<code>

zåw8ä

MuhosRK1723

(Ilmeisesti pappila, lukkari ja Särkijärven kylä 
(arv 3 taloa ja osa Juorkunasta (arv 4 taloa) 
puuttuvat tästä rippikirjasta)

sivu 001(eRKs012) (sRKs005)

Juorkuna by
N:o 2 
(yläp kirj) Määttä Toska
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sivulle 003ao)
Thomas Lipponen (myöh. Keinänen)
hustr Anna (1684)
(molemmat yliviivattu)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs005)
Broders hustr Carin rest til Paldamo til sin dotter 1730 
kommit tilbaka 1730 om hösten
Bror dr Britha (Påhlsdr) gift til Paldamo
(VL7.1.1725 mies: Simon Johanss Hiltunen)
Bror son Matts ( Påhlsson Lipponen) (1703)
hustr Lisa (Andersdr Marttila) (1716)(OulujokiRK1728s019)
(VL 21.1.1729 Oulu)
Bror son Thomas (Påhlss Toska Lipponen) (1707)
Ditto dotter Anna (Påhlsdr Toska Lipponen)
i Muhos i Limingo (ei sRK)
do Margetha (Påhlsdr Toska Lipponen)
Bror son Johan (Påhlss Toska Lipponen) 
Pigan Margeta Sutitar (ei sRK)
ifrån Paldamo och Hyrynsalmi 
afvikit til Simooby (?) 1733 in Febr

sivu 002 (eRKs013)

Juorkuna by
N:o 1 
(sRKs004)
Anders (Pehrss) Wesa (Hiltunen) (1700) (Paltamosta)
hustr Carin (Clemetsdr)
(VL 6.1.1725)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sivulle 003ao)
brod Johan (Pehrss Wesa Hiltunen) 
hustr Margeta (Clemetsdr Wesa) (8 lasta 27-41)
(VL 1.1.1727)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
swärmodren Dorde (sRKs004)
Inhyses Clemet död under fientl tid.
Wesases Ea Dorde (ylempänä uudestaan)
sonen Anders (Clemetss Wesa) (sRKs088)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(pari ylempänä tällä sivulla)
dottren Margareta (Clemetsdr Wesa)
mågen Anders (yliviiv ) (???)

sivu 003 (eRKs014)

Juorkuna by
N:o 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs007ao)
Thomas Holappa (s. 1654, d. 14.12.1737)
hustr Juljana 1733 död (s. 1655, d.23.3.1733)
sonen Anders (Thomasson Holappa)( s.1674 d.27.2.1758)
hustr Brita (Pehrsdr) (5 lasta 23-25)
(tytär: Juliana Thomasdr Holappa)
( VL 24.6.1722 mies Simon Paaso)
( 7 lasta Oulussa 1722-36) 
....(inhyses ??) Eva gift i Muhos (???)
sonen Thomas (Anderss Holappa) 1732 .... (s.1722 ?)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK)
Inhyses Anna (Pehrsdr) Hilduin 
gift til Peer (Pehrss) Condio
(Oulu VL 26.11.1727) (2 lasta Oulussa 1728 ja 1733)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pigan Helga död i Limingo (???)
dito Carin tjänar hoos Länsman (???)
Soldaten Anders (nimi yliviiv) 1729 .....
(päälle lisätty) Holm Isak (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Påhl Thomasson (Holappa Hildunen Hollendorf)) N:o 14 
				(sRKs004)
hoos Matts Salovfi i Såtkajärvi (myös sivulle 054)
Sytma man
N: 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sivulta 001) (sRKs008)
Thomas Keinänen (Lipponen Toska)
hustr Anna (1684)
(sivulta 002) (sRKs008)
sytn m Johan (Pehrss Wesa Hiltunen)
hustr Marg (Clemetsdr Wesa) 
(VL1.1.1727)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 004 (eRKs015) (sRKs010)

Wuotungi by
N:o 3
Matts Wänänen
hustr Elin
Pigan Britha .. hoos ..milä i Juorkuna (???)
hustr sr Lijsa 
flickan Margetha (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK)
afsk soldat Isaac Johanson
hustr Margareta
..till .... i Laihiala socken i Wasa 1729
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
drängpojken Mårthen (???)

sivu 005 (eRKs018) (sRKs009)

Wuotungi by 
N:o 1 
Erich (Pählss ??) Holappa (s. 1681, d.17.9.1737)
hustr Elin (s. 1683, d. 7.1.1756)
hustr mohrs syst Cicilia (s. 1656 d. 22.2.1739)
flickan Lijsa gift i Ahmas (lienee tytär, kts alempana)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pigan Anna (Zachrisdr Parkkinen)
 gift med Stefan (Eriksdr) Laucka 
(VL 29.12.28) (sivulle 128)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
sonen Sigfred (Ericss Holappa) (s.1705)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK)
dr Lijsa (Ericsdr Holappa) (s. abt 1715, d. 1733) gift 
			(VL´15.1.1730) 
		(mies: Påhl Kolehmainen ei lapsia ?)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dito Margeta (Ericsdr Holappa) (s. 1718, d. 1.10.1743)
sonen Sigfred (yliviiv) (ilm toiseen kertaan)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK)
gla soldat Isaac Röndy ifrån Pald: död 1730 (ei KL)
hustr Lijsa
(ei VL)
dotter Malin (ei SL)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs010)
Claes Carpinen gl. soldat ifrån Pald 
			(ehkä s. 1690, d. 10.10.1750)
hustr Elin Kinnutar
(ei VL)

(laidassa 2 tuloilmoitusta ... sacell Casper Gröns attest)

sivu 006 (eRKs017) (sRKs009ao)

Wuotungi by
N:o 2 
Johan (Mattsson) Kåistinen död 1729 i Jan (d.26.01.29)
hustru Britha (nimi yliviiv) (s. 1687, d. 1723)
(päälle kirj) Dorde (Davidsdr VL 15.3.1727) (Paltamosta)
(2.avio 2.10.51)
dreng poicka Pehr (???)
sonen Matts (Johanss Koistinen) (1703)
dåttern Margetha (Johansdr Koistinen) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pigan Anna Zachrisdr (Parkkinen)
 gift med Stephen Laucka (sivulla 005)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dito Anna Larss (Kemppainen) til Kimingi 
gift i Kimingi 173x
(Haukipudas VL 27.12.1735 mies: Isak Henrss Heikkinen)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sonen Johan (Johanss Koistinen) (1723) .. 1731.
dito Simon (Johanss Koistinen)(1721) 1732...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs010)
Inh Johan Simunainen
hustr Elin (Thomasdr) (1682 )
(poika Påhl s.1727 d.29.03.1737)

sivu 007 (eRKs019) (sRKs011)

Sangijärvi by
N:o 1
Matts Holappa (s. 1677 d. 10.4.1737)
hustr Margareta
svärfadern Johann (Lahti) död (s.1634 d. 11.12.26)
sonen Matts (Mattss Holappa) (VL Haukip 26.12.1730)
hustr Anna (Pehrsdr Pätsi) (lisätty väliin)
dotter Britha (Mattsdr Holappa) (VL 03.04.1738)
sonen Johan (Mattss Holappa)
dottren Margeta (Mattsdr Holappa) (1726)

sivu 008 (eRKs024) (sRKs012ao)

Sangijärvi by
N:o 6 
Påhl Simuna (s.1684, d.30.9.1744)
hustr Elin (s 1677, d. 12.12.1742)
pigan Christin (???)
dito Beata (???)
brors son Johan (Johanss Simuna)

sivu 009 (eRKs020) (sRKs014)

Sangijärvi by
N:o 4 
Påhl Seppänen ( s. 00.10.1660 d.27.1.1735)
hustr Margetha (s.1667, d. 25.5.1742)
sonen Pehr (Påhlss Seppänen) (1701)
hustr Margetha (Mårtensdr Kokko)(1709 d.5.2.1741) 
(Haukipudas VL 7.4.1729)
dottren Anna (Påhlsdr Seppänen) 
dito Cecilia (Påhlsdr Seppänen)
sonen Abraham (Påhlss Seppänen) (1707)
 (Oulu VL 26.2.1734)
dito Johan (Påhlss Seppänen) 

sivu 010 (eRKs023) (sRKs015)

Sangijärvi by
N:o 5
Carl Kärppälä (s. 1674, d.3.10.1742)
hustr Cecilia död 1729 (s. 1689 d. 30.11.1729 )
(päälle kirj) Margetha (Abrahamsdr Poutiainen) 
(s. 1674, d.26.10.1742) (sivulta 024)
(VL 0.5.1732)
sonen Johan (Karlss Kärppälä) (1707)
 (VL 9.10.1726) (vmo alempana)
drängen Bertill (sama pari sivun alaosassa)
hustr Walborg ...i Utos Kemilä
sonens svärmoder Maria (s. 1667, d. 27.10.1742)
(nimenä Hiskissä Fatum)

son Joh:s hustro Brita (Eriksdr Hakkarainen) 
(s.1707 d. 21.10.1742)
dräng poika Eric Thomasson Clemettinen (1717)
 hos Nykyri i Muhos ..nad A:1732 (sRKs015)
dottr Elin (Johansdr Kärppälä) (s.16.12.1733) 
flickan Margeta Karwotar til Paldamo sochn .... 1731 (ei sRK)
N:o 7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs015ao)
Bertil Pawola (yliviiv) (???)

Bertil Kemilä (päällekirj)
hustr Walborg (Mattsdt)
(VL 29.9.1724)
(molemmille yht. huomautus) vid. anteseden

hustrs broder Matts gift i Utajerfwi ... lainen (??)
sonen Matts (Bertillss Kemilä) (25.9.1726)
1731 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 011 (sRKs012)

Sangijärvi by
N:o 2 
Anders Määttä (1690)
(yläpuolelle lisätty) Karvonen
hustr Lisa (Andersdr) (1699, d. 10.5.1734)
(VL 21.9.1724)
(SL 7.5.1725 And Määttä + Lisa Mattsdr -
Margareta eli onko olemassa toinen pari )
Brod Olof (Mattss Määttä eli Karvonen) (1697)
hustr Christin (Mattsdr)
(VL 3.1.1726)
pigan Margeta Karwonen vid. page antedecedente
(sivulla 010)
Brors äncka Chirstin
.... hoos Kinnunen i Särkijärvi .... til Paldamo 1731 (???)
sonen Anders (Anderss Määttä) (s. 23.2.1726)
1731
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 006)
Inhys Johan Simunain (1697 d 2.4.1777 UJSÄ)
hustr Elin (Thomasdr Määttä) ( 1682 d 2.4.1737 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 012 (eRKs021)

Sangijärvi by
N:o 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (sRKs013)
(olivat Utajärvellä sivulla 044 sukunimenä Hiltunen)
Olof Pawola (Määttä vid in Utajerfvi i Hilduses hemman 
				(d. bef 1742)
hustr Margeta (s.1657, d. 10.11.1742)
sonen Elias (Olofss Paavola Määttä) (d.aft1760)
hustr Agneta (Påhlsdr) (s.1691 d. 1.6.1760)
sonen Påhl (Olofss Paavola Määttä) (1669)
hustr Brita (Påhlsdr Holappa)
(VL 7.1.1725)
Margeta Eliadr Paavola) (4.5.1723)
Torparen Pehr Kemiläinen (ei sRK)
 ... til Ijo socken i Haukipudas
hustr Margetha (lapsi Pehr 2.1.1725)
Bertil Kemppainen (yliviiv) (ei sRK)
hustr Walborgs (yliviiv) (lapsi Matts 27.12.1725)
(4 lasta Paltamossa 1731-1738)

sivu 013 (eRKs025) (sRKs016)

Niska by
N:o 1 
Michel Kohlemainen (s. 1653, d.4.6.1742)
hustr Cecilia (? Lucia s.1678 d. 4.5.1738)
sonen Michel (Michellss Kolehmainen)
hustr Carin (Lodvonen) (lisätty väliin)
(VL 26.1.1724)
dotter Margaretha (Michelsdr Kolehmainen)
 (26.3.1728) (ei sRK)
stiufson Erich (???)
pigan Anna Thomasdr Säisä vid i Ahmas 
(myös sivuilla 035 ja 036) (sRKs044)
styfdr Margeta Cajana 1730 (???)

sivu 014 (eRKs026) (sRKs017)

Niska by
N:o 2 
Abraham (Abrahmss) Raappana (1686 d. 9.11.1736 NI)
hustr Britha (s.1688 d. 6.8.1748 )
dotter Britha (Abrahamsdr Raappana)
drängen Hendrich Tomber til Ängeslevä
dotter Lisa (Abrahamsdr Raappana) gift
(VL 23.2.1729) )(sivulle 101)
pigan Anna (yliviiv) (???)
.. Cecilia (yliviiv) (???)
drängen Johan (Kolehmainen) (sivulla 020) 
dito Anders til Uhlo (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dräng Berttil (Bertillss) Anttila
hustr Margetha (Eliadr) (yht huomautus )
 vid. in Muhos
(myös sivulla 100)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dr. Eric vid. fol. praed.(???)
dotter Anna (Abrahamsdr Raappana) 173
sonen Hans (Abrahamss Raappana s 1718)

sivu 015 (eRKs027)

Niska by
N:o 11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ei sRK)
Daniel Askola
hustr Agneta flyt til Siikajoki 
systr ? Ingredh
flickan (dotter) Lisa (Danielsdr Askola) (s 25.9.1724)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 016

Niska by
N:o 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs116)
Anders (Johanss) Niskanen 
(yläpuolelle lis Kocko )
hustr Walborg (Mattsdr Karppinen)
(VL 5.1727)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 017

Niska by
(tyhjä sivu)

sivu 018 (eRKs030)

Niska by
N:o 12 
Pehr Posti (ei sRK)
hustr Margareta (ei sRK)
dreng Pehr (???)
hustr Lisa (???)
(kaikki yliviiv)
N:o 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs018-12)
Jacob Nurroi (1692)
hustr Ingrid (1698)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inh Gertrud (myös sivulla 019)
flick Anna Eliadr (Nurro) (sRKs054)
(myös sivuliia 022 ja 024)
pigan Margeta Ikonetar hoos .... i Ahmas
(myös sivulla 026 ja 100) (ei sRK)
drengpoikan Olof Karjalain 1733 (sRKs018-17)

sivu 019

Niska by
N:o 10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs018-12ao)
Thomas Hyry ( s.1675, d. 2.5.1742)
hustr Carin
dotter Elin (Thomasdr Hyry) död (s.1717, d. 1733)
Anna (yliviiv) (???)
Pigan Margeta (???)
(inh ea)Anna (Koukkari)
hoos Sam Pyycköi (sRKs018-13)
(myös sivuilla 022 ja 032)
Inh Jacob Tuuliainen Jämbi (1654) (sRKs018-13)
Inhys Gertrud hoos Jacob Nurroi (sivulla 018)
dotter Carin (Thomasdr Hyry) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(myös sivulla 023,ei sRK)
Inhys Elina Kohlemain vid hoos Daniel Pyckö
dotter Carin 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 020

Niska by
N:o 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs018)
1730 Johan (Johanss) Kåhlemain Karppinen (Paltamosta)
 vid. hoos Abraham Raappana (myös sivulla 014)
hustr Brita (Jacobsdr Holappa) vid. fol. seq.
(sivulta 021) (Paltamosta)
(VL 26.12.1730)
Modern Margetha

sivu 021

Niska by
N:o 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs018-14)
Hans Kåhlemainen (Kampman ?) (1694?)
hustru Carin (1688 ?)
pigan (ea) Britha Holappa 
 hos Matts Kohlemain ... i Ahmas (sivulla 027)
syster Elin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isaac Kotilainen från Pald. afv. til Ängeslevä (ei sRK)

Pigan Brita Hålappa (yliviiv) (sivulla 020)
syst Walborg (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(???)
Matts Henricsson vid. i Ahmas
hustr Lisa
Gertrud gl 
Pigan Elin
sonen Henrik 1732 8 åhr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NB Thomas Johansson med sin hustru Anna 
vid Sigfrid Kåhlemain (sivulla 027)

sivu 022 (eRKs033)

Niska by
N:o 11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs018)
Matts Terfvo (Askola)
hustr Britha (s.1686, d.30.9.1742)
flickan Anna Eliadr (Nurro) hos Poutiainen ( sivulla 018)
änck Anna Kouckari (sivulla 019)
 i Ahmas hoos Sam Pyycköi (myös sivulla 032)
dotter Carin (Mattsdr Tervo l. Askola) (ei sRK)
sonen Matts (Mattss Tervo l. Askola)

Enckn Merta hoos Simon Räisäin (sivulla 028)
Margeta Heiskatar ifrån Sotcamo (sRKs18-12)

sivu 023 (eRKs034)

Niska by
N:o 8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs018-14)
Daniel Pyyckö (s. 1687, d.28.8.1757)
hustr Lijsa (d. 14.2.1733)
Pigan Anna (???)
dåttern Carin (Danielsdr Pyykkö) 
dottern Margeta (Danielsdr Pyykkö) 
dito gossen Jacob (Komulainen) i Utajärvi 
hoos Hildunen (?) (sivulla 044)
sonen Abraham (Danielss Pyykkö) (9.10.1725) 1731
dr. poika Pehr Pehrsson Urpiainen (sRKs054)
 ifrån Sotcamo 13 åhr gl. 1732
Inh Elin Kåhlemain (sivulla 018)
dottr (???)

sivu 024 (eRKs035)

Niska by
N:o 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs018-15)
Pehr (Abrahamss) Poutiainen (Pyykkö)
hustr Lijsa (Henriksdr Kolehmainen)
(VL 27.10.1723)
syster Margetha (Abrahamsdr Poutiainen Pyykkö) (1674)
 gift i Sangijärvi (VL 0.5.1732) (Sivulle 010)
Inhyses Walborg (???)
dito Carin Urpiain (alempana uudestaan)
drängen Bertill ifr Pald. (???)
Pigan Carin (Urpiainen) 
i Muhos hoos Pehr Nykyri (sivulla 091)
dr Henric (Eliass) Nurroi (sRKs018-15)
Pigan Anna (Eliadr) Nurroi ( sivulla 018)
Pigan Lisa vid. hoos Hyrkäs (???)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs018-16)
(myös sivulla 073)
Eskil Pellikain (Eskelinen) (1679, d. 23.4.1727) obiit
(päälle lisätty uusi mies) Matts
 (Mattss Keränen Pellikainen) (Paltamosta)
hustr Lijsa (Johansdr) abs.
(VL 27.1.1730)

Brorsdr Margeta i Muhos (ei sRK)
dottren Margeta (Eskilsdr Pellikainen) 1732 ... för sin ...
dito Susanna (Eskilsdr Pellikainen) 

sivu 025 (eRKs036)

Niska by
N:o 9 
Simon Kårhoses Ea Carin (Hiltunen) (s.1671, d. 1.10.1741)
dotter Carin (Simonsdr Korhonen) (sRKs021)
gift (VL 1.10.1731)

dito Anna (Simonsdr Korhonen) 
gift i Ahmas (VL 7.1.1729) (sivulle 031)
 (mies: Johan Clemetss Seppänen)
sonen Simon (Simonss Korhonen)(1700)
hustr Britha (Simonsdr Wimbar) (1700) (lisätty väliin)
(VL 14.2.1725)
sold. Enckan Malin .. hos ... (???)
Mågen Johan Peersson (Urpiainen) (Paltamosta)
(Carinin mies) (sRKs021) 
(myös sivulla 027)
N:o 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs018-16)
Peer (Henrikss) Korhonen el. Lähtevä (s.1663 )
hustr Carin (Jöransdr Kemiläinen) (1670)
(VL 6.10.1723) 
son Peer (Pehrss Korhonen) 
hustr Elin (Nilsdr Wäänänen) ( 6 lasta 28-45)
(VL 00.12.1726)
dottren Anna (Pehrss Korhonen) 
 1732 varnad fö sin...

sivu 026 (eRKs037)

Ahmas by
N:o 2 
(sRKs018-17)
Hendrich Pesola (Kolehmainen) (1673)
hustr Lijsa (1668)
Mågen Jacob (yliviiv) (???)
sonen Påhl (Henrikss Kolehmainen)
hustr .... (???)
sonen Henric (Henrikss Kolehmainen)
dotter Carin (Henriksdr Kolehmainen)
sonen Hendrich (yliviiv) (toiseen kertaan)
dito Påhl (toiseen kertaan)
E: ............ til Sotkamo (???)
dito Carin (toiseen kertaan)
dreng Johan i Kylmälä hoos Mattss (???)
Pigan Brita til Hospitalet bortförd (???)
sonen Thomas (Henrikss Kolehmainen) (ei sRK)
dito Påhl (kolmas kerta)
dito Hendrich (kolmas kerta)
Hans Hansson Raap:na (ei sRK)
pigan Walborg Pardanen (sivulla 031)
pigan Anna Tervo (ei sRK)
dito Margeta Ikonetar 
vid hoos Jacob Nurro (sivulla 018)

sivu 027

Ahmas by
N:o 2 
(sRKs018-13)
Matts (Henrikss) Puuckola (Askola, Kolehmainen) 
(s.1694, d. 17.4.1754)
hustr Felicia (s.1702 d.9.12.1742)
(ei VL)
såldat .... Heickinen (???) 
Walborg (???) 
Anna Puckola (ei sRK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 060)
Olof (Siira)
hustr Brita
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
til Limngo afvikit (ei sRK)
Inhyses Johan Lehtolainen
hustr Susanna
Lars Pardanen
hustr Lisa
dott Walborg (Larsdr Partanen) (sivulle 031)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
änckian pigan Brita Hålapatar (sRKs073)
vid. hoos Hans Kåhlemain (myös sivulla 021)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sivulla 030)
Sigfred Samuelsson (Pyykkö Mustonen) (1701)
hustr Brita (Jöransdr Leinonen)
vid hoos Mustonen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(takaisin Paltamoon ?)
swäg Thomas Johansson (po Jöranss Tervonen)
ifr Paldamo 1730 in ...
hustr Anna (Johansdr Leinotar)
(Paltamo VL 27.6.1728) 
(Muhoksella poika Johan 6.9.1731)
(5 lasta Paltamossa 1733-1740)
(myös sivulla 021)

Thomas moder Elin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pigan Anna Karpinen (sRKs022)
(myös sivulla 030)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 025)
Johan Urpiainen
hustr Carin vid hos Simon Korhonen

sivu 028 (eRKs040)

Ahmas by
N:o 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs 076)
Sigfred (Sigfridss) Räisänen 
hustr Agnetha (Samuelsdr Mustonen) (7 lasta 23-34)
(VL18.11.1722)
Modren Helgar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs18-18)
brors son Simon (Räisänen) (1700)
hustr Eva (Pehrsdr) (1703)
(vih abt 1728)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................... (???)
til Paldamo.............
E:n Marta ifr Pielis 1732 warnad för sin.....
(myös sivulla 022) (sRKs023)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs018-18)
En Elin Steph. Leinoses Ea
1731 dotter Helga (ei sRK)
dit Lisa (ei sRK)
pigen Elin Leinonen

sivu 029 (eRKs041)

Ahmas by
N:o 14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs019)
Isach Kuckola (Räisänen Seppänen) (1682)
hustr Elin (Jöransdr) (1693)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(???)
pijgan Carin
dito Lijsa
flickan Anna
dito Margeta (Limatar) i Uhlå stad (sivulla 087)
drängen Christer
dito Henrich
dito Peer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dreng Johan Moisanen (ei sRK)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs019)
dottren Anna (Isaksdr Räisänen) (0.4.1719)
sonen Olof (Isakss Kukkonen) (30.4.1722)
dåttren Ewa (Isaksdr Räisänen) 
1731 dito Anna (toiseen kertaan ??)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Elin abs til Ängeslefwä 1730
pigan Brita Heikitär (ei sRK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 027)
Lars Pardanen
hustr Lijsa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 030 (eRKs042)

Ahmas by
N:o 11 
Samuel (Samuelss) Mustonen (1668, d 4.10.1730)
hustr Lijsa (Eskilsdr) (sRKs020)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs018-18)
Sigfred (Samuelsson Pyykkö Mustonen) (1701)
hustr Brita (Jöransdr Leinonen)
(vih abt 1723)
(myös sivulla 027 ja 106)
(Britan patronymi Stefansdr sivulla 106)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs020)
sonen Samuel (Samuelss Mustonen Pyykkö) (1703)
hustr Brita (Stephensdr Leinonen)
(VL 20.12.1730)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
soldatson Erich (???)
pijgan Britha (???)
syster dr Lijsa (???)
Pigan Anna Karpinen hoos Sigfred (sivulla 027)
flickan Elin hoos Räis.... (???)
1731 dotter Lisa (Samuelss Mustonen Pyykkö) (24.8.1723)
E Merta(yliviiv) (???)

pigan Margeta Peersdotter Pääckötär (ei sRK)
med Past Rothovii attest 28 Sept 1731

sivu 031 (eRKs043) (sRKs021)

Ahmas by
N:o 1 
Jacob Seppälä
hustr Britha
mågen Olof (Siira)
hustr Britha (Jacobsdr Seppälä)
(molemmat sivulle 060)
dotter Margareta (Jacobsdr Seppälä) (ei sRK)
sonen Johan (Clemetss Seppänen)
(1.avio VL 22.1.1727)
hustr Walborg (Johansdr Kärsämä) (sivulta 040)
(1707, d. 21.7.1728) (yliviiv)
2. avio VL 7.1.1729)
hustr Anna (Simonsdr Korhonen) (päällekirj)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(???)
pigan Walborg
dreng poika Anders til Sotkamo
pigan Agneta afvikit til Pielis
dito Cirstin Mikotar
Inhyses soldat hustr
hustr Brita
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pigan Anna Tolonen hoos Mattz Hongala (sivulla 061)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs 022)
dr Joh: (Jacobss) Holappa (Paltamosta)
hustr Walborg (Larsdr) Pardanen
(VL 15.1.1730)
vid hoos Matts Kylmänen (myös sivulla 035)
(myös sivuilla 026 ja 039)
(vanhemmat sivulla 027)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pigan Margeta ifrån Sotkamo (???)
1733 soldats ..... Anders Sutari (sRKs018-13)
ifrån Ilomanz

sivu 032 (eRKs044)

Ahmas by
N:o 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs022)
Samuel (Pehrss) Pyykkö (1685)
hustr Brita (Hansdr)
modern Malin obiit 1730 (ei KL)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs018-14)
soldatson Hindrich (Påhlss Järp)
hustr Brita (Thomasdr Koukkari)
(VL 2.10.1726)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(???)
syst son Hindrich til Ängeslewä afvikit
afvikit til Paldamo
pig Ingrid i Limingo
Inh Ea Walborg Lehtola (ei sRK)
afvikit til Limingo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sohn Simon (Samuelss Pyykkö) (26.10.1722)
dr Bertil (???)
Inh Ea Anna Kouckari (sivulla 019)
pigan Margetha (???)
1731 sonen Samuel (Samuelss Pyykkö) 

sivu 033

Ahmas by
(tyhjä sivu)

sivu 034

Ahmas by
(tyhjä sivu)

sivu 035 (eRKs048) (sRKs023)

Kylmälä by
N:o 7 
Matts Kylmänen (1684)
hustr Britha (1675)
broder Johan (Kylmänen) (1688)
hustr Lisa (1695)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(???)
poikan Anders afvikit til Paldamo
pig Walborg hos ....
dreng Pehr til Paldamo
dito Anders hos Joh Kärsämä
 (myös sivuilla 038 ja 040)(Liminkaan)
flickan Eva (Liukkonen) gift i Törnävä (ei VL)
pigan Elin ....... til Pielis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dr Eric Rijckonen (sivulla 056)
1729 pigan Margeta Thomadr ....sig til Limingo

1730 Elias Johansson (Kylmänen) (1721)
pign Anna Thomadr Säisä (sivulla 013)
hoos ..... Matts Kuckonen (myös sivulla 036)
(myös sivuilla 039
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sivulla 031)
dr Joh Hålappa ifrån Paldamo 
afvikit till Paldamo Dom Epiph 1731
hustr Walborg (Larsdr Partanen)
(tällä sivulla kahteen kertaan)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1730 Joh. son Elias (toiseen kertaan)
1731 Peer Johansson (Kylmänen) (13.11.1723)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dreng Johan Holappa (toiseen kertaan)
hustr Walborg Pardanen (toiseen kertaan)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Elin Pyycköi (sRKs023)
dr Lars Mattsson Keränen ifrån Paldamo 
(myös sivulla 103) (ei sRK)

sivu 036 (sRKs024)

Kylmälä by
N:o 17 
Matts Kuckonen (yläpuol Nalcki)
 ankommen 1729 ifrån Törnävä 1729
hustr Walborg Kempain
sonen Salomon (Mattss Nalkki Kukkonen)
pigan Anna Säisä (sivulla 013)
dottern Walborg (Mattsdr Nalkki Kukkonen)
5 åhr gl 1732
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK)
Anders Leskin
hustr Walborg 
afvikna til Paldamo i Weneheitto til Erik Suorsa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
Olof (Josephss) Kosunen ifrån Lepp.... obiit
... död 1730 om .... afvikit(???)
hustr Carin Kylmälä
.... sig i Temmes hoos Isaac Hänninen
(poika Johan 18.2.1730)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 038)
Peer Comulain vid hoos Peer Kylmänen pag sequenti
hustr Anna Peersdr (Kylmänen)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 037 (eRKs050) (sRKs025)

Kylmälä by
N:o 6 
Johan (Anderss) Kylmänen (1670)
hustr Carin
son Salomon (Johanss Kylmänen)
hustr Margeta (Eskilsdr Saratar) (lisätty väliin)
(ei VL)
dotter Carin (Johansdr Kylmänen) (???)
pig Walborg (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(???)
afvikit til Pielis
Inhyses Olaf ...kain
hustru Chirstin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Eva... hoos Matts Kylmälä (sivulla 035)
drängen Anders Johansson afvikit ti Sotkamo
pigan Lijsa Larsdr Tapaninen ifrån Pielis (sRKs027)
1730 sonen Matts Johansson (Kylmänen) ung (14.7.1726)
1731 dito Johan Johansson (Kylmänen) (25.2.1722)

sivu 038 (eRKs051) (sRKs026)

Kylmälä by
N:o 6 
Pehr Kylmänen (1682)
hustr Elin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs024-2)
mågen Peer (Pehrss Komulainen)(1704)
(Iisalmesta) afvikit til Limingo
hustr Anna (Pehrsdr Kylmänen) (1704)
(VL15.3.1723)
(myös sivuilla 036 039 ja 068)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 035)
drengen Anders
vid hoos Mats Kylmälä
afwiken til Limingo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Anna Sirviö (ei sRK)
(myös sivulla 039)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dottren Carin (Pehrsdr Kylmänen)
1731 dito Margetha (Pehrsdr Kylmänen)(1729)
drengen Matts Matsson Pelkonen ifrån Pielis (???)
1732 dotter Margeta (yliviiv) (toiseen kertaan)
N:o 15
Anders Kärsämä Rickonen
hustr Maria
(molemmat yliviivattu)
(ehkä Anders Wimbari Rikkonen sivulla 056)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs026)
Anders Andersson Kärsämä ifrån Lumijoki
hustr Margeta
1732 dottren Lisa (Andersdr Kärsämä) 15 åhr
1732 sonen Johannes (Anderss Kärsämä) 6 åhr gl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 039 (eRKs052)

Kylmälä by
N:o 8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs027)
Anders (Jac.) Kärsämä
hustr Margareta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brodern Simon (Kärsämä) ....i Törnävä 1730 (ei sRK)
pig. Anna (???)

p. Walborg gift ....til Paldamo
(sivulla 031)
Inhyses Anna Sirviö (sivulla 038)
drängen Jacob Michelss sold:n: (???)
ifrån St Michels sockn
pigan Beata ifrån Pielis (?) begifwit til Ängeslevä
syster Maria ifrån Ryssland
kommen A:o 1728 ... Decembri
gift ...... i Tuloma (?)	järvi vid Aunus 
med en ryss Potonen .....
i sin spädebarndom 6 åhr gl
under ryska frig tiden ...
........
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 038)
Peer (Pehrss) Komulain vid pag. anteced.(Iisalmesta)
hustr Anna (Pehrsdr Kärsämä) 
(VL 15.3.1723)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1732 sonen Henrik (Anderss Kärsämä) 10 åhr gl.
piga Agneta Ketutar ifrån Pielis (sRKs027)
dito Lisa Tapanitar ifrån Pielis (sivulla 037)
1732 dottern Maria (po Margareta Andersdr Kärsämä)
(17.4.1724) 7åhr gl

sivu 040 (eRKs053) (sRKs 028)

Kylmälä by
N:o 12 
Johan Kärsämä (1687)
hustr Carin (s. 1673 d. 4.4.1747)
Gumman Walborg (s. 1654 d. 24.11.1739)
dotter Walborg (Johansdr Kärsämä) (1707, d.21.7.1728 
gift i Ahmas (VL	22.1.1727) (sivulle 031)
dr Carin (Johansdr Kärsämä)
sonen Joseph (Johanss Kärsämä) (1714)
Pig Anna gift i Törnävä (ei VL)
drengen Hinrich afgott til Sijcajoki (???)
drengen Henr Ryck ....(???)

Pigan Eva Liuckonen 
vide Matts Kylmäinen i Törnävä gift (sivulla 035)
Dito Walborg Mickonen
ifrån Sotcamo Aå 1731 ..... til Sotcamo
drengen Anders vid hoos Matts Kylmäinen (sivulla 035)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drengpoicka Simon Ericsson
Jochman ifrån Nurmis ... till Pielis
af modren bortförd
(myös sivulla 041+ sisar)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dr Henric Karjalainen
hustr Sigred
(ei VL) (ei lapsia) (ei sRK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 041 (eRKs054) (sRKs 029)

Muhos skatha
N:o 21
Jacob Walkonen (yliviiv) obiit (s.1644 d.12.5.1728)
sonen Claes (Jacobss Walkonen) (s 1676 d. 5.1.1775 )
hustr Margetha (Kerätär s. 1699 d.26.6.1751)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(???)
drengen Matts
Pig. Britha gift i Törnävä
flickan Margeta
pigan Margeta
flickan Anna gift
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
drengpoika Simon Jochman (sivulla 040)
pigan Anna Tårfvi i Ängeslefwä (ei sRK)
dreng Daniel Gesti (???)
do Peer ... fwi (???)
Henrik Kärsämä
 hoos Joh. Kärsämä 1731(sivulla 040 ??)
Inh hustr Sigred vid antec. pag. (sivulla 040)
flickan Anna Erichi Jochman (sRKs056)
(veli sivulla 040)
pigan Margeta Kotilain (ei sRK)
ifrån Pielis afvikit til sin ...... 1729.......
.......
Pig Margeta Hataja ifrån Paldamo (sRKs029)
flick. Anna Olofsdr Tijckaja ifrån Pielis (sRKs029)
... för sin .... 1731

ung sonen Matts Claesson (Valkonen) (1715) 
Peer Claesson (Valkonen) (s. 12.8.1723 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
dreng Henrik Lajtinen
hustr Margeta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dr Stephan Keränen (ei sRK)

sivu 042 (eRKs056) (sRKs030)

Muhos skatha
N:o 13 
Johan Tuppurainen (Nykänen) (1677)
hustr Britha (1687)
Modern Lijsa (s.1646 d. 2.4.1736 KY)
sonen Anders ( s.1704 d. 22.2.1783 MU)
hustrun Helga (s.1696 d. 7.2.1764 MU)
pigan Carin (???)
Pigan Elin Keräin (ei sRK)
sonen Matts (Johanss Nykänen) 1731
dito Peer (Johanss Nykänen) 1732 absentes
Margeta (Johansdr Nykänen) 

sivu 043

Muhos skatha
(tyhjä sivu)

sivu 044

Utajärfvi by
N:o 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulle 012) (siellä sukunimenä Paavola)
Olof Hildunen (Paavola) 
bortflytt til Sangijärvi vid ibidem
hustru Margaretha (1657)
sonen Elias (Olofss Hiltunen Paavola)
hustr Agnetha Påhlsdr) (1691)
sonen Påhl (Olofss Hiltunen Paavola) (1669)
hustr Brita
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs031)
Anders (Anderss) Hildunen (Mickonen) 
vid hos Meriläin (myös sivulla 048)
hustr Anna (Eriksdr) Hiltunen) (1698)
(VL 10.1.1726)
brodr Peer (Anderss Mikkonen)
fadren Anders (Mikkonen)
hustr Elin (molemmat) ifrån Sotcamo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dreng Jacob Komulain vid hos Dan Pyycköi
(myös sivulla 023 ja 091) (sRKs064)

sivu 045 (eRKs059)

Utajärfvi by
N:o 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs032)
Anders Ollila Gesti (?) (1675,d.24.2.1729) obiit Febr 1729
hustr Britha (1676)
sonen Johan (Anderss Ollila)
mågen Johan (Johanss Nurro)(s abt 1689, d. 11.4.1756 UJ )
hustr Carin (Andersdr) ( s abt 1699 d. 6.8.1750 )
dottern Maria (Andersdr Ollila)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dottern Lisa (Andersdr Ollila)
gift (mies lukkari Henrik Bohm)
(VL 14.3.1732) (sivulle 098)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
son Johannes (Johanss Nurro) (1719)
drengpoikan Matts afvikt til Sijcajoki (???)
N:o 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs031)
Eric Nurroi (1660)
sonen Elias (Eriksss Nurro Gesti)
hustr Carin
dottren Maria (Eliasdr Nurro) 1732 i 6 åhr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 046 (eRKs061)

Utajärfvi by
N:o 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs033)
Thomas Laitinen (s 1679 d. 23.10.1744)
hustr Agnetha s. 1692, d. 24.12.1752 UJ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(???)
hustru dr Carin
do Walborg gift 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N:o 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ouluun) (ei sRK)
Eric (Anderss) Tervo .. Kettunen afvikit till Uhleåsuu by
hustr Walborg (Carlsdr) 
sonen Anders 1731 7 åhr gl
(poika Karl 12.1.1735 Oulussa)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 055)
Påhl Wainicainen
hustr Maria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs033ao)
Eric (Anderss) Hyrkäs (Sotkamosta)
hustr Gertrud (Pehrsdr Kokkonen)
(VL 3.6.1730)
(myös sivuilla 053 ja 056)

sivu 047

Utajärfvi by
N:o 4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs063) (sRKs034)
Sigfred Sigfr. Mustonen (Ukkola) (1685)
hustr Walborg
son Sigfrid (Sigfridss Mustonen Ukkola Pyykkö)
dito Johan (Sigfridss Mustonen Ukkola Pyykkö)
dottren Walborg (Sigfridsdr
 Mustonen Ukkola Pyykkö)
pigan Eva ifrån Sotcamo (???)

N:o 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(eRKs065) (sRKs034)
Thomas Pafwola (s. 1683, d. 14.4.1754 UJ )
hust Marja ( s. 1683, d. 20.8.1743 UJ)
sonen Johan (Thomass Paavola)
flick pigan Margetha i Ahmas i Pyycköi (sivulla 032)
dotren Brita (Thomasdr Paavola)(26.5.1722) 

sivu 048

Utajärfvi by
N:o 8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs036)
Simon Meriläinen
hustr Anna (s. 1690 d. 15.11.1757)
styfdr Elin (Pehrsdr Määttä) (sRKs004)
styfson Pehr (Pehrss Määttä) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 044)
sväger Anders (Anderss) Mickonen
hustr Anna (Eriksdr Hiltunen)
(VL 10.1.1726)
swäg Peer (Anderss Mikkonen)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pigan Carin död (ei KL)
sonen Simon (Simonss Meriläinen) 1732 Luttin
pigan Margeta
 vid i Ahmas hoos Sam Pyycköi (sivulla 032)
N:o 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs035)
Eric Wänänen ell. Clemettinen
hustr Carin (Eriksdr)
(myös sivulla 082)
sonen Erici (Erikss Wäänänen) 1731 7 åhr

sivu 049 (eRKs070)

Utajärfvi by
N:o 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulle 054)
Matts Roininen
hustr Scholastica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs037)
swåger Hendrich (Jöranss Räisänen) (1692)
hustr Margetha
modern Lisa (1653)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
poikan Gustaf .....hoos Salander (???)

do Anders (Påhlss Määttä) (ei sRK)
syster Cecilia (Påhlsdr Määttä) (alempana uudestaan)

pigan Elin (Pehrsdr Määttä) hos Meriläin (sivulla 048)
dotter Anna (Henriksdr Roininen) 10 åhr 1732 .......
sonen Matts (Henrikss Roininen) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs037)
dr Anders (Anderss) Kutilain
hustr Cecilia (Påhlsdr Määttä)
vid supra (viittaus ylempänä olevaan)
(VL 9.1.1729)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
aflt. sold. Påhl Seppän
hustr Walborg videatur hoos Tickanen (???)
Hind. dr Scholastica (Henriksdr Räisänen) (18.8.1722)
 1731 ä 9 åhr gl
pigan Brita Suhotar .... ifrån Pielis 1732 (ei sRK)

sivu 050

Utajärfvi by
N:o 7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	(sRKs035)
Clemet Korhoinen (1669.,d.5.4.1730) obiit
hustr Margeta (1662)
sonen Eric (Clemetss Korhonen Tauriainen) (1688)
hustr Margeta (1684)

sivu 051

Utajärfvi by
(tyhjä sivu)

sivu 052

Utajärfvi by
(tyhjä sivu)

sivu 053 (eRKs072)

Sotkajärfwi by
N:o 4 
(sRKs039)
Erich (Erikss) Wimbar (1699)
(vmo Carin Jonadr Kuckonen) s.1704 d.1724)
Mod Scholastica (s. 1665 d. 2.4.1743)
mohr syster Agneta (yliviiv) (ei KL) (???)
Erich syster Carin (Eriksdr Wimbar) (ei sRK)
mohrs dotter Carin hoos Matts Suorsa (sivulla 054)
drängen Eric (Anderss) Hyrkäs (Sotkamosta) (sivulla 046)
dito Anders .....til Sotcamo
hustru Gertrud (Peersdr Kokkonen) 
ifrån Pielis (Erik Hyrkäksen vmo)(sivulla 046)
(VL 3.6.1730)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 055)
Påhl Wanikain sold. vid. hoos Tuppurain
hustr Maria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pigan Elin Sormutar ifrån Pielis (sivulla 139)

sivu 054

Sotkajärfwi by
N:o 14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs042 nimenä Pelkonen)
Johan (Karlss) Suorsa (Tomberi Pelkonen)
hustr Margeta (Johansdr Koistinen)
(ei VL)
(lapsi Scholastica 11.5.1728)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs036)
Inhys Sold Jöran (Suorsa)
hustr Walborg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johan Henrik Kylmän 1732 ä 10 åhr
(Norjasta ?) (sRKs037)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(pari uudestaan alempana) 
Jöran sväger Thomas
hustr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1730
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta 049) (sRKs038)
Matts Suorsa (1689) (yläpuolelle lisätty Roininen)
hustr Scholastica (1694)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs036)
Thomas (Thomass) Leinonen
hustr Anna (Mattsdr Laitinen ea)
(VL 26.1.1729)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sold. Påhl Thomason Hilduin (yläp lisätty Hollendorf )
vid i Juorkuna hoos And Holappa (sivulla 003)

(Matts Suorsan) svägerskan Carin vid. p. preced.
(myös sivulla 053)(sRKs038)

sivu 055 (eRKs074)

Sotkajärfwi by
N:o 7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs041)
Matts Tuppurain druncknad 1726
hustr Britha
dreng Samuel (???)
sonen Peer (Mattss Määttä Tuppurainen)
hustr Maria (yliviiv) (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( myös sivulla 121)
Fadern Peer (1644)
hustr Elin (mol) vid in Laitasaari hos Thomas Määttä
dottern (Elin) (alempana)
pigan Maria (yliviiv)(???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs018)
mågen Påhl (Påhlss) Wainikain hoos Henr. Ingala
hustr Maria ( Pehrsdr Tuppurainen)
(VL 0.12.1729)
(molemmat myös sivuilla 046, 053 ja 139) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sonen Peer (Mattss Tuppurainen sr) (yliviiv) 
dottern Elin (Mattsdr Tuppurainen sr) 
sonen Matts (Mattss Tuppurainen ) 1732 å 9 åhr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs041)
Tårp. Anders Anthonius
hustr Britha
sonen Matts (ei sRK)
dotter Margareta

sivu 056

Sotkajärfwi by
N:o 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs040)
Anders Wimbari el Rickoin (s.1670 d.11.10.1740)
hustr Maria
sonen Eric (yliviiv) (kts alempana)
sonen Henrich (Anderss Wimbari eli Rikkonen) (ei sRK)

sonen Eric (Anderss Wimbari eli Rikkonen)
hustr Dorde (Mårtensdr Kokko) (Haukip VL 23.3.1729)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 046)
Inhys Eric (Anderss) Hyrkäs (Sotkamosta)
hustr Gertrud (Pehrsdr Kokkonen)
 (VL 3.6.1730)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 057 (eRKs075)

Pyhänsivu by
N:o 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK )
	Anders Pelkonen
hustr Margetha
Mågen Johan
hustr Margetha (molemmat) i Sotkajervi
styfdr Carin gift
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
soldaten Niels Grenholm (yliviiv) (kuollut ?)
hustr Sigred (myös sivulla 064)(sRKs044)
(son Anders 1722, d.1724)
dottern Lisa
dito Anna gift
drengs poi Påhl sold
sonen Carl
pigan Marget Granholm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 058 (eRKs076)

Pyhänsivu by
N:o 9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs042)
Lars Kåcko
hustr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(???)
Inhys Ea Margeta Sepälän 
pigan dotter Margeta 
(molemmat) hos Påhl Bongila (yliviiv) hoos Jacob Karhu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs046)
drengen Matts (Jöranss) Laucka
hustr Margetha (Pehrsdr)
(VL 21.12.1725)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Lijsa Määttä (sRKs042)
Sim. Hångases Ea Brita Hånganen (sRKs048)
vid i Perucka hoos Joh. Kinnuinen (myös sivulla 069)

sivu 059 (eRKs077) (sRKs043)

Pyhänsivu by
N:o 10 
Anders Kassinen (1684)
hustr Ingred
pigan Anna ......... til Pielis afgått (???)
Lijsa vide Hend. Rahkoinen (???)

sivu 060 (eRKs078)

Pyhänsivu by
N:o 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
Hans Siira
hustr Helgar (1670, d.13.8.1727) död
(lisätty) Maria (uusi vaimo)
(poika Henrik 1.9.1728)
styfdr Britha
sonen Hans (Hanss Siira)
hustr Anna (Abrahamsdr Kolehmainen) vid Wal...
(VL 10.1.1726) 
(molemmat) abs. 1727 ... sig til Törnäfwä ?
pigan Margeta Wainikain (sRKs018)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
----------------------
Olof (Siira)
hustr Brita (Jacobsdr Seppälä) (sivulta 031)
(vih bef 1730)
(molemmat) vid in Ahmas i Seppälä
(myös sivulla 027) (sRKs044)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pigan Margeta ifrån Sotkamo 1731 ....ä 12 åhr (???)

sivu 061 (eRKs079)

Pyhänsivu by
N:o 13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs044)
Matts Hångala(1697)
hustr Lisa
styfdr Carin (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Margeta Lieppa ( yliviiv) (ei sRK)
Margeta Wainikain ( päälle kirj) (sivulla 060)
Ea pigan Anna Tolotar (sRKs008)
vid hoos Sigfred Räisänen hoos Karhu
hoos Jacob Seppälä i Ahmas (teksti yliviiv) (myös sivulla 031)
sonen Matts (Mattss Honkanen) 1731 ä 10 vid (sRKs044)

sivu 062 (eRKs080)

Pyhänsivu by
N:o 8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs043-2)
Anders Nykyri l. Lassila (1688)
hustr Eva(1682) 1730 abs.
flickan Britha i staden
sonen Mats (Anderss Nykyri) (1733, d.21.11.1731)
1731 i 6 åhr död ?

sivu 063 (sRKs045)

Pyhänsivu by
N:o 1 
Stephan (Stephanss) Holappa (Hyvönen) (Pelkonen)
hustr Brita (Nilsdr Kassinen)
(VL 17.11.1723)
(poika Stefan s 00.04.1729 d. 18.01.1730)
bror Matts (Stefanss Pelkonen Holappa) (1709)
hustr Brita (???)
modren Walborg (Henriksdr Puhakka) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(seuraavalla sivulla)
brodern Henric (Stefanss Pelkonen)
 i Muhos
hustr Margeta vid. seq. pag.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 064 (eRKs082) (sRKs046)

Pyhänsivu by
N:o 5 
Henrik (Stefanss) Pelkonen (1690)
hustr Margetha (Jöransdr) (1680)
(VL 29.1.1727)
(myös sivulla 094)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK ?)
Broors Ea Walborg
Broors son Stephan (Stefanss Pelkonen) 
dito Matts (Stefanss Pelkonen) 
dito Henrik (Stefanss Pelkonen) 
systr Margeta
styfdr Carin (Gustafsdr Pelkonen )
(myös sivulla 072) (ei sRK)
pigan Brita Bertilsdr (Pelkonen) (sRKs046)
Staph hustru Britha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
gl. Matts Kucko
hustr Margeta (molemmat) vid. anterior
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sold. Nils Granholms
hustru hoos And. Holappa
(sivulla 057)
Ea brordottren Brita Bertilsdr (Pelkonen)
(toiseen kertaan)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 075) 
sold Samuel
hustr Carin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
styf 

sivu 065 (eRKs084)

Pyhänsivu by
N:o 1? 
(sRKs077)
Matts Halonen (1675)
hustr Carin
modren Anna (1651)
sonen Staphan (Mattss Halonen) (1704)
hustr Lijsa Mattsdr (Laitinen) (1704) (sivulta 085)
(VL 29.3.1726)
dotter Margetha (Mattsdr Halonen)
gift i ..kola (VL 25.3.1729) (sivulle 086)
dito Carin (Mattsdr Halonen) (1717)
pig. Margeta Tåska (sRKs062)
... Agneta Kocko hoos Claes Keinänen (sivulla 117)
sold hustr Walborg hoos Daniel Pyycköi (???)
dreng Matts Nissi vid hoos Keinänen(sivulla 117)

sivu 066 (sRKs046)

Pyhänsivu by
N:o 3 
Hans Häikiö (1683)
hustr Britha (Mattsdr) (1700)

sivu 067 (eRKs085)

Perucka by
N:o 4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs047)
Hendrich Caiponen
hustr Carin (Henriksdr Hämälä) (yliviiv) (s.1683 d.24.6.1725)
hustr Brita (Claesdr Walkonen) (lisätty)
(VL 21.12.1725)
Inh Margeta Nykäinen (ei sRK)
pigan Carin (???)
dito Anna (Henriksdr) Keckonen 
hoos Abr Huofvinen (sivulla 127)
dreng Henrich (???)
.....
dito Hans Mattsson (???)
(myös sivulla 067)
hustr syster Britha (Henriksdr) Hämäläin (sRKs088)
	(myös sivulla 116)
drengen Matts Lauck (sivulla 058)
swärmodren Carin hoos Matts Pavola (???)
Simon klockares Enkia (Carin) (???)
(eRKs004)
Pigan Brita Nykyri vide Erick Puhacka (sivulla 075)
dito Brita Hämäläin (toiseen kertaan)
pigan Anna Olofsdr ....
pigan Margeta (Pehrsdr) Jurus (ei sRK)
swäg Abraham Simonson Paaso (ei sRK)
 vid in Muhos by
hustr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
1731 Matts Mattson Nykyri
ankommen ifrån Tawasthuus
med.... Lundbecks attest af 22 apr 1729
..... til Wasa med ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Walborg Lieppa ifrån Paldamo (sRKs064)
1731 10 Martii sonen (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs047)
1730 Henric (Henrikss Kaiponen)
dotter Sophia (Henriksdr Kaiponen)
dito Anna (Henriksdr Kaiponen)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 068 (eRKs087)

Perucka by
N:o 40 
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(perhe sRKs048-2)
Isach Kinnunen Pohjalain (Paltamosta)
hustr Margetha (Johansdr Sangi) (1690, d.17.1.1725) obit 
				(yliviiv)
(VL 21.2.1722)
.... Scholastica (uusi vaimo) (vih 1725)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 038)
Inhys Peer (Pehrss) Comulain (Iisalmesta)
hustr Anna (Pehrsdr Kärsämä)
(VL 15.3.1723)
(molemmat) vid in Kylmälä

sivu 069

Perucka by
N:o 24 
(sRKs048-1)
Johan Kinnunen (Heikura) (1699)
hustr Anna (Johansdr) (1701)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sivulla 071)
Inhys Anders Rompanen 
vid hoos Carl Tomber
hustr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta 102) (sRKs048)
Inhs Påhl (Påhlss) Bångila Hålappa (1695)
hustr Brita (Henriksdr) (1699)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inhs Ea Brita Henriksdr
 vid hoos Henrik Puhacka (sivulla 074)

sivu 070 (eRKs089) (sRKs049)

Perucka by
N:o 14 
Erich Heickura (1683)
hustr Margeta
sonen Pehr (alempana uudestaan)
flickan Anna Olofsdr hoos Tuppurain (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs067)
sonen Peer (Erikss Heikura)
hustru Cicilia (Eriksdr Komulainen)
 vid hoos Eric Puhacka (ei löyt)
(VL7.10.1731)
(oä poika Petter 22.2.1731)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dotter Walborg (Eriksdr Heikura) ung (sRKs049)
dotter Margeta (Eriksdr Heikura) 1731 (sRKs049)

NB pigan Anna Määttä vid. in Juorkuna (???)
(myös sivulla 089)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 117)
dreng Matts Nissi
med modern
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 071 (eRKs090) (sRKs049-2)

Perucka by
N:o 39 
Carl Tomber (1693)
hustr Margetha
poika Abraham (yliviiv) (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
såld Johan Kettu i Hewonoja
hustr Margeta (lisätty väliin)
(sivulla 141)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hustr Walborg (???)
hustru syster Christin (???)

poika Erich Abrahamson hos Länsman (???)
dito Johan (???)

pig Britha (Eriksdr) Hackarain 
hoos Kärpälä (VL 9.10.1726) (sivulle 010)
Anna Mattsdr Hånganen (ei sRK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
Inh Jacob Kinnunen
hustr Anna (molemmat) vid hoos Hännin ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sold, Enkia Margeta Mäkelä in Särkijärvi (ei sRK)
dotter Walborg (Karlsdr Tomberi) 1732(ei SL)
sonen Matts (Karlss Tomberi) (1725) (ei SL)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(myös sivulla 069)
inhys And. Rompainen (1682, d.11.6.1732) död
Inh Anna (Pehrsdr Kilpinen) (sRKs049)
(VL1.11.1723)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ea Brita Henricdr (???)
Pigan Anna Olofsdr Honganen (sRKs072)
videatur in Haisunoja Kåckola ?

sivu 072 (eRKs091) (sRKs050)

Perucka by
N:o 13 
Johan Karjalainen el. Laurila (1673)
hustr Maria (yliviiv) (1690, d. 6.1.1728)
hustr Anna (1689) (päällekirj)
dreng Johan ...... (???)
pig. Walborg .....(yliviiv) (???)
Carin Gustafsdr Pelkonen i Pyhänsivu
vid hoos Henr. Pelkonen 1731 (sivulla 064)

Pigan Anna (yliviiv) vid.Berthel Tickain
änckia (yliviiv) Lijsa Laq..... (???)
doter Maria (Johansdr Karjalainen)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs113)
Inh Sold. Michel Kinnunen (Starck)
hustr Lijsa
(ovat myös sivulla 119)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 073 (eRKs092) (sRKs051)

Perucka by
N:o 7
Påhl (Påhlss) Keinänen (1679)
hustr Ingredh (1670)

swärmod. Susanna (1645. d.21.3.1725) död
(Eskil Eskelises encka)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sivulla024)
swåger Eskil (Eskelinen )
hustru Lisa (molemmat) i Niska by
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
sonen Hendrich (Påhlss Keinänen) (1710)
hustr broder Johan (???)
hoos Eric Hywärin
pigan Margetha (???)
dito Carin (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs041)
dräng Peer Mattson
hustr Carin 
(molemmat) hos Walkonen Inhy
(myös sivulla 106)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pigan Anna Wercki ? (yliviivattu) (???)
dottren Carin (Påhlsdr Keinänen)
warnaad
sonen Påhl (Påhlss Keinänen) (22.11.1722)
för sin lätt....

sivu 074 (eRKs093)

Perucka by
N:o 18 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs072)
Hendrich Puhacka
hustr Britha (1694)
syster dr Britha (???)
sonen Abraham (1720, d. 21.9.1723) död
dito Pehr (Henrikss Puhakka)
hustr Carin (Johansdr Kärsämä) (lisätty väliin)
(VL 9.1.1733)

pigan Lijsa ...... i Utajärvi (???)
dito Gertrud i Sotkajärvi (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 141)
Inhys Johan Kettunen ifrån Paldamo
husr Margeta (molemmat) Inhys ..... Limingo
(myös sivulla 071 124 ja 130)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
änckan Brita Henriksdr (???)
(myös sivulla 069)
Påhls dotter Anna (???)
pigan Beata (???)
hoos H:n Isaac (Pappilan sivut puuttuvat)
dr poika Hans Mattson 
vid hos Caiponen (sivulla 067)
pigan Brita Hansdr (yliviiv) (alempana)
pigan Caarin Jurvakain vid .....(ei sRK)
piga Ingred Torvitar (sRKs082)
pigan Brita Hansdr Kinnunen (Puhakka ?)
 (myös sivulla 145) (sRKs072) i Keinelä ? gift

sivu 075 (eRKs094) (sRKs071ao)

Perucka by
N:o 17 
Erik Puhacka
hustr Margareta (Henriksdr) (1668)
(ei VL)
stiufson Eskill (Michelss Puhakka)
modren Maria
pigan Britha (yliviiv) (???)
dreng poika Samuel (yliviiv) (???)
Thomas Poikalas Enckia Carin (sivulla 145)
.... dotter Maria (???)
hustr syst Carin (???)
(ehkä Carin Paavola vrt sivu 145)
Brita Mattsdr Nykyri
(myös sivulla 067) (sRKs064)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soldats...... Sam. (Johanss) Määttä (Määttänen)
hustr Carin (Gustafsdr Parviainen)
(VL 18.1.1731)
(myös sivuilla 064 ja 141)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 076

Perucka by
(tyhjä sivu)

sivu 077 (sRKs053)

Muhos by
Tårparen 
Johan Karjalainen
hustr Marja
dottern Maria (Johansdr Karjalainen) (ei sRK)
dito Brita (Johansdr Karjalainen) (1725)
1731
sonen Michel (Johanss Karjalainen) (1725)
1731 ung

sivu 078 (sRKs052ao)

Muhos by
N:o 38 
Jonas Juvani eller Erikainen
hustr Elin (1674)
mågen Jacob (Hanss Hartikka)
hustr Anna (Jonasdr Juvani) (1702)
(VL 12.3.1724)
dotter Marja (Jonasdr Juvani)
N:o 15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta137) (sRKs053)
Johan (Pehrss) Hyrkäs (Rahko) (1707) 
hustr Elin (Ruottinen) (1698)
(ei VL bef 1724 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
piga Christin Kropsu 1732 i 10 åhr ifrån Paldamo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 079 (eRKs099) (sRKs054)

Muhos by
N:o 5 
Pehr Hyrkäs druncknat 1728 (ei KL)
mod. Carin (1648, d.11.1.1730) död 1730
sonen Pehr (Pehrss Hyrkäs)
hustr Agneta (Henriksdr Tervonen)(1706) (Sotkamosta) 
(VL 13.3.1724)
ditto Isaac(Pehrss Hyrkäs)
hustr Malin (Johansdr Maunu) (Tyrnävältä)
(VL 21.2.1728)
drengen Jacob (???)
pig. Lisa Jurfwa (alempana)
dito Lisa Karfwonen (???)
dåtter Britha (Pehrsdr Hyrkäs) i Limingo gift
(VL 20.3.1726) (mies: Nils Johanss Maunu)
pig. Margetha .... hos Walkonen (???)
dito Britha Pyycköi (1658) hoos .....
(sivulla 097)
flickan Anna Henricsdr Kåsu .... i .... (ei sRK)
1729 ifrån Sotkamo i 13 åhr
dr Joh. Tervo (???)
(myös sivulla 096 ja 097)

pigan Lucia (Korhonen) hoos Tickala Abram
(sRKs072)
Inh pigan Lijsa Jurwa (???)
Inh gl Lijsa Thomasdr (???)
drängen Eric Limatainen ifrån Sotcamo (ei sRK(
 warnad för sin Lättia 1732
pigan Carin Urpiainen vid hoos Nykyri (sivulla 091)

sivu 080

Muhos by
N:o 37 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs052)
Olof Ericsson Karpila 1727 in Febr kommen ifrån Ängeslevä
hustr Brita
syster Maria afvikit til Ängeslevä

sivu 081 (eRKs101) (sRKS055)

Muhos by
N:o 6 
Erich Kuckonen (1696)
hustr Anna (1696)
flickan Carin (???)
pig. Lisa Lodvonen (sivulla 109)
drängen Henric Hackarainen (päälle lisätty)
hoos Henrik Määttä (sivulla 136)
Drängen Henric Karhu (yliviiv) (sivulla 088)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 111)
drängen Johan Simonsson (Määttä)
hustr Brita (molemm) vid. in Laitasari hoos Henric Määttä
på Hongala hemman (?)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drengen Thomas (Klemettinen) (sivulla 082)
...... Anna (Simonsdr) Kuckonen
(ovat sivulla 082)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ea pigan Anna Carjalainen 
hoos Zachr. Hackarainen (sivulla 124)
flickan Chirstin ? ifrån Kusamo (???)
dr Johan Tervo vid hoos Hyrkäs (sivulla 079)
pigan Walborg (Hansdr) Kuckonen (sRKs055)
vid i Laitasari hoos Hans Kuckonen
Inhys Anna (Olofsdr) Hånganen (sRKs055)
sonen Eric Ericsson (Kukkonen) (1718) 1732 i 7 åhr
pigan Margeta Tervo ifrån Sotcamo (sRKs055)

sivu 082 (eRKs102) (sRKs056)

Muhos by
N:o 20 
Anders Keränen (1668)
hustr Carin (1679)
dotter Brita (Andersdr Keränen)
(uudestaan alempana)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dreng. Erich Clemettin i Utajärvi
hustr Carin
(sivulla 048)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
mågen Hinrich (Henrikss Karhu) vid hoos Lodvonen
hustr Brita (Andersdr Keränen)
(VL 17.11.1723) (sivulle 088)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Anna Simonsdr Keckonen (???)
Inhys Brita Pyycköi hoos Hyrkäs
(sivulla 097)
sold Henrik (Henrikss) Kanniainen (ei sRK)
(VL 22.5.1726 vmo Maria Mattsdr sivulla 097)
pigan Walborg Peersdr (???)
dito Carin Andersdr Carjalain (sivulla 086)
flickan Caarin Peersdr Matero (alempana uudestaan)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs061)
Thomas (Erikss) Clemetti (Sotkamosta)
hustr Anna (Simonsdr Kukkonen)
(VL 30.3.1729)
 vid pag preced (ovat myös sivulla 081)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
flick Carin Hansdr Kuckonen (sRKs074)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs052)
dr Lars (Larss) Rouhiain (Savolax) vid. ante....
hustr Lijsa (Thomasdr Leinonen) 
(VL 29.9.1730)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Inhys Sold Matts Hålappa 
vid Hongala hemman (sivulla 094)

Pigan Britha(yliviiv) (???)
 päällekirj) Carin (Peersdr) Matero 
(myös sivulla 085) (sRKs082)

1732 första gången gått i Herrens natt vard
pigan Ingrid Heiskatar (sRKs039)

sivu 083 (eRKs103) (sRKs057)

Muhos by
N:o 9 
Olof Kassinen (1665)
hustr Anna (Abrahamsdr Pyykkö) (1675)
Mågen Johan (Kassinen)
hustr Malin (1703)
hustr syster Walborg (???)
hoos Daniel Pyycköi i Niska by
dotter Margeta (Johansdr Kassinen) 1731 i 9

sivu 084

Muhos by
(tyhjä sivu)

sivu 085 (eRKs105) (sRKs058)

Muhos by
N:o 25 
Pehr Laitinen el. Halonen obiit
hustr Margetha
sonen Matts (Pehrss Laitinen) (1682)
hustr Britha (1681)
Matthias ? son Pehr (Mattss Laitinen) (1704)
dito dr Lisa (Mattsdr Laitinen) gift hos Halonen
(VL 29.3.1726) (sivulle 065)
dito Carin (Mattsdr Laitinen) gift i Bertula (???)
dito Britha (Mattsdr Laitinen) 
dreng Thomas ..ööff Laitinen (lisätty)
inh pigan Anna Parkkinen
 gift med Stephan Laucka (sivulla 005)
Pigan Chirstin Kåvatar afvikit til Pielis
pigan Carin Matero (sivulla 082)
stjufbroder Henric (Laitinen)
pigan Margeta Eskilsdr 
vid. hoos Hyfvönen (sivulla 090)
Matts Mattsson (Laitinen) (0.2.1720) 1732 on 7 år

sivu 86 (eRKs106) (sRKs059)

Muhos by
N:o22 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thomas Leskelä (1660)
hustr Margetha (1679)
modern Margetha (1638)
broor Claes i Limingo (???)
syster son Pehr i Törnävä (???)
sonen Matts (Thomass Leskelä) (1704)
hustr Margeta (Mattsdr Halonen) (1709) (sivulta 065)
(lisätty väliin)vid hoos Matts Halonen
(VL 25.3.1729)
dito Anders (Thomass Leskelä) 
pig. Lisa Rautio hoos Matts Pucki gift
(ei VL Oulujoella ? ei sRK)

....(yliviivattu nimi)
dreng Hendrich Leskelä (sRKs022)
pigan Carin Andersdr Carjalain i Ängeslefvä
(myös sivulla 082 ja 086) (sRKs096)
1732 dottren Lijsa (Thomasdr Leskelä) 10 åhr
sonen Claes (Thomass Leskelä) (1720)
flickan Brijta (???)
pigan Christin (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
pigan Margeta (Henriksdr) Keränen gift
(VL 15.3.1730 mies: Henr. Hanss. Leykeläin (Lercin))
(tytär Marg 18.8.1731)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
flickan Brita Kärpälä (ei sRK)

sivu 087 (eRKs107) (sRKs060)

Muhos by
N:o 15
Abraham Liefwonen (1657)
hustr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
dottren Margetha (Abrahamsdr Lievonen)
(VL 20.12.1730 mies: Michel Pehrss Koistinen Oulunsuu)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
sonen Abraham (Abrahamss Liefwonen )
sonen Bertil (Abrahamss Liefwonen) 
....... Margetha (???)
Henric Pelkoses ..... (???)
dito Carin Jacobsdr Liefvonen (sRKs060)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
Lars Kananen
hustr Carin Peersdr
( molemmat i Ängeslewä)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pigan Margeta Turutar 
hoos Hans Walkonen (sivulla 106)
pigan Margeta Limatar vid. hoos Isaac Kuckonen
i Ahmas (myös sivulla 029) tjänar i Ulostad (ei sRK)
dreng Hans (Mattss) Nykyri (sRKs029)
NB pigan Carin Liewonen gl (toiseen kertaan)
sonen Peer Abrahamsson (Lievonen) (s. 8.3.1722)

sivu 088 (eRKs108) (sRKs061)

Muhos by
N:o20 
Hend. Lådwola begifit sig til Törnävä 1731
hustr Carin (1690, d.8.5.1726) obiit (yliviiv)
hustr Margetha (1701,d 18.1.1730) (päällekirj)
(tytär Britha s.03.1726 d. 18.08.1726 )
döf Johans dott (yliviiv) (???) 
hoos Matts W.... (???) 
sold. dräng Anders (???) 
fader syster Margeta Nykänen död i Törnävä
pigan Carin Määttä (ei sRK)
(myös sivulla 092)
sold:s moder Carin Limatar ifrån Sotkamo (sRKs061)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs061)
Henric (Henrikss) Karhu
hustr Brita (Andersdr Keränen) (sivulta 082)
(VL 17.11.1723)
(myös sivuilla 082 ja109)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs061 nimenä Lodwonen)
1731 husbonde Eric (Mattss) Gestilä (Siikajoelta)
hustr Margeta (Johansdr Lodvonen) (sivulta 109)
(VL 22.4.1731)
moderen Helga

sivu 089 (eRKs109) (sRKs062)

Muhos by
N:o17 
Abraham Lådwåla (1683)
hustr Lijsa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...åckas ea Carin (???)
dotter Britha (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....
poikan Samuel (???)
dåttren Lijsa (Abrahamsdr Lodwonen)

flickan Anna Kanniain (sRKs062)
(myös sivulla 094)
pigan Anna Määttä hoos Heikura (sivulla 070)

sivu 090 (sRKs062ao)

Muhos by
N:o42 
Erich Pafwola el. Hyfwöinen (1686)
hustr Walborg
Simon Hyfwöses äncka Anna K...lain (Puhakka)
inh såld encka Malin (Tervo)
sonen Matts (Erikss Paavola Tihinen)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs063)
torp Matts Pavola (1699)
hustr Anna
pigan Anna ifrån Pielis (yliviiv) (???)
pigan Margeta Andersdr Eskilsdr (Eskelinen)
(myös sivulla 085)(sRKs051)
Matts Pawolas dotter Anna (1719)
dito Agneta (Mattsdr Paavola) (1720)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs063ao)
1731 torp Abr. Simonss.
hustr Anna (Markkain)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 091 (eRKs110) (sRKs064)

Muhos by
N:o 26 
Jacob Nykyri (yliviiv)
(etunimi yliviivattu sen tulisi olla Hans, 
joka kuoli 1724 (46v), vaimon nimi täsmää)
Peer Nykyri (päällekirj)
hustr Anna (Eriksdr Hyrkäs)
( Anna avioitui ilmeisesti VL 10.1.1725 
Pehr Andss Koukkarin kanssa)
NB poikan Samuel (???)
poikan Hans Mattsson 
hoos Kaiponen (sivulla 067)
...... Pehr (???)
pigan Margeta Carpitar (ei sRK)
dito Brita Mattsdr (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dr Henrik Pelkonen
hustr Margeta
(tällä parilla tytär Marg s.2.6.1723 d. 17.1.1725)
(ja poika Henrik s 1725 d. 30.11.1725)
(sivulla 064 eri Pelkoset tätä paria ei sRK:ssa??)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Walborg Peersdr (???)
dito Carin (Larsdr) Urpiainen (sRKs054)
drengpoika Eric Simonss 
vid Kärpälä i Sangi (???)
1733 drängen Jacob Komulain (sivulla 044)

sivu 092 (eRKs111) (sRKs065ao)

Muhos by
N:o10 
Pehr (Mattss) Tuppurainen (1686)
hustr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
såld broor Anders (Mattss Häikiö)(1696)
hustr Margeta (Samuelsdr)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pig Britha gift til Sijkajoki (ei VL)
dito Carin Määttä 
hoos Henr Lodwonen (sivulla 088)
dito Marg Kirjawain 
hoos And. Huowinen (sivulla 119)
Anders Karjalain (1662, d.31.1.1731) 
gl 1731 död
hustr Elin död (ei KL)

pigan Margeta Lodwonen 
hoos Matts Walkonen (sivulla 109)
sonen Peer (Pehrss Tuppurainen Häikiö)

pigan Anna vid Honganen (sivulla 064)
Inh pigan Lisa Terwo vid hoos Carjalain (sRKs112)
1733 pigan Brita Kärki (ei sRK)

sivu 093

Muhos by
N:o 3x
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs064)
Corporalen 
Anders Hassinen (1654)
hustr Elin
sold enck Marg. (Thomasdr) Jaara
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK)
afsk soldat 
Matts Pamp el. Kouckari
hustr Walborg (Mattsdr ea) (Pyhänsivu)
(VL 23.5.1723)
(2 lasta 1725 ja 1729)

sivu 094 (sRKs065)

Muhos by
N:o 37 
Johan (Simonss) Paasoi Hångala
kyrckowäckten
hustr Lijsa (Henriksdr) (1689)
(VL 23.11.1723)
syster Lijsa Hånganen (ei sRK?)
pigan Margeta Jaara (sivulla 095)
pigan Margeta Jurwa (ei sRK)
syst Agneta (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pigan Anna Kanniain
vid hoos Abr. Lodwonen (sivulla 089)
warnad för sin lättja 1732
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N:o 33
Matts Hongala eller Hålappa 
ifrån Paldamo komma A:o 1728 
(myös sivulla 082) (???)
hustr Chirstin Peersdr (1698, d.20.9.1730) död
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sivulla 064)
Henric Stephansson (Pelkonen) vid in Pyhänsivu
hustr Margeta (Jöransdr)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inh Anna Matero vid. .(sivulla 095)

sivu 095 (eRKs114) (sRKs066)

Muhos by
N:o32 
Erich Karhu död (ei KL)
hustr Margetha (ei sRK)
syster Walborg hoos ...... (???)
mågen Erich
hustr Lijsa (Eriksdr Karhu)
mågens dr Elin gift i Ahmas (???)
pigan Margetha Peersdr 
hoos Caipola (sivulla 127)
dito Margeta Thomasdr Jaara 
hoos corp Hassinen
sonen Eric (Erikss Karhu)
pigan Anna Keckonen (sivulla 127)
hoos Abrah Huovinen vid hoos Honganen
Ea Anna Matero (sRKs065)
.......
Matts Hålappa (sivulla 094)

inh ea Carin Kur... (???)
ifrån Haukipudas afvikit til sin ost.(?)
soldats hustru Elin (???)
	N:o 27 (sRKs067)
Lars Könölä
hustr Margeta (1686)
sonen Eskil i staden (ei sRK)
e:a Wallborg Pyycköi
1732 dotter Walborg (Larsdr Könönen)
å 9 åhr

sivu 96 (eRKs117) (sRKs066ao)

Muhos by
N:o35 
Sigfrid Antila (1681)
hustr Margeta (1681)
sonen Johan (Sigfridss Anttila) (1711)
hustr Margeta (Pehrsdr Jurvakainen) (1707)
(VL 24.1.1731)
dräng Joh Terwo (sivulla 079)
pig Anna Posti (1692) (sRKs067)
inh ea Brita Pyycköi (sivulla 097)
1731 sonen Henric (Sigfridss Anttila) 
dito Eric (Sigfridss Anttila) (11.5.1724)
dotter Carin (Sigfridsdr Anttila) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs070)
Inhyses Hinrich Canniain (1668)
hustr Helga
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 097 (eRKs120) (sRKs068)

Muhos by
N:o11 
Bertill (Thomass) Henttula (1695) (Perttunen)
(isä Thomas Bertillss Perttunen äiti Elin Larsdr Henttunen)
hustr Margetha (Johansdr) (1697)
syster Karin ( Thomasdr Henttunen)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
do Elin ( Thomasdr Henttunen)
hoos Juurus 
(VL 19.5.1730 Mies: Jac. Abrss Juuru Oulunsuusta)
(Elin Hentunen vihittiin 20.5.1735)
 (sRKs081 onko sama Elin ??)
-----
dr Margetha (Thomasdr Henttunen)
hoos ..gilä (VL24.2.1734) (ei sRK)
(mies: Thomas Påhlss Wikiö Temmekseltä)
drengen Joh Terwo (sivulla 079)
inhs Anna Mattsdr(1697, d.14.1.1728) död
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sold Kanniaises hustr Maria 
i Lapst...(?)
(mies sivulla 082 eivät sRK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dr Thomas (Michelss) Hurskain 
afvikit til Paldamo (sRKs068)
Inh Britha Pyckö (1658) (sRKs068)
(myös sivuilla 079, 082. 096 ja 098)
pigan Lisa Wänänen (sRKs056)
hos Hen. Määttä i Laitasari (myös sivulla 136)

pijgan Margetha (Bertillsdr) Sårmuinen
ifrån Pielis (sRKs056)

sivu 098

Muhos by
N:o 43 
(Klockaren) Henrik.... Bohm (lisätty yläpuol)
hustr Lisa (Andersdr Ollila) (lisätty) (sivulta 045)
(VL 14.2.1732)
Perhettä koskevat sivut puuttuvat rippikirjoista)
( 5 lasta vv 1734-1751)
Thomas Anttila (yliviiv) (ei sRK)
hustr Margetha (yliviiv) (ei sRK)
.......
inhyses Anna Tuppurainen (ei sRK)
hoos Abr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(???)
sold Anders¨
hustr Carin til Tawastehuus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ean Brita Heikura afwikit til Ilomantz
e:n Brita Pyycköi (sivulla 097)
pigan Brita Jurwa (sivulla 100)

sivu 099 (eRKs121) (sRKs068ao)

Muhos by
N:o23 
Staphan Uckola (1691) absens 1726
hustr Karin (1680) 
sonen Matts (yliviiv) (ei sRK)
dr p Matts (???)
dreng Matts Pätsi (ei sRK)
,,,Anna ...cko (???)
drängen Johan Terwo i ....(sivulla 079)
dottren Carin (Stephensdr Ukkola) (2.1.1725)
sold. hustro Lijsa til Fred....(???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(???)
inh. e:a Brita Ahlholm död 
.... Anders Ahlholm ...................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Anna ifrån Cajana (???)
hustr Walborg Kolioinen (sRKs068)
inh pigan Agneta Simonsdr (Paaso) (sRKs070)
NB pigan Eva ifrån Sotkamo (sivulla 047)
hoos Sigfred Sijra Mustonen
dito Elin Wanila (?) ifrån Sotcamo (ei sRK)

sivu 100 (sRKs070)

Muhos by
N:o12 
Nykälä
död änck Anna Thomasdr Wercko 
(1664, d. 9.4.1727)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dreng Bertil (Bertilss Antila)
hustr Margeta (Eliadr)
(sivulla 014)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Brita Jurwanen
(myös sivulla 098) i staden (ei sRK?)
------------------------
1730 Isaac Isaacsson (Nykänen) (1688)
hustr Lisa Zachrisdr (1696)
(ei VL)

dr Jacob hoos Gesti i Pickarala (???)
NB pigan Brita Nurroi (sRKs031)
inh. Margeta Ikotar (sivulla 018)
pigan Anna ....(yliviiv) (???)
inh:s pigan Anna .... 
vid hoos Steph. Uckola (sivulla 099)

drengen Matts Hurskainen
 til Paldamo afvikit (ei sRK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK)
inhyses Matts Wijnicka
hustr Margeta
1732 sonen Isaac
dottren Brita

sivu 101 (sRKs069)

 Muhos by
N:o28 och 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulta 111)
Henrik (Jöranss) Hålappa Roininen (1686)
hustr Margeta (1700)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sonen Gustaf (Henrikss Holappa Roininen) (1706)
hustr Lijsa (Abrahamsdr Raappana) (1706)
 gift (VL 23.2.1729) (sivulta 014)
 vide hoos Raappan i Niska
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sonen Pehr (Henrikss Holappa Roininen)(1701) 
dito Matts (Henrikss Holappa Roininen)
dott Lisa (Henriksdr Holappa)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pigan Anna Kranck (yliviiv) (sRKs062)
pigan Carin (lisätty) afvikit til Paldamo (???)
dottren Margeta (Henriksdr Holappa)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
Matts Hyvönen
hustr Margeta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 102 (sRKs069ao)

Muhos by
N:o35 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kaikki yliviiv) (sivulle 069)
Påhl Påhlsson Bongila
hustr Britha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Margetha (???)
Brita Wainikain (ei sRK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johan (Simonss) Määttä (Bongila)
hustr Brita (Henriksdr Hakkarainen) (sivulta 124)
(VL10.12.1725)
vid i Saisanoja (?)
(sivulla 111)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs066)
Inh Peer Matero (1657)
hustr (Anna)
(myös sivuilla 104 ja 105)

sivu 103 (eRKs125) (sRK071)

Muhos by
N:o3 
Bertill (Bertillss) Tickanen (Perttunen) (1679)
hustr Britha (1675)
sonen Hendrich (BertillssTickanen Perttunen) (1714)
dito Bertil (BertillssTickanen) (1717)
dottr Margetha (BertillsdrTickanen) gift
(VL 1.4.1729 mies: Christiern Gisselkors)
(sRKs081)
pig Margeta (Påhlsdr) Seppänen 
(sivulla 104)
dito Britha ibidem (???)
dito Anna Rahikain (ei sRK)
dito Lisa Jurwa (sivulla 079)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs075)
sold Hans Karpinen
hustr Anna
hoos Wijnicka (myös sivulla117)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dräng Hans Larsson
afvikit til Törnävä
pigan Ingrid ifr Pielis til Ängeslefwä
pigan Carin Larsson gift (ei VL) (???)
dito Anna Tickanen i Kembele
pigan Carin Andersdr (sivulla 086)
afvikit til Ängeslewä
dr p Thomas Hurskain 
hoos Bertil Hentula (sivulla 097)
dr Lars (Mattss) Keränen 
vid. hoos Matts Kylmänen (sivulla 035)
pig Walborg Pyyckö (sivulla 095)
pigan Eva Olofsdr (Ollikainen) (sRKs071)

sivu 104 (eRKs126)

Muhos by
N:o 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simon Tickanen (1646,d. 15.10.1727)
 (yliviiv) död 
Thomas (yläpuolelle lisätty) (???)
(yläpuolelle lisätty ilm. kaksi nimeä)
(nimet yhdistetty kaariviivalla,toinen yliviivattu)
(KL:ssa poika 12.11. 1727 Thomas Thomass Tick. 1 år 6 m)
hustr Brita (sRKs073)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
blifwen soldat i Limingo
sonen Simon (Simonss Tikkanen)
hustr Agnetha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sonen Bertil (Simonss Tikkanen) (sRKs073)
dåttren Anna (Simonsdr Tikkanen) (12.2.1726)
(myös sivulla 141) (sRKs073) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 102)
Inh Peer Matero
hustr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 087)
Inhys Lars Kananen
hustr Carin
(molemmat yliviiv)
hoos Liewonen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK)
mågen (Paltamosta)
Thomas (Henrikss Keränen) Anttila
hustr Elin (Simonsdr Tikkanen)
(VL 22.1.1722)
(4 lasta 1722-1730)
vid antec (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inhyses Joh. Hånganen
hustr Anna (1704)
modren Anna (Mähötär) (1675)
(kaikki) vid Hans Walkola (sivulla 106)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs073)
Henrik Andersson (Tikkanen)
vid hoos Antila
hustr Margeta (Påhlsdr Seppänen)
 vid hoos Bertil Tickanen (myös sivulla 103)
(VL 23.3.1724)

sivu 105 (eRKs127) (sRKs072ao)

Muhos by
N:o 4 
Anders Tickanen (1656, d.10.6.1728) 
 död
sonen Abram (Anderss Tikkanen)
hustr Anna (1691)
sonen Hendrich (Anderss Tikkanen)
 vid Anttila (sivulla 104)

dotter Anna (Andersdr Tikkanen) (ei sRK)
pigan Anna Krank (sRKs095)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drängpoikan Thomas Michelsson (???)
hoos Stephan Lappalain (Oulunsuussa ?)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dräng Lars Mattsson Keränen (sivulla 035)
ifrån Paldamo 
hoos Bert Tickn (myös sivulla 103)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 102)
vid antec
Inhys Peer Matero
hustr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Walborg Peersdr (???)

dräng Olof Mattsson Hånga
ifrån Paldamo (sRKs070)

sivu 106 (eRKs128) (sRKs073ao)

Muhos by
N:o 8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(RK1751s083)
Olof Walkonen (1684)
hustr Margetha (1693) 
(molemmat) bortflytt til Limingo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
br Hans (Walkonen) (1695)
hustr Helga
1732 sonen Olof (Hanss Walkonen) (29.10.1724)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
poik Hend....ckanen(???)
pig Marg Mäkelä (sivulla 071)
pig Carin Kinnutar (???)
flickan Anna (???)
ea Brita Hålappa (sivulla 021)
pigan Carin Räisätär (ei sRK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dr Peer Mattson
hustr Carin
(alempana uudestaan)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Brita Heikitär i Ahmas (sivulla 029)
inh dito Carin L....nen (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs073)
drengen Johan (Olofss) Hångala
pigan Anna Turutar (1704)
vid anteec.
(modren Anna Mähötär 1675 sivulla 104)
(myös sivulla 104)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NB dito Margeta Turutar (ei sRK)
(VL 9.2.1734 mies: Joh Johss Pitkänen 
Liperistä)
(myös sivulla 087)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dr Peer Mattsson
hustr Carin
(sivulla 073)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .

pigan Brita Stephansdr Leinotar 
vid in Ahmas (sivulla 030)
pigan Margeta Turutar (toiseen kertaan)
dreng Henr Sigfredsson (???)
 ifrån Sotkamo 1732
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs039)
1733 dreng Eric Polwinen
hustr Carin ifrån Sotcamo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pigan Carin Jundun (ei sRK)

sivu 107

Muhos by
(tyhjä sivu)

sivu 108 (eRKs129) (sRKs074 )

Gestilä by
N:o 13 
Påhl Hardicka (Wäärä) (1685)
hustr Britha (1689)
dotter Carin (Påhlsdr Hartikka Wäärä)
sonen Jacob (Påhlss Hartikka)
hustr Carin (Larsdr Koistinen)
(VL 20.12.1728)
.......
Matts Pelkoses ea Brita (1670)
pigan Christin (???)
dottren Carin (???)

sivu 109 (eRKs130) (sRKs075ao)

Gestilä by
N:o 39 
Matts Walkonen (1691)
hustr Walborg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pig Carin 
hoos Joh. Wäärä gift hoos Wäärä 
(sivulle 121)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dito Lijsa Lodwonen i staden
(uudestaan alempana)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
drengen Henric (Henrikss) Karhu
hustr Brita (Andersdr Keränen)
(VL 17.11.1723)
inhys hoos Karhu (sivulla 088)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Walborg (Pyykkö)
(sivulla 095)

dito Lijsa (Johansdr ?) Lodvonen 
(myös ylempänä ja sivulla 081) (sRKs075)
dito Margeta (Johansdr) Lodw. gift vid Lodwola
(VL 22.4.1731) (sivulle 088)
1733 pigan Carin Wäisänen (sRKs001)
sonen Matts (Mattss Walkonen) (1717)
Ohlof (Mattss Walkonen) (1719)

sivu 110 (eRKs131) (sRKs074ao)

Gestilä by
N:o 14 
Hans Kuckonen
hustr Anna (Isaksdr Karhu)(1681)
dotter Walborg (Hansdr Kukkonen)
sonen Simon (Hanss Kukkonen) (1709)
inh Ea Elin hoos Klåckaren (???)

inh Thomas (Erikss) Clemettinen (1696) (Sotkamosta)
hustr Anna Simonsdr (Kukkonen) (1701)
(VL 30.3.1729)
En Maria Tossatar ifrån Sotcamo (???)
NB ryssen Håfwatta A:o 1726 afvikit til Carelen
ifrån Timonwaara och Repola by
hören til Sotcamo sochn
hustr da Diana (Tatjana)

sivu 111 (eRKs132) (sRKs076)

Gestilä by
N:o 7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulle 101)
Henrik (Jöranss )Roininen (Räisänen) (1686)
hustr Margeta (1700)
sonen Gustaf (Henrikss Holappa Roininen) (1706)
sonen Peer (Henrikss Holappa Roininen)(1701) 
sonen Matts (Henrikss Holappa Roininen)
dottr Lisa (Henriksdr Holappa)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Beata (???)
d:o Lijsa (???)
Elin (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs076)
N:o 7 
Jacob (Casparsson) Karhu
hustr Maria (Isaksdr) (1692)
(VL 4.1726 Muhos)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johan Simonsson (Määttä) (1687)
hustr Brita (Henriksdr Hakkarainen) (1699) (sivulta 124)
(VL 10.12.1725)
vid hoos ......
(ovat myös sivulla 081 ja 102)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ea Brita Kettu Lieppa (sivulla 116)

pigan Elin (???)
p Margeta Lepätar (ei sRK)
ea Margeta sts modr i Uhlosaloö (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs053)
pig Walborg Kocko
sonen Olof Bengtson
(myös sivulla130 ja 134)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 028)
Sigfred Räisänen vid in Ahmas by
hustr Agneta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
inh pigan enck Anna Tolotar (sRKs076)

sivu 112 (eRKs135) (sRKs 076ao)

Gestilä by
N:o 35 
Daniel (Henrikss) Gesti (Parkkinen)
hustr Walborg (Eriksdr ) (VL 3.1.1722) (1692, d. 1724) (yliviiv)
(seur avio) hustr Margeta (Henriksdr Huovinen) (1693)
(päällekirj) (VL 7.10.1725)

modren Anna (1678)
(moder) syster Margeta

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sivulle 114)
brodr Joseph (Henrikss Keränen ) (1702)
hustr Malin (Isaksdr Gisselkors) (1707)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(???)
pigan Anna 
Lijsa hoos Wijnicka
flickan Britha
pigan Elin i Ahmas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ea Margeta Wainikainen i Uhlosalö (sivulla 060)
enck Lijsa Hånganen (sivulla 114)

sivu 113 (eRKs138) (sRKs078ao)

Laitasaari by
N:o 3 
Jacob Hardicka (1686)
hustr Margeta (1685)
1732 brors dr Brita (Thomasdr Hartikka)
dito Margeta (Thomasdr Hartikka)
pigan Anna .... (yliviiv) (???)
1732 sonen Jacob (Jacobss Hartikka) (1719)

sivu 114 (eRKs140) (sRKs079)

Laitasaari by
N:o 42 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK)
Johan Keränen 
hustr Britha (1674, d.1.1.1730) död 1730
(uusi avio 25.6.1730 	enkl. Joh. Keräinen 
e:a Walb. Henr.dr Uckola)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
flickan Lijsa Wijnicka (alempana uudestaan)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joh Bengtss Carjalain
hustr Margeta
vid hoos Tihinen (sivulla 133)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pigan Lijsa Wijnicka (ei sRK)
ea piga Lijsa Hånganen (sRKs091)
(myös sivulilla 112 129 ja 137)
N:o 42 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(uudet asukkaat)
(sivulta 112) (sRKs079)
 Joseph (Henrikss) Keränen (1702)
hustr Malin (Isaksdr Gisselkors) (1707)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 115 (eRKs141) (sRKs079ao)

Laitasaari by
N:o 30 
Michel Laihiainen
hustr Walborg
son Michel (Michelss Laihiainen)
inh pigan Lijsa (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ea Brita Kettu Lieppas (1679) 
(sivulla 116)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d:o Michels syster Walborg (ei sRK)

sold. Karjalaises 
hustr Walborg (Abrahamsdr Pyykkö)(ei sRK)
(VL 22.5.1727 mies sold. Pehr Bengtss Karjalanen)
(ei lapsia HISKIssä)
1731 sonen Isaac (Michelss Laihianen)

sivu 116 (eRKs142) (sRKs080)

Laitasaari by
N:o 4 
Hendrich (Henrikss) Hämählä (1698)
hustr Maria (Johansdr Kanniainen) (1704) (Oulunsuusta)
(Oulu VL 30.3.1725)
swärmodren Walborg (1682)
syster Brita (Henriksdr Hämälä) .... 
vid hoos Hindrich Caipon (sivulla 067)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1732 ea Brita Lieppans Kettu (1679) (sRKs080)
vid hoos Jacob Karhu
(myös sivuilla 11, 115 ja 128)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 117

Laitasaari by (sRKs078)
N:o 40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs065-3)
(smed) Claes (Pehrss) Keinänen (1700)
hustr Sophia (1701)
modren Margeta (1662)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Agneta (Kokko) Nissis encka (sRKs112)
drengpoikan Matts (Nissi) (ei sRK)
(myös sivuilla 065 070 ja 122) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
dr Carin (Claesdr Keinänen) död (ei KL)
dotter Maria(Malin ? Claesdr Keinänen)
 (17.10.1728) ung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs078)
Johan Keinänen
hustr Walborg
dotter Saara (Thomasdr? Keinänen)
dotren Walborg (Thomasdr? Keinänen)

sivu 118 (eRKs144) (sRKs082)

Laitasaari by
N:o 8 
And. (Mattss Tihinen) Winicka (1693) (Sofian 2.avio)
hustr Sophia (Josefsdr) (1681) 
(VL 20.11.1726)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK)
inhyses Matts Jurwakain
hustr Carin (Huovinen)
(myös sivulla 126)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ea Elin i Ahmas hoos Sigfred Råisänen
inh ea Lijsa Hånganen (sivulla 114)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
inh sold Hans Karppinen
hustr Anna
(mol) vid hoos Bertil Ticka (sivulla 103)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
enck pigan Lijsa Hånga (ylempänä)

pigan Lijsa Kärnä vide ...Kärnä (sivulla 125)
dreng Anders Wesa (sRKs088)
1732 dottren Saara (Johansdr Wiinikka) (1723)
sonen Henric (Johanss Wiinikka) (9.7.1722)

sivu 119 (eRKs145) (sRKs082ao)

Laitasaari by
N:o 15 
Anders (Mattss) Huovinen (1697) (vävy)
hustro Lisa (Simonsdr Huovinen) (1705)
son Mats (Anderss Huovinen) (s. 1.12.1723)
i 7 åhr
stiuffad Jacob (Liikanen) (1668)
modren Anna (1670)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sold Kleenberg ea 
afvikit til Wilmanstrand
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pigan Helga Raittan (???)
dito pigan Margeta Kirjawain (ei sRK)

... hoos Peer Tuppurain i Muhos 
(myös sivulla 092)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Walborg Pykötär (sivulla 095)
 vide hoos Matts Walkoinen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dito Anna Keckonen vid. hoos Abraham Huofwinen
(sivulla 127)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pig Lijsa Kärnä (sivulla 125)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 072)
afsk soldat Michel Starck
eller Kinnunen
hustr Lijsa
vid hoos Kinnunen i Särkijärvi
(Särkijärven sivut puuttuvat)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inh pigan Helga (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK)
Matts Huofvinen
hustr Anna
komm ifrån Ängeslewä
tilbakas 1731
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Carin Wesa (ei sRK)
flick pigan Britha Lehtola (sRKs087)

sivu 120 (eRKs147) (sRKs083)

Laitasaari by
N:o 41 
Simon WähäGesti
hustr Anna (1677)

sivu 121 (eRKs147) (sRKs084)

Laitasaari by
N:o 5 
Erich (Påhlss) Wäärä
hustr Walborg (Jacobsdr Rahkonen)
(sivulta 136)
(VL14.10.1729)
mågen Erich (Erikss Honkanen) Wäärä
hustr Carin (Eriksdr Wäärä)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(eRKs129) (ei sRK)
bror Johan (Påhlss Wäärä Hartikka) (1683, d.30.5.1728)
hustr Anna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pigan Carin (sivulta 109) (???)
dotter Margetha (Eriksdr Wäärä)(25.10.1725)
pigan Margeta (???)

sivu 122 (eRKs148) (sRKs084ao)

Laitasaari by
N:o 18 
Thomas(Thomass) Rönckö (Määttä)
hustr Margetha

Pehr Määttä (sivulla 055)
hustr Elin (sivulla 055)
Määttäs son Johan (Pehrss Määttä) (ei sRK)
dito dr Marja (Pehrsdr Määttä) (sivulla 055)
syster Brita (Thomass Määttä) i ..... (???)
pigan Brita ifrån Sotkamo (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 117)
vid hoos Claes Keinänen
Enck Agneta Kocko
sonen Matts
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Helga Partanen ifrån Sotkamo (sRKs069)
warnad 1732
1731 dott Maria (Thomasdr Määttä)
sonen Matts (Thomass Määttä) (yliviiv) (ei sRK)
sonen Thomas (Thomass Määttä)
Helga Partases son Henr (Isakss Tolonen (?)
(sRKs069)

sivu 123 (eRKs149) (sRKs085)

Laitasaari by
N:o 31 
Thomas Kondu (1667, d. 11.5.1727) död
hustr Walborg gift med ... (???)
dotter Anna (yliviivattu) (kts alempana)
dito Britha (Thomasdr Kondu) (ei sRK)

mågen Peer (Pehrss Määttä Kondu)
hustr Anna (Thomasdr Kondu)
(VL 11.2.1723)
inh hustr syster Brita Kondu ...till Jöran Määttä (ei sRK)

Hackaraises ea Brita i Piirala (?) (sivulla 124)
inh ea Carin Kondu (1697)
inh Matts Condu (1658)
hustr Margeta (Mattsdr)
(VL 30.4.1731)

sivu 124 (eRKs150) (sRKs086)

Laitasaari by
N:o 25 
Hendrich (Zachriss) Hackarainen (1658, d. 18.12.1726) obiit
hustr Margeta (yliviiv) (1669, d. 1724)
Enckan Britha (Christierusdr) (päällekirj) (VL 29.12.1724)
(myös sivulla 123) (ei sRK)
sonen Zachris (Henrikss Hakkarainen)
hustr Carin
dottr Margeta ( Henriksdr Hakkarainen)
(VL 1.2.1724 sivulle 129)
dito Lisa ( Henriksdr Hakkarainen) (ei sRK)
sonen Hendrich ( Henrikss Hakkarainen) (sivulla 136)
dotter Brita ( Henriksdr Hakkarainen)
(VL10.12.1725) (sivulle 111)
sold Påhl Hildunen ...1726 (sivulla 054)
drengen Peer sold (???)
enck pigan Anna Karjalain (kts alempana)
flickan Elin afvikit til Ahmas (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 141)
Joh. Kettunen
hustr Margeta
vid Joh. Koistin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dr Eric Kettunen (sivulla 141)
ea pigan Anna Carjalain
(myös sivulla 081) (sRKs055)
1731 sonen Henric Zachrisson (Hakkarainen) (6.4.1722)

sivu 125 (eRKs151) (sRKs087)

Laitasaari by
N:o 1 
Olof (Bengtss) Kärnä (1686, d.14.3.1731) död
hustr Margeta (Andersdr)
(uusi avio VL 14.10.1732 
	mies: Henrik Jacobss Siekkinen alempana)
syster son Bengt (Mattss Kärnä)
hustr Anna (Henriksdr Askola) (sivulta 131)
(VL 3.4.1729)
(Anna Olofsdr Kärnä on eRK ja sRK)
syster Lisa (Kärnä)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..... Margeta (Olofsdr Kärnä) (1709, d. 9.10.1726) obiit
mågen Joh. (Henrikss ) Winicka (VL 16.1.1726) (sivulle 141)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ei sRK)
flickan Brita (Eriksdr Laukka) (1707, d.14.5.1733)
med sin man sold Påhl Hildunen utgåt
(VL 30.5.1726)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dåttern Dårde (Olofsdr Kärnä)
(VL25.3.1732) (sRKs058)

pigan Walborg Nazar (sivulle 144)
mågens moor Brita (sivulle 141)
pigan Helga Partanen (sivulla 122)
drengen Eric Laucka 
vid hos Matts Laucka afvikit til (sivulla 128)
sold Daniel (???)
pigan Carin ifrån Paldamo 
hoos Påhl Keinänen (sivulla 073)
sonen Ohlof (Olofss Kärnä) (1719)
drengen Henric (Jacobss) Sieckinen
(Margareta uusi mies kts ylempänä)
dito Mathias Hurskainen (sivulla 100)
pigan Lisa Kärnä (sRKs087)
(myös sivuilla 118 ja119)

sivu 126 (eRKs152) (sRKs088)

Laitasaari by
N:o 23 
Anders Sieckinen (d. abt 1754) til Ijå socknen Kello by 1730
hustr Margeta död (d. abt 1732)
son Johan (Anderss Sieckinen Keränen) (1706 d.3.4.1777 LS)
hu Anna (Larsdr. Koistinen (Holappa) (1711 d. 12.1.1764 LS)
(VL 19.12.1728 ) vid inf.... hos And. Pelkonen

......Ea Carin (???)
...Agneta til Ängeslefwä (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matts Jurwakain
hustr Carin 1731 warnad för sin lättia 1732 absens
(sivulla 118)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
son Bertell (Anderss Siekkinen)(s 1707,d. 4.5.1771)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	
(???)
pigan Anna
Cicilia
pigan Barbro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1732 NB pigan Margeta Sepälä
 i Ulosalo hos Nauska
(sivulla 104)

sonen Anders (Anderss Siekkinen)
(abt 00.09.1722, d 23.06.1764) 
1732 af 8 åhr

sivu 127 (sRKs081ao)

Laitasaari by
N:o 32 
Abraham Matsson Huofwinen (1690)
hustr Carin Henricsdr (1702)
syster Anna (Henriksdr) Keckonen hoos hr Isaac
(myös sivuilla 067ja 095)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matts Pyycköi
hustr Anna
NB 1730 kommen från Sawolax
till Törnävä hoos Henr Muockinen(?)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 128 (sRKs088 ao)

Laitasaari by
N:o 24 

Matts Laucka (1680)
hustr Britha (1684) (päällekirj)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
poikan Eric Henric Laucka gift i Kiello
(Haukipudas VL 30.11.1729)
(vmo: p: Christin Hansdr)
pigan Brita Andersdr hoos Zach. Turcka (Oulunsuussa)
dreng Staphan (yliviiv)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
sytningman Stephan (Erikss Laukka)
hustr Anna (Zachrisdr Parkkinen) (sivulta 005)
(VL 29.12.1728) (4 lasta Oulussa 1730-37)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dotren Brita (Mattsdr Laukka)
ea Brita Lieppa vide i Hämhelä (sivulla 116)

sivu 129 (eRKs155) (sRKs089)

Laitasaari by
N:o 26 
Kärnä
Anders Tapio (1660, d. 31.1.1731) död 1731
hustr Elin (1667)

sonen Eric (Simonss Kärnä) 
hustr Margeta (Henriksdr Hakkarainen) (sivulta 124)
(VL 1.2.1724)

sonen Anders (Anderss Tapio Kärnä) (ei sRK)
pigan Brita (Honkanen?)
flickan Christin (Kettunen)
hoos Henric Määttä (myös sivulla 136)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Joh. Carjalain
hustr Margeta
från Kusam (?)
hoos Jöran Määttä
hoos Kåistinen
(sivulla 133)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
poickan Eric (Kettunen)
hoos Bertil Kosunen (sivulla 141)

1732 ea Lisa Honganen (sivulla 114)
1733 ea Lisa Hyr....(???)
1733 pigan Carin Sutari ifrån Sotkamo (sRKs098)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 130 (eRKs156) (sRKs090)

Laitasaari by
N:o 36 
Johan Cauppi Määttä (yliviiv)
Magnus Määttä (1697)
hustr Carin (Johansdr) (1684)
(mahdollista, että Johan kuoli ja Carin avioitui
 Magnuksen kanssa. Kuolleista eikä vihityistä 
ei kuitenkaan löydy tukea ajatukselle)
styf son Johan (Johanss Määttä) (1712)
hustr Anna (Mattsdr Kinnunen) (1703)
(VL 6.1.1729)

Lijsa (yliviiv) (???)
inh Walborg Kocko (sivulla 111)
inh enckan Brita Häikiö (sRKs090)
1731 dottren Walborg (Johansdr Määttä)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sivulla 141)
Inh Joh Kettunen
hustr Margeta
vid hoos Koistinen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 131(eRKs157) (sRKs090ao)

Laitasaari by
N:o 16 
Jacob Määttä (1678)
hustr Walborg
sonen Pehr (Jacobss Määttä) (1710)
hustr Carin (Pehrsdr Määttä) (1711)
(VL 17.1.1724)
pigan Margeta
til Weckelax (?) sold. hustru (???)
pigan Anna (Henriksdr) Askola gift af Bengt Kärnä (sivulle 125)
dottren Walborg (Jacobsdr Määttä) ung
sonen Abraham (Jacobss Määttä) (1721) ung
NB Carin Liewonen i Muhos (sivulla 087)
dottren Walborg Peersdr (Määttä)
Carin Jacobsdr (Määttä) (6.9.1726)
Anna Jacobs (Määttä) (14.2.1724)

sivu 132 (eRKs158) (sRKs091)

Laitasaari by
N:o 17 
Lars (Pehrss) Mättä (1694)
hustr Agneta (Eriksdr Wimbar Paavola) (1700)
(VL 13.3.1722)
mod Anna (Nielsdr Karjalainen) (1668)

broor Pehr Condu (???)

syster Anna (Pehrsdr Määttä)
(VL 28.1.1729) hos Tihinen (sivulle 133)
brod Nils (Pehrss Määttä) (1720)
farsyster Lijsa Määttä

sivu 133 (sRKs091ao)

Laitasaari by
N:o 6 
Matts (Bengtss) Tihinen (Karjalainen) (Kuusamosta)
hustr Walborg( Ericsdr Tihinen)
(VL3.4.1722)
brod: Peer soldat: skift (???)
. . . . . . .
swäger Henrich i staden (???)
sonen Erich (Henrikss Tihinen)
hustr Anna(Pehrsdr Määttä) (sivulta 132)
(VL 28.1.1729) 
.........Yliviiv) vid. pag. anteced,
vid anteced.
fadren Bengt Karjalain (1655)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sonen Johan (Bengtss Karjalainen) (Kuusamosta)
hustr Margeta (Josephsdr)
(VL 7.11.1725)
hoos Johan Keränen 
(myös sivuilla 114, 129 134 139 ja 145)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Lijsa hoos Lars Kocko (sivulla 058)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs092)
Iwan (Pahcomisson) Kurkinen ifrån gräntz
Ryssland Wuockiniemi
pigan Juliana (Erikss Timonen (1709) 
(VL 21.4.1731)

sivu 134 (eRKs160) (sRKs092)

Laitasaari by
N:o 20 
Jöran Määttä (1690)
hustr Karin (1696)
pigan Margeta (Wainikainen ??)
enck pigan Carin Carjalain (alempana uudestaan)
inhys Matts Pelkoses ea Brita
hoos Påhl Wäärä (sivulla 108)
enc(yliviiv) Carin Condu (sivulla 123)
dr Stephan (???)
flickan Anna Latikainen i staden (ei sRK)
pigan Juliana (sivulla 133)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 133)
inhys Johan Karjalain ifrån Kuusamo
hustr Margeta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eric Puhackas mohr Maria (sivulla 075)
drengen Erik Karpinen ifrån Paldamo (sRKs087)
pigan Carin Karjalain ifrån Kusamo (sivulla 124)
vid supra
1732 Jörans dotter Anna (Jöransdr Määttä) (1725)

sivu 135 (eRKs162) (sRKs093)

Laitasaari by
N:o 11 
Laars Rahkonen
hustr Elin (1678)
systern Walborg (???)
1732 dottren Lijsa (Larsdr Rahko) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jacob (Larss) Mäkelä
hustr Carin (Eskilsdr)
hoos Mäkelä (sivulla 143)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 111)
ea pigan Walborg Kocko
1731 .... Olof Bengtson
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elin Matero (sRKs052)

sivu 136 (eRKs163) (sRKs094)

Laitasaari by
N:o 29 
Hend (Pehrss) Rahkonen Määttä 
hustr Walborg (Henriksdr)
modren Brita
dreng (?) Johan (???) 
hustr syster Lijsa ( Wäänänen)
(sivulla 097)

enckia Walborg Rahko gift af Eric Wärä
(VL 14.10.1729) (sivulle 121)

1733 Carin Carjalain vid.(sivulla 124)

1733 dreng Henric Hackarala (sold Sparf)
(myös sivulla 081 ja 124) (sRKs094)

pigan Christin Kettun hoos Olof Berttunen (sivulla 144)
1732 fader och moderlös Jacob Lipponen (sRKs094)
a 7 åhr
1733 dr Eric Karppanen vid hoos Jöran Määttä(sivulla 134)

sivu 137 (sRKs093ao)

Laitasaari by
N:o 12 
Eric Rahkonen (yliviiv) (???)
Johan (Henrikss) Rahkonen (Wiinikka) (lisätty)
hustr Walborg (Bertilsdr)

modren Brita
(kyseessä Johan Wiinikka +vmo + äiti sivulta 141)
brod Johan (Pehrss Hyrkäs Rahko) (1707) 
i Hyrkäs (sivulle 078)
inhys Lijsa Hånganen (yliviiv)(sivulla 114)
hustr Elin (Johanin vaimo ) (sivulle 078)
dr poika Eric Kettunen hoos Bertil Kosunen (sivulla 141)
flickan Wendela född i Ryssland 
afvikit til Törnävä
stiufdottern Sara (???)

sivu 138 (sRKs094ao trp)

Laitasaari by
Matts Lippoinen (1682)
hustr Carin

sivu 139 (eRKs166) (sRKs095)

Laitasaari by
N:o 38 
Henrich Ingala (1694)
hustr Anna (1699)
pig Chirstin (???)
flickan Margeta (???)
brs son Peeer Peersson Ingala i staden
pigan Brita Hotti (Hotti yliviiv tilalle Ingala)
(myös sivulla 145) (uudestaan alempana ?)
Bertils Ea (???)
Pigan Elin Peersdr i Simon Wimbar (???)
pigan Carin Carjalain (sivulla 124)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 055)
dräng Påhl Påhlsson (Wainikainen)
hustr Maria
vid in Sotcajärvi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1731 sonen Henrik (Henrikss Ingala) (1725)

1732 dr poika Peer Peersson Määttä
Inhs 1733 Brita Ingala
pigan Elin (Grelsdr Sormutar) ifrån Pielis
(myös sivulla 053)( sRKs095)
1733 dr poika Johan ifrån Sotkamo (???)

dreng poika Peer Peersson (Määttä) (toiseen kertaan)

sivu 140 (eRKs167) (sRKs095ao)

Laitasaari by
N:o 2 
Pehr (Thomass) Parfwiainen (1688)
hustr Dorde (1695, d. 6.7.1729) död
Br Michel (Thomass Parviainen ) 
hustr Karin (Stefansdr) (1699)
1732 sonen Stephan (Pehrss Parviainen) (1715) warnad
sonen Henric (Pehrss Parviainen) (yliviiv) (ei sRK) (kuollut ?)
1732 dito Thomas (Pehrss Parviainen) a 7 åhr
dottren Margeta (Pehrsdr Parviainen) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
torp Johan Karjalain
hustr Margeta
vid hoos Matts Tihinen
(sivulla 133)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sivu 141 (sRKs096)

Laitasaari by
N:o 9 

Bertil Kosuinen
hustr Maria (Andersdr Haataja) (1690)
dr poika Henrik (yliviiv) (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mågen Johan (Henrikss) Wijnicka (lisätty) (sivulta 125)
hustr Walborg (Bertillsdr Kosunen)
(VL 14.3.1728)
(eivät sRK:ssa ehkä sivulle 137 nimenä Rahkonen)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pijgan Britha (???)
dito Maria ...til Limingo (???)
Jacob Sieckises ea Carin 
hoos Olof Berttula (sivulla 144)
pigan Ursula hoos Paldania (???)
mågens moder Brita (sivulta 125) (ehkä sivulle 137)
sonen Bertil (Bertillss Kosunen)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs096)
Johan Kettun (Paltamosta)
hustr Margeta
(myös sivulla 071 074 124 ja 130)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eric Johanss Kettu (sRKs086)
(myös sivuilla 124 129 137)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 075)
sold Samuel
hustr Carin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs084)
1733 dr Thomas (Anderss) Karpinen
hustr Carin (. Mattsdr. Puhacka)
(VL 21.6.1730) 
modren Carin
ifrån Sotcamo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pig Carin Karjalain (sivulla 124)
p Anna Simonsdr Tickanen (12.2.1726)
(sivulla 104)

sivu 142 (eRKs170)

Laitasaari by

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(???)
Anders Käriä (?)
hustr
sonen
Elin
dåtren Lijsa
dito Britha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
Johan Kosuinen
hustr Cirstin
til Kello farit 1736
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
flickan Carin Mattsdr (???)
ea Karin Kärnä (1668) (ei sRK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(sRKs097)
sold Jacob Sparf (1687)
hustr Johanna (1684)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
inh. Anna Toveritar 
hoos Jacob Estlander i Uhlo

sivu 143 (eRKs171) (sRKs100)

Laitasaari by
N:o 19 
Laars Mäkelä (1663)
hustr Britha (1667)
son Anders (Larss Mäkelä)
hustr Cicilia (Eriksdr Keinänen)
(VL 1.12.1723)
sonen Johan (Larss Mäkelä) (1695)
hustr Chirstin (Henriksdr Hyttinen) (1700)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
sonen Jacob (Larss Mäkelä)
hustr Carin (Eskilsdr) 
(poika Påhl 9.2.1724)
(tytär Britha 7.10.1726)
(myös sivulla 135)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ea Maria Säkitär farit til Limingo (ei sRK)
ea Walborg Kipinä til Limingo (ei sRK)
inh Anna Toveritar hoos Sachris .... (sivulla 142)
ea Margeta Lämsä 
hoos Hewonoja blind (sRKs093)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs080)
1730 ifrån Lapstrand
Torp Henric Tomber
hustr Margeta
(ei VL)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sivu 144 (eRKs174) (sRKs098)

Laitasaari by
N:o 21 
Olof (Henrikss) Bertunen (1684)
hustr Elin (1689)
brod Jacob (Henrikss Perttunen) (1704)
hustr Anna (Andersdr Turkka)(1699)
(vid hoos Zach. Turcka )
(VL 17.2.1730 Oulu)
pig Cecilia (???)
soldats Jacob (???)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs098)
flickan Cirstin (Kettunen)
 hoos Henric Määttä (myös sivulla 136)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pigan Anna Toveritar ea (ei sRK)
pigan Beata Luuckoin (?) (ei sRK)

pigan Lijsa Nazari i staden
(myös sivulla 125) (ei sRK)
ea pigan Carin Sieckinen (ei sRK)
(Jacob Siekkisen leski) (myös sivulla 141)
dito Carin Kaickonen ifrån Paldamo
farit til sin hemort 1730 (ei sRK)
Ohlofs dåtter Maria (Olofsdr Perttunen) (1715)
pigan Christin Kettu (toiseen kertaan )

sivu 145 (sRKs099)

Laitasaari by
N:o 22 
Anders Bertunen el. Kåistinen (1693)
hustr Lisa (Hansdr Puhakka) (1702)
(ei VL)
(tytär (00.07.1721, d.7.1.1728)
flickan Agneta (???)
pigan Carin Pafwola i Muhos
hoos Eric Puhacka (sivulla 075)
ea Carin Poikela (alempana uudestaan)

pigan hustr syster dr Brita (Hansdr) Kinnunen
hoos Puhacka (sivulla 074)

inh enck Brita Hotti (sivulla 139)
vid Påhl Kosunen (???)
Joh. Kosuses änckia Anna död (ei KL)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ei sRK)
dr And. Keckonen
hustr Margeta
soldat utgåt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
drengen Påhl Påhlsson Hywöinen
til Paldamo (ei sRK)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sivulla 074)
Inh Johan Kettunen
hustr Margeta
hoos Bertil Kosunen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Joh Karjalain
hustr Margeta
(sivulla 133)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sRKs099)
Thomas Poikalas ea Carin
vid hoos Puhacka

sivu 146 (sRKs097ao)

Påhl (Påhlss) Kosunen
(yläp lisätty) Parviainen
hustr Lisa (Henriksdr)

sivu 147

tyhjä

sivu 148

LOPPU

</code>