<code>

zåw8ä

Muhos RK 1751


sivu 001 (eRKs001) (sRKs001)

Särkijärvi by
Mats Keränen död 1755 (s. 1685, d. 4.7.1755)
hustro Margeta (1698)
(vih < 1723)
son Andres (Mattss) Keränen s.12.6.1726 (SL)
hustro Brita (Johansdr Paaso) (s. 29.5.1729 Ii ??) (eRKs072)
(VL 12.3.1751)
p Anna Carvon vide i Sang. Pavola
dr. Henric (Erikss ?) Hilduin (s. 1.4.1740) (sRKs148)
dr Thomas Määttä (kts sivu 007 alaosa)
dr Eric Kinnunen
flick: Carin Thom:dotter Määttä (Toska) gift i Juorkuna 
hos Anders Keinänen (VL 18.3.1755) (sivulle 10)
dito Marg
Anna
(kaikki kolme piikaa kts sivu 007 alaosa)

sivu 002 (eRKs001)

(Särkijärvi)
Gabriel (Matts ) Keränen (s.19.1.1724, d.16.9.1761)
hustru Lisa (Jacobsdr Karhu) 
(VL 10.3.1745)
( Lisa Gabrielsdr Keränen 17.3.1754 SL d. 9.4.1757)
dr Anders Kinnunen 
vide i Sangijärvi Holappa (sivu 015)
påik Matts Hålappa
son Mats (Gabrielss Keränen) 1754 (s. 25.1.1746)
inhysningen 
Eric Pohjalain (pojan perhe sRKs 003)
(Liisa Eriksdr Pohjalainen 1755, d.8.4.1756)

sivu 003 (eRKs002)

(Särkijärvi)
Mats (Mattss) Kinnunen (s. 26.11.1729 )
hustru Margeta (Andersdr Määttä) (s. 7.5.1725 )
(vih abt 1747) 
moder Carin (s. 1700 d. 13.2.1761)
br Anders (Mattss Kinnunen) (s. abt 1735, d. 11.4.1773)
hustr Brita (Johansdr Paso) (s. abt 1735)
(VL 12.3.1751)

dotter Carin (Mattsdr Kinnunen) (24.3.1725) gift til Paldamo
(Ongelma on, että HISKI:n mukaan samana päivänä sekä
Paltamossa, että Muhoksella vihitään Carin Mattsdr Kinnunen
mutta aviomies on eri. 
(Paltamo VL 14.3.1755 mies: Bs. Henr. Ands Jundunen Vuokki)
(Muhos VL 14.3.1755 Särkjärvi b. Joh. Moilanen (if. Paldamo)
 pg. Car. Matsdr. Kinnunen )
Kyseessä on kuitenkin kaksi täysin samannimistä morsianta, 
koska Vuokissa olevaan perheeseen syntyy 5 lasta ja 
Puolangalla olevaan perheeseen ainakin 4 lasta.
(Todennäköisesti Puolangan perhe on oikea)
dr Jöran Moila (yliviiv) (alempana uudestaan)
son 
Matts Mattsson ( Kinnunen) (1748)
dott: Carin Matt: ( Kinnunen) 
dräng Jöran (Eliass) Moilanen farit till Paldamo (sRKs016)
dito Johan (olisiko Carinin mies ?)
dräng Thomas Påhlson Paavola
do Elias Heickinen
Corporalen
Carl Sarman
hustr Anna (Henriksdr) (s. 1686, d. 27.9.1783 Hailuoto)
(ei VL)

sivu 004 (eRKs003)

(Särkijärvi)
Matts (Pehrss) Jurfwain (s. 1716, d. 17.5.1791 UJ SÄ)
hustr Anna (Henriksdr Puhakka)(s.1724, d.11.6.1791 UJ SÄ)
(VL 3.3.1745) 
bror Pehr (Pehrss Jurvanen myöh. Pinoniemi) 
			(d. 2.7.1785 UJ SÄ)
hustr Anna (Henriksdr Määttä) d. 7.4.1771 UJ SÄ)
(VL6.1.1748) 
Matts (Erikss) Pohjalain
hustr Christina (Pehrsdr Jurvakainen) (s. 22.4.1726 )
(ei VL)(vih abt 1751)
...............
....... Marg
son Pehr Mattson (Jurva)(s.6.3.1746)
Henrik Mattson (Jurva)(s.28.9.1748)
pig. Anna Karfwonen
Matts Mattson (Jurva)(s.12.11.1750)
Inhysningar
. . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs008) (sRKs003)
Thomas (Henrikss) Häikiö
hustr Carin (Kerätär) (molemmat) farna till Paldamo
(ei VL)
son Johan (Thomass Häikiö) (10.4.1728 Paltamo)
hustro Carin (Eriksdr Hiltunen) (s. 4.9.1733) (sivulta 100-2)
(VL 24.1.1755)
dito Thomas (Thomass Häikiö) (6.1.1734 Paltamo)
..syster Susan (Thomasdr Häikiö) (24.4.1740 Paltamo)

sivu 005 (eRKs004)

Juorkuna by
Anders (Pehrss) Wesa död 1756 (s. 1700 d. 12.1.1756)
hustr Carin (Clemetsdr)
(ei VL) (<1725)
sonen Pehr (Anderss Wesa) (s.12.7.1726 )
Anders (Anderss Wesa) (s 26.6.1727)
Johan (Anderss Wesa) ( s. 9.8.1728 )
Jacob (Anderss Wesa) (s. 23.7.1738)
syster Christina (Andersdr Vesa)
Dorothea (s.29.10.1735) död 1756
mormor Dorde (s. 1680, d. 23.12.1763 UJ JU)
sonen Mathia (Anderss Wesa) (31.12.1740 SL)
dito Clemet (Anderss Wesa) (s. 1.12.1747)
Påhl Andersson ( Wesa) (s. 25.6.1749)

sivu 006 (eRKs005)

(Juorkuna)
Matts (Påhlss) Lipponen (Toska) (1703)
hustr Lisa (Andersdr Marttila) (1716)(<1714)
(VL 21.1.1729 Oulu)

son Thomas ..... död 1756 (ei KL)
Anders (Mattss Lipponen) (s.12.1.1734) (d. 2.4.1756)
Påhl (Mattss Lipponen) (s.1.5.1740)
dotter Carin (Mattsdr Toska) (s. 9.12.1729) blind
(SL:ssa virhe nimi Ticka)
Brita (Mattsdr Toska) (s. 17.1.1738)
son Matts (Mattss Lipponen) 1754 (s. 19.9.1750)
dotter Lisa (Mattsdr Lipponen) (s. 2.3.1746)

sivu 007 (eRKs006)

(Juorkuna)
. . . . . . . . . . . . . .
Matts (Mattss) Tihinen (Wäyrynen) (Paltamosta)
hustr Dorothea (Johansdr Tihinen) (14.7.1723)
(VL 19.9.1750)
Anders (Johanss)Tihinen (s. 6.5.1724)
hustr Carin (Johansdr Nurro) (s.2.11.1727) (eRKs043)
(VL 27.2.1751)
(perhe eRK LiminkaRK1752s057)
modr Elin (s. 1683, d. 14.1.1761)

änckan Margetha gift i Uhleåsuby 1747 (???)
(perhe eRKs007, sRKs001)
Inh Thomas Pålson Tåska (myöh Määttä)
		(s.1707, d. 2.7.1785 UJ JU)
hustr Anna (Mattsdr Keränen) 
		(s.16.7.1723 )(d.9.5.1801UJ NI)
(VL 13.1.1735) 
dotter Carin (Thomasdr Määttä) (ei SL)
Margetha (Thomasdr Määttä) (ei SL) 
Anna (Thomasdr Määttä) (s. 14.1.1746)
Lisa (Thomasdr Määttä) (s. 13.6.1748)
son Johan (Thomass Määttä) (s.8.6.1750)
Thomas (Thomass Määttä) s.18.6.1752)
dotter Kirstin (Thomasdr Määttä) (s. 13.12.1756)

sivu 008 (eRKs007)

(Juorkuna)
Erik Keinänen död 1756 (s. 1673, d. 16.2.1756)
son Pehr (Erikss Keinänen) död
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs006-1)
Mats (Erikss Keinänen) (1710)
hustr Christin (Johansdr Kettunen)
(VL 9.12.1735)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs006-1)
mågen Daniel (Mattss Wänänen) (1738) (sivulta 014)
Margeta (Mattsdr Keinänen) ( 29.9.1736 SL) 
(vih abt 1756)
(Elin Danielsdr Väänänen 6.1.1757)
Brita (Mattsdr Keinänen) (24.12.1738 SL)
Elisabetha (Mattsdr Keinänen) (12.4.1741 SL)
Elin (Mattsdr Keinänen) 
son Eric (Mattss Keinänen) (26.4.1747 SL) 1754
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anders Keinänen ?
hustro Anna
sonen Olof
(vrt sRKs003)
dr Matts Hålappa (sRKs149)

(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(eRKs007) (sRKs006-4)
Torparen
Påhl (Erikss) Keinänen (1719)
hustr Carin (Sigfridsdr Thenberg) (1724 )
(VL 1.1.1748) 

sivu 009 (eRKs008) (sRKs007)

(Juorkuna)
Peer (Anderss) Määttä (1723)
hustr Juljana (Andsdr Holappa) (s.1.5.1723)
(VL 22.3.1746)

bror Anders (Anderss Määttä ¨s.23.2.1726)
(styf) moder Lisa (Ronkainen)
son Thomas ( Anderss Määttä s.18.4.1731)
Inhyses
(eRKs019)
Anders Kutilain
hustr Cicilia (Påhlsdr Määttä) 
(VL 9.1.1729)
son Oloff (ei SL) 
son Anders (Anderss Kutilainen) (s.8.9.1738 UJdrg) 
dito Johan (Anderss Kutilainen) ( 13.5.1746 SAinh)

sivu 010 (eRKs010)

(Juorkuna)

Anders (Anderss) Keinäin (1700)
hustr Susanna (Larsdr Moilanen) (1703)
(ei VL) (vih abt 1746)
stiufsönar
( Susannan lapsia ed. aviosta 
Anders Heikkisen kanssa VL.10.1.1731 )
Adam (Anderss Heikkinen)(s. 10.3.1734 Paltamo)
hustr Carin (Thomasdr Määttä Toska) (sivulta 001)
 (VL 18.3.1755)
Lars (Ands Heikkinen) (s.4.1.1736 Paltamo)
Mats (Ands Heikkinen) (s.25.1.1738 Paltamo)
Anders (Ands Heikkinen) (s. 20.3.1740 Paltamo)
Britha Andrea (Hiltunen) ( ( SL 9.10.1731)
Simon Andrea (Keinänen) (s. 21.4.1747) (äiiti Susanna)
Sold Henr: Sillman (RK1733s117)
hustr Britha (Eriksdr Keinänen) (eRKs007)
(VL 17.3.1749)

sivu 011 (eRKs009)

(Juorkuna)
Anders (Thomass) Hålappa död 1758 (s. 1674 d. 27.2.1758)
hustr Brita (Pehrsdr) död 1756 (ei KL)
(vih <1723)
son Thomas (Anderss Holappa) 
dito Andrea (Anderss Holappa) (1.5.1725 SL )
hustr Elin (Eriksdr Holappa) (15.5.1724 ei SL)
(vih abt 1747)
son Pehr (Anderss Holappa) (26.12.1727 )
dotter Carin (Andersdr Holappa) (6.7.1723 )
dr Thomas (Påhlss) Hildunen eller Hollendorf
(6.12.1734)
Anders Andersson

sivu 012 (eRKs011) (sRKs010)

Wuotungi by
Erik (Ericss) Holappa (s. 19.12.1723)
hustr Elin (Helena Andersdr Brunni 1727) 
(VL 10.12.1741) 
moder Ea Elin död 1756 (s. abt 1683, d. 7.1.1756)
son (bror) Mats (Erikss Holappa s.7.5.1725) 
hustr Margetha (Abrahamsdr Seppänen s. 2.1.1735) 
				(sivulta016)
(VL 14.1.1755) 
Elin Sigfridsdr (Holappa) (s. 1.4.1736) gift i Wänälä 
(VL 30.3.1756) (sivulle 014)
1754 Anna (Eriksdr Holappa s. 21.4.1756 )
Sigfreds son Jacob (Sigfridss Holappa s. 9.1.1745 )
Sigfreds änka Lisa (Andersdr 1719)
Marg Ericsdr (Holappa) 1754 (s.1746)
Sigfrid Sigfridi (Holappa s. 13.1.1748 )
systren Lisa (Sigfridsdr Holappa 1747) 

sivu 013 (eRKs012)

(Vuotto)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (eRKs012-1) (sRKs011-1)
Lars
Mats (Johanss ) Koistinen (s.1703, d. 6.1.1753)
hustr Agneta ( Pehrsdr Juntunen) (1712)
(Haukipudas VL 26.12. 1734)
dotter Margeta (Mattsdr Koistinen) (s.31.03.1736)
son Mats (Mattss Koistinen) (s. 11.02.1740)
dito Johannes (Mattss Koistinen) (s. 20.01.1738)
mormor Carin farit till Paldamo
Carin Matsdr 1754
pigan Carin Olofsdr
Anders Mattsson ( Koistinen) (s. 05.02.1745) 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs012-2) (sRKs013-1)
Samuel (Sava Johanss) Meriläin (Kanniainen)(1711)
 flyttat till Sanginjerfwi
hustru Brita (Mattsdr Holappa) (1710) 
(VL 3.4.1738)
söner Johan (Samuelss Holappa) (s. 19.2.1739 )
Jacob (Samuelss Kanniainen Holappa) (s. 14.4.1740 )
Matts
Samuel (Samuelss Holappa )(1746 )(ei SL)
mormor Margeta
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sivulta052) (sRKs011-2)
Henrich (Johanss) Meriläin (Wimbari)(1722) 
hustr Carin (Mattsdr Wäärä) (1709)
 (vih abt 1748 ei VL)
(ed. mies Erik Wimbari d.25.7.1747)
Carinin lapset Liisa ja Gabriel alempana)
...... Henric Runni
dotr Lisa (Eriksdr Wimbar) ( 5.2.1744 )
(äiti Carin Wäärä ylempänä)
dr Johan Will (Willig) (on sivulla 075)

Gabr Erikss Wimbar (1.4.1748)
(äiti Carin Wäärä ylempänä)

sivu 014 (eRKs013) (sRKs012)

(Vuotto)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs013) (sRKs012-1)
Henrik (Mattss) Wänänen (s. 29.1.1725)
hustr Margeta (Henriksdr Pekkala Määttä)
		(s. 17.2.1722 Haukip Ylikiim) 
(VL 23.3.1745)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs012-2)
broder Matts (Matts Wäänänen) (s. 7.7.1728 )
hustr Elin (Sigfridsdr Holappa) (s. 1.4.1736) (sivulta 012)
(VL 30.3.1756) 
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs015-2)
Eric (Mattss Wäänänen) (Mätäniemi) (1735)
hustr Maria (Jacobsdr Juvani) (s. 2.9.1733) (sivulta 052)
(VL 31.3.1757)
Daniel (Mattss Wänänen) (1738)
 gift i Juorkuna hos Keinälä Matts 
(sivulle 008)

(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(new) (sRKs012-3)
Carl (Mattss Wäänänen) (1736) (ei SL)
hustr Walborg (Abrahamsdr Seppänen) ( 17.11.1736)
				 (sivulta016)
(VL 3.1.1758)
faster Lisa
pigan Maria Willig

sivu 015 (eRKs014)

Sangijärwi by
Johan (Matss) Hålappa
hustr Carin (Kinnutar) 
svåger Anders (Kinnunen Peltoniemi ) (1733) (ei eRK)
hustr Elin (Johansdr Kärppä )(16.12.1733) (eRKs018)
(VL 15.4.1752)
(molemmat) vistas i Särkijärwi (sivu 002)
Mats Johanson 1754 (s. 17.4.1746) 
Johan Andrea (s.10.3.1753)
Inhyses
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matts (Mattss) Hålappa
hustr Anna (Pehrsdr Pätsi Martikainen) 
(VL 26.12.1730 Haukipudas)
dottrar Margeta (Mattsdr Holappa) (7.4.1737)
Brita (Mattsdr Holappa) 
1754 Agneta (Mattsdr Holappa) (30.12.1745)
Carin (Mattsdr Holappa) (23.11.1748)
sonen Johan (Mattss Holappa) (24.2.1752)
(perhe sRKs013)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 016 (eRKs017) (sRKs014)

(Sangijärvi)

Johan (Påhlss Lipponen ) Seppänen (1712)
hustr Margeta (Olofsdr Heikkilä) (1714)
dotter Margeta (Abrahamsdr Seppänen) (s. 2.1.1735)
gift till Hålappa (VL 14.1.1755) (sivulle 012)
Walborg (Abrahamsdr Seppänen) (s. 17.11.1736)
gift till Wänälä(VL 3.1.1758) (sivulle 014)
son Pehr
1754 Olof
dotter Carin
.. Anna Thomasdr Tåska

Lars ( Johanss Koistinen) Simuna (s. 16.09.1727) 
				 (eRKs019)
hustr Carin (Johansdr Kettunen) (eRKs007)
(VL 5.3.1749)
stiuffar Per (Mattss Väyrynen)
hustr Dorothea (Davidsdr Väisänen)
(Lars Simunan äiti) (eRKs019)
(VL 2.10.1751)
(ed. mies Påhl Simuna kuoli 30.9.1744)
dotter Elin (Johansdr Koistinen Simuna)(27.12.1728)
		(eRKs019) gift i Paldamo sochn
(vrt VL 12.4.1754 Påhl And.ss. Lipponen 
			pg. Elin Joh.dr. Simuna )
(ei lapia HISKIssä)

svärmoder
Margareta
pig. Carin Peckala

sivu 017 (eRKs015) (sRKs015-1)

(Sangijärvi)

Henrik Määttä
hustr Margeta
son Erick
hustru Lisa (Mattsdr Wänänen ( VL 10.3.1746)
sonen Joseph farit till Kimingi
Anders farit till Kimingi
Jacob obs bene
dotter Elin (Henrikss Määttä) 
gift til Ahmas (VL 13.3.1755) (sivulle 031)
Lisa
Henric Ericsson (Määttä) (s. 15.1.1747)

sivu 018 (eRKs016) (sRKs016yo)

(Sangijärvi)
Elias (Olofss) Paavola (Määttä Hiltunen) 
hustr Agneta (Påhlsdr)
son Olof (Eliass Paavola Määttä ) 23.9.1725 (SL)
hustr Carin (Mattsdr Karvonen) (1730) (Paltamosta)
(VL 20.11.1747)
dotter Lisa (Eliadr Paavola) (17.3.1728 )
Elin
Olofs son Matts (Olofss Paavola) (24.9.1748 )
1755
gl Johan Simuna

sivu 019 (eRKs018) (sRKs016ao)

(Sangijärvi)
Johan (Carlss) Kärppälä (s.0.6.1707, d. 28.12.1790 UJ SA)
hustr Lisa (Pehrsdr Jurvakainen) 
(VL 28.3.1744) (s. 1710 d. 15.3.1777 UJ SA)
son Johan (Johanss Kärppälä) (s. 22.2.1737)
dotter Marg (s.22.2.1745)
dotter Christina (s. 10.2.1748)
son Petrus (Johanss Kärppälä) 
dito Claudius (Johanss Kärppälä) 
dr Elias Påhlsson Mättä
hustr Margetha Hyrkäs afwikna till Törnävä 1755 in Maji

sivu 020 (eRKs019) (sRKs017)

(Sangijärvi)
Bertil Kemilä död 1754
hustr Walborg (s. 1699 d.1785)
son Mats (Bertilss Kemilä ) (s. 25.9.1726 )
hustr Lisa (Eriksdr Kuosmatar) (Sotkamosta)
 (VL 6.3.1748 )
son Pehr (Bertilss Kemilä ) (1740) (ei SL)
hustr Brita (Johansdr Holappa) (7.3.1737 SL) 
				(sivulta 027)
(vih abt 1757)
dotter Elin (Bertilsdr Kemilä) (s. 1730) (ei SL)
gift i Utajerfvi Paavola (VL 31.3.1756) (sivulle 048)
Bertil Mattsson (Kemilä) (s.14.12.1748)
Inhysningar
Anders Karwonen (Määttä)
hustru Lisa (Röngatar)(Paltamosta) 
(VL 14.6.1735)
dotter Margeta (Andersdr Karvonen) 10.10.1727(SL)
			 rörd till ... och half blind
Magdalena (Andersdr Määttä ) (29.7.1739 SL) 
Matts Wäyrynen död 1756
hustr Agneta död 1753 in Februario
Bongilas enckia död 1754 in Junio
Elin
son Claes
hustr Anna Karvonen vide i Särkijerfwi Jurfwala

sivu 021 (eRKs020) (sRKs018)

Niska by
Michel (Michelss) Kålemain (1699)
hustr Carin (Abrahamsdr Lodwotar) (1698)
son Michel (Michelss) Kålemain (s. 16.5.1725)
hustr Brita (Eriksdr Turpeinen) (1730)
 (VL 1.3.1749)
dotter Lisa (Michelsdr Kolehmainen) (s.12.1.1732)
(Paltamo VL 21.4.1758)
sönar Abraham (Michelss Kolehmainen) farit til Paldamo
(s. abt 1733) (Paltamo VL 14.3.1757)
Henrik (Michelss Kolehmainen) (s.3.5.1740)
dotter Walborg (Michelsdr Kolehmainen) (s.23.6.1735)

. . . . . .
(eRKs050) (ei sRK)
gl Matts Terwo
hustr Eeva ( Lars dr Ollikainen ) 
(VL 1.4.1743)
(styf) dotter Carin

sivu 022 (eRKs021)

(Niska)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs019-1)
Hans (Abrahamss) Raappana
hustr Margeta (Henriksdr Pikkarainen) (Sotkamosta)
(VL 3.3.1737)
son Hans (Hanss Raappana) (s.6.1.1740)
måg Johan (Pikkarainen) 
	(olisiko anopin sukua Sotkamosta ?)
hustr Lisa (Hansdr Raappana) (s.25.8.1737)
(VL 3.4.1753)

bror Abraham 1743
son Hans
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs038-4)
Pehr Lämsä ( 1710, d. 30.12.1782 UJ AH)
hustrun Britha (1714, d. 21.2.1779 UJ AH)
(poika Henrik 1.12.1753)

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs019-2)
Torparen Henrik (Eliass) Nurro
hustr Anna (Abrahamsdr Raappana) 
(VL 25.3.1739)
son Anders (Henrikss Nurro) (s. 19.11.1739)
syster Catharina (Henriksdr Nurro)

(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs031) (sRKs022-2)
Eskell (Hanss) Puhacka
hustr Anna (Pehrsdr Karppinen) (Paltamosta)
(VL 17.8.1746)
dr Margeta
son Anders (Eskilss Puhakka)(s. 24.9.1741) 
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs025-1, sRKs020-2)
Wasilius (Michaelis) Pyckö (1711)
hustr Margetha (Larsdr Heikkinen) (1711)
dotter Carin (s. 12.6.1734 )
dito Anna ( s. 23.4.1736)

sivu 023 (eRKs022) (sRKs020-1)

(Niska)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mats Askola (1692) 
hustr Maria (Johansdr Rahikatar) (1715) (Paltamosta)
dotter Anna (Mattsdr Askola) (1734) (ei SL)
gift hos Pelkonen i Pyhänsivu (ei VL) (sivulle 054)
Margeta
son Matts 1754
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(sRKs021-1)
Johan(Jacobss ?? Larss??) Kolemain 30.1.1724 (SL)
hustr Margeta (Johansdr Kolehmainen) (1734 )
(VL 16.6.1745)
brod Lars (Larss Partanen Kolehmainen) 20.2.1727(SL)
hustr Brita (Johansdr Karppinen) (ei eRK)
(VL 6.12.1752) ja (VL 25.1.1753)
moder Lisa
mors moder Margetha (1553 ?)

sivu 024 (eRKs023)

(Niska)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(sRKs158-1)
Matts (Matts) Lusua (ei sRK) .....illing 
hustr Margeta (sRKs158)
sonen Matts (Matts) Lusua (s. 4.4.1737)(sRKs158)
hustr Walborg (Pehrsdr Ojala)(ei SL) (sivulta 048) (sRKs158)
(ei VL)
Ericus (Matts Lusua) (ei sRK)
Michell (Matts Lusua) (ei sRK)
pig Carin Wätäjä (sRKs171)
Britha Mathie
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs023)
Henr. Nurro el Tomber
hustr Magdalena (Pehrsdr Määttä)
dotter Walborg (Henriksdr Nurro) (1737
son Henric
1754 Johan
(dr Brita Henriksdr Nurro 29.4.1755 SL d. 7.2.1757)

sivu 025 (eRKs024)

(Niska)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs024)
Johan Hyry
hustr Carin (päällekirj)
hustr Anna död 1754 in Martii(yliviiv) (s.1716 d. 18.1.1754)
son Johannes
dotter Maria
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs025-2) (sRKs025-1)
E Maria (Pehrsdr Määttä) Pyyckö (s 1714)
sönar Pehr (Påhlss Vainikainen) (s.25.12.1731)
hustr Britha (Larsdr Korhonen) (eRKs028)
 (VL 20.3.1754)
Påhl (Påhlss Vainikainen) (s. 4.4.1735)
Johan (Påhlss Vainikainen) 
dotter Margeta (Påhlsdr Vainikainen) (s. 27.1.1734)
 tjänar hos Lars Mäkelä
Maria (Påhlsdr Vainikainen Pyykkö ) (s.18.3.1739)
Henric Påhlsson (Vainikainen)(s.20.4.1748) 
(SL:ssa Hans)

sivu 026

(Niska)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs023ao)
Johan (Johanss) Kålemain (Karppinen) (mol. Paltamosta)
hustr Brita
(ei VL)
(huom ed vaimo Britha Jacobsdr Holappa kuoli 27.6.1740)
swärfad Jacob 
hustr Elin

son Lars (Jacobss Kolehmainen) (ei SL)
Matss (Jacobss Kolehmainen) 1754 (ei SL)
Pehr (Jacobss Kolehmainen) (ei SL)
Johan
modren Elin
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs025-2) (sRKs021-2)
Torparen
Hans Kampman (1694)
hustr Walborg
syster Elin 
Brita Johansdr vide hos Johan Cålemain
svärmod Margeta

sivu 027 (eRKs026) (sRKs027)

(Niska)

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs027-1)
Jacob (Johanss ) Hålappa Kokko Kukkonen )
				(14.03.1732) 
hustr Margeta (Simonsdr Räisänen) 
		(4.1.1735) (sivulta 032-2)
(VL 10.3.1756)

(E mor ) Walborg (Larsdr Partanen) (1708)
dotter Lisa (Johansdr Kokko Holappa) (s. 5.12.1734) 
gift hos Pehr Seppänen (VL 11.3.1756) (sivulle 036)
Brita (Johansdr Holappa) (7.3.1737 SL)
bort gift til Pehr Kemilä (sivulle 020)

Walborg (Johansdr Kokko) (s.20.7.1739)
bror Johan
Eric
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs027-2)
Daniel (Abrahamss) Pyyckö (1687, d. 28.8.1757)
hustr Carin (Johansdr Kärkkäinen) (Pielisjärveltä) 
dotter Anna (Danielss Pyykkö)
 gift til Johan Hildunen (VL 26.2.1757 ) (sivulle 028)
Elin (Danielss Pyykkö) (s. 3.10.1738) 
Kirstin
son Abraham (Danielss Pyykkö) (9.10.1725 SL)
hu Anna (Larsdr Korhonen) (20.11.1724 SL )
(VL 7.2.1747)
(Abraham perheineen sivulle 028)

sivu 028 (eRKs027) (sRKs028)

(Niska)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs028-1)
Johan (Peerss ) Hildunen
hustr Margeta (Clemetsdr Wesa) (VL1.1.1727)

sonen Pehr (Johanss Hiltunen Vesa Kemiläinen ) 
				(s.22.04.1729)
hustr Walborg ( Erichsdr Turpeetar )( 6.9.1728 Paltamo) 
				(eRKs032)
(VL 6.12.1752)
Andreas (Johanss Hiltunen Vesa Kemiläinen) 
				(s.6.10.1730 )
hustr Anna (Danielsdr Pyykkö) (sivulta 027-2)
(VL 26.2.1757 )
dotter Kirstin (Johansdr Hiltunen Vesa) (s. 13.3.1741)
dotter Lisa

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(sRKs028-2)
Torparen
Henrik (Hjerpe) (yliviiv) död1756 (s.1684, d: 16.4.1756)
hustr Brita (yliviiv) (sRKs150)
 (lisätty)
Abraham (Danielss Pyykkö) Hierp (1725)
hustr Anna (Larsdr Korhonen Kokko) 20.11.1724 (SL)
(VL 7.2.1747)
(perhe sivulta 027)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs164-1)
måg Olof (Larss Partanen) (1722) (eRKs022) (sRKs164)
hustr Walborg (Henriksdr Hjerpe) (1728) (sRKs164)
(VL 30.11.1749)
(Walborgin sisar: ) Anna Henrici (Hjerpe) (s.10.10.1740)

sivu 029 (eRKs027 alaosa)

(Niska)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(sRKs029-1)
Per (Abrahamss) Påutiainen
hustr Lisa (Henriksdr Kolehmainen) (1700)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(sRKs029-2)
son Henrich (Pehrss Poutiainen ) (s. 22.8.1725)
hustr Anna (Johansdr Tikkanen) (27.1.1726 ) 
(VL1.3.1748)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs029-3)
sonen Abraham (Pehrss Poutiainen ) (s. 29.04.1731)
hustr Brita (Henriksdr Tikkanen) (18.10.1735) sivulta 080)
(VL 25.3.1755) 
Pehr
Johan (Pehrss Poutiainen ) (s.02.02.1743)
dotter Eva (Pehrsdr Poutiainen ) (s. 27.10.1739)
pig. Britha (Andersdr) Mickonen (9.10.1731)
(RK1733s031) (sRKs161)

sivu 030 (eRKs028) (sRKs030)

(Niska)

Lars Kårhonen (1696)
hustr Carin (Hartikainen) (1719)
son Simon (Larss Korhonen) (1729)
hustr Anna (Henriksdr Kaipoinen) (18.6.1723) (sivulta059)
(VL 19.3.1743)
son Hans (Larss Kokko Korhonen) (4.3.1736 SL)
dotter Carin (Larsdr Kokko Korhonen) (s. 13.1.1731)
 gift i Carhula (VL 21.3.1754) (sivulle 076-2)
son Lars 1754
Mats (Larss Korhonen ) (s. 4.11.1745)
Lars Simonson (Korhonen) (s. 6.9.1747)(ei SL)
swägsk Elin
. . . . . . 
 Eskil (Eskillss) Pellikainen(s. 5.12.1724) 
hustr Carin (Isaksdr Räisänen Seppänen) (1725)
(VL 1.1.1745)

bror Johan (Eskillss Pellikainen myöh. Lusua) (14.4.1727)
hustrun Lisa (Pehrsdr Karvonen)
(VL 2.12.1747)
mod Lisa (1691, d. 11.4.1758) aflidit 1758
Eskilsson Isaac (Eskillss Pellikainen) (s.7.1.1748 )

sivu 031 (eRKs029) (sRKs032)

Ahmas by
Påhl (Henrikss) Kålehmain
hustr Susanna (Thomasdr Pikkarainen) 
bror Henrik (Henrikss Kolehmainen) 
hustr Anna
(VL 5.12.1733)
Henrik Påhlsson (Kolehmainen)
hustr Elin (Henriksdr Määttä) (sivulta 017)
(VL 13.3.1755)
syster Anna
Anna Hansdotter
Carin dito
syster Anna
gl. p. Anna Tervo (1677, d. 12.5.1755) död 1755
Lisa Påhlsdotter
Henrics son Henrik
(Magdalena Henriksdr Kolehmainen)
		(17.6.1756 SL d. 14.9.1757)

sivu 032 (eRKs 030)

(Ahmas) 
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(sRKs033-1)
Samuel (Sigfridss) Kålemain (1729)
hustr Carin (Pehrsdr Poutiain Pyykkö) (26.9.1727)
(VL 26.2.1751)
bror Jöran (Sigfridss Kolehmainen Mustonen) (s. 4.2.1731 )
Henrik (Sigfridss Kolehmainen) (s. 13.4.1734 )
stiuffar Mats (Kolehmainen Romppainen ) död 1754
 (s.1694, d. 17.4.1754)
hustr Brita (Jöransdr Leinonen) (1698) (d. 24.9.1762)

dr Brita Sigfridi (Kolehmainen) (s. 1.2.1736)
 (VL 9.3.1756) (alempana)
Anna (Sigfridsdr Kolehmainen) dito (s. 18.1.1738)
stiufsyst Maria (Sigfridsdr Kolehmainen) (s.16.3.1740)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs034-1)
Simon Räisänen (1700)
hustro Eeva (Pehrsdr) (1703)
dotter Margeta (Simonsdr Räisänen) (s. 4.1.1735)
gift hos Jacob Hålappa (VL 10.3.1756) (sivulle 027)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs034-2)
sonen Henrik (Simonss Räisänen) (s 8.8.1737 )
hustr Brita Sigfridi (Kolehmainen)(s. 1.2.1736 )
 (VL 9.3.1756) (ylempää)
Simon (Simonss Räisänen)(1744)
Pehr
... Abr. Hataja
Isaac Kärckäinen
pig. Britha Hillutar
dotter Maria Sim:
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs040-4)
Pehr (Pehrss) Liikanen (s. 5.4.1724 SL) ((eRKs030)
hu Britha (Oikarinen) (1731) (sRKs040) (ei eRK)
(VL 25.1.1754) 
svärmod: Margeta

sivu 033 (eRKs031) (sRK035)

(Ahmas)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRK035-1)
Sigfrid (Sigfridss) Kuckonen (Räisänen) 
			(1696, d. 25.4.1762 UJ AH)
hustr Agneta (Samuelsdr Mustonen) 
(VL 18.11.1722)
son Sigfrid (Sigfridss Kukkonen) (s. 28.9.1734)
dottrar Agneta (Sigfridsdr Räisänen) (s. 15.6.1728)
 gift i Kivioja (ei VL) (???)
Walborg (Sigfridsdr Räisänen Kukkonen))(s. 11.3.1731)
 gift i Utajärfwi (VL 24.2.1756) (sivulle045)
.. Hemming Lappal (sRKs154)
pig. Elin Tauriain
(Elinin avioton 29.11.1757 Elin, isä Abr. Moilanen alla)
dr. Abr. Moilanen (sRKs159)
pig. Anna Möltär
dreng. Olof Tyckoja
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRK035-2)
Samuel Pyyckö (Mustonen) (1703)
hustr Brita (Stefansdr Leinonen) 
(VL 20.12.1730)
son Samuel (Samuelss Pyykkö) (27.11.1738) (SL)
hustr Helena (Hansdr Walkonen)(sivulta083-1)
(VL6.3.1755)
dotter Agneta (Samuelsdr Pyykkö) (s.23.12.1735 )(SL)
gift hos Isaac Seppänen
(VL 7.3.1755) (sivulle 034)
svärmod: Elin (Leinonen)
dotter Maria (Samuelsdr Pyykkö) (1746) (ei SL)
pig. Carin (Johansdr) Häckinen (11.6.1737)
(ei eRK vanhemmat RK1733s021) 
(VL 12.3.1756 mies: Erik Erikss Suorsa Paltamosta)
(ei lapsia HISKIssä)
... Anders Cårhoin farit till Pielis
Elin Samuelsdr (Pyykkö)
Dorde Pehrsdr Lämsä

sivu 034 (eRKs032) (sRKs036)

(Ahmas)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isak Seppänen död 1757 (s.1682, d. 19.11.1757)
(myös Räisänen Kukkonen)
hustr Elin (Jöransdr) (s.1693 d. 29.7.1772 UJ)
son Olof (Isakss Seppänen) (s.30.4.1722)
hustr Lisa ( Samuelsdr Mustonen)
söner Thomas (Isacss Seppänen) (s.27.12.1730)

Johan (Isakss Seppänen) (s. 29.9.1734)
hustr Agneta (Samuelsdr Pyykkö Mustonen)
 (s.23.12.1735 ) (sivulta033-2)
(VL 7.3.1755)
Jöran (Isacss Seppänen) (s. 20.7.1736)
dito Johan Olai
sonason Henrich
syster Elin
Isaacs dotter Elin (s. 9.1.1741)

Sigfrid Leinonen
Helgart (Larsdr) Keotar (VL 24.6.1761) (sRKs154-3)
syst: Elin Keotar

Henric Olofsson (Seppänen) (s. 24.4.1741)
syster Walborg (Olofsdr Seppänen) (s.1.4.1744)
Isaac ( Olofss Seppänen) (s. 12.1.1746)
Elin (Olofsdr Seppänen) (s.7.3.1748)
(Agneta Olofsdr Seppänen 27.1.1756 SL d. 14.2.1757)

Pig Britha Heikitär

sivu 035 (eRKs033)(sRKs037)

(Ahmas)
Simon (Samuelss) Pyyckö (28.10.1722)
hustr Ingrid (Larsdr Heiskatar) (1730) (Sotkamosta) 
(VL 2.12.1745)
son (?) Samuel (Samuelss Pyykkö)
hustr Anna (Larsdr Heiskatar) (ilmeisesti Sotkamosta?)
(VL 14.1.1753)

son Henrik
faster Anna (yliviiv)
dito Johan (Samuelss Pyykkö)
h Walborg Sutari (Paltamosta)
(VL 27.11.1751)
moder Brita
Simon Simonsson
syster Britha
... Hen: Leskelä
p. Brita Heikitär vid Seppänen
Anna Simonsdr
Simons son Joh.
dito Samuel
(Brita Samuelsdr Pyykkö 17.3.1756 d. 1.5.1757)
(dr Walborg Johansdr Pyykkö 18.7.1755 SL d. 16.2.1757)
(dr Eva Simonsdr Pyykkö 4.3.1754 SL d.16.2.1757)
(dr Lisa Simonsdr Pyykkö 20.4.1756 SL d.14.2.1757)
(dr Maria Simonsdr Pyykkö 2.3.1750 SL d. 17.2.1757)

sivu 036 (eRKs034)

(Ahmas)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs038-1)
Per (Pehrss) Kårhonen (Seppänen) (1702)
Carin (Abrahamsdr Raappana) (s.15.2.1725)
(VL 24.11.1747) 
son Henrich (Pehrss Seppänen) (s.24.11.1729 ) 
hustr Lisa (Johansdr Kokko) (s. 5.12.1734) (sivulta 027-1)
(VL 11.3.1756)
Christer
. . . . . . 
måg Eskill (Larss Heiskanen )
hustr Carin (Pehrsdr Seppänen) 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs038-3)
måg Magnus Nevalaine (Nurro) (ei eRK)
hustr Maria (Pehrsdr Korhonen Seppänen) (s.22.1.1732 )
(VL 5.4.1753)
(dr Margareta Magni Nevalainen)
		(19.11.1753 SL d. 26.2.1757)
. . . . . . 
Johan Pehrsson
pig Carin Hyrytär död 1757
Abram Pehrsson (Seppänen) (6.8.1748 SL d. 25.2.1757)
Inhysningar

Kempaises Ea Elin död 1754
gl pig Marta Häkitär
Henrik Leskeläin
Johan Tickaja
hustr Anna
(molemmat) farit til Pielis	
son Olof (Johanss Tiikkaja) (sRKs020)
(Erik Johanss Tiikkaja 1.10.1752)
Lisa Likanen

sivu 037 (eRKs035) (sRKs039)

Kylmälä by
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( sRKs039-1)
Elias (Johanss) Kylmänen (1721) (ei VL)
hustr Margeta (Andersdr Kärsämä) (17.4.1724)( ei SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs039-2)
bror Mats (Johanss Kylmänen) (s. 14.7.1726)
hustr Carin (molemmat) farit till Kembele 1757
moder Lisa (1695)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs039-3)
döttrar Lisa (Johansdr Kylmänen)
Brita (Johansdr Kylmänen) (s.24.5.1737) 
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs039-4)
farbror Matts (Kylmänen) (1684)
hustr Carin (1711)
Michel Piiranen (sRKs163)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1) ( sRKs039-1)
Johan Eliasson (Kylmänen) (s. 4.3.1746 )
bror Matts (Eliass Kylmänen) (s.11.7.1744 )

farbror Matts dotter 
Lisa (Mattsdr Kylmänen) 
Elia dotr Lisa (Eliasdr Kylmänen) (1750 ei SL)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(käsitelty sivulla 105)
Henric (Jacobss) Lytinen (Hoffren) (1719)
hustr Anna (Eskilsdr Saratar) (1715)
(VL 15.11.40)
soldat observetar sus loco
(ovat lapsineen myös sivulla 105)

sivu 038 (eRKs036) (sRKs040)

( Kylmälä) 
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs040-1)
Johan 
Mats Nalcki (1695, d.2.1.1755 ) död 1755
hustr Walborg afvikit til Kimingi
son Johan (Mattss NalkkI Kukkonen) 
hustr Carin (Korhonen) (Paltamosta)
(VL 26.11.1751 )
(Carin Johansdr Nalkki 17.1.1754)
son Henrik
svägersk Anna farit till Paldamo

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs040-3)
Salomon (Johanss) Kylmäin
hustr Margeta (Eskilsdr Saratar)
son Johan (Salomonss Kylmänen) (s. 11.4.1741)
gl Jacob Tero 
swärmod observeres hos Anders Leskinen
Johs Walborg
son Salomon

pig Lisa Tapanitar

sivu 039 (eRKs037) (sRKs041)

( Kylmälä)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs041-1)
Per(Johanss) Kylmänen (13.11.1723 (SL))
hustr Margeta (Pehrsdr Kylmänen) (s.1729) 
( VL 5.3.1744)
(svär) fadern Pehr (1682)
hustr Elin

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs043-3)
dr Olof Ruhanen
hustr Elin
dreng Eric Pennanen farit till Törnävä
dr Lisa (Olofsdr Ruhanen) (1753) (eiSL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs041-3)
Anders (Eskillss Sarainen) Leskinen (1711)
hustr Beatha (Olofsdr Nevalainen) (1701)
(Haapavesi VL 16.9.1733)
moder Lisa (1684)
son Olaus (Anderss Leskinen) (1739)

sivu 040 (eRKs037 alaosa) (sRKs042)

( Kylmälä)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs042-1)
Stefan (Jacobss ) Kärsämä (Walkonen) (1704)
hustr Agneta (Olofsdr Nevalainen) (1704)
sonen Claes (Staffanss Kärsämä) död 1756
			 (s.1736, d. 21.5.1756)
Matts (Stefanss Kärsämä) (s.4.6.1742)
....
dotter Carin (Stefansdr Valkonen Kärsämä)(1729) (ei SL)
Walborg (Stefansdr Walkonen Kärsämä) (s. 24.12.1738 )
Maria (Stefansdr Kärsämä) (28.11.1735)
dr Henr. Suorsa vikit till Törnävä (sRKs169)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs042-2b)
Matts (Påhlss) Hollendorf (Hiltunen) avikit till Ijo (eRKs050)
hr Agneta (Mattsdr Paavola ) (1720) (eRKs039)
(VL 18.1.1753)
(tytär Elin 25.7.1753)
(poika Matthias 30.3.1756)

swåger ? Pehr (???)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta 096 sRKs041-2)
Erich (Thomass) Clemettin (1717)
hustr Anna (Jöransdr Määttä ) (1725 )
 (VL 28.11.1740)
son Thomas (Erikss Wesa Klemettinen) (s.21.5.1744 )
Jöran (Erikss Klemettinen) (s.21.1.1741)
dotter Anna (Eriksdr Klemettinen) (s.21.4.1747 )

sivu 041 (eRKs 038) (sRKs043)

( Kylmälä)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs043yo)
Mats (Erikss Tihinen) Kärsämä (s.1723, d. 1803)
hustr Walborg (Henriksdr Hyttynen ) 
			(s. 1721, d. 9.10.1785)
(VL 13.12.1740) 
brod Pehr (Erikss Tihinen Kärsämä )(s.1725) 
hustr Anna (Larsdr Määttä)(s. 10.8.1725 )
(vih abt 1747)
mod Walborg död 1755 (s.1683, d. 2.9.1755)
Erik Mattson (Kärsämä) ( 22.4.1746)
dr Elias (Pehrss) Lijkan (Teerioja) 
			(s. 26.2.1722 )(sRKs040)
Jöran Ericsson
Lars Pehrson (Kärsämä) 25.11.1751 (ei SL)
Matts dotter Lijsa (Mattsdr Kärsämä) (s 25.7.1750)
pigan Anna Mickonen And.(sRKs161)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe ei eRK sRKs042-3)
Johan Sijra (1726)
hustr Margeta (1731) 
(ei VL)
son Jacob (1749)

sivu 042 (eRKs039) (sRKs044)

( Kylmälä)
. . . . . . . . .
Johan Kärsämä (1687, d. 22.1.1755) död 1755
son Joseph (Johanss Kärsämä) (1714)
hustro Walborg (1714)
hustro ?? Carin (Josephsdr Kärsämä ) 2.2.1734 
(Johan Sangin uusi vaimo)
Anna (Josephsdr Kärsämä ) 26.6.1736 (SL) d. 8.7.1757
måg Johan (Hanss Sangi) ( 1728 tai 1724) 
			(ei eRK)(Oulujoelta ?)
(VL 12.1.1753)
Maria Josephi (Josephsdr Kärsämä ) (4.7.1741 )
Anna Josephi (Kärsämä) (s. 26.6.1736 )
dr Henric Keckonen (sRKs151)
Walborg Josephi (Kärsämä) ( 5.6.1747) 1755
Margetha (Josephsdr Kärsämä ) (1749 )
dreng poik Joh Kuckonen
pig Walborg Savolain gift i Törnävä (ei VL)

sivu 043 (eRKs040) (sRKs045 )

( Kylmälä)
Claes (Jacobss) Walkonen (1676)
son Pehr ( Claess Walkonen) (s. 12.8.1723)
hustro Elisabet (Peura) (1727)
son Claes (Claess Walkonen) (s. 26.2.1728 SL)
hustr Carin (Pehrsdr) (s.1726 d.4.3.1752) 
(VL 4.4.1751) (ei lapsia)
söner Hans (Claess Walkonen) (s. 23.04.1735)
Anders (Claess Walkonen Kähkönen ) (s.13.11.1737 )
Thomas (Claess Walkonen) 1745 (ei SL)
dotter Walborg (Claesdr Walkonen) (1745)
p. Brita Häickiö afvikit til Engeslefwä
pig Walborg Moilanen (1695) (sRKs159)
pig. Lisa Kärckäinen (sRKs154)
dreng. Pehr Johanson Nykänen afvikit til Törnävä 1759
har attest ....1760
har Mag. John Forshälls af den ...Maji 1757

sivu 044 (eRKs041) (sRKs046)

( Kylmälä)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK ei HISKI)
Erik Nykänen
fadren Erik
son Erik 
(kaikkiin) afinitum
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (sRKs046-1)
Daniel Nykänen (Tuppurainen s.1721 d.18.6.1765)
hustro Lisa (s.1724)
(vih abt 1751) (mol. sRKs046)
dr Matts Suorsa (sRKs169)
Inhysningar
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs031) (sRKs046)
Johan Kuckonen
hustr Anna (Korhonen ?)
son Henrik
Johan
dotter Carin
modr Walborg
son Abraham
gl p Anna Sirniö (s.1695) (sRKs167)
(sRKs042-2b)
Mats (Påhlss) Hollendorf (Hiltunen)
hustrun Agneth (Mattsdr Paavola ) (1720) 
(VL 18.1.1753)
pig Malin Lando ...1736

sivu 045 (eRKs042)

Utajärwi by
. . . . . . . . . . . . . . .
(koko perhe) flyttat till Uhlosu by
Erik Hildunen (Rikkonen??)
hustr Dorde
Anders Erikss (Hiltunen)
hustr Margeta (Isacsdr Pohjolainen) 
(VL 21.6.1747)
(3 lasta 48-54)
dotter Maria
son Michel
. . . . . . . . . . . . . . .
Anders (Johanss) Hildunen (Heikkinen Paltamosta)
hustr Christina (And. dr Mikkonen) (s. 29.8.1728 )
( VL 6.1.1751 )
(Lisa Andersdr Hildunen 1756 d. 1.4.1757)
bror Johan (Johanss Heikkinen Hiltunen) (s. 3.11.1731 Paltamo)
hustr Walborg (Larsdr Kanatar) (s.1.2.1729 Paltamo)
( VL 7.2.1753 Paltamo )
fadern Johan (Heikkinen)
hustr Elin (Kotilatar)
son Lars (Johanss Heikkinen Hiltunen) 
(s.5.4.1739 Paltamo)
pig. Anna (Johansdr) Kotilatar (s. 18.9.1737 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs048)
Pehr (Anderss Liikanen) Nurro (l. Hiltunen) 
			 (s.5.7.1701 d. 22.8.1761)
hustr Lisa (Eliadr Nurro ) (s. 0.2.1702, d. 10.5.1760)
sonen Anders (Pehrss Nurro)
hustr Walborg (Sigfridsdr Kuckonen Räisänen)
(s. 11.3.1731) (sivulta 033-1)
(VL 24.2.1756)
Elias (Pehrss Nurro Liikanen) (s. 8.4.1734)
dotter Carin (Pehrsdr Nurro Hiltunen) (s. 4.5.1730)
Brita (Pehrsdr Nurro Hiltunen) (s.6.4.1736)
Lisa (Pehrsdr Nurro Hiltunen) (s. 30.3.1739)
... Lars Puhacka
br Anders
gl Brita Terfwo blind (sRKs062)

sivu 046 (eRKs044 sRKs049)

(Utajärvi)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs043)
Erik (Johanss) Nurro (1728)		
hust. Lisa ( Pehrsdr Poutiainen) (s. 14.12.1728)
(VL 26.2.1751)
fader Johan (Nurro) blind (1689 d. 11.4.1756) (gästgif)
dotter Lisa (Johansdr Nurro ) (s. 7.5.1736)
svåg Johan (Pehrss Jurvakainen) (Iistä)
hustr Brita (Johansdr Nurro ) (1726)
(VL 3.12.1741)
son Ericus
dr Pehr (Pehrss) Klosterin (on sivulla 107-2)
dr.p. And. Puhacka
flick. Lisa Hierpe
(eRKs044)
Mats (Thomass ) Laitinen ( 12.7.1723 SL) 
hustr Scholastica (Henrsdr Roininen) (18.8.1722 SL)
(VL 24.3.1746)
bror Henrik (Thomass Laitinen) (s.30.6.1726)
hustr Margeta ( Påhlsdr Condu) (ei SL) (ei eRK)
(VL 22.1.1751 )
moder Agneta (s. 1692 d. 24.12.1752) 
			död 1753 in Februario
Inhysnigen
Jöran Anström (d.28.5.1757)
hustr Walborg blind

sivu 047 (eRKs044) (sRKs051)

(Utajärvi)
Mats Jurfwa (Hildunen)
hustr Brita
moder Brita
. . . . . . . . . . . . . . .
dreng
Lars (lisätty)
Matts(yliviiv)
Torvinen farit til Paldamo
(Lars Torvinen VL 16.4.1756) (eRKs044)
( vmo Helgart Thom.dr Paavola sivulta 048)
(3 lasta Puolangalla vv 1757-62)
. . . . . . . . . . . .
Erik (Anderss) Hyrkäs (Tervo) (s.1701 d. 2.3.1759)
hustr Gertrud (Pehrsdr Kokkonen) 
(VL 3.6.1730)
son Andreas (Erikss Hyrkäs Tervo) (1723 d. 9.11.1759)
hr Agneta (Johansdr) Cassin (sivulta 068)
(VL 19.3.1754)
(Eric Anderss Tervo 12.2.1756 SL d. 13.6.1757)
dottrar Margeta (Eriksdr Tervo) (s. 12.11.1738)
Juljana (Eriksdr Tervo) (s. 19.8.1743)
Jöran (Erikss Hyrkäs) (s. 10.11.1745)

sivu 048 (eRKs046)

(Utajärvi)
Thomas Pafwola (1683, d.14.4.1754) död 1754
son Johan (Thomass Pafwola)
hustr Margeta (Olofsdr Kettunen)(s. 15.1.1739)
(VL 15.1.1739)
son Elias (Thomass Paavola) ( 1.12.1726)
hustr Elin ( Bertilsdr Kemilä) (s. 9.12.1726) (sivulta 20)
(VL 31.3.1756) 
dot Maria (Thomass Paavola) 
Helgart (ThomasdrPaavola) farit till Paldamo
(VL 16.4.1756 mies: Lars Torvinen sivulla:047)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Erik Kårhonen (1688, d. 4.4.1756) död 1756
hustr Elin (Hiltunen)
(VL 3.3.1751)
son Carl (Erikss Korhonen) drunknat (1723, d. 1.8.1758)
hustr Elin (Pehrsdr Ojala)(1718, d.25.10.1758) 1758 död
(Elinin vanhemmat ilm. alempana)
(VL 6.2.1746)
dotter Anna (Eriksdr Korhonen) (10.12.1728)
Carin (Eriksdr Korhonen) (sRKs151)
Carls dr Margeth
Inhys Pehr Åjala (ei eRK) (sRKs054)
hustr Carin (sRKs054)
(ei VL)
(tytär Elin ilm. ylempänä)
dr Walborg (Pehrsdr Ojala) (ei SL)
gift i Lusua (ei VL) (sivulle 024)
Clemet Taurian (1699, d. 11.4.1759)

sivu 049 (eRKs047) (sRKs056)

(Utajärvi)
Johan (Anderss) Wänänen (1709, d. 7.7.1754)
hustr Lisa (Abrahamsdr Lodvonen)
sonen Anders (Johanss Väänänen) 
hustru Britha (Andersdr Mikotar)
(VL 4.1.1758)
Abraham (Johanss Väänänen) 
Johannes (Johanss Väänänen) (15.7.1741)
dotter Carin (Johansdr Väänänen) ( 6.12.1744)
. . . . . . . . . . . . . . 
Simon Meriläinen
hustr Anna död 1757 (s. abt 1690, d.15.11.1757)
son Simon (Simonss Meriläinen)
hustr Carin (Olofsdr Kettunen) 
(VL 16.05.1741)
son Eric (Simonss Meriläinen)
hustr Cicilia (Johansdr Kärppä) 
(VL 12.12.1749 )
Simon Simonsson ( jr Meriläinen) (s. 06.05.1743)
dr Margeth Sim:

sivu 050 (eRKs048)

(Utajärvi)
Matts (Henrikss ) Råininen
hustr Carin ( Thomasdr Laitinen )
(VL 28.4.1741)
moder Margeta
måg Lars (Olofss Lesonen )(s.1724 d. 19.6.1787 UJ)
hustro Margeta (Henriksdr Roininen)
...åg Olof
dito Henric
dotter Elisabeth (Henriksdr Roininen)obiit 1758
dr Franc... Varg
dr. Joh. Kilpeläin (sRKs152)
. . . . . . . . . . . . . . 
(sivulle 053)
dr Påhl (Anderss) Kutilain (29.4.1732) (eRKs015)
hustr Britha (Thomasdr Leinonen) (28.3.1729)
(VL 26.1.1752 )
. . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK) (ei lapsia Muhoksella)
dr Pehr (Pehrss) Klosterin (sivulta 107-2)
pig. Anna (Henriksdr) Hålappa (4.12.1726) (sivulta 079)
(VL 20.4.1756)
Anders Påhlson (Kutilainen) (s, 27.8.1752)

. . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs062)
Johan Suorsa el. Kyllmänen
hustr Anna (Hansdr Häikiö)
(VL 25.2.1746)
dr Brita

sivu 051 (eRKs049)

Sotkajärwi by
Matts Suorsa (s.1689, d. 11.10.1760)
hustr Scholastica (s. 1694, d. 10.5.1762) 
son Mats (Mattss Suorsa) (ei SL)
......... (yliviiv)
hustr Christ (Carlsdr Tomberi s. 23.4.1725) (sivulta 061)
( VL17.4.1754)
moster Carin
måg Johan (Anderss. Kassinen s. 20.1.1728) (sivulta055)
hustr Lisa (Mattsdr Suorsa )
(VL 26.4.1753)
. . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs042) (sRKs059)
Mats (Jacobss ?? ) Wimbari (1721)
hustr Anna (Abrahamsdr Tikkanen) (1726)
(VL 11.2.1746)
Bror Pehr ( Anderss Wimbari)( s.7.9.1728)
hustr Agneta (Thomasdr Laitinen)( s.23.11.1728)
( VL 22.1.1751)
moder Maria 

son Johan död
hustr Anna
p Anna Kyrö ?
dotter Maria

sivu 052 (eRKs050) (sRKs059)

(Sotkajärvi)
Matts (lisätty yläp)
. . . . . . . . . . . . . 
Henrik(yliviiv)(Johans) Wimbar (Meriläinen) (1722)
hustr Carin (Mattsdr Wäärä) (1709)
finns i Wuotto ? hos Meriläin
(sivulle 013)
. . . . . . . . . . . . . . .
son Erik i hospitalet
hustro Sara
Lisa
Pehr .....
flickan Lisa
pig. Maria (Jacobsdr) Juvani (s. 2.9.1733)(eRKs061-3)
(VL 31.3.1757) (sivulle 014-3)
pig. Carin Danielis Gesti

. . . . . . .
(sRKs061yo)
Pehr (Mattss ) Tuppurainen (Määttä)
hustr Carin (Mattsdr Tervo Askola)
(VL 17.1.1736)
son Matts (Pehrss Määttä )(VL 26.3.1755) (d.4.4.1755)
hustr Anna ( Erichsdr. Kuckonen) (2.2.1731) (sivulta 066)
 gift i Wimbari
(vaimon seur.avio VL 6.4.1756 Joh. And.ss. Wimbar) 
				(sRKs059)

dr Anna ( Pehrsdr Tuppurainen )
		 (27.11.1741 SL d.22.12.1759)

p. Lisa Carvon
Isaac (Jöranss) Suorsa (1702) (sRKs169)

Olof Rompainen
ho Margeta (Thomasdr Rönkkö) (s. 4.1.1725) 
(VL 28.1.1757)
son Jacob (Olofss Rompainen)(s. 25.3.1751)
(oä) (fader sades vara Olof Jacob Perttunen)

sivu 053 (eRKs049ao) (sRKs061ao)

(Sotkajärvi)
Johan (Pehrss) Åjala (Kontio)(1715)   (Oulunsuusta)
hustr Margeta (Påhlsdr Holappa) (1728)
(VL 6.1.1746)
swärfar Påhl (Påhlss Holappa) (1695)
hustr Brita (Henriksdr) (1699)
son Påhl (Påhlss Holappa) (s. 5.10.1734)
Inhysningar
Olof (Thomass) Kettunen (sRKs151)
Brita Terwo blind
Brita Jurfwa
Margeta Hillutar
Per Matson
hustr Carin
Christina Hirwotar död 1758
. . . . . . . . . . . . .
(sivulta 050)(sRKs062)
Påhl (Anderss) Kutilain (29.4.1732) (eRKs015)
hustr Britha (Thomasdr Leinonen) (28.3.1729) (eRKs067)
(isä alempana)
(VL 26.1.1752 )
Torparen
Thomas Leinonen (1700) (sRKs062)
(tytär edellä)
(vmo Anna Mattsdr Laitinen 1695, d. 3.4.1755 )
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Anders Rahonen (Rahkonen)(ei eRK)
 (1718, d. 24.2.1758) död 1758
hustr Walborg

sivu 054 (eRKs051)

Pyhänsivu
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . 
(perhe eRKs051-1)(sRKs063)
Erik Pelkonen (1694)
hustr Carin (Eriksdr)
sonen Thomas (Erikss Pelkonen) i Uhleåsuby
hustr Marg:(Mattsdr Lappalainen) 
(Oulu VL 10.3.1752)
Abraham (Erikss Pelkonen) (1732)
hustr Anna (Mattsdr Askola) (1734)(ei SL) (sivulta 023)
(ei VL vih abt 1757)
Jacob (Erikss Pelkonen) (1734)
dottrar Walborg (Erikss Pelkonen) 
gift i Cassila (VL 22,3,1750) (sivulle 055)
Anna (Eriksdr Pelkonen) 
Marg (Eriksdr Pelkonen) 
(2) . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs051-2 sRKs064)
Staphan Kåcko (1691, d. 13.1.1755) död 1755
hustr Carin (1680, d.4.8.1765)
måg Anders (Pehrss Suckberg) (1725)
hustr Maria (Stefansdr Kokko) (1725)
(VL 6.3.1745)
bror Johan
sånen Stephan
....
Anders

sivu 055 (eRKs052)

(Pyhänsivu) 
(1) . . . . . . . . . . . . . 
(perhe eRKs052-1)
Anders (Anderss) Kassinen (s.1722)
husr Walborg (Eriksdr Pelkonen) (1731) (päällekirj) (sivulta 054)
(VL 22.3.1750)
hustr Margeta (yliviiv) (virhemerk ?)
brod Johan (Anderss Kassinen) i Suorsansari
(VL 26.4.1753 vmo Elisab. Mattsdr Suorsa) (sivulle 051)
Matts (Anderss Kassinen sr) (s. 23.9.1740)
moder Ingred (d. bef 1775)
dotter Lisa (Andersdr Kassinen sr)(s.12.5.1737)
senior Eeva död 1756
dr Britha (Andersdr Kassinen) (1726) gift med sold Sparf
(VL 6.1.1752) (sivulle 107)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs051-3)
Torparen
Erik Hult (1681)
hustr Brita (Bertilsdr Pelkonen) (VL 26.6.1737 )
döttrar Elin (Eriksdr Hult) (s.7.8.1740)
Brita (Eriksdr Hult) (ei SL) (ei sRK) (kuollut ?)
son Bertill (Erikss Hult) (ei SL)
syst Margetha (Eriksdr Hult) (s.15.2.1737)

sivu 056 (eRKs053)

(Pyhänsivu) 
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs052-3, sRKs066)
Matts (Bertilss ) Lassila (Törnblad) 
		(5.7.1727 SL Haukip Ylikiim)
hustru Lisa (Andersdr) (1725)
 (ei VL abt 1744)
bror Johan (Bertillss Törnblad Lassila) 
		(4.12.1732 SL Haukip Ylikiim)
fader Bertil ( Johanss Törnbladh) (1689 )
hustr Brita (Torneå) (1686 )
(VL 21.7.1723 Haukip Ylikiim)
Bertill Matts (Lassila) (s.28.8.1745) 1755 10 åhr
dotter Brita (Mattsdr Lassila) (1747) (ei SL)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( eRKs053-1 sRKs067-1)
Matts (Stefanss) Hånganen (Pelkonen Holappa) (1709)
hustr Carin (Larsdr Urpiainen) (1714)
(VL 22.1.1736)
son Stefan (Mattss Honkanen Holappa) (25.11.1736) (1737)
dotter Walborg (Mattsdr Honkanen) (s.17.1.1738)
Margeta (Mattsdr Honkanen) (1741) 
swär.moderCarin (Urpiainen) (1684, d.18.3.1754)
 död 1754 in Martio
son Henrik Mattss Honkanen) (3.8.1743) 1754
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs050 sRKs067-2)
Anders (Anderss) Holm (Wimbari) (Pielisjärveltä) ) 
hustr Carin (Eskilsdr Puhakka) (päällekirj) (sivulta058-2)
(VL4.4.1756)
hustr Agneta (Mattsdr Tervo) (1721, d.19.5.1755) (yliviiv)
(edell. vmo VL 4.12.1740)
dr Brita (Andersdr Holm) (s.1745 )

sivu 057 (eRKs053 alaosa)

(Pyhänsivu) 
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs053-2) (sRKs068)
Jacob (Olofss) Sijra (Pelkonen) (1724)
hustr Brita (Jöransdr Määttä) (s. 26.6.1736 )
broder Johan(Olofss)(Siira Pelkonen) 
Olof (Olofss Siira) (10.4.1730 SL)
dotter Walborg (Olofsdr Siira) (4.12.1737 )
moder Brita
son Pehr (Olofss Siira) (7.6.1742 )

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs054-1)
Stefan Hålappa (Hyvönen) (1700 d.24.10.1757) död 1757
hust Anna(Johansdr Parkkinen) 
(Ylikiiminki VL 26.12.1744)
döttrar Brita (Staffansdr Holappa) (1730)
gift i Engeslefwä Cotilain 
	(VL 29.3.1754 mies: Jac Jacss Kotilainen)
Carin (Stefansdr Hyvönen) (s. 12.1.1737)
måg Johan (Johanss Lipponen) (1715) (sRKs069)
hustr Anna (Stefansdr Holappa) (s. 23.9.1724) 
(VL21.12.1748) (VL:ssa virheellisesti Brita Stef.dr Holappa)
dr Walb Stephani (Holappa) (s. 19.10.1733) 
dr Bertill (Mattss) Laucka (eRKs055)
................ 
....om 9 åhr 1755
syster Carin
p Margeta Jara afvikit till Uhleåsalho
stiufsson Bertil

sivu 058 (eRKs055)

(Pyhänsivu) 
(1) . . . . . . . . . . . . . 
(perhe eRKs054-2)
Hans Häikiö (1683)
hustr Brita (Mattsdr) (1700 )
son Hans (Hanss Häikiö) (26.12.1724)
hustr Maria (Eriksdr Puhakka) ( 30.3.1724)
(VL 4.4.1748)
sonen Anders(Hanss Häikiö) 5.1.1728 (SL) 
hustr Brita (Mattsdr Karvonen) 1732 (s.21.5.1734) (eRKs045)
(VL 22.2.1757)
.. Eric ( (Hanss Häikiö) (15.5.1739 )
dotter Maria (Hansdr Häikiö ) (27.2.1730 )
Carin (Hansdr Häikiö) ( 11.12.1733 )
Hans Hanssons dr Brita (Häikiö) ( 2.2.1749 )
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs055-1 sRKs071)
Henrik Pelkonen (1690)
hustr Carin (1687)
måg Erik (Sigfrids Antila) (s.11.5.1724) 
hustr Saara (Henriksdr Pelkonen) (s. 2.4.1728)
(VL 17.12.1745)
br dr Margeta blind (1710)

.... Mats Häikiö
p Regina Puhacka
Henric Ericson (Pelkonen) (1747 )
pig. Carin (Eskilsdr) Puhacka (eRKs056)
(VL 4.4.1756) (sivulle 056-3 )

sivu 059 (eRKs056)

Perucka by
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Henrik (Henrikss Kipinä) Kaiponen (1709) (Pudasjärveltä)
hustr Sophia (Henriksdr Kaiponen)(1723)
(VL 10.2.1738)
syster Anna (Henriksdr Kaiponen sr) (s.18.6.1723)
 gift med Simon Cårhonen (VL 19.3.1743) (sivulle 030)
son Johan (Henrikss Kaiponen) (s.6.1.1734)
Henric Henricsson (Kaiponen) (s. 31.1.1739)
syster Brita (Henriksdr Kaiponen) (14.8.1740)
son Matts (Henrikss Kaiponen) (1745) (ei SL)
... Anna Hyrkäs

gl Hen: Sparf (sRKs168)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs079-2)
dr Påhl (Zachriss) Hackarain (VL:ssa Väänänen)
			(10.9.1727 SL) (eRKs101)
(VL15.4.1755) (vmo Margeta Johsdr Kinnunen alempana)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs057yo sRKs073)
Johan Kinnuinen (Heikura) (1699)
hustr Anna (Johansdr) (1701)
dotter Margeta (Johansdr Kinnunen)
 gift med Påhl Hackarain (ylempänä)
(VL15.4.1755) (mies Påhl Väänänen kts ylemäpänä)
son Anders (Johanss Kinnunen) (s.11.11.1726)
sonen Olof Johanson (Kinnunen) (s.30.1.1729)
döttrar Brita (Johansdr Kinnunen) (s. 8.6.1732)
Elin (Johansdr Kinnunen) (s.10.1.1737)
Walborg (Johansdr Kinnunen) (s.24.5.1739)

sivu 060

(Perukka)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs057-2, sRKs151-3)
Johan (Johanss) Heikura (Koistinen) (1723)
hustr Anna (Isaksdr Heikura) (s. 22.01.1727) (päällekirj)
(VL 2.12.41)
hustr Margeta (yliviiv) (virhemerk?)
Br Isak (Isacss Heikura Pohjalainen)(1730)
			 (ei SL)(sRKs074yo) 
Marg. Rönckö
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs058 sRKs075) 
Erik Heikura död 1758 (s.1683 d.5.2.1758)
hustr Margeta (d. 22.3.1767)

son Anders (Erikss Heikura) ( 7.1.1725)
hustro Carin (Henriksdr Holappa) (1731)
(VL 19.3.1751)
son Erik (Erikss Heikura) (1731)
hustr Carin (Henriksdr Puhakka) (2.6.1731 )
(VL 19.3.51)
dotter Walborg (Eriksdr Heikura)
dr Anders (Jacobss) Silfwerhorn (s. 10.2.1736 ) (sRKs167)

sivu 061 (eRKs058)

(Perukka)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs076)
Matts (Carlss) Tomber (1725)
hustr Lisa (Olofsdr Kärnä) ( 8.4.1725)
(VL 28.2.1745)
moder Margeta
son Carl (Carlss Tomberi) gift i Engeslefwä (ei VL)
dr Christina (Carlsdr Tomberi) (VL 17.4.1754)
vide Suorsa i Sotkajerfvi (sivulle 051)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(sRKs074-2)
son Henrik (Carlss Tomberi) (s. 12.7.1733 )
hustr Brita (Gustavsdr Holappa Roininen) 
			(11.3.1732) (sivulta 079)
 (VL 23.3.1756)
dr Margeta (Karlsdr Tomberi) (18.8.1738)
 gift i Lievola (VL 24.3.1756) (sivulle071-1 )
Carl Matsson Matson (Tomberi) (8.12.1745)(d.14.12.1753) 
pig Marg: (Abrahamsdr) Huovinen (sRKs149)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(perhe eRKs059 sRKs077)
Johan Laurila ( Tikkanen Karjalainen) (s.1673, d.1.2.1758)
död 1758
hustr Anna (1689)
måg Matts (Zachriss) Karjalainen (Kanniain) (1706)
hustr Margeta (Johansdr Laurila) (1719) 
(VL 27.11.1739)
dot Maria (Johansdr Tikkanen Karjalainen) (s.1.7.1731)
s: Johan (Mattss Karjalainen Laurila) (18.11.1748 SL)
Maria Mattsdr (Karjalainen Laurila) (26.1.1745 SL)

sivu 062 (eRKs060)

(Perukka)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs078-1)
Påhl (Påhlss) Keinänen (1679)
hustr Ingred (1670, d.3.2.1754) död 1754

sonen Henrik (Påhlss Keinänen) (1710)
hustr Brita (Hansdr Kinnunen) (1708, d. 20.2.1756)
(VL 26.3.1734)
 sonen Påhl (Påhlss Keinänen) (s. 22.11.1722)
hustro Margeta (Henriksdr Holappa) 
(VL 23.3.1748) 
son Anders (Påhlss Keinänen) 
dr Brita (Påhlsdr Keinänen) (1730) gift hos Joh: Määttä
(VL 16.2.1756) (sivulle 094-3)
Påhl Henricsson (Keinänen) ( 12.2.1735 )
Hans (Henrikss Keinänen) (12.7.1739 )
systr Ingred (Henriksdr Keinänen) ( 28.9.1742 )
p Anna Tyni (sRKs171)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe ei eRK sRKs079-1)
Inhys Matts (Pehrss) Karvonen (1698)
hustr Walborg (Meriläinen) (1701) (ei VL)
dr Anna (Mattsdr Karvonen) 1746 (ei SL)
Walborg (Mattsdr Karvonen) (s. 5.9.1748 Oulu) 1748

sivu 063 (eRKs061)

Muhos by
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs061-2 sRKs080-1)
Matts (Johanss) Karpinen (Sangi) (1714)
hustr Brita (Johansdr Hyrkäs ) (s. 22.9.1724 ) 
(VL 18.3.1746)
dotter Lisa (Mattsdr Karppinen) (1739) (ei SL)
do Elin
måg Joh Waldain farit til Kimingi (ei VL)

son Johan (Mattsdr Karppinen) 1739 (ei SL)
dreng Jacob Hiuska ??
(Matin ed. avio 1.12.1733 Oulu)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs080-2)
Jacob (Jacobss) Jufwani (12.12.1726 Muhos (SL)) (eRKs052)
hustr Walborg (Johansdr Heikkinen 1727) (Paltamosta)
(VL 1.4.1745)
dr Marg 1754

dr Henric Luotan ??

dreng Joh: Nockberg (Noppberg)

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs081-1)
Johan Karjalain (Long) (s.1727) (ei VL)
hustr Anna (Josefsdr Könönen) (s. 3.3.1728 )
(ei VL)(eRKs075)
stiufdr Scholastica

dr Henr Hägg
dr Adam Hintza (sRKs150)

sivu 064 (eRKs062)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs082-1)
Johan (Pehrss) Hyrkäs (Rahko) (1707)
hustr Elin (Ruottinen) (1704)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs082-2)
son Henrik (Johanss Hyrkäs)
hust Sara (Johansdr Wiinikka)(1723) (eRKs090)
(vih abt 1749)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs082-3)
sn Johan (Johanss Hyrkäs) (s. 27.1.1734)
hustro Anna (Johansdr Honkanen)(s. 18.1.1736)(sivulta 082)
(VL 17.2.1757)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1)
dott Agnetha (Johsdr Hyrkäs sr) (s.19.11.1731)
döttrar Carin (Johansdr Hyrkäs) (6.2.1736 )
Elin (Johansdr Hyrkäs) (13.4.1738 )
Margeta (Johansdr Hyrkäs) ( 26.11.1740 )

p Brita Hult
Elin Henrici
dr Olof Heickin afvikit till Ryssland (sivulle 065-3)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs081-2)
Matts Tallman (Karjalainen) (1706)
hustru Maria (1724)
son Matts (Mattss Tallman) (s.29.4.1741)
Jonas (Mattss Tallman) ( 22.7.1735 )
dr Carin (Mattsdr Tallman) (1748 )

sivu 065 (eRKs063)

(Muhos)
 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs083-1)
Per Hyrkäs (1704)
hustr Agneta (1697)
son Isak (Pehrss Hyrkäs) (3.2.1736 )
dotter Carin(Pehrsdr Hyrkäs) (31.12.1738) gift till Leskelä 
(VL 28.3.1757) (sivulle 070-2)
moster Helgart död 1756
 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei eRK ei sRK ei HISKI)
.. Matts Hämäläin
hustr Marg (ei VL)
dr Brita (ei SL)
. . . . . . . . . . . . . . . .
p. Anna ...tar
dito Marg Raiticain
... Pehr ....afvikit till Uhleå
dr Joh Terfvo (sRKs083-2)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs149-2)
dito Olof Heickinen vide Johan Hyrkäs (sivulta 064)
h. Carin (Andersdr Limatar) (eRKs063)
(VL 7.2.1753) (sRKs149)
 dr Pehr ....
....... Johan .....
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs086-4)
Sochn Smed
Joh Raiticain
h Magdalena
dr Margeta vide supra
bror Johan
swärmod Brita Johsdr
dotter Anna
(Maria Johansdr Raitikainen 1735, d. 14.2.1751)

sivu 066 (eRKs064) (sRKs085)

(Muhos)
Erik Kuckonen (1696) (sRKs084-1)
hustr Anna (1696) (sRKs084-1)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs085-1)
son Henrik (Ericss Kuckonen) ( s.29.3.1723)
hustr Maria (Thomasdr Leskelä) (s.1725 SL)
(vih abt 1747)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs085-2)
son Matts (Erikss Kuckonen) (s.26.1.1727)
hustr Anna (Pehrsdr Nykyri) (s. 30.10.1729)
(VL 13.3.1752)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs084-1)
son Zacharias (Erikss Kuckonen Tuppurainen) 
hustr Anna (Andersdr Keränen)
(VL 3.4.1751)
dito Mårten (Erikss Kuckonen) (30.1.1733, d. 22.5.1754)
 död 1754

... Brita Tallman	(????)
dott Anna (Eriksdr Kukkonen) (2.2.1731)
(VL 26.3.1755) (sivulle052)
i Limingo	(????)
Anders Wesanen	(????)
h		(????)
son Jacob	(????)
(kaikki yliviiv)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs084-3)
Nybyg Anders (Mattss) Kouckari (eRKs031)
			(1727) d. 17.2.1758
hustr Elin (Pehrsdr Sirviainen Sirviö) ) (Sotkamosta) (ei eRK)
(VL 4.11.1750)
(s Anders Andersson Koukkari) 
		(20.11.1753 SL, d.11.11.1757)
(molemmat yliviiv)

sivu 067 (eRKs065) (sRKs087)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs087-1)
Anders (Johanss) Keränen (Tuppurainen) (1704)
hustr Helgart (Mattsdr) ( s.1696 d. 7.2.1764)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs087-2)
sonen Johan (Anderss) Keränen (Tuppurainen) (1704)
hustr Chirstin (Magnusdr Määttä) (s. 6.8.1725 )
(VL 9.4.1755)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sonen Anders (Anderss Keränen) (s. 9.2.1732 ) blind
Matts (Anderss Keränen) (29.3.1735 )
Gustaf (Anderss Tuppurainen Keränen) (22.8.1738 )
dr Brita (Andersdr Tuppurainen Keränen) (1747) 1754
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe ei sRK)
Matts Johansson (Nykänen Keränen)
hustr Lisa
dr Anna (Mattsdr Keränen) (ei SL)
(tytär Britha 8.5.1754 ja poika Matts 27.11.1756)
. . . . . . . 
Pig.
gl pig. Carin Liefwonen
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs053-2)
Thomas (Erikss) Clemettinen (Aitamurto) (Sotkamosta)(1696)
hustr Anna (Simonsdr Kukkonen) (1701)
(VL30.3.1729)
sonen Simon (Thomass Klemettinen) (28.1.1735) 1746
bror Eric (Thomass Klemettinen (11.11.1729 )
(syntyneiden luettelossa virheellisesti Eriksson )

sivu 068 (eRKs066)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs088-1)
Olof (Johanss) Kassinen 
hust Agneta (Henriksdr Pääkkö) (Sotkamosta)
(VL 7.2.1746)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs088-2)
bror Isak (Johanss Kassinen) (s. 20.12.1728)
hustr Margeta (Eriksdr Kärnä)(1730)
(VL 11.3.1751)
dr Agnetha (Johansdr Kassinen) gift i Utajerfwi
(VL 19.3.1754) (sivulle 047)
bror Johan (Johanss Cassinen) (s.5.1.1726)
Inh (ea ) Lisa Hålappa (1695, d. 21.4.1755) blind (yliviiv)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs061-1, sRKs 088-4)
Inh Sigfr (Henrikss )Leinonen (yliviiv)(1674)
hustr Lisa (Henriksdr Wänänen)( 1714) (sRKs040)
(VL 20.3.1744)
Kanniaises encka Helgart död 1756

sivu 069 (eRKs067) (sRKs089-1)

(Muhos)
Mats Laitinen (s. 0.12.1682)
hustr Brita (1681)
(ei VL)
son Pehr (Mattss Laitinen) (1704)
hustr Dorothea (Olofsdr Kärnä) (1715)
(VL 25.3.1732)
son Mats (Mattss Laitinen) (0.2.1720)
hustr Maria Olofsdr Kärnä) (14.7.1727)
(VL 12.3.1747)
son Henrik (Mattss Laitinen) (1725)
		 vide hos Könönen ....1755
(VL 11.3.1753 vmo: Sus (po Sara) Josefsdr Könönen) 
			(sivulle 077-2)
Brita Pehrsdr (Laitinen) (6.3.1735)
Margeta (Pehrsdr Laitinen) (18.2.1728) dito
dr Sam Määttä vide hos Jacob Määttä
Anna Pehrsdr
Maria Pehrsdr (1746)
Brita Mattsdr (Laitinen) (30.3.1748)

sivu 070 (eRKs068) (sRKs090)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(sRKs090-1)
Thomas Leskelä (1660)
son Matts (Thomass) Leskelä (1704)
hustr Margeta (Mattsdr Halonen)(1709) 
(VL 25.3.1729)
son Anders (Thomass Leskelä) (1708 )
hustr Anna (Påhlsdr Holappa) (s.15.8.1727)
(VL 25.3.1748)
son Claes Thomasss Leskelä) (1720)
hustr Brita ( Matsdr Laitinen Halonen) (1726 )
(VL 25.3.1748) 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs090-2)
Thomas Mattss (Leskelä Hyrkäs) (1739)
hustr Carin (Pehrsdr Hyrkäs) (31.12.1738) (sivulta 065-1)
(VL 28.3.1757)
dito Claes
Matts Matss
p.Elin Lehtolain (sRKs154)
dito Brita Häikiö
gl. Lisa Holappa död 1755

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
Torparen
Johan (Simonss) Bongila (Määttä) (s. 1687 d. 10.7.1756)
hustr Brita (Henrikss Hakkarainen) (1699) (sRKs086-2)
(VL 10.12.1725 )
son Staffan (Johanss Bongila) (s.12.12.1732) (sRKs086-1)
dito Zachris (Johanss Bongila)( s.13.3.1738 ) (sRKs086-2) 
dottrar Anna (Johansdr Bongila Määttä)
1754 Walborg (Johansdr Bongila Määttä)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(sRKs086-3)
Johan Joh:Määttä (s. 5.9.1729)
hustr Anna (Thomasdr Pääskynen) 
(VL 29.1.1754) 

sivu 071 (eRKs069) (sRKs091)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abraham (Abrahmss) Liefvonen j (1711)
hust Carin (Abrahamsdr) (1711)
(VL 24.3.1732)
sonen Abraham (Abrahamss Lievonen) (s.20.5.1735 )
hustr Marg (Carlsdr Tomberi) 18.8.1738 (SL)(sivulta 061-2)
(VL 24.3.1756)
dito Henrik (Abrahamss Lievonen) (s. 7.4.1737)
dotter Anna (Abrahamsdr Lievonen) (s.18.12.1740)
son Bertill (Abrahamss Lievonen) (s.18.12.1745) 1754
syster Carin (Abrahamsdr Lievonen) (s.29.10.1748)
p. Marg Taskin
br Pehr Task farit till Törnävä
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
Torparen
Påhl Seppänen
hustr Walborg
dottrar Margeta (Pehrsdr Seppänen.)(s. 24.10.1730)
Carin (Påhlsdr Seppänen) (26.12.1731)
(VL 30.11.1753 mies: b. Isak (Johanss) Eskonsipo) 
		(s. 14.3.1734 Oulunsalo) 
	(parilla 9 lasta Oulunsalossa vv1755-77)
Brita (Påhlsdr Seppänen) (4.7.1734)
(koko perhe)........till Uhlåsahlo 1754

sivu 072 (eRKs070)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs092-1)
Bertil Lodvonen (Antila) (1689)
hustr Anna (Pehrsdr Puhakka) (1700, d. 25.5.1757) 
måg Bertil (Abrahamss Lievonen) (22.8.1720) 
hustr Maria (Bertillsdr LodvonenAntila)(11.3.1725)
(VL 10.5.1744)
dotter Carin (Bertillsdr Lodvonen Antila))(s.28.9.1727)
Lisa (Bertillsdr Lodvonen Antila) (20.9.1734) 
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dr Erik Kåmulain
hustro Brita (Påhlsdr Holappa)
(VL 20.1.1751)
(käsitelty sivulla 110-4)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs092-2)
Abraham Lodvonen (1683, d. 25.2.1758) död1758
hustr Lisa
son Abraham (Abrahamss Lodvonen) (10.4.1726)
hustr Lisa (Isaksdr Nykänen) 
(VL 20.4.1745)
p. Margeta Anthonia
dr Henr Kerän

sivu 073 (eRKs071) (sRKs093)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
 (eRKs071) (sRKs093-1)
Mats (Bengtss Karjalainen ) Hyfvönen(Hyvärinen) (1695)
(Kuusamosta)
hustr Juliana (Eriksdr Timonen) (1709)
(VL 27.12.1749)	 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs093-2)
son Erik (Mattss Hyvönen) 
hustr Anna (Määttä) i Crono by hospital
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (sRKs093-3)
son Bengt (Mattss Hyvönen)
hu Brita Jacobsdr Korhonen 8.12.1725 Oulu (SL)d.11.1.1754
(VL 17.2.1752 Oulu)  		(OulujokiRK1749s024)
(uusi avio:)
hustr Magdalena (Josefsdr Könönen)
		( 05.10.1735 ) (sivulta 077)
 (VL 7.3.1755)

sonen.....
Eric .. Caiponen 
styfdr Brita
gl Marg Lehtolain

(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ouluun)
Inh: Abr Simson
hustr Anna (Markkain)
dotter Agneta (Abrahamsdr) (s. 29.1.1735) 
(koko perhe) farit till Uhlå
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs080 sRKs148-9)
.... Eric (Henrikss) Hildunen
¨hustr Ingrid (Timopheidr)
(sRKs148)

sivu 074 (eRKs072)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs094)
Pehr Nykyri (1699)
hustr Anna (Eriksdr Hyrkäs)
son Anders (Pehrss Nykyri) (s.3.4.1726 )
hustr Margeta (Eriksdr Kukkonen) (11.12.1724) (eRKs064)
(VL 2.4.1750)
dito Henrik (Pehrss Nykyri) (s.28.6.1728)
Staffan (Pehrss Nykyri) (s. 17.5.1731) 
Matts (Pehrss Nykyri) (s. 2.7.1732 )
dotter Lisa ( Pehrsdr. Nykyri) (s.23.1.1734)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs095-1)
Johan Hånganen (Paso) (1688 )
sonen Simon (Johanss Honkanen Paaso) 3.5.1723 (SL)
hustr Carin (Pitkänen) (sivulta 075)
(VL 4.3.1755)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs095-2)
son Henrik (Johanss Honkanen)(s.1731)(eiSL) 
hustr Margeta (Henriksdr Kiiskinen) (1729) (ei eRK)
(Pielisjärveltä ???) (sisar ? s 108-4)
 (VL 7.10.1751)

sonen Henrik
hustr Marg

sivu 075 (eRKs073) (sRKs095ao)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pehr (Pehrss) Tuppurain (Häikiö)
hustr Anna ( Jacobsdr Määttä) 16.8.1724 
(VL 21.4.1741) 
son Pehr (Pehrss Tuppurainen ) (1745) (ei SL)
dotter Anna (Pehrsdr Tuppurainen ) 27.11.1741 (SL) 

p. Carin Pitkäin gift med Simon Hånganen 
(VL 4.3.1755) (sivulle 074)

Brita Ohtonen (sRKs162)
Anna Puhacka
son Abrah. Pehrss. (Tuppurainen Häikiö ) (7.3.1748) 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs096-1)
Henrik Hånganen (s.1706, d. 14.3.1759)
hustr Margeta (Kokotar) (s. 1702, d. 23.12.1762)
(ei VL)
son Staffan (s.1729) (ei SL)
dotter Margeta (Henriksdr Honkanen) 29.1.1734 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( sRKs172)
Johan Willig
h Walborg
son Claes
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs096-4)
Lars (Rautio) Råuhiainen (1704) 
hustr Lisa (Johansdr Lochtander) (s.1724 ) (Kajaanista)
 (VL 23.10.1741)
son Abraham ( Larss Rautio l. Rouhiainen) (s.18.1.1731)
hustr Brita (Andersdr Anthonii) (25.10.1724) (mistä ??) 
(vanhemmat RK1733 s041)
 (VL 19.11.1751)

sivu 076 (eRKs074) (sRKs097)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs097-1)
Jacob  Karhu (Nurro) (1692)
hustr Ingred (1698, d. 9.11.1755) död 1755
son Henrik (Jacobss Nurro Karhu) 29.11.1723 (SL)
hustr Anna (Abrahamsdr Lievonen) 17.7.1726 (SL) 
(ei VL)
dotter Carin (Jacobsdr Karhu) (s. 24.1.1726)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs097-2)
sönar Jacob (Jacobss Nurro Karhu) ( 27.12.1727 SL)
hustr Carin (Larsdr Kokko Korhonen) (13.1.1731 SL) 
				(sivulta 030)
(VL 21.3.1754)
. . . . . . . . . . . .
Michel (Jacobss Nurro Karhu) (s.4.7.1731)
Påhl (Jacobss Nurro Karhu) (19.1.1734 )
Abraham (Jacobss Nurro Karhu) (ei SL)
Johan (Jacobss Nurro Karhu) (31.10.1738 )
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs098)
Johan (Sigfridss) Antila (1711 )
hustr Margeta (Pehrsdr Jurvakainen) (1707) (VL 24.1.1731)
söner Pehr (Johanss Antila) (s. 29.10.1731)
Johan
Sigfred
Isaac
döttrar Lisa (Johansdr 
Margeta
Catharina
Maria
pig. Brita (Eriksdr )Hilduinen 
vide Olof Bertunen

sivu 077 (eRKs075) (sRKs099)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs099-1)
Pehr (Erikss) Anttila (Heikura) (s.1709)
hustr Cicilia (Eriksdr Komulainen s.1695) 
(VL 7.10.1731)
son Pehr (Pehrss Anttila Heikura) (s.22.2.1731 oä)
hustr Carin (Staffansdr Halonen) (18.1.1731 ) (sivulta 084)
(VL 26.3.1751)
pigen Margareta hos Pehr Määttä i Laitasari
....nd: qw. pers. Carin Leinon (sRKs155)
dr. p. Jac. Luckarinen farit till Uhleå
enck. Carin Määttar (sRKs161)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs099-2)
Joseph (Henrikss) Könönen (Keränen) (1702) 
hustr Malin (Isaksdr Gisselkors) (1707) 
. . . . .
måg Henric (Mattss Laitinen)(1725) (sivulta 069)
		(VL 11.3.1753) död 1756 drunknad
hustr Sara (Josefsdr Könönen Keränen) (10.2.1730)
 gift hos Jac Pelckonen i Laitasari (VL 26.3.1756)
(sivulle 086)

dr Maria (Josefsdr Keränen l. Könönen) (s.13.09.1732)
observes hos And Huofvinen i Laitasari 
(vih abt 1759) (sivulle 089)
Malin (Josefsdr Keränen l. Könönen) (s. 05.10.1735 LS)
gift hos Bengt Hyfwärinen (VL 7.3.1755) (sivulle 073)
Carin (Josefsdr Keränen l. Könönen) (s. 02.06.1738 LS) 
Christina (Josefsdr Könönen) (ei SL)

dr Michel Watanen (1728) (sRKs172)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 073-5)
Inh Eric Hildunen
hustr Ingred (Timopheidr)

sivu 078 (eRKs076) (sRKs100)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs100)
Bertill (Thomass) Henttula (1695 )
hustr Carin (Eriksdr Hyrkätär) (1697) 
(VL 15.12.1745)
son Thomas (Bertilss Henttula) (s.1722) 
hustr Scholastica (Larsdr Määttä) (s. 28.5.1729)(eRKs099)
(VL 17.3.1752)
sonen Johan (Bertilss Henttula) (s. 21.12.1728 )
Bertil (Bertilss Henttula) (s.1732)
Joseph (Bertilss Henttula) (s. 18.3. 1735) (d.16.9.1753)
Gustaf (Bertilss Henttula) (s.25.7.1738)
pig Brita (Jöransdr) Hytincoski 
		(Oulu SL 12.6.1733) (sRKs149)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs082)(sRKs101-1)
Johan Ukkola (Påhlss Hardicka Wäärä)
hustr Margeta (Påhlsdr Wikiö)
(Liminka VL 15.3.1747)
(Margareta Johansdr Wäärä 2.1.1748)
(Britha Johansdr Hartikka 8.1.1750) 
(Anna Johansdr Uckola 1755 d. 15.3.1757)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs160-2)
Inh Isak Määttä (1700)
dott Brita (Isaksdr Määttä)
Beata (Isaksdr Määttä)
(perhe sRKs160)
pig Anna Määttä död 1755

faster Lisa
Inh Marg Tolotar (sRKs171)

sivu 079 (eRKs077) (sRKs102)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs102-1)
Henrik Roininen (Holappa) (1686)
hustr Margeta (1700)
son Gustaf (Henrikss Holappa Roininen) (1706) 
hustr Lisa (Abrahamsdr Raappana) (1706) 
(VL 23.2.1729)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs102-2)
son Henrik (Henrikss Holappa Roininen) (1727)(ei SL) 
hustr Margetha (Hansdr Walkonen) (s. 1.4.1728 ) 
(VL 21.3.1748)
(
dr Maria (Henriksdr Holappa Roininen) gift i Uhlosuby
(VL 23.3.1756) (mies: Jac Jacss Jääräs ??) 

Anna (Henriksdr Holappa) (4.12.1726)
(VL 20.4.1756) (sivulle 050)
Gustavi Brita (Gustafsdr Roininen Holappa) (11.3.1732)
gift i Tomberi (VL 23.3.1756) (sivulle 061-2)
bröder Henrik (Gustafss Holappa Roininen ) (29.8.1734)
Gustaf 
Bertil Peersson ( Holappa) (1738)
Gustavi dr Lisa (Gustavsdr Holappa) (1737) (ei SL) 
Anders Hendricsson (Holappa) 26.12.1749 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs103-1)
Matts Bongila (1717)
hustr Susanna (Eskilsdr Eskelinen) (s. 22.1.1722)
son Johan (Mattss Bongila) (s. 14.12.1748 )
(s Henrik Mattss Bongila 12.12.1751 SL d. 14.1.1758)
dr And: Coistinen (sRKs151)
pig: Walb: Carvonen
dreng p Olof Carvonen

sivu 080 (eRKs078) (eRKs079) (sRKs103ao)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs103-2)
Isak Nykälä (1688)
son Isak(Isakss Nykänen) (1723 ei SL) 
hustr Anna (And.dr Kassinen) (s. 15.2.1724)
(VL 21.2.1745)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs103-3)
måg Olof (Matts Honkanen)(Paltamosta) ( 5.4.1708 )
hustr Brita (Isacsdr Nykänen) (16.4.1719) 
(VL 6.4.1736)
Olofs son Isaac (Olofss Nykänen Honkanen) (s.1.3.1759 )

dr Henric Clemi (sRKs152-3)

Olofs dr Lisa (Olofsdr Honkanen) (s.4.12.1739)
Brita (Olofsdr Nykänen Honkanen) (ei SL)
dr Maria Isaaci (Nykänen) (s. 21.6.1733) gift i Ängeslefwä
(VL 17.3.1751 mies: Isak Mattss Wuoti)
dr Abraham Tickanen
hustro Anna död 1755 (s.1730 d.15.8.1755)
pig. Ea ? Lisa Jauhotar (sRKs151)
pig. Britha Kouckari
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs104-1 ) (eRKs079)
Henric B. (Bertilss) Tickanen (Perttunen) ( 1714)
hustr. Carin (Mattsdr Halonen)(1717)
(VL 5.3.1734 )
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs104-2 )
bror Bertil (Bertilss. Tickanen) 1717) 
hustr Brita (Påhlsdr Kananen) (1720) (Sotkamosta)
(VL 17.3.1741)
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs104-3 )
bror Elias (Bertilss Tikkanen) (s.27.10.1726)
hustr Brita (Bertilsdr Bertunen) (1722 ) (OulujokiRK1749s008)
(VL 21.2.1751)
(Walborg Eliasdr Tikkanen 1755 d. 18.1.1757)
. . . .
Henr dr Carin (Henriksdr Tikkanen) (1737) (eiSL)
Brita (Henriksdr Tikkanen) (18.10.1735)
gift hos Poutiainen (VL 25.3.1755 ) (sivulle 029)
dr Eric Komulainen
dreng. And. Enicka
dr.p. Anders Heickinen farit til Paldamo

sivu 081 (eRKs080) (sRKs105)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs080) (sRKs105)
Henrik (Hanss) Puhacka (1688)
hustr Anna (Christersdr Kermitär) (1696) 
(Oulu VL 27.3.1746)
son Henrik (Henrikss Puhakka) (1.5.1726) (SL)
hustr Margeta (Eriksdr Heikura) (1726)
(vih abt 1747)
Henr dott Brita (Henrikss Puhacka ) 26.11.1747 (SL)
dräng Henr Pelkonen
do Henrik (Henrikss Sparf) (sRKs168)
flick Anna (Henriksdr Sparf) (s. 11.5.1741) (sRKs168)
pig Anna (Jöransdr) Hytinkåski (Oulu SL 21.10.1735) 
				(sRKs149)
bror Jöran (Jöranss) (Hytinkoski) (Oulu SL 16.4.1738) 
				(sRKs149)
dr p Hen Wänänen
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs079) (sRKs106)
Eskill (Michelss) Puhacka
hustr Cicilia (Påhlsdr Seppänen) (1709) 
(VL 3.3.1734)
sonen Erik (Eskilss Puhakka) 15.3.1735 (SL)
Michel (Eskilss Puhakka)(13.8.1737 SL) 
Påhl (Eskilss Puhakka) 1.4.1740 (SL) 
Henrik (Eskillss Puhakka) (1745 ei SL)
dr Margetha (Eskillss Puhakka) (ei SL)
Katrina Kurkinen
Pig: Carin Huovinen

sivu 082 (sRKs108)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs108-1)
Jacob (Påhlss) Tickanen ( 23.4.1702)
hustr Carin Larsdr Koistinen) (14.9.1704 )
(VL 20.12.1728)
dotter Eeva
Brita
son Jacob
Påhl senior
dr p Abr Tickanen
dr Brita
enck Lisa Polvinen 1710 (eller Niska) (sRKs163)
(VL 2.11.1746 Inh:gl:enkl: Eric Polvinen + Lisa Niska)
(Erik Polvinen RK1733 s039) (eivät eRK)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs108-1)
Matts (Henrikss Tikkanen) (s.23.2.1729)
h Maria (Mattsdr Walkonen) (23.6.1723)
(VL 9.4.1748)
moder Margeta (Påhlsdr Seppänen) 
br Påhl (Henrikss Tikkanen) (s. 29.9.1732)
hustr Anna (Simonsdr Määttä)
(s. 1733 d.17.2.1758) (ei SL) (mistä ?)
(VL 8.3.1755) 
syst Margeta(Henrikss Tikkanen) (23.1.1738) 
gift hos Matts Walkonen (sivulle 086-4)
dito Britha (Henrikss Tikkanen) (23.1.1738) 
dito Anna
dr Eric (Erikss) Pohjalainen (1737) (sRKs163)
.... Walborg
........
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs108-2)
Johan (Olofss) Hånganen (1704)
hustr Anna (Turutar) (1704)
dotter Anna (Johansdr Honkanen) (s. 18.1.1736)
gift til Johan Hyrkäs (VL 17.2.1757) (sivulle 064)
Lisa (Johansdr Honkanen) (s.22.11.1740)

Brita (Johansdr Honkanen) (s.12.2.1746 )
syster Anna (s.1698)
Maria (Johansdr Honkanen) (s. 26.3.1744 )
son Isaac (Johanss Honkanen) (s.22.12.1745 )

sivu 083 (sRKs109)

(Muhos)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs109-1)
Olof (Hanss) Walkonen
hustr Dorothea (Hansdr Sangi) (Oulunsuusta)
(VL 13.3.1746 Oulu)
bror Hans (28.4.1734)
dotter (syster) Lisa (Hansdr Walkonen ) (s.8.6.1731)
Helena (Hansdr Walkonen ) 
gift i Ahmas (VL6.3.1755) (sivulle033-2)
Eeva (Hansdr Walkonen ) (31.1.1741 )
drp Anders Tyskä
dreng Joh:(Henrikss) Klemi (sRKs152)
. . . . . . . 
(RK1723s106)(muutivat Liminkaan, nyt takaisin)
farbr Olof Walkon(1684)
hustr Margeta (1693)
(huom toinen pari Laitasaaressa)
. . . . . . 
drp Pehr Heickinen
dr Isaac Liukonen
Eric Keinänen
pig Marg Hålappa
pig Maria Immonen gift med Isack Kärckäinen
(VL 25.12.1757 drg. Isak Joh.ss. K. och pg Maria Tolotar)
(kts sRKs171)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs170-4)
Eric Taskinen
hustr Lisa (1700) (ei VL)
dotter Catharin (Eriksdr Taskinen) (s. 23.3.1743)
dito Margeta (Eriksdr Taskinen) (ei SL)
(perhe myös s087)

sivu 084 (eRKs086) (sRKs110)

Laitasari by
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mats (Stefanss) Halonen (22.8.1727)
hustr Eeva (Steffansdr Halonen) (1726) (ei SL) (ei eRK)
(VL 16.4.1749 )
moder Lisa (1704)
dotter Brita (Steffansdr Haloinen) (1731)
Carin (Staffansdr Halonen)(s.18.1.1731 )
 gift hos Pehr Anttila (VL 26.3.1751) (sivulle 077)

dr Sigfrid Calen (?)
hustr Marget
.brodr Pehr (Staffanss Halonen) (s.13.5.1737 )
dr Henrik Pelkonen
And. Karhu (sRKs151)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs111)
Claes (Pehrss) Keinänen (1702)
hustr Sophia (1701 d.11.5.1755) död 1755
son Pehr (Claess Keinänen) (s.29.4.1724)
hustr Walborg (Pehrsdr Korhonen)(s. 18.1.1724) 
(VL 31.3.1743) 
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs178-3)
son soldat Claes (Claess) (Trumpet) Keinänen(s.12.12.1730)
hustr Anna (Kettunen) (1728) (Paltamosta)
(VL 9.3.1752)
dotter Carin (Pehrsdr Keinänen) (1750, d. 15.3.1756) död1755

Pehrs dr Sophia (Pehrsdr Keinänen) (s. 7.12.1745)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
((RK1733s061)ei eRK)	(ei sRK)
Henrik (Henrikss) Carhu 
hustr Brita (And:dr Keränen) (1689, d. 26.10.1756) död 1756
(VL17.11.1723)
son Matts (Henrikss Karhu) (s. 27.4.1739)

sivu 085 (eRKs087) (sRKs112)

(Laitasaari) 
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs112-1)
Jacob (Jacobss) Hardicka ( 1719)
hustr Anna (Johansdr Karjalainen Kinnunen) (7.1.1722)
 (VL 16.3.1738)
swärmor Maria (1685)
söner Jacob (Jacobss Hartikka) (14.12.1738)
Michel (Jacobss Hartikka) (27.1.1745)
Johan (Jacobss Hartikka) (21.10.1749)
dottrer Margeta (Jacobsdr Hartikka) (s.6.5.1741)
Brita (Jacobsdr Hartikka) (30.11.1743 )
p. Anna (Danielsdr ) Gesti (1720, d. 13.4.1757)
dotter Ann
dr Pehr H......
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs087ao sRKs113)
Johan (Erikss) Keränen (Kopsa) (1719)
hustr Walborg (Eriksdr Kemilä Könönen) (1724)
(VL 5.4.1741)
modren Elin

Inh Carin Wäisän (1680, d. 4.11.1754) död 1754
dr Helena Joh:dr (Keränen Kopsa) (s.17.1.1742)
son Eric (Johanss Keränen) ( 7.7.1744)1752
dr Eric Uotilainen Ericson
Joh: Johanson ( Keränen) (1747) (ei SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs114) (eRKs088)

Eric Laihiainen (Antila) (1726)
hustr Anna (Michelsdr) (1729)
moder Lisa
.... Jöran Neglik (sRKs162)
p. Maria Hild (Ereiksdr Hiltunen) (eRKs074) (sRKs148-7)

(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs162-2)
Inhys Henr: (Thomass) Nissinen (1693) 
		(Paltamosta)(eRKs089)
hustro Elin (Larsdr Kärkkäinen) (Pielisjärveltä) (ei eRK)
 (s. 1.1711) (d. 21.4.1771)
(VL 5.4.1748)

sivu 086 (sRKs115)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  . 
(eRKs080) (sRKs115)
Wäärä (yläpuol kirjoitettu)
Påhl Hardicka (Wäärä) (1685, d. 7.1.1755) 
hustr Brita (1689)

Matts (Påhlss) (Hartikka) ( Väärä ) (s. 25.9.1723) 
hustr Brita (Andersdr Koistinen )(s. 2.3.1729) (eRKs106)
(VL 28.1.1752)

son Matts
hustr Brita

syster Walborg
vide Rackonen död 1752 

syster son Abrah:

dr Joh: Bertunen farit till Kiviniemi
dito Påhl Jacobss
pig. Anna Karhu (sRKs151)
p. Anna Tolotar (sRKs171)
Britha Rönckö
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(perhe sRKs116-1)
Matts Walkonen (s. 22.3.1691 d. 31.10.1762)
hustr Brita död (d.1760 ei KL)
son Matts (Mattss Walkonen)( 1717) 
hustr Brita (Bertilsdr Kosunen Perttunen)(1728) 
 (VL 27.10.1743 )
sonen Johan (Mattss Valkonen) 11.1.1728 (SL)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs116-2)
Olof (Mattss Walkonen) ( 1719) (RK1733s075)
hustr Margeta (Henriksdr Tikkanen) (23.1.1738)
(sivulta082)
 (VL 6.5.1756)

Mattsson Bertil( Walkonen)(s. 27.10.1743)
p. Walborg Tickan
Matts Mattsson ( Walkonen) (s. 2.5.1746)

(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs117)
Jacob Pelkonen (ei eRK)
hustr Saara (Josefsdr.Könönen Keränen) (10.2.1730)
				(sivulta 077)
(VL 26.3.1756) 
hustr Walborg (Påhlsdr Wäärä) (eRKs082) död 1755
 (s.1720, d.25.8.1755)
 (VL 29.1.1752 LS)
 . . . . . . . . . . .
(eRKs082)
(seuraavat ehkä1750 kuolleen Pehr Pelkonen Kukkonen
 + Walborg parin lapsia kuten alempana oleva Hans ja 
mahd. Anna: 
dotter Malin Pehrsdr (Pelkonen) (1737) (ei SL) (1746 8 åhr)
(sRKs117-2)
Maria ( Pehrsdr Pelkonen Kukkonen) (10.1.1739)
(sRKs117-3)
. . . . . . .
dreng: Påhl Anders
dr Anna (= Anna Pehrsdr Pelkonen ei SL eRKs082 )
afl. Kuckoses son Hans (Pehrss Pelkonen Kukkonen) 
				(7.11.1744)
pig. Anna Mäll... död 1758
son Påhl (Pehrss Pelkonen Kukkonen) (ei SL)

sivu 087 (sRKs118)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRK084) (sRKs118-1)
Henrik (Pehrss) Karhu (Laitinen Rukkila)(1719) 
(sukunimi korvattu)
hustr Sara (Thomasdr Kondu Keinänen )(1721) 
(VL 13.4.1740)
svärmoder Walborg (1689)
dreng Robertus (Gisselkors) (1735) (eRKs086) (sRKs148)
pig. Carin (Pehrsdr Liikanen) (1723) gift i Aitamurto
(Erik Klemettisen vaimo)
( vih abt 1753 sRKs053-2)
son Pehr (Henrikss Karhu) (s. 1746) (ei SL)
p. Lisa Sauckon
moder Margetha (1684)
Walb. Hendrichsdr (Karhu) (s. 17.2.1749) 
dr Pehr Waldan (1728) (sRKs171)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs118-2)
Per Gesti (1722)
hustr Walborg (1728) (ei VL)

Inh Erik Taskinen (on sivulla 083-2)
hustr Lisa farit til Cajana (on sivulla 083-2)
pig. Brita
Henrik Pehrsson död 1755
Taskises dr Carin (on sivulla 083-2)
p. Carin Kock
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs88ao) (sRKs119-1)
Henrik (Henrikss) Hämhelä (1698)
Pehr Pehrsson
hustr Maria (Johansdr Kanniainen)(1704) (Oulunsuusta)
(Oulu VL 30.3.1725)
(swär) modren Walborg (1682)

(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs119-2)
måg Henrik (Henrikss Kaiponen)
hustr Walborg (Henriksdr Hämälä) (abt 1725 )
(vih abt 1748)
dotter Maria (Henriksdr Hämälä) (s.13.1.1738)
son Pehr (Henrikss Hämälä) (s. 6.6.1735) 
dotter Carin (Henriksdr Hämälä) (s. 6.3.1740 )
son Henric (Henrikss Hämälä) (s. 7.9.1742) 
syst Sophia (Henrikss Hämälä) (s. 14.5.1745)

dr Claes Kaiponen afvikit til Uhleå
pig. Sophia Kondio
dr

sivu 088 (eRKs89) (sRKs120)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs120-1)
Thomas (Henrikss) Hämhelä (s.1721) (Nissinen)
hustr Carin (Pehrsdr Hiltunen) (s.1714)
 (VL 8.5.1744)
fader Henrik (Nissinen) (s.1693, d. 16.3.1762 LS)
hustr Elin (Larsdr Kärkkäin) (s. 0.1.1711, d. 21.4.1771 LS) 
(VL 5.4.1748)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (sRKs120-2)
Måg Påhl Pijrain (s. 1734, d. 23.1.1783) (ei eRK)
hustr Sara (Hansdr Hämäläinen) (s. 19.11.1739) 
(VL 6.2.1758)
dr Olof Hilduinen (sRKs149)
dotter Walborg (Thomasdr Hämälä) (s. 26.10.1750) 
(VL 21.3.1768)

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs090yo) (sRKs120-3)
Abrah (Abrahamss) Huofwinen (s.1724, d. 25.5.1789 LS)
hustr Brita (Henriksdr Hämäläin)(Paltamosta)	
			(s.1729, d.22.2.1794 LS)
(VL5.2.1746)
br Anders (Abrahamss Huovinen) (s. 30.11.1729)
farbror Matts (Huovinen) död (s.1691 d.26.12.1759)
syster Anna Keckonen
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs121-1)
Henrik (Johanss) Wijnicka (s.9.7.1722)(eRKs090)
hustr Lisa (Samuelsdr Pyykkö) (5.12.1731)(eRKs031)
 (VL18.3.1752) 
måg Michel (Johanss Karjalainen) (1725) (ei SL)
hustr Carin (Johansdr Wiinikka) (s1725)
 (VL 12.4.1749)
syster Lisa 
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs167-2)
dräng Bertil (Sormunen )(1720) i staden hos Anader (ei eRK)
hustr Anna (Komulainen ) (1731) (??)
(VL 13.4.1752)
(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sRKs121-2)
Gabr Niska 
hustr Margetha
pig Brita Gabrielsdr (1740)
..... Michaelis

sivu 089 (eRKs091)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs122-1)
Anders (Mattss) Huofwinen(1697)
hustr Lisa (Simonsdr) (1705)
son Matts (Anderss Huovinen) (s. 1.12.1723)
hustr Maria (Henriksdr Nissinen)(1726) (Paltamosta)
(VL 7.4.1747)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs122-2)
son Carl (Anderss Huovinen) (s. 3.3.1730)
hustr Maria (Josefsdr Keränen l. Könönen) 13.9.1732
(vih abt 1759 ei VL) (sivulta 077)

Anders (Anderss Huovinen) (s.17.5.1736)
dotter Walborg (Andersdr Huovinen) (s.1.5.1741)
1754 Lisa (Andersdr Huovinen sr ( 2.6.1745 )
Anders Mattsson ( Huovinen) (s. 10.8.1748)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs123-1)
Elias (Erikss) Gesti (Nurro) (21.7.1696) 
hustr Carin (10.12.1696 )
dot Brita (Eliasdr Gesti)
sonen Erik (Eliass Gesti) (1736)
Elias (Eliass Gesti) (28.5.1733)
dotter Elin (Eliadr Gesti Nurro ) (30.7.1736) 
son Johan (Eliass Gesti) (1746)

sivu 090 (eRKs092) (sRKs124)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (sRKs124-1)
Matts (Matts) Wäärä (1720 )
hustr Walborg (Thomasdr Kondu) (1725)
(VL 4.3.1745)
(s Thomas Mattss Wäärä 27.5.1753 SL d. 30.1.1757)	
(s Johan Mattss Wäärä 7.1755 d. 28.1.1757)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs124-2)
bror Henrik
hustr Carin

moder Lisa
Matts Mattsson (ei SL)
Lars Hendrichsson
pig Ingrid (Nielsdr) Hyrkäs gift med Erik Hyfwärinen
 (VL 15.2.1758) (sRKs150)

Sytingsman
Erik Wäärä
hustr Walborg

pig Carin (Eriksdr Wäärä)
 gift i Laucka Matts (VL 11.1.1752) (sivulle093)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs092) (sRKs125)
Matts (Mattss) Mättä (Ruotsalainen) (1727) (Iisalmesta)
hustr Maria (Thomasdr Määttä Rönkkö) (1720) 
(VL 26.1.1746)
Kyrckiowäcktaren
Thomas Rönckö (Määttä) (1691) (sRKs125)
(ed.vmo Carin Eriksdr Wäärä VL 27.2.1744 d. 13.5.1754)
hustr Carin (Stefansdr Ukkola) (s. 2.1.1725 ) (sRKs125)
(Daniel Gestin leski)
son Thomas (Thomass Rönkkö)(1720)

Mats Mattsson
Thomasson Matts (Määttä Rönkkö) (s.20.2.1745 )
dotter Brita (Thomasdr Määttä) (s. 28.10.1735 )
stiufson Daniel ((Danielss Gesti) (s.10.6.1746)
syster Maria ((Danielsdr Gesti) (s. 3.4.1745)

(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs162-3)
Marg. (Påhlsdr) Wainicainen
son Johan (s. 6.5.1744) (isä: Ivan Larinen) 
Tytär Maria s 13.1.1743 isä Ivan Keränen)
(Margareta oli RK1733s018 SL:ssa Margaretalla
ja Ivan Larisella 3 aviotonta lasta 1743-46
Ilmeisesti Ivan oli vääräuskoinen eikä rippikirjassa)

sivu 091 (eRKs093) (sRKs126)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs126-1)
Per Kåndula (!700)
hustr Anna

son Thomas (Pehrss Kondu) (21.1.1728) (SL)
hustr Malin (Claesdr Keinänen )
		(17.10.1728 SL)(eRKs086-2)
 (VL 8.3.1752)
(molemmat) farit til Limingo sockn 1752 åter kommit
sonen Mats
Lars
Niels
dotter Kirstin
enckan Marg Kåndio
Pehrsdotter Brita
Matts Mattsson Yrjänäinen (sRKs172) finnes hos ....

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sRKs127)(eRKs094)
Olof (Olofss) Kärnä (1719, d.16.7.1754) (yliviiv) död 
Anders Kärnä (Stålt) (1727) (lisätty)(Britan seur. avio)(ei eRK)
hustr Brita (Pehrsdr Pucki) (s. 3.1.1727 Oulu)
(VL 9.11.1755 )
stiuff Henrik (Jacobss Siekkinen) (Kärnä)
hustr Margeta (Andersdr)
(VL14.10.1732)
enk Carin .... död 1757
dr Carin Henrici (Kärnä) (s.18.1.1734 ) 
dr Henric Limat(Liimatta) (Liimatainen) (sRKs157)
... Henric Määttä farit till Limingo
p Lisa Erici Kärnä
... Carin Torvitar farit till Limingo
dr Sam. Keronen
gl. Carin Kärnä
Margetha Olofsdr (Kärnä 26.1.1747 SL)
Henr Andr Limatain
hustr Walborg
(ei VL)

sivu 092

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sRKs128-1)
Bengt (Mattss) Kärnä (1700)
hustr Anna (Henriksdr Askola) (1719)
(VL 3.4.1729) 

dot Margeta
sonen Mats (Bengtss Kärnä)(s. 10.12.1731)
Henrik (Bengtss Kärnä) (s.24.5.1739)
Brita Bengtsdr (Kärnä)
Carin (Bengtsdr Kärnä) (s. 4.2.1734 )
Lisa Bengtsdr (Kärnä)
dito Anna (Bengtsdr Kärnä) 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs 129) (eRKs095yo)
Anders Sieckinen död
son Anders (Anderss Siekkinen)(.09.1722, d 23.06.1764) 
hustr Carin (Sigfridsdr Kolehmainen) (s.1729 )
 (VL1.3.1751)
son Henrik (Anderss Siekkinen)(s.20.10.1757)
dotter Margeta (Andersdr Siekkinen)(s.29.11.1733)
pig. Anna Caisa Ruut halshuggen och båhlebränd
1758af 16 dec

sivu 093 (eRKs095ao) (sRKs130)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(sRKs130)	
Johan (Anderss) Keränen ( Siekkinen)(s.1706, d. 3.4.1777)
hustr Anna (Larsdr Koistinen Holappa)(s. 1711 d. 12.1.1764)
sonen Anders (Johanss Keränen) (s.1733)
hustr Carin (Pehrsdr Pukki)(s. 17.9.1731 Oulu ????)(ei eRK)	 
 (VL 13.2.1756)
Jacob (Johanss Siekkinen) (s. 4.3.1736)
dotter Carin (Johansdr Siekkinen) (s.13.2.1734)
Walborg (Johansdr Siekkinen) ( s. 30.4.1740)
Margeta (Johansdr Siekkinen) ( s. 2.3.1744)
Anna (Johansdr Siekkinen) ( s. 22.11.1745 )

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs096) (sRKs131-1)	
Mats Laucka (s. 1680, d.24.8.1764)
hustru Brita (s. 1684, d. 2.2.1763)

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs131-2)	
måg Anders (Clemetss Wesa)
hustr Brita (Mattsdr Laukka) 
(VL1.4.1735)
son Mats (Matts Laukka)
hustr Carin (Eriksdr Wäärä)
 (VL 11.1.1752) (sivulta 090)
Anders Anderson (Laukka) (s. 21.4.1740)
syst: Dorothea (Andersdr Laukka) ( 5 aviotonta 58-78)

sivu 094 (sRKs132)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (sRKs132)	
Joh (Anderss Haataja) Kärnä (Paltamosta)
hustr Anna (po Elin)(Eriksdr Kärnä) (s.14.11.1725) 
(VL 14.3.1744)
swärfar Erik Kärnä (1692)
hustr Margeta (Henriksdr)
(VL 1.2.1724)
dotter Brita (Eriksdr Kärnä) (s.22.4.1735)
Walborg (Eriksdr Kärnä) 
(s Henric Ericsson Kärnä 2.3.1747 SL d. 8.11.1757)

Anna (Eriksdr Kärnä) (s.14.10.1737)
Joh son Eric (Johanss Kärnä Haataja) (s. 24.3.1745)
Erics dr Eva (Eriksdr Kärnä) 
....Lisa (Eriksdr Kärnä) (s. 17.5.1741)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs150-1)
Påhl (Anderss) Hataja (1730) (ei eRK)
hustr Margeta (Eriksdr Korhonen) (1724) (eRKs046)
(VL 12.4.1753)
Henric Ericson död 1757
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs133-1)
Magnus Määttä (1697, d.26.4.1757) död 1757
son Johan (Magnuss Määttä) (1712)
(lisätty) Brita (Påhlsdr Keinänen) (1730) (sivulta 062)
 (VL 16.2.1756)
hustr Anna (1703, d. 3.5.1755) död 1755
son Lars (Magnuss Määttä) (s.10.2.1725) (sRKs161)
syster Kirstin (Magnusdr Määttä) (s. 6.8.1725 )
 gift i Kerälä Muhos (VL 9.4.1755 )(sivulle 067-2)
Maria
Mats Johansson (Määttä)(s.15.2.1740)
Zacharias
Marg Bertilsdr Sieckinen

sivu 095 (eRKs098) (sRKs134)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs134)
Jacob Määttä (1678, d. 6.3.1756) död 1756 in Febr
son Pehr (Jacobss Määttä) (1710)
hustr Carin (1711)

måg Pehr (Abrahamss Lievonen Määttä) (s.8.3.1722 )
hustr Walborg (Pehrsdr Määttä)
(VL 19.4.1751)
Carin Pehrsdr (Määttä) (s.12.10.1736) 
			(VL21.3.1758)(sRKs094)
Abraham Pehrsson (Määttä) (1742)
hustr Walborg (Thomasdr Pikkarainen) (1735) 
				(ei SL) (ei eRK)
(VL20.3.1758) 
pig Marg Määttä död 1754 in Aprili

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(eRKs099, sRKs135-1) 
Lars (Pehrss) Mättä (1694)
hustr Agneta (Eriksdr Wimbar Paavola) ( 1700 )
(VL 13.3.1722)
son Niels (Larss Määttä) (22.9.1740)
Lars (Larss Määttä) (1736)
farbror Niels (Pehrss Määttä) (1720)

flickan Anna Erici

pig. Walborg Karjalain farit til Temmes

sivu 096 (eRKs100)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(sRKs136-1)
Simon Tihinen attest probst Fabricii (Iin kirkkoherra)
sonen Anders (Simonss Tihinen) ( 1737 )
Nb Abraham
dotter Carin (Simonsdr Tihinen) (1734)
Anna (Simonsdr Tihinen) (1738)
Margeta (Simonsdr Tihinen) (s. 26.7.1737 ei SL)
Lisa
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs137)
Jöran Määttä (1690)
son Bertil (Jöranss Määttä)
hustr Walborg (yliviiv)
hustr Maria(Johansdr Viinikka) (s. 25.12.1728) (lisätty) 
(VL 7.2.1752 Bertilin vmo) (ei eRK)
moder Walborg (Bertilsdr) (1705) (ilm. Marian äiti)
son Henrik
Johan
swägerskan Lisa (Johansdr Viinikka) (1739) 
			(VL 3.3.1758) (sRKs146-2)
dito Anna (Johansdr Viinikka) (yliviiv)
Carin (Johansdr Viinikka)
dr.p. Joh. (Ivanss) Kurkinen (s.12.11.1735 )
(sRKs152)
. . . . .
Eric (Thomass) Klemettinen (1717)
hustr Anna (Jöransdr Määttä) (1725) (molemmat) i Kylmälä by
 (VL 28.11.1740) (molemm. sivulle 040)

. . . . . . .
dr Pehr Wänänen (yliviiv) (sRKs171)

sivu 097 (sRKs138-1)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs100ao) (sRKs138-1)
Lars Rahko (Kachko)
hustr Helgart död 1758 (s. 1701, d.24.1.1758)
måg Johan (Larss Häkkeläinen)
hustr Lisa (Larsdr Rahko) (VL 9.4.1738)
dåtter	
sonen Jacob
Lars Joh. (Rahko) (17.1.1741)
pig. Anna (Ivansdr) Kurkinen (s. 13.3.1738)(sRKs152)
Maria (Ivansdr) Kurkinen (s. 9.1.1741) (sRKs152)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs165-2)
dr Henr Reinicka (Paltamosta)
hustr Margeta (Johansdr Karjalainen)
(VL 10.6.1750)
(molemmat) farit till Ängeslefwä
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs101) (sRKs139-1)
Zachris (Henrikss) Määttä (1728)
hustr Margeta (Jacobsdr Määttä) (s. 11.6.1730)
 (VL 10.3.1747)
dotter Eva farit till Limingo
son Adam
Walborg Zachrisdr
dr Pehr Hackarain
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs154-2)
Eric (Johanss) Laatikain (1732, d. 4.12.1759) död 1759
(eRKs062)
hustr Carin (Michelsdr) Parviain ( sivulta 099)
(VL 15.1.1754 )

p Carin (Ivansdr) Kurkinen (ei SL) (sRKs152)
pig. Marg. Bångila död 1754
flickan Lisa Kärnä
Enkan Walborg Kocko (RK1733s053)

sivu 098 (eRKs102) (sRKs140-1)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs140-1)
Henrik (Henrikss) Ingala (1694)
hustr Anna (Pehrsdr) (1699)
son Henrik (Henrikss Ingala Kosunen) (1725)
hustro Brita (Mattsdr Laitinen) (1721)
(VL 20.3.1740)
son Isak (Henrikss Ingala) (1735) (ei SL)
dotter Anna (Henriksdr Ingala) (s. 23.9.1732)
(s Pehr Henrikss Ingala 19.1.1752 SL d. 26.1.1757)
Maria (Henriksdr Ingala) (s. 1.2.1736) 
Henrik Henriksson (Ingala jr) (24.12.1740)
dotter Brita (Henriksdr Ingala jr) (28.12.1743)
dott Carin (Henriksdr Ingala sr?) (14.6.1743)
Anna (Henriksdr Ingala jr) (28.12.1743)

dr Jacob Tyskä
dr p Jonas (Jacobss) Juvani (eRKs061-3) död 1753
And Johansson Leerbäck
flick Anna Sparf (on sivulla 081)
dr p Jacob Wijk...
bror Anders
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(pari sRKs156-2)
Simon Lipponen (Koistinen) (1720) (eRKs013-1)
hustr Lisa (Johansdr Keränen) (1721)(eRKs065)
(VL 10.4.1753) 
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs167-1)
Bertil (Anderss ) Sieckinen (s 1707 d. 4.5.1771)
hustr Margeta (Eriksdr Keinänen s. 1711 VL 9.1.1735) 
son Eric (Bertillss Siekkinen) (s.29.1.1740 )
syster Carin (Anderss Siekkinen) (s.10.3.1724)
(tai)
(Carin (Bertillsdr Siekkinen) (s. 3.10.1743 SL))
do Sara (Bertillsdr Siekkinen) (s. 1746) (sRKs144)
Walborg (Bertillsdr Siekkinen) (s.1748)
(perhe ei Muhoksella vv 1744-1751 ??)

sivu 099 (eRKs103) (sRKs141)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(sRKs141-1 )
Michel Parfwiain
hustr Carin (Stefansdr) (1699, d. 15.11.1759) död
. . . . . .
(eRKs102)
brorson Pehr (Pehrss Parviainen )(1725 )
hustr Walborg (Isaksdr Heikura) (1727 )
(vih 1749 ei VL)

stiufmor Elin (Grelsdr Sormutar )
Carin Michelsdotter (Parviainen)
 Eric Latikaises hustru (sivulle 097)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( sRKs142-1)
Bertil Kåsunen
hustr Walborg (Jacobsdr Määttä)
 (VL 9.2.1738)

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( sRKs142-2)
bror Isak
hustr Margeta
moder Maria
dreng Isak
syster Lisa (Bertillsdr Kosunen Perttunen) (1734)
	 gift i (Tyrnävä)
	(VL 9.4.1755 mies: Matts Isakss Peura)
	(takaisin Muhokselle RK1764s12-3)
dr Joseph Pyyckö farit till Ängeslefwä
gl Johan Kärnä död 1759
hustr Christina
pig Lisa (Andersdr) Pitkänen (eRKs098) (sRKs163)
Marg. Sieckinen
pig Agneta Paaso
dr Anders Erucka
Andr Henrici Bertunen

sivu 100 (eRKs104)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs143-1)
Påhl (Påhlss )Kåsunen död 1755 in December 
			(s.1654,d. 8.11.1755)
hust Lisa (Henriksdr)
son Hans (Påhlss Kosunen) (1719)

dito Henrik (Påhlss Kosunen) (1718)
hustr Lisa (Bertilsdr Perttunen) 1724 (ei SL) 
(VL 15.4.1741)

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs143-2)
son Olof (Påhlss Kosunen) 
hustr Maria (Bertillsdr Kosunen)(eRK103)
(VL 9.2.1753)
... Jacob (Påhlss Kosunen) (s. 16.3.1731)

Henr dott Lisa

drp Matts Laninen
syster Anna
(molemmat) hos Laaninen i Uhlsu

pig Carin (Eriksdr) Hildunen (4.9.1733)(eRKs104)
(VL 24.1.1755) (sivulle 004)
tjänar hos klock Aspegren
do Carin Kempainen farit till Ängeslefwä
do Anna Mursu i Uhlsu
dito Marg. Hildunen gift til Lumijoki (sRKs148)
do Britha (Eriksdr ) Hildunen (sRKs148)
do Carin Bertunen . ..synet (sRKs148)

sivu 101 (eRKs105)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs144-1)
Olof (Henrikss) Berttunen (1684, d. 14.10.1763) 
hustr Elin (1689)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs144-5)
Jacob (Henrikss Perttunen) (1704)
hustr Anna (Andersdr Turkka)(1699)
(VL 17.2.1730 Oulu)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs144-2)
son Bertil (Olofss Perttunen) (1.1.1724)
hu Walborg (Bertilsdr Perttunen) (s.27.9.1723 Oulu) (OulujokiRK1749s008)
(VL 1.4.1754 Oulu)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs144-3)
Jacob (Olofss Perttunen) (s.27.7.1727)
hustr Saara (Henriksdr Henttunen 
		(s. 6.4.1731 Oulu)(sivulta 102)
(VL 2.4.1754)
. . . . . . .
syster Ea Maria gift i Ijo ( = Maria Olavintr. P:nen)
 s arv. 1717 (Matts Claess Walkosen leski) (eRKs040)
( Marian seuraava avio: VL 2.4.1754 mies: Pehr Käyrä Iistä)
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(perhettä 2) (sRKs144-5)
Jacob söner
Pehr (Jacobss Perttunen) (17.9.1734) (sRKs144-4)
Olof (Jacobss Perttunen) (16.3.1738)
Jacob (Jacobss Perttunen) (7.12.1739 SL)
. . . . . . .
dreng. p. Eric (???)
dotter dr Carin (Mattsdr Valkonen)(14.5.1745)
(Maria Olofsdr P:n tytär)
Anna Kranck (1687) blind
pig. Brita Rönckö (ei sRK)
pig. Carin Hentunen i Uhleåsuby (???)
gl. Britha Ingala (1687)

sivu 102 (eRKs106)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs145-1)
Matts (Anderss) Bertunen Coistinen (1718)
hustr Anna (Mattsdr Paavola) (1719)
(VL 14.11.1739)
moder Lisa (Hansdr Puhakka) (1702)
son Anders
Jacob flyttad til Uhleåsuuby

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs145-3)
(Br) Henrik (Anderss Perttunen l. Koistinen)(s.19.6.1735)
h: Britha (Mattsdr Paavola) (1730) (VL 17.4.1757)
Hans (Anderss Perttunen l. Koistinen) (s. 26.12.1740)
dotter Lisa
p Brita Pardain
... Lisa Yriänäinen
dr. And. Koistinen tienar hos Matts Bongila i Muhos by

pig: Sara Henttunen gift til Olof Bertunen (sivulle 101)
(VL 2.4.1754)
do Britha Pavålain

gl Johan Ister
hustr Carin (1693, d. 26.3.1755) död 1755

sivu 103 (eRKs107)

(Laitasaari)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs146-1) 
Johan (Larss) Mäkelä (1695)
hustr Kirstin (Henriksdr Hyttinen) (1700) 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs131-3)
son Olof (Johanss Mäkelä) (1726)
hustr Margeta (Mattsdr Laukka)(s. 16.3.1724)
(VL 3.4.1746)
(molemmat) finnas hos Matts Laucka
() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhettä 1)
dito Henrik (Johanss Mäkelä Jurvakainen) (s. 3.12.1725)
 (sRKs146-1)
dotter Brita (Johansdr Mäkelä) (s.1.3.1728) gift i Engeslefwä
(VL 18.3.1755) (mies: Johan Säisä) (ei sRK)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs146-2) 
sonen Lars (Johanss Mäkelä) (s.1.3.1731)
hustr Lisa (Johansdr Viinikka) (1739)
(VL 3.3.1758)
Thomas (Johanss Mäkelä) (s.8.3.1736)
Jacob (Johanss Mäkelä) (s. 19.3.1739)
Johan (Johanss Mäkelä) (s.16.9.1733)
Anders (Johanss Mäkelä) (s. 8.7.1746 ??)
Stephan (Johanss Mäkelä) (s.26.12.1748)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK) Temmekselle)
Tårparen 
Henrik (Henrikss )Tomber
hustr Margeta (Johansdr)
farit till Temmesby 1752
(RK1771s288)

sivu 104

Militien
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs173-1)
Corp Joh Tarflig 1715
hustr Anna (Andersdr Jämsä) (1723) (VL 23.9.1744 Haukip)
son Johan (Johanss Tarflig) (s. 15.7.1745 Haukip) 
dotter Lisa (Johansdr Tarflig )(1748)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(pari sRKs002)
Corp Carl Sarman
hustr Anna (1686)
Soldater
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs173-2
Jöran Suckberg (1719)
hustr Anna (1719) (ei VL)
dr Anna (Jöransdr Suckberg) (1747) (ei SL)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs153-1)
Henrik Kuhlberg (1696)
hustr Anna (1708 )
dr Carin (1729) 
Susanna (Henriksdr Kuhlberg) (1735)
Anna
Carin (yliviiv) (toiseen kertaan)
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs173-4)
Mårten Karp (Scarp Karpila)
hustr Carin (Pehrsdr Keinänen) (1713) (ei VL)
dotter Walborg (Mårtensdr Skarp) (1745) (ei SL)
son Martinus (Mårtenss Skarp) (s. 23.11.1747 )
(s Bertil Mårtenss Skarp 1756 d. 25.1.1757)
(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs084-4)
Jöran (Jöranss) Pihlgren (Lodvoniemi) (1716)
hustr Margeta(Eskilsdr Eskelinen)(1717) (VL 25.3.1739)
son Georg (Jöranss Pihlgren) (s.9.11.1747 )
dr Lisa Lisa (Jöranss Pyhlgren) ( s.26.4.1744) 
Margeta (Jöranss Pyhlgren) (s.1750) (ei SL)

sivu 105

Soldater

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs174-2)
Anders Laurin (1720) 
hustr Margeta (Claesdr Keinänen) (1.2.1722)
(VL 12.4.1741) 
dotter Sophia( Andersdr Laurin ) (s.20.4.1745) 
br Anders ( Anderss Laurin ) (1750 )
bror Olof ( Andersdr Laurin ) (ei SL) (d.1750) (ei KL)
.... Margeta Andersdr Laurin ) (s. 23.9.1747)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs108) (sRKs174-3)
Johan Nordin (Keränen) (1714 )
hustr Sara (Simonsdr Kesti) (1720)
(VL 14.12.1749)
dotter Maria(Johansdr Nordin) (s. 27.3.1758 )
son Johan (Johanss Nordin) (s.10.10.1750 )
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .
(sRKs175-2)
Joh: Smed (1717)
hustr Margeta (1715)
dr Susanna (Johansdr Smed) 
Chirstin (Johansdr Smed) 
Thomas (Johanss Smed) (s.27.5.1748) 
(dr Lisa Johansdr Smed 4.1754 d. 15.7.1757)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs175-3
Sigfrid Friberg (1720)
hustr Margeta Johansdr Niskanen) (1725 )
(VL 19.4.1741) 
son Sigfrid (Sigfridss Friberg) (s. 24.3.1744)
Olof (Sigfridss Friberg) (s. 20.2.1749) 
dr Britha (Sigfridsdr Friberg) (s.1.1.1746)
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (eRKs019) (sRKs039-5)
Henr (Jacobss) (Lyttinen) Hoffren (1719)
transporterat till Ijå
hustr Anna (Eskilsdr Saratar) (1715)
(VL 15.11.40)
son Jacob (Henrikss Hoffren) (1746) (ei SL) 
dott Carin (Henriksdr Hoffren) (3.7.1741) (SL)
And . ..ala (Henrikss Hoffren) (ei SL)
son Johan (Henrikss Hoffren) (1748) (ei SL)
(perhe myös sivulla 037-5)
(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs153-3)
Joh (Larss) Blomster (Kärkkäinen) (Pielisjärveltä)
hustr Lisa (Carlsdr Nurro Jurva)
(VL 30.3.1735)
son Isack (Johanss Blomster) (s. 11.8.1737) (ei sRK)
dott Eva (Johansdr Blomster) (ei SL)
do Carin (Johansdr Blomster) (s. 18.2.1741)

sivu 106

Soldater
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs109 sRKs169-1)
Mårten Scyth (Skytt) (Kokko) (1711)
1.avio (VL 23.3.1735) hustr Carin (Pehrsdr Keinänen)
Paltamosta s.1719 d. 28.6.1751)
2.avio (VL 20.1.1752 vmo Carin Wäisänen)( Paltamosta)
son Jacob (Mårtenss Skytt) (s.7.10.1743)
Lars (Mårtenss Skytt) (s. 28.11.1754)
dotter Dorothea (Mårtensdr Skytt) (s. 23.8.1747)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs150-2)
Lars Jägare
hustr Walborg
son Lars

(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( sRKs150-3)
Simon Jernberg
hustr Margeta död 1759 (s.1708 ,d.16.12.1758)
dr Scholastica (Simonsdr Jernberg) (s.23.1.1741)
bror Michell (Simonss Jernberg) (s. 24.4.1747)
senior Simon(???)
(Simon Simonss Jernberg) (s.6.5.1745)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs156-1)
Olof Utter (Lipponen) 
hustr Anna
sonen Pehr (Olofss Utter) (sRKs177)
Matts (Olofss Utter)
dr Anna (Olofsdr Utter)1754
son Olof (Olofss Utter) 
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs008-2)
Henr Sillman
hustr Britha (Eriksdr Keinänen) 
(ei VL)
dott Margeta (Henriksdr Sillman) 
sonen Pehr (Henrikss Sillman) 
dito Johan (Henrikss Sillman) (s. 17.3.1749)
dr Brita (Henriksdr Sillman) 

sivu 107

Soldater
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs054-2)
Påhl Ruuth
hustr Margeta (Eliadr Paavola(s. 4.5.1723)
(VL 12.4.1741)
son Henric (Påhlss Rurh) (s.6.10.1743)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs109 ei sRK muuttaneet Ouluun ?)
Pehr Kloster
hustr (Anna Johansdr)
son Pehr (Pehrss Klosterin)
dotter Anna (Pehrsdr Kloster ) (s. 3.3.1737)
(Susanna s.30.5.1743 Oulu)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs155-2)
Pehr Sparf (Lehtola) (1724) (ei eRK?)
(ed.vmo Carin 1720, d. 19.7.1751)
hustr Brita (Andersdr Kassinen) (sivulta 055)
(VL 6.1.1752) 
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(perhe sRKs178-2)
Olof Fält
hustr Dorde (ei VL)
dottrar Liisa (Olofsdr Fält)
Helena (Olofsdr Fält) (1752, d.19.8.1756)
Dorde död1757 (ei KL)
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
Anders Lillmark (1706 d. 14.9.1754) död 1754 
hustr Carin (???)
(ei VL)
Joh Lillmark (???)

sivu 108

Soldater
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(RK1733s115)(sRKs168-3)
Sam. Storm (s 1699 d.15.12.1754) död 1754
hustr Anna (Eliadr Nurro)
(VL 10.11.1734)
son Isack (Samuelss Storm) (s.9.8.1735)
dr Lisa(Samuelsdr Storm) (s. 14.9.1740)
Maria (Samuelsdr Storm) (s.13.11.1746)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs160-1)
Matts Rustfält (Myllynen)( 1717)
hustr Märtha (Simonsdr Pumalain) (1710) 
son Matts (Mattss Myllynen) 
dr Anna (Mattsdr Myllynen) 
Märta (Mattsdr Myllynen) 
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei eRK) (sRKs179-3)
Hans (Enochss) Enberg (1716)
hustr Walborg (Mattsdr Holappa) 1719 
(VL 23.6.1744 )
son Hans (Hanss Enberg) (1744)
syster Anna (Hansdr Enberg) (s.18.8.1749 )
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs178-4)
Trumbslagaren 
Joh: Storm (Pijkman) (1723)
(sukunimi Pijkman korvattu nimellä Storm)
hustr Chirstin (Henriksdr Kiiskitär) (1721)
(ehkä Pielisjärveltä ?) (sisar ? s074-3)
(VL 11.2.1752)
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs179-1)
Henric Jägare (Partanen Hägg) (1726)
hustr Carin (1728)
son Henric (Henrikss Jägare Hägg) (1751)(eiSL)
dotter Anna ( Henriksdr Hägg) (1754) (eiSL)

(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs155-1)
sold: And: Leijon (1700) (Kajaanista) (RK1733 s117)
hustr Elsa (Horttanainen) (1711)
 (ei VL)
son Anders (Anderss Lejon) 
dotter Maria(Andersdr Lejon) (1736) 
br Henric (Anderss Lejon) (s.12.7.1749 )
dr Anna (Andersdr Lejon) (1745)
(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs180-2)
Sigfrid Pijkman (Pykman) (1719) 
hustr Anna (Thomasdr Manninen) (1718) (RK1733 s095)
(VL 12.4.1741)
(eivät eRK:ssa, lapsia kuitenkin Muhoksella ?)
(edell. Sigfrid P. hukkui 1736, RK1733s115)
son Johan (Sigfridss Pykman) (s.11.10.1745 )
Gabriel (Sigfridss Pykman) (s 1.7.1754 )

sivu 109

Warg Karlar
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs037-2)
Isaac Räisen
hustr Lisa
son Eric (Isacss Räisänen) (ei SL)(ei sRK)
Henric Suorsa (yliviiv) (???)
Anna Isaaci (Räisänen) (s. 23.9.1724) (ei sRK)
Thomas (Påhlss Hiltunen) Hållendorf 
		(s.6.12.1734)(sRKs150)
Johan Hildunen el. Eskeli (???)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs175-1)
Pehr Kärppä (Räf) (1728) (eRKs073)
h Elin ( Jacobsdr. Juvani) (1732) (eRKs061-3)
(VL 16.2.1753)
(dr Anna Pehrsdr Kärppä 18.3.1755 SL d. 25.3.1757)
(pari sRKs175)
Henric Keränen (???)
Pehr .... chsson (???)
Olof Thomasson (???)
hustr Walborg (???)
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK )
Matts (Abrahamss) Huovin (ei SL) (eRKs090)
hustr Carin (Henriksdr Kock) (s. 7.3.1736)
(ei eRK vanhemmat RK1733s115)
(VL 16.2.1755) 
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs147-3)
Lars (Larss) Häickeläin (1717) (Oulu VL 18.11.1739)
hustr Carin (Pehrsdr Väätäjä Jurmus )(1715)
son Lars (Larss Häickäläinen) (s.31.8.1740 Oulu)
(Johannes Larss Häikkäläinen 26.10.1747)
(ilm Oulusta) (perhe sRKs147)
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs170-1)
Anders (Abrahamss)Tickanen (1717)
ho Carin (Påhlsdr Wäärä) (1715)
(VL 21.12.1739)
(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( sRKs166-1)
Olof Rompainen (ei eRK)
hustr Margeta (Thomasdr Rönkkö) (s. 4.1.1725) (eRKs105)
(VL 28.1.1757)
son Jacob (s. 25.3.1751)
 (oä)(fader sades vara Olof Jacob Perttunen)
.................

sivu 110

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs165-1)
sold Henr. Räf (1717) (ei eRK)(RK1733s117)
hustr Anna (Henriksdr Perttunen Rautio) (1722) (eRKs076?)
(VL 26.4.1748)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK, Oulussa?)
Henr. Wärttö eller
hustr Elsa (Henriksdr Piirainen) (ei VL)
son Matths (Henrikss Wärttö) (Oulu SL 19.11.1751)
(kaikki) admitterade ...kyrkioherden Jacob Frostens betyg
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRK087-5)
Nybyggaren
Henric Säckinen (Erukka Säckilänoja) (1730) (ei VL)
hustr Chirsten (1728)
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs089-2)
Eric (Erikss) Pesonen (Komulainen) (1729)
hustr Brita (Påhlsdr Holappa)13.10.1722 (SL)
(VL 20.1.1751)
son Anders (Erikss Komulainen)(1761) (ei SL)
(samat seuraavalla sivulla)(myös sivulla 072)

sivu 111

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
saltpetter siudaren
Simon (Pehrss) Määttä
h Margeta (Olofsdr Wäisänen)
(Oulu VL 21.12.1752)
stiufss Pehr (???) (ei sRK ??)
(perhe sRKs161)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(samat edellisellä sivulla)
Eric (Erikss) Pesonen (Komulainen) (1729) (ei SL) (ei eRK)
hustr Brita (Påhlsdr Holappa) (13.10.1722 )
(VL 20.1.1751)
son Anders 1761
(Britan vanhemmat eRKs049) (Brita RK1733s048)

sivu 112

LOPPU
LISÄYS:
vv 1751-1756 Muhoksella vihityt, joita ei voitu varmuudella
yhdistää rippikirjan henkilöihin:
21.1.1752 
AH Dräng Simon Kettunen Carin TurpetarAhmais by 
(3 lasta Paltamossa1755-1766)
7.3.1753 UJ b. Zach. Karvonen pg. Sus. Pehrsdr. Ojala 
(7 lasta Hyrynsalmella 1753-65)
13.2.1755 
LS adjunct.h:r Gabr. Lagerberg jgfru Hel. Marg. Ståhlberg
(lapsi Iissä 1761)
  </code>