
hustr Anna (Pehrsdr Puhakka) (1700, d.25.5.1757) 
 (VL 2.7.1746)
hustr Maria (Pehrsdr Määttä) (1714) (lisätty)(sivulta 025)
 (VL 10.4.1759) 
måg Zacharias (Stefanss Wänänen)(s. 22.11.1728 Ylikiim)
 (lisätty)( VL 11.3.1763)
måg Bertil (Abrahamss Lievonen) (22.8.1720) d. 28.10.1761
hustr Maria (Bertillsdr Lodvonen Antila) (11.3.1725)
(VL 10.5.1744)
dotter Carin (Bertillsdr Lodvonen Antila))(s.28.9.1727)
(d.13.05.1764) död 1764 
måg Påhl (Påhlss Vainikainen) 4.4.1735 (SL) (sivulta 025-1)
hustr Lisa  (Bertillsdr Lodvonen Antila) (20.9.1734) 
(VL 10.4.1759 )
gåss Henr Pauli Wainikainen (1747)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs072-2) (sRKs046-2)
Abraham Lodvonen (1683), d. 25.2.1758
hustr Lisa (1689)
son Abraham (Abrahamss Lodvonen) 10.4.1726 (SL)
hustr Lisa (Isaksdr Nykänen)(15.4.1726) (ei SL)  
(VL 20.4.1745)
son Isac (Abrahamss Lodwonen ) 2.4.1759 (SL )
Chirstin (Abrahamsdr Lodwonen ) 23.4.1757 (SL)
Anna (Abrahamsdr Lodwonen ) (12.5.1763 SL)

sivu 093 (eRKs073) (sRKs047)

(Muhos)
(Hyvärinen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs073-1) (sRKs096-2)
Matts Hyfvönen (Hyvärinen) (1695), d. 9.9.1763
hustr Juliana (Eriksdr Timonen) (s.1709) (sRKs096)
(VL 27.12.1749)	 

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs073-2) (ei sRK)
son Erik (Mattss Hyvärinen)
hustr Ingred (Nielsdr Hyrkäs)(sivulta 150)
(VL 15.2.1758) 
(molemmat) vid Nalki i Kylmälä by
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs073-3) (sRKs047-1)
son Bengt (Mattss Tihoinen l. Hyvönen) 12.4.1730 (SL) 
död 1764
hustr Magdalena (Josefsdr Keränen l. Könönen) 5.12.1735 
(s. 05.10.1735 LS)
son Matts (Bengtss Hyvärinen) (23.4.1758 SL)
Joseph (Bengtss Hyvönen) 17.12.1760 (SL) d. 6.11.1762
- - - - - -
Henrik Erici (ei SL)
Eric Erici (ei SL)
(molemmat ) vid: hos Nalcki

gl Margeta (Karjalainen) (1699) , d.18.1.1761
stiufdot: Carin (Ivansdr Kurkinen) (ei SL) (sivulta 152)
Anna (Ivansdr Kurkinen) (s.13.3.1738) (sivulta 152)
gift hos Eskil Puhacka
(vih abt 1758 mies Michel Eskilss Puhakka sivulle 106)
(Carin ja Anna ovat Julianan lapsia ed. aviosta)
son Matths Matthia (Hyvärinen) 4.9.1750 (SL) 
vistas i Laitasari
dr Margeta (Mattsdr Hyvärinen) 14.12.1752 (SL)
(molemmat) (sRKs096)

Bengts dr Malin( Benngtsdr Hyvärinen) (s. 16.12.1755) 1756
Maria (Bengtsdr Hyvärinen) 20.8.1763 (SL)

 .... Saara Gisellkors afvikit til Kemi

sivu 094 (eRKs074) (sRKs048 )

(Muhos)
(Nykyri)

Pehr Nykyri (1699, d.13.6.1764) död 1764

hustr Anna (Eriksdr Hyrkäs)
son Anders (Pehrss Nykyri) 3.4.1726 (SL)
hustr Margeta (Eriksdr Kukkonen)
(VL 2.4.1750)
son Henrik (Pehrss Nykyri) 28.6.1728 (SL)
Stephen (Pehrss Nykyri) 17.5.1731(SL) 
h: Carin (Pehrsdr Määttä) 12.10.1736 (SL) (eRKs095-1)
(VL 21.3.1758)
Matts (Pehrss Nykyri) 2.7.1732 (SL)
måg Michel (Jacobss) Suorsa (s.1722 d.22.7.1764) 
(ei eRK) drunknad i Muhos 1764
hustr Lisa ( Pehrsdr. Nykyri) (s.23.1.1734)
(VL 30.7.1763)
(dr Carin Michelsdr Suorsa) (s.18.5.1764) (d.24.5.1764 )
(ovat myös sivulla 169)

Stephan Andrea (Nykyri) (s. 19.7.1753) 1754
Pehr 1756
Anders (Anderss Nykyri) 16.2.1758 (SL) 
Pehr Stephani (Nykyri) 3.6.1760 (SL) 
dr Anna 1758
Carin (Stefansdr Nykyri) ( 24.11.1761 SL) 1762

Anna Andrea Nykyri 18.3.1763 (SL) d. 1.7.1763

sivu 095 (eRKs074ao) (sRKs05-2)

(Muhos)
(Honganen ja Tuppurainen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs074-2) (sRKs051-2)
Johan Hånganen (Paso) (1688 )
sonen Simon (Johanss Honkanen Paaso) 3.5.1723 (SL)
hustr Carin (Pitkänen)
(VL 4.3.1755)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs051-3)
son Henrik (Johanss Honkanen)(s.1731)(eiSL) 
hustr Margeta  (Henriksdr Kiiskinen) (1729)
 (VL 7.10.1751)
son Henric 1756
David 1760
Lisa Simonsdr (Honkanen) 18.8.1755 (SL) 
Brita (Simonsdr Honkanen) 10.8.1759 (SL)
Maria 1762
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs075-1) (sRKs052-1) 
Pehr (Pehrss) Tuppurainen
hustr Anna ( Jacobsdr Määttä) 16.8.1724 d. 25.12.1763
(VL 21.4.1741) 
son Pehr (Pehrss Tuppurainen ) (1745) (ei SL)
dotter Anna  (Pehrsdr Tuppurainen ) 
		 27.11.1741 (SL) död 1759
br Abram (Pehrss Tuppurainen ) 17.4.1748 (ei SL)
Johan (Pehrss Tuppurainen ) 1758 (1.2.1759 SL)
Gustav (Pehrss Tuppurainen ) 27.4.1762 (SL)
dr Walborg (Pehrsdr Tuppurainen ) 24.12.1750 (SL)
Margetha 15.11.1752 (ei SL)
Carin (Pehrsdr Häikiö) 22.5.1754 (SL)
Brita (Pehrsdr Häikiö) 27.6.1756 (SL)
Anna (Pehrsdr Tuppurainen) (01.06.1760 SL)

sivu 096 (eRKs075ao) (sRKs051 )

(Muhos)
(Honganen ja inhyses)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs075-2) (sRKa051-1)
Henrik Hånganen (yliviiv) (1706), d. 14.3.1759
hustr Margeta (yliviiv) (1702), d. 23.12.1762
(ei VL)
son Staffan (Henrikss Honkanen) (s.1729) (ei SL)
hustr Carin (Jacobss Nurro Karhu) (s. 24.1.1726) (sivulta 097)
(vih abt 1760 ei VL) 

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sivulle 179)
måg Per Enochson (Carbin) 8.3.1726 (ei SL) (ei eRK)
 vide ibland Militien
hustr Margeta (Henriksdr Honkanen) 29.1.1734 (SL)
(ei VL)

dr Margetha (Staffansdr Honkanen) 2.5.1761 (SL)
Lisa (Henriksdr Honkanen) (s. 18.5.1737)

(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (sRKs052-2)
Jeremias Haickonen (Bason) (1721)
hustr Agneta (1703)
(ei VL)

(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs075-4) (sRKs049-3)
Lars (Rautio) Råuhiainen (1704) 
hustr Lisa (Johansdr Lochtander) (s.1724 ) 
		död 1764 (Kajaanista)
 (VL 23.10.1741)
(RK1741 s 073 vaimo Liisa on merkitty kuolleeksi.
Kun vihittyjen luettelossa 1741 ja kuolleiden 
luettelossa 1764 Liisa sukunimi on Lohtander,
 on RK1741:aan tehty merkintä virheellinen)
son Abraham ( Larss Rautio l. Rouhiainen) 
			(s.18.1.1731)
hustr Brita (Andersdr Anthonii) (25.10.1724)
 (VL 19.11.1751)
(Lisa Abrahamsdr Rouhiainen 21.4.1758 SL)
(Matts Abrahamss Rautio 1761 SL, d.3.12.1762)
son Aron (Larss Rouhiainen) 1761 s.11.1.1751
syst Lisa (Larsdr Rouhiainen) (15.7.1758 SL)
Abrahams son Lars Abrahamss Rautio) s.4.6.1752 
sys Lisa (Abrahamsdr Rouhiainen 21.4.1758 SL)
Chirstin (Larsdr Rautio) 25.9.1763 (SL)
Abrah. svägerska
Marg. Antonia
farit till Kangassala 1747

sivu 097 (eRKs076) (sRKs053)

(Muhos)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs076-1) (sRKs053-1)
Jacob Karhu (Nurro) (1692) 
son Henrik (Jacobss Nurro Karhu) 29.11.1723 (SL)
hustr Anna (Abrahamsdr Lievonen) 17.7.1726 (SL) (ei VL)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs076-2) (sRKs053-2)
son Jacob (Jacobss Nurro Karhu) 17.1.1728(= kastepvm)
			( 27.12.1727 SL)
hustr Carin (Larsdr Kokko Korhonen) 13.1.1731(SL)
(VL 21.3.1754)
. . . . . . . . . . . . .
son Mickel (Jacobss Nurro Karhu) 4.6.1731 (s.4.7.1731)
Påhl (Jacobss Nurro Karhu) 19.1.1734 (SL) 
Abraham  (Jacobss Nurro Karhu) (ei SL)
Johan (Jacobss Nurro Karhu) 31.10.1738 (SL) 
dr Carin (Jacobss Nurro Karhu) (s. 24.1.1726)
 gift med Stephen Honganen (sivulle 096) (ei VL)

dr Anna Henrici (Karhu) 18.1.1751 (SL)
Carin (Henriksdr Karhu) 6.4.1761 (SL)
br Jacob (Henrikss Karhu) 1755 (s.13.9.1754)
Abram (Henrikss Karhu) 1758 (ei SL)
dr Lisa (Henrikss Karhu) 1764 (ei SL)
Ingrid Jacobi (Karhu) 1756 (s. 21.2.1755)
syst Lisa (Jacobsdr Karhu) 1761 (ei SL)
br Jacob (Jacobss Karhu) 16.9.1762 (SL)

sivu 098 (eRKs076ao) (sRKs054 )

(Muhos)
Johan (Sigfridss) Antila (1711 )
hustr Margeta (Pehrsdr Jurvakainen) (1707) (VL 24.1.1731)
son Pehr (Johanss Antila) (s. 29.10.1731)
hustr Brita( Henr.dr. Kaiponen) (s.14.8.1740) (sivulta 072)
(VL 16.4.1763)
son Johan (Pehrss Anttila) 1764 (s. 24.2.1764)
Johan (Johanss Antila) 5.1.1734 (SL)
Sigfrid (Johanss Antila) (s. 2.5.1736)  d. 25.1.1765 (KL)
Isak (Johanss Antila)  (1746 ) (ei SL)
dott Lisa (Johansdr Antila) 14.11.1739 (SL) 
Margeta (Johansdr Antila) 23.3.1738 (SL) 
			d. 15.10.1763
Carin (Johansdr Antila) 16.12.1745 (SL) 
Maria (Johansdr Antila) 29.1.1748 (SL) 
			d. 16.10.1763

sivu 099 (eRKs077) (sRKs055)

(Muhos)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs077-1) (sRKs077-3)
Pehr (Erikss ) Anttila ( Heikura Keckonen) (s.1709)
hustr Cicilia (Eriksdr Komulainen) (s.1695) (VL 7.10.1731)
son Pehr (Pehrss Anttila) 12.2.1731 (s.22.2.1731)
hustr Carin (Stefansdr Halonen) 18.1.1731 (SL)
 (VL 26.3.1751)
son Eric (Pehrss Anttila) 1753 (s. 4.9.1752)

dr Lisa 1756 (ei SL)
Carin (Pehrsdr Anttila) 1759 (2.8.1760 SL) död 1762 (ei KL)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs07-27) (sRKs055-2)
Joseph (Henrikss) Könönen (Keränen) ( s.1702 d.25.11.1764)
hustr Malin (Isaksdr Gisselkors) (1707) (ei VL)

(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs055-3)
måg Anders (Erukka) (ei VL) (ehkä Tynävältä)
hustr Carin (Josefsdr Keränen) 2.6.1738 (SL) 
(ei VL)
- - -
son Joseph (Josephss Könönen) 1755 (s. 17.11.1755) 

dr Kirstin (Josephss Könönen) gift til Ahmas
(VL 16.4.1762) ( sivulle 032)

Joseph Andrea (Erukka) (5.5.1760 SL)
.. Carin (Andersdr Erukka 8.9.1762 SL)

sivu 100 (eRKs078-1) (sRKs056 )

(Muhos)
Bertill (Thomass) Henttula (1695 )
hustr Carin (Eriksdr Hyrkätär) (1697)
 (VL 15.12.1745)
son Thomas (Bertilss Henttula) (1722), d. 20.4.1758
hustr Scholastica (Larsdr Määttä) (s. 28.5.1729)
(VL 17.3.1752)
finns hos Lars Määttä (sivulle 135)

sonen Johan (Bertilss Henttula) 21.12.1728 (SL)
hustr Carin (Wäisänen) (1735) (ehkä Paltamosta)
(vih. abt 1758)
Bertil (Bertillss Hentula) (28.10.1732 SL) 
hustr Maria (Andersdr Lejon) (1736) (sivulta 155)
(VL 10.4.1761) 

Carin (Bertillsdr Hentula) (28.8.1762 SL)
Gustaf (Bertillss Hentula) 25.7.1738 (SL)
Marg Johannis (Hentula) 1760 (29.8.1759 SL)
Laurentius Thomas 1755 (s.15.11.1754 ei SL)
dr Carin (Thomasdr Henttula) (11.4.1757 SL)

sivu 101 (eRKs078ao)(sRKs057)

(Muhos)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs078-2) (Tyrnävälle) 
Johan(Påhlss Hardicka Wäärä)
hustr Margeta (Påhlsdr Wikiö)
(Liminka VL 15.3.1747)
dr Britha Johansdr Hartikka 8.1.1750 
dr Margareta Johansdr Wäärä 2.1.1748
(Johan Johanss Ukkola 5.5.1758 SL)
(koko perhe) till Ängeslefwä
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( ei eRK) (tulleet 1760 Törnävältä) (sRKs057)
Olof (Erikss) Uckola (1740)
hustr Carin (Henriksdr Hämälä Kekkonen) 6.3.1740 (SL)
			 (sivulta 119)
(VL 26.5.1761 )
dott Lisa (Olofsdr Ukkola ) (21.3.1762 SL)
dr Johan Kärpä (sRKs057)
farmor Lisa har attest af ...Forshäll .... 1760
dotterdotter Lisa

sivu 102 (eRKs079) (sRKs058 )

(Muhos)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs079-1) (sRKs058-1 )
Henrik Roininen (Holappa) 1686 d. 28.12.1760
hustr Margeta (1700)
son Gustaf (Henrikss Holappa Roininen) (1706) 
hustr Lisa (Abrahamsdr Raappana) (1706) 
(VL 23.2.1729)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs079-2) (sRKs058-3 )
son Henrik (Henrikss Holappa Roininen) (1727) (ei SL) blind
hustr Margetha (Hansdr Walkonen) 12.5.1728 (s. 1.4.1728 ) 
 (VL 21.3.1748)
- - -
Gustafs son Henrich (Gustafss Holappa Roininen ) 
29.8.1734 (SL)
Gustaf (Gustafss Holappa) 24.9.1740 (SL)
Gustafs dotter Anna (Gustafsdr Holappa) 17.1.1730 (SL)
Lisa (Gustafss Holappa) (1737) (ei SL)
Pehrs son Bertil (Pehrss Holappa) (1738)
hustr Carin (Henriksdr Tikkanen) ( 1737) (sivulta 104)
(VL 29.4.1760) 
dot Brita (Bertilss Holappa) 14.4.1761 (SL) d. 5.11.1762
son Pehr (Bertilss Holappa)(s.15.9.1763)(SL)
(Henrik Henrikss Holappa 1755 d. 3.5.1758)
Henrichs son Anders (Henrikss Holappa) 26.12.1749 (SL)
syst Margeta (Henriksdr Holappa) 1758 (s. 2.3.1759 SL )
son Isaac (Henrikss Holappa) 1764 (s. 9.2.1764 SL) 

dr Anders Tysk (sRKs115)

(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta 154-3) (sRKs114-3)
pig Helgart (Larsdr) Keotar .(s.17.2.1733 )
son Matts (Henrikss Kukkonen ) 1768 ( 17.2.1762 SL)

sivu 103 (eRKs079ao) (sRKs059)

(Muhos)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs079-3) (sRKs059-1)
Matts Bongila (1717) ( VL 11.12.1739 ????)
hustr Susanna (Eskilsdr Eskelinen) (s. 22.1.1722)
s: Johan (Mattss Bongila)  14.12.1748 (SL)
s: Matts (Mattss Bongila) 3.10.1754 (SL)
s: Isaac (Mattss Bongila) 8.2.1761  (SL)
s: Eskill (Mattss Bongila) 19.3.1764 (SL)
dr Lijsa (Mattsdr Bongila) 5.8.1757  (SL)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs080-1 ,sRKs060-1) 
Isak Nykälä ??(1688) d. 9.10.1763
son Isak (Isakss )Nykänen 1723 (ei SL) 
hustr Anna (Andersdr Kassinen) 15.2.1724 (SL)
(VL 21.2.1745)

(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs080-2) (sRKs060-2) 
måg Olof (Matts Honkanen)(Paltamosta) ( 5.4.1708 )
hustr Brita (Isacsdr Nykänen) (16.4.1719) 
(VL 6.4.1736)
son Isak Olai ( Honkanen Nykänen) 
			(1743 ei SL)(sRKs060-3) 
...Olov (Olofss Honkanen Nykänen) (1.3.1759 SL )
..Matths (Olofss Honkanen Nykänen)  21.7.1750 (SL)
dotter Lisa (Olofsdr Honkanen Nykänen) (s. 4.12.1739 )
Carin (Olofsdr Nykänen) 28.12.1756 (SL)
Brita (Olofsdr Nykänen Honkanen) (1746) (ei SL)
gift til Engeslefwä (VL 16.3.1764)
Maria Olofsdr Honkanen Nykänen)s.1753 (ei SL)
- - - -
dotter Brita Isaci (Nykänen) 27.10.1756 (SL)
Isaacson Isaac (Isacss Nykänen) 1750 (s. 29.10.1750 )
br Johan (Isacss Nykänen) 1760 (23.11.1759 SL )

	Elin Olovsdr (Nykänen) 1762 d. 11.8.1763

sivu 104 (eRKs080) (sRKs061 )

(Muhos)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs080-3)  (sRKs061-1 )
Henrik (Bertillss) Tickanen (Perttunen) ( 1714)
hustr Carin (Mattsdr Halonen) (1717)
(VL 5.3.1734 )
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs080-4) (sRKs061-2 )
bror Bertill (Bertillss Tikkanen) (1717) 
hustru Brita (Påhlsdr Kananen) (1720) (Sotkamosta)
(VL 17.3.1741)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs080-5)(sRKs061-3 )
Bror Elias (Bertillss Tikkanen) 27.10.1726 (SL)
hustr Brita (Bertillsdr Bertunen ) 1722 
(VL 21.2.1751)

dott Britha Henrici (Tikkanen) (18.10.1735) 
gift hos Påutiainen (VL 25.3.1755)(sivulle 029)

dotter Carin Henrici (Tikkanen) (1737) (ei SL)
gift hos Hålappa Gustav i Muhos 
		(VL 29.4.1760) (sivulle 102)

bror Henric (Henrikss Tikkanen) 22.1.1751(SL)
			 d. 16.10.1762
Johan (Henrikss Tikkanen) 5.1.1755 (SL)
Bertilsdr Carin (Bertillsdr Tikkanen) 12.2.1748 (SL)
Bertils son Elias (Bertillss Tikkanen) 19.10.1750 (SL)
Bertill Bertillson (Tikkanen) 16.9.1752 (SL)
Bartold Elia (= Bertill Eliass Tikkanen) 2.11.1751 (SL)
syst Brita (Eliasdr Tikkanen) 1753 (ei SL)
Marg. Henrici (Tikkanen)  d.30.9.1762
(syntyneissä 22.4.1740 kuoliniästä laskettu 0.3.1753)
Henric Bertillsson (Tikkanen) 1755 (s.17.7.1755 )
syst Brita (Bertillsdr Tikkanen) 1757 (26.8.1758 SL)
br Matts (Bertillss Tikkanen) 28.2.1761 (SL)
dr Eric (Erikss) Vuotila
Elias Elia (Tikkanen) 1761 (13.9.1760 SL)
sn Anna (Eliasdr Tikkanen) ( 25.12.1763 SL)

sivu 105 (eRKs081-1) (sRKs062 )

(Muhos)
Henrik Puhacka (yliviiv)(1688), d. 13.7.1758
hustr Anna (Christersdr Kermitär)(1696), d. 15.12.1763
(VL 27.3.1746 Oulu)
son Henric (Henrikss )Puhacka (1.5.1726) 
hustr Margaretha (Eriksdr Heikura) (1726)
(vih abt 1747)
dotter Brita (Henrikss Puhacka ) 26.11.1747 (SL)
dr Anna (Henriksdr Puhacka ) 12.4.1750 (SL) 
dr Margaretha (Henrikss Puhacka ) 9.5.1758 (SL) 
s: Henric (Henrikss Puhacka ) 1753 (s. 8.2.1752 ) 
s: Eric (Henrikss Puhacka ) 1755 (ei SL) 
s: Hans (Henrikss Puhacka )1757
		 (s. 3.5.1756) (äiti Walborg??)
s: Abraham (Henrikss Puhacka ) 15.10.1760 (SL) 
(dr Carin Henriksdr Puhacka 16.10.1762 SL, ei sRK, död ) 

sivu 106 (eRKs081-2) (sRKs063 )

(Muhos)
Eskill (Michelss ) Puhacka drunknat 1763 den 29 September
		(d.29.9.1763 ikä virheellinen)
hustr Cecilia (Påhlsdr Seppänen) (1709 d.30.11.1770)
(VL 3.3.1734)
sonen Erich (Eskilss Puhakka) 15.3.1735 (SL)
hustr Maria (Ivansdr Kurkinen ) 9.1.1741 (SL) 
(VL13.4.1760 ) (sivulta 152)
Michel (Eskilss Puhakka)(13.8.1737 SL) (vih abt 1758)
hustr Anna (Johansdr Kurkinen) 13.3.1738 (SL) 
(sivulta 093)
(ehkä Michelin ed. vmo Eva 1736, d. 22.1.1756 ??)

Påhl (Eskilss Puhakka)1.4.1740 (SL) död 1765(d. 25.6.1764)
Henrik (Eskillss Puhakka) (1745 ei SL)
dotter Margareta (Eskillsdr Puhakka) (1747 ei SL)
p Maria Jdr (Kurkinen)gift samma gård (kts edellä)(eRKs097)
Escill Eschill (Puhakka) 12.4.1750 (SL)
Cicilia Michaelsdr (Puhakka) 11.09.1759 (SL)
syst Maria (Michaelsdr Puhakka) 5.3.1762 (SL)
 			d. 16.4.1763
Eskil Ericsson 1.2.1763 (SL) d.15.4.1763
Johan (Michelss Puhakka) 15.5.1763 (SL)

sivu 107 (eRKs082) (sRKs064 )

(Muhos)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs082-1)(sRKs072-2)
Jacob (Påhlss) Tickanen (Wäärä Hartikka) 23.4.1702
hustr Carin (Larsdr Koistinen) 14.9.1704 
(VL 20.12.1728)
(molemmat) farit til öfre Kimingi 
sonen Påhl (Jacobss Wäärä) 27.1.1734 (SL) 
Jacob (Jacobss Wäärä) 13.10.1736 (SL)
dotter Eewa 25.12.1729 (ei SL)

dr Mats Mursu afvikit till Uhleåsuby vid Yriänäisten
(ei sRK)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta 170) (sRKs064-1 )
Olov (Olofss Lukkarinen) Tickanen (ei eRK) (ei SL)
hustr Brita (Andersdr Tikkanen) (1746) 
(VL 20.2.1761 )
(molemmat sivulta 170) 
(muu perhe tuli syksyllä 1762 ilmeisesti Oulusta)
bror Jacob (Olofss Lukkarinen) 
hustr Margeta hafva betyg af her probsten Wegelius
(Oulusta ?)
dr Carin (Jacobsdr Lukkarinen) 18.10.1763 (SL)
fadr Olov (Mårtenss Lukkarinen) (VL 5.4.1730 Kuopio )
hustr Elsa (Mårtensdr Pitkänen) (s.1704)

sivu 108 (eRKs082) (sRKs065 )

(Muhos)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs082-2) (sRKs065-1 )
Matts (Henrikss) Tickanen 23.2.1729 (SL)
hustr Maria ( Matsdr Walkonen) 23.6.1723 (SL)
 (VL 9.4.1748)
bror Påhl (Henrss Tikkanen) 29.9.1732(SL) d.19.2.1766 (KL)
hustru (Anna Simonsdr Määttä) (s. 1733) (d.17.2.1758)
(VL 8.3.1755)
(Annalle RK:ssa merkitty syntymäaika 29.2.1732 on
sama kuin SL:ssa Anna Pehrsdr Kondulla, joka kuoli 
7.10.1733 VL:ssa Anna on kuitenkin
 Anna Simonsdr Määttä jota ei SL:ssa)
syster Britha (Henriksdr Tikkanen) 23.1.1738 (SL)
gift til Ängeslefvä i Limingo sochn
(syster) Anna (Henriksdr Tikkanen) (s. 15.2.1742)
 gift hos Matts Walkonen (VL 19.3.1763) (sivulle 116)
moder Margeta (1699)
Walborg (Mattsdr Tikkanen) 28.7.1750 (SL)
Maria (Mattsdr Tikkanen) 27.12.1752 (SL) 
Eva Mattsdr Tikkanen 10.8.1757 (SL) d. 20.11.1762
Brita (Mattsdr Tikkanen) 18.8.1760 (SL) 
Lisa (Mattsdr Tikkanen) 9.6.1762 (SL) 
Påhlsson Henric (Påhlss Tikkanen) 8.3.1756 (SL)
dr Margeta (Påhlsdr Tikkanen) 15.1.1758 (SL)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs082-3) (sRKs065-2)
Torparen 
Johan (Olofss) Hånganen (1704)
hustr Anna (Turutar) ...... (1704), d. 15.2.1758
hustr Anna (Påhlsdr Lipponen) (ei SL) (ei eRK)
(VL 24.6.1760)
son Isak (Johanss Honkanen) 22.12.1745 (SL)
döttrar Lisa (Johansdr Honkanen)
 gift hos Lars Määttä (VL 7.4.1762) (sivulle 135)
Brita (Johansdr Honkanen) 12.2.1746
Maria (Johansdr Honkanen) 26.3.1744 (SL) död 1764
syster Anna Honkanen (1698),d 10.2.1758

sivu 109 (eRKs083) (sRKs066 )

(Muhos)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs083) (sRKs066-1 )
Olof (Hanss) Walkonen (Greus) 29.10.1724 (SL)
hustr Dorothea (Hansdr Sangi)(s. 9.3.1729 Oulu)
(VL 13.3.1746 Oulu)
bror Hans 28.4.1734
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (Siikajoelle Siikajoki RK1755 s082)
swåg Klas hafwa ...af mag. Forshal
(=Claes Eskilss Lämsä (1736)(s. 8.11.1734 Paltamo Veneh)
				 (ei eRK)
hustr ?? Lisa (Hansdr Walkonen ) (s.8.6.1731) 
				afvikit till Sijkajoki
(VL 27.3.1759) 
(s Hans Claess Lämsä 26.5.1759 SL, RK1771s304)
(dr Carin Claesdr Lämsä 22.6.1760 SL)
- - -
Eeva (Hansdr Walkonen ) 31.1.1741 (SL) gift til Ängeslefwä
Olof Olofsson (1749)
Anders  (Olofss Greus) 15.7.1755 (SL) 1756
Marg Olai Greus 11.2.1752 (SL) 1761

farbr Olav ( Walkonen) (1684), d. 7.2.1764
hustr Marget (1693) d. 4.4.1760

Hans Olai Greus 5.1.1758 (SL) 1757
Dorothea (Olofsdr Greus ) 4.1.1760 (SL)
br Matts (Olofss Greus) 11.10.1762 (SL) 1763
pig marg. Mölö
wächtarenn Isaac Kuckonen

sivu 110 (eRKs084) (sRKs067 )

Laitasariby 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs084-1)
Halonen Matts (Stefanss) s.22.8.1727
hustr Eeva (Steffansdr Halonen) (1726)
(VL 16.4.1749 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
br Pehr (Staffanss Halonen) s.13.5.1737 (SL)
hustr Walborg (Andersdr Huovinen) s.1.5.1741 (SL) 
			(sivulta 122-1)
(VL15.3.1759)
(s Stephen Pehrsson Halonen 9.4.1760 SL)
			(kuollut Oulujoella ?)
moder Lisa (kuoli ilm. Oulujoella)
(kaikki) afvikit till Uhleåsuby
(tulleet takaisin RK1771 s274)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
syster Brita (Steffansdr Halonen) (1731)
 gif hos Anders Huowinen
(VL 16.3.1759) (sivulle122-3)
Stefan Mattsson (Halonen) 1751 (ei SL)
br Matts (Mattss Halonen) (s. 2.2.1755) 1755 2/2
Pehr  (Mattss Halonen) (s. 28.11.1756) 1757
Bertil (Mattss Halonen) (7.4.1759 SL) 1758
dot. Brita (Mattsdr Halonen) (s. 19.8.1752) 1753
Margeta (Mattsdr Halonen) (22.2.1762 SL) död 1762

sivu 111 (eRKs084ao)

(Laitasaari) 

Clas (Pehrss) Keinänen (s. 1702, d. 17.11.1772 LS)
son Pehr (Claess Keinänen Kähkönen ) 29.4.1724 (SL)
hustr Walborg (Pehrsdr Korhonen)
		(s. 18.1.1724) (d. 10.7.1762) 
(VL 31.3.1743) 
hustr Britha (Johansdr Kinnunen) (sivulta073)
(VL 13.4.1763) 
son Pehr (Pehrss Keinänen) s. 13.11.1752 (SL)
dr Sophia (Pehrsdr Keinänen) 1754 (s. 7.12.1745)
Walborg (Pehrsdr Keinänen) 1753 (s.22.9.1751)
Margetha (Pehrsdr Keinänen) 1758 (14.9.1757 SL)
Lisa (Pehrsdr Kähkönen l. Keinänen) (23.2.1759 SL) 1760 
Anna (Pehrsdr Kähkönen l. Keinänen)( 23.3.1762 SL) 

död 1762 (ei KL)


sivu 112 (eRKs085) (sRKs068 )

(Laitasaari) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs068-1 )
Jacob (Jacobss) Hardicka ( 1719) (VL 16.3.1738)
hustr Anna (Johansdr Karjalainen Kinnunen)(7.1.1722)
swärmor Maria 1685
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs068-2 )
sonen Jacob (Jacobss Hartikka) 14.12.1738(SL)
hustr Walborg (Johansdr Kinnunen) 24.5.1739 (SL)
			(sivulta 073)
(VL 28.3.1760) 
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1)
Michael (Jacobss Hartikka) 27.1.1745(sRKs068-3 )
Johan (Jacobss Hartikka) 21.10.1749
Pehr (Jacobss Hartikka) 1756 1761
Matts (Jacobss Hartikka) 25.1.1753
dotter Margetha (Jacobsdr Hartikka) (s.6.5.1741)
gift hos Kinnunen (VL 13.4.1763)(sivulle 073)
Brita (Jacobsdr Hartikka) 30.11.1743 gift til Lumijoki
(VL 9.4.1764 mies: enkl. Pehr Erichss. Antila)
Anna (Jacobsdr Hartikka) 29.8.1748
Carin (Jacobsdr Hartikka) 11.4.1751 1761
Johanna (Jacobsdr Hartikka) (26.6.1759 SL) 1760
Eva (Jacobsdr Hartikka) ( 7.12.1760 SL) 1761
Malin (Jacobsdr Hartikka) 12.4.1762 (SL) 
Jacob Jacobss (Hartikka) (3.7.1760 SL) 
son .... 1760
Johan (Jacobsdr Hartikka) 21.3.1762(SL) död 1762
Matts  (Jacobss Hartikka) (22.10.) 1763 (SL)

sivu 113 (eRKs 085ko) (sRKs069-1 )

(Laitasaari) 
Johan (Erikss) Keränen (Kopsa) 1719
hustr Walborg (Eriksdr Kemilä Könönen) 1724
(VL 5.4.1741)
moder Elin (1687, d. 11.6.1766)
sonen Erik (Johanss Keränen) 7.7.1744 (SL)
Johan (Johanss Keränen) 1747 (ei SL)
döttrar Helena (Johansdr Keränen) 17.1.1742 (SL)
gift til Ängeslefwä (VL 12.3.1761 mies: Sigfr Sigfrss Mäläskä)
son Jacob (Johanss Keränen) 14.1.1754
Pehr (Johanss Keränen) 3.1.1755 (SL)
Isaac (Johanss Keränen) (10.10.1758 SL) 1760 död 1764
dottr Margeta (Johansdr Keränen) 1757
(Anders Johanss Keränen 1.7.1757 SL d. 11.10.1757)
Carin (Johansdr Keränen) 4.8.1761 (SL) 

sivu 114 (eRKs 085ao) (sRKs069-2)

(Laitasaari) 
Erich Laihiainen s.1726
hustr Anna (Michelsdr) s.1728 (d. 3.2.1771 LS)
svärmod: Lisa (Starck) s.1698
son Henrik (Erikss Laihiainen)  s. 15.3.1749 (SL)
Michael (Erikss Laihiainen) 28.6.1751 (SL)
Ericus (Erikss Laihiainen) 1759 (23.12.1758 SL)
dotter Maria (Eriksdr Laihiainen) 7.4.1753 (SL)
Lisa (Eriksdr Laihiainen)  28.12.1754 (SL)
Anna (Eriksdr Laihiainen) 1756 (ei SL)
Margetha (Eriksdr Laihiainen)  5.1.1761 (SL)

sivu 115 (eRKs 086-1) (sRKs072-1 )

(Laitasaari) 
Matts (Påhlss) Hartikka ( Väärä ) (s. 25.9.1723) 
hustr Brita (Andersdr Koistinen )(s. 2.3.1729)
(VL 28.1.1752)
modr: Brita (1689)
dotter Britha Mattsdr Hartikka (5.12.1752) d. 7.11.1762
son Matts Mattsson Hartikka (28.7.1757) d. 25.11.1762
Lisa Mattsdr Hartikka 14.5.1762 (SL) d. 24.11.1762
dr Eric Keinänen
hustr Brita
(molemmat) vide Niskaby (sivulla 023)

sivu 116 (sRKs073 )

(Laitasaari) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs086-2)(sRKs073-1 )
Matts Walkonen ( 22.3.1691) d. 31.10.1762
hustr Brita död 1760 (ei KL)
son Matts (Mattss Walkonen)( 1717) 
hustr Brita (Bertilsdr Kosunen Perttunen) ( 1728) 
 (VL 27.10.1743 )
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs073-2 )

Olof (Mattss Walkonen)( 1719) 
hustr Margeta (Henriksdr Tikkanen) (1739)
(VL 6.5.1756)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new )(sRKs073-3 )
Johan (Mattss Valkonen) 11.1.1728 (SL)
hustr Anna Henriksdr Tikkanen) (s. 15.2.1742)
(VL 19.3.1763) (sivulta 108)
. . . . . . . . . . 
Bertil Mattsson ( Walkonen)(s. 27.10.1743)
 farit til Wasa (on kuitenkin sRK:ssa)
Matts Mattsson ( Walkonen) (s. 2.5.1746)
vistas i Ängeslefwä (on kuitenkin sRK:ssa)
Isaac Mattsson (Walkonen) (1750) (ei SL)
Johannes (Mattss Walkonen) (s. 29.10.1753 ) 
Abraham (Mattss Walkonen) (s.13.12.1756 )
Anders (Mattss Walkonen) ( 9.6.1760 SL )

Matts Olofsson ( Valkonen) (16.5.1757 SL)
dr Walborg (Olofsdr Valkonen) (19.9.1760 SL)
syst Margetha (Olofsdr Valkonen) 18.3.1763 (SL)
Walborg Johannis (Valkonen) 8.9.1763 (SL)

sivu 117 (eRKs086ao) (sRKs074)

(Laitasaari) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Oulujoelle)
Jacob Pelkonen
Saara  (Josefsdr.Könönen Keränen) (10.2.1730)( (päälle kirj.)
(VL 26.3.1756) 
hustr Brita 
dott Maria Jacobsdr Könönen Kukkonen 24.5.1761 (SL)
Margetha 3.5.1744
(edell. neljä) farit til Uhleåsuby 24.5.1761
styfsöner:
Hans (Pehrss Pelkonen (s. 7.11.1744 SL ) 1757
Simon (Pehrss Pelkonen 25.5.1749 (SL ) farit til ....by
Påhl (Pehrss Pelkonen Kukkonen) (ei SL) (eRKs117)
Pehr (Pehrss Pelkonen Kukkonen) (Remes) (s. 7.11.1744 )
styfdott Anna (Pehrsdr Pelkonen) 1740 (eRKs117)

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs074-2) 
husb Abram (Mattss Pelkonen) (s 1729) (ripit jo 1757)
hustr Malin (Pehrsdr Kukkonen (1737) (ei SL) (eRKs086)
(vih abt 1760)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs074-1) 
.... Eric Pohjalain (Pelkonen) ( 1737) 
hustr Maria (Pehrsdr Kukkonen) 10.1.1739 (SL) (sivulta 163)
(VL 20.12.1758)
bror Johan
hustr Brita
(molemmat) afvikit til Uhleåsuby
Walborg Erichsdr 1761
Matts Abramss (Pelkonen) 25.6.1761 (SL)
.. Brita (Abramsdr Pelkonen) (1.4.1763 SL)
mod Brita

sivu 118 (eRKs087) (sRKs075 )

(Laitasaari) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs087-1) (sRKs075-1 )
Henrich (Pehrss) Karhu (Laitinen Rukkila)( 1719)
hustr Sara (Thomasdr Kondu Keinänen) (1721) 
(VL 13.4.1740)
swärmor .Walborg (1689)
modr Margeta (1684)
son Pehr (Henrikss Karhu) (s. 1746) (ei SL)
dot Walborg (Henriksdr Karhu) (s. 17.2.1749) 
Saara (Henriksdr Karhu) (s. 23.12.1754 )
Brita (Henriksdr Karhu) (29.3.1759 SL) 
bror Thomas afvikit til Törnävä i Limingo sockn

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs087-2)(sRKs076-1)
Pehr Gesti (1722)
hustr Walborg (1728) (ei VL)
son Pehr (Pehrss Gesti) (1748) (ei SL)
Abram  (Pehrss Gesti) (9.9.1757 SL) d. 25.10.1762
Eskillus (Pehrss Gesti) 23.1.1761 (SL)
dot Carin (Pehrsdr Gesti)(s.21.2.1754) d. 8.8.1763
Walborg (Pehrsdr Gesti) (1.8.1763 SL)

sivu 119 (eRKs087ao) (sRKs076-2)

(Laitasaari) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs087-3) (sRKs055-1)
Henrik (Henrikss )Hämälä (1698)
hustr Maria (Johansdr Kanniainen)(1704) (Oulunsuusta)
(Oulu VL 30.3.1725)
swärmoder Walborg (1682, d. 15.4.1760)
son Pehr (Henrikss Hämälä) 6.6.1735 (SL) 
hustr Carin (Johansdr Keränen Siekkinen) 13.2.1734 (SL)
			(sivulta 130) 
(VL 4.4.1758)
Henrich (Henrikss Hämälä) (s. 7.9.1742) (d.22.4.1760)
(koko perhe) vide Pehr Antila i Muhos 
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs087-4) (sRKs076-2)
(vävy jäi taloon)
mågen Henrich (Henrikss Kaiponen) (1727) 
hustr Walborg (Henriksdr Hämälä) (1725) d. 22.10.1763
(vih abt 1748)

dotter Maria (Henriksdr Hämälä) (s.13.1.1738)
 gift hos Claes Walkonen(VL 17.12.1762) (sivulle 045)
(HISKI:ssä isän nimi virheellisesti Erik)
Carin (Henriksdr Hämälä) (s. 6.3.1740 )
gift hos Uckola (VL26.5.1761 ) ( sivulle 101)
Sophia (Henrikss Hämälä) s. 14.5.1745 (ei SL)
Johan (Henrikss Hämälä) 10.1.1750 (SL)
(molemmat sRKs055)
......
 Maria (Henriksdr Hämälä Kaiponen) (s.12.11.1750)1761
Sophia (Henriksdr Hämälä Kaiponen) s.1754 (s.28.5.1755 )
Walborg (Henriksdr Hämälä Kaiponen) 28.4.1761 (SL) 
Margareta (Henriksdr Hämälä Kaiponen) 25.3.1759 (SL )
(s Johan Petri Hämälä Kekkonen 3.2.1759 SL, ei sRK) 
Maria Petri (Hämälä Anttila)1758 (ei SL)
Anna Petri (Hämälä Anttila Kekkonen ) 22.4.1761 SL)
(molemmat) vide Pehr Antila (sRKs055)

sivu 120 (eRKs088) (sRKs077 )

(Laitasaari) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs088-1) (sRKs077-1 )
Thomas (Henrikss) Hämälä (s.1721) (Nissinen) (Paltamosta)
(d. 14.1.1765)
hustr Carin ( Pehrsdr Hiltunen) (Wesa)(s.1714) 
(VL 8.5.1744)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs088-2) (sRKs077-2 )
mågen Påhl (Piirainen) (s. 1734, d. 23.1.1783) 
hustr Sara (Hansdr Hämäläinen) 26.12.1739 
(s. 19.11.1739, d. 22.7.1782)
(VL 6.2.1758)¨
dotter Walborg (Thomasdr Hämälä) 26.10.1750 (SL)
dot Elsa Pauli (Piirainen Hämälä)1758 (15.1.1759 SL)
br Anders (s. 1762) (ei SL)
Thomas (Påhlss Piirainen Hämälä) 1762 (s.15.1.1764)
Påhls mor Elin 

(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs088-3) (sRKs078-1)
Abraham (Abramss) Huofvinen (s.1724, d. 25.5.1789 LS)
hustr Brita (Henriksdr Hämäläin)(s.1729, d.22.2.1794 LS)
 (VL5.2.46)(Paltamosta) 
bror Anders (Abrahamss Huovinen) (s. 30.11.1729)
 afvikit til Uleåborg
fader Matts (Huovinen) (1691) d.26.12.1759

dotter Maria (Abrahamsdr Huovinen) 4.4.1749 (SL)
son Abram (Abrahamss Huovinen) 1757 (ei SL)
Henric (Abrahamss Huovinen) 1761 (18.5.1760 SL)
Matths (Abrahamss Huovinen) 17.8.1763 (SL)

sivu 121 (eRKs088ko)

(Laitasaari) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs088-4) (sRKs078-2)
Henrik (Johanss) Wijnicka s.9.7.1722 (d. 16.7.1785)
hustr Lisa (Samuelsdr Pyykkö)5.12.1731(d. 6.4.1771)
 (VL18.3.1752) 
swåger Michel (Johanss Karjalainen) 1725 (d.3.7.1764)
 död 1764
hustr Carin (Johansdr Wiinikka) 1725 (SL)
(VL 12.4.1749)
dotter Sophia 
syster Lisa (Andersdr Wiinikka) 29.8.1734 (SL)
Brita Henrici (Wiinikka) (s. 18.10.1753)
Marg Michaelis (Wiinikka) (s. 18.3.1752)
son Johan (Henrikss Wiinikka) (s. 29.1.1756)
 Saara (Henriksdr Wiinikka) (26.10.1758 SL)
Lisa (Henriksdr Wiinikka) 12.09.1761 (SL)
Joh Michaelis (Wiinikka) (s. 4.5.1754)
br Michael s.6.10.1756
Henric (Michelss Wiinikka) (20.9.1758 SL)
Matts (Michelss Wiinikka) (24.11.1760 SL)
Elsa (Michelsdr Wiinikka) (23.1.1763 SL)

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs088-6 sRKs079-1)
Torparen
Gabriel Niska (1707)
hustr Margeta (1719)
son Gabriel (Gabrielss Niska ) (1744)
Brita (Gabrielsdr Niska) (1740)
Margetha
Anna
(Lisa Gabrielsdr Niska 7.5.1754)
son Johan (Gabrielss Niska )1756 (s. 26.5.1752)
Matts 1754
Isaac (Gabrielss Niska )15.7.1757 (SL)

sivu 122 (eRKs089yo) (sRKs080 )

(Laitasaari) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs089-1)  (sRKs080-1 )
Anders (Mattss) Huowinen (1697)
hustr Lisa (Simonsdr) (1705)
söner Matts (Anderss Huovinen) (s. 1.12.1723)
hustr Maria (Henriksdr Nissinen) 1726 (Paltamosta)
(VL 7.4.1747)
son Anders ( Mattss Huovinen) (s. 10.8.1748)
dotter Walborg (Andersdr Huovinen) (s.1.5.1741) 
(VL 15.3.1759) (sivulle 110-1)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs089-2)  (sRKs080-2 )
Carl (Anderss Huovinen) (s. 3.3.1730)
hustr Maria (Josefsdr Keränen l. Könönen) 13.9.1732
(vih abt 1759 ei VL)
dot Lisa (Carlsdr Huovinen) (28.7.1760 SL)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (new) (sRKs080-3 )
Anders (Anderss Huovinen) (s.17.5.1736)
hustr Brita (Stefansdr Halonen ) (1731) (sivulta 110)
 (VL 16.3.1759)
Lisa (Andersdr Huovinen) 19.12.1759 (SL)
			d. 21.10.1762
dott Lisa (Andersdr Huovinen )(s. 14.1.1764) 
dotter Lisa (Andersdr Huovinen sr ) 2.6.1745 ((SL)

sivu 123 (eRKs089ao) (sRKs081)

(Laitasaari) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs089-3) 
Elias Gesti (21.7.1696) 
hustr Carin (10.12.1696 )
söner Erich (Eliass Gesti) (1736)
hustr Lisa (Johansdr Nurro) (sivulta 049)
(VL 15.1.1760) 
Elias (Eliass Gesti) (28.5.1733)
hustr Margetha Påhlsdr Määttä) (29.1.1731) (d.21.2.1764)
				(ei eRK)
(VL 3.3.1763) 
Johan (Eliass Gesti) (1746)
döttrar Brita (Eliadr Gesti) gift til Paldamo 1760
(VL 5.1.1760 mies: Isak Koukkari)
Elin (Eliadr Gesti Nurro ) (30.7.1736) 
Carin Erici (Gesti) (12.10.1760 SL)
syst Maria (Eriksdr Gesti) (9.11.1761 SL)
Br Johan (Erikss Gesti) (19.1.1764)

sivu 124 (eRKs090) (sRKs082 )

(Laitasaari) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs090-1) (sRKs082-1 )
Matts (Matts) Wäärä (1720 )
hustr Walborg (Thomasdr Kondu) (1725)
(VL 4.3.1745)
son Matts (ei SL)
Stephan (Mattss Wäärä) (4.11.1757 SL) d. 9.3.1763
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs090-2) (sRKs082-3 )
bror Henrich (Mattss Wäärä) ( 1720)
hustr Carin (1727 ) 
( ei VL)
son Lars
modren Lisa (1680, d. 21.5.1764 ) död 1764
(Matts Wäärän leski)
(dr Lisa Henricsdr Wäärä 3.8.1757 SL d. 13.9.1760)
Henric Henrics 1761
........(sytn man) .(Erik Wäärä) (s.1734 ?) d.19.5.1758
.......... Walborg död 1759
dot Carin (Henriksdr Wäärä) ( 2.4.1761 SL)
Eric Mattsson (Wäärä) (12.8.1761 SL) 

sivu 125 (eRKs090-3) (sRKs083-1 )

(Laitasaari) 
Matts (Mattss) Mättä (Ruotsalainen) (1727) (Iisalmesta)
hustr Maria (Thomasdr Määttä Rönkkö) (1720) 
(VL 26.1.1746)
son Matts (Mattss Määttä) s. 29.12.1748 (SL)
Pehr (Mattss Rönkkö) 21.9.1756 (SL) (16.12.1762 KL)
Johan (Mattss Määttä ) .21.3.1762 (SL)
swärfadr Thomas (Määttä l Rönkkö) (1691) d. 20.9.1759 
hustr Carin (Stefansdr Ukkola) 2.1.1725 (SL)
gift med Abram Tickanen (uusi avio, VL 1.2.1761 sivulle 087)
sånen Thomas (Thomass Rönckö) (1720 d.24.1.1765) ( yliviiv) 
Matts (Thomass Määttä Rönkkö) 20.2.1745 (SL)(sRKs083)
dotter Brita (Thomasdr Määttä) 28.10.1735 (SL)
 gift med Jonas Tallman (sivulle 081) abt 1761
(HISKI VL:ssa 29.12.1761 Jonas Matts Tallman
			+Britha Eriksdr Keinänen ???)
styfson Daniel (Danielss Gesti) 10.6.1746(SL)
systr Maria (Danielsdr Gesti) 3.4.1745(SL) (sRKs111-3)
Sara 1750 (Danielsdr Gesti) .23.12.1750(SL) (sRKs111-3)
(äiti Carin Staffansdr Uckola)
Pehr Pehrsson
...dr Walborg vide Anders Hildunen
Maria Mattsdr (Määttä) 14.5.1759 (SL)

sivu 126 (eRKs091)

(Laitasaari) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs091-1)(sRKs083-2)
Thomas (Pehrss) Kondu (21.1.1728) (SL)
hustr Malin (Claesdr Keinänen )(17.10.1728) (SL)
 (VL 8.3.1752)
.... fader Pehr ( Kondu ) (1700), d. 8.6.1758

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs083-4)
bröd Matts (Pehrss Condu) (4.1.1730) (SL) 
hustr Anna (Komulatar) (s.1731) (sivulta 167)
(VL 14.7.1765 )
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs083-3)
bror Lars (Pehrss Condu)(s. 28.7.1734 ) 
hustr Margeta (Mattsdr Kondu ) (s. 29.11.1733 )
(vih abt 1759)
Niels
systr Chirstin (Pehrsdr Kondu) (s. 11.9.1742) 
(VL 13.4.1764) (sivulle 128-3)
Brita (Pehrsdr Kondu) gift hos nämdemannen Seppänen
(VL 11.4.1760 ) (sivulle 038)
Änckan 
Marg. ...
Anna Thomasdr Kondu (28.11.1759 SL) d. 9.5.1763
Pehr Larsson Kondu (17.2.1761 SL) d. 20.4.1763
syst Chirstin (Larsdr Kondu) (18.1.1760 SL) 
Anna (Larsdr Kondu) (14.4.1763 SL) 
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs084)
(Hakkarala)
Sergeanten
Fried; Henr. Maranders
hustr
dotter Britha Lisa död 1764 11 Januarii i Uhleåborg
Landb
Johan Lambela
hustr Brita
Br Jacob
fad Henrik död 1764
hustr Walborg

sivu 127 (eRKs091ao) (sRKs085 )

(Laitasaari) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs091-2) (sRKs085-1 )
Anders (Olofss) Kärnä (Stolt) (1727) 
hustr Brita (Pehrsdr Pucki) (1730)
(VL 9.11.1755 )
stiuffs Henrik (Jacobss Siekkinen) (Kärnä) 
drunknat 1759 om hösten (ei KL)
hustr Margeta (Andersdr)
(VL14.10.1732)
(tytär Carin Henriksdr Kärnä s. 18.1.1734
		( VL30.3.1758 sivulla 128)
. . . . . . . . . 
dräng Henr. Limattain
hustr Walborg
(Erik Henrikss Liimatainen 5.3.1758 SL)
finnas ibland soldaterna
. . . . . . . . . . .
(Olof Olofsson Kärnä 1751 d. 19.6.1758)	
Olofs dr Margetha (Olofsdr Kärnä) 26.1.1747)
(äiti Brita ylempänä Brita ed.aviosta)
Johan Andrea (Kärnä) 25.6.1761 (SL)
...Carin (Andersdr Stolt)(s.  5.6.1756 )
Brita (Andersdr Kärnä) (27.2.1759 SL)

sivu 128 (eRKs092) (sRKs086 )

(Laitasaari) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs092) (sRKs086-1 )
Bengt (Mattss) Kärnä (1700)
hustr Anna (Henriksdr Askola) (1719)
(VL 3.4.1729) 
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs086-2 )
son Matts (Bengtss Kärnä)(s. 10.12.1731)
hustr Carin (Henriksdr Kärnä) (s.18.1.1734 ) (sivulta127)
(VL 30.3.1758)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (new) (sRKs086-3 )
son Henrik (Bengtss Kärnä) (s.24.5.1739)
hustr Kirstin (Pehrsdr Kondu) (s. 11.9.1742) ( sivulta 126-3)
(VL 13.4.1764)
dotter Karin (Bengtsdr Kärnä) (s. 4.2.1734 )
Lisa (Bengtsdr Kärnä) (0.3.1743 ei SL) 
	afvikit til Limingo .......d. 17.6.1764 
Anna (Bengtsdr Kärnä) (1747 ei SL) 
Brita (Bengtsdr. Kärnä ) gift med Isaac Ingala
(VL 31.3.1758) (sivulle 140)
Anna Mattsdr ( Kärnä)  (9.1.1759 SL)
syst Margetha (Mattsdr Kärnä) (31.7.1762 SL)

sivu 129 (eRKs092-2) (sRKs087-1 )

(Laitasaari) 
Anders (Anderss) Sieckinen (Keränen) 
hustr Carin (Sigfridss Kolehmainen) (s.1729)
(VL 1.3.1751 ) (Mustonen ??)
br. Henrik (Anderss Siekkinen) s.22.1.1728 (SL)
hustr Brita (Pehrsdr Laitinen)(sivulta 89)
 (VL17.3.1763) 
syster Margeta (Andersdr Siekkinen) ( s. 29.11.1733)
Henric Andrea Siekkinen. 20.10.1757 (SL)
br Johan (Anderss Siekkinen)  31.10.1762 (SL)
dr Margetha 1752
Brita (Andersdr Siekkinen) 6.4.1754 (SL)
Lisa (Andersdr Keränen)1756 (s. 19.10.1756)
Anders Henrici (Siekkinen) (23.10.1763 SL)

sivu 130 (eRKs093-1) (sRKs088-1 )

(Laitasaari) 
Johan (Anderss) Keränen ( Siekkinen) (s.1706, d. 3.4.1777)
hustr Anna  (Holappa) 1716v (s. 1711 d. 12.1.1764)
söner Anders (Johanss Keränen) 1733
hustr Carin (Pehrsdr Pukki)
 (VL 13.2.1756)
Jacob (Johanss Siekkinen) 4.3.1736 (SL)
dott Carin (Johansdr Siekkinen) (s.13.2.1734) 
gift med Pehr Hämälainen (VL 4.4.1758) (sivulle 119)
dötrar Walborg (Johansdr Siekkinen) 30.4.1740 (SL) 
 gift med Henrik Klemi (VL 09.06.1762) (sivulle 152)
Margeta 4.3.1744 tjänar i Uleåborg
Anna (Johansdr Siekkinen) 12.11.1745
Brita (Johansdr Keränen Siekkinen) 15.9.1750 (SL)
Johan Andersson Keränen 17.12.1761 (SL) d. 30.9.1762
dotr Lisa 1757
Anna Andersdr Keränen 1.3.1758 (SL) d. 28.9.1762
Carin Andersdr Keränen (23.4.1760 SL) 1759
dr poika Henric Kulberg

sivu 131 (eRKs093ao) (sRKs089 )

(Laitasaari) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs093-2) (sRKs090-1)
Matts Laucka död1764 (s.1680, d. 24.8.1764)
hustr Brita (1684), d. 2.2.1763
Matts (Mattss Laucka) (1730) 
hustr Carin (Eriksdr Wäärä) (1732 )( d. 26.7.1769)
(VL 11.1.1752 ) 
son Eric (Mattss Laukka) (30.10.1760 SL) (sRKs090)
dr Walborg (Mattsdr Laukka jr) (3.8.1758 SL) död 1762
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (eRKs093-3) (sRKs089-1 )
måg Anders (Clemetss Wesa)1710 
hustr Brita (Mattsdr Laukka) (s.0.3.1719, d. 14.12.1763)
(VL 1.4.1735)
son Anders (Anderss Laukka (Wesa)) 21.4.1740 (SL)
dott Dorothea (Andersdr Laukka (Wesa)) 22.11.1738 (SL)
(s Lars Anderss Laukka 19.4.1757 SL)
(dr) Brita (Andersdr Laukka ) (1758 d. 12.8.1759)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs103-1) (sRKs089-4 )
andra måg Olof (Johanss Mäkelä)(1726)
hustr Margeta (Mattsdr Laukka) (s.16.3.1724) 1724
(VL 3.4.1746)
dotter Chirstin
Eva (Olofsdr Laukka Mäkelä) 9.2.1751 (SL)
Carin (Olofsdr Laukka Mäkelä) 28.3.1756 (SL)
söner Isaac (Olofss Laukka Mäkelä) 7.9.1758 (SL)
		druncknat i brunnen d. 5.8.1763
Jacob (Olofss Laukka Mäkelä) 22.3.1760 (SL)
Dordes dr Anna 21.12.1758 (SL) (sRKs089-3)
Margetha Mattsdr (Laukka) 1763 (10.12.1762 SL)

sivu 132 (eRKs094-1) (sRKs091)

(Laitasaari) 
Johan (Anderss Haataja) Kärnä (1725) (Paltamosta)
hustr Elin (Eriksdr Kärnä) (s.14.11.1725) 
(VL 14.3.1744)
söner Eric (Johanss Kärnä Haataja) (s. 24.3.1745)
Johan (Johanss Kärnä) (s. 10.3.1747)
dotter Margetha (Johanss Kärnä) (s. 2.4.1749)
swårfader Eric (Simonss)Kärnä 
		(s.1692, d. 6.6.1764)
hustr Margeta (Henriksdr Hakkarainen) (1700)
 (VL 1.2.1724)
döttrar Walborg (Eriksdr Kärnä) 
gift med sold. Kuhlberg (vih abt 1759) (sivulle 173)

Brita (Eriksdr Kärnä) (s.22.4.1735)
gift med Zachr Johanss Määttä (VL 18.3.1760) (sivulle 133)
Anna (Eriksdr Kärnä) (s.14.10.1737)
Eva (Eriksdr Kärnä) (1746)
Lisa (Eriksdr Kärnä) (s. 17.5.1741)

son Anders Johannis Kärnä (16.5.1751 SL)
br Matts (Johanss Kärnä) (1753 ei SL)
br Zachris (Johanss Kärnä) (1758 ei SL)
dr Lisa (Johansdr Kärnä) ( 2.1.1756 SL) 
syst Britha (Johansdr Kärnä) (1.2.1761 SL)
br Stephan (Johanss Kärnä) ( 18.3.1763 SL) 

sivu 133 (eRKs094ao) (sRKs092)

(Laitasaari)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs094-3) (sRKs092-1)
Johan (Magnuss) Mättä (1712) 
hustr Brita (Påhlsdr Keinänen) (1730)
(VL 16.2.1756)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs092-2)
son Zacharias (Johanss Määttä) (21.11.1735)
hustr Brita (Eriksdr Kärnä) (s.22.4.1735)
(VL18.3.1760) (sivulta 132)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1) 
Matts (Johanss Määttä)(s.15.2.1740)
Påhl (Johanss Määttä)( 6.11.1758 SL) d. 30.9.1762
dot Walborg (Johansdr Määttä) (11.8.1760 SL)
(dr Carin Johansdr Määttä 1.4.1762 SL, ei sRK)

(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 2) 
Joh: Zacharia (Määttä) (1.2.1761 SL)
br Zachris (Zachriss Määttä) (7.3.1762 SL )
dot Anna (Zachrisdr Määttä) (s. 3.4.1764)
syster Maria (Magnusdr Määttä) (s.23.8.1729)
(gift med drengen Isaac Tickanen vih abt 1759 sivulle 170)

sivu 134 (eRKs095-1) (sRKs093-3)

(Laitasaari)
Pehr Mättä (1710)
hustr Carin (1711)
son Abraham (Pehrss Määttä) (1742)
hustru Walborg (Thomasdr Pikkarainen) (1735)(ei SL)
(VL 20.3.1758) 
son Pehr (Abrahamss Määttä) (25.12.1761 SL) d. 4.9.1762
Carin (Abrahamsdr Määttä) (s.23.1.1764)
mågen Pehr (Abrahamss Lievonen Määttä)(s. 8.3.1722 (SL)
hustr Carin (yliviiv) (virhemerk?)
hustr Walborg (Pehrsdr Määttä)
(VL 19.4.1751)
Maria Pucki Pehrdotter
flickan Walborg
Pucki

sivu 135 (eRKs095ao) (sRKs094)

(Laitasaari)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs095-2)	(sRKs094-1)
Lars (Pehrss) Mättä (1694)
hustr Agneta (Eriksdr Wimpari Paavola) ( 1700 )
 (VL 13.3.1722)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs094-3)
son Nils (Larss Määttä) (22.9.1740)
hustr Lisa (Johansdr Honkanen) (1742) (sivulta 108)
(VL 7.4.1762)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs094-2)
Lars (Larss Määttä) (1736)
hustr Beatha (Isaksdr Määttä)(1739) (sivulta 160)
 (VL 13.3.1760) 
dott Scholastica (Larsdr Määttä) (s. 28.5.1729 ) (sRKs094-4)
(sivulta 100)
dott Carin (Larsdr Määttä) (15.2.1733)
farbr Niels (Pehrss Määttä) (1720)
Agneta Larsdr (Määttä jr) (19.1.1761 SL)
Lars (Larss Mättä jr) (18.12.1762 SL)
		 död 1764 (30.7.1763 KL)

sivu 136 (eRKs096)(sRKs095 )

(Laitasaari)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs096-)	(Kiiminkiin)
Simon Tihinen farit till Kimingi
hustr Anna
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs095-2)
son Anders (Simonss Tihinen) ( 1737 )
hustr Walborg (Olofsdr Seppänen) 1.4.1744 (SL) (sivulta 036)
(VL 5.3.1762) 
Abram farit til Kimingi
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs095-3)
mågen Henrich (Pelkonen) (1726) (mistä?)
hustr Carin (Simonsdr Tihinen) (1734)
 (VL 1.4.1760 )
Anna (Simonsdr Tihinen) (1738) farit til Uhlosuby 
(VL 33.1.1762)(mies: Jöran Isakss Seppänen) (sivulle 036)
 (kts Utajärvi RK1775s100)
- - - - -
Lisa (Simonsdr Tihinen) gift till Kimingi 
(VL 29.3.1761 mies Johan Olofss Perttunen)
Maria (yliviiv)
Maria farit till Kimingi kommit hit igen
Brita Sim: (Tihinen) (s, 11.12.1751) 1761 farit til Kimingi
Henric Henrici Tihinen 12.5.1761 (SL) d. 14.10.1763
dot Anna Andrea
son Matts Andrea 
(po Matts Henrici Tihinen 20.9.1763 SL)
Anna Andrea (Tihinen) (3.1.1763 SL) 1760

sivu 137 (eRKs096-2) (sRKs096-1 )

(Laitasaari)
Jöran Mättä (1690)
son Bertil (Jöranss Määttä) 
hustr Maria (Johansdr Winicka) (s. 25.12.1728) 
(VL 7.2.1752)
swärmod Walborg (Bertilsdr)(1705) (Johan Viinikan leski)
söner Henrich (Johanss Wiinikka) (1746) farit til Wasa
Johan (Johanss Wiinikka) (1748) 
swägersk Carin (Johansdr Winicka) gift till Uhleåsuby
(VL12.4.1749 mies: Mich: Joh:s: Karjalainen)
syst Anna (Johansdr Winicka) gift med Thomas Mäkelä 
(VL 29.3.1765) (sRKs108)
Walborg (1737) gift med Pehr Bertunen
		 (vih abt 1757) (sivulle144)
(ilmeisesti Walborg Johansdr Wiinikka) 
Jöransdr Maria (Jöransdr Määttä) (s. 21.12.1728 ) 
Bertils dotter Carin (Bertillsdr Määttä) (s. 10.12.1752 )
Maria (Bertillsdr Määttä) 2.12.1757 (SL)
Walborg (Bertillsdr Määttä) (s. 2.12.1757)
Lijsa (Bertillsdr Määttä) (15.11.1759 SL)
Jöran (Bertillss Määttä) (1762) (ei SL)
Bertill (Bertillss Määttä)( 22.12.1763 SL)

sivu 138 (eRKs097) (sRKs097)

(Laitasaari)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs097-1) (sRKs097)
Lars Rahko (1685)
hustr
mågen Johan(Larss Häkkeläinen Rahko) (1710)
hustr Lisa (Larsdr Rahko ) (1720)(VL 9.4.1738)
son Jacob (Johanss Rahko)(s. 30.7.1743) 
hustr Walborg (Johansdr Säisä) (12.10.1736) (ei SL) (ei eRK)
(VL 2.3.1762) 
Lars (Johanss Rahko)  (s. 5.12.1747 ei SL) 
Johan (Johanss Rahko)(s. 17.7.1751)
dotter Elina (Johansdr Häkkeläinen Rahko) (s. 15.3.1739)
gift till Ahmas (VL3.3.1762 )(sivulle 036)
Pehr (Johanss Rahko) (1757) (ei SL)
Henric (Johanss Rahko) (1759) (sRKs098-1)

dot Maria (Johansdr Rahko) ( 6.11.1754)
syst Lisa (Johansdr Rahko) (3.10.1762 SL )
gl Walborg Kocko (1686)
Lars Jacobsson (Rahko) (10.12.1762 SL d. 22.4.1763)
dot Elin (Jacobsdr Rahko) (29.3.1764 )
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta 082-2) (sRKs098-1)
Henrik (Johanss Hyrkäs) Rahko 7.6.1729 ( SL)
hustr Sara (Johansdr Viinikka) (1723)
(vih abt 1747)

(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs098-4)
måg Sigfrid (Sigfridss Rahko Leinonen ) 20.9.1740 (SL)
			(sivulta 088 -4)
dotter Elin (Henriksdr Hyrkäs) s.26.5.1748 (SL)
(VL 28.4.1763)
Carin (Henriksdr Hyrkäs) 22.8.1751 (SL)
Lisa (Henriksdr Hyrkäs) 11.7.1758 (SL)
Saara (Henriksdr Rahko) 12.3.1762 (SL)
Maria (Henriksdr Rahko) 2.9.1764 (SL)
son Johan (Henriksson Rahko)11.9.1760 (SL) 
			d. 8.10.1762
Sigfrid Sigfridi (Rahko Leinonen) 1.1764 d. 26.7.1764

sivu 139 (eRKs097ao) (sRKs099 )

(Laitasaari)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs097-3) (sRKs099-1 )
Zachris (Henrikss) Mättä (1728)
hustr Margeta (Jacobsdr Määttä) (11.6.1730 SL)
 (VL 10.3.1747)
moder Walborg
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (new) (sRKs099-2 )
bror Adam (Henrikss Ähkönen Määttä) (s. 10.2.1739 )
hustr Elin (Isaksdr Seppänen) (s. 9.1.1741)  (sivulta 036)
(VL 19.2.1761)
söner Zachris (Zachriss Määttä) (1753 ei SL)
Adam  (Zachriss Määttä) (9.2.1755 SL)
Jacob (Zachriss Määttä) (1761 ei SL)
....
dötrar Walborg (Zachrisdr Määttä) (1748 ei SL)
syst Anna (Zachrisdr Määttä) 13.2.1758 (SL)
Henr Adamsson (Määttä) (9.12.1761 SL)

sivu 140 (eRKs098) (sRKs100)

(Laitasaari)
(Ingala)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs100-1)
Henrich Ingala (1694), d. 13.2.1762
hustr Anna (Pehrsdr) död 1764 (1699, d. 8.7.1764)
son Henrich (Henrikss)( Ingala Kosunen) (1725 )
hustr Brita (Mattsdr Laitinen) (1721) 
(VL 20.3.1740) 
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs100-4)
Isak (Henrikss Ingala) (1735) (ei SL)
hustr Brita (Bengtsdr. Kärnä) (s.5.9.1736) (sivulta 128)
(VL 31.3.1758) 
Henrik Henriksson (Inkala) (s. 24.12.1740 )
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs100-5)
måg Johan (Henrikss) Kaiponen (1735) (sivulta 151)
hustr Anna (Henriksdr Ingala) ( 23.9.1732 SL)
(VL 26.3.1760)
Maria (Henriksdr Ingala) (s. 1.2.1736) gift hos Kinnunen
 i Perucka (VL 27.3.1760) (sivulle 073)

Henriks .....
..... Henric
hustr ...ta
faster Karin farit til Engeslefwä
Anna
Henriksson Isaac 1761
br Claes (Henrikss Inkala) (1756 ei SL)
Matts (Henrikss Inkala)(6.5.1757 SL )
Anna Isaacsdr (Inkala) (s. 1758 ei SL)
Henric (Isakss Inkala) ( 8.5.1763 SL)
syst Maria (Isaksdr Inkala) (24.11.1760 SL)

sivu 141 (eRKs099) (sRKs102)

(Laitasaari)
(Parviainen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs099-1) (sRKs102-1)
Michel Parwiainen (1683), d. 9.7.1762
hustr Carin (1699) d. 15.11.1759
brorson Pehr (Pehrss Parviainen )(1725 )
hustr Walborg (Isaksdr Heikura) 1727 
(vih 1749 ei VL)
....Elin död 1764
son Johan
Persson Anders farit til Uhlosuby
syst Elin farit til Uhlosuu by
Walborg 1761
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs102-2)
brorson Thomas (Pehrss Parviainen) (s.5.6.1722 )
hustr Carin (1724)
(ei VL)
dotter Margeta (Thomasdr Parviainen) (12.12.1748) (ei SL)
- - -

Carin (Michelsdr Parviainen) gift i Engeslefwä
(VL 15.1.1754 mies: Erik Johanss Latikainen 
2 lasta Muhoksella)
Maria Lisa
Pehr Pehrsson (Parviainen) (s.7.7.1750 )
br Isaac (Pehrss Parviainen) 1758 (ei SL)
Thomas (Pehrss Parviainen) 25.12.1757 (SL)
Michael (Pehrss Parviainen) 25.11.1759 (SL)
dot Scholastica (Pehrsdr Parviainen) 1756 (ei SL)
Margeta  (Pehrsdr Parviainen) 16.3.1762 (SL)
styfsyst Carin (Parviainen)
son Henric (Carinss Parviainen) (18.1.1761 SL) d. 4.4.1763
(isä Henrik Kärnä)

sivu 142 (eRKs099ao) (sRKs103)

(Laitasaari)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs099-2) (sRKs103-2)
Bertil (Bertilss) Kåsunen (1718)
hustr Walborg (Jacobsdr Määttä) (1722 )
(VL 9.2.1738)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs099-3)(sRKs103-3)
bror Isak (Bertillss Kosunen Perttunen)(s.31.10.1726)
hustr Margeta (1734)
modr Maria (1690 Bertil Kosuses ea) 
Bertill Isaaci (Kosunen) (1757 ei SL)

br Isaac (Isakss Kosunen) (8.1.1759 SL)

Maria (Isaksdr Kosunen) (20.5.1761 SL) d.22.4.1763

gl Johan Kärnä (1691), d. 6.7.1759
hustr Kirstin (Haataja) (1696 )

pig Malin Karvonen

sivu 143 (eRKs100) (sRKs104 )

(Laitasaari)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs100-1) (sRKs104-1 )
Henrik (Påhlss) Kåsunen (1718)
hustr Lisa (Bertilsdr Perttunen) 1724 (VL 15.4.1741)
brod Hans (Påhlss Kosunen) (1719)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs100-2) (sRKs104-2 )
(bror) Olof (Påhlss Parviainen, Kosunen , Inkala) 
hustr Maria (Bertillsdr Kosunen)
(VL 9.2.1753)
(dr Maria Olofsdr Kosunen 21.10.1754 SL d.21.1.1763´)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (new) (sRKs104-3 )
Jacob (Påhlss Kosunen) 6.3.1731 (s. 16.3.1731)
hustr Brita (Johansdr Viinikka) 1.6.1731 (SL)
(VL5.12.1758) (huom !! isä: Johan Henrikss äiti Walb)
(dr Lisa Jacobsdr Kosunen)
		(19.11.1759 SL,ei sRK död ?)
son Johan (Jacobss Kosunen) (12.3.1761 SL)
Henr dr Lisa (Henriksdr Kosunen 3.12.1743 SL)
Saara (Henriksdr Kosunen 8.10.1750 SL)
son: Zachris (Henrikss Kosunen) (18.6.1754 SL)
Isaac (Henrikss Kosunen) (29.10.1757 SL) (d.20.3.1763)
Jacob (Henrikss Kosunen) (8.11.1760 SL) (d. 12.3.1763)
mor Lisa (Henriksdr Kosunen )gift med Johan Markus 
(VL 3.12.1758) ( nemdem.enkl. fr. Limingo )

sivu 144 (eRKs101) (sRKs105 )

(Laitasaari)
(Perttunen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs101-1) (ei sRK)
Olof (Henrikss) Berttunen (1684, d. 14.10.1763) död 1766
hustr Elin (Henriksdr) (1689) (sRKs105-2)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs101-3) (sRKs105-1)
son Bertil (Olofss Perttunen) (1.1.1724)
hustr Walborg (Bertillsdr Perttunen Rautio) (s.27.9.1723 Oulu )
(VL 1.4.1754 Oulu)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs101-4) (sRKs105-2)
Jacob (Olofss Perttunen) (s.27.7.1727)
hustr Saara (Henriksdr Henttunen (s. 6.4.1731 Oulu)
(VL 2.4.1754)
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs106-1) 
Brorson Per (Jacobss Perttunen) 17.1.1734 (SL) (eRKs
hustr Walborg (Johansdr Wiinikka?) (sivulta 137)
(vih abt 1757)
(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs101-2) (sRKs106-2)
Olof (Jacobss Perttunen) (16.2.1738)
Jacob (Jacobss Perttunen) (7.12.1739 SL)
fader Jacob (Henrikss Perttunen) (1704, d. 6.7.1758)
 1758 in Julii ihjäl slagen af åska
hustr Anna (Andersdr Turkka)(1699)
(VL 17.2.1730 Oulu)
- - -
gl Anna Krank (1687) blind (RK1733s062)
gl Brita Ingala (1687)
dotter dotter Carin (Mattsdr Valkonen) 14.5.1745 (SL)

Sara Bertilsdotter Sieckinen 1761 (s.1746) (eRKs098)
Olov Bertilsson (Perttunen)( 21.7.1755 )1755
b Bertil (Bertillss Perttunen) ( 15.12.1757 SL) 1758
Henric (Bertillss Perttunen) ( 20.6.1759 SL)1760
dot Walborg (Bertillsdr Perttunen) 6.2.1762 (SL)
Elsa Jacobsdr (Perttunen) (25.8.1754) 1754
syst Anna (Jacobsdr Perttunen) 1755 (ei SL) d. 26.10.1762
Saara (Jacobsdr Perttunen) 5.5.1757 (SL) 
Carin (Jacobsdr Perttunen) 1759 (ei SL)
Maria (Jacobsdr Perttunen) 17.9.1760 (SL) 
Anna Petri (Perttunen) 19.5.1761 (SL)
br Bertil (Pehrsson Perttunen) 14.1.1763 (SL) 
Olov Jacobi (Perttunen) 30.11.1762 (SL )

sivu 145 (eRKs102)

(Laitasaari)
(Bertunen Koistinen)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs102-1) (sRK107-1)
Matts (Anderss) Berttunen (Koistinen) (1718)
hustr Anna (Mattsdr Paavolainen)(1719) (VL 14.11.1739)
moder Lisa (Hansdr Puhakka) (1702)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
new (sRK107-3)
bror Anders (Anderss Perttunen l. Koistinen) 10.1.1722 (SL)
hustr Carin (1719) 
(vih abt 1759 ei VL)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs102-2) (sRK107-2)
bror Henrich (Anderss Koistinen Perttunen )(s.19.6.1735 )
hustr Brita (Mattsdr Paavolainen) (s.1.7.1728) (sivulta 163)
(VL17.4.1757)
Hans (Anderss Perttunen l. Koistinen)(s. 26.12.1740) 
			(sRKs079-3)
(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä1 ) (sRK107-1)
måg Claes (Kaiponen) 1730 
hustr Lisa (Mattsdr Koistinen Perttunen ) (1745) (ei SL)
(vih abt 1759)
son Matts (Claess Kaiponen) (14.2.1760 SL)
Henric (Claess Kaiponen) (24.8.1763 SL)
gl Johan Isteri (1679)
Anders Andrea ( Perttunen l. Koistinen) (24.9.1760 SL)
dr Lisa Andrea ( Perttunen l. Koistinen) (8.8.1763 SL) 
Lisa Henrici ( Perttunen l. Koistinen) (16.7.1757 SL)
br Anders (Henrikss Koistinen Perttunen) (10.11.1763 SL) 
syst Anna (Henriksdr Koistinen Perttunen ) 
		(17.09.1760 ei SL)
Brita (Henriksdr Koistinen Perttunen )(16.4.1761 SL)
				d. 8.9.1763

sivu 146 (eRKs103) (sRKs108 )

(Laitasaari)
(Mäkälä)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs103-1) (sRKs098-5)
Johan Mäkelä (s.26. 6.1695) d. 10.3.1761
hustr Kirstin (Henriksdr Hyttinen) (1700) (sRKs108-2)

Henrich (Johanss Mäkelä Jurvakainen) (3.12.1725 SL)
hustr Karin (Påhlsdr Pelkonen) 1730 (ei eRK) (ei SL)
(VL 3.4.1759)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs103-3) (sRKs108-1)
Lars (Johanss Mäkelä ) (s.1.3.1731)
hustr Lisa (Johansdr Viinikka) (1739) (eRKs096-2)
(VL 3.3.1758)
- - 
Thomas (Johanss Mäkelä) (s.8.3.1736 )
Jacob gifvit sig i .....................
Johan (Johanss Mäkelä) (1745) (ei SL)
Anders (Johanss Mäkelä) (8.7.1746) (SL)
Stefan (Johanss Mäkelä) (26.12.1748 )
Johan Henrici (Mäkelä) (18.4.1760 SL)
br Henric (Henrikss Mäkelä) (21.11.1761 SL)
Johan Larsson Mäkelä (26.6.1758 SL)
br Lars Larsson Mäkelä (16. 9.1760 SL) d. 25.10.1762
br Jacob (Henrikss Mäkelä) (13.6.1764 (SL)

sivu 147

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(on sivulla 079)
Nybyggare
Påhl Mäkelä (10.9.1727)
hustr Margeta (1727)
finnas på ett annat ställe after Peruckaby
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe ei eRK sRKs071-2)
Zachris Kalinen (1723)
hustr Margaretha (Stefansdr Lappalainen) (1719) 
 (VL 29.9.1752)
s: Johan (Zachriss Kallinen) (1753) (ei SL)
s: Zachris (Zachriss Kallinen) (27.1.1757) (SL)
s: Bertill (Zachriss Kallinen) (24.4.1761) (SL)
dr Carin (Zachriss Kallinen) (27.1.1757) (SL)
dr Maria (Zachrisdr Kallinen)  6.5.1759 (SL)
(s Pehr Zachrisdr Kallinen  6.5.1759 SL, ei sRK , död ?)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs109-4, sRKs101-1)
Lars (Larss) Häickeläin (Arola) (1717) 
hustr Carin (Pehrsdr Väätäjä)(1715)
(Oulu VL 18.11.1739)
son Lars (Larss Häickäläinen) (s.31.8.1740 Oulu)
dotter Anna (Larsdr Häickäläinen) (1747)(ei SL)
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs098-6)
(nyb.) Matts Lipponen (Jurvakainen) (1720) d. 4.4.1764
hustr Lisa
son Johan 1752
Matts 1756
Anders Mattsson Lipponen Jurvakainen 6.3.1759 (SL)

d. 2.9.1762

dot Lisa (Mattsdr Jurvakainen) 1761 (d. 6.5.1763)
(Maria Mattsdr Jurvakainen 1.5.1763 SL)
(Pehr s.30.4.1764 d.12.6.1764)
(perhettä ei löytynyt edell RK:sta)
(Huom ! toinen pari Matts Lipponen+Liisa sivulla 5 Juorkuna)

sivu 148

Legofolck Inhysningar och Torpare
dreng Henric Bertunen har attest af 
herr Magister Johan Forshäll dat 26 Jun 1756
(ei eRK ei sRK)
pig Carin Bertunen (eRKs100) (ei sRK)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK sRKs070-4)
dr Olof Henriksson Bertunen 
hustr Margetha Pehrsdr Luckaritar
(VL9.1.1757 Liminka)
son Gabriel (Olofss Perttunen) (ei SL)
Henric (Olofss Perttunen)  död
Eva Olofsdr Perttunen 16.9.1758 Liminka (SL) död
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK, sRKs050-3)
dr Henric (Henrikss) Bonell (Carbin) (1736)
hustr Lisa (Thomasdr Hallenius) (1745)
( VL 24.5.1761 Kempele ) 
.......
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 089)
dr Eric Comulainen vid under Laitinen i Muhos
hustr Brita (Påhlsdr Holappa)
(VL 20.1.1751)
svärfar Påhl (Påhlss Holappa) död 1764 
....vid Ojala
. . . . . .
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe ei eRK, sRKs043)
dr Matths (Erikss) Comulainen (1722) 
hustr Margeta (Larsdr Tervonen) (1719) 
(molemmat Sotkamosta, lapsia kuitenkin Muhoksella)
 (VL 29.4.1747)
dott Britha (Mattsdr Komulainen) (s. 4.2.1748)
Margeta ( Johansdr Tervo) (4.10.1739 )
Agneta (Mattsdr Komulainen) (s.5.12.1751 )
(Matts on RK1741s 039)
. . . . . . . .
(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK ei sRK)
Christer (Christerss) Franck (s. 9.9.1735) (oä)
hustr Anna (Eriksdr Tauriainen) (1728 d. 14.4.1778 Utajärvi)
(sivulta 054)
 (VL 5.1.1761 )
 (Utajärvi RK1781s177)
(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) ( sRKs028-3)
Robert Gisselkors ( 1735) (eRKs087)
hustr Anna (Tyni) (sivulta171)
(VL 22.5.1763) 
. . . . . . . . . . . . . . .
(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (ei sRK)
Joh Grönlund (ei eRK)
hustru Maria (Eriksdr Hiltunen ) (eRKs085-3)
(VL 16.1.1757)
(molemmat) afvikna 
(vrt alempana 148-9)
(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.... Matts Hataja (1736)
hustr Brita (1738) (ei VL)
son Thomas (Matts Haataja) ( 27.5.1761 SL) (d.6.4.1763)
dr Anna (1761)
(son Henrik 18.7.1766 Utajärvi)
(perhe ei eRK ei sRK, Utajärvelle )
( Utajärvi RK1775s166 sold Fäldt)
(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs073-5) (Kempeleeseen)
gl Eric (Henrikss) Hildunen
hustr Ingred (Timoph.dr) 
(tytär alempana)
(molemmat) farit til Kembele
(eRKs073 ja 077)
dr Brita (Eriksdr)Hildunen (ei SL) gift til Niskaby (eRKs100)
med Matths (Mattss) Oilingi (VL 16.10.1762 Utajärvi) (ei jatk ?)
dr Margeta (Eriksdr Hiltunen) (s. 24.12.1736) (eRKs100)
(VL 16.1.1757 mies: drg. Johan Grönlund ehkä Lumijoelle)
(vrt ylempänä 148-7ja 162-3)
son Henric (Erikss Hiltunen) (s. 1.4.1740) (eRKs001)
afvikit til Paldamo

sivu 149

dr Olof Hildunen (eRKs088, sRKs114)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) 
dreng Georg (Jöranss) Hytincoski (s. 23.4.1735 ) 
	( Oulu SL 16.4.1738) (eRKs081) (sRKs072)
hustr Marg.(Eriksdr) Rauhio (eller Kärnä)
		 (sivulta 165) död 1762
(VL 16.8.1761) 
pig Anna (Jöransdr) Hytincoski (Oulu SL 21.10.1735)
gift hos Lars Korhonen 
(eRKs081) (sivulle 030)
dr Brita (Jöransdr Hytinkoski) (Oulu SL 12.6.1733)
gift med drengen Anders Koistinen
(eRKs078) (VL 27.9.1757)(sivulle 151)

do Anna Hywönen (1736) (ei SL) (ei eRK )(sivulle 045)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dr Olof Heickinen (ei sRK kuollut)
hustr Carin (Andersdr Limatar) (sRKs113)
(VL 7.2.1753) (eRKs065-3)
Sara Giselkors afvikit til Kemi
(ei eRK ei sRK)
pig Marg (Abrahamsdr) Huovinen gift med Joh. Moilanen
(eRKs061) (VL 13.3.1761 sivulle 159)
do Anna Huofwinen (???)
dr Anders Huofwinen afvikit til Uhleå (???)
do Matts Hålappa (eRKs008) (???)
dotter Maria (Hansdr Häikiö ) 27.2.1730 (SL)
Carin (Hansdr Häikiö) 11.12.1733 (SL)
(molemmat) vid Pyhänsivu (ovat sivulla 070)
dr poik Matts Heiskanen (ei eRK)(sRKs058)

sivu 150

Pig. Brita Häikiö Henriksdr (Hansdr ?) död 1764
(s.1719, d.13.3.1764) (eRK ??)
do Brita Häikiö  Pehr dotter (s. 27.1.1724) 
( sama kuin Brita Pehrsdr Tuppurainen sRKs052)

pig. Anna Hillutar (ei eRK) (ei sRK)
pig Anna Heickinen vid ....Willig (ei eRK) (sRKs112)

Hierpens encka Brita (eRKs028) (ei sRK)
pig Brita Huttu afvikit til Kimingi (ei eRK ei sRK)

Adam Hintza (eRKs063) (sRKs044)
hafw attest af .... Wegelius dat Uhlo

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs094-2 sRKs087-2)
...Påhl (Anderss) Hataja (1730)
hustr Margeta (Eriksdr Korhonen) död 1764 
(1724, d. 5.3.1764) (ei SL)
(VL 12.4.1753)
son Anders (Påhlss Haataja) 26.11.1757 (SL)
Thomas (Påhlss Haataja) (5.2.1761 SL)
dot Lisa (Påhlsdr Haataja) (s. 2.4.1756 ) (SL)
. . . . . . . . . .
Joh: Tallman (???)
pig Ingrid (Nielsdr) Hyrkäs gift med Eric Kuckonen
 (eRKs090) (VL 15.2.1758 )(sivulle 093)
Thomas (Påhlss) Holländer (Hollendorf)
	(6.12.1734 SL) (eRKs109)
Utajärvi VL11.4.1779) (UtajärviRK1775s040)
Pehr (Påhlss) Hollendorft (5.2.1737) (ei SL) (ei eRK) 
hu Carin (Andersdr Holappa)  6.7.1723 (SL)
					(sivulta 009)
(VL 6.3.1763 Utajärvi)
(Utajärvi RK1775s120)
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 eRKs106-2 ei sRK)
för afsk. s. Lars Jägare
hustru Walborg
son Lars
(s Pehr Larsson Jägare 13.3.1759 SL)
(perhe) (eRKs 106) afwikna til Kembele
(ei HISKIssä) (ei sRK)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( eRKs106-3 ei sRK)
förafskedade soldater
Simon Jernberg (s.1728, d. 19.6.1783 Utajärvi)
hustr Maria (Thomasdr Paavola) (lisätty) (sivulta 053-1)
(VL 16.7.1759) (muuttaneet Pielisjärvelle ?)
(vanhemmat UtajRK1781s177)
hustr Margeta (1708) ,(d.16.12.1758) död 1759 
son Simon (Simonss Jernberg) (s.6.5.1745)
Michel (Simonss Jernberg) (s. 24.4.1747)
dotter Scholastica (Simonsdr Jernberg) 
(s.23.1.1741)(sRKs011)

sivu 151

Johan Jundunen (ei eRK ei sRK)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (perhe sRKs111-4)
Jacob (Casparsson) Karhu (Saksa) (1699)(RK1741s084)
		(k. Oulunsuu, haud. 15.6.1769 Oulu)
hustr Brita (Polvinen) (ei VL) (sivulta 163)
(VL 25.1.1759)
Matts (Britass Polvinen) 1752 (s. 27.2.1752 oä)
	(isä: afsk soldMatts Kuckonen/Keckonen
Matts Karvonen (s.1703, d.7.8.1775)
hustr Walborg (1701), d.15.2.1763
(sama perhe tarkemmin s079)
pig Lisa Jauhotar (eRKs080) (VL13.6.1755)(sivulle 171)
dr Henr Keckonen (eRKs042)(ei sRK)
pig Anna Karhu (1731) blind (eRKs086 sRKs115)
br Anders (Henrikss Karhu) (s. 17.10.1734) 
(eRKs084)(ei sRK ?)
fader Henric död (???)

dr Sam Keränen (???)
br Johan (???)
hustr Britha (???)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK)	(Ouluun)
Olof (Thomass) Kettunen (Paltamosta) (eRKs053)
hustr Walborg (Piirainen) (Pielisjärveltä) (ei eRK)
( Oulu VL 17.3.1754)
(dr Elin Olofsdr Kettunen 22.6.1759 SL)
afvikit til Uhleåsuby

(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs060-1 sRKs024-2)
Joh (Johanss) Koistinen (Leppiniemi Heikura) (1723)
hustr Anna (Isaksdr Kinnunen Heikura ) 22.1.1727 (SL)
(VL 2.12.1741)
dr Brita 1748
Margetha (Johansdr Heikura) 14.12.1754 (SL)
(s Matts Johanss Koistinen 28.4.1757 SL)
son Isaac (Johanss Koistinen) 3.3.1764 (SL)
(dr Maria Johansdr Koistinen)
		( 27.10.1761 SL, ei sRK,död ?)
dr poik Jöran Kettunen (ei eRK ei sRK)
syst Margeta Kettunen (ei eRK ei sRK)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(new) (ei sRK )
And Koistinen (eRKs079) (ei sRK ??)
hustr Brita (Jöransdr Hytinkoski)
		 (Oulu SL 12.6.1733) (sivulta 149)
död(ei KL) (ei lapsia)
(VL 27.9.1757) 
dr Joh: (Henrikss) Kaiponen (1735)
			 vide Ingala i Laitasari by 
(ei eRK)(VL 26.3.1760) (sivulle 140)
pig Malin Kettunen (ei eRK) (sRKs193)
Greus Kiskinen vide pag seqv (seuraavalla sivulla)
dr Jacob Junni (ei eRK ei sRK)
hustr Carin (Eriksdr Korhonen) (eRKs048)
(VL 16.4.1756)
(molemmat) afvikit til Haukipudas
(poika Erik s.3.3.1759 Haulkipudas)

sivu 152

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( ei eRK ei sRK)
Johan Kilpeläinen 1704 (ei VL)
hustr Malin Mattsdr Seppänen 1704 
son Pehr Johansson Kilpelä Lager 15.4.1737
hu Elin Christersdr Kuha Weteläinen 17.7.1735
(VL 30.3.1755 Pudasjärvi) 
(Henrik Pehrss Kilpeläinen 6.1.1761 SL)
son Anders Johansson Kilpeläinen 25.7.1734 ifr Paldamo
hu Anna Christersdr Weteläinen 15.11.1736 
(VL 11.8.1754 Pudasjärvi)
dotter Carin (Andersdr Kilpeläinen 15.9.1760 SL)
(kaikki) hafwa attest ...Keckman ifr Pudas (PudasjärviRK1754s017)
afwikna till Pudajerfwi 
(ei HISKIssä)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (Kiiminkiin)
Pehr Korpela (ei VL) (ei eRK ei sRK)
hustr Marg
(molemmat) afwikna til Kimingi
- - -
(diggar) Gregor Kiskinen död 1764 (s.1714 d.16.3.1764)
(ei eRK)
dr Johan Kilpeläinen har attest af...Jacob Stenius ufr Pielis
(eRKs050) (ei sRK)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) ( sRKs088-3)
dr Henr (Henrikss) Klemi (eRKs080))
hustr Walborg (Johansdr Siekkinen) 
			(s.30.4.1740 ) (sivulta 130)
(VL 9.6.1762 ) 
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs019-2)
bror Johan (Henrikss Klemi) vid Holappa I Pyhänsivu(eRKs083)
hustr Walborg (Staffansdr Holappa)(s. 19.10.1733)(sivulta 069)
(VL 28.3.1758 )
dr Marget:(Johansdr Clemi) (24.2.1759 SL )
Brita (Johansdr Clemi) (28.2.1761 SL) (ei sRK kuollut?)
(Johan perheineen sivulla 069)
- - -
gl Carin Kohveri (???)
(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs090-2)
dreng Joh. (Ivanss) Kurkinen (s.12.11.1735 ) (eRKs096)
hustr Margeta (Samuelsdr Määttä) (s.17.4.1735) (ei eRK)
(VL16.9.1759)
dot Carin (Johansdr Kurkinen) 10.12.1759 (SL)
Maria (Johansdr Kurkinen) (13.10.1762 SL) 
syst Maria (Ivansdr Kurkinen) (s. 9.1.1741) (eRKs097)
(VL13.4.1760 ) (sivulle 106)
syst Carin (Ivansdr Kurkinen) (ei SL) (eRKs097)
Anna (Ivansdr Kurkinen) (s. 13.3.1738) (eRKs097)
gift med Eric Puhacka (po Michel Puhacka)
(molemmat sivulle 93)

sivu 153

förafsk. sold
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs104-4) (sRKs085-2)
Henrik Kuhlberg (1696)
hustr Anna (1708 )
dott Carin (1729) plichtat rn gång för lön...
(qvp) Susanna (Henriksdr Kuhlberg) 1764 af ......
(s.1735 d. 28.11.1764) (sRKs 084)
Anna gift i Uhlosuu by hos Berttunen (eiVL)
(perhe eRKs104 sRKs085)
(Huom ! toinen H.Kuhlberg sivulla173)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (sRKs115-2)
Pehr (Mattss) Keränen (Heikkilä) död 1763 (ei KL)
hustru Anna (Olofsdr Heikkilä) s 1715 d.19.4.1769
(Oulu VL 19.2.1734) 
(asuivat Särkijärvellä vv 1734-40 RK1733s001))
(Hailuodossa 1753-1756)
son Olof (Pehrss Keränen) (ei sRK)
Jacob (Pehrss Keränen) (s. 24.3.1748 Oulu) (ei sRK)
Esajas Pehrsson Tero 13.12.1756 Hailuoto (SL) d. 25.7.1769)
dotter Walborg (Pehrsdr Keränen) (1742)(s. 24.3.1748 Oulu)
 gift i Wuotungi Koistila ( VL 13.1.1762) (sivulle 011)
Anna (Pehrss Keränen) (s.12.4.1750 Oulu) (ei sRK)
Lisa Pehrsdr Tero 6.10.1753 Hailuoto (SL)	. . . . . . . . . . . . .
dr Joh (yliviiv)
dr Pehr (lisätty) Johansson Keränen (ei eRK ei sRK)
har attest af
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs105-6 )
förafskedade sold.
Johan (Larss) Kärckäinen eller Blomster (1716)
		(Pielisjärveltä) (UtajRK1775s184)
hustr Lisa (Carlsdr Nurro Jurva) d. bef 1770)
(VL 30.3.1735)
dotter Carin (Johansdr Blomster) (s. 18.2.1741) (sRK006)
Eva (Johansdr Blomster) (ei SL)
dr Pehr Johansson Keränen vid Supra (toiseen kertaan)

sivu 154

pig. Lisa Kärckäinen (eRKs043) (ei sRK)
afvikit til Engäslefwä by i Limingo sockn
dr Eric Kaveri (1738) (ei eRK) (sRKs033)
har attest af Magister her Pehr Kelin
pig. Anna Kärsämä (ei eRK) (ei sRK)
afvikit till Uhleåborg
Ande Tigeman(???)
Thomas Laitinen (ei eRK) (ei sRK)
 farit til Törnävä
Hemming Lappalainen (1724) (eRKs033)(sRKs115)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK ??) (ei sRK)
Olof Karvoses (d. 1742) encka Chirstin (1699, d. 16.1.1758)
son Anders (Olofss Karvonen) (s. 16.2.1735)
dotter Walborg (Olofsdr Karvonen)19.3.1737 (SL)
			(d. 14.7.1765)
(VL 11.12.1760 mies: sold. And. Leerbäck Oulu )
				(kts sRKs027)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs097-4) ( sRKs114-2)
(wgk) Eric (Johanss) Laaticainen (1732), d. 4.12.1759
hustr Carin (Michelsdr Parviainen)( 1730, d.18.5.1764) 
(VL 15.1.1754) 
son Johan (Erikss Latikainen) (11.3.1759 SL)
br Eric (Erikss Latikainen) (24.6.1760 SL) d. 15.4.1763
dot Carin (Eriksdr Latikainen) (s.14.7.1754 )
Maria (Eriksdr Latikainen) (s. 25.12.1756)
pigan Elin Lehtolainen (eRKs070) (ei sRK)
pig. Malin Michelsdr Karfwonen (ei eRK) (sRKs113)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sivulle 102-3)
Henric (Mattss) Kuckonen död (ei KL) (ei eRK)
hustr Helgart ( Larsdr. Keotar) (eRKs034)
(VL 24.6.1761)
son Matths (Henrikss Kukkonen) (17.2.1762 SL)

sivu 155

förafsk sold
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs108-6 sRKs079-7)
Anders Lejon (1700) 
hustru Elsa (1711) d. 21.12.1759
 (ei VL)
son Anders (Anderss Lejon) 
br Lars (Anderss Lejon) 
Henric (Anderss Lejon) 12.7.1749 (SL)
(Johan Anderss Lejon 4.1.1758 SL)
dotter Maria (Andersdr Lejon) (1736) 
gift hos Hentula i Muhos(VL 10.4.1761) (sivulle 100)
Anna (Andersdr Lejon) (1745)
- - - -
qvinsperson Carin Leinonen (1740) (eRKs077) (sRKs112)
vid. Wätäjä
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs107-3, sRKs023-2)
...afskedade sold. och nybyggaren
Pehr Lehtolainen eller Sparf (1724)
hustr Brita (Andersdr Kassinen) (1726)
(VL 6.1.1752)
(Pehr´in ed.vamo Carin kuoli 19.7.1751)
dotter Walborg (Pehrsdr Sparf) (1750) (ei SL)
Anna (Pehrsdr Sparf) (18.6.1758 SL)
son Matts (Pehrss Sparf) ( 1752) (ei SL)
Pehr (Pehrss Sparf) (s.6.8.1755)
Anders (Pehrss Lehtolainen) ( 24.7.1761 SL)

sivu 156

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs106-4 ei sRK) (Oulunsuu)
förafsk sold 
Olof Lipponen eller Utter
hustr Anna
(molemmat) afvikna til Uhleåsuby
son Matts farit til Uhlosuby
Olof (Olofss Utter) (31.5.)1745 (SL) 
	(Utajärvi VL 12.2.1769 vmo Elin And.dr. Hildunen )
		( Utajärvi RK1775s026)
dotter Anna (Olofsdr Utter)(1754) afvikit til Uhleåsuby
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(pari eRKs098-2) (sRKs110-3)
Simon Lipponen (Koistinen) (1720)
hustr Lisa (Johansdr Keränen) (1721) 
(VL 10.4.1753) 
(29.5.1755 Brigitta d.15.6.1756)
(Lisa Simonsdr Lipponen 1.8.1762 SL d.16.4.1796)
gl Anna Lappalainen (ei eRK sRKs110)

sivu 157 (ei eRK ei sRK)

Erich Lijkanen vid i Kylmälä by
hustr:
pig Helena Lijmatta (1728), d. 18.01.1762
har attest af ...Helander ..1758 (ei eRK) 
dreng Henric Lijmatainen afvikit til Uhleå (eRKs091) (ei sRK)

sivu 158

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs024-1)(ei sRK) (ehkä Utajärvelle)
Matths (Mattss) Lusua (s. 4.4.1737)
hustr Walborg (Pehrsdr Ojala) 
(ei VL)

dr Marg (Mattsdr Lusua) (ei SL)
Carin (Mattsdr Lusua) (26.12.1763 SL)
(SL:ssa virh ? Luoma)
mor Margeta
Lars Jägare
hustr
(molemmat) vid supra (ovat sivulla 150)

pig Elin Matero (1688,d. 14.2.1758) (RK1733s052)

.....
Chirstin (Michelsdr) Mattinen gift med Anders Andrea 
Koponen (VL 27.12.1762 ) (ei eRK) (sivulle 087)

sivu 159

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRK111-2)
Abrah. Moilanen (eRKs033)
hustr Carin
(ei VL, abt 1758) 
(molemmat) afvikit til Pielis
dotter Elin (Abrahmsdr Moilanen) 29.11.1757 (SL) (oä)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (ei sRK)

Johan Moilanen (ei eRK)
hustr Margeta (Huovinen) (sivulta 149)
 (VL 13.3.1761 ) 
syst Anna afvikit til Frantsila i Sijkajoki med betyg
(eivät sRK:ssa)
pig Walborg Moilanen (1695) (eRKs043)(sRKs014)
Matts (yliviiv)
Jacob (lisätty) Musta hafwar attest af .... Wegelius åt Uhlo
(ei eRK) (ei sRK)
pig Walborg Mustonen (1745) har attest ifr Pielis
(ei eRK) (sRKs044)

sivu 160

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs108-2) (jatko Utajärvellä ei RK1775:ssa)
förafsk sold
Matths Myllynen (Rustfält) (1717, d. 6.5.1782 UJ)
hustr Martha (Simonsdr Pumalain) (1710) (d. 17.2.1773 Utajärvi)
(VL 7.4.1735 Pielis)
son Matths (Mattss Myllynen) 
hr Brita (Ohtonen) (lisätty) 
		 s.1735 d. 7.10.1761) (sivulta 162)

(vih abt 1758)

dr Anna Mattsdr Myllynen (1738) d. 15.4.1763 UJ
(s Matts Mattss Myllynen 14.8.1760 SL) 
Märtha (Myllynen) (sRKs041)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs078-3)
Isaac Määttä (1700) d. 30.12.1759
hustr Walborg (Eliadr Hildunen Heikkinen) (1710)
			 d. 31.7.1763 
(VL 5.7.1755)
(dr Walborg Isaacsdr Määttä 9.8.1756 SL d. 13.5.1757)
(Walborgin uusi avio:)
 gift med drengen Johan Willig eller Väisänen (sivulta 011)
(VL 22.12.1760)
				(Walborg RK1741s006)
dott Brita (Isaksdr Määttä)(1735) (sRKs064)
Beata (Isaksdr Määttä) gift med Lars Määttä i Laitasari
(VL 13.3.1760) (sivulle 135)

sivu 161

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs111-1, sRKs113-1)
(saltpet sj) Simon (Pehrss) Määttä
hustr Margeta (Olofsdr Wäisänen)
(Oulu VL 21.12.1752)
son Isak (Simonss Määttä) (s. 18.12.1753)
dott Maria (Simonsdr Määttä) (ei SL)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs115-2)
Lars Månsson Määttä (s.10.2.1725) (eRKs094) 
Carin Mättär (eRKs077)
dr Marg (???)
- - - -
pig Anna Mötötär (???)
pig Anna (Andersdr ) Mickonen (eRKs041) (ei sRK)
syst Brita (Andersdr Mikkonen)(Keinänen ?)  (s. 9.11.1731) 
(eRKs029) gift med Anders Wänänen i Utajärvi (VL 4.1.1758)
(sivulle 055) (on myös sivulla 008)

sivu 162

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta019-2) (Utajärvelle) 
Jöran Neglik (eRKs085)
hustr Carin (Henriksdr Nurro) (ei löytynyt)
(VL 4.4.1762)
(eivät UtajärviRK1775)
(poika Georg 7.2.1768 Utajärvellä)
- - - - 
pig. Carin Näyhä (ei eRK ei sRK)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs085-4) (sRKs114-1)
Henr. (Thomass) Nissinen (1693) d.16.3.1762 (Paltamosta)
.... Nissises encka Elin (Larsdr Kärkkäinen) (1710) 
				(Pielisjärveltä)
(VL 5.4.1748)
son Henric 1750
Lars 1752
(Paltamon SL:ssa isä Per Wäisänen äiti Elin Heikitär)
( 30.03.1750 Henric)
( 13.04.1752 Lars)
- - - -
pig Brita Ohtonen (eRKs 075)
gift med drengen Matths Myllynen död
 (vih abt 1758) (sivulle 160)
Carin Omenica ell Lijmatainen (???)
son Henric 1753 (???)
pig Malin Peura rest til Uhlo (ei eRK ei sRK)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs090-4) (sRKs112-1)
dreng Påhl (Ivanss) Larinen (s.31.3.1746)
mor Margeta (Påhlsdr) (Wainikainen)
bror Johan (Ivanss Larinen) (s. 6.5.1744) 
(VL2.2.1766 vmo: qvp Mar. Eriksdr Hiltunen s.24.12.1736) 
(vrt 148-9 )

sivu 163

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK)(sRKs110-1)
Abraham Paaso (s.1700, d. 3.11.1768) 
hustr Anna 
 (ei VL)
dr Henr Partanen (ei VL)
hustr Margeta
son Henr (Henrikss Partanen) (ei SL)
(perhe ei eRK ei sRK) (ehkä UtajärviRK1775s118)
pig Brita (Mattsdr) Pavola (s.1.7.1728) (ei eRK)
(on RK1733 s063)
med Henric Bertunen ell Koistinen (sivulle145)
dr Anders Reviläinen (???)
dr Michel Pijranen (eRKs037) (ei sRK)
dr Lars Piranen (ei eRK) (ei sRK)
pig Lisa (Andersdr) Pitkänen (eRKs099) (sRKs115)

dr Eric (Erikss) Pohialainen (1737) (eRKs082)
hustr Maria (Pehrsdr Kukkonen) (s.10.1.1739 ) (ei eRK)
vid Pelkonen i Laitasari
(VL 20.12.1758) (sivulle 117)
Enk Lisa Polvinen eller Nisca (1710) (eRKs082) (sRKs079)
qwinsperson Brita Polvinen (sivulle 151) (RK1741s100)
gift med Inhysningen Jacob Karhu(VL 25.1.1759)

sivu 164

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs028-3) (UtajärviRK1775s088)
Olov (Larss) Partanen (Tuomaankorva) (1722) (eRKs028)
hustr Walborg (Henriksdr Hjerpe) (1728)(eRKs028)
(VL 30.11.1749)
son Henrik (Olofss Partanen) (1750)
Johan (Olofss Partanen) (s. 27.3.1754)
Lars (Olofss Partanen) (s. 4.5.1756)
Thomas (Olofss Partanen) ( 28.6.1762 SL) 
			(d.9.4.1763 Utajärvi)
Olov (Olofss Partanen)
dr Lisa (Olofsdr Partanen) (s. 29.12.1751)
Brita (Olofsdr Partanen) (16.5.1760 SL) (ei sRK) (kuollut ?)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (sRKs112-3)
Inh Joh Porcka 1723 d. 29.3.1764) (1.rippi 17.10.1761)
hustr Carin 1721 (ei VL)
Carin (Johansdr Porcka) (1754)
dotter Stina (Johansdr Porcka) (1757)
Agneta Johsdr Porcka) (1751) 
(dr Anna Johansdr Porcka 7.11.1761 SL, ei sRK)

sivu 165

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs110-1) ( sRKs 070-3)
förafsk sold
Henr Räf (Tyllinoja) (1717)
hustr Anna (Henriksdr Perttunen) (1722)
(VL 26.4.1748) 
dott Johanna (Henriksdr Räf Tyllinoja ) (s.1.5.1753)
Maria (Henriksdr Räf Tyllinoja ) (s. 2.7.1749)
Eva (Henriksdr Räf Tyllinoja ) (14.3.1761 SL )
swärfader Henric Rauhia (Rautio Perttunen) (ei eRK)
	(s 1692 d.10.12.1766)
hustr Eva (1696) , d. 4.12.1763 (ei eRK)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs097-2 ei sRK) (Tyrnävälle)
dr Henr Reinicka (Paltamosta)
hustr Margeta (Johansdr Karjalainen)
(VL 10.6.1750)
son Henric (Henrikss Reinikka) (s.6.9.1750) blind
Johan (Henrikss Reinikka) (s. 21.10.1756)
(koko perhe) afvikit til Törnävä
dr Matths Rauhia eller Kärnä
har attest af hr Mag Joh Forshäll af.....ifr Törnävä
(ei eRK ei sRK)
pig. Marg.(Eriksdr) Rauhio (eller Kärnä)
		(1735, d. 15.4.1762) död (ei eRK)
gift med Jöran Hytinkoski (VL 16.8.1761)(sivulle 149)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK sRKs041-2)
Nyb Pehr Randakangas eller Suorsa (1731)
hustr Carin (1720)
son Jacob (1753)
Matts (1753)
Ephraim (1760)
(Michel Pehrsdr Rantakangas 14.6.1763 SL)
(Kempele VL 26.12.1753 Pehr Jacobss. Suorsa 	
Pig. Carin Bengts d:r Stenberg)
(Kempele SL 24.2.1754 Jacob)

sivu 166

(ei sRK)
gl Brita Similä
(ei muita tietoja)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs109-6) (ei sRK ei UtajärviRK1775)
Olof Rompainen
hustr Margeta (Thomasdr Rönkkö) 
		(s. 4.1.1725)( d.17.6.1764 UJ)
(VL 28.1.1757)
son Jacob (s. 25.3.1751)
 (oä)(fader sades vara Olof Jacob Perttunen)
dot Sara
(s Lars Olofss Rompainen 1.7.1760 SL)
- - - -
Anna Caisa Ruuth (1733, d. 16.12.1758)
halshuggen och bålbränden 16 Dec 1753
(ei eRK ei sRK)

sivu 167

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs098-3 sRKs101-3)
Torparen 
Bertil (Anderss )Sieckinen (s 1707 d. 4.5.1771)
hustr Margeta (Eriksdr Keinänen s. 1711 VL 9.1.1735) 
dott Walborg (Bertillsdr Siekkinen) (s.1748)
Maria (Bertillsdr Siekkinen) (s.14.10.1752)
(SL:ssa virheell Marg)
Lisa (Bertillsdr Siekkinen) (s. 13.9.1755 )
Brita (Bertillsdr Siekkinen) (31.3.1759 SL )
Margeta (Bertillsdr Siekkinen) (s.1741)
dr Anders (Jacobss) Silfwerhorn (s. 10.2.1736 )(eRKs060)
(ei sRK)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs088-5) (ei sRK)
dr Bertil Sormunen (1720) d.14.12.1759
hustr Anna (Komulainen) (s1731) (sRKs083)
(VL 13.4.1752)
son Johan (Bertillss Sormunen) (s.23.10.1756)
dotter Marg (Bertillsdr Sormunen) (s.4.1.1754 )
(lapset sRKs 089)
(Annan avioton Catharina 25.9.1764, d. 26.5.1765)
Anna Sirviö (s.1695, d.21.2.1765) (eRKs044)

sivu 168

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (sRKs114-4)
gl Henric Sparf (eRKs059)
son Henrik (Henrikss Sparf) (1739) (eRKs081)
dotter Anna(Henriksdr Sparf) (s. 11.5.1741) (eRKs081)
son Zachris (Henrikss Sparf) (s.14.10.1745)
(perhe sRKs114)
Chirstin Ståckman (ei eRK sRKs075)
dr Henr Strandberg (ei eRK ei sRK)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (sRKs113-4)
Jacob Sparf (1720, d.18.2.1758) död 1758
Sparfwens encka Anna (1724)
son Jacob (Jacobss Sparf) 18.5.1757 (SL) (d. 15.8.1762)
dott Carin (Jacobsdr Sparf Karjalainen) (s. 20.5.1750 )
Chirstin (Jacobsdr Sparf) (1752) (ei SL) 
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs106-1) (ei sRK)
Stormens encka Anna (Eliadr Nurro) (sRKs046)
son Isaac (Samuelss Storm) (s..9.8.1735 d.14.3.1763 UJ)
hustru Maria (Mattsdr Wimbari) (1747) 
		vid hos Mickonen(sivulta 059)
(VL 17.4.1762) 
(Marian uusi avio Utaj VL 12.1.1766 Simon Sim:s. Kockonen)
(UtajärviRK1775 s148)
Samuel (Samuelss Storm) (s.21.1.1744) (sRKs042)
dott Lisa (Samuelsdr Storm) (s. 14.9.1740) (sRKs051)
Britha (Samuelsdr Storm) (s.4.3.1737) (ei SL)
 gift med Henric (Påhlss) Korhonen (Utaj VL 28.11.1763)
(pari Utajärvi RK1775 s126)
Maria (Samuelsdr Storm) (s.13.11.1746) (sRKs046)

sivu 169

gl Isaac (Jöranss) Suorsa (1702)(eRKs052)(d.16.5.1764)
dr Henric Suorsa (eRKs040) (ei sRK)
Matths Suorsa har attest af magister ...häll ...(eRKs044)
(sRKs014)
Daniel Suhonen (ei eRK) (sRKs107) afvikit tik Pielis

(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(käsitelty sivulla 094)
Michel (Jacobss) Suorsa (s.1722 d.22.7.1764) 
drunknad 1764 i Muhos 
hustru Lisa ( Pehrsdr. Nykyri) (s.23.1.1734)
(VL 30.7.1763)
dotter Carin Michelsdr Suorsa) (s.18.5.1764) (d.24.5.1764 )
(ovat sivulla 094) 
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs106-1) (Utajärvelle)
förafsked sold
Mårten Schytt (Skytt)(1711) d. 5.1.1760
hustr Carin (Wäisänen) (1717, d. 8.4.1771 UJ)
(VL 20.1.1752)
son Jacob (Mårtenss Skytt) (s.7.10.1743)(sRKs113)
Lars (Mårtenss Skytt) (s. 28.11.1754)
dotter Dorothea (Mårtensdr Skytt) (s. 23.8.1747)
(s Matts Mårtenss Skytt 17.3.1758 SL)
(s Michel Mårtenss Skytt 8.9.1759 SL)
(2 aviotonta lasta Utajärvellä 1774-79 ei RK:ssa)
(2 aviotonta Muhoksella1783-86) (d. 30.10.1807)
. . . . . . . . 
dr Johan Suckberg (9.12.1750)(ei eRK) (sRKs047)
pig Anna Tapanitar (ei eRK) (ei sRK)
gift med Anders Lappalainen i Uhlosuby 1754 (ei VL)
Maria Matthsdotter Tervo (ei eRK) (ei sRK)
do Britha (Mattsdr) Tervo (1746)  (ei eRK) (sRKs039)

sivu 170

dreng Matths Teppo död 1760 (ei eRK) (ei KL) (ei sRK)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs109-5) (sRKs111-1)
Inh. Anders (Abrahamss) Tickanen (1717)
hustr Carin (Påhlsdr Wäärä) (1715)
(VL 21.12.1739)
dotter Malin (Andersdr Tikkanen) 10.6.1757 (SL)
son Abraham (Anderss Tikkanen) (1741)(ei SL)
dr Carin (yliviiv) (ei SL) (ei KL) (ei sRK) (kuollut ?)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sivulle 107-2)
måg Olof (Olofss Lukkarinen) (ei eRK)(ei SL)
hustr Brita (Andersdr Tikkanen)
 (VL 20.2.1761)
(molemmat) vide Tickala Olov 
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs092-3)
dr Isaac Tickanen (1730)(ei eRK) 
hustr Maria (Magnusdr Määttä) (s.23.8.1729) (sivulta 133)
 (ei VL) 
son Isaac (Isakss Tikkanen) (9.1.1760 SL)
Simon (Isakss Tikkanen) (12.9.1761 SL)
syster Walborg (Tikkanen)
(perhe sRKs092)
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs083-2) (ei sRK)
Eric Taskinen afvikit til Uhlosuuby (ei VL) (ei sRK)
hustr Lisa (1700), d. 14.8.1763
dott Margeta  (Eriksdr Taskinen) (ei SL) (sRKs110)
Carin (Eriksdr Taskinen) (s. 23.3.1743) (ei sRK)
(VL18.3.1761 mies: Gustav Mattss Kylmänen AH 
(Gustav ei RK:ssa)
Margetas oäkta
dr Maria (Margetasdr Taskinen 25.9.1763 (SL)(sRKs110)

sivu 171

Margeta Tolotar död (eRKs078) (ei sRK) (ei KL)
dr Anna (Tolotar) (eRKs086)(ei sRK) 
Maria (Tolotar) (ei eRK) 
gift med Isaac Trygg (VL 25.12.757) (sivulle 176)

pig: Marg Matthia Terfwo (ei eRK) (ei sRK)
do Maria Turck (ei eRK) (ei sRK)
har attest af hern Hellander af

pig Anna Tyni (eRKs062)
 gift med Robertus Giselkors (VL 22.5.1763)(sivulle 148)

dr Lars Jyskiä ?? (ei eRK) (ei sRK)

Marg Urpiatar (1714) (ei eRK) (sRKs110)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) ( sRKs113-2)
dr Pehr Waldanen (1728) (eRKs087)
hustr Lisa (Jauhotar) (1724) (sivulta 151)
 (VL13.6.1755)
dotter Maria (Pehrsdr Waldanen) (s. 8.10.1755)
Anna (Pehrsdr Waldanen) (13.2.1759 SL)
Beata (Pehrsdr Waldanen) (14.11.1762 SL) 
			död 15.4.1763
- - - -
dr Pehr Wänänen (eRKs096) (ei sRK)
qwinsperson Carin Wätäjä (eRKs024)(ei sRK)
(tytär Eva Carinsdr Wätäjä 29.11.1761 SL d. 8.4.1763)

sivu 172

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (sRKs109-3)
Nybyggarna
Henrich Halonen (1717) (ei VL)
hustr Helena (1720)
son Henrich (Henrikss Halonen) (1759)
(Johan Henrikss Halonen 1758, d. 18.8.1762)
dr Michel Watanen (1728)(eRKs077) (sRKs113)

dr Matths (Mattss)Yrjänäinen (eRKs091)(ei sRK)
afvikit til Uhleåsuu by
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (Ylikiiminkiin)
dr Henr Will (Willig Heikkilä) soldat i Kimingi
(s.21.9.1735, d.26.10.1799 Ylikiim) (ei eRK)
hustr Anna (Johansdr Kotilatar)(18.9.1737) (lisätty)
				 (sivulta 047)
(VL 2.12.1759)( 8 lasta 1760-82)

(ed.vmo) hustr Lisa (yliviiv) död (s.1728 d. 24.10.1758)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs075-4)(Ylikiiminkiin)
bror Johan (Johanss Willig) (s.1739 d.24.6.1764 Ylikiim)
afvikit til Kimingi död 1764 (eRKs075)
hustr Walborg (Eliadr Hildunen) (s. 1710, d. 31.7.1763)
(VL 22.12.1760)
..Anna
Elin
br Lars
(Voi olla kaksi paria Johan Willig +Wallborg
		ajat ja lapset eivät oikein täsmää)
(Willig-nimisiä ei sRK)
 (4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK sRKs093)
Henrik Wijtases
encka Walborg (Johansdr Määttä) (1720)
hafwa attest af Magister Forhaell
son Isaac (Henrikss Wiitanen) (6.1.1741) (ei SL) 
Henric (Henrikss Wiitanen) ( 29.9.1745) (ei SL) 
dot Carin (Henriksdr Wiitanen) (1743)
(Ängeslevältä oleva Henrik Isakss Wiitanen( s.abt 1719)
vihittiin 16.3.1740 Walborg Johansdr Määtän kanssa.
Henrikin kuoltua leski lapsineen muutti takaisin Muhokselle )

sivu 173

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs104-1 sRKs109-1)
Corp Johan Tarfling 1715
hustr Anna (Andersdr Jämsä) (1723) (VL 23.9.1744 Haukip)
son Johan (Johanss Tarflig) 1744 (s. 15.7.1745 Haukip) 
dotter Lisa (Johansdr Tarflig )1748
Brita (Johansdr Tarflig )23.8.1750 (SL) d. 18.10.1762
Anna (Johansdr Tarflig ) (19.4.1758 SL)1757
son Anders (Johanss Tarflig) 23.9.1752 (SL)
Jacob (Johanss Tarflig) 1755 (ei SL)
Matts (Johanss Tarflig) 1756 (ei SL)
Abram (Johanss Tarflig) 17.4.1760 (SL) död 16.10.1762
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs104-3 sRKs047-2)
Jöran Suckberg 1719
hustr Anna 1719 (ei VL)
son Georg (Jöranss Suckberg) (s. 20.2.1752 )
dott Anna (Jöransdr Suckberg) (1747) (ei SL)
Malin (Jöransdr Suckberg) (s. 6.6.1750 )
Carin (Jöransdr Suckberg) (s. 21.5.1756 )
son Isaac (Georgss Suckberg) (8.6.1758 SL)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (Liminkaan)
Henrik Kuhlberg (ei eRK)
hustr Walborg (Eriksdr Kärnä) (vih abt 1759) (sivulta 132)
(Walborg Henriksdr Kuhlberg 1758, d. 16.1.1760)
(Anders Henrikss Kuhlberg 5.7.1760 SL)
(Eric Henrikss Kuhlberg 1757 d. 31.12.1759)
(molemmat) afwikit til Limingo sockn
(Huom toinen H.Kuhlberg sivulla 153)
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs104-5) (sRKs101-4)
Mårten Scarp (1711)
hustr Carin (Pehrsdr Keinänen) (1713 )(ei VL)
son Mårten (Mårtenss Skarp) (s. 23.11.1747 )
dotter Walborg (Mårtensdr Skarp) (1745) (ei SL)
Maria (Mårtensdr Skarp) (s. 2.7.1750) 
Chirstin (Mårtensdr Skarp) (s.15.5.1753 )
Lisa (Mårtensdr Skarp) (22.11.1758 SL) d. 5.10.1762

sivu 174

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (sRKs109-2)
Henrich (Henrikss) Pihlgren (Kemppainen) 30.1.1727 (SL)
hustr Walborg (1721)
(ei VL)
son Johan (Henrikss Pihlgren) 1.8.1761 (SL) d. 6.10.1762
br Henrich (Henrikss Pihlgren ) (ei SL)
Jacob (Henrikss Pihlgren ) 20.7.1763 (SL)

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs105-1 sRKs071-1)
Anders Laurin (1720) (d. 28.4.1764) död1764
hustr Margeta (Claesdr Keinänen) (1.2.1722)
(VL 12.4.1741) 
son Olof ( Anderss Laurin ) död 1750 (ei SL)
Anders ( Anderss Laurin ) (1750 )
Claes ( Anderss Laurin ) (s.24.3.1756)
dotter Sophia ( Andersdr Laurin ) (s.20.4.1745) 
Margeta ( Andersdr Laurin ) 23.9.1747 
Malin ( Andersdr Laurin ) 1753 (ei SL) 
br Johan ( Anderss Laurin ) 8.7.1757 (SL)
(dr Cecilia Andersdr Laurin 27.3.1759 SL d. 12.10.1759)	
dr Carin ( Andersdr Laurin) 10.5.1760 (SL)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(eRKs105-2 sRKs079-4)
Johan Nordin (Keränen) (1714 )
hustr Sara (Simonsdr Kesti) (1720)
 (VL 14.12.1749)
son Johan (Johanss Nordin) (s.10.10.1750 )
(s Påhl Johanss Nordin 1755 d. 15.9.1758)
dotter Maria (Johansdr Nordin) (27.3.1758 SL)
Sara (Johansdr Nordin) (14.11.1761 SL)
Anna (Johansdr Nordin) (s. 4.5.1753 )
Margeta (Johansdr Nordin) (s.26.9.1738) 
(ed.aviosta, ei eRK ????)

sivu 175

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs109-2 sRKs070-1)
Pehr Räf (Kärppä)(1628)
h Elin ( Jacobsdr. Juvani) (1732) 
(VL 16.2.1753)
dr Lisa (Pehrsdr Räf) 
(dr Maria Pehrsdr Kärppä 9.9.1757 SL)
Carin (Pehrsdr Räf) ( 26.9.1759 SL)
Walborg (Pehrsdr Räf) (8.2.1762 SL) d. 1.11.1763

(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs105-3)(Utajärvelle)
Johan Smed (1717, d. 16.8.1767 UJ)
hustr Margeta (1715) (UtajRK1775s184)
son Thomas (Johanss Smed) (s.27.5.1748) (sRKs 042)
dotter Susanna (Johansdr Smed) 
(Utaj VL 19.3.1768 mies: Nyb. Pehr Eskelss. Kampman)
Chirstin (Johansdr Smed) (ei sRK)
Marget (Johansdr Smed) (s. 10.10.1752) (ei sRK)
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs105-4) (sRKs118-1)
Sigfrid Friberg (1720) 
hustr Margeta Johansdr Niskanen) (1725 ) (sRKs118)
(VL 19.4.1741) 
son Sigfrid (Sigfridss Friberg) (s. 24.3.1744) (ei sRK)
Abraham (Sigfridss Friberg) ( 1762 d. 18.6.1782) (ei sRK)
Olof (Sigfridss Friberg) (s. 20.2.1749) (sRKs019)
systr Lisa (Sigfridsdr Friberg) (s. 22.3.1753) (ei sRK)
dotter Brita (Sigfridsdr Friberg) (s.1.1.1746) (sRKs118) 
			(d.25.10.1778 Utaj)
son Matts (Sigfridss Friberg) (s.15.3.1755) (ei sRK)
(s Johan Sigfridss Friberg 4.5.1757 SL ei sRK)
Anders (Sigfridss Friberg) ( ei SL) (1760, d. 10.4.1799)
dot Anna (Sigfridsdr Friberg) (s. 10.1.1748) (ei sRK)
(s Pehr Sigfridss Friberg 14.2.1761 SL) (ei sRK)
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK sRKs007-1)
Henrik (Hanss?) Stolt (1725)
hustr Elin (Andersdr) (1716)
 genom attest af herrn pastor Jacob Frosterus
son Matths (Henrikss Stålt) (1751)
Anders (Henrikss Stålt)  ( 1753)
dotter Elsa (Henriksdr Stålt) (15.2.1759 SL)

sivu 176

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (ei sRK) (Utajärvelle)
Isaac (Johanss) Trygg (Kärckäinen) (ei eRK) (RK1771s027-2)
hustr Maria (Tolotar) (sivulta 171))d. bef 1774)
(VL 25.12.1757) 
son Johan (Isakss Trygg) 1758 (ei SL)
Isaac (Isakss Trygg) 1759 (ei SL)
dr Anna (Isaksdr Trygg) 1762 (ei SL)
(s Lars Isakss Trygg 1763 d. 18.8.1763 UJ)
(ei (Utajärvellä RK1775)
(Isak ja Anna Muhos RK1771 s026, Maria kuollut, pojista ei 
tietoa)
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (ei sRK) (Utajärvelle)
Pehr Skått
hustr Anna 
fadr Pehr
 (ei Utajärvellä RK1775)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
(ei eRK) (ei sRK) (Utajärvelle)
Matts Jägare
hustr Carin
son Matts
Henric (Mattss Jägare) (29.4.1761 SL)
 (ei Utajärvellä RK1775)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
(ei eRK ei sRK)
Matths Jernberg
hustr Anna (Eriksdr Pelkonen) (sivulta 063)
(vih abt 1760)
dotter Carin (Mattsdr Järnberg) (13.1.1761 SL)
Britha (Mattsdr Järnberg) (ei SL)

sivu 177

Pehr (Olofss) Utter 	1764 död (ei KL) (eRKs106)
hustr
Henr. Sillman vid Juorkuna under Anders Keinänen
(on sivulla 008)
Påhl Ruuth vid under Korhonen i Utajärvi by
(on sivulla 054)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK sRKs016-2)
Bertill Blomster (1737) (ei eRK) (vih abt 1761)(ei VL)
hustr Margeta (Mattsdr Honkanen) (1741) (sivulta 067)
son Matts (Bertilss Blomster) (19.6.1762 SL)

sivu 178

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK sRKs024-3)
Johan Sparf (Siira) (d.1776) (ei VL)
hustr Elin
(Carin Johansdr Sparf 1759, d. 25.6.1762)
(molemmat)hafwa attest af herrn probsten Wegelius 
dat Uhleå 17 Sept
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs107-4)(ei sRK) (ei HISKI)
Olof Fäldt
hustr Dorde
dotter Lisa Olofsdr Fäldt) (VL8.2.1762) (sivulle 026)
 hafwa attest af h Joh:n Wijkman dat den 7 Maji 1757
Helena
(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs084-3 sRKs022-2)
Claes (Claess) Trumpet (Keinänen) (s.12.12.1730)
hustr Anna (Kettunen) (1728) (Paltamosta)
(VL 9.3.1752)
son Claes (Claess Trumpet) (1.1.1758 SL)
dot Margeta (Claesdr Keinänen) (s. 14.2.1753)
Anna (Claesdr Keinänen) ( 15.4.1755)
Carin (Claesdr Trumpet) (13.9.1760 SL)
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs108-4, sRKs032-2)
Johan Storm (Pykman) (1723)
hustr Chirstin (Henriksdr Kiskitär) (1721)
(VL 11.2.1752)
son Johan (Johanss Storm ) (5.4.1757) (ei SL)
Henrich (Johanss Storm ) ( 6.4.1757) (SL) 
Sigfrid (Johanss Storm ) (13.5.1760 SL)
dr Chirstin (Johansdr Pykman) (20.11.1752) (SL) 
Margeth (Johansdr Storm) (23.7.1762 SL)

sivu 179

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs108-5 sRKs 031-1)
Henrik Hägg (Partanen Jägare ) (1726)
reg Jägare hafwa attest af probsten Wegelius 
dat Uhleå den 27 Febr 1759
hustr Carin (1728)
son Henrik (Henrikss Hägg)  (1751)(eiSL)
dotter Anna Henriksdr Hägg)  (1754) (eiSL)
Carin Henriksdr Hägg) (1756) (eiSL)
Sophia (Henriksdr Hägg) (16.11.1759 SL) 
Maria (Henriksdr Hägg) (1.7.1762 SL) 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta096)(sRKs050-2)
Pehr (Enochss) Carbin (s. 8.3.1726, d. 22.3.1764) (ei SL) 
hstr Margeta (Henrsdr Honkanen) (s. 29.1.1734, d.3.5.1764)
(ei VL)
dott Anna (Pehrsdr Carbin ) (7.1.1761 SL) (d.8.5.1764 ei KL)
dr Margetha (Pehrsdr Carbin ) (2.12.1762 SL, d. 16.3.1764)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs108-3 sRKs049-2)
Hans (Enochss) Enberg (1716), d. 30.10.1762
hustr Walborg (Mattsdr Holappa) 1719 
son Hans (Hanss Enberg) (1744)
dotter Anna (Hansdr Enberg) (s.18.8.1749 )
son Pehr (Hanss Enberg) 17.1.1752 (SL) (d.7.7.1764) (KL)
Henric (Hanss Enberg) (s. 14.4.1754 )
Eric (Hanss Enberg) (ei SL)
(nimi ehkä väärin , po Enoch)
Påhl (Hanss Enberg) (26.5.1761 SL)
Marget (Hansdr Enberg) (1759) d. 18.12.1762

sivu 180

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(new) (sRKs039-2)
Jacob (Anderss) Lejon (ei eRK)
hustr Anna (Johansdr Määttä Bongila) (sivulta 086)
(VL 23.12.1760)
dot Margetha (Jacobsdr Lejon) (13.11.1761 SL) 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs108-7, sRKs050-1)
Sigfrid Pykman (Pijkman) (1719)
hustr Anna (Thomasdr Manninen) (1718)	
son Sigfrid (Sigfridss Pykman) (s. 11.10.1743 d.18.5.1764 )
Johan  (Sigfridss Pykman) född 29.4.1745
Gabriel  (Sigfridss Pykman) död 1764
Lars (Sigfridss Pykman) (1.11.1759 SL)
dotter Anna (Sigfridss Pykman) född 2.3.1747
Chirstin (Sigfridss Pykman) 
Marget (Sigfridss Pykman) 
Märta (Sigfridss Pykman) (26.5.1758 SL)

sivu 181 (ei eRK sRKs072)

Saltpetter
utridaren
Erich Lind (s. 26.10.1726 ei SL) 
hustru Beata (Anglenia) (1724) (ei eRK)
(VL 13.7.1757)
son Johan Ericson (Lind) (11.1.1758 SL)
Carl Friedr Ericson Lind (2.1760) d. 4.11.1762
stiufson Pehr (Gössman) (1751)
Henrich (Gössman) (1753)
dotter Carin (Gössmann) (1749 )
Olof Hemmingson (ei eRK ei sRK)
son Jonas Hällström (ei eRK ei sRK)

sivu 182

LOPPU
NB Johan WähäWuotto 1736
hustru Brita 1733 (ei VL)
son Johan 1761
Niels 1765
Anna 1767
(ei eRK ei sRK)( RK1771s010)
(merkintä tehty ilmeisesti aikaisintaan 1767 
		(todennäköisesti v 1772)
	ja kuuluisi siten seuraavaan rippikirjaan)
LISÄYS:
vv 1757-1764 Muhoksella vihityt, joita ei voitu varmuudella
yhdistää rippikirjan henkilöihin:
22.1.1757 MU Anders Hirfvonen e:a Walb. Tauriain 
 
1.2.1761 MU Pehr Pehrss. Kähkönen 
	e:a Walb. Henr.dr. Tauriainen 	 (1724, d. 10.7.1762)
(2 lasta Paltamossa 1766-68)
2.4.1761 MU Isaac Isaackss. Rijko 	pg. Eva Hansdr. Gren 
2.5.1762 MU drg. Pehr Turunen 	pg. Christ. Jac.dr. Kröger 
</code>