<code>

zåw8ä

Muhos RK 1741


s 001 (eRKs001) (sRKs001)

Särkijärvi by
Matts Keränen (s. 1685, d. 4.7.1755)
hustru Margeta (1698)
(vih < 1723)
son Gabriel (Matts Keränen) (s.19.1.1724, d.16.9.1761)
hustru Lisa (Jacobsdr Karhu) (sivulta 074)
(VL 25.3.1744) (VL 10.3.1745) ( 2 eri kertaa?) 
(sRKs002)
dito Andres (Mattss Keränen) s.12.6.1726 (SL)
dr Johan Joh. Simuna farit till Paldamo (eRKs012)
p Carin Erici Pohjalain
dito Brita Sy... tar
dreng Johan Häikiö
dr p. Johan Moilanen

s 002 (eRKs002) (sRKs003)

(Särkijärvi)
Matts Kinnunen (s. 1690,d. 10.5.1746) död 1746 in Maj
hustr Carin (s. 1700 d. 13.2.1761)
son Matts (Mattss) Kinnunen (26.11.1729 SL) 
hustro Marg (Andersdr Määttä) (7.5.1725 SL )
			(sivulta 008)
(vih abt 1747)
dito Anders (Mattss Kinnunen) (1735)
dotter Carin (Mattsdr Kinnunen) (24.3.1725) 
dito Anna (Mattsdr Kinnunen) (s. 6.12.1723)
 blifvit gift till Paldamo (ei VL)
flickan Marg. Kinnutar farit till Paldamo
dreng Anders Kinnunen
dr Pehr Wäyrynen

s 003 (eRKs003) (sRKs004)

(Särkijärvi)

Pehr Jurvanen (s.1669, d. 5.4.1744) död 1744 in Aprilis
son Matts Pehrss Jurvakainen) (s. 1716, d.17.5.1791 UJ SÄ)
hustr Anna (Henriksdr Puhakka) (s.1724)(sivulta 080)
(VL3.3.1745) 
dito Pehr (Pehrss Jurvanen myöh. Pinoniemi) 
			(d. 2.7.1785 UJ SÄ)
hustr Anna Henricsdr ( Määttä) 
		(d. 7.4.1771 UJ SÄ) (sivulta015)
(VL 6.1.1748) 
dotter Elisabeth (Pehrsdr Jurvakainen)
		 (s. 1710 d. 15.3.1777 UJ SA)
gift i Sangijärfwi Kärppälä (VL 28.3.1744)(sivulle 018)
dito Christin (Pehrsdr Jurvakainen) (s. 22.4.1726 )
p. Carin Wäisätär farit till Paldamo (eRKs001)
dr Matts ...(ehkä Matts ErikssPohjalainen,Christinan mies)
. . . . . . . . . . .
Wargeringkarl
Thomas (Henrikss) Häikiö
hustru Carin (Kerätär)
son Johan (Thomass Häikiö) (10.4.1728 Paltamo)
Thomas (Thomass Häikiö) (6.1.1734 Paltamo)
(Staffan Thomass Häikiö (1738, d.14.05.1749)
(Liisa Thomasdr Häikiö 8.11.1750 äiti Liisa ???)

s 004 (eRKs004) (sRKs005)

Juorkuna by
Anders (Pehrss) Wesa (1700)
hustr Carin (Clemetsdr)
swär..mor Dorde
sonen Pehr (Anderss Wesa) (s.12.7.1726 )
Anders (Anderss Wesa) (s 26.6.1727)
Johan (Anderss Wesa) ( s. 9.8.1728 )
syster Christina (Andersdr Vesa)
Jacob (Anderss Wesa) (s. 23.7.1738)
dotter Dorde (Andersdr Vesa) (s.29.10.1735)
son Matts (Anderss Wesa) (s. 9.2.1737)

s 005 (eRKs005yo) (sRKs006)

(Juorkuna)
Matts (Påhlss) Lipponen (Toska) (1703)
hustru Elisabeth (Andersdr Marttila) (1716)
(VL 21.1.1729 Oulu)
Bror Johan(Påhlss Toska Lipponen) 
 i Sangijärfwi Seppälä
(VL 9.12.1741) (sivullr 017)
son Anders (Mattss Lipponen) (s.12.1.1734) 
syster Britha (Mattsdr Toska) ( 17.1.1738)
bror Thomas 1746 12 åhr gl halfdumbn
dotter Carin (Mattsdr Toska) (s. 9.12.1729) blind
son Påhl (Mattss Lipponen) (s.1.5.1740)
Inh Thomas Thomasson Lippon (Toska) hos .. Gabr Ståhlberg
hustro Anna ( 1684, d. 17.2.1746) död

s 006 (eRKs005ao) ) (sRKs007)

(Juorkuna)
Johan (Mattss) Tihinen död 1747 (s.1682 d.15.3.1747)
hustru Elin (Henriksdr Paavola) (s. 1683, d. 14.1.1761)
son Anders (Johanss Tihinen) (s. 6.5.1724)
dåtter Lijsa (Johansdr Tihinen) tjänar i Uhleåsahlö
dotter Dorde (Johansdr Tihinen) (14.7.1723)
	(VL 19.9.1750 mies: Matts Wäyrynen Paltamo)
dotter Margeta (Johansdr Tihinen) (s.1.11.1727)
dr. p. Thomas Määttä
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eivät eRK eivät sRK) 
attest af comministern Isaac Mich Forsbergh 
ifr Paltamo af ... 16 19 den .. 1744
Lars (Eliass) Heikinen 
hustro Walborg (Eliadr Hillutar) (1710)
(VL 20.1.1729 Paltamo Puolanka)
son Elias (s. 27.7.1734 Paltamo)1746 perhe) ..till Limingo
(Walborg RK1757s160-2)

s 007(eRKs006) (sRKs008)

(Juorkuna)

Eric Keinenen (1673)
son Pehr (Erikss Keinänen)
Mats (Erikss Keinänen) 
hustr Christin (Johansdr Kettunen)
(VL 9.12.1735)
Påhl (Erikss) Keinänen (1719)
hustr Carin (Sigfridsdr Thenberg) (1724 ) (ei eRK)
(VL 1.1.1748) 
dotter Brita (Eriksdr Keinänen)
 gift med soldaten Sillman (sRKs0106-5)

Matts dåtter Marg (Mattsdr Keinänen) (29.9.1736 SL) 

pig. Carin (Johansdr ) Kettuinen
 gift i Simuna (sRKs016)
dr Brita (Mattsdr Keinänen) (24.12.1738 SL)

sold. Sillmans dr
Margeta (Henriksdr Sillman) (sRKs0106-5)
. . . . . . . . . . . . . .
(eRKs005)
Inh Thomas Påhlson Tåska (1707) (perhe sRKs007)
hustr Anna (Mattsdr Keränen) (s.16.7.1723 )
(VL 13.1.1735)
dotter Carin (Thomasdr Toska) 

s 008 (eRKs007) (sRKs009)

(Juorkuna)
Pehr (Anderss) Määttä (1723)
hustru Juljana (Andsdr Holappa) (s.1.5.1723) (sivulta 009)
(VL 22.3.1746)
bror Anders (Anderss Määttä ¨s.23.2.1726)
moder Lisa ( Ronkainen)
dotter Margeta (Andersdr Määttä) (s. 7.5.1725 )
gift till Särckijerfwi (ei VL) (sivulle 002)
son Thomas (Anderss Määttä) (s. 18.4.1731) 
Anders Karvoises (Kaipoises) dåtter Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs008) (sRKs004)
attest af comminister .. Jacob Frosterus
Paldamo 16 apr 1742
warg.. Thomas (Henrikss) Häikiö
hustro Carin (Kerätär)
(ei VL)
son Johan (Thomass Häikiö) (10.4.1728 Paltamo) 1746 11 åhr
... Stephan Thomass Häikiö) (s.18.1.1738 Puolanka)
(myös sivulla 003 , jossa poika Thomas s. 6.1.1734 Paltamo)

s 009 (eRKs007ao) (sRKs011)

(Juorkuna)
Anders (Thomass) Holappa (1674)
hustru Brita
son Thomas (Anderss Holappa) 
dotter Juliana (Andersdr Holappa)
gift till Määttä (VL 22.3.1746) (sivulle 008)
son Anders (Anderss Holappa) (1.5.1725 SL )
hustru Elin (Eriksdr Holappa (15.5.1724 ei SL) 
	vid hos Sigfred Holappa i Wuotumgi by
			 ( sivulta 011)
(vih abt 1747)
dotter Carin (Andersdr Holappa) (6.7.1723 )
son Pehr (Anderss Holappa) (26.12.1727 )
pig Carin Hataja (yliviiv)

s 010 (eRKs008) (sRKs010)

(Juorkuna) (sivu filmillä kahteen kertaan)
Thomas Keinen (Toska)
hustru Anna (1684, d. 17.2.1746) död 1746
Anders (Anderss) Keinäin
hustr Susanna (Larsdr Moilanen) (päällekirj)
(ei VL)
hustru Elin (yliviiv) död 1745 (ei KL)
dåtter Christina .. gift till Paldamo (ei VL)
dito Brita (Andersdr Keinänen Hiltunen) ( SL 9.10.1731)
1746 11 åhr gl ....
bror Erich 1746

(seuraavat Susannan lapsia ed. aviosta 
Anders Heikkisen kanssa 
styfson Adam )(s. 10.3.1734 Paltamo)
Lars (s.4.1.1736 Paltamo)
Matts (s.25.1.1738 Paltamo)
Anders (s. 20.3.1740 Paltamo)

sivu 011 (eRKs009yo) (sRKs012)

(Vuotto)
Sigfrid (Erikss) Holappa död (s. abt 1705, d.16.7.1751)
hustru Lisa (Andersdr Holappa) (1719)
moder Elin (s. abt 1683, d. 7.1.1756)
son Eric (Ericss Holappa s. 19.12.1723 )
kan icke läsa i bok....till...til åhr 1748 om ........
hustr Helena (Andersdr Brunni) (1727)
		 ( Kiimingistä))(ei SL) (ei eRK)
(VL 10.12.1741) 
Matts (Erikss Holappa s.7.5.1725) 
dotter Margeta (Eriksdr Holappa)  (s. abt 1718, d.1.10.1743)
dito Elin (Eriksdr Holappa s. 15.5.1724 ei SL) 
		 bortgift till Juorkuna (sivulle 009)
Elin Sigfredsdr (Holappa) (s. 1.4.1736) 1746 9 åhr gl
pig. Margeta Soronen farit till Kimingi

sivu 012 (eRKs009ao) (sRKs013)

(Vuotto)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs013-1)
Matts (Johanss ) Coistinen (s.1703, d. 6.1.1753)
hustru Agneta ( Pehrsdr Juntunen 1712 )
(Haukipudas VL 26.12. 1734)
son Anders ( 1734??? ) finnes i Hyrkäs
mormor Carin
Simon (Johanss Koistinen) (1720) tjänar i Uhlosuu
			 (sRKs098-2)
. . . . .
stiufmoder Dorde (Davidsdr Väisänen) 
		(VL 15.03.1727) (Paltamosta)
(Johan Matts Koistisen (d.26.1.1729) leski)
son Lars (Johanss Koistinen) (s. 16.09.1727)
dotter Elin (Johansdr Koistinen) (s. 27.12.1728)
(kaikki 3) i Simuna (sivulle 019)
. . . . 
Matts dr Margeta (Mattsdr Koistinen) (s.31.03.1736)
p. Carin Jurwacain farit till Kimingi
Matts son Matts (Mattss Koistinen) (s. 11.02.1740)
dito Johannes (Mattss Koistinen) (s. 20.01.1738)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs011) (sRKs013-2)
Samuel (Sava Johanss) Meriläin (Kanniainen) (1711)
hustru Brita (Mattsdr Holappa) (1710) 
(VL 3.4.1738)
söner Johan (Samuelss Holappa) (s. 19.2.1739 )
Jacob (Samuelss Kanniainen Holappa) (s. 14.4.1740 )
Matts
Samuel (Samuelss Holappa )(1746 )(ei SL)

sivu 013 (eRKs010) (sRKs014)

(Vuotto)
E Elin Wänänen
son Hendrich (Mattss Wänänen) (s. 29.1.1725)
hustr Marg (Henriksdr Pekkala Määttä)
(s. 17.2.1722 Haukip Ylikiim) (sivulta 15)
(VL 23.3.1745)
Mats (Matts Wäänänen) (s. 7.7.1728 )
dotter Malin (Mattsdr Wäänänen) gift i Kimingi
(Haukipudas VL 2.2.1744 mies:Staffan Staff.ss Väänänen)

dito Lisa (Mattsdr Wäänänen) (s. 29.1.1725) 
gift i Sangijerfwi Peckala ( VL 10.3.1746) (sivulle 015)
..Elin (Mattsdr Wäänänen) (s.19.2.1726) död .... (ei KL)
moster Lisa
dräng Jochim (Pudasjärveltä) farit till Kimingi
(ehkä Joachim Mattss Ahonen s 8.5.1718 Pudasj.
			 vih Ylikiim 11.5.1747)
... Matts Wänäin
1746
dito Daniel (Matts Wäänänen) (1738) (ei SL) 
brod Carl (Matts Wäänänen) (1736) (ei SL)

s 014 (eRKs011) (sRKs015)

Sangijärfwi by
Matts (Mattss) Holappa
hustr Anna (Pehrsdr Pätsi)
(VL 26.12.1730 Haukipudas)
moder Margeta
son Johan (Mattss Holappa)
hustru Carin (Kinnutar)
(molemmat) i Utajärvi Sira
dr Matts Wäyrynen 
	attest af pastor Fabricius dat Ijå af ...Febr 1746
do Påhl Wäyrynen ( vai Pehr)
dr Margeta
dito Britha
dr Matts Kaefwonen
hustr Walborg

dotter Brita

s 015 (sRKs017)

(Sangijärvi)
(perhe eRKs013ao)
Henrik Peckala Määttä
hustru Margetha (s. 1699)
dotter Margeta (Henriksdr Pekkala Määttä)
	 (s. 17.2.1722 Haukip Ylikiim)
gift i Wänälä (VL 23.3.1745) (sivulle 13)
son Hendrich (Henrikss Pekkala Määttä) 
		(s.16.2.1724Haukip Ylikiim) i Limingo
Erich (Henrikss Pekkala Määttä) (s.20.4.1726 Haukip Ylikiim)
h. Lisa Mathia Wänänen (s. 1726) (sivulta 013)
( VL 10.3.1746)
dotter Anna(Henriksdr Pekkala Määttä)(s.23.8.1728 Ylikiim)
gift i Särkijärfwi 1748 
(VL 6.1.1748) (sivulle 003)
son Joseph (Henrikss Pekkala Määttä) (s. 4.1.1731 Ylikiim)
dotter Elin (Henriksdr Pekkala) (ei SL)
dito Lisa (Henriksdr Pekkala Määttä)(s. 28.8.1733 Ylikiim)
son Anders (Henrikss Pekkala Määttä) (s.16.1.1736 Ylikiim)
dito Jacob (Henrikss Pekkala)(s. 10.7.1738 Haukip Ylikiim)
moder Margetha (1678, d. 29.1.1748) död 1749 
. . . .
(sivulta 019) (sRKs009)
Inh. And. Cutilain blind
hustr Cicilia (Påhlsdr Määttä) (VL 9.1.1729)
såner Påhl ( Anderss Kutilainen) (29.4.1732)
(HISKIsssä isän nimi virheellisesti Påhl Rutilainen)
(VL 26.1.1752 )(sRKs050)
Hendrich (Anderss Kutilainen) (s. 22.6.1735 )
Anders (Anderss Kutilainen) (s.8.9.1738 ) 

s 016 (eRKs013) (sRKs018)

(Sangijärvi)
Elias (Olofss) Paavola (Määttä Hiltunen) 
hustr Agneta (Påhlsdr)
son Olof (Eliass Paavola Määttä ) 23.9.1725 (SL)
hustr Carin (Mattsdr Karvonen) (1730) (Paltamosta)
(VL 20.11.1747)
dotter Lisa (Eliadr Paavola) (17.3.1728 )
dito Elin (Eliadr Paavola) 
. . . . .
pig Carin Karvoitar
brors son Elias (Påhlss) Pavola i Limingo (eRKs066)
. . . . . .
Inhyses
Johan Simuna (eRKs010)
son Johan farit Paldamo

s 017 (eRKs014)(sRKs016)

(Sangijärvi)
Pehr (Påhlss )Seppänen död 1743 (s.1701 d. 30.6.1744)
dotter Margeta (Pehrsdr Seppänen) (SL 24.10.1730) 
(VL 5.4.1753)
syster Anna (Påhlsdr Seppänen) i Törnävä död (ei KL)
Mannen Johan (Påhlss Lippånen) (sivulta 005)
Abr. Enckia Marg. (Olofsdr Heikkinen)
(VL 9.12.1741)
(Marg. ed. mies Abr Påhlss Seppänen 1707 d.11.12.1742)
(Tässä myös kuolinajan ja vihikiajan ristiriita !!)
(Olisiko mahdollista, että HISKIN vihkitiedoissa olisi
systemaattinen virhe ?)
dotter Margeta (Abrahamsdr Seppänen)(SL 2.1.1735)
p Carin Heickin
dr. Joh Erici Kinnunen 1746
dotter Walborg (Abrahamsdr Seppänen) (s. 17.11.1736)
Pehr Abrahamson
 . . . . . 
Anders Karvoinen
hustr Lisa (Röngatar) (Paltamosta)
( VL 14.6.1735 mol leskiä)
son Anders i Törnävä
dotter Malin
dåt Margi

sivu 018 (sRKs019)

(Sangijärvi)
Johan (Carlss) Kärppälä (s.0.6.1707, d. 28.12.1790 UJ SA)
hustru Lisa (Pehrsdr Jurvakainen))(sivulta 003)
(s. 1710 d. 15.3.1777 UJ SA)
(VL 28.3.1744) 
dåtter Coecilia (Johansdr Kärppälä) (26.9.1727)
gift i Utajärvi Merilä (VL 12.12.1749) (sivulle 047)
son Johan (Johanss Kärppälä) 1746 ..9 åhr (s. 22.2.1737)
dotter Elin (Johansdr Kärppälä) (16.12.1733) 1746
(VL 15.4.1752) (sRKs015)

Britha Mikoinen i Sotkajerfwi

Inh Mats Wäyrynen
hustr Walborg (yliviiv)
hustr Agnetha (lisätty)
. . . . . . .
(eRKs010)
Tårparn 
Claes Carppinen (1690, d. 10.10.1750) död 1750
hustro Elin
son Claes (Claess Karppinen) (ei SL)

s 019 (eRKs015) (sRKs020)

(Sanginjärvi)
Påhl Simuna död 1744 (s. 1684 d.30.9.1744) (eRKs012ao)
hustr Dorde (Davidsdr Väisänen) (sivulta 012) (sRKs016)
son Lars (Johanss Koistinen) (sivulta 012) (s. 16.09.1727)
dr Elin (Johansdr Koistinen)(sivulta 012)(s. 27.12.1728)
(Dorden 1. avio VL 15.03.1727 
		Johan Mattss Koistinen d. 26.1.1729)
(Dorden 2. avio abt 1743 Påhl Simuna d.30.9.1744)
(Dorden 3. avio VL 2.10.1751 Pehr Mattss Väyrynen )
(2) . . . . . . .
(eRKs012) (perhe sivulle 052-3)
Bertill Törnblad (1689)
hustr Brita Matsdr (Torneå) (1686)
(VL 21.7.1723 Haukip Ylikiim)
son Mats (Bertillss Törnblad Lassila) 
		(5.7.1727 SL Haukipudas Ylikiim)
son Johan (Bertillss Törnblad Lassila) 
			(4.12.1732 Haukip Ylikiim)
(perhe) i Pyhänsivu Lassila
. . . . .-

(perhe eRKs043-3) (perhe sivulle015)
Anders Kutilainen
hustr Cecilia(Påhlsdr Määttä) (VL 9.1.1729)
sonen Olof (ei SL) (eRKs037)
. . . . . . . . . . . . . . 
(perhe ei eRK) 
bolagsmannen
Jacob (Davidss) Wäisänen
hustr Walborg (Jacobsdr Moilatar) (molemmat yliviivattu)
(Pudasjärvi SL14.5.1739 Margeta)
(Paltamo SL 19.12.1749 Walborg)
Anders sonen Henric (Anderss Kutilainen) (22.6.1735)
...sonen Påhl
(ehkä Påhl ( Anderss Kutilainen) (29.4.1732))
(HISKI:ssä isän nimi virheellisesti Påhl Rutilainen)
. . . . . . . . . . . . . .
(eRKs015)
Bertill Kemilä (d. 1754)
hustro Walborg (s. 1699 d.1785)
son Mats (Bertilss Kemilä ) (s. 25.9.1726 )
hustr Elisabetha (Eriksdr Kuosmatar) (Sotkamosta)
 (VL 6.3.1748 )
dotter Elin (Bertilsdr Kemilä) (s. 1730) (ei SL)
son Pehr (Bertilss Kemilä ) (s.1740 tai 1734) (ei SL)

s 020 (eRKs016) (sRKs021)

Niska by
Michell (Michelss) Cålemain (1699)
hustro Carin (Abrahamsdr Lodwotar) (1698)
(VL26.01.1724)
dotter Carin (Michelsdr Kolehmainen) (22.12.1724) 
	gift till Paldamo
	(VL 1.4.1747 mies: Sigfr Anderss Suutari)
( syntyneissä 19.1.1745 
NI Johan Carpinen Carin Michelsdr Kolehmainen	Johannes)
son Michell (Michelss Kolehmainen) (s. 16.5.1725)
hustro Brita (Eriksdr Turpeinen)(1730)(ei SL)(sivulta 033)
 (VL 1.3.1749)
 vide hos Sam Pyyckö i Ahmas
syster Margeta (Michellsdr Kolehmainen)(26.03.1728)
 gift i Manamosahlo 1749 in Febre
(VL 26.12.1749 Paltamo, mies: Michell Jöranss Leinonen)
dito Lisa (Michellsdr Kolehmainen) (12.01.1732)
bror Abraham (Michelss Kolehmainen) (1733 ei SL)
do Henric (Michelss Kolehmainen) (3.5.1740)
sonadotter Carin liten (ei sRK)(ei SL)
egen dotter Walborg (Michelsdr Kolehmainen (s1743 ei SL)

s 021 (eRKs017) (sRKs022)

(Niska)
Henrik (Eliass Nurro) Raappana
hustro Anna (Abrahamsdr Raappana)
son Anders
moder Britha (1688, d. 6.8.1748 )
(Abraham Raappanan leski)
son Hans (Abramss Raappana) 
hustro Margeta (Henriksdr Pickarain)
(VL 3.3.1737)
dotter Carin (Abrahamsdr Raappana) (15.2.1725)
(VL 24.11.1747) (sivulle034)

dr Matts Rönckö afvikit till Paldamo
pig Walborg.......... vide Joh Kolemainen
dreng Abr Matts Soroinen ?? död (ei KL)
pig Britha Larsdr Heickinen ifr Paldamo
sonen Hans Hansson (Raappana)
dotern Lisa
p. Carin Kempainen i Muhos
Hans son Abrah (Hanss Raappana)

pig Carin Matalain

s 022 (eRKs018) (sRKs023)

(Niska)
Mats (Henrikss) Ascola (1692)
hustro Maria (Johansdr Rahikatar)(1715) (Paltamosta) 
				(sivulta 067)
(VL 1.1.1745 )
mannen Jöran (Jöranss Tervo) (Paltamosta) 
dottern(yliviiv) hustr Lisa (Mattsdr Askola) (ei SL)
(VL 8.6.1746)
(molemmat) farit till Paldamo
dito dott Carin (Mattsdr Askola) ....gift till Paldamo
(VL 17.1.1736 mies: Pehr Mattss Määttä el. Tuppurainen)
dr Sanna
dito Margeta 1750
syster Britha
Inhysn. Joh. Rahikain (Paltamosta)
hustr Gertrud (Kolehmainen) (1657, d.8.1.1750) 
(VL 26.12.1739)
. . . . .
Johan Cålehm (1700, d.12.10.1744) (yliviiv) död 1744
moder Margetha
......
dotter Walborg
Joh (Larss) Pardanen ( s.30.1.1724) (eRKs018-13)
hustr Margetha (Johansdr Kolehmainen) (1734 ?? )
(VL 16.6.1745)

p. Walb. And. Sutari
brod: Olof (Larss) Pardanen (1722)(eRKs018-13)
(VL 30.11.1749) (sRKs028-3)

dito Lars (Larss) Pardanen (20.2.1727) (eRKs020)

s 23 (eRKs018) (sRKs024)

(Niska)
Mats (Mattss) Lusua (Tervo Askola) 
hustro Margeta (Pehrsdr Pääkötär)
(VL 17.1.1736)
fader Mats (Askola)
son Matts (Mattss Tervo) (s. 4.4.1737)
dito Erich (Mattss Tervo) (29.3.1746) (äiti Brita Pääkötär ??)
Michael (Mattss Tervo) 
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs026)
Prof...
Johan (Johanss) Kolemainen
 hustr Brita 
(ei VL)
(onko kyseessä uusi samn niminen vaimo ?)
(ed vaimo Britha Jacobsdr Holappa kuoli 27.6.1740)

swåger Lars

swärfader Jacob
hustron Elin
son Lars Jacobson
dito Matts

s 024 (sRKs025)

(Niska)
Påhl Nurroi
hustro Brita 
son Elias (perhe) i Utajärfwi Kauppila
Henric Tomber .. Nurroi
hustr Magdalena
dotter Walborg (Henriksdr Nurro) (1737)
son Hindrich
. . . .
Johan Hyry absens 1748 ?
hustro Anna
son Johan

s 025 (sRKs026)

(Niska)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs018-12)
Wasilius Pyyckö
hustro Margeta (Larsdr Heiskanen)
(vih abt 1733)
dåtter Carin (Wasiliusdr Pyykkö) (s.12.6.1734)
syster Anna (Wasiliusdr Pyykkö) (s.23.4.1736)
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs018-3)(sRKs025-2)
Påhl (Påhlss) Cålehmain död 1747 druncknat i Ahmais fors
(KL:ssa Påhl Wainikainen s. 1699 d. 23.10.1747)
hustro Maria (Pehrsdr Pyykkö Tuppurainen) 
(VL 0.12.1729)
dåtter Marg (Påhlsdr Wainikainen) (s. 27.1.1734)
moder Elin (Wäänänen) (1658, d.16.1.1747) död
sonen Petter (Påhlss Wainikainen) (s.25.12.1731)
af Påhl (Påhlss Wainikainen) (s.4.4.1735)
... Johan (Påhlss Wainikainen) 
syster Marg (Wäänänen) 
... Maria (Påhlsdr Wainikainen Pyykkö) (s.18.3.1739)
. . . . 
. . . . . .
(eRKs018-14) (sRKs026-2)
Tårpparen
Hans Cappman (Kampman) (1694)
hustro Walborg
	(2. vaimo, ed.vaimo Carin s.1688 kuoli 4.4.1746)
(VL 7.10.1746 Tårp Hans Mattss Keinänen 
		Enk Walb: Carppinen Paltamosta)
(ei lapsia HISKIssä)
syster Elin
Brita Johansdr Colemainen

s 026 (sRKs027)

(perhe eRKs 022)
Johan (Jacobss ) Holappa (Kokko) 
			( d. 17.7.1751)(Paltamosta)
hustro Walborg (Larsdr Partanen) (1708)
(VL 15.1.1730)
son Jacob (Johanss Holappa)(s.14.03.1732) absens 1748
(eRKs018-13)
dotren Lisa (Johansdr Holappa Kokko) (s. 5.12.1734) 
Britha (Johansdr Holappa) (s.7.3.1737)
..Walborg (Johansdr Kokko) (s.20.7.1739)
(perhe eRKs18-14yo)
Daniel (Abrahamss) Pycköi 
hustr Carin (Johansdr Kärkkäinen)(fr.Pielis) 
(VL 6.3.1734)
son Abraham (Danielss Pyykkö) (s. 9.10.1725)
dåtter Margeta (Danielsdr Pyykkö) tjänar hos .. Swahn
dotter Anna (Danielsdr Pyykkö) 
pig Lisa Kärkäin
.dottren Kirstin (Danielsdr Pyykkö) 
Abrah. ho Anna (Larsdr Korhonen Kokko) 
			 (20.11.1724 SL) (sivulta 028)
(VL 7.2.1747)
. . . . . . .
Tårp Hend. Hierp (1684) (eRKs018-14)
hustro Brita (Thomasdr) (eRKs018-14)
...
dreng ?Olof Partan
fostro??. dotter Brita

s 027 (sRKs028)

. . . . . . . . . . .
(perhe eRKs012)
Johan (Peerss ) Hildunen 
hustro Margeta (Clemetsdr Wesa) (VL1.1.1727)
son Pehr (Johanss Hiltunen Vesa) (s.22.04.1729)
dito Anders (Johanss Hiltunen Vesa) (s.6.10.1730 )
dotren Kirstin (Johansdr Hiltunen Vesa) (s. 13.3.1741)
. . . . . . . . . . .
(perhe eRKs018-15) (perhe sRKs029)
Pehr (Abrahamss) Poutiain (Pyykkö)
hustro Lisa (Henriksdr Kolehmainen)
(VL 27.10.1723)
son Hendrich (Pehrss Poutiainen ) (s. 22.8.1725 SL)
hustr Anna (Johansdr Tikkanen Karjalainen) (27.1.1726 ) 
(VL 1.3.1748) (vihittäessä Tikkanen) (sivulta 059)
Abraham (Pehrss Poutiainen ) (s. 29.04.1731)
absens 1743
dotter Carin (Pehrsdr Poutiainen Pyykkö) (26.9.1727)
vid. hos Mats Kolemainen i Ahmais (sivulle 030)
dito Lisa (Pehrsdr Poutiainen ) (s.14.12.1728)
gift i Påstila ? (VL 26.2.1751) (sivulle 43)
son ....
dito Johan
systr Lisa 

s 028 (sRKs030)

(Niska)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lars Cårhonen (Kokko) (1696)
hu Anna d. 1742)
(uusi avio:)
hustro Carin (Hartikainen) (1719)
son Simon (Larss Korhonen) (11.8.1722 SL)
hustro Anna (Henriksdr Kaiponen) (s. 18.6.1723)
				 (sivulta 056)
(VL 19.3.1743)
dotter Anna (Larsdr Korhonen Kokko) (20.11.1724 SL)
		 bortgift (VL 7.2.1747) (sivulle 026)
Margeta (Larsdr Korhonen Kokko) ( 8.11.1726 SL)	
			död 1743 in Aprilis (ei KL)
dotter Brita (Larsdr Korhonen Kokko) (19.12.1728 SL)
hos Henr Hämälä	(VL20.3.1754 sRKs025)
dito Carin (Larsdr Korhonen Kokko) (13.1.1731 SL)
bror Hans (Larss Korhonen Kokko) (4.3.1736 SL)
dreng Hans .... tjänar hos ..... (?)
swärmodr Carin död (ei KL??)
(perhe eRKs042)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(perhe eRKs018-16)
Mats Pellicain (1699, d. 6.2.1744) död 1744 in Febr.
hustro Lisa
Eskil (Eskillss) Pellikainen(s. 5.12.1724) 
hu Carin (Isaksdr Räisänen Seppänen) (1725) (sivulta 032)
(VL 1.1.1745)
Johan (Eskillss Pellikainen myöh Lusua) (14.4.1727)
hustrun Lisa (Pehrsdr Karvonen) 
		vid i Sotkajärfwi hoos ... (sivulta 046)
(VL 2.12.1747)
pig Regina
....... 

s 029 (eRKs018-17) (sRKs031)

Ahmaisby
Påhl (Henrikss ) Cålehmain
hustro Susanna (Thomasdr Pikkarainen) 
bror Hendrich (Henrikss Kolehmainen) 
hustro Anna
(VL 5.12.1733)
moder Lisa (Abrahamsdr Kolehmatar) (1668, d.19.4.1748) 
syster Anna blind uti Paldamo
Hendr Påhlsson Kolehmainen)
gl p Anna Terfwotar
Påhls dåtter Anna
dito Hindrichs dåtter Anna
dreng Elias Li.... farit till Ängeslefwä
syst Carin i Uhleåsalön
dr Hindr. Kempe vid Simon Räisänen
dr Abr Hataja
...s dr Carin

s 030 (eRKs018-18)( (sRKs032)

(Ahmas)
Matts Cålehmain Romppa (1694) 
hustro Brita (Jöransdr Leinonen) 
(vih abt 1742)
(Margareta Mattsdr Kolehmainen 3.2.1749)
(st.) dr Carin (Sigfridsdr Kolehm)gift till Laitasaari 
(VL1.3.1751) (sivulle 095)
Lisa (Sigfridsdr Kolehm) (1737) bortgift till Paldamo
(VL 5.4.1747) (mies: Erik Erikss Suorsa)
(styf) son Samuel (Sigfridss Kolehmainen) (1729)
hustr Carin (Pehrsdr Poutiain Pyykkö) (26.9.1727)
 vid hos Per Poutiainen (sivulta 027)
 (VL 26.2.1751)
Jöran (Sigfridss Kolehmainen Mustonen) (s. 4.2.1731 )
dito Hind(Sigfridss Kolehmainen)(s. 13.4.1734 )absens 1747
And Matsson Romppa tjänar hos Pehr Hyrkäs
dotter Brita
Anna
pig. Carin Heickitär
Simon Räisån (1700)
hustro Eva (Pehrsdr)(1703)
dotter Margeta (Simonsdr Räisänen) (s. 4.1.1735)
son Hindrich 7 åhr
dito Simon
pigan Britha Hillutar (eRKs113)
dr Peer (Pehrss) Matero (1720, d.13.6.1750) (sivulla 032)

dr Pehr Matero
dreng Hindr: Kemp: flyttat til Påhl Kolemain
Enckan Märta
Enc: Lisa Lijkain
dr Michel Pirinen
dr. p. Pehr Lijkanen (sRKs032-4)
Michel ...
Hans Eskillson

s 031 (sRKs033)

(Ahmas)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs044-3)
Johan (Johanss) Kuckånen General Tiuf ?
hustro Anna (Korhonen)
(Maria Johansdr Kukkonen 18.3.1748)
(kuolleissa 17.3.1749 
	flickan Maria Johsdr Kukkonen ikä 8 vuotta ???)
pig Ingred (Jacobsdr) Mytytär (Sotkamosta)(ei eRK) (ei SL)
(VL 25.12.1745 mies: drg Simon Abrahamss Paso)
				(ei eRK)(ei SL)
(tytär Anna 17.10.1747) (poika Abraham 9.5.1750)
(perhettä ei sRK:ssa)
dotter Carin (Johansdr) (s.12.12.1730)
broder Hendrich
. . . . . . . 
(sRKs022-4)
Inh. Eskill (Hanss) Puhacka (eRKs 042)
hustro Anna (Pehrsdr Karpitar)(Paltamosta) (sivulla 033)
(VL 17.8.1746)
. . . . 
... Joh. Tijckainen
hustro Anna
son Olof 
(koko perhe) med .. Georg Rajaleens attest 21 Martii 1747
(tulleet siis Tyrnävältä)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs020)
Sam S. Pycköi (Mustonen) (1703)
hustro Britha (Stefansdr Leinonen) 
(VL 20.12.1730)
... Elsa Leinotar
moder Lisa död 1747
(äiti Britha ?? s. 1679 d. 4.5.1747)
dåtter Lisa (Samuelsdr Mustonen Pyykkö) (s.5.12.1731)
 (VL18.3.1752) (sRKs088-4)
dreng :.ckinen Anders
Carin Säkitär
son Samuel (Samuelss Mustonen Pyykkö) (s.27.11.1738)
systr Agnetha (Samuelsdr Mustonen Pyykkö) (s.23.12.1735)
pig, Britha Turpeitar flyttat til Simon Pycköi (eRKs020)
gift i Niska (sivulle 033)

dr. Magnus Keränen farit till Kembele
pig. Marg. Kyskitär ?
Pig. ...tinen
Carin Turpetar
dr. And: Mattson Kouckari (1727 (sRKs066)	
tjänar hos Per Pycköi

s 032 (eRKs019) (sRKs034)

(Ahmas)
(perhe eRKs019)
Isac Seppänen (Räisänen) (1682)
hustro Elin (Jöransdr) (1693)
son Olof (Isakss Seppänen Räisänen) (s.30.4.1722)
hustro Lisa (Samuelsdr Mustonen Pyykkö)
			 (24.8.1723)(eRKs020)
(VL 30.3.1740 )
faster Elin
dotter Carin (Isaksdr Seppänen) (1725) afvikit till Niskaby
(VL 1.1.1745) (sivulle 028)
sonen Isack (Isacss Seppänen) ( död ((ei KL)
Thomas (Isacss Seppänen) (s.27.12.1730)
Johan (Isakss Seppänen) (s. 29.9.1734)
Jöran (Isacss Seppänen) (s. 20.7.1736)
dr Peer (Pehrss) Matero (1720, d.13.6.1750) (eRKs067)
 vid. Simon Räisänen död (myös sivulla 030)
flick Regina
dito Walborg (Eriksdr) Turpeitar
(VL 6.12.1752 mies: Pehr Johss Kemiläinen NI) (sRKs028-1)
enckan Elin Leinotar (eRKs018-18)
pig Anna Immonen
.....
sonason Henric
p. Helga Kejotar
Sigfrid 1759
dottren Ella
pig Helga Kejotar (toiseen kertaan)

s 033 (eRKs022) (sRKs035)

(Ahmas)
Simon (Samuelss) Pycköi
ho Ingred Larsdr Heiskanen (lisätty) 
(VL 2.12.1745)
hustr Anna (Johansdr Kuittinen) (Pielisestä)
död 1744 (s.1709, d. 10.11.1744) (VL17.3.1737)
moder Brita (Hansdr)
son Samuel (Samuelss Pyykkö)
dotter Lisa (Samuelsdr Pyykkö)
son Hendrich (Samuelss Pyykkö)
Johan (Samuelss Pyykkö)
pigan A:a (Anna Pehrsdr) Karpitar (Paltamosta)
gift med inhysningen Eskell Puhacka (sivulle 031)
Hindr Leskelä
pig. Brita (Eriksdr) Turpetar vid Sam. S Pyckö 
(myös sivulla 031)
 (VL 1.3.1749) (sivulle 020)
... Walborg Sutari
p- Brita ...tar
. . . . . . . . . . . . 
(eRKs116)
gl soldat Henric Jägare
hustr Margeta
sonen Petter
dotren Maria
son Isaac
(Henrik Henrikss Jägare 1.9.1744)
. . . . .-
Abr. Mäk...lins dotter Lisa

s 034 (eRKs018-16ao) (sRKs036)

(Ahmas)
(nemdeman)
Pehr (Pehrss) Lähtevä (Seppänen)
Corhonen (nimi lisätty yläpuolelle)
hustro Carin (Abrahamsdr Raappana) (15.2.1725) (sivulta 021)
(VL 24.11.1747)
hustro Elin (Nilsdr Wäänänen ?)  (s.1707 d. 3.1.1746) 
(VL 0.12.1726)

fadern Pehr (Korhonen) (s.1663, d. 23.11.1745)
död 1745 in Decembri
sonason Hindrich (Pehrss Seppänen) (s.24.11.1729 ) 
syst Maria
........ Carin
dr Olof (Olofss) Carppin(26.2.1728) 
 vid Sam S. Pyckö (eRKs052)
mågen Eskell (Larss) Heiskanen (eRKs022)
hustr Carin (Pehrsdr Seppänen Korhonen) 
(VL 26.12.1748)
dotter Walborg (Pehrsdr Seppänen) 0.9.1736, 
(kuolintieto kahdesti) d.24.12.1750 ja 3.1.1751)
sonen Christer
. . . . 
Inhysningen
Kempaises Enkia
Elin (eRKs018-16)
dåtter Carin (Henriksdr Kemppainen) (4.8.1733) 
				tjänar i Muhos
Olof Partain
moder Lijsa
br Johan flyttat til Niskaby
Lars

s 035 (eRKs 023)(sRKs 037)

Kylmälä by
Mats Kylmänen (1684)
hustro Carin (1711)
hustro Brita (1675, d.3.9.1747) död 1747 in April
Bror Johan (1688, d. 15.1.1744) död 1744
hustro Lisa (1695)
Elias (Johanss) Kylmänen (1721) (ei VL)
hustr Margeta (Andersdr Kärsämä) (s 17.4.1724)
(ei VL) (sivulta 038)
Pehr (Johanss Kylmänen) (13.11.1723) 
vid Peer Kylmänen ( VL 5.3.1744) (sivulle 037)
Mats (Johanss Kylmänen) (s. 14.7.1726)
dotter Carin (Johansdr Kylmänen) (s.1730 d. 9.1.1744)
Lisa (Johansdr Kylmänen) 
Britha
pigan Elin Kempatar farit till Ängeslefwä' (eRKs018-18)
dreng Simon Sijra ?? farit till Uhlosuu
do bror Peer farit til Ängeslefwä
pig. Marg: Komulain farit till Törnävä

sivu 036 (eRKs 024)(sRKs 038)

(Kylmälä)
(1) . . . . . .
(perhe eRKs24yo)
Mats Nalcki (Kukkonen)
hustru Walborg
dåtter Walborg (Mattsdr Kukkonen) gift till Paldamo
(VL 2.4.1747 mies: Matts Abr.ss Haataja)
son Salomon (Mattss Nalkki) farit till Törnävä
hustru Maria
(vih abt 1748)
Dito Johan (Mattss Kukkonen Nalkki) 
hustro Carin Korhonen (Paltamosta)
(VL 26.11.1751)
Hendrich

2 . . . . . . . . . 
(perhe eRKs025)
Salomon (Johanss) Kylmänen
hustru Margareta (Eskilsdr Saratar)
moder Carin
son Mats (Johanss Kylmänen)
dito Johan (Johanss Kylmänen)
(kaikki) .... till Limingo
dreng poik Olof R..ainen hos Matts Kylmänen
.... Anders .....yhtynen farit till Törnävä
dr Pehr Waldanen bortfarit
(3)------------------------------
(sRKs039-3
Leskinen (yliviiv)
Anders (Eskillss) Sarainen (Leskinen) (1711)
hustr Beatha (Olofsdr Nevalainen) (1701)
(Haapavesi VL 16.9.1733)
moder Lisa (1684)
son Olof (Anderss Leskinen) (1739)
..Anders (Anderss Leskinen) (1742, d.9.4.1749)  (ei SL)

sivu 037(eRKs026) (sRKs 039)

(Kylmälä)
(1) . . . . . . . . . . .
Pehr Kylmänen (1682)
hustro Elin
dotter Carin (Pehrsdr Kylmänen) afvikit till Pielis
(VL 30.11.1745 mies: drg Johan Pehrss Panka)
mannen (mågen) Peer (Johanss Kylmänen) (13.11.1723)
			(sivulta 035)
hustru Margeta (Pehrsdr Kylmänen) (s.1729) 
(VL 5.3.1744)
dreng Pehr K....kinen
Per....
....dåtter Elin
Måg Peer vid. Matts Kylmänen (kts ylempänä)
Elias Sigfr .....
. . . . . .
(2) . . . . . . .
(perhe eRKs026ao sRKs040)
Stephen (Jacobss) Kärsämä (Walkonen) (1704)
hstru Agnetha (Olofsdr Nevalainen) (1704)
dåtter Carin (Stefansdr Valkonen Kärsämä) (1729 ei SL)
 tjänar i Törnävä
.....
Claes (Stefanss Kärsämä) (1736 ei SL)
Matts (Stefanss Kärsämä) (s.4.6.1742)
Joseph (Stefanss Kärsämä) (s. 2.3.1746)
dotter Walborg (Stefansdr Kärsämä) (24.12.1738)
Maria (Stefansdr Kärsämä) (28.11.1735)

sivu 038 (eRKs 027) (sRKs 041)

(Kylmälä)
(1). . . . . . . . . . . . 
(koko perhe) i Törnävä
Matts (lisätty ylös)
Anders (Jacobs) Kärsämä (Seppänen) (yliviiv)
hustro Margeta
son Henrik
dåttern Margeta (Andersdr Kärsämä)(s.17.4.1724) i Törnävä
(ei VL) (sivulle 035)
son Johan(Anderss Kärsämä) (s.3.11.1726)
dito Anders (Anderss Kärsämä) (s.20.10.1728) 
dr Carin (Anderss Kärsämä)(1734 ei SL)
(Brita Andersdr Kärsämä s. 00.05.1741(ei SL) d. 15.11.1742)
... Eva
(2). . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs062 nimenä Hyvönen Tihinen) (myös sivulla 099)
Matts (Erikss Tihinen) Kärsämä (s.1723, d. 1803) (ei SL)
hustro Walborg (Henriksdr Hyttynen ) (s. 1721, d. 9.10.1785)
(VL 13.12.1740) 
modr Walborg (s.1683, d. 2.9.1755)

brodr Pehr (Erikss Tihinen Kärsämä )
			(s.1725 d.24.10.1803) (ei SL)
hustr Anna (Larsdr Määttä) 10.8.1725 (SL) 
(vih abt1747) (sivulta 099)
. . . . .- . . . 
dr: Matts Kärsämä
pig. Walborg Pavolain

Inh: Henr. Kärsämä
hustr Sigrid
(poika Mathias s. 11.4.1730)
....Pehr
.......
..... Anna Waldain
hustr Carin
.....
Jacob Leskinen
hustr Maria
enckan Anna Sirviö (s.1695) (sRKs044)

sivu 039 (eRKs 028) (sRKs 042)

(Kylmälä)
Johan Kärsämä (1687)
hustro Carin (1673, d.4.4.1747) död 1747
son Joseph (Johanss Kärsämä) (1714)
hustro Walborg (1714)
(ei VL)

dåtter Carin (Josephsdr Kärsämä ) (2.2.1734 )
dito Anna (Josephsdr Kärsämä ) (26.6.1736) 
pig Walborg Suorsa
dreng Matts Comulainen afvikit till Törnävä
(on RK1757s148)
... Johan Lämpsä farit till Törnävä
pig Anna Korpinen
pigan Lisa
...nitar

pig Anna Korpitar ifrån ....
dåtter Maria
pig Maria Immonen
pig Agneta (Mattsdr )Pavola (1720) (eRKs 063) (sRKs040)
 vid hos Henr Määttä i Laitasari
(on myös sivulla 101)
. . . . . . . . . . .
(eRKs028)
Inhysning 
Henric Kärsämä
hustr Sigrid
son Mats (Henrikss Kärsämä)(11.4.1730)
(kaikki) i Limingo
. . . . . . . . . . 

sivu 040 (eRKs 029) (sRKs 043)

(Kylmälä)
Claes (Jacobss) Walkonen (1676)
hustro Margeta (Kerätär)(1699 d. 26.6.1751) död 
son Mats (Claess Valkonen) (1715) 
		död 1744 in November (ei KL)
hustro Maria (Olofsdr Perttunen) (1715) (sRKs101)
(VL 1.4.1740)
son Pehr (Claess Valkonen) (s. 12.8.1723 )
söner Claes (Claess Valkonen) (s. 26.2.1728 SL)
Jacob (Claess Valkonen)(s. 1734 d. 24.11.1744)
död 1744 in November
Hans (Claess Valkonen) (s. 23.04.1735)
gl Matts Leskinen farit till Törnävä (eRKs029)
p Walborg Moilar (1695) 
sonen Thomas Claesson (Valkonen) (1745)
senior ? Anders (Claess Walkonen ) (s.13.11.1737 )

pig Marg. Matsdotter ifrån Pudasjerf 
med past Keckmans attest farit till staden
dotter Walborg(Claesdr Walkonen) 1745

sivu 041 (eRKs030) (sRKs 044)

(Kylmälä)
Erich Nykänen (Tuppurainen ?)
hustro Lisa död (ei KL)
(Lisa Eriksdr Tuppurainen s 00.01.1745 d. 05.12.1745)
(Matts Erikss Tuppurainen 1741 d. 2.12.1749)
fadren Erich
p. Lisa ...inen farit till Ängeslefwä
dito p. Carin Sutari farit till Sijkajoki (eRKs098)
do pigl. Marg. (Johansdr) Karjalain (27.10.1734)(eRKs053)
.. Anna Torvetar
dr Henric Reinicka

sonen Eric
. . . . . . . . . . . . . 
Jacob Lämpsä (ei eRK) (ei sRK)
hustr Margeta
(ei VL)
(tytär Catharina 11.3.1747)

sivu 042 (eRKs040) (sRKs 045)

Utajärfvi by
Erich (Anderss) Hildunen (Rikkonen Wimbari)
hustro Dorde (Mårtensdr) Kokko(Ylikiim)
(VL23.3.1729 Haukip)
stiufmor Maria
son Joh. Pehrson (Jurvakainen Iistä) gift hos Johan Nurroi
hustr Brita (Johansdr Nurro )
 (VL 3.12.1741) (sivulle 043)
. . . . . . . . . . . . . .
(sRKs051)
dito Matts Jacobi (Wimbari) (1721)
h. Anna (Abrahamsdr) Tickanen (1726) (sivulta 080)
(VL 11.2.1746)
son Pehr Anderson (Hiltunen)
hustron Margareta (yliviiv)
Johan Anderson (Hiltunen)
hustr Brigitta (Moilanen) 
Anders Ericson (Hiltunen) (20.02.1730)
hustr Margeta (Isacsdr Pohjolainen) (sivulta 066)
(VL 21.6.1747)
.. Rijko
Erichs dåtter
Marja (Eriksdr Rikkonen Hiltunen) (18.1.1735)
Michel Erichson (Rikkonen Hiltunen) (28.4.1741)
Anna Michelson
Inhysningar
. . . . . . . 
(eRKs037)
Olof (Olofss) Kettuin
son.Henric (Larsson ? Kettunen)(1721, d. 19.7.1748) (yliviiv)
fader Olof (Larss Kettunen) (yliviiv)(sivulla 048)

sivu 043 (sRKs045 alaosa)

(Utajärvi)
(eRKs031)
Salpeters(lisätty yläpuol)
Pehr (Anderss ) Nurroi (l. Hiltunen) (s.5.7.1701 d. 22.8.1761)
hustru Lisa (Eliadr) (s. 0.2.1702, d. 10.5.1760)
(VL 4.6.27 Pehr Mikkonen + Liisa Nurro)
son Anders (Pehrss Hiltunen)
dito Elias 1746 10 åhr gl (s. 8.4.1734)
dotter Carin (s. 4.5.1730)
dito Britha (s. 6.4.1736)
Inh. Brita ...
do Brita Jurva (Nurro) bortgift till Niskaby (eRKs031)
(sRKs046)
Johan (Johanss) Nurro (Jurvakainen) 
		(s. 1689, d. 11.4.1756)(gästgif)
hustro Carin (Johansdr Nurro) död (s. 1699 d. 6.8.1750)
(ei VL)
måg Johan (Pehrss Jurvakainen) (Iistä) ( sivulta 042)
hustr Brita (Johansdr Nurro )
 (VL 3.12.1741)
son Eric (Johanss Nurro) (1728)
hustr Lisa ( Pehrsdr Poutiainen) (s. 14.12.1728) (sivulta 27)
(VL 26.2.1751)
dotter Carin ((Johansdr Nurro) (s.2.11.1727)(LiminkaRK1745s073)
bortgift till Limingo (VL 27.2.1751) (sRK007)
dito Lisa (Johansdr Nurro) (7.5.1736)
Marg. Hillutar (eRKs113)
dr Brita (yliviiv) (toiseen kertaan)(eRKs113)
(Brita myös sivulla 030)
dreng Lars Pahkala ?

sivu 044 (sRKs046,s047)

(Utajärvi)
(sRKs046 alaosa)
Thomas Laitinen (s. 1679, d.23.10.1744) död 1744 in 8...
hustro Agneta (s.1692.d. 24.12.1752)
son Mats (Thomass Laitinen) (s. 12.7.1723)
hustru Scholastica (Henrsdr Roininen) (18.8.1722 SL)
				(sivulta 048)
(VL 24.3.1746)
Henric (Thomass Laitinen) (s.30.6.1726)
hustro Margeta ( Påhlsdr Condu) 
(VL 22.1.1751)
dotter Carin (Thomasdr Laitinen )(s. 29.3.1724) 
gift i Roinila (VL 28.4.1741)(sivulle 048) 
as Agneta (Thomasdr Laitinen) (s. 23.11.1728) 
gift till Sotkajärvi (VL22.1.1751) (sivulle 049)
dreng Isak ......
Påhl Nurro (Paavola ?)
hustr Brita (s. 1700, d. 20.3.1745) död 1745
dotter Margeta ....till Paldamo
son Elias
dito Thomas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs047 alaosa)
Eric (Anderss )Hyrkäs (Tervo) (s.1701 d. 2.3.1759)
hustr Gertrud (Pehrsdr Kokkonen) 
(VL3.6.1730)
son Anders Erikss Hyrkäs Tervo) (1723) absens 1743
dr Margeta (Eriksdr Tervo) (s. 12.11.1738)
Juliana (Eriksdr Tervo) (s. 19.8.1743 )
. . . . . . . . . . .
(sRKs047)	
Matts Hildunen (Jurva)
hustro Brita
svärmod Britha
......
(koko perhe) ........ Paldamo(sta) 1 Junii 1747
dr Lars Torvinen (sRKs047)

sivu 045

(Utajärvi)
Henric Sira
hustro Brita
... Eric
son Mats (Mattss ?? Siira) (s. 1721 d. 14.5.1747) död 1747

p, Carin Tervotar
p. Lisa Carvotar i Sotcajerf hos Tuppuraises
Christian Franck
p. Brita Carvonen (yliviiv) (sRKs058)
--
attest af comministern Er. Simon Appelgren 
Paldamo 29 Juni 1741
Jacob Moilanen
hustr Elin

måg Joh Hildunen
hustr Brita ( Jacobsdr Moilanen) (s. 22.6.1727 Paltamo)
(Christina Johansdr Hildunen 7.2.1749)
. . . . . . . 
Staffan Uckola (1691)
hustro Carin (1680)
måg And; Kocko (Pehrss Suckberg) (1725) (eRKs0117)
hustr Maria (Staffansdr Wänänen) (VL 6.3.1745)
(koko perhe muuttanut sivulle 051) i Pyhänsivu Kockola
. . . . .-
(eRKs064)
Ohwo S..su
hustr Walborg (Lieppa) 
 (VL 8.8.1736)

mågens styfbror
Johan Supperi (Pehrss Suckberg) (1735)

sivu 046 (eRKs034ao) (sRKs 048)

(Utajärvi)
Thomas Pavola (1683)
hustro Maria (1683, d. 20.8.1743) död 1743

son Johan (Thomass Paavola)
hustr Margeta (Olofsdr Kettunen)
(VL 15.1.1739)
dotter Brita (Thomasdr Paavola)(26.5.1722, d. 8.8.1743) 
. . . . . . . 
son Erich (Thomass Paavola) finnes hos ...Svahn
(VL 3.1.1748 vmo enk. Carin Samulsdr Tervo Paltamosta)
(Carin on eRKs038) (eivät sRK)
. . . . . . . 
dito Elias (Thomass Paavola)( 1.12.1726) abs 1743
dotter Marja
son Thomas finnes hos hr befalnings man
dotter Helgart (Thomasdr Paavola) (25.8.1734) 1746 9 åhr gl
flick Lisa (Perhrsdr) Karvoinen (ei eRK)
(VL 2.12.1747) (sivulle028)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs035)
Erik Korhonen (Tauriainen) (1688)
hustro Elisa (Hiltunen) (ea mistä ?)
 (VL 3.3.1751)
hustr Margeta (1684, d. 31.8.1749) död 1749 in Aug
... Elia
son Carl (Erikss Korhonen) (1723)
hustru Helena (Pehrsdr Ojala) (1718) (ei eRK)
(VL 6.2.1746)
dotter Margeta (Eriksdr Korhonen) (1724) 
(VL 12.4.1753)(sRKs094-2)
dito Anna (Eriksdr Korhonen) (10.12.1728)

.....................död 1744
.... Margeta (yliviiv)
dotter Carin (Eriksdr Korhonen Tauriainen) 1746 9 åhr gl

sivu 047 (sRKs 049)

(Utajärvi)
. . . . . . . 
(perhe eRKs062)
Johan (Anderss) Wänänen (Ollila Nurro)
hustro Lisa (Abrahamsdr Lodvonen)
son Anders1746 8 åhr gl
Abraham 
Johannes
. . . . . . . 
(perhe eRKs036yo)
Simon Merilä
hustr Anna
son Simon (Simonss Meriläinen)
hustr Carin (Olofsdr Kettunen) (eRKs037)
(VL 16.5.1741)
son Erich (Simonss Meriläinen)
h ? Cecilia (Johansdr Kärppä) i Puhacka (sivulta 018)
(VL 12.12.1749)
dreng Erich Määttä i Paldamo
poickan Thomas Wallendårf i Juorkuna
bror Pehr
... Matts hos Salomon Kylmänen
Simon ......

sivu 048 (eRKs037) (sRKs 050)

(Utajärvi)
(nemdeman)
Henric Roininen (1692, d. 27.2.1748) död 1748 in Martii
hustro Margeta (1687)
(Kuolleiden luettelossa merkitty kuolleeksi 8.1.1743)
(kuitenkin mukana seuraavassa rippikirjassa)
son Mats (Henrikss Roininen Laitinen)
hustr Carin (Thomasdr Laitinen) (sivulta 044)
(VL 28.4.1741)
(VL:n  mukaan Matts Henrikss Roininen vihittiin myös 
Walborg Karlsdr Tomberin (eRKs049) kanssa  29.3.1741 )
dotter Scholastica (Henriksdr Roininen) (18.8.1722 (SL)
gift i ..... (VL 24.3.1746)) (sivulle 044)
Margeta (Henriksdr Roininen) (kts alempana)
dito Lisa (Henriksdr Roininen)
pig. Anna Hålappa hos Joh. Holappa i Niskaby
dr Olof Kettunen
dr Lars (Olofss) Lesonen (1724)
hustr Marg. (Henriksdr Roininen)
pig. Walborg Karvoinen
gl Olof (Larss) Kettunen (yliviiv) (eRKs018-15)
syster dr Maria Heickinen i Törnävä
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs036)
Torparen
Jöran Suorsa
hustr Wallborg
. . . . . . . . . . .
dreng Joh. Kurola (Suorsa Kylmänen) i Pyhänsivu Häikiö
(född i Norge) (eRKs037)
h. Anna (Hansdr Häikiö) (sivulta 054)
(VL 25.2.1746)

sivu 049 (eRKs038) (sRKs 051)

Sotkajärfwi by
Mats Suorsa (1689) absentes 1743
Scholastica (1694)
syster Carin
son Matts (Mattss Suorsa) (29.4.1736)
syster Lisa (Mattsdr Suorsa)
Anders ...dåtter i Sy...
Lisa
dreng Påhl H...Karvoinen tjänar hos Hans Määttä
widetur aped Eric Hiltunen

Matts (Anderss) Wimbari
hustr Anna
Pehr (Anderss) Wimbari ( s.7.9.1728)
hustr Agneta (Thomasdr Laitinen) ( s.23.11.1728) (sivulta 044)
( VL 22.1.1751)
modr Maria
... Brita Mikotar
... son Johan
- . . . . . . . 
(sRKs053)
nya åbon
Johan (Pehrss) Ojala (Kontio) (1715) (OulujokiRK1741s031)
hustr Margeta (Påhlsdr Holappa) (1728)(eRKs073)
(VL 6.1.1746)
swärfad Påhl (Påhlss) Holappa (1695) (eRKs048)
svär modr Britha (Henriksdr) (1699) (eRKs048)

swäg Pehr Matson (eRKs041 ?)
hustr Carin

dotter Lisa gift i Ojala
dito Susanna

... Walborg 1746 9 åhr gl

sivu 050 (eRKs039) (sRKs 052)

(Sotkajärvi)
Eric (Ericss) Wimbar (1699, d. 25.7.1747) (yliviiv) död 1747
Henrik (Johanss) Wimbar (Meriläinen) (1722) (lisätty)
( leski Carinin uusi mies vih abt 1748 ei VL)
hustr Carin (Mattsdr Wäärä) (1709)
moder Scholastica död 1745 (s.1665, d:2.4.1743)
son Erich (Erikss Wimbar) (28.4.1732)

dr. Joh. Ruokolain i Sijkajoki
p. Marg. Anthonii i Uhleå (eRKs041)
dotter Sara (Eriksdr Wimbar)
Mats Pavolaises dr Walborg hos Mats Kärsämä
pig. Carin Jägare farit til Törnävä
Walborg Pavolainen
dreng Johan .. kolainen
. . . . . . .
Pehr Closterin tjänar i Kärsämä
son Pehr (Pehrss Klosterin)
(käsitelty sivulla 109)
. . . . . . .
dr Matts Tijckaja farit till Savoland
... Erichsdr Lisa
. . . . . . . 
Pehr Tuppurain
hustr Carin
sonen Mats
pig Britha Ohtoinen hos Johan Anttila
. . . . .
 Påhl Hollendorf (eRKs004)
Mats Pauli Hollend (sRKs040-2)
dito Thomas (Påhlss Hollendorf) (6.12.1734) (eRKs004)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
(perhe sRKs056-3)
inh Anders (Anderss) Holm (Wimbari) 
		(Pielisjärveltä)(eRKs018-12)
hu Agnetha (Mattssdr Tervo) (1721) (eRKs018)
(VL 4.12.1740)
. . . . . . . . . . . . . .
Inh Maths Tervo
hustr Eva ( Lars dr Ollikainen ) (eRKs052)
(VL 1.4.1743)

styfdr Carin

sivu 051 (sRKs 054)

Pyhänsivu 
(1). . . . . . .
(perhe eRKs035 nimenä Wenänen) (perhe sRKs054-1)
Eric Pelkonen
hustru Carin (Eriksdr)
son Eric (Erikss Pelkonen) död 1743 in Junii (ei KL)
dito Thomas (Erikss Pelkonen Väänänen ) (7.8.1726)
.. Abraham (Erikss Pelkonen) (1732 ei SL)
Jacobus (Erikss Pelkonen Väänänen) (16.11.1731)(1734)
syster Margeta (Eriksdr Pelkonen) 
Walborg (Eriksdr Pelkonen Wäänänen) (11.6.1728)
Anna (Eriksdr Pelkonen) (ei SL)

(2). . . . . . . . . . . . . . 
(perhe muuttanut sivulta 045 sRKs054-2 )
Stephen Kocko (Ukkola Wäänänen) (s 1691, d.13.1.1755)
hustr Carin (1680)
måg And. (Pehrss) Suckberg (1725)
hustr Maria (Staffansdr Ukkola Wänänen ) (1725) (eRKs033)
(VL 6.3.1745)
.......
bror Johan ( Suckberg )(1735)
(3). . . . . . . 
(eRKs039ao sRKs055-2)
förafskedat sold
Erich Hult
hustro Brita( Bertillsdr Pelkonen) 
(VL 26.6.1737)
dotren Helena
Brita

sivu 052 (sRKs 055)

(Pyhänsivu) 
(1) . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs056-1)
Anders Cassinen (1684, 20.2.1743) d. död 1743 in Febr
hustro Ingred
son Anders (Anderss Kassinen) (1722)
h Walborg (Eriksdr Pelkonen) (VL 22.3.1750)
vid hos Eric Pelkonen
dito Johan (Anderss Kassinen) 
dåtter Brita (Andersdr Kassinen) 
gift med soldaten (Pehr) Sparf (VL 6.1.1752) (sRKs107)
dito Anna (Andersdr Kassinen) gift i ...kala
(VL 21.2.1745 mies: Isak Nykänen) (sivulle sivu 078)

Helgart (Andersdr Kassinen) gift i Gestilä 
(VL 3.3.1752)(mies: Henr Danielss Gesti) (sivulle 85 )

syster Lisa(Andersdr Kassinen sr)(s.12.5.1737)
Eva (Anderss Kassinen sr) (d. 1756)
...bror Matts (Anderss Kassinen sr) (s. 23.9.1740)
(2). . . . . . . . . . .
Anders Lassila (1688, d.23.1.1748) ......
hustr Eva (1682, d. 22.6.1747) död 1747
(3) . . . . . . . . . . .
(sivulta 019-2, sRKs056-1)
Matts Bertilsson (Lassila Törnblad) (5.7.1727 SL Ylikiim)
hustru Lisa (Andersdr) (1725)
 (ei VL)
Bertill (Johanss) Törnblad (1689 )
h Brita (Mattsdr Torneå) (1686 ) 
(VL 21.7.1723 Haukip Ylikiim)
son Johan (Bertillss Törnblad Lassila) 
			(4.12.1732 SL Ylikiim)

sivu 053 (sRKs 056)

(Pyhänsivu) 
(1) . . . . . . . . . . .
(perhe eRKs045 sRKs056)
Mats Honganen (Hyvönen Holappa Pelkonen) (1709)
hustro Carin (Larsdr Urpiainen)(1714)
(VL 22.1.1736)
son Staffan (Mattss Honkanen Holappa) (25.11.1736) 
dr Walborg (Mattsdr Hyvönen) (s.17.1.1738)
Margeta (Mattsdr Hyväinen) (s.1.5.1739) (1741) 
(2) . . . . . . . 
(eRKs044) (perhe sRKs057)
Olof Sijra död 1742 (ei KL)
hustr Brita
son Jacob (Olofss)(Siira Pelkonen) (1724)
h Brita (Jöransdr Määttä) (s. 26.6.1736 ) vide pag (sivulta 100)
(VL 29.12.1748)
(Jacob Siiralla avioton 13.10.1747 Britha d. 7.12.1749 
			äiti Carin Parviainen)
dito Johan (Olofss)(Siira Pelkonen) 
.... Olof (Olofss)(Siira Pelkonen) 
syster Britha död (ei KL)
...Walborg (Olofsdr Siira) (4.12.1737 )

sivu 054 (sRKs057)

(Pyhänsivu) 

(1). . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs057-2)
Staffan (Stefanss) Holappa (Hyvönen) (1700)
hustru Britha (Nilsdr Kassinen) (VL 17.11.1723)
(yliviiv) (ei KL)
hustru Anna (Johansdr Parkkinen) (päällekirj)
(Ylikiiminki VL 26.12.1744)
syst Anna (alempana Johan Lipposen vaimo)

Britha (Stefansdr Holappa) (ei SL) as
Carin (Stefasdr Hyvönen Holappa) (12.1.1737)
måg Johan (Johanss) Lipponen (1715) (sivulta 055)
et h. Anna (Stefansdr Holappa) (s. 23.9.1724) 
(VL21.12.1748) (VL:ssa virheellisesti Brita Stef.dr Holappa)
(2) . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs058-1)
Hans Häikiö (1683)
hustr Brita (Mattsdr) (1700 )
dotter Brita (Hansdr Häikiö) tjänar i Nykyri

son Hans (Hanss Häikiö) (26.12.1724)
h. Maria( Eriksdr) Puhacka ( 30.3.1724) (sivulta 079)
(VL 4.4.1748)
dotter Anna (Hansdr Häikiö) gift med Johan Kurå
(VL 25.2.1746) (sivulle 048)
son Mats (Hanss Häikiö) tjänar i Törnävä (s. 18.12.1726)
dito Anders (Hanss Häikiö) (s. 5.1.1728)
dåtter Maria (Hansdr Häikiö)1746 om 13 åhr (s.27.2.1730)
son Eric (Hanss Häikiö) (s. 15.5.1739)
dotter Carin (Hansdr Häikiö)(s. 11.12.1733)

sivu 055 (sRKs058)

(Pyhänsivu) 
(Tahvola??)
(1). . . . . . . 
(eRKs046) (perhe sRKs058-2)
Henrik (Stefanss ) Pelkonen (1690)
hustro Carin (Johansdr Jaara) (1687) (Kiimingistä)
(VL 26.7.1741)
måg Erich (Sigfrids Antila) (s.11.5.1724) (sivulta 074)
hustro Sara (Henriksdr Pelkonen) (s. 2.4.1728)
(VL 17.12.1745)
br dotter Margeta (Bertillsdr) Pelkånen (1710) blind

dr Johan (Johanss) Lipponen (1715) (sivulle054 )
poika Hind. Mattss Pelkoinen
(2). . . . . . . 
(perhe eRKs046)
Torparen Matts (Jöranss) Laucka (Oksa ??)
hustr Margeta (Thomasdr Jaara) (eRKs064)
( VL 9.11.1741)

sonen Bertill (Mattss Laukka) (sRKs057)

sivu 056 (eRKs047) (sRKs059)

Peruckaby
Henric Caiponen drunknadt i Pyhäfors 1743
hustro Britha (Claesdr Valkonen) (1693, d. 23.6.1743) död 1743
(VL 21.12.1725) 
(ed.vmo Carin 1683, d. 24.6.1725)
son Henric (Henrikss Kaiponen) gift i Hämhelä (sivulle 088)

måg Hendrich (Henrikss Kipinä) (1709) (Pudasjärveltä)
hustr Sophia (Henriksdr Kaiponen) (1723)
(VL 10.2.1738)
dotter Anna (Henriksdr Kaiponen) gift i Kårhola (sivulle 028)
(VL 19.3.1743)
son Johan (Henrikss Kaiponen) (s.6.1.1734)
sonen Claes (Henriksdr Kaiponen) i Hämelä
p Marg Hålappa
p. Marg. Kinnunen vide pag. sequent

p Carin Eschellii Puhacka (13.9.1728 Kuopio) abs 
(eRKs093) (sRKs058-2)

mågens son Henric (Henrikss Kaiponen Kipinä) (ei SL)
syster Brita (Henriksdr Kaiponen Kipinä) (14.8.1740) 
			1749 8åhr gl

sivu 057 (sRKs060)

(Perukka)
(1) . . . . . . . . . . .
(eRKs048-1)(sRKs059-2)
Johan Kinnunen (Heikura)(1699)
hustro Anna (Johansdr) (1701)
dåtter Margeta (Johansdr Kinnunen)
son Anders (Johanss Kinnunen) (s.11.11.1726)
son Olof (Johanss Kinnunen) (s.30.01.1729)
dotter Britha (Johansdr Kinnunen) (s.8.6.1732)
dito Elin (Johansdr Kinnunen) 1749 9 åhr gl (s.10.1.1737)
Walborg (Johansdr Kinnunen) (s. 24.5.1739)
(2) . . . . . . . . . . . .
(eRKs048-2 sRKs060-1)
Isack Heikura (Kinnunen Pohjalainen )(s. 1686, d.21.2.1746)
 död 1747 
hustr Scholastica död 1752on Jan (s,1688, d. 2.1.1752)
dåtter Margeta (Isaksdr Pohjalainen) (ei SL) i Cassila
				 (sivulle 066)

Walborg (Isaksdr Heikura) (s. 21.9.1728)
 gift hos Pehr Parwiainen 1749 (sivulle 102)

dot Anna (Isaksdr Heikura) (s. 22.01.1727) (SL)
son Isack (Isacss Heikura Pohjalainen)(1730) (ei SL)

måg Joh. (Johanss) Coistin (1723)
(VL 2.12.1741 Annan mies) (eRKs009)
dr. Anders Coist

sivu 058 (eRKs049)

(Perukka)
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eric Heikura (1683)
hustro Margeta
son Erich (Erikss Heikura) (1731)
hustro Carin (Henriksdr Puhakka) (s.11.6.1731) (sivulta080)
(VL 19.3.1751)
dito Anders (Erikss Heikura) ( 7.1.1725)
hustro Carin (Henriksdr Holappa) (1731) (sivulta 077)
(VL 19.3.1751)
dotter Walborg (Eriksdr Heikura)

Margeta (Eriksdr Heikura)(1726) i Puhacka (sivulle080)
(vih abt 1747) (mies: Henr Henrss Puhakka)
dt And. Suckberg i Pyhäsuu Kuckola måg
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs049-2) (sRKs061)
Carl Tomberi (1693, d. 11.5.1752)
hustr Margeta
son Mats (Karlss Tomberi) (1725)
h Lisa (Olofsdr) Kärnä ( 8.4.1725) vide i Kärnä (sivulta094)
(VL 28.2.1745)
dito Carl (Carlss Tomberi) 
dotter Christin (Carlsdr Tomberi) 
son Henric (Carlss Tomberi) (s. 12.7.1733 )1743
modr Scholastica i Uhleåsubu
dr Marg (Karlsdr Tomberi) (18.8.1738) 1747
Carl Matson (Tomberi) (8.12.1745) 1752 

sivu 059 (eRKs050)

(Perukka)
Johan Laurila (Karjalainen Tikkanen) (1673)
hustro Anna (1689)
måg Mats Zachrisson (Kanniainen) (1706)
hustro Margeta (Johansdr Karjalainen) (1719) i Puhacka
(VL 27.11.1739)
dotter Anna (Johansdr Karjalainen) (27.1.1726 ) 
(vihittäessä sukunimi Tikkanen)
 gift i Poutiala (VL 1.3.1748)( sivulle 027)

dito Maria (Johansdr Tikkanen Karjalainen) (s.1.7.1731)
p. Sam. Määttän
dr poika Eric Pohjala

sivu 060 (eRKs051) (sRKs062-1)

(Perukka)
Påhl (Påhlss) Keinenen (1679)
hustro Ingred (1670)
son Hendrich (Påhlss Keinänen) (1710)
hustro Brita (Hansdr Kinnunen) 
(VL 26.3.1734)

dotter Carin (Påhlsdr Keinänen) (ei sRK)
Brita (Påhlsdr Keinänen) (1730)
son Påhl (Påhlss Keinänen) (22.11.1722)
hustro Margeta (Henriksdr Holappa) (sivulta 077)
(VL 23.3.1748)
dito Anders (Påhlss Keinänen)
E pigan Susanna (Korhonen) (1679, d.15.3.1751)
son Påhl Henricson (Keinänen) (12.2.1735) 1743
dito Hans (Henrikss Keinänen) (12.7.1739) 1749
Henrichsdotter Ingred (Henriksdr Keinänen) (28.9.1742)

sivu 061 (eRKs052) (sRKs063)

Muhosby
(1) . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs117)
Sigfred (Sigfridss) Carppinen (Leinonen) ( 1723, d.14.3.1745) 
 (Pielisjärveltä) (ei SL) död 1745 in Martii
hustro Eva (Isaksdr Räisänen) (1718, d. 21.2.1743) (eRKs019)
 död 1743 in 9 Marti
(VL 30.3.1740)
(Vihittyjen luettelossa VL 9.5.1741 Sigfr Sigfr Karppinen 
vihittiin Brita Johansdr Hyrkäksen kanssa. Ed vaimo Eva kuoli
 kuitenkin vasta 1743. Sama Brita vihittiin Sigfrid Karppisen 
kuoltua alempana tällä sivulla olevan Matts Sangin kanssa.)

fader Sigfrid (Henrikss Leinonen) (sRKs068-3)
hustro Lisa (Henriksdr Wänänen)( 1714)
(eRKs056) (sRKs068-3)
(VL 20.3.1744)
(molemmat) ........................

(2) . . . . . . . . . . . . . . 
Matts (Johanss) Sangi (Karppinen) (1714) husbonde (OuluRK1741s011)
(Oulunsuusta) (ei eRK)
hustro Brita (Johansdr Hyrkäs) (s. 22.9.1724 ) (sivulta 062)
(VL 18.3.1746)
 vide hos Johan Hyrkäs
(Matin ed. avio 1.12.1733 Oulu)

dräng Pehr Johansson Laticainen
(3) . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs052)
Jacob (Hanss) Juvani (Hartikka) (1703, d.7.11.1746 ) 
död 1746 in Novembri
dotter Carin (Jacobsdr Juvani) (s. 5.10.1728)
son Jacob (Jacobss Juvani) (12.12.1726 Muhos (SL))
1748 d 7 Martii blef .......
hustr Walborg (Johansdr Heikkinen) (Paltamosta)
(VL 1.4.1745)
dottrar Elin Jacobsdr Juvani) (s.16.2.1731) 
		 (VL 16.2.1753)(sRKs109-2)
dito Maria (Jacobsdr Juvani sr) (s. 2.9.1733) (sRKs052)
1746 10 åhr gl absens
son Jonas (Jacobss Juvani) (sRKs098-1)
om 7 åhr 1746 absens
(Anders Jacobss Juvani s1742, d.27.02.1747)

(4) . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs064-4)
Tårparen
Matts Tallman Carjalain (1706)
hustr Maria (1724)
son Jonas (Mattsss Tallman) (s.22.7.1735 ) 1746
Johannes (Mattsss Tallman) (s.2.12.1745) abd
dotter Brita (Mattsdr Tallman) (7.3.1739)
Mats (Mattsss Tallman) (29.1.1741)

sivu 062 (sRKs064)

(Muhos)
(eRKs053)
Johan (Pehrss) Hyrkäs (Rahko) (1707)
hustro Elin (Ruottinen) (1704)

dotter Brita (Johansdr Hyrkäs) (s. 22.9.1724 ) 
(VL 18.3.1746) gift hos Carppinen (sivulle 061-2)
son Hendrich ( Johanss Hyrkäs) (7.6.1729)
systr Agneta (Johsdr Hyrkäs ) (s.19.11.1731)
.......................
dr Joh Porcka farit til Pielis
son Johan 1746 om 10 åhr
p. Carin Carjalain (eRKs096)
dåtter Carin (Johansdr Hyrkäs Rahko ) (16.10.1735)
dreng Erik Latikaine (sRKs0097-4)
p Elin Aho... farit till Törnävä
dotren Elin (Johansdr Hyrkäs) (13.4.1738 )
Margeta (Johansdr Hyrkäs) ( 26.11.1740 )

styf.. Omel...
dr Olof Heickinen

sivu 063 (eRKs054) (sRKs065)

(Muhos)
Pehr (Pehrss) Hyrkäs
hustro Agneta (Henriksdr Tervonen) (Sotkamosta) 
(VL 13.3.1724)

bror Isack (Pehrss Hyrkäs)

hustro Malin (Johansdr Maunu) (Tyrnävältä)
(VL 21.2.1728)
(molemmat) i Purala ?
Pehrs swäg. Helgart
Marg Isacsdotter (Hyrkäs) (s.20.4.1730)

pig Agn (Henriksdr) Pääckö (Sotkamosta) (eRKs054)
gift i Cassila (VL 7.2.1746) (sivulle 066)
p Elsa Heinon ...
dr Olof Bengtsson (eRKs053)
farit med Cap. Löfwing till Swerige 17x3
....Ingebor Myllynen finnes .... Bohm. (eRKs021)
drengen Anders Laitinen i Uhleå 
(eRKs054)
Isacsson Johan
dreng poik Steff Tervo finnes i staden
(eRKs054)
dr And Coistinen
r.f.Marg. Terfwo
p. Lisa Cuosmatar
....... Pehr finner i staden
Pehr Pehrsson Waldan
Matts Comulainen (sivulla 039)
Pehrsson Isaac
 do dåtter Carin
dräng påi Johan Tervo
pig: Carin (Andersdr) Limatta (eRKs054) (sRKs065-3)

sivu 064 (eRKs055) (sRKs066)

(Muhos)
Eric Kuckonen (1696)
hustro Anna (1696)
son Eric (Ericss Kuckonen) (1718, d. 26.10.1746)
drunknad 1746 in 8 ..år
Hendrich (Ericss Kuckonen) ( s.29.3.1723)
hustr Maria (Thomasdr Leskelä) (s.1725 SL)
(vih abt 1747)
dotter Margeta (Eriksdr Kukkonen) (11.12.1724 SL) 
 bortgift till Nykyri (VL 2.4.1750) (sRKs074-1)
son Mats (Erikss Kuckonen) (s.26.1.1727)
son Mårten (Erikss Kuckonen) (30.1.1733)
dito Zachris (Erikss Kuckonen Tuppurainen) 
hustr Anna (Andersdr Keränen) (sivulta 065)
(VL 3.4.1751)
dotter Anna (Eriksdr Kukkonen) (2.2.1731)
p. Anna Lämpsä farit till Ahmais

sivu 065 (eRKs056) (sRKs067)

(Muhos)
. . . . . . . 
(perhe eRKs030)
Johan Keränen död 1749 (1677, d. 26.2.1749)
son Anders Johanss (Keränen) (1696)
hustro Helgart (Mattsdr) (1696)
son Mats (Johanss Nykänen) 
Pehr (Johanss Nykänen) (1733)
(molemmat) i Limingo
dotter Margeta (Johansdr Nykänen)
 bortgift till Ängeslewä 1744 (ei VL)
dito Lisa (Johansdr Nykänen Keränen) i Limingo
(VL 10.4.1753) (sRKs098-2)
os Anna And (Keränen)
(VL 3.4.1751) (sivulle 064)
Johan Anderson (Nykänen) 
flick Stina Ketutar farit til Paldamo (eRKs021)
Anders Andersson ( Keränen) (s. 9.2.1732 ) 1746
Mats (Anderss Keränen) (29.3.1735 )
Gustaf (Anderss Tuppurainen Keränen) (22.8.1738 )
. . . . 
(eRKs061) (sRKs067-4)
Thomas (Erikss) Clemettinen (Sotkamosta) (1696)
hustr Anna (Simonsdr Kukkonen) (1701)
(VL30.3.1729)
sonen Simon (Thomass Klemettinen) (28.1.1735) 1746
Thomas (Thomass Klemettinen) (30.3.1737)
(poika Eric Thomass Klemettinen s.11.11.1729 sivulla 087)

. . . . . . . .- 

sivu 066 (eRKs057) (sRKs068)

(Muhos)
 Johan Cassinen död 1748 i Limngo
h Carin (Pehrsdr) Kokotar farit till Limingo
(VL 19.12.1736)
(koko perhe vv 1748-50 LiminkaRK1745s092)
son Olof (Johanss) Kassinen 
hustr Agneta (Henriksdr) Pääckölä (sivulta 063)
(VL 7.2.1746)
Johan (Johanss Kassinen)

Isak (Johanss Kassinen) (s. 20.12.1728)
hustro Marg (Eriksdr Kärnä) (1730) (sivulta 096)
(VL 11.3.1751)
dotter Agneta (Johansdr Kassinen) 

Inh Lisa Hålappa blind (eRKs057)
p Marg. (Isaksdr) Pohjalain bort gift til Utajerf
(sivulta 057) (VL21.6.1747) (sivulle 042)

sivu 067 (eRKs058) (sRKs069)

(Muhos)
Mats Laitinen(s. 0.12.1682)
hustr Brita (1681)
(ei VL)
stiufmor Marg
son Pehr (Mattss Laitinen) (1704)
hustr Dorothea (Olofsdr Kärnä) (1715)
(VL 25.3.1732)
Hendrich Mattsson (Laitinen) (1725)
Pehrs dotter Britha
Anders Pehrsson (Laitinen) i Uhleå
Matts Matson (Laitinen) (0.2.1720)
hustr Maria (Olofsdr Kärnä)(14.7.1727) (sivulta 094) vid i ....
(VL 12.3.1747)
Maria R...tar (Maria Johansdr Rahikatar) (Paltamosta)
(eRKs058)
.gift i Ascola (VL 1.1.1745) (sivulle 022)
pig Walb Heikitär
dito Marg. Pohjolatar i Rah..la (eRKs037)
p. Helg. Lyytitär farit till Sotkamo
p. Agneta H....
Pehrs dotter Margeta
. . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs038) (sRKs053)
Tårparen
Thomas (Thomass) Kuro (Leinonen) (1700)
hustr Anna (Mattsdr Laitinen ) (1695)
(VL 26.1.1729) (sivulta 036)
stiufson Johan
..... Lisa (nimi lisätty, Johanin vaimo ??)
dott Brita (Thomasdr Leinonen) (28.3.1729) 
1739 7 åhr (sRKs
Anna (Thomasdr Leinonen) (1.11.1731)

sivu 068 (eRKs059) (sRKs070)

(Muhos)
Thomas Leskelä (1660)
moder Margeta (1638, d. 4.4.1746) död 1746 in April
son Matts (Thomass) Leskelä (1704)
hustr Margeta (Mattsdr Halonen)(1709) 
(VL 25.3.1729)
son Anders (Thomass Leskelä) (1708 )
hustr Anna (Påhlsdr Holappa) (s.15.8.1727) (sivulta 080)
(VL 25.3.1748)
Claes Thomasss Leskelä) (1720)
hustr Brita ( Matsdr Laitinen Halonen) (1726 )
(VL 25.3.1748) 
(Mahdollisesti Britan ed. avio VL 11.3.1747
	 Isac Pucki Oulunsuu) (sivulla 086)
dotter Lisa (Thomasdr Leskelä) gift i Engeslefwä Rijko
(VL 29.4.1746) (mies: Johan Anderss: Rijko)
dito Maria (Thomasdr Leskelä) 
Mattson Thomas (Mattss Leskelä) (1739)
dito Claes (Matss Leskelä) ( 15.3.1735 )
pig Elin Lechtol
dito Clas.....
Torparen 
(perhe eRKs069ao)
Johan (Simonss) Bongila (Määttä) (1687)
hustru Brita (Henrikss Hakkarainen) (1699)
(VL 10.12.1725 )
son Henric (Johanss Bongila) tjänar i Uhleå
Johan (Johanss Bongila) hos Henric Määttä
Stephan (Johanss Bongila) (s.12.12.1732) 
sgti Marg 
Anna (Johansdr Bongila Määttä)
son Zachris (Johanss Bongila) (s.13.3.1738)
dotter Margeta

sivu 069 (eRKs060) (sRKs071)

(Muhos)
Abraham Lievonen (1657, d. 21.1.1745) död 1745
hustro Anna
son Abraham (Abrahamss Lievonen) (1711)
hustro Carin (Abrahamsdr) (1711)
(VL 24.3.1732)
son Per (Abrahamss Lievonen) (s. 8.3.1722)
(VL 19.4.1751) (sivulle 098)
Hendric (Abrahamss Lievonen sr) 
 (VL1746 Tyrnävä)
(molemmat) i Limingo
dotter Anna (Abrahamsdr Lievonen) ( 17.7.1726 )
.....gift till Karhula (sivulle 074)

Inh Carin Lievonen (eRKs090)
flick Britha Kouckari Romppa
son Abraham (Abrahamss Lievonen) (s.20.5.1735 )
do Henrik (Abrahamss Lievonen) (s. 7.4.1737)
dot Anna (Abrahamsdr Lievonen) (s.18.12.1740)
Rijkos dreng
Pehr Lesonen
. . . . . . . 
(eRKs072)
Tårparen
Påhl Seppänen.
h Walborg
dr Margeta (Påhlsdr Seppänen) (1721)
dito Carin (Påhlsdr Seppänen) (26.12.1731)
1746 Brita (Påhlsdr Seppänen) (4.7.1734)
8 åhr ....

sivu 070 (sRKs072)

(Muhos)
. . . . . . . . . . .
(eRKs061)
Bertil Lodvonen (Antila) (1689)
hustr Anna (Pehrsdr Puhakka) (1700) (ehkä eRKs066)
(VL 2.7.1746)
hustro Margeta (Eliadr) (1694, d. 11.5.1744) död 1744
måg Bertill (Abrahamss Lievonen) (22.8.1720) (eRKs060)
hustro Maria (Bertillsdr Lodvonen Antila)(11.3.1725)
(VL 10.5.1744)
Carin (Bertillsdr Lodvonen Antila)(s.28.9.1727) abs 1744
Lisa (Bertillsdr Lodvonen Antila) (20.9.1734) abs 1744
flickan Anna Likånen död 1745 (ei KL) (eRKs018-18)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs062yo)
Abraham Lodvonen (1683)
hustro Lisa
son Abraham (Abrahamss Lodvonen) (10.4.1726)
hustro Lisa (Isaksdr Nykänen) (sivulta078)
(VL 29.2.1745) ja (VL20.4.1745)
... Carin Cårhonen gift till Kemilä
pig Lisa Låhtander
dreng poig Hindr
pig Margeta Antikainen farit till Uhleå

sivu 071 (sRKs073)

(Muhos)
(eRKs091) (sRKs073-1)
Matts (Bengtss Karjalainen ) Hywönen (Hyvärinen) (1695)
(Kuusamosta)
(ed. vaimo VL 3.4.1722)
hu Walborg (Erikss Tihinen) (yliviiv) (1685, d.2.4.1749)
(uusi vaimo)
h. Juliana (Eriksdr Timonen) (1709) (lisätty) (eRKs092)
( ed mies Johan (Ivan) Kurkinen d. abt 1741) 
(VL 27.12.1749)	 

son Erich (Henrikss Hyvönen Tihinen) 
hustro Anna (Pehrsdr Määttä) i cronoby Hospital
( VL 28.1.1729 )
dotter Anna (Erikss Tihinen) (1.2.1737)
 half galen ja nästan hahl ??
son Bengt (Mattss Tihinen Hyvärinen) (12.4.1730) (eRKs091)
hustr Brita (Jacobsdr Korhonen)(1729) (Oulunsuusta)
(Oulu VL 17.2.1752) 
syster Margeta
Eriks son Hindrich
Eric
Torparen 
Abrah Simonson
hustro Anna (Markkain)
son Simon tjänar hos Bohm i Tikilä
dotter Anna
son Abraham (Abrahamss) (s.1.1.1731) ..........
dotter Agneta (Abrahamsdr) (s. 29.1.1735) 1746 10 åhr gl

sivu 072 (eRKs064) (sRKs074)

(Muhos)
Pehr Nykyri (1699)
hustro Anna (Eriksdr Hyrkäs)
son Anders (Pehrss Nykyri) (s.3.4.1726 )
dito Henric (Pehrss Nykyri) (s.28.6.1728)
dotter Anna (Pehrsdr Nykyri) (s. 30.10.1729)
(VL 13.3.1752) (sRKs066-2)
pig Britha Häckiö
son .....
syst Lisa
pig. Carin Simotar
son Mats 1748
. . . . . . . . . . .
(eRKs065)
(klockar) Johan (Simonss) Pasoi (Honkanen)
hustr Lisa (Henriksdr) (1689, d. 5.7.1743) död 1741
(VL 23.11.1723)
dotter Brita (Johansdr Paaso)(s.29.5.1729 Ii ??) 
 gift i Särkijerfwi Kerälä (VL 12.3.1751)(sRKs001)
son Johan (Johanss Honkanen Paso) (23.9.1725)
 afvikit till Ryssland 1747
Simon (Johanss Honkanen Paso) (3.5.1728)
dito Henric (Johanss Honkanen Paso)
. . . . . . .
Jer, Häckänen
h Agn Simonis (Paaso) (eRKs070)
(ei VL)

sivu 073 (eRKs065) (sRKs075)

(Muhos)
Pehr (Pehrss) Tuppurain
hustr Anna ( Jacobsdr Määttä) ( 14.2.1724) (eRKs090)
 (VL 21.4.1741) 
p Anna Haloin
stiufahr Hendrics o Sotkajärvi T...ela
hustr Anna död 1747 (ei KL)
dåttrar Brita (Pehrsdr Tuppurainen) 
Carin (Pehrsdr Tuppurainen) (1.12.1725) död 1752 (ei KL)
Anna (Häikiö) (1729, d. 21.2.1749) död 1749 sf 21 Feb
dr Johan Mich....afvikit till Tornävä
dr Olof Uusisuorsa i Engeslefwä 
abs 1745 1746
dr Pehr Kärpä (sRKs109-2)
. . . . . . . 
(eRKs064)
Henrik Hångan (s.1706, d. 14.3.1759)
hustr Margeta (Kokotar) (s. 1702, d. 23.12.1762)
son Staffan (s.1729) (ei SL)
. . . . . . . 
Syti Marg
.......................
(eRKs052) (sRKs075-4)
Torparen
Lars (Larss) (Rautio) Råuhiainen (1704) 
hustr Lisa (Johansdr Lochtander) (s.1724 )(Kajaanista)
 (VL 23.10.1741)
hustr Lisa (1688. d. 4.6.1744) död 1744
(Muhoksen VL:n mukaan Lars Rouhiaisella oli kaksi
Liisa-nimistä vaimoa 1730 Liisa Leinonen ja 
1741 Liisa Lohtander. Kuolleissa on 1744 Liisa-vaimo
vielä 1748 syntyneen Johan-pojan äidiksi on merkitty
Liisa Lohtander. Joko vihkivuosi on väärin tai 1.vaimo
kuolinvuiosi on väärin)
son Abraham Larss Rautio l. Rouhiainen) (s.18.1.1731)
flick Marg: Taskinen

sivu 074 (sRKs076)

(Muhos)
. . . . . . . . 
(eRKs018-12)
Jacob Karhu (Nurro) (1692)
hustru Ingred (1698)
son Henrik (Jacobss Nurro Karhu) 29.11.1723 (SL)
hu Anna (Abrahamsdr Lievonen) 17.7.1726 (SL) (sivulta 069)
(ei VL)
dotter Lisa (Jacobsdr Karhu)
 bort gift till Särkijerfwi(VL 25.3.1744) 
(VL 10.3.1745) ( 2 eri kertaa?) (sivulle 001)
dito Carin (Jacobsdr Karhu) (s. 24.1.1726)
son Jacob (Jacobss Nurro Karhu) (27.12.1727 SL)
Michell (Jacobss Nurro Karhu) (s.4.7.1731)
Påhl (Jacobss Nurro Karhu) (19.1.1734 )
Abraham (Jacobss Nurro Karhu) (ei SL) 1749 9 åhr gl
Johan (Jacobss Nurro Karhu) (31.10.1738 )8 åhr
. . . . . . . 
(eRKs066)
Johan (Sigfridss) Antila (1711 )
hustr Margeta (Pehrsdr Jurvakainen) (1707) (VL 24.1.1731)
bror Eric (Sigfrids Antila) (s.11.5.1724) 
 i Tahvola måg (VL 17.12.1745) (sivulle 055)
. . . . . . .
pig Anna Kettunen
dito Maria (Eriksdr) Hilduin (eRKs036) (sRKs085-3)
(myös sivulla 075)
söner Elias
Johan
Sigfrid 1746
Eric Ericsson Pohjalain
.... Carin (Eriksdr) Hyrkätär gift i Henttula(eRKs061)
(VL 15.12.1745) sivulle 076)
son Pehr (eRKs061)
dito Erich(yliviiv)
dotter Lisa

sivu 075 (eRKs067) (sRKs077)

(Muhos)
Pehr (Erikss) Anttila (Heikura) (s.1709)
hustro Coecilia (Eriksdr Komulainen) (s.1695) 
(VL 7.10.1731)
son Pehr (Pehrss Anttila Heikura) (s.22.2.1731 oä)
hro Carin (Staffansdr Halonen) (18.1.1731 ) (sivulta 086)
(VL 26.3.1751)
e Carin Määttä hos Laihiainen (sRKs077)
p Maria Hilduin vide pag ante...... (sivulla 074)
dito Marg Mättä
(perhe eRKs079 sRKs077)
Joseph (Henrikss) Könönen (1702) (sRKs077)
hustr Malin (Isaksdr Gisselkors) (1707) 
måg Johan (Karjalainen Long)( 1727)
hustr Anna ((Josefsdr Könönen) (s. 3.3.1728 ) (ei VL)
(molemmat) i Carjalain (???) (sRKs063)
Sara (Josefsdr Keränen l. Könönen) (s. 10.2.1730)
Maria (Josefsdr Keränen l. Könönen) (s.13.09.1732)
Malin (Josefsdr Keränen l. Könönen) (s. 05.10.1735 LS)
Carin (Josefsdr Keränen l. Könönen) (s. 02.06.1738 LS) 
				1746 abs
dr Anders Sopalain
ifr Pald a... 1746 attest af hc pastor Cajanus 
dat Paldamo af 11 Feb 1746

sivu 076 (eRKs068) (sRKs078)

(Muhos)
Bertill (Thomass) Henttula (1695 )
hustr Carin (Eriksdr Hyrkätär) (sivulta074)
 Hyrck reverte duas pagellas
(1697) (VL 15.12.1745)
son Thomas (Bertilss Henttula) (s.1722) 
dito Johan (Bertilss Henttula) (s. 21.12.1728 )
dåtter Carin (Bertilsdr Henttula) (s.12.12.1723)
finnes i Uhleå hos Bergman (ei sRK)
(VL 26.5.1755 mies: drg Erik Ischanius Oulusta)
p Anna (Kåuhia) ( Råuhia?)
 gift med sold Räf (eRKs076) (sRKs110)
son Bertill (Bertilss Henttula) (s.1732) 1746
Joseph (Bertilss Henttula) (s. 18.3. 1735) 
död (d.16.9.1753)
Gustaf (Bertilss Henttula) (s.25.7.1738)
. . . . . . . . . . . . . . .-
(eRKs068)
Sigfred Ukkola (Mustonen) (s.1685)
hustr Walborg
son Sigfred (Sigfridss Ukkola Pyykkö Mustonen)
hustro Anna (Isaksdr Gisselkors) 
(VL 17.12.1734)
son Johan (Sigfridss Ukkola Mustonen) 
hustr Margeta (Larsdr Tyskälä) (Tyrnävältä)
(VL 19.3.1738 )..............
(molemmat) afvikna till Cajana 
dotter Walborg (Sigfridsdr Ukkola) (VL 20.10.1745) 
afvikit till Sotkamo denna Walborg
(mies:Sold:af Öfv Liut: Comp: Jöran Jacobss: Hårtanen )
p Anna Cåmulain i ...ukala abs 1746
(koko joukko??) afvikna ..... till Cajan
(Sigfrid Ukkola möi 1751 tilansa Ukkola RN.o 28)
(Johan Påhlsson Wäärälle, perhe sivulla 082)

sivu 077 (eRKs069) (sRKs079)

(Muhos)
Henrik Roininen (Holappa) (1686)
hustro Margeta (1700)
son Gustaf (Henrikss Holappa Roininen) (1706) 
hustr Lisa (Abrahamsdr Raappana) (1706) 
(VL 23.2.1729)
son Pehr (Henrikss Holappa)(1701, d.27.4.1751) död 1751
hustr Brita (Carlsdr Leskelä)
(VL 5.3.1734)
(poika Bertil alempana)
son Henric (Henrikss Holappa Roininen) (1727)(ei SL) 
hustr Margetha (Hansdr Walkonen) (s. 1.4.1728 ) (sivulta081)
(VL 21.3.1748)
dottern Lisa (Henriksdr Holappa) gift i Kimingi 1745
(VL 15.3.1745 mies: Pehr Abramss Sävälä)
Margeta (Henriksdr Holappa) gift i Keinelä
(VL 23.3.1748) (sivulle 060)
Carin (Henriksdr Holappa)(1731)
(VL 19.3.1751) )(sivulle 058)
Maria (Henriksdr Holappa)
Anna Gustavi (Roininen)
Brita dito (Gustafsdr Roininen) (11.3.1732)
Henric Gustavi (Holappa Roininen ) (29.8.1734)
Bertill Petri ( Holappa) (1738) (ei SL)
Gustaf Gustavi
Mats Bongila (1717)
hustro Susanna (Eskilsdr Eskelinen) (s. 22.1.1722)
flick Walb Carvon

sivu 078 (sRKs080)

(Muhos)
........
Henric Bongila
hustro ....(Anna 1700, d. 17.3.1746)
son Peer
Henrik 1743
dotter Carin
Brita
Anna (kaiiki kolme) videatur hos Pehr Tuppurainen i Muhos
dr. p. Henrik Keränen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs070) (sRKs080)
Isacs Nykälä (1688)
hustr Lisa (s. 1696 d. 4.8.1750) död 1750
mågen Olof (Matts Honkanen)(Paltamosta9 ( 5.4.1708 )
hustr Brita (Isaksdr Nykälä) (16.4.1719) 
(VL 6.4.1736)
son Isacs (Isakss Nykänen) 
hustr Anna (Andersdr Kassinen) (sivulta 052)
(VL 21.2.1745)
dotter Lisa (Isaksdr Nykänen) (1728)
 gift i Lodvola (VL 29.2.1745) (sivulle 070)
Maria (Isaksdr Nykälä )
 bårt gift till Engeslefwä (VL 17.3.1751)
(mies: Isak Mattsss Wuotti)
p- Anna (Påhlsdr) Hålappa (s.15.8.1727) (eRKs048)
tjänar i Puhacka (VL 25.3.1748) (sivulle 068)
p Carin Häikiö i Bongila
p. Anna Påhlsdr Hålappa i Leskelä
drg- Erich Päcköin
p. Elin Lehtolain vide i Lesk

sivu 079 (eRKs071) (sRKs080)

(Muhos)
. . . . . . . . . . . . . . . .-
(sRKs080-3)
Henric B. Tickan (Perttunen) (1714)
hustro Carin (Mattsdr Halonen) (1717)
(VL 5.3.1734 )
. . . . . . . . . . . . . . . .-
(sRKs080-4)
bror Bertill (Bertilss. Tickanen) (1717)
hustr Brita (Påhlsdr Kananen) (1720) (Sotkamosta) (eRKs073)
(VL 17.3.1741)
. . . . . . . . . . . . . . . .-
(sRKs080-5)
Bror Elias (Bertilss Tikkanen) (s.27.10.1726)
hustr Britha (Bertillsdr) (1722) (ei SL) hoos Christer Keckonen
(Christer Kekkosella piika Brita Polvinen, joka on tämä)
(tod. näk. oli kaksi piika B.P:ta toinen Jacob Karhun vaimo)
(Polvisia Sotkamosta)
(VL 21.2.1751)
p. Malin (Påhlsdr) Hålappa(29.3.1724) (eRKs048)
 död 1743 (ei KL)
p. Marg (Påhlsdr) Hålappa (eRKs073)
gift i Uhleåsuby hos Condio
(VL.6.1.1746) (mies: drg Johan Pehrss Kondio)
(ovat sivulla 049)
dotter Brita Henrici (Tikkanen) (s. 18.10.1735) 
			abs 1746 om 8 åhr 
Marg Mattsdr Hålappa (7.4.1737)
Brita (Påhlsdr) Bångila (23.1.1730) (eRKs050)
drp Georg Camälain ??
Carin Henrics dotter (Tikkanen)
dr Eric Camälain ??
. . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs071)
Eric Puhacka
hustr Margeta (Henriksdr) (1668, d. 1.8.1743)
(ei VL)
. . . . . . . . . . . . . .
(eRKs071) (sRKs081-2)
stiufson Eskill (Michelss Puhakka)
hustro Coecilia (Påhlsdr Seppänen)
(VL 3.3.1734)
moder Maria död (ei KL )
dotter Maria ( Eriksdr Puhacka) ( 30.3.1724)
gift i Häikiö (VL 4.4.1748) (sivulle054-2)
son Johan (Ericss Puhacka) (1735)
Hendrich (Ericss Puhacka) (20.3.1727)
dåtter Walborg (Ericss Puhacka) (28.6.1729)
Margeta (Ericsdr Puhacka) (21.4.1732)
son Eric (Ericsdr Puhacka) 1747
dito Michell (Ericss Puhacka) 1749 6 åhr gl
drengp Anders Heikinen

sivu 080 (sRKs081)

(Muhos)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs081-1)
Henric (Hanss) Puhacka (1688)
h. Ingred (Månsdr) Torvitar (1703, d.21.10.1745)
(ei eRK) (Paltamosta) (yliviiv) död 1745 (eRKs082)
(VL 2.7.1744 )
hustr Anna (Christersdr Kermitär) (1696) (lisätty) 
(Oulu VL 27.3.1746)
dotter Anna (Henriksdr Puhakka) gift i Särkijärfvi Jurvala
(VL 3.3.1745) (sivulle 003)
son Henric (Henrikss Puhakka)(1.5.1726)
hustr Margeta (Eriksdr Heikura) (1726) (sivulta058)
(vih abt 1747)
dotter Carin (Henrikss Puhakka) (s.11.6.1731) 
gift i Heicura (VL 19.3.1751) (sivulle 058)
. . . . . . .
p Marg. Pohjalain i Leskelä
pig Anna (Påhlsdr) Hålappa (s.15.8.1727)
 gift i Leskelä (VL 25.3.1748) (sivulle 068)

dr Erich Määttä i Kiviniemi
flickan Anna Hytincoski
. . . . .- 
(eRKs072)
Abrah (Anderss )Tickanen död 1743 in .... (ei KL)
hustr Maria (Andersdr Ollila) gift i Haukipudas
(VL 12.2.1734)
(Marian 2. avio VL 26.3.1750 mies: bd. enkl: Thomas Ervast )

son Anders (Abrahamss Tickanen) vargierings ...afvikit .......
hustr Carin (Påhlsdr Wäärä) (eRKs074)
(VL 21.12.1739)
son Abraham (Abrahamss Tikkanen) (s. 4.11.1726)
hustr Anna
Lisa Kärckäin i Uhleosuby
...Isack
dotter Walborg (Abrahamsdr Tikkanen)
(VL 31.4.1746 mies: dräng Ricko Matts Martikain Sotkamosta)
(ei lapsia HISKIssä)
 gift med Abr. Huovinen 
Rippikirjassa Walborgin ja Annan vihkitiedot vaihtuneet)
dito Anna (Abrahamsdr Tikkanen) (1726)
gift i Sotkajärvi med drängen Rijko
((VL 11.2.1746 mies: Matts Jacobss Wimbar )(sivulle 042)
vid hos Eric Hildunen i sty...
. . . . . . . 
(perhe eRKs036 sRKs 073)
Eric (Henrikss) Hilduinen 
hustr Ingrid (Timothidr)
dotter Brita (Eriksdr Hiltunen) 
son Hendrich (Erikss Hiltunen) (1.4.1740)

sivu 081 (eRKs073)

(Muhos)
Henr. (Anderss) Tickanen död 1744 in (ei KL)
hustro Margeta (Påhlsdr Seppänen) 
(VL 23.3.1724)
son Påhl (Henrikss Tikkanen) (s. 29.9.1732)
senior Mats (Henrikss Tikkanen) (s.23.2.1729)
h Maria (Mattsdr Walkonen) (23.6.1723) (sivulta 083)
(VL 9.4.1748)
p Carin Hånganen afvikit till Engeslefwä (eRKs073)
drg Joh Waldan
dottrar Marg (Henrikss Tikkanen) (23.1.1738) 1747
Brita (Henrikss Tikkanen) (23.1.1738) 
....Anna (Henrikss Tikkanen) (15.2.1742)
Joh (Olofss) Honganen
h Anna (Turutar) (1704) (eRKs028)
(ei VL)
dr Anna (Johansdr Honkanen) (s. 18.1.1736) 1745 1 g 9 åhr gl
dito Elisabeth (Johansdr Honkanen) (s.22.11.1740)
. . . . . . . . . . .
(eRKs073)
Hans Walkonen (1695, d. 28.9.1745) död 1745 in Novembri
hustr Helgart död 1753 in Jan (ei KL)
son Olof (Hanss Walkonen) (s.29.10.1724)
hustro Dorde (Hansdr Sangi)
(VL 13.3.1746 Oulu)
dotter Lisa (Hansdr Walkonen) (8.6.1731)
senior Margeta (Hansdr Walkonen) (s. 1.4.1728 ) gift i Roinila ?
(VL21.3.1748) (sivulle 077)
p. Mar. Hålappa i Ticka Bertill
p Lisa Cålematar i Uhleå
son Hans 1744 9åhr gl
p Anna Heiskanen i Cajana
pig Marg Hålappa
dr Henric Kempain (20.9.1727)
 i Uhleå (Oulu VL 16.5.1749) (eRKs018-18)
dr Elin 1747
Eva
dr Isack Kåckan??
dotter Helena

sivu 082 (eRKs074)

(Muhos)
Påhl Hardicka Wäärä (1685) (nimi Wäärä lisätty yläpuolelle)
hustru Brita (1689)
son Jacob (Påhlss Hardicka)
hustr Carin
dotter Walborg (Påhlsdr Wäärä) gift i Kåckola
(VL 29.1.1752 )(sRKs086-4)
(mies Jacob kuuluu ilmeisesti alempana olevaan perheeseen
jota viittaus Kåckkola tarkoittanee.)
son Johan (Påhlss Hardicka Wäärä)
hustr Margeta (Påhlsdr Wikiö)
(Liminka VL 15.3.1747)
(Margareta Johansdr Wäärä 2.1.1748)
(Britha Johansdr Hartikka 8.1.1750)
( Johan Wäärän perhe) i Uckola (sRKs078 -2)
Mats (Påhlss Hartikka) (25.9.1723)
Eva Jacobsdr (Hartikka)
Britha (Jacobsdr Wäärä Hartikka) (7.11.1731)
Påhl Jacobson (Jacobss Wäärä Hartikka) (27.1.1734)
p Lisa Karckain
drp Eric Ericson
Jacob Jacobson (Wäärä Hartikka) (13.10.1736) 1748 10 åhr gl
. . . . . . . . . . . . . . . .
Kuckånen 
Extreme potator
Pehr (Pehrss) Pelkonen (Heinola) (1715, d.10.5.1750)
hustr Walborg (Hansdr Kuckonen) (1710. d.10.5.1750)
(VL 29.1.1736)
bägge ..glat i graf på Uhleå ... ....10 Maji 1750 (hukkuivat)
syster Carin (Hansdr Kuckonen) död 1751 (ei KL)
Magd Pehrsdr (Pelkonen)(1737) (ei SL) 1746 8 åhr
do Maria ( Pehrsdr Pelkonen Kukkonen) (10.1.1739)
Anna ( Pehrsdr Pelkonen) (ei SL) 
dreng Joh. Clemi

sivu 083

(Muhos)
. . . . . . .
Mats Wal...(yliviiv) Walkonen (lisätty)
hustru Walborg
son Mats (Mattss Walkonen)
hustro Brita (Bertillsdr Kosunen) (eRKs096)
dotter Maria (Mattsdr Walkonen) (23.6.1723)
 i Engeslefwä gift i Tickala (VL 9.4.1748) (sivulle 081)
son Abraham (Mattss Walkonen) (3.10.1725)
Johan (Mattss Walkonen) (11.1.1728) 
pig. Marg. Lappalain (eRKs097)
.... Carpises .encka Anna död 1749 in Aprili (ei KL)
dr Lisa M ....död 1752
son Jöran

sivu 084

(Muhos)

Johan Carhu (Ruckilainen )(1681, d.19.1.1749) 
hustru Walborg
måg
Henrik (Pehrss Ruckila Laitinen) (1719)
hustru Sara (Thomasdr Keinänen Kondu) 
(VL 13.4.1740)(eRKs078)
syster Walborg (Thomasdr Kondu) (1725)
gift med Mats Matsson Wäärä (VL 4.3.1745) (sivulle092)
dr Thomas Laitin (1689,d. 21.1.1745) (eRKs058)
son Anders
p. Anna Comulatar
. . . . . . . . . . .
(eRKs076)
förra åboen
Jacob (Casparsson) Karhu (Saxa)(1699)(uusi avio RK1757s151)
hustro Maria (Isaksdotter)(1692)(d.27.6.1752)
(VL 4.1726 Muhos)
(tytär Ingrid 1748, d.16.12.1749)
. . . . 

sivu 085 (eRKs076 ao)

(Muhos)
Daniel (Henrikss) Gesti
hustru Carin (Stefansdr Ukkola) (s.2.1.1725)
(eRKs039)
(VL 10.3.1744)
(Daniel Gestin ed.vmo Marg Henrikdr Huovinen kuoli 23.3.1742)
(Carin Ukkolan ed. avio oli 17.1.1738 Pehr Pehrss Määttä)
(Carin olisi ollut 13 vuotias )
moder Anna ( 1678, d.19.12.1750 ) död 1750 in December
son Henrik (Danielss Gesti) 
hustro Helgard (Andersdr Kassinen) (sivulta 052)
vide i Pyhänsievä Cassila 
(VL 3.3.1752)
dåttren Anna (Danielsdr Gesti) (s.27.1.1723)
Carin (Danielsdr Gesti) (s. 26.4.1729)
Margeta (Danielsdr Gesti) (s.25.9.1731)
p- Marg Urpiain afvikit till Stockholm (eRKs 044)
stiufson Pehr Pehrsson (Määttä) (14.7.1739) 1746 6 åhr gl abs
. . . . . . .
Inh Marg Tolotar (eRKs079)
dr Maria (eRKs079)
(molemmat)hos Länkinen Gisselkors
. . . . . . .

sivu 086 (eRKs077) (sRKs084)

(Laitasaari)

(1) . . . . . . . . . . .
Matts Halonen (1675, d. 23.2.1747) 
död 1747 in Febr
hustro Carin
Stephans e Lisa (Mattsdr Laitinen) (1704)
(mågen Jörans) Anna (Mattsdr Halonen)
stiufdr Brita (Stefansdr Halonen) (1731)
Matts Stefansson (Halonen) (22.8.1727)
..........
Carin Stephani (Halonen) (s. 18.1.1731 )
 (VL 26.3.1751) (sivulle 075)
måg Jöran Bertilsson Bertula (eRK OulujokiRK1741s008)
(ei VL )
(Jöran, vaimo Anna ja anoppi Carin OulujokiRK1749s008)
dr Brita Matsdotter (Halonen) 
(VL 11.3.1747 mies: Isak Pehrss Pucki Oulunsuusta)
(katso sivu 068)
Robert Gabrielson Gisselkors (1735) (ei eRK)(sRKs086)
(2) . . . . . . . . . . . 
(eRKs065-3)
(Smed) Claes (Pehrss) Keinänen (1702)
hustro Sophia (1701) blind
son Pehr (Claess Keinänen) (s.29.4.1724)
hustro Wallborg (Pehrsdr Korhonen)(s. 20.2.1724) 
				(eRKs018-16)
(VL 31.3.1743) 
dotter Malin (Claesdr Keinänen) (s. 17.10.1728)
 (VL 8.3.1752)(sRKs091-1)
son Claes (Claess) (Trumpet Keinänen) (s.12.12.1730)
1744
dotter Carin (Pehrsdr Keinänen) (16.11.1739)

sivu 087 (eRKs078ao) (sRKs085)

(Laitasaari)
Jacob Hardicka (1686, d. 16.4.1752) död 1752
hustro Margeta (1685, d.21.3.1749) död 1749 in Martii
son Jacob (Jacobss) Hardicka ( 1719)
hustr Anna (Johansdr Karjalainen Kinnunen) (7.1.1722)
 (VL 16.3.1738)
dåtter Margeta (Jacobsdr Hartikka) gift i Uhleåsuby
(VL 6.3.1744 mies: Enkl: Steff: Steff:s: Lappalain )

Brita (Jacobsdr Hartikka) (12.9.1723)
(VL 27.10.1747 mies: Dräng Zachris Zachriss: Wänänen (ei SL) 
( 2 lasta 48 ja 49, HISKIssä ei muita eivät sRK:ssa)
Jacob Jacobson ( Hartikka) (14.12.1738) 1743 8åhr gl
dr poika ....Ericsson ... finnes i Uhleå
dräng Erich (Thomass) Clemettinen (11.11.1729)
(eRKs061) (sRKs068-4) (vanhemmat s 065)
 hos Pehr Pelckonen (???)
flickan Carin Zachrisdotter .....
. . . . . . . 
(sRKs085-2)
Kopsa
Johan (Erikss) Keränen (Kopsa) (1719) (eRKs117)
hustr Walborg (Eriksdr Kemilä Könönen) (1724)(ei SL) (ei eRK)
(VL 5.4.1741)
moder Elin (eRKs116)
son Michell (Erikss Kopsa) (eRKs117)
. . . . . . .
Inh Carin Waisanen (1680)
flickan Carin Michaelis Ä...äs 1746 8 åhr afvikit til Paldamo
dotter Lena
Inhys Maria Karjalainen

sivu 088 (eRKs079ao)

(Laitasaari)
afvikit till Laanila (koko perhe)
Michell Laihiainen
hustru Walborg
son Michell (Michellss Laihiainen)
hustru Carin (Påhlsdr Väisänen)
(VL 26.5.1734)
son Christiern (Michellss Laihiainen)
nya åboen
Eric Gr.son Antila (ilm Laihiain)
hustrun Anna videatur hos And Huovinen
(ei VL)
svärmor Lisa
(perhe eRKs080 sRKs087 ao)
Henric (Henrikss) Hämhelä (1698)
hustr Maria (Johansdr Kanniainen) (1704) (Oulunsuusta)
(Oulu VL 30.3.1725)
moder Walborg (1682)
måg Henric (Henrikss) Caipon vide i Caipola (sivulta 056)
hustr Walborg (Henriksdr Hämälä)
(vih abt 1748)
Maria (Henriksdr Hämälä) (s.13.1.1738)
p. Helgart finner i Laitila
dr, p. Joh. Bångila hos Henric Määttä
son Pehr 1745 8 åhr gl ...1748
........
p. ........Pehrsdr Condio
Hackaraises enckia
son Pehr

sivu 089 (sRKs088)

(Laitasaari)
Hans (Mattss) Hämhelä död 1742 (s.1703, d.10.5.1743)
Enckan (lisätty)
hustro Carin (Pehrsdr Hiltunen) (s 1714)
Thomas (Henrikss Nissinen) (s 1721) husb (eRKs067)
(Paltamosta) (isä alla)
 (VL 8.5.1744)
fad Henric (Nissinen) (s.1693, d. 16.3.1762 LS) 
(eRKs067) (sRKs085-4)
hustru Walborg (1684, d. 18.6.1747) (yliviiv)(eRKs067)
dr Brita (Henriksdr Nissinen) (eRKs067)
 gift med Abr. Kassinen (ei VL) vai Huovinen ?
absens.
. . . . . . . . . . .
(eRKs082)
Michel Stark (Huovinen) död 1747 (ei KL)
dr Dorothea (Michelsdr Stark) 
hustru Lisa (yliviiv)
dr Anna (Michelsdr Stark Huovinen)
gift i Limingo
son Tobias (Michelss Stark Huovinen)
fregventerar scholan i Uhleå numera General Pause
. . . . . . . 
pigan
dotter(yliviiv)
Sara (Hansdr Hämälä) (s.19.11.1739)
Johan Henr. Tomber
p. Sophia Condio vide. pag ante...
(eRKs081)
Christ Keckonen
hustrun Anna
(ei VL)
hustr Margeta död1746 (s.1704 d. 2.1.1746)
moder Sara död 1752 Martii (ei KL).........
son Gabriel ......i Stockholm
p. Brita Polv(inen) 
(sivulla 100 toinen Brita Polvinen on eri henkilö)
(tämä Brita VL21.2.1751 sivulle 079)
(eRKs097)
... Lisa i Utajärvi
dotter Brita (Christersdr Kekkonen) (s.23.9.1733)
p. Marg. Bångila gift i Condio
dr.p. Henr. Tomberi i Hevonoja
son Bertil (Christerss Kekkonen) 1746 om 10 åhr (s. 4.12.1736)
bror son Niels??
Gabr. Gabrielsson
dr.p. Olof Kettun
flickan Brita Jöransdr

sivu 090

(Laitasaari)
(eRKs081ao)
Abr.(Abrahamss) Huovinen (1724)
ho Brita (Henriksdr Hämäläin)(Paltamosta) (s.1729) Nissinen 
(VL5.2.1746)
syst Margeta (Abrahamsdr Huovinen) (sRKs061-2)
tjänar i Kärnälä
bror Henrik (Abrahamss Huovinen) (24.8.1727)
Anders (Abrahamss Huovinen) (30.11.1729)
Mats (Abrahamss Huovinen)
dotren Carin (Abrahamsdr Huovinen) (22.12.1734)
Pehr Keckon
h Walborg
dr poicka Hendr

(eRKs082yo)
And. (Mattss Tihinen) Winicka (Sofian 2.avio)
			 (1693, d.6.1.1746)
genom ett olyckligt fall blifvit hastigt död 1746 in Jan
(VL 20.11.1726)
hustr Sophia (Josefsdr) (1681, d.11.5.1751) död 1751
. . . . . . . . . . . . . 
son Henric (Johanss Viinikka) (s. 9.7.1722) 
 (VL18.3.1752) (sRKs088-4)
dåtter Sara (Johansdr Hyrkäs) (1723) (vih abt 1749) 
			(sRKs064-2)
i Engeslefwä gift i Hyrkäs (mies Henrik Johss Hyrkäs)
måg Michell (Johanss Karjalainen) (1725) (sivulta 101)
hustr Carin (Johansdr Viinikka) (s.1725 SL)
(VL 12.4.1749)
 son Anders (Anderss Viinikka) (s. 12.9.1727, d.23.12.1747)
 ....Thoma´ drg
dotter Lisa (Andersdr Viinikka) (s. 29.8.1734)

sivu 091 (sRKs089)

(Laitasaari)
(eRKs082ao)
Anders (Mattss) Huovinen(1697)
hustro Lisa (Simonsdr) (1705)
son Mats (Anderss Huovinen) (s. 1.12.1723)
hustr Maria (Henriksdr Nissinen)(1726) (Paltamosta)
(VL 7.4.1747)
son Carl (Anderss Huovinen) (s. 3.3.1730)
. . . . . . . . . . . . . .
(eRKs083yo)
gl Simon Gesti död 1748 (ei KL)
dotter Sara (Simonsdr Gesti) (1720)
gift med sold Nordin 1749 (VL 14.12.1749) (sivulle 108)
pig Maria (Henriksdr) Nissinen (ylempänä Matin vmo)
Anders Andersson 1746
dotren Walborg
dotter Lisa
 . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs083)
Elias (Erikss) Gesti (Nurro) (21.7.1696) 
hustr Carin (10.12.1696 )
dotter Maria (Eliasdr Gesti) i Juurus?? (ei SL) (ei sRK)
dot Brita (Eliasdr Gesti)
sonen Erik (Eliass Gesti) (1736) (ei SL)
Elias (Eliass Gesti Nurro) (28.5.1733)
dotter Elin (Eliadr Gesti Nurro ) (30.7.1736) 
son Johan (Eliass Gesti) (1746) (ei SL)

sivu 092 (eRKs084) (sRKs090)

(Laitasaari)

Mats Wäärä (1697, d. 8.11.1751) död 1751 in
hustru Lisa
(kuolleissa Laitas gl. Matts Wäärä 8.11.1751 (54år)
			 ja 27.3.1752 (63 år)
son Matts (Matts) Wäärä (1720 )
hustr Walborg (Thomasdr Kondu) (1725)(sivulta 084)
(VL 4.3.1745)
(ed. vaimo VL 19.12.1738 )
( Elin Mattsdr Määttä s.1712 d.9.12.1742 Sotkajärveltä)
dito Staffan (Mattss Wäärä)
ho Carin
(molemmat) i Limingo

p Carin
drpoicka Petter Simonis ...anen

. . . . . . . 
(eRKs084)
Inhys: Eric (Påhlss) Wärä
hustr Walborg (Jac.dr. Rahkoinen)
(VL 14.10.1729)
fosterdotter Carin (Eriksdr Wäärä)
 gift med Mats Matsson Laucka (VL 11.1.1752)
. . . . .-
Houckola och (???)
Thomas (Thomass) Mättä (Rönkkö) (eRKs084)
h Carin (Eriksdr Wäärä) (1712, 13.5.1754) (sivulta 097)
(VL 27.2.1744)

son Erich
syster Brita
stiufsyster dito
syster Anna (Thomasdr Määttä) (eRKs084)
måg Mats(Mattss) (Mättä) Ruotsalain (1727) (Iisalmesta)
hustru Maria (Thomasdr Määttä Rönkkö) (1720) (eRKs084)
(VL 26.1.1746)
Thomas Thomasson (Määttä) (eRKs084)

sivu 093 (eRKs085) (sRKs091)

(Laitasaari)
Pehr Condu (1700)
hustro Anna (1706)
son Thomas(Pehrss Condu ) (s. 21.1.1728)
dito Mats (Pehrss Condu ) (s.4.1.1730)
Lars 17xx x
B. flickan Carin Heiskanen i Hardicka (eRKs014 ??)
p Maria Heickanen (eRKs066)
son Lars
dotter Christin
gl. Mats Condu (1658, d. 9.4.1743) död 1743
hustro Margeta (Mattsdr)
dotter Marg (Mattsdr Kondu) (s.14.7.1733)

sivu 094

(Laitasaari)
S... Bostället
Hackarala
. . . . . . 
(ei eRK ei sRK) (RK1778s145)
Pehr (Pehrss Strandberg) (1718)
hustro Carin ( Jacobsdr Määttä ) (1726 (sivulta 098 )
(VL 14.4.1749)
(5 lasta Kempeleessä vv 1759-67)
Bror Henric
. . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs087)
Henrik (Jacobss Siekkinen) Kärnä (Margaretan 2. avio)
hustr Margeta (Andersdr)
(VL14.10.1732)
son Olof (Olofss Kärnä) (1719)
hustr Britha (Pehrsdr Pukki) (s. 3.1.1727 Oulu)(OulujokiRK1741s012)
(VL12.3.1747 Oulu)
dr Carin i Engeslefwä
dotter Anna (Olofsdr Kärnä) gift i Engeslefwä
(VL 28.2.1745 mies: Jacob Jac:s: Säisä)
Lisa (Olofsdr Kärnä) (s. 8.4.1725) 
gift i Perucka Tomberi (VL28.2.1745) (sivulle 058)
Maria (Olofsdr Kärnä) gift till Muhos Laitila (sivulle 067)
(VL 12.3.1747)
Bengt (Mattss) Kärnä död (ei KL)
hustr Anna (Henriksdr Askola) 
(VL 3.4.1729)
dotter Margeta ( Bengtsdr Kärnä) (29.12.1729) 
son Matts ( Bengtss Kärnä) (10.12.1731) 
Henric ( Bengtss Kärnä) (24.5.1739)
dotter Carin (Bengtsdr Kärnä) (4.2.1734) 
(Anders Bengtss Kärnä 00.02.1746 d. 28.8.1746)
Carin Henrici (Kärnä) (19.1.1734)
flicka Brita Joh. Carjalain (1725) (eRKs096)
 i Tihilä afvikit till Temmes
Pigan Margeta.....
dr Henric ...talainen
dr poik Henric Liimattainen i Engeslefwä
dr Mats Kärnä

sivu 095 (eRKs088)(sRKs92ao)

(Laitasaari)
Anders Sieckinen (d. abt 1754)
hustro Christina (Thomasdr Matikka) (s.1684, d. 8.5.1751) 
(VL 21.3.1738) (4.vaimo)
son Bertill (Anderss Siekkinen)(s 1707,d. 4.5.1771)
hustro Margeta (Eriksdr Keinänen) (s. 1711, d.5.1.1770 )
(VL 9.1.1735) 
son Anders (Anderss Siekkinen) )(abt.09.1722, d 23.06.1764) 
hustro Carin (Sigfridsdr Kolehmainen) (s.1729)
			 i Ahmais.......... (sivulta 030)
(VL1.3.1751)
Henric (Anderss Siekkinen) (s.22.01.1728)
dotter Margetha (Andersdr Siekkinen)(s.29.11.1733)
 1746 om 11 åhr 
pigan Carin Torvinen ifrån Paldamo (eRKs068)
			(sRKs93)
Johan (Anderss) Sieckinen Keränen (s.1706 d.3.4.1777 LS)
hustro Anna (Larsdr. Koistinen (Holappa) 
			(s. 1711 d. 12.1.1764 LS)
(VL 19.12.1728 )
son Anders (Johanss Siekkinen) (s.1733)
br Jacob
syster Carin (Anderss Siekkinen) (s.10.3.1724)
(jos Jacob ja Carin olisivat Johan Anderss sisaruksia olisi 
tämä ainoa merkintä heistä rippikirjoissa, todennnäköisesti
 he ovat Johan Anderssonin lapsia, eli korjattuna:)
(Jacob Johanss Siekkinen s.04.03.1736)
(Carin Johanss Siekkinen s. 13.02.1734)
p. Brita J Carjal
dotter Walborg

sivu 096 (eRKs088ao) (sRKs093ao)

(Laitasaari)
(eRKs088ao)
Mats Laucka (1680)
hustro Brita (1684)
måg Anders (Clemetss Wesa)
hustr Brita (Mattsdr Laukka) (VL1.4.35)

dotter Marg (Mattsdr Laukka)
 gift i Mäkelä (VL 3.4.1746) (sivulle 107)
son Mats (Matts Laukka)
And. Anderson (Laukka) (s. 21.4.1740)
1747 7 åhr gl
syster Dorde (Andersdr Laukka) 

(eRKs089yo)
Erich (Simonss) Kärnä (1692)
hustron Marg (Henriksdr Hakkarainen)
(VL 1.2.1724)

...... Elin (Eriksdr Kärnä) (s.14.11.1725) 
(avio alempana)

Margeta (Eriksdr Kärnä)(1730 )
gift i Cassila (VL 11.3.1751) (sivulle 066)

Brita (Eriksdr Kärnä) (s.22.4.1735)
Walborg (Eriksdr Kärnä) 
son Eric (Erikss Kärnä) (1729, d. 29.11.1742)
 död 1743
måg Johan (Andersss Haataja) (Paltamosta)
(Elinin mies)(VL14.3.1744)
...Påhl
Anna Erichsdotter

sivu 097(eRKs090yo)

(Laitasaari)
Magnus Mättä (1697) absens 1744
hustro Carin (Johansdr) (1664, d.11.5.1749) död 1749
son Johan (Magnuss Määttä) (1712)
hustro Anna (1703)
dotter Christina (Magnusdr Määttä) (6.8.1725) finner i Ingala
Carin (Magnusdr Määttä) (19.4.1723) propal na rusii
Maria (Magnusdr Määttä) (23.8.1729)
Måns dottrar

son Lars (Magnuss Määttä) (10.2.1725)
... Zach. Johannis
Matts Johansson 1749

Erich Erichsson död 1743 (??)

s e Carin (Eriksdr Wäärä) 
gift med Thomas Rönckö
(VL 27.2.1744) (sivulle 092)
dotter Carin
bror Eric
dr Margeta

sivu 098 (sRKs095) (eRKs090ao)

(Laitasaari)
Jacob Määttä (s.1678, d. 6.3.1756)
hustro Walborg död 1743 (ei KL)

son Pehr (Jacobss Määttä) (1710)
hustru Carin (1711)
son Abraham (Jacobss Määttä) (1721, d. 12.9.1743) död 1743
dotter Carin (Jacobsdr Määttä) (s.6.9.1726)
gift med Pehr Strandberg (VL 14.4.1749) (sivulle 094)
Margeta (Jacobsdr Määttä) (s.11.6.1730)
 gift hos Henric Määttä VL 10.3.1747) (sRKs097-3)
Jacob
Walborg (Pehrsdr Määttä) (ei SL)
 gift med Pehr (Abramss Määättä) Lievonen 
(s.8.3.1722 )(sivulta 069)
(VL 19.4.1751)
Elin ( Peersdr Määttä) (5.6.1729)
 gift i Puckila
 (VL 11.3.1747 mies: Hendr: Pehrss: Pucki Oulunsuusta)
dotr Anna ( Pehrsdr Määttä) (21.1.1734)
1749
Pehrs Carin Pehrsdotter( Määttä) (12.10.1736)
dr Michel (Johanss) Carjalain (sivulla101)
Abrah: Pehrsson (Määttä) (1742)
p Lisa (Andersdr) Pitkänen (1727) ifr Cusamo (sRKs099-3)
dr Joh Su...... farit till ......

sivu 099 (eRKs091) (sRKs095ao)

(Laitasaari)
Lars (Pehrss) Mättä (1694)
hustr Agneta (Eriksdr Wimbar Paavola) (1700)
(VL 13.3.1722)
moder Anna (Nielsdr Karjalainen) (1668, d. 25.2.1746) 
 död 1746 in Febr
son Niels (Pehrss Määttä) (1720)
dotter Anna (Larsdr Määttä) (s. 10.8.1725) bort gift till Kärsämä
(vih abt1747) (sivulle 038)
Scholastica (Larsdr Määttä) (s. 28.5.1729)
 gift i Henttula (VL 17.3.1752) (sRKs078)
son Lars(Larss Määttä) (1736)
as Nils(Larss Määttä) (22.9.1740)
dr.p. Lars Oikarinen
...........
Joh. Carjalain
. . . . . . . . . . .
i Kärsämä (ovat sivulla 038)
Matts (Erikss) Tihinen
hustr Walborg ( Henriksdr Hyttynen)
(VL 13.12.1740)
bror Pehr (Erikss Tihinen)
hustr Anna (Larsdr Määttä) (kts ylempänä)
moder Walborg
. . . . . . . . . . .
dr.p. Matts frequentum Scholan i Uhleå
.....................
..... dr Walborg i Sotkajärfvi
syster Carin gift med drengen Michell Öysti
(ei VL)
Hindrich
Johans
..... Carin
Callung

sivu 100 (eRKs092) (sRKs096)

(Laitasaari)
Jöran Määttä (1690)
hustro Carin död 1743 (s.1696,d.16.9.1743)
son Bertil (Jöranss Määttä) ......altid absens
måg Eric (Thomass Klemettinen) (1717) (eRKs092)
hustr Anna (Jöransdr Määttä) (1725) (VL 28.11.1740)
dr Brita (Jöransdr Määttä) gift i Pyhänsuu ...1749 
(VL 29.12.1748)(sivulle 053-2)
Maria (Jöransdr Määttä) (s. 21.12.1728)
dotter son Jöran (Erikss Klemettinen) (s. 21.1.1741)
pig. Carin Mattsdr Savolain gift med styfson Wirtalainen
(ei VL)
dr Anders Pellinen soldat i Limingo
(eRKs 093) (sRKs097yo)
Lars Rahkoin
hustr Helgart (1701)
(ei VL)
måg Johan (Larss Häkkeläinen) (wgk)
hustr Lisa (Larsdr Rahko) 
(VL 9.4.1738)
flickan Carin
Aescill ... i Caipola
p Brita Polvinen maculata (RK1757s163)
(myös sivulla 089)

dr Lars Oikarain
dito Eric ... lainen
dreng poikan Stephan ..lainen
Elin Joh: dotter
p. Regina Puhacka

sivu 101 (eRKs094) (sRKs097ao)

(Laitasaari)
Henric (Pehrss) Mättä (1695, d. 6.7.1752)
druncknat 1752 i ...askåski (Madekoski)
hustro Walborg (Henriksdr)
moder Brita (1677, d. 13.4.1747)
son Zachris (Henrikss Määttä) (1728)
dotter Ewa (Henriksdr Määttä) (15.8.1733) 
senior Sara (Henriksdr Määttä) gift i Limingo
(VL 19.4.1748 mies: Påhl Påhlss: Eskuri )
flicka Brita Antonii i Hevonoja (eRKs041)
p. Carin

dr. Michel Joh. Carjalain (1725) (ei SL) (eRKs053)
 (VL 12.4.1749) (sivulle 090)

son Adam 1745 6 åht gl
p. Agneta (Mattsdr )Pavola (1720) i Kärsämä
(on sivulla 039)
drp Påhl (Zachriss) Hackarain (10.9.1727 SL) 
			(eRKs086) (sRKs059)
dito Joh. Bongila
.... Carin Jacobi
dreng Pehr Hack
. . . . . . . 
(eRKs094)
Matts Lipponen ( 1682, d. 10.5.1751) död 1751
hustr Carin..... afvikit til Engeslefwä 1752

dotter Carin (Mattsdr Lipponen) gift i Engeslefwä 1748
(VL 30.3.1749) (mies: And. Erikss Suorsa)
dito Anna (Mattsdr Lipponen) 
. . . . . . . 

sivu 102 (eRKs095)(sRKs098)

(Laitasaari)
Henrik Ingala (1694)
hustr Anna (Pehrsdr) (1699)
son Henrik (Henrikss Ingala Kosunen) (1725)
hustro Brita (Mattsdr Laitinen) (1721) (lisätty) (eRKs058)
(VL 20.3.1740)
hustro Carin (yliviiv)
dotter Brita (Henriksdr Inkala) gift hos Mats Lappalain
(VL 14.3.1748 mies:bds Johan Lappalainen Oulunsuusta)
(Britan edell. avio VL 3.11.1741 Jacob Sparf sivulla 103
son Isak (Henrikss Ingala) (1735) (ei SL)
dotter Anna (Henriksdr Ingala) (s. 23.9.1732)
p Walborg i Jacob Määttä
pig Ghrist Magni
dotter Maria
Pehr Henricson 1749 död 1749 (ei KL)
Henric Henricsson

. . . . . . . . . . . . . . . .

(eRKs095)
Pehr (Thomass) Parviain (1688, d. 25.10.1751) 
hustr Elin (Grelsdr) Sormutar (Pielisjärveltä)
( VL 23.11.1735)
bror Michell (Thomass Parviain )
hustr Carin (Stefansdr) (1699)
son Thomas (Pehrss Parviainen) afvikit till Ängeslefwä
dotter Carin (Pehrsdr Parviainen) ( 8.1.1737) 
 finnes i Uhleåsuby i Mäkelä 1746
Pehr Pehrson Parviainen) (1725)
(vih 1749 ei VL vmo: Walborg Isaksdr Heikura sivulta 057-2)
(sRKs099)
dr Margeta (Pehrsdr Parviainen) gift i Engeslefwä
(VL14.5.1741 mies:Olof Säisä eller Wuotti Ängeslevältä)
Pehrs dotter Carin (Pehrsdr Parviainen) 
Inhys: Kirstin Olofsdr Kåcko ???

sivu 103 (eRKs096)(sRKs099)

(Laitasaari)
Bertil Cåsunen död 1751 1683, (d. 22.11.1751)
hustro Maria (Andersdr Haataja) (1690)
son Bertill (Bertillss Kosunen)
hustro Walborg (Jacobsdr Määttä)
 (VL 9.2.1738)
son Isacus (Bertillss Kosunen sr) (31.10.1726)
dottren Maria (Bertillsdr Kosunen sr) (24.1.1730)
tjänar i staden (VL 9.2.1753)(sRKs100-2)
Lisa (Bertillsdr Kosunen Perttunen)(21.8.1732) (1734) 
p. Marg. Rönckö hos Olof Bertunen
enckan Walborg
dåtter Walborg
Carin
Lisa
Anna
bror Henrik

Tårparen (eRKs097yo)
Jacob Sparf (s.1687 d. 20.7.1747)
hustr Brita (Henriksdr) Ingala 
(VL 3.11.1741)
(Brita sivulla 102)
(Jacob Sparfin ed. vaimo)
hustro Joanna (1684, d.10.7.1744)död 1744
son Jacob (Jacobss Sparf) ... i Kemjoki ??
dotter Christina (Jacobsdr Sparf) finn .. i Uhleå
Joh. Kärnä
h: Christina (molemmat) 1751 från Ijo med Pastoris L.. attest.

sivu 104 (eRKs097ao) (sRKs100)

(Laitasaari)
Påhl (Påhlss )Kåsunen (1654)
hust Lisa (Henriksdr)
son Hans (Påhlss Kosunen) (1719)
dito Henrik (Påhlss Kosunen) (1718)
hustr Lisa (Bertilsdr Perttunen) (1724) (Oulusuusta)
(VL 15.4.1741)
son Olof (Påhlss Kosunen) 
Jacob (Påhlss Kosunen) (s. 16.3.1731)
p. Carin .....
dito Anna Tickanen i Tickala (eRKs071)
p. Brita ....
flickan Carin Ericsdotter Hilduinen (4.9.1733)(sRKs100-2)
pig. Eeva Wirtanen

sivu 105 (eRKs098) (sRKs101)

(Laitasaari)
Olof (Henrikss) Bertula (1684, d. 14.10.1763) 
hustr Elin (1689)
bror Jacob (Henrikss Perttunen) (1704)
hustr Anna (Andersdr Turkka)(1699)
(VL 17.2.1730 Oulu)
son Bertill (Olofss Perttunen) (1.1.1724)
Jacob (Olofss Perttunen) (s.27.7.1727)
Pehr Jacobson ( Perttunen) (17.9.1734) 
Olof (Jacobss Perttunen) (16.3.1738)
Jacob (Jacobss Perttunen) (7.12.1739)

Inh. Britha Ingala gift med Sparf (sivulle 
p. Carin Joh vide pag. sequent
p. Brita (Henriksdr ) Kåuhia (eRKs077)
pig. Mar. (Thomasdr ) Rönckö (4.1.1725) 
(eRKs041) (sRKs 109-6)
syster Brita Rönkkö) (eRKs079)
p. Sara (Henriksdr) Henttun (s. 6.4.1731 Oulu)

sivu 106 (eRKs099) ((sRKs102)

(Laitasaari)
Anders Coistinen Bertula (1693, d. 6.11.1752) död 1752 in Nov
hustru Lisa (Hansdr Puhakka) (1702) 
 (ei VL)
son Mats (Anderss Koistinen Perttunen) (1718)
hustro Anna (Mattsdr Paavola) (1719)
(VL 14.11.1739)
dåtter Margeta (Andersdr Koistinen) död 1742 om hösten (ei KL)
sonen Anders (Anderss Koistinen Perttunen) (s.1730 ?)
dåtter Brita (Andersdr Koistinen) (s. 2.3.1729)
(VL 28.1.1752) (sRKs086-1)
son Jacob (Anderss Koistinen Perttunen) (s. 13.10.1732)
dr poika Pehr Terfvo i Hyrckäs
son Henrich (Anderss Koistinen Perttunen) (s.19.6.1735) 
 1746 om 7 åhr 
Inhys Carin Savolain död 1750 (ei KL)
son Hans Anderrsson (Koistinen Perttunen) (s. 26.12.1740)
. . . . .
(eRKs096
Inh Joh Kettun död i .... (ei KL)
hustr Marg
dotter Carin
(molemmat) i Pohjanperä

sivu 107 (eRKs100) (sRKs103)

(Laitasaari)
Johan (Larss Mäkelä) (1695)
hustr Chirstin (Henriksdr Hyttinen) (1700)
modren Brita (1667, d. 21.10.1747) död
son Olof (Johanss Mäkelä) (1726)
hustr Margeta (Mattsdr Laukka) (16.3.1724) (sivulta 096)
(VL 3.4.1746)
dito Henr(Johanss Mäkelä Jurvakainen) (s. 3.12.1725) 
dotter Brita (Johansdr Mäkelä) (s.1.3.1728) 
son Lars (Johanss Mäkelä) (s.1.3.1731)
sonen Thomas (Johanss Mäkelä) (s.8.3.1736)
Jacob (Johanss Mäkelä) (s. 19.3.1739)1749
. . . . . . . . . . .
(eRKs080)
Torparen
Henric (Henrikss) Tomber
h Margeta (Johansdr) afvi..till Limingo
son Johan (Henrikss Tomber) (28.12.1731)

sivu 108

Militien
. . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs115)
Corporalen
Sim Dahlqvist
hustro Anna
dr Elsa
son Aron 9åhr
. . . . . . . 
(eRKs115)
Corporalen
Carl Sarman
hustro Anna
. . . . . . . 
soldater 
Jöran Suckberg
hustro Anna
. . . . . . . . . . .
(eRKs117)
Henrik Kullberg (Rötkönen)
h Anna
dr Carin
Susanna
. . . . . . . 
(eRKs117?)
Mårten Scarp (Ikonen)
h Carin
. . . . . . . 
Jöran Pihlgren
h Margeta
(sold) Anders Laurin (Kettunen) (1720) (eRKs117)
h Margeta (Claesdr Keinänen)(11.2.1722) (oä ei eRK)
(VL 12.4.1741)
Joh (Mattss) Nordin (Keränen) (1714 ) (eRKs018-15)
hustr Sara(Simonsdr Kesti) (1720)(sivulta 091)
(VL 14.12.1749)
.hustr Brita (Simonsdr Wimbari) (1700. d.7.2.1749) död (yliviiv)
dotter Maria(Johansdr Nordin) (s. 27.3.1758 )

Elias Si
h Anna
Friberg Sigfrid (ei eRK)
hustro Marg (Johansdr Niskanen)(ei SL) (eRKs018-15)
(VL 19.4.1741)

sivu 109

(perhe sRKs037)
Henric(yläpuolelle kirj) (Jacobss Lytinen Hoffren) (1719)
(eRKs117)
Joh(yliviiv) Hofreen
hustro Anna (Eskilsdr Saratar) (1715) (eRKs025) (Pyhäjoelta)
(VL 15.11.40)
Joh Blomster
hust Lijsa
(Isak Johanss Blomster 11.08.1737)
. . . . . . . . 
(eRKs116 sRKs106)
Mårten Scyth (Kokko) (1711)
hustr Carin (Pehrsdr Keinänen)(1719) (Paltamosta)
son Jacob
Henric Jägäre
hustr Margetha
. . . . . . . . . . .
(eRKs018-18)
Simon (Michelss) Jernberg (Kokko) (Pielisjärveltä)
hustr Marg (Thomasdr.Hataja )
(VL 10.4.1736)
dotter Scholastica (Simonsdr Jernberg) (23.1.1741)
- . . . . . . . .
Olof Utter
hustr Anna
son Pehr
Matts
såld Silman
hustr Britha
dr Marge
såld Påhl Ruuth (Hyryläinen) (eRKs015)
hustr Marg (Eliadr Paavolainen) (4.5.1723) (eRKs013)
(VL 12.4.1741)
sonen Henrich (Påhlss Ruuth)(s. 6.10.1743)
. . . . . . . 
(eRKs115) (sRKs107-2)
Pehr Kloster
hustr Anna (Johansdr)
son Pehr (Pehrss Klosterin)
dr Anna (Pehrsdr Klosterin )( 3.3.1737)
(osin myös sivulla 050)
. . . . . . .
(eRKs094)
Henrik Sparf (Hakkarainen)
hustr Carin (Lipponen)
(VL 9.12.1733)
son Henric 1746 om 9 åhr
. . . . . . .
sold Olof Fält ....erade 25.2.1752
hustr Dorde

sivu 110

. . . . . . . 
(eRKs116)
Anders (Mattss) (Jurwakainen) Askfält
hustro Margeta (Mattsdr Lehtola)
dotter Sara
1746 Carin
Sophia 1746 6 åhr ...............
. . . . .
Trumslagaren Joh Pijckman
sold ....
Hend Sparfs son Henric
sonen Isaac

Matts ...åls hustro Märtha
son Matts

Corp Joh Tarfligs son Johan
Olof Fälts husro Dorde
dotter Lisa
dr Helena
dito Dorde
warger carl
Isac Rö...
hustr Lisa
LISÄYS:
vv 1741-1750 Muhoksella vihityt,joita ei voitu 
varmuudella yhdistää rippikirjan henkilöihin:
10.3.1747 Steff: Matss: Roininen (ei SL) (ei RK)
Carin Sim:dr Cårhånen(1.1.1726) Niska by (eRKs018-15)
(ei lapsia HISKIssä) (vrt sivu 092)
</code>